ဖန္ပင္းပင္း၏ အခြန္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ က်ားေ၀ႏွင့္ ႐ႈက်ီတို႔ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္သံဌာနကို ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္ ျပန္ေပးရ

႐ႈက်ီ

သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖန္ပင္းပင္း၏ အခြန္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ က်ားေ၀ (Vicky Zhao) ႏွင့္ ႐ႈက်ီတို႔ကို ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္သံဌာနသို႔ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ သန္းစီ ျပန္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဖန္ပင္းပင္း၏ အခြန္ေရွာင္မႈျဖစ္စဥ္က တ႐ုတ္၏အႏုပညာအသိုင္းအ၀န္းကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ လူျမင္ကြင္းေရွ႕မွ လႏွင့္ခ်ီ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းသ႐ုပ္ေဆာင္ ဖန္ပင္းပင္းကို အခြန္ေရွာင္မႈႏွင့္ အျခားျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၂၉ သန္း ေပးေဆာင္ရန္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု အစိုးရပိုင္မီဒီယာက ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဖန္၏၀င္ေငြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ က်န္းက်ိယိ၊ Huang Xiaoming၊ Chen Jianbin ႏွင့္ Cecilia Liu အပါအ၀င္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာသည္ အလားတူ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္ ၎တို႔၏ကုမၸဏီမ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

က်ားေ၀

ယင္းျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက အျခားအႏုပညာရွင္မ်ား ပံုမွန္ထက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေၾကးပိုမိုရရွိမႈကို ကန္႔သတ္ရန္ အာ႐ံုစိုက္လာၿပီး စည္းကမ္းအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းစီအတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေၾကးသည္ ေဒၚလာ ၇ ဒသ မ ၂ သန္း မေက်ာ္သင့္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္အတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေၾကး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္းထက္ မေက်ာ္သင့္ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္သံဌာန (NRTA) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Chinese Restaurant အစီအစဥ္၏ Season 2 တြင္ပါ၀င္သည့္ က်ားေ၀ႏွင့္ ႐ႈက်ီသည္ ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္စီ ရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အဆိုေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ Faye Wong သည္လည္း ႐ုပ္သံအစီအစဥ္အတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေၾကးမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ရွိခဲ့သည္။ ႐ႈက်ီႏွင့္ က်ားေ၀တို႔ကမူ ယင္းသတင္းမ်ားကို အတည္မျပဳခဲ့ေပ။

ဟူနန္႐ုပ္သံက ထုတ္လႊင့္သည့္ Chinese Restaurant အစီအစဥ္တြင္ တ႐ုတ္သ႐ုပ္ေဆာင္ က်ားေ၀၊ ထိုင္၀မ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ႐ႈက်ီႏွင့္ Alec Su တို႔သည္ ယင္းအစီအစဥ္၏ ပင္တိုင္ဧည့္သည္မ်ားျဖစ္သည္။