ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေစတနာအခမဲ့ေဆးကုခန္း၌ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားလိုအပ္ေန

သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေစတနာအခမဲ့ေဆးကုခန္း၌ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေစတနာအခမဲ့ေဆးကုခန္းတာ၀န္ခံ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ  ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္ ကမာကစစ္ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္သူ ဦး၀င္းဦးက ေစတနာအခမဲ့ ေဆးကုခန္းသို႔ အလွဴေငြ က်ပ္သုံးသိန္းလွဴ ဒါန္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဘ၀မ်ားတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေစတနာအခမဲ့ ေဆးကုခန္း၌ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း အလွဴရွင္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေစတနာအခမဲ့ ေဆးကုခန္းတာ၀န္ခံ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ရွိတုန္းကေတာ့ အလွဴရွင္ေတြမ်ားတယ္။ သူမရွိတဲ့ေနာက္ပိုင္းေတာ့ နည္းလာတယ္။ အခုဆိုရင္ ေဆးခန္းျပလူနာကမ်ားၿပီး အလွဴရွင္ေတြ နည္းလာေတာ့ ေဆး၀ါးလိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိလာတယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဒလၿမိဳ႕နယ္က အလွဴရွင္တစ္ဦးေပၚလာလို႔ ၀မ္းသာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း အလွဴရွင္ေတြ မ်ားမ်ားလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္” ဟု ေစတနာအခမဲ့ေဆး ကုခန္းတာ၀န္ခံ ဦးထြန္းၾကည္က ဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေရးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လူမႈေရး စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ နိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိး ဆက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ရက္မွစတင္ကာ လက္ရွိအထိ ဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၆၈ ဦး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ ဘ၀တူ စာနယ္ဇင္းသမား ၆၇၈ ဦးတို႔အား ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၂၀၃၁ သိန္း ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းကူးဆက္စပ္ကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။