ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ ၃၅ ခုႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ ၆၀ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း (ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္းၾကား) တုိ႔တြင္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မဟာသၾကၤန္ကာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းေပၚရွိ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ ၃၅ ခုႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ေရကစားမ႑ပ္ ၆၀ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း (ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္းၾကား) တုိ႔တြင္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရကစားမ႑ပ္ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ဟူ၍ မ႑ပ္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေရကစားမ႑ပ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည့္ေနရာမ်ားသည္ ေ၀ ဇယႏၲာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္ငါးခု၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ေရကစားမ႑ပ္ ၁၆ ခု၊ ပါရမီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္ႏွစ္ခု၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ေလးခု၊ မင္းဓမၼလမ္း (ပါရမီလမ္းႏွင့္ က်ဳိက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းၾကား) ေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္ႏွစ္ခု၊ က်ဳိက္၀ုိင္းဘုရားလမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္ေလးခု၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစား မ႑ပ္ေျခာက္ခု၊ ျပည္လမ္း (က်ဳိက္၀ုိင္းဘုရားလမ္းမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းၾကား) ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ ေျခာက္ခု၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ ၁၀ ခု၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း (ျပည္လမ္းမွ အင္းလ်ားလမ္းၾကား)၊ (ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမွ ဆရာစံလမ္းၾကား) ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ေလးခု၊ စက္မႈ (၁) လမ္း (ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမွ ဆရာစံလမ္းၾကား)၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ကာလ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေရကစားက႑ပ္တြင္ ေရကစားေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ထုိ႔ျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း (ျပည္လမ္းမွ ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းၾကား) တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္ႏွစ္ခု၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ ႏွစ္ခု၊ အေနာ္ရထာလမ္း (ဗုိလ္တေထာင္ ဘုရားလမ္းမွ ဘုန္းႀကီးလမ္းၾကား)၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္ႏွစ္ခု၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစား မ႑ပ္ေလးခု၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း (ဘုန္းႀကီးလမ္းမွ ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းၾကား)၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ေလးခု၊ ကုန္သည္လမ္း (ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းမွ ဆူးေလလမ္းၾကား) တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္သံုးခု၊ ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး အထက္/ေအာက္ (ဗႏၶဳလတံတားမွ ၾကက္ဘဲ ေစ်းၾကား) ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ႏွစ္ခု၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ေလးခု၊ သံသုမာလမ္း (ၾကက္ဘဲေစ်းမွ ေ၀ဇယႏၲာလမ္းၾကား) ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္တစ္ခု၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ကမ္းနားလမ္း (ျပည္လမ္းမွ ကမ္းနား လမ္းၾကား) ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ ၁၀ ခုႏွင့္ စုစုေပါင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ ၃၅ ခုႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ ၆၀ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရကစားမ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳေသာ လမ္းမ်ားသည္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း(ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္းၾကား) တုိ႔ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္မ်ားသည္ မီးပိြဳင့္လမ္းဆုံမွ ေပ ၃၀၀ အတြင္း တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ကာ မ႑ပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေပ ၂၀၀ အကြာတြင္ ေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ႑ပ္ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ေရကစား မ႑ပ္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ခြဲျခားၿပီး သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာ (လမ္းႏွင့္ တံတား) သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီး မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ၾကံ့ခုိင္မႈေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ခြင့္ျပဳ ႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ မႏၲေလးမွ ထြက္ခြာေျပးဆြဲမည့္ အေ၀းေျပးယာဥ္မ်ား လက္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား ပိုမိုေတာင္းခံမႈျပဳပါက ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု အသိေပးထုတ္ျပန္

သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းဂိတ္မ်ားမွ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပုဂံေညာင္ဦး စသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားခရီးစဥ္မ်ားအား ထြက္ခြာေျပးဆြဲမည့္ အေ၀း ေျပးခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္ခႏႈန္းထားမ်ား ပံုမွန္ထက္ပိုမိုေတာင္းခံ ေကာက္ယူေရာင္း ခ်မႈျပဳပါက ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (အေ၀းေျပး) မွ ယာဥ္လိုင္းမ်ားသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား စာထုတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အသိေပးစာတြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ႐ံုးပိတ္ရက္တြင္ အေရးႀကီးခရီးသြားမ်ားအတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ (ယကက-အေ၀းေျပး) လက္ေအာက္ရွိယာဥ္လိုင္းမ်ား တစ္ခုစီမွ ထုိင္ခံု ငါးေနရာစီ ႀကိဳတင္စီစဥ္ ထားရွိရန္ႏွင့္ ယာဥ္စီးခ ပိုမိုေတာင္းခံပါက ဒဏ္ေငြ က်ပ္ငါးေသာင္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္တြင္းေျပးဆြဲမည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထားကာ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ယာဥ္လိုင္းတခ်ဳိ႕ သႀကၤန္မွာ နားၾကတယ္။ ဘယ္အသင္းနားမလဲဆိုတာနဲ႔ ကားလက္မွတ္ပံုမွန္ထက္ ပိုမယူဖို႔ အသိေပးထားၿပီး မျဖစ္မေန ခရီးသြားရမယ့္သူေတြအတြက္ ထိုင္ခံုေတြ ခ်န္ထားခိုင္းတယ္။ ဒါကလည္း ေမတၱာရပ္ခံတာျဖစ္လို႔ အသင္းေတြက လိုက္နာၾကပါတယ္။ စည္းကမ္းမလိုက္နာရင္ေတာ့ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ငါးေသာင္း ဒဏ္တပ္အေရးယူမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ မႏၲေလးမွာ သႀကၤန္တြင္း စည္းကမ္းမလိုက္နာတာ မရွိခဲ့ဘူး။ တစ္ႏွစ္က ရန္ကုန္ကို ျပန္မယ့္ဘုရားဖူးကားတစ္စီးက ၾကားကား ေျပးဆြဲလို႔ အေရးယူခဲ့ရတာကေတာ့ ရွိတယ္” ဟု ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္း (အေ၀းေျပး- ယကက)က ေျပာၾကားသည္။

ယာဥ္လိုင္းအသင္းမ်ားကို ခ်န္ထားေပးခိုင္းသည့္ ထိုင္ခံုမ်ားကို ယာဥ္ထြက္ခြာခ်ိန္ မတိုင္မီသံုးနာရီအထိ ေစာင့္ဆိုင္းေပးရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းအခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယာဥ္အသင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ပံုမွန္ ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားအတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားတိုင္ၾကားမႈရွိလာပါက စစ္ေဆးၿပီး စည္းကမ္းႏွင့္ မညီပါက ဒဏ္ေငြ က်ပ္ငါးေသာင္း ေပးဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ ရွိ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းငါးခုမွ ယာဥ္အသင္းေပါင္း ၅၅၂ သင္းတြင္ ယာဥ္အစီးေရ ငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္း ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ သႀကၤန္သီခ်င္းႏွင့္ သံခ်ပ္မ်ားကုိ သံခ်ပ္စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာ့႐ုိးရာသႀကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ သႀကၤန္သီခ်င္းႏွင့္ သံခ်ပ္မ်ားကုိ ရန္ကုန္မဟာသႀကၤန္သီခ်င္း၊ သံခ်ပ္စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသုိ႔ေပးပုိ႔ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕က မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မဟာသႀကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မည့္အဖဲြ႕မ်ား၏ သီခ်င္းမ်ား၊ သံခ်ပ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေစေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေစေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကုိ ထိခုိက္မႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးထိခိုက္ေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါ၀င္ေစေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၊ အဖဲြ႕အစည္း၊ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဂုဏ္သိကၡာညိႇဳႏြမ္းေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမပါ၀င္ေရး၊ ႐ုိင္းပ်သည့္အသံုးအႏႈန္း ဟန္ပန္အမူအယာမ်ား မပါရွိေစေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထု႔ိေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မည့္ သီခ်င္းမ်ား၊ သံခ်ပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္စိစစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီသုိ႔ မတ္ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္သီခ်င္း၊ သံခ်ပ္ဆုေပးမ႑ပ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းၾကရန္ အသိေပးေၾကညာေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တုိင္းအစုိးရက ညႊန္ၾကားထားဟုဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တုိင္းအစုိးရက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မွာပါ၊ မႏွစ္က မစည္ကားဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီႏွစ္ကုိေတာ့ စည္စည္ကားကား ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ နာယကအျဖစ္ ခန္႔တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘတ္ဂ်က္မရွိဘဲ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရဘူး။ အခုက ဘတ္ဂ်က္ ဘာမွမလာဘူး။ ကုိယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ကုိယ္လုပ္ဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ အဲဒီအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္တယ္။ ဒါက ႏွစ္စဆုိေတာ့ ထားလုိက္ေတာ့။ ပြဲတစ္ပြဲလုပ္လုိက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ အလွဴခံလုိက္ ဆုိတာက အဆင္မေျပဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သူ႔ကုိခုိင္းလုိက္ရင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ရွာခုိင္းရမွာပဲ။ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ စည္ကားေအာင္ လုပ္ဆုိ လုပ္ေပးမယ္။ အခုအလွဴလုိက္ခံတာေတြ ဘာေတြလုပ္ရဦးမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မွာ လုပ္ရမယ္ဆုိၿပီး ေထြအုပ္႐ုံးကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္လာတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ႑ပ္ လုပ္ခုိင္းသျဖင့္ စည္ကားလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ မ႑ပ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ုံးေရွ႕တြင္ လုပ္ဖုိ႔မ်ားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ တုိင္းအစုိးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္၊ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္၊ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္တုိ႔တြင္ ခ႐ုိင္မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ ပါမစ္မ႑ပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ႏွင့္ စတုဒိသာမ႑ပ္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာ (လမ္းတံတား) ဌာနမွ ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးစုိးသိန္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း သႀကၤန္မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ေနရာအတုိင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ပါက မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူက အျခားသူမ်ားသုိ႔ ငွားရမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ရ၊ ေလွ်ာက္ထားသူ ကုိယ္တုိင္ ေဆာက္လုပ္ အသုံးျပဳရန္၊ လုိက္နာမႈ မရွိလွ်င္ မူလခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားေသာ ပုိင္ရွင္က ၎ေပးသြင္းထားသည့္ စေပၚေငြအနက္ မ႑ပ္ႀကီးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ကုိ လည္းေကာင္း၊ မ႑ပ္အလတ္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ကုိ လည္းေကာင္း ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ယခင္ႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ မ႑ပ္အႀကီးမ်ားကို မ်က္ႏွာစာ အရွည္ေပ ၁၀၀ မွ ၁၂၀၊ အေနာက္ဘက္သုိ႔ ေပ ၄၀၊ ေျမျပင္မွ ၈ + ၁၂၊ ေပ ၂၀ အထိ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္အလတ္မ်ားအား မ်က္ႏွာစာအရွည္ ေပ ၅၀ မွ ၉၉ ေပ အေနာက္ဘက္သုိ႔ ေပ ၃၀၊ အျမင့္ ၆ +၁၀ ၁၆ ေပအထိ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္မ်ား၏ အက်ယ္အ၀န္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးသည့္ ပုံစံအတုိင္း မ႑ပ္တာ ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္တြင္ ရခိုင္႐ိုးရာသႀကၤန္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္အခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေရကစားမည္

ယခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္တြင္ ရခုိင္႐ိုးရာသႀကၤန္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ေရကစားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္အခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေရကစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္သႀကၤန္ကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ကေတာ့ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက် ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္မ႑ပ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲနဲ႔အတူ ေရပက္ကစားျခင္း လုပ္သြားမွာေပါ့ေနာ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းကေနၿပီးေတာ့မွ ရခုိင္႐ိုးရာသႀကၤန္ကို ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္နဲ႔အတူ ေဖ်ာ္ေျဖေရပက္ ကစားသြားမွာေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ ဒီႏွစ္ထူးျခားခ်က္ပါ” ဟု ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာမဟာသႀကၤန္ ေရကစားမ႑ပ္အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရာသႀကၤန္အကအလွမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ေရကစားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္႐ိုးရာသႀကၤန္ကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္တြင္ ပူးတြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာေရာ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီထဲမွာေရာ၊ ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲေတြထဲမွာလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္ကလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႐ိုးရာအတိုင္း ေရပက္ကစားဖို႔ အတူတူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တင္ျပလာတဲ့အတြက္ ၀ုိင္းလုပ္ေပးၾကမွာေပါ့” ဟု ဦးမင္းသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္သႀကၤန္က ေနျပည္ေတာ္၌ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေရကစားမ႑ပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန မ႑ပ္အခ်ဳိ႕သာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေသာ ဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္မ်ားမွာ ဖြင့္လွစ္ေရကစားျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ Skynet ေရႊသံလြင္မ႑ပ္က ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္မ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ေရကစားၾကမည္ဟု သတင္းရရွိထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

“ေနာက္တစ္ခါ မႏွစ္ကမ႑ပ္ တည္ေဆာက္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ႑ပ္ေတြ၊ ေရႊသံလြင္ Skynet လိုမ႑ပ္ေတြက ဒီႏွစ္ျပန္ၿပီး မ႑ပ္တည္ေဆာက္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္အတူ စတုဒိသာေကြၽးေမြးျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ၊ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္လာတာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုကုမၸဏီေတြလာမယ္ဆိုတာ သတင္းရပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ Skynet မ႑ပ္တစ္ခုသာ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင့္ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ အျခားဟိုတယ္မ်ားမွ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင့္တင္ျပလာပါက ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္အျဖစ္ ငါးခုမွ ၁၀ ခုအၾကား ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ေရကစားၾကၿပီး အထူးစည္ကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္မူ ဟိုတယ္ဇုန္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရကစားျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္ က်ံဳးေတာင္ဘက္မွအပ က်န္သံုးဘက္တြင္ မ႑ပ္ ၂၆ ခုႏွင့္ မေနာ္ရမၼံကြင္းေနရာတို႔ကုိ ေလလံစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမည္

ယခုႏွစ္မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္  လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္အျဖစ္က်င္းပမည့္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ (၂၆ဘီလမ္း) မွအပ က်ံဳးသံုးဘက္တြင္ မ႑ပ္၂၆ ခုႏွင့္ မေနာ္ရမၼံကြင္း ေနရာတုိ႔ကုိ ေလလံစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

က်ဳံးအေရွ႕ဘက္ (၆၆ လမ္း) တြင္ မ႑ပ္ခုနစ္ခု၊ က်ံဳးေျမာက္ဘက္ (၁၂ လမ္း) တြင္ ၁၀ ခု၊ က်ဳံးအေနာက္ဘက္ (လမ္း ၈၀) တြင္ ကိုးခု စုစုေပါင္း ၂၆ ခုကို ေပ ၁၀၀x၂၅ ေပအက်ယ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က လူငယ္သႀကၤန္အျဖစ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူက်င္းပခဲ့သည့္ မေနာ္ရမၼံကြင္းကိုမူ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ဆင္ႏႊဲလုိသူမ်ားထံ ေလလံခ်ထားေပးမည္ဟု သိရသည္။

“မေနာ္ရမၼံကြင္းေနရာကုိေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ စည္ပင္က မလုပ္ေတာ့ဘူ။ ဒါေၾကာင့္ မ႑ပ္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြ လာေရာက္ေလလံဆြဲႏုိင္ပါတယ္။ က်ဳံးအေရွ႕ဘက္ကေတာ့ ေတာသႀကၤန္ဆင္ႏႊဲမွာမုိ႔ လမ္း ၂၀ ေျမာက္ဘက္ကပဲစၿပီး မ႑ပ္ေဆာက္ခြင့္ရမွာပါ” ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မ႑ပ္မ်ားကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးမႈကုိ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌  ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ မ႑ပ္တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ တစ္ေပမွ ေပ ၂၀ အတြင္းေက်ာ္ပါက ဒဏ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၊ ေပ ၂၀ ထက္ေက်ာ္ပါက ဒဏ္ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာေပးေဆာင္ရမည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္  မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင့္မ်ားကုိ ေလလံစနစ္ျဖင့္ခ်ထားေပးခဲ့ရာ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ (၆၆ လမ္း) တြင္ မ႑ပ္ေျခာက္ေနရာအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၃၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး က်ံဳးေျမာက္ဘက္ (၁၂လမ္း) တြင္ မ႑ပ္တစ္ခုသာရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက သႀကၤန္မ႑ပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ မဲႏိႈက္စနစ္ျဖင့္ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳသည့္ အေရအတြက္သည္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ မဲေပါက္သူမ်ားက တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၿပီး ပါမစ္ေစ်းကြက္ျဖစ္ကာ မ႑ပ္တစ္ခုလွ်င္ ေနရာအလိုက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ၃၀၀ အထိ ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ႏွစ္စဥ္ မ႑ပ္ပါမစ္ေစ်းကြက္ မရွိရေအာင္ အခြန္အခေငြမ်ား စည္ပင္သာယာမွသာ ရရွိေစရန္ သႀကၤန္မ႑ပ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ကုိ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သႀကၤန္မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ ႏွစ္သစ္ကူးေရကစားပြဲေတာ္ကို ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ က်င္းပမည္

ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူး ေရကစားပြဲေတာ္ကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေရကစားပြဲေတာ္ကို မုံရြာၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းေဘး ဇက္ဆိပ္အနီးျမစ္ကမ္းစပ္ရွိ အက်ယ္အ၀န္းပမာဏ ၆၀၀၀၀၀ စတုရန္းမီတာေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ကမ္းေျခတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါပြဲေတာ္ကို ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအစီအစဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္သုံးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့နဲ႔ အေမြအႏွစ္ေတြကို ဒီပြဲႀကီးကေန ေဖာ္ထုတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားေတြအေနနဲ႔ ဒီပြဲႀကီးကို လာေရာက္ဖုိ႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ သႀကၤန္ကာလဆို ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕လွပၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ပြဲေတာ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသထြက္ ထုတ္ကုန္ေတြကိုလည္းဒီပြဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေရကစားပြဲေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ နာမည္ေက်ာ္ေတးသံရွင္မ်ား၊ သႀကၤန္ယိမ္းအကမ်ားကို ဗဟိုမ႑ပ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကမည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဇုန္ေလးဇုန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခ်ားရဟတ္မ်ားႏွင့္ ေရလႊာေလွ်ာစီးမ်ား၊ ျမစ္ေရစပ္ကမ္းေျခေနရာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စားေသာက္မ်ားဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး နားေနအပန္းေျဖႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ ႏွစ္သစ္ကူးေရကစားပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ပိုမုိျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါေရကစားပြဲေတာ္ကို ေျခာက္ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၁ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ ႐ံုးပိတ္ရက္ျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အထူးရထားတစ္စင္း တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲမည္

အစုိးရ႐ုံးပိတ္ရက္ ေလးရက္ဆက္တုိက္ပိတ္သျဖင့္  ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အထူးရထားတစ္စင္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားတုိင္း (၇) မွ သြားလာေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္ ခရီးသည္မ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ပုံမွန္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ရထားမ်ားကုိလည္း တြဲဆုိင္းမ်ား ထပ္တုိးေပးမည့္အျပင္ အထူးရထားအျဖင့္လည္း ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးရထားေျပးဆြဲမႈအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသုိ႔အသြားခရီးစဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မတ္ ၄ ရက္တြင္ မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္သုိ႔အျပန္ ခရီးစဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း အသြားအျပန္ ေျပးဆြဲေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအထူးရထားသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ ည ၇ နာရီတြင္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပုံမွန္အတုိင္း ေရာင္းခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ႐ုိး႐ုိးတန္း က်ပ္ ၄၆၅၀၊ အထက္တန္း က်ပ္ ၉၃၀၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ သႀကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမွာသာ အထူးရထားေျပးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ သီတင္းကြၽတ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္တုိင္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ပါ စီစဥ္ေျပးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းပုိင္းတြင္ အျမန္ရထားေျခာက္စင္း၊ စာပုိ႔ ရထားႏွစ္စင္းႏွင့္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အစုန္အဆန္ ေလးစင္းျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သၾကၤန္တြင္ ယခင္ႏွစ္က ပိတ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ႑ပ္ပါမစ္မ်ား ခ်ေပးရန္ စီစဥ္ေနဟုဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဗဟိုမ႑ပ္ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေရကစားမ႑ပ္တြင္ ေရကစားေနသူမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏိုင္)

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သၾကၤန္ ကာလအတြင္း ကုမၸဏီမ႑ပ္ပါမစ္မ်ား ခ်ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းတံတား) မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္သၾကၤန္ ကုမၸဏီမ႑ပ္ေတြ ခ်ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္ေနရာေတြ၊ ဘယ္ကုမၸဏီေတြလည္းေတာ့ မသိေသးဘူး။ ေနရာလည္း ေရြးရဦးမယ္။ ခ်ေပးမယ္လုိ႔ေတာ့ေျပာတယ္။ ပါမစ္ကလည္း တကယ္တမ္း လုပ္မယ့္သူကုိပဲ ေပးမယ္လုိ႔လည္းေျပာတယ္” ဟု တာ ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္သၾကၤန္မ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္မည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ မီးသတ္ပုိက္မ်ား သုံးစြဲခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနဌာနမွဴး ဦးေအာင္ဆန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“သၾကၤန္ကာလအတြင္းမွာ ပုံမွန္ေရေပးေနက်ပုံစံအျပင္ ေရကစားတဲ့သူေတြ အဆင္ေျပေအာင္ အခ်ိန္ေတြျပန္ၿပီး သတ္မွတ္ေပးသြားမယ္။ အရင္တုန္းက အခ်ိန္ပုိင္းတဲ့ေနရာေတြကုိ အခ်ိန္ထပ္တုိး ေပးႏုိင္ေအာင္ အဲဒီလုိတုိးေပးႏုိင္ဖုိ႔၊ ၾကားထဲမွာ ေရတြန္းစက္ေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ေကာင္းေနဖုိ႔၊ ေရေလွာင္ကန္ကေရေတြ အျပည့္ရွိေနဖုိ႔ ေရပုိက္လုိင္းေတြ စီမံခန္႔ခြဲရတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဗဟုိမ႑ပ္ျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္မွာ ေရဖ်န္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေရငုတ္ ၂၀၀ နဲ႔ စီမံေဆာင္ရြက္တာေပါ့။ အျခားမ႑ပ္ေတြက ေရငုတ္က သူတုိ႔အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ။ မီးသတ္ပုိက္ကေတာ့ ႏွစ္စဥ္မီးသတ္ပုိက္ကုိ ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ဒီႏွစ္လည္း ခြင့္မျပဳပါဘူး။ မီးသတ္ပုိက္ေတြ အသုံးျပဳခဲ့ရင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ပိတ္သိမ္းတာေတြ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင့္က အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ေထြအုပ္က ၾကပ္မတ္ေပးရတာပါ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕ထားပါတယ္။ ေကာ္မတီအသီးသီးက ၾကားကာလအတြင္းမွာ ေကာ္မတီအလုိက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာ ျပန္လည္တင္ျပမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဌာနမွဴး ဦးေအာင္ဆန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့႐ုိးရာ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပေရး လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း ပထမအႀကိမ္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ကုမၸဏီမ႑ပ္ပါမစ္ခ်ေပးမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ သၾကၤန္မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ေနရာအတုိင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ပါက မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ၂၀၁၇ မတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္က မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူက အျခားသူမ်ားသုိ႔ ငွားရမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ရ။ ေလွ်ာက္ထားသူကုိယ္တုိင္ ေဆာက္လုပ္အသုံးျပဳရန္။ လုိက္နာမႈမရွိလွ်င္ မူလခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားေသာ ပုိင္ရွင္မွ ၎ေပးသြင္းထားသည့္ စေပၚေငြအနက္ မ႑ပ္ႀကီးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ကုိလည္းေကာင္၊ မ႑ပ္အလတ္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ကုိလည္းေကာင္း ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ႏွစ္ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ မ႑ပ္အႀကီးမ်ားအား မ်က္ႏွာစာအရွည္ ေပ ၁၀၀ မွ ၁၂၀၊ အေနာက္ဘက္ သုိ႕ ေပ ၄၀၊ ေျမျပင္မွ ၈+၁၂ (ေပ၂၀) အထိ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္အလတ္မ်ားကို မ်က္ႏွာစာအရွည္ ေပ ၅၀ မွ ၉၉ ေပ၊ အေနာက္ဘက္သုိ႔ ေပ ၃၀၊ အျမင့္ ၆ + ၁၀ (၁၆ ေပ) အထိ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္မ်ား၏ အက်ယ္အ၀န္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ပုံစံအတုိင္း မ႑ပ္တာ၀န္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္အရြယ္အစားထက္ ပုိပါက တစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ဒဏ္ေၾကး႐ိုက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံစေပၚအျဖစ္ သၾကၤန္မ႑ပ္အႀကီးကုိ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္ မ႑ပ္အလတ္ကုိ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ သတ္မွတ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္ တံတား) တြင္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ပါက သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးကုိ အာမခံစေပၚေငြမွ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ စေပၚေငြကုိ သၾကၤန္ကာလအၿပီး ေမလအတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မ႑ပ္ခ်ေပးမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ စည္ကားမႈ နည္းပါးခဲ့ၿပီး  တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အား ျပည္သူမ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။