သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ဂ်ပန္အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္း၌ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း တစ္ခုတြင္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ဂ်ပန္အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္း၌ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ေျမကြက္ ၂၅၊ ၂၆ ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လာမည့္ဒီဇင္ဘာတြင္ ၿပီးစီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

“လက္ရွိသီလ၀ါေဒသ ေျမကြက္ ၂၅ နဲ႔ ၂၆ ေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေတြ ၿပီးစီးၿပီး ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ သေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈေတြ လက္ခံႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ က်န္တဲ့ ေျမကြက္၂၂၊ ၂၃ နဲ႔ ၂၄ ေပၚမွာ ဆိပ္ကမ္းသစ္ေတြ တည္ေဆာက္တာကို ဆက္ၿပီးလုပ္သြားမယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားေတြ တပ္ဆင္ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို TEU တစ္သန္းေလာက္အထိ ကုန္တင္ကုန္ခ်  ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဒါမွ ႏိုင္ငံရဲ႕ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈ တိုးတက္လာရင္ သီလ၀ါမွာ အဆင္သင့္ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ပါ” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနာက္ခံေျမေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ၿပီး စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါေဒသတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ယန္း ၂၃၆၈၀ သန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄၀၀ မီတာ x ၄၀ မီတာရွိ ပင္မ တံတား (Steel Jacket Type)၊ ၈၀-၉၀ မီတာ  x ၁၅-၂၀ မီတာရွိ ခ်ဥ္းကပ္တံတားသံုးစင္း၊ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံေျမ ၃၇ ဧကေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္ကိုင္တြယ္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္  Quay Crane ႏွစ္စင္း၊ RTG ေျခာက္စင္း၊ Reach Stacker သံုးစင္း၊ Trailer ေျခာက္စင္းႏွင့္ Chassis ေျခာက္စင္းအား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး ကာလမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ကုန္ေသတၱာအလံုးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ၾကည္ႏိုင္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ကုန္ေသတၱာအလံုးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္က ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာအတြင္း ကုန္ သတၱာတင္သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတံတား ငါးခုျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္းဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ သီလ၀ါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္၍ ကုန္စည္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားအနက္ ေအးရွားေ၀ါလ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတို႔သည္ အဓိက ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုလံုး၏ ကုန္ေသတၱာကိုင္တြယ္မႈမွာ TEU ၁ ဒသမ ၄၃ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္အတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္းဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ခံတံတား ငါးစင္းမွ TEU ၈၈၅,၇၁၄ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ကုန္ေသတၱာ၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔  ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမွ TEU ၁၅၇,၇၅၅ သန္းခန္႔ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းဧရိယာရွိ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ကုန္ေသတၱာ ေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္း ကိုးစင္းအပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းသံုးယႏၲရား ပစၥည္းသစ္ ၁၄ မ်ဳိးအား ဧၿပီ ၂၉ ရက္က စတင္တပ္ဆင္ အသံုးေနၿပီျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ယေန႔စတင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား စတင္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းတံတားႏွင့္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္၏ ကုန္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈပိုင္းတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္း ဆိပ္ခံတံတား အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ကုန္ေသတၱာ TEU ၄၀၅၃၉၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၄၁၆၇၁၈ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုလံုး၏ ၃၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ လယ္သမား ၃၃ ဦးတို႔အၾကား ေလးႏွစ္ၾကာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမႈကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ေမ ၇ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မည္

တရားစြဲခံရသည့္ လယ္သမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ လယ္သမား ၃၃ ဦးတို႔အၾကား ေလးႏွစ္ၾကာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမႈကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွ ေမ ၇ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားစြဲခံ လယ္သမား ၃၃ ဦးက ေမ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ မီဒီယာသို႔ အသိေပးမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီတာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ အတြင္းရိွ ကြင္းအမွတ္ (၆၀၇၊ ၆၁၁၊ ၆၁၂) ကြင္းအတြင္းရိွ လယ္ေျမဧက စုစုေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အား  ၁၉၉၆-၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနာ လက္ေအာက္ရိွ ၿမိဳ႕ ရြာႏွင္႔ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုကဲ႔သို႔ သိမ္းယူၿပီးေနာက္ မည္သည့္စီမံကိန္းမွ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရိွသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) မွ သေဘၤာဖ်က္စက္႐ံု လာေရာက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး စက္႐ံုဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္ေသာ ေျမဧက (၁၀၈ ဒသမ၂၅ဧက) ကို လယ္သမားမ်ားက ဖယ္ရွားေပးခဲ႔ရၿပီး စက္႐ံုဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို႔လယ္ေျမမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း သေဘၤာဖ်က္စက္႐ံု (သီလ၀ါ) ၀န္ထမ္းသက္သာအတြက္ ဟုဆိုကာ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားထံမွ တစ္ဧကလွ်င္ ေလးတင္းႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားက သီးစားခ အေနျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ေပးသြင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း သေဘၤာဖ်က္စက္႐ံု (သီလ၀ါ) မွ စက္႐ံုေျမျဖစ္ေၾကာင္း သီတာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း သေဘၤာဖ်က္စက္႐ံု (သီလ၀ါ) မွ စက္႐ံုမွဴးျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ညိဳ (ၿငိမ္း) က တာ၀န္ေပးအပ္သည့္အတြက္ ဦးေမာင္ေမာင္စန္း၊ လံုျခံဳေရး အရာရိွက တရားလိုျပဳလုပ္ကာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္ ေဒသခံလယ္သမား ၃၃ ဦးအား တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းက လက္ငုတ္မပ်က္ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆-၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဧကကုိ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အုိးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ လယ္ေျမ ၆၆၀ ဧကအား သိမ္းယူခဲ့ရာတြင္ ၁၉၈၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအတိုင္း ေျမအားသိမ္းယူခဲ့ျခင္း ရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“၁၉၉၆-၉၇ မွာ တစ္ဧကကုိ ၂၀၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ သိမ္းခဲ့တာ။ ေၾကာက္ေတာ့လည္း ယူခဲ့သူေတြက ယူခဲ့တာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ သူတို႔ဘက္က စီမံကိန္းေတြ မလုပ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ေျမခြန္ေျပစာေတြနဲ႔ လုပ္ေနတာ ဒီေန႔အထိ လုပ္ေနတုန္းပဲ။ အခုဆို တစ္ဧက သိန္း ၂၅၀ ႏႈန္းနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေတြလည္း ေပးေနၾကၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အမႈရင္ဆုိင္ေနရတုန္း။ ေမ ၇ ရက္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရားမွ်တစြာနဲ႔ ကြင္းလံုးကြၽတ္ လြတ္လာမလား။ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲေတာ့ မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လယ္သမား ၃၃ ေယာက္ထဲမွာက အသက္ႀကီးသူေတြလည္း ပါေနေတာ့ စိုးရိမ္ေနၾကတာေပါ့” ဟု တရားစြဲခံ လယ္သမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းအား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္မွ လန။၃၉ ခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ သေဘၤာဖ်က္စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိသည္ဟု လယ္သမားမ်ားက ေမ ၄ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ လယ္သမားမ်ားမွ စီမံကိန္း မလုပ္ျဖစ္သည့္ ဧက ၅၀၀ ေပၚတြင္ ေျမခြန္ေျပစာ ထမ္းေဆာင္ကာ လက္ငုတ္မျပတ္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ လယ္သမား ၃၃ ဦးအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၄၄၇) ျဖင့္ တရားစဲြခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၀၀/၂၀၁၅ ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ ေျမဧက ၅၉၄ ဒသမ ၁၇ အား အလိုရွိေၾကာင္း တရားစြဲဆို ခံထားရေသာ လယ္သမားမ်ားထံသို႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ၌ ေျမအလိုရွိေၾကာင္း စာပို႔ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အဆိုပါ ေျမအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ေၾကာင္း လယ္သမား ၃၃ ဦး အပါအ၀င္ ၎ေျမတြင္ ပါ၀င္ေသာ အျခားလယ္သမားမ်ားကို ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ စာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ားမွလည္း ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ညိႇႏိႈင္းလိုေၾကာင္း စာျပန္လည္ ပို႔ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၈ ရက္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ သိုေလွာင္ကန္ႏွင့္ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီမွ အခ်င္းျဖစ္ လယ္ေျမအတြင္း ပါ၀င္ေသာ ၉၈ ဒသမ ၈၂ ဧကအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၅၀ ႏႈန္းႏွင့္ တဲတစ္လုံးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၇၀ အား ေပးေလ်ာ္ရန္ ညိႇႏိႈင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္တြင္ အဆိုပါ ညိႇႏိႈင္းေလ်ာ္ေၾကးအား ေပးေလ်ာ္ခဲ့ျခင္း၊ သုိေလွာင္ကန္ႏွင့္ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီမွ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးျမင့္ဦးႏွင့္ လယ္သမား ၃၃ ဦးထဲမွ လယ္သမား ၁၀ ဦးႏွင့္ တရားစဲြဆုိမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးမည္ဟု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ေနာက္ထပ္လယ္ေျမ ၃၉ ဒသမ ၈၁ ဧက အတြက္ လယ္သမား ၃၃ ဦးထဲမွ လယ္သမား ကိုးဦးအား တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၅၀ ႏႈန္းႏွင့္ တဲတစ္လုံးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၇၀ ျဖင္႔ ထပ္မံေပးအပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ တရား႐ံုးတြင္ အမႈကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း စသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တရားစြဲခံ လယ္သမားမ်ားက အမိန္႔ခ်မည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မည္သည့္ စကားမွ် ေျပာၾကားစရာ မရွိပါေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (သီလ၀ါ) သေဘၤာဖ်က္စက္႐ုံမွဴးႀကီး ဦးဖုန္းလြင္က ေမ ၄ ရက္တြင္ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါး ၀င္ေရာက္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၃/၂၀၁၈ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ေလးခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေလးခုႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၁၁ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၀ ဒသမ ၃၃၆ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၅၂၀ ကို ဖန္တီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၁ ခု ၌ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ခုနစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑ ႏွစ္ခုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ ႏွစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၀၆ ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၀၈ ဒသမ ၄၅၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၂၀၁၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃၀ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားမွ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိတြင္ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အဆုိပါစက္႐ုံမ်ား၏ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ား မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးေတာင္ပုိင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္႐ုံအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိေသးၿပီး ယင္းမွ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ားကို မၾကာမီထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးမွာ အခုေလာေလာဆယ္မွာ commercial operation စႏုိင္တာ စက္႐ံု  ၄၀ ေလာက္ပဲ စႏုိင္ေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ သီလ၀ါကေန Export ဘယ္ေလာက္ထြက္လဲ အဲဒီ Export ႀကီးက  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပို႔ကုန္အေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ Impact ရွိလဲဆိုရင္ Impact Analysis က ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ အဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း  Impact Analysis လုပ္ဖို႔က ေနာက္ထပ္အခ်ိန္တစ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ယူရပါဦးမယ္။ ေနာက္ထပ္ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ Export Figure ကို ၀က္ဆိုဒ္ေပၚတင္ေပးပါမယ္” ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ စက္႐ံုတစ္႐ံုတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက အနည္းဆံုးအခ်ိန္တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္ယူရေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဒၚလာသန္း ၂၉၁ ဒသမ ၉ ေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းသံုးခု၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖင့္ အသီးသီး၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုအထိ ရွိေနၿပီး ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈစတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာ (ဧက ၂၅၀)ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာေျမေနရာမ်ားကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္ကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ငွားရမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ပထမအဆင့္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ စတီးအမ်ားစုအနက္ သြပ္ေရစိမ္စတီးေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္ျခယ္စတီးျပားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရဟုဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္စတီးအမ်ားစုကို ျပည္ပမွတင္သြင္းေနရေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္ သြပ္ေရစိမ္ စတီးေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္ခ်ယ္ စတီးျပားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရေၾကာင္း  ျမန္မာ့အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (ဘီ) ၌ ပထမဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္မည့္  JFEMERANTI Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္၏ JFE Steel Corporation စက္႐ံုေျမပႏၷက္တင္အခမ္းအနားကို မတ္ ၁ ရက္က က်င္းပသည္။

JFEMERANTI Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္၏ JFE Steel Corporation စက္႐ံုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းအားလံုး ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစက္႐ံုၿပီးစီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသားပညာရွင္ႏွင့္ လုပ္သား ၃၀၀ ခန္႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတင္လုပ္ကိုင္မည့္ အလႊာအုပ္ပိုင္းတြင္ သြပ္ႏွင့္ သြပ္အလူမီနီယမ္  အုပ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၈၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အေရာင္ျခယ္လုိင္းတြင္ ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အရည္အေသြးစံ ခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္၀စြာျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၉၀၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  JFE MERANTI ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ စတီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

JFE MERANTI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑အသီးသီးတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ  လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ယခုထက္ပိုမုိလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ အေလးအနက္ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ေကာင္းမြန္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းေနသည္ႏွင့္အမွ် JFE MERANTI အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ စီးပြား ေရးေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္အက်ဳိးျပဳလာသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဒၚလာ ၂၉၁ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထား

ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဒၚလာ ၂၉၁ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ေဖေဖာ္၀ါရီ ပထမပတ္အထိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ေဒၚလာ ၂၉၁ ဒသမ ၉၄၀ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းသံုးခု၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံကလုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖင့္ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယင္းတို႔ အနက္ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုအထိ ရွိေနၿပီး ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာ (ဧက ၂၅၀) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမေနရာမ်ားကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္ကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ငွားရမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးပါက ႏုိင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီ ၁၅၀ ခန္႔က ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံအထိ လာေရာက္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စက္႐ုံ ၈၉ ႐ုံခြင့္ျပဳမိန္႔က်ထားကာ စက္႐ုံ ၃၉ ႐ုံ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သီလ၀ါ အအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျပင္ပအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေရရရွိေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ODA (Oversea Development Assistant Loan) ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ပထမပတ္အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၂/ ၂၀၁၈) အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမပတ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၉၅ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၄၁၈ ဒသမ ၁၁၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၁၁၂ ဒသမ ၄၃၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးမႈ လည္းပါ၀င္သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၄၀၄ ဒသမ ၃၇၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ႏွစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၈၀ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၇၇၂၇၈ ဒသမ ၀၃၇ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ႏွစ္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၈၀ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၇၇၂၇၈ ဒသမ ၀၃၇ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၈၀ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၇၆၈၈၅ ဒသမ ၃၃၇ သန္းႏွင့္  ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၃၉၂ ဒသမ ၇၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါႏွစ္လအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၅၇၈၄ ဒသမ ၃၅၇ သန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ စက္မႈက႑တြင္ က်ပ္ ၁၉၉၃ ဒသမ ၆၈ သန္း၊  လယ္ယာက႑တြင္ က်ပ္သန္း ၄၀၀၊ အျခား လုပ္ငန္းက႑တြင္ က်ပ္သန္း ၉၁၀၀ အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၄၄၀ ဒသမ ၅၇၁ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀၅ ဒသမ ၁၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းအထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၅၃ ခုမွ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၃ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၇၀၇ ဒသမ ၉၉၆ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၃၀၇ ဒသမ ၃၃၅ သန္း စီး၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၁၄ ဒသမ ၀၈ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၂၁ ဒသမ ၄၁၅ သန္း စီး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။