လိုင္စင္ရလုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက Online Application မ်ားျဖင့္ တရားမ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ေလာင္းကစားဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန

မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအာင္ တင္သြင္းသည့္ ရွမ္းကိုးမီး ဖဲကစားနည္း (ေခၚ) Shan Koe Mee Zingplay အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – Shan Koe Mee Zingplay Facebook Page)

ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားက ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္လံုပါက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ေလာင္းကစား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေရးယူႏိုင္သည့္အျပင္ လိုင္စင္ရလုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ Online Application မ်ားျဖင့္ တရားမ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ေလာင္းကစားဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ဒုတိယပတ္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ကိုင္ဖုန္း၊ Facebook မွတစ္ဆင့္ ေၾကာ္ျငာစည္း႐ံုးၿပီး ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ေလာင္းကစားနည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ရွမ္းကိုးမီး ဖဲကစားနည္း (ေခၚ) Shan Koe Mee Zingplay သည္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေလာင္းေၾကးေငြမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရယူေနပါသျဖင့္ အဆိုပါေလာင္း ကစားနည္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက “မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီေတြက ေလာင္းကစားဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ အေထာက္အထား ခိုင္လံုပါက ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ အရ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အေရးယူႏိုင္တဲ့နည္းတူ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔လည္း ေလာင္းကစားဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ လိုင္စင္ရလုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြက Online Application ေတြနဲ႔ တရားမ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါက ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေလာင္းကစား ဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  ေျပာၾကားသည္။

 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မတရား ၀င္ေရာက္ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႕က ေကာက္ယူထားသည့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရွိ နတလေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူစာရင္းမ်ားကို လ၀ကသို႔ ေလာလာဆယ္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဟု ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မတရား ၀င္ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႕မွ ေကာက္ယူထားသည့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရွိ နတလေက်းရြာမ်ား တြင္ ေနထိုင္သူစာရင္းမ်ားအား အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာန (လ၀က) သို႔ ေလာလာဆယ္တြင္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ (နတလ) ေက်းရြာမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ပံုစံ ၆၆၆ စာရင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မတရား ၀င္ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႕ (မဖက) မွ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနသို႔ မည္သည့္အ ခ်ိန္တြင္ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရွိ နတလေက်းရြာမွာ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစဖို႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ ငန္းမ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အျခားေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕လိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးမွဴး႐ံုးမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ပံုစံ ၁၀ အား လက္ရွိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနခြဲ (၄) အေနျဖင့္ မတရား၀င္ေရာက္သူမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (မကဖ) တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္း ၆၆/၆ ကို ေလာေလာဆယ္လႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ တိုင္းရင္းသား နတလေက်းရြာ ၃၆ ရြာရွိၿပီး လူဦးေရ က်ား ၇၀၅၉ ဦး၊ မ ၇၀၂၉ ဦး စုစု ေပါင္း ၁၄၀၈၈ ဦးရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါတိုင္း ရင္းသား နတလေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းပံုစံ ၆၆/၆ အား လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးမွ ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ စိစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမွတ္ (၁) နယ္ ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕တြင္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနခြဲ (၄) ႏွင့္ ယင္းလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈတားဆီးကာကြယ္ ေရးအဖြဲ႕ (မကဖ) တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းပံုစံ ၆၆ ကို ေကာက္ယူရာတြင္ လူဦးေရစာရင္းသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဌာန၏ ပံုစံ ၆၆/၆ အား ေႏွာင့္ယွက္မႈမရွိဘဲ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ နယ္နိမိတ္အားျဖင့္ ၁၆၈ မိုင္ ထိစပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ထိစပ္ေနသည့္အတြက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္မႈမ်ားတားဆီး ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ သြင္းထုတ္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ရန္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးၿပီး နယ္စပ္သတင္းမ်ား ရရွိရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၌ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန စသည္တို႔ပါ၀င္ေသာ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈစစ္ေဆးေရးကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ (နစက) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ နစ ကအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်ီးကန္ျပင္တြင္ အေျခစိုက္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ဘဂၤါလီစာရင္းမ်ားကို စနစ္ တက်ထိန္းသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လူဦးေရစာရင္း၊ လူ၀င္လူထြက္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ နစက အဖြဲ႕အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားရွိ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကို ေကာက္ယူကာ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ လမ္း၊တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ စိတ္မ၀င္စားဘဲ သိန္း ၄၀ တန္ စားပဲြခံု၊ သိန္း ၁၀၀၀ တန္ကား ၀ယ္မည္ဆုိသည့္ အေတြးမ်ားသာရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

က်င္းပလ်က္ရိွသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ျပည့္ၿဇိဳးေအာင္)

ျပည္သူမ်ားအတြက္ လမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား စိတ္မ၀င္စားဘဲ မိမိဌာနအတြက္ သိန္း ၄၀ တန္စားပဲြခံု၊ သိန္း ၁၀၀၀ တန္ ကား၀ယ္မည္ဆုိသည့္ အေတြးမ်ားသာ ရွိေနေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၃၈ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာ မ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကားရာတြင္ ေဒၚၾကည္ျပာက ထိုသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက လက္ရွိမွာ ဆင္းရဲတယ္။ မိသားစုတစ္စုလုိပဲ စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ေတာင္ မရွိေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ အားလံုးၿခိဳးၿခိဳးျခံျခံသံုးတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူတုိ႔ဘာသာ သူ ရွိတာ မရွိတာ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ျပည္သူအတြက္ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြခင္းတာ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ငါတုိ႔ဌာနအတြက္ ရသင့္တာ ဆံုလည္စားပဲြႀကီး သံုးလုိက္မွာပဲ။ သိန္း ၄၀ တန္စားပဲြႀကီး ၀ယ္လုိက္မွာပဲ။ Ford ကားကုိ သိန္း ၁၀၀၀ နဲ႔ ၀ယ္သံုးလုိက္မွာဆုိတဲ့ အေတြးမ်ဳိးေတြကုိ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ေလးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ နည္းနည္းစဥ္းစားၿပီးေတာ့ မွ်မွ်တတ ေလး သံုးေစခ်င္တယ္”ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက တုိင္းျပည္၏လည္ပတ္မႈက႑တြင္ လုိအပ္ေနသည့္ယႏၲရားျဖစ္သျဖင့္ သံုးသင့္သည့္ကုိ သံုးေစခ်င္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတုိင္း မသံုးသင့္သည့္မ်ားကုိ ေတြ႕ေနရၿပီး ႏွစ္စဥ္ေျပာေသာ္လည္း ပံုမွန္တင္ျပေနရေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အစုိးရသစ္၏ ေပၚလစီကုိ လုိက္၍ ဒုတိယႏွစ္တြင္လည္း ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ဳိး မရွိသျဖင့္ ထပ္ေဆြးေႏြးေနရေၾကာင္း ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဇြန္ ၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္အျပင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက “ႏွစ္စဥ္မွာလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္က သန္း ၄၀၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္ က သန္း ၃၀ နဲ႔ ေထြအုပ္၊ စည္ပင္ အျခားဌာန ေတြေပါင္းရင္ သန္း ၁၀၀ ေလာက္ ဧည့္ခံေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေထြအုပ္႐ံုးေတြမွာ အစည္းအေ၀းတက္တဲ့အခါ တစ္ခါတေလမွာ ေရသန္႔ေတာင္ တုိက္တာ မရွိပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ၁၀၀ တန္ေရဘူးနဲ႔ ေကာ္ဖီမစ္ေတြပဲ ဧည့္ခံတာေတြ႕ ရတာပါ။ အစုိးရအဖဲြ႕ အစည္းအေ၀းေတြ မွာလည္း ဒီလုိပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ပါတီမွာ အစကတည္းက ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြားတဲ့ေနရာေတြမွာ ေရပဲတုိက္ပါလုိ႔ေျပာတာ ေရတုိက္ရင္ေတာင္ ေက်နပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္ေတြ ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လုိအပ္သလား။ မလုိအပ္ဘူးလား။ လူႀကီးေတြလာလာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သြားသြား ေရေလာက္ပဲေသာက္ၿပီး ျပန္တာပါ။ ခ်တဲ့ပစၥည္းေတြက အလကားပုိလွ်ံေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္းအတြက္ ၁၀၇ ဒသမ ၆၅ သန္း၊ စက္႐ံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ကားမ်ား၀ယ္မည့္ ၁၁၇ ဒသမ ၈၂၉ သန္း၊ ႐ံုးသံုးပရိေဘာဂမ်ား ၀ယ္ယူရန္ ၈၈ ဒသမ ၃၁၇ သန္း၊ ႐ံုးသံုးယာဥ္၀ယ္ယူရန္ ၂၆၄၄ သန္းမ်ားကုိ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ေစလုိေၾကာင္း ၎က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပန္လည္ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ျပည့္စံုစြာေျဖၾကားသင့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို အေလးအနက္ထားသင့္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ေ၀ဖန္

ေမ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ဆန္းထူးေအာင္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ျပည့္စံုစြာေျဖၾကားသင့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိ အေလးအနက္ထားသင့္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးလၾကာ တင္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး လာေရာက္ၿပီး မျပည့္မစံုေျဖၾကားျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိ အေလးမထားရာေရာက္ေၾကာင္း ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး သန္းႏုိင္ဦးက  ေျပာၾကားသည္။

“ေလးလေလာက္ၾကာ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့ေမးခြန္းကုိ ၀န္ႀကီးကုိ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ ေျဖၾကားေပးလုိက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မျပည့္မစံု လာေျဖတဲ့အခါက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိ သက္သက္ အေလးမထားရာ က်တယ္လုိ႔ခံစားရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းဆုိရင္ ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိတဲ့ဌာနေတြက ဒီေမးခြန္းေတြ ေျဖၾကားေပးမယ့္သူေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးေလးနက္နက္ ထားသင့္တယ္။ ျပည္သူေတြက သတင္းသိပုိင္ခြင့္အရ သိသင့္တဲ့ကိစၥေတြပါ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြဆုိရင္  ၾကားမွာ ဒါေတြက ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကုိ သံသယျဖစ္စရာေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒါေတြက အဂတိေတြပါသလား။အခုဆုိရင္လည္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိတာက Hot Issue လုိျဖစ္ေနတာ။ အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ တာ၀န္က အကုန္လံုးမွာတာ၀န္ရွိတယ္။မီဒီယာမွာေရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြမွာေရာ အကုန္လံုးက ၀ုိင္းၿပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းေပးေနတာေလ။ ဒါမ်ဳိးေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိ လာေျဖတဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ တိတိက်က်န႔ဲ မွန္မွန္ကန္ ကန္လာေျဖဖုိ႔လုိပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၃၁ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္ပုိ႔စက္ ယာဥ္/တဲြယာဥ္မ်ား အေဟာင္းမ်ား၊ ဒလေမွာ္စက္၀န္းက်င္ရွိ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးျမစ္၀ဌာနခဲြရွိ စက္ေရယာဥ္အေဟာင္းမ်ား၊ စက္ရွိ၊ စက္မဲ့တဲြေရ ယာဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေအာင္ မည္သုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း” ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ‘ဆာဗီယာနံပါတ္၊ တဲြယာဥ္နံပါတ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါသနည္း၊ သေဘၤာ  အေဟာင္းအပ်က္မ်ားကုိ သံထည္ အေဟာင္းေစ်းျဖင့္ ေလလံတင္ ထုခဲြေရာင္းခ်ရာတြင္ လုိင္စင္ပါ ထည့္သြင္းေရာင္းပါသလားႏွင့္   ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ရွိသည့္ ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ  ပုဂၢလိကသုိ႔ ငွားရမ္းထားေသာတဲြယာဥ္ မည္မွ်ရွိ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ငွားရမ္းခႏႈန္း မည္မွ်ျဖင့္ ငွားရမ္းထားပါသလဲ’ ဟု ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပည့္စံုရန္ ဌာနဆိုင္ရာကုိ ေမးျမန္း၍ ျပည္လည္ေပးပုိ႔ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“၀န္ႀကီးေတြဆီကုိ ေမးခြန္းေရာက္ၿပီဆုိရင္ ေအာက္အဖြဲ႕ကုိ ေမးရတာပဲေလ။ ေအာက္ကေပးလုိက္တဲ့ဟာကုိ လႊတ္ေတာ္ မွာ လာမေျဖခင္ ၀န္ႀကီးေတြက ေသခ်ာစိစစ္သင့္ပါတယ္။ တိက်တဲ့အေျဖတစ္ခုရေအာင္ ကုိယ့္ေအာက္က အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ျပန္ၿပီး ေတာ့ ေျပာသင့္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးတယ္၊ ေျဖတယ္ဆုိတာကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ လႊင့္ေနတာေလ။ အစုိးရရဲ႕ပံုရိပ္လည္း ျဖစ္တယ္။ ေမးခြန္းေလးခုေမးတာ တစ္ခုပဲ ေျဖသြားတယ္ဆုိတာကေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ အစုိးရရဲ႕ပံုရိပ္လည္း ထိခိုက္ပါတယ္။ေနာက္ေနာင္ေတာ့ ၀န္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ကေရးေပးတာနဲ႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေသခ်ာ တိက်တဲ့အေျဖတစ္ခုရေအာင္ အားထုတ္သင့္ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ေမးခြန္းကုိ ျပန္ေျဖရမယ္ဆုိတာက အလုပ္တစ္ခုပဲ။ ဒါက ၀န္ႀကီးေတြ မျဖစ္မေန လုပ္ကုိလုပ္ရမယ့္အလုပ္။ အဲဒါကုိ အလုပ္တစ္ခုလို သေဘာထားၿပီးလုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ အခုဆုိရင္လည္း ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ တစ္ခါတေလ ေမးခြန္းေလးႏွစ္ခု သံုးခုပဲ။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေမး ခြန္းေလးႏွစ္ခုသံုးခုေလာက္ရဖုိ႔ ေစာင့္ေနရတယ္။ အဲဒါက အဓိပၸာယ္ကုိ မရွိဘူး။အစုိးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုးအေနျဖင့္ ကုိယ့္အခ်ိန္ကုိ စီမံခန္႔ခဲြတဲ့ေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြ ေျဖဖို႔ဆုိတာမ်ဳိးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ အဆုိေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ အဲဒါမ်ဳိးေတြကုိ သူတုိ႔စိတ္မွာကုိက လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ အေလးထားၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အခ်ိန္စီမံခန္႔ခဲြမႈကုိ အဲဒီဖယ္ထားၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အခ်ိန္ ရမွေျဖမယ္ဆုိလို႔ကေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲျဖစ္ေနဦးမွာပဲ” ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာကလည္း ထပ္ဆင့္ေမးေလ့ရွိတဲ့ အခါမ်ဳိးက်ေတာ့ အဲဒီအတြက္ပါ ႀကိဳၿပီးျပင္ရမယ့္အေနအထား ရွိတယ္။ ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္အရဆုိရင္ေတာ့ ဒီဟာ စနစ္တက်ေျဖရမယ္ေပါ့။လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရး သိပ္အားမေကာင္းတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ တခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးေတြက ေျပာတာက ေမးခြန္းေမးရတာ လြယ္တယ္၊ သူတုိ႔ေျဖရတာ အေျဖတစ္ခုရဖုိ႔ လြယ္တာမဟုတ္ဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေျပာတယ္။ အမွန္ေတာ့ ရေအာင္လုပ္ရမွာက သူတုိ႔တာ၀န္ေလ။ အဲဒါက ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားပဲ။ လႊတ္ေတာ္ကုိလည္း တေလးတစားနဲ႔ ေမးခြန္းေတြေျဖဖုိ႔ရွိတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာ ေမးခြန္းေတြ ဘယ္ႏွခုတပ္ထားတယ္။ အဲဒါေတြကုိ စနစ္တက် ဘယ္လုိေျဖမယ္ဆုိတာမ်ဳိး။ ကုိယ္စားလွယ္လြယ္လြယ္ေလး ေမးတာေလ။ ငါတုိ႔လည္း ဒီလုိေလးပဲ ေျဖလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သိပ္အဆင္မေျပဘူး။ ဒီမုိကေရစီသြားတဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရး အားေကာင္းဖုိ႔လုိတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ျပည္သူနဲ႔အမ်ားဆံုး ထိေတြ႕ေနတာပါ”ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စုံစုံေျဖၾကားေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတင္က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

လာမည့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလတြင္ ဥပေဒၾကမ္းကိုးခု ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

လာမည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလတြင္ ဥပေဒၾကမ္းကိုးခု ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး က ေမ ၃ ရက္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက “အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ဥပေဒၾကမ္း ကိုးခုရွိတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္က ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ေပးပို႔ထားတဲ့ သစ္ေတာဥပေဒ (၂၀၁၇)ေပါ့။ အဲ့ဒီဥပေဒၾကမ္းကို စတင္ေဆြး ေႏြးေနပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ၊ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာေကာ္မတီက တင္သြင္းထားတဲ့ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္းေကာ္မရွင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားနဲ႔ ခံတြင္းေကာင္စီ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းေတြ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ “ဦးစားေပးအေနနဲ႔က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေပါ့။ ဒီဥပေဒၾကမ္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ သတၱမပံုမွန္အစည္း အေ၀းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေပါ့။အဲ့ဒါၿပီးရင္ေတာ့ သစ္ေတာဥပေဒတို႔၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒတို႔ ဒါေတြကေတာ့ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ့္ဥပေဒၾကမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းစတင္ခ်ိန္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူၿပီး အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္႐ံုသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုးခုအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းအား ေမ ၂ ရက္ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆာာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားထဲမွ သစ္ေတာဥပေဒ (၂၀၁၇) ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေမ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား မစတင္မီ အခ်ိန္ထိ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမ ၂ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းအျဖစ္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမ ၈ ရက္ တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမ ၁၀ ရက္ တြင္ အခြန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလမွ သတၱမ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆို ၁၅ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အနက္ အဆိုရွစ္ခု အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အတည္မျပဳအဆိုသံုးခု၊ မွတ္တမ္းတင္သည့္ အဆိုေလးခုရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ မတ္ ၂၉ ရက္အထိ ၃၃ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀၆ ခု  ႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၁၈၄ ခုအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀င္မ်ားက ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း အဆိုေလးခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အနက္ အတည္ျပဳအဆို တစ္ခု၊ အတည္မျပဳအဆို ႏွစ္ခုႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ အဆိုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ပင္စင္ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္၀မ္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား ပါလီမန္တြင္ ရန္ပြဲျဖစ္

ဧၿပီ ၂၀ ရက္က တိုင္ေပပါလီမန္အတြင္း အာဏာရ DPP ပါတီအမတ္မ်ားႏွင့္ ကူမင္တန္ပါတီအမတ္တို႔ တြန္းထိုးသတ္ပုတ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၏ ပင္စင္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အၾကံျပဳမႈအတြက္ ထိုင္၀မ္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ပါလီမန္ထဲ၌ ရန္ပြဲထျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ အစိုးရအၾကံျပဳထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပါလီမန္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈ၌ ရန္ပြဲျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။      စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ပင္စင္ေလွ်ာ့ ခ်မည့္အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္  ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးသည္ ဆႏၵျပမႈတြင္ နံရံသို႔ ခုန္တက္စဥ္ ျပဳတ္က်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆး႐ံုတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပမႈသည္ ေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။

ပါလီမန္တြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ ေဆြးေႏြးမႈ၌  အတိုက္အခံကူမင္တန္ပါတီမွ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို သမၼတဆန္အင္း၀မ္က ေတာင္းပန္ရန္ ကတ္ျပားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ေအာ္ဟစ္တြန္းထိုးခဲ့ၾကေသာ အတိုက္အခံပါတီအမတ္မ်ားက စားပြဲမ်ားေပၚခုန္တက္ခဲ့ၾကၿပီး သမၼတဆန္အင္း၀မ္၏ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (DPP)မွ အမတ္မ်ားႏွင့္ တြန္းထိုးသတ္ပုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပင္စင္ေလွ်ာ့ခ် ေရးကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ရာထူးႀကီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ေလာဘႀကီးသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈအတြက္ DPP ၏ ဥပေဒျပဳအမတ္ ထြမ္ယီကန္က ေတာင္းပန္ရန္ ကူမင္တန္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး သမၼတျဖစ္လာခဲ့ေသာ ဆန္အင္း၀မ္အတြက္ ပင္စင္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ဆန္႔က်င္ခံရမႈမ်ားသည္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားသည့္ ပင္စင္ေျပာင္းလဲမႈဥပေဒကို ယမန္ႏွစ္ဇြန္လက သီးျခားျပ႒ာန္းအတည္ျပဳ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူအမ်ားအျပားကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ယခုလအေစာပိုင္းက ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ သမၼတဆန္က ၀န္ခံထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပင္စင္စနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္အင္း၀မ္က ေျပာၾကားထားသည္။

ထိုင္၀မ္၏ ပင္စင္စနစ္သည္ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ခြဲျခားထားၿပီး အစိုးရ က႑မွ အၿငိမ္းစားမ်ားသည္ အျခားက႑မွ အလုပ္သမားမ်ားထက္ ပင္စင္ပို၍ရရိွၾကသည္။ လက္ရိွစနစ္ကို အလံုးစံုမျပဳျပင္ပါက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ပင္စင္ရန္ပံုေငြမ်ား ေဒ၀ါလီခံသြားရႏုိင္ေၾကာင္း အစိုးရက သတိ ေပးထားသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စုေဆာင္းေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္း ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေနမႈကိုလည္း အဆင့္လိုက္ဖ်က္သိမ္းမည္ဟုအစိုးရက အၾကံျပဳထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆန္အင္း၀မ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားအျပားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထိုင္၀မ္တြင္ ပါလီမန္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ သတ္ပုတ္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္ေလ့ရိွၿပီး ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက အာ႐ံုစိုက္ခံရမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ကာ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။