လာမည့္ႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေရး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၁၈ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သထံု၊ ၁၀၆ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သာေကတ၊ ၂၂၅ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ျမင္းျခံဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္

အထက္နမ့္ထြမ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-MOEE)

လာမည့္ႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၁၈ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း၊ ၁၀၆ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သာေကတဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံ ကိန္းႏွင့္ ၂၂၅ မဂၢါ၀ပ္ရွိ  ျမင္းျခံဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို  မဂၢါ၀ပ္ ၃၁၉၀ ခန္႔သာ သံုးစြဲႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ႏွစ္စဥ္တိုးတက္သံုးစြဲေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္မံလိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေပးမွသာ လွ်ပ္စစ္မရရွိေသးသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆ ဒသမ ၅ သန္းသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထပ္မံလိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း စီမံကိန္း ၅၁ မဂၢါ၀ပ္၊ အထက္ရဲရြာ စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၂၈၀ စသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီၿပီးစီးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း ၁၃၅ မဂၢါ၀ပ္၊ ကန္ေပါက္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၃၀၊ မီးေလာင္ခ်ဳိင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၉၀၊ ရြာမ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၊ ပုထိုးလံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း ၁၂ မဂၢါ၀ပ္၊ ျမန္ေအာင္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၂၀၊ အလံု (တိုးခ်ဲ႕) ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္း ၃၅၆ မဂၢါ၀ပ္ စသည့္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတို႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္လာၿပီး ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ လွ်ပ္စစ္ခရီး၊ ေလးႏွစ္တာ- ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွစ္အလိုက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်စ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည့္ပမာဏကို ေလလာၾကည့္ပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈၇၂၈၀၈၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆၂၁၅၄၇၂၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅၄၅၇၉၄၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈၅၁၆၉၄၇ တို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌မူ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၇၇၃၂၆၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၆၆၇၃၀၆၊ မတ္တြင္ ၇၆၇၂၀၁၊ ဧၿပီတြင္ ၇၃၇၀၂၁၊ ေမတြင္ ၇၈၇၈၈၁၊ ဇြန္တြင္ ၇၆၉၇၇၂၊ ဇူလိုင္တြင္ ၆၅၄၆၁၇၊  ၾသဂုတ္တြင္ ၆၅၃၇၁၈၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၆၂၆၃၀၄၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၆၂၈၄၈၀၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၆၆၇၇၈၂ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၇၈၃၆၀၅ ျဖစ္ၿပီး ေမတြင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

 

႐ိုေဘာ့တစ္ ယိမ္း

(၁)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႐ိုေဘာ့ထ္ (Robot) ေခၚ စက္႐ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားဟု ဆိုစမွတ္ျပဳႏိုင္သည္။ ႐ိုေဘာ့ထ္ဟူသည္မွာ လူကပ႐ိုဂရမ္အစီအစဥ္ ေရးသားလ်က္ ခိုင္းေစပါက လိုရာကိစၥၿပီးေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာအရာတို႔ ျဖစ္သည္။  တစ္ေန႔ကပဲ စက္႐ုပ္မ်ားအ ေၾကာင္း၊ စက္႐ုပ္အမ်ားအျပား ညီညာယိမ္းကသည့္ ပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ရေသးသည္။  မိန္းကေလးစက္႐ုပ္မ်ား ပ႐ိုဂရမ္အတိုင္း ညီညီညာညာ ယိမ္းကသည္မွာ အလြန္တရာ လွပကာ စြဲမက္ခ်င္စဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ျငင္းႏိုင္မည္မထင္။

အမွန္တရားတစ္ခုကို ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏွလံုးသားထဲမွ ခံစားခ်က္ဟူသည္မွာလူတိုင္းနီးပါးထံတြင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တည္ရွိေနတတ္သည္။  အႏုကဗ်ာ စာေပမ်ားေရးသားလ်က္ရွိသူမ်ား၏ ႏွလံုးသားတို႔ကသာ ထိုအရာမ်ားအား ခံစားတတ္သည္ မဟုတ္၊ အႏုကဗ်ာ စာေပတို႔အား ဖတ္႐ႈသူ အမ်ားအျပားသည္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ခံစားတတ္ၾကသည္ဟုေျပာရေပမည္။  စာေပကဗ်ာ ေရးသားျခင္းအျပင္ အႏုပညာအစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ စည္းခ်က္က်က် ေျခလက္ခ်ဳိး၍ ကခုန္ျခင္းအႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍  ပြင့္လင္းစြာ ၀န္ခံရစတမ္းဆိုလွ်င္ မိမိသည္  ကိုယ္တိုင္မတတ္စြမ္းသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ယင္း၏ အလွအပအတိမ္အနက္ကိုမူ တ႐ႈိက္မတ္မတ္ ခံစားတတ္သူတစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဇာတ္စင္ေပၚရွိ ကားလိပ္အဖြင့္တြင္ ဦးဆံုးတင္ဆက္ေလ့ရွိေသာ တစ္ပင္တိုင္ အကကို တင္ဆက္မႈအကမ်ဳိးစံုအနက္ စာေရးသူ အႏွစ္သက္ဆံုး အကတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။  ေျခခ်ဳိး လက္ခ်ဳိး အကပညာအား မည္သို႔မွ တတ္ကြၽမ္း နားလည္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အႏုပညာဓာတ္ခံ၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ထင္သည္  ႏွစ္သက္စြဲလမ္းျခင္း အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သြားေစသည္။  ၿပီးေတာ့ ကဗ်ာစာေပ သမားတစ္ေယာက္အဖို႔ တစ္ပင္တိုင္အကမ်ဳိးမွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္အစြမ္းအစကို  ျပသခြင့္ေပးေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျခားပါ၀င္သူမ်ား မရွိသျဖင့္ သူတို႔အား ငဲ့ေစာင္း၍ ၾကည့္ေနရန္မလိုေသာ အကမ်ဳိးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပိုမို၍ တီထြင္ၾကံဆလက္စြမ္း ျပႏိုင္သည့္ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပို၍ပင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္လာသည္။  ပြဲ၏ေနာက္ပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ တင္ဆက္ေလ့ရွိေသာ ယိမ္းအကမ်ဳိးမွာမူ လုပ္လီလုပ္လဲ့  ယိမ္းႏြဲ႕လႈပ္ရွား ဟန္မွန္သမွ်တြင္ ပါ၀င္သူ အားလံုးတစ္ေယာက္မွ်မက်န္ စည္းခ်က္က်က် ညီညာမႈရွိရန္ အေရးႀကီးေပသည္။  အကယ္၍ ပါ၀င္သူတစ္ဦးတေလက စည္း၀ါးက်ဳိးကာ တတ္ကြၽမ္းမႈမရွိ ကိုး႐ိုးကားရားျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ယိမ္းအကတစ္ခုလံုး၏ ရသခံစား၍မရေအာင္ပင္ ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏အျမင္တြင္ ယိမ္းအက၌  လြတ္လပ္မႈအားနည္းေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ဳိးရွိသည္။  တစ္ပင္တိုင္ကဲ့သို႔ လက္စြမ္းျပရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည္၊ ေတးသြားအတိုင္းသာ စီးေမ်ာလိုက္႐ံုမွတစ္ပါး တီထြင္ၾကံဆခြင့္ မရွိဟုဆိုရမည္။

(၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အာဏာရွင္ေခတ္အဆက္ဆက္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အႏုပညာကဗ်ာစာေပတို႔သည္ ဖူးပြင့္ေ၀ဆာခ်င္တိုင္း ဖူးပြင့္ေ၀ဆာရန္ အခြင့္မသာခဲ့ၾက။  အေညႇာက္ အတက္၊ အခက္ခ်ဳိးခ်ဳိး၊ အၿငိဳးႀကီး စြာျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ရာတြင္ ေမႊးပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္မည့္ အဖူးအပြင့္တို႔ ေျမသို႔ ေၾကြသက္ၾကရ၏။  ကဗ်ာစာေပ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တုံ႔ဆိုင္းသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စာေကာင္းေပေကာင္းမ်ားအား စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားက မျဖစ္ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀ၾကသည္။ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းစာအုပ္အမ်ဳိး အစားေရာ အေရအတြက္ပါ ျမန္မာ့စာေပသမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခံရေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည္သာမက စာေပအဆင့္သည္လည္း ျမင့္မားလွသည္ဟုဆိုရေပမည္။  ဖိႏွိပ္က်ပ္တည္းမႈမ်ားၾကားမွ ထိုးေဖာက္ ကာ ျပည္သူတို႔ဘက္တြင္ ရပ္တည္သည့္ စာေပကဗ်ာမ်ားအား မျဖစ္မေန ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအထဲတြင္မွ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားေယာင္ေယာင္ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ တိတိပပ မရွိေသာအခ်ိဳ႕ ကဗ်ာစာေပသမားမ်ားလည္း မရွိမဟုတ္၊ ရွိခဲ့သည္။  သူတို႔သည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ တိုင္းျပည္၏ အျဖစ္သနစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္သည့္ စာေရးသားမႈ မျပဳဘဲ ရာသီသဘာ၀ ႐ႈခင္းအားလံုး သာယာခ်မ္းေျမ့၊ လွပ၍ေနသည္ဟုအထင္ အျမင္လြဲမွားေစရန္ အမ်ားျပည္သူကို လွည့္စားရင္း ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ဆန္ဆန္၊ အားလံုးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဟူေသာ စာမ်ား အား တြင္တြင္ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းကို စာေရးသူက ထိုထိုေသာသူတို႔အား ေျခခ်ဳိး လက္ခ်ဳိး၊ ေကြးညႊတ္ကာ၊ ၀တ္စံုတူပံုစံတူ၊ ကကြက္တူ၊ တညီတညြတ္တည္း ကရေသာ ယိမ္းအကအျဖစ္ စာတစ္ပုဒ္ျဖင့္ ခိုင္းႏႈိင္းေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ၾကာေတာ့လည္း  ၾကာၿပီျဖစ္သည္။  ၾကာပင္ ၾကာခဲ့ၿပီဟု ဆိုရေစကာမူ လူတို႔၏သေဘာ၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္တို႔၏ သေဘာမွာ လက္၀ယ္ရယူဆုပ္ကိုင္ထားေသာ အာဏာကို မည္သည့္အခါမွ် လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းကိုခံ မည္မဟုတ္၊ တတ္စြမ္းသမွ် ဆုပ္ကိုင္ထားလိုသည့္ သေဘာရွိသည္။ ယင္းသို႔အာဏာ၏ အရသာကို ျမည္းစမ္းသိရွိၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း အစဥ္ထာ၀ရ ဆုပ္ကိုင္ကာ လက္မလႊတ္ႏိုင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ လက္ထဲရွိ အာဏာကို လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးမသြားေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသနည္း။

စာေရးသူ တင္ျပခဲ့သလို အႏုစာေပကဗ်ာေလာကတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဘ၀ကို ထင္ဟပ္သည့္  ကဗ်ာစာေပမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ ေရးသီျခင္း မျပဳဘဲ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ဆန္ဆန္ အားလံုး သာယာ၀ေျပာလ်က္ ရာသီသဘာ၀႐ႈေမွ်ာ္ခင္းတစ္ခုလံုး စိမ္းလန္းစိုျပည္ေနေၾကာင္းသာ ေရးဖြဲ႕ကာ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး တညီတညြတ္တည္း ယိမ္းကသလို ေရးသားၾကသူမ်ားမွာ မယံုႏိုင္စရာ ဒုႏွင့္ေဒးပင္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

(၃)

ဇာတ္ဆရာ ညႊန္ၾကား ခိုင္းေစသည့္အတိုင္း တစ္သေ၀မတိမ္း ပံုတူ ကြက္တူ လႈပ္ရွား ယိမ္းႏြဲ႕ေနခ်ိန္တြင္ ပို၍ဆိုးသည္မွာ ပါ၀င္ ကျပသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဆိုင္းခ်က္လြတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကြၽမ္းတ၀င္  တတ္ေျမာက္မႈ မရွိေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္လိုက္ပါက ယိမ္းအက၏ အႏုပညာရသ လံုး၀ပ်က္ျပားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

‘လွ်ပ္စစ္သည္ တကယ္ေတာ့ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္’ ဟုအစခ်ီ၍ လွ်ပ္စစ္၏ သိမ္ေမြ႕မႈအႏုပညာအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးကိုလြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ေရးခဲ့သည္။  ယင္းေဆာင္းပါး၌ လွ်ပ္စစ္သည္ အီလက္ထရြန္အမႈန္မ်ား၏ ေရြ႕ရွားမႈျဖစ္ရာ အႏုစိတ္ျမဴမႈန္ပစၥည္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွား မႈျဖစ္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာအႏုပညာသည္  သိမ္ေမြ႕လွသည္ဟုေရးသားခဲ့သည္။  အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို ပို႔လႊတ္လိုင္းေပၚတင္၍ ယင္းလိုင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ အျပစ္ျဖစ္ပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုရွိ လွ်ပ္ထုတ္စက္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတျဖစ္မႈမွ ေသြဖည္ကာ စက္မ်ား ပရမ္းပတာျဖစ္လ်က္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစနစ္တစ္ခုလံုးကိုရပ္တန္႔သြားေစမည္ျဖစ္သည္။   ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ အႏုပညာယိမ္းအက ကျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေနသည္ျဖစ္ရာ စည္း၀ါး ဆိုင္းခ်က္ႏွင့္ အခ်က္က်က် အံ၀င္မေနဘဲ ‘လြတ္’ သြားသကဲ့သို႔ အက၏ အလွရွာမရဘဲ ပြဲပ်က္သြားေစသည္။  သာဓကတစ္ခုကို တင္ျပရလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔က လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္တစ္ခုအတြက္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားတြက္ခ်က္ထားသည့္ ပစၥည္းကိရိယာကို ေခ်းေငြမလံုေလာက္ ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူ အႀကီးအကဲကိုယ္တိုင္က ကိရိယာအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲရန္ အမိန္႔ရွိဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ သာဓကရွိခဲ့ဖူးသည္။  သို႔ျဖစ္ရကား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အသံုးျပဳသင့္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေလွ်ာ့ခ် သံုးစြဲမႈသည္ လူ ၁၀ ေယာက္ျဖင့္ ကျပရမည့္ ယိမ္းအကတြင္ လူအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ၿပီး ခုနစ္ေယာက္ျဖင့္ ကခိုင္းသကဲ့သို႔ ကိုး႐ိုးကားရားျဖစ္ကာ အႏုပညာ၏သိမ္ေမြ႕မႈရသ ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာေလာကတြင္ သက္ဆိုင္ရာနည္းပညာႏွင့္ မသက္ဆိုင္၊ မအပ္စပ္သူမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္သို႔  ၀င္ေရာက္ေနရာယူေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥသည္လည္း ေခါင္း၊ ခါး၊  ေျခ၊ လက္ပင္ စည္း၀ါးတက် မခ်ဳိးမေကြး တတ္သူမ်ားယိမ္းအကတြင္ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖ ျခင္းႏွင့္တူေနေတာ့သည္။  ယင္းအံမ၀င္ ခြင္မက်သည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ယႏၲရားလည္ပတ္မႈ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ယေန႔တိုင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ အေရြ႕ကို ဆြဲဟန္႔  ကန္႔သတ္လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း သံုးသပ္မိၾကေပလိမ့္မည္။

(၄)

လူ႔ေလာကဇာတ္စင္ေပၚ၌ ယိမ္းကျခင္းမွာ ဇာတ္ဆရာ၏အလိုက် မလြဲမေသြ ေျခလက္လႈပ္ခ်ဳိးရျခင္းျဖစ္၍ စာေရးသူကေတာ့ မႏွစ္သက္၊ သစၥာတရားစစ္စစ္ကိုေဖြရွာေသာ လူအမ်ားစုသည္လည္း လက္ခံမည္ မဟုတ္ဟုယူဆသည္။  ထို႔ျပင္ သစၥာတရားဟူသည္မွာ တစ္စံုတစ္ဦးအား သစၥာခံျခင္းႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ သစၥာရွိျခင္းစသျဖင့္ ကြဲျပားသည္ကိုသတိခ်ပ္မိမည္ ထင္သည္။  သစၥာခံျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိအတြက္  တစ္စံုတစ္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးျပဳေပးဖူး၍  မိမိက မ်က္စိစံုမွိတ္ ထိုသူအေပၚ  သစၥာခံျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။  မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ကိစၥလုပ္ရပ္ကိုမွ် ငဲ့ကြက္ရန္မလိုဘဲ ထားေသာသစၥာမ်ဳိးကိုသာ သစၥာရွိျခင္းဟု ေခၚဆိုရေပသည္။

႐ိုေဘာ့ထ္ (Robot) ေခၚ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္သည္ ယင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ ပ႐ိုဂရမ္အစီအစဥ္အတိုင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးသားသူ ကခိုင္းေစသည့္ အတိုင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရေသာေၾကာင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူအေပၚ သစၥာရွိသည္ဟု ေျပာ၍မရ။  သစၥာခံျခင္းသာျဖစ္သည္။  လူတို႔၏ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို အတုယူ၍ လူႏွင့္တူေသာစက္႐ုပ္ကို ၾကံဆတီထြင္ခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တီထြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စက္႐ုပ္ကဲ့သို႔ ေသာ သက္ရွိလူအမ်ားအျပား ေလာကထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သတိမူမိၾကမည္လား မသိ။  သူတို႔တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ယိမ္းကျခင္းျဖင့္  အသက္ေမြးေနေၾကာင္းကိုေရာ သတိမူမိၾကမည္လားမသိ။

ရတနာဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းအား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း Shut Down ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ အခ်ိန္ပုိင္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားသုိ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပုိ႔လ်က္ရွိေသာ ရတနာဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းအား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း Shut Down ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္း ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္ အခ်ိန္ပုိင္းဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ အသိေပးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုလ ၂၇ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အပူစြမ္းအင္သုံးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားသုိ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေပးပုိ႔လ်က္ရွိေသာ ရတနာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း၏ Partial Shut Down အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားတြင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ၁၃၅ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားမွ ေလ်ာ့နည္းထုတ္လုပ္မည့္ဓာတ္အားပမာဏမ်ားအား ဘီလူးေခ်ာင္း (၁)၊ ဘီလူးေခ်ာင္း (၂)၊ အထက္ေပါင္းေလာင္း၊ ရဲရြာႏွင့္ ေရႊလီ (၁) ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားမွ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေမာင္းႏွင္ေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၃၀ ေကဗီြလႈိင္သာယာခဲြ႐ုံတြင္ ေျမာင္းတကာ ဓာတ္အားအ၀င္ Incoming Over Load ျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေလွာ္ကားပင္မဓာတ္ အားခြဲ႐ုံမ်ားတြင္ GT ႏွင့္တြဲဖက္၍ ဓာတ္အားေပးထားေသာ (၂၃၀/၃၃) Kv, 100 MVA ၀န္အားပုိလာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ရတနာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း  Partial Shut Down ျပဳလုပ္သည့္ ေနရက္မ်ား၌ ၀န္အားအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳသည့္  နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္၊ ညေန ၅ နာရီမွ ၇ နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္ လႈိင္သာယာ ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွင့္ ေလွာ္ကား ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံတုိ႔ရွိ ဓာတ္အားလုိင္းအခ်ဳိ႕အား ဖီဒါအလုိက္ ၀န္အားေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားရွိႏုိင္၍ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္ပုိင္းယာ ယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေနအထား

မ်ားမၾကာေသးမီက စာေရးသူသည္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လုပ္ေဆာင္ေနက် အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ သင္တန္းတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ကာ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းမွာ လွ်ပ္စစ္ကြၽမ္းက်င္မႈ အေျခခံသင္တန္းျဖစ္ၿပီး စက္မႈႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ စစ္ေဆးေရးဌာနက ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးေလးႀကိမ္ခန္႔ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားၿပီး သင္တန္းအဆင့္အားျဖင့္ အနိမ့္အျမင့္ ခြဲျခားထားရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ဆိုသည္မွာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္မ်ားအနက္ အလြန္သိရ၊ နားလည္ရခက္ခဲေသာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့၊ ေရးခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းသို႔ ဆိုလိုက္သျဖင့္ လူအမ်ားက ေက်နပ္ျခင္း၊ ဘ၀င္က်ျခင္း မရွိလွ။ မွန္ပါသည္။ သိပၸံႏွင့္ ၀ိဇၨာကဲ့သို႔ေသာ အျခားပညာရပ္မ်ားသည္လည္း သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္သူ လြယ္ကူစြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္သည့္ ပညာရပ္မ်ား မဟုတ္။ ခက္ခဲသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူဆိုလိုသည္မွာ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာပညာ သည္ မ်က္စိျဖင့္မျမင္ရ၊ ထိေတြ႕ျခင္းငွာ မစြမ္းသာေသာ၊ အေတြးအျမင္ (Concept) အားျဖင့္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္ ပညာျဖစ္သည္ကိုဆိုလိုရင္းသာျဖစ္သည္။

ထားေတာ့။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္၏ အေျခခံအက်ဆံုးသီအိုရီ (သေဘာတရား) ကို ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ဗို႔အား၊ လွ်ပ္စီးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ခုခံမႈ (Elevtrical Resistance) တို႔၏ ဆက္စပ္မႈ ညီမွ်ျခင္းမွအစ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အပါအ၀င္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း၏ ခုခံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အပူဆံုး႐ံႈးျခင္းအေၾကာင္းအထိ ပို႔ခ်သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္တက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ေပးသည့္ လွ်ပ္ထုတ္စက္ (Generator) ႏွင့္ လည္ပတ္ေသာ စြမ္းအားကို စြမ္းေဆာင္ေပးသည့္ေမာ္တာ (Motor) ၊ ဗို႔အားပမာဏျမႇင့္တင္၊ ႏွိမ့္ခ်ေပးသည့္ ထရန္စေဖာ္မာ (Transformer) စက္ကိရိယာစေသာ စြမ္းအား စနစ္တစ္ခုတြင္ မရွိမျဖစ္သည့္ အေျခခံအက်ဆံုး စက္ကိရိယာသံုးမ်ဳိးအေၾကာင္းကို ပို႔ခ်သည္။ ထရန္စေဖာ္မာဆိုသည္ကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသးသည္။ ဗို႔အားကို ျမႇင့္တင္၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ လွ်ပ္စီးကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား။

ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကြန္ရက္ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ လွ်ပ္ထုတ္စက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာျဖင့္ ဗို႔အား ၂၃၀ ကီလိုဗို႔ သိုမဟုတ္ ၅၀၀ ကီလိုဗို႔သို႔ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လိုင္းႀကိဳးႀကီးမ်ားျဖင့္ မိုင္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေ၀းေသာေနရာသို႔ ဓာတ္အားကို ပို႔လႊတ္ျခင္း၊ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ားထံ ေရာက္ပါကလည္း ႀတိသြင္ (Three phase) သို႔မဟုတ္ တစ္သြင္ (Single phase) စနစ္ျဖင့္ သြယ္တန္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းစသည့္ ထုတ္လုပ္၊ ပို႔လႊတ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး စနစ္သံုးရပ္အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔ကာလ၏ ပူစပ္ပူေလာင္ ျဖစ္ေနဆဲ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ေပ်ာက္ရွဆံုး႐ံႈးျခင္း (Power Lose) အေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ တကယ္ေတာ့ လိုင္းေပၚစီးသည့္ လွ်ပ္စီးသည္ ပူေစေသာဂုဏ္သတၱိရွိသျဖင့္ လွ်ပ္စီးပမာဏျမင့္မားေလ စြမ္းအားဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားေလဟု သာမန္အားျဖင့္ ေတြးထင္မိၾကေပမည္။ ပို႔လႊတ္လိုင္းသာမက အျခားေသာပစၥည္း ကိရိယာ (ဥပမာ လွ်ပ္ထုတ္စက္၊ ထရန္စေဖာ္မာ စသည္…) ထဲတြင္ လွ်ပ္စီးစီးျခင္းေၾကာင့္ အပူစြမ္းအားအျဖစ္ ေလထဲသို႔ လြင့္ပါေပ်ာက္ ဆံုးသြားမႈလည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားကို နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းအားဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ နည္းပညာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ ဆံုး႐ံႈးျခင္းကို ေဖာ္ျပရပါမူ အိမ္တြင္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ လွ်ပ္စစ္မီးကို မသမာစြာ ခိုးယူသြယ္တန္းျခင္း၊ တပ္ဆင္ထားေသာမီတာကို မလည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ နည္းပညာရပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားမွာ စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္မကျဖစ္ေနသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူတို႔က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေနၾကသျဖင့္ ထိုကိစၥအား ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေလလြင့္ေနေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္မိမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္၊ ပို႔လႊတ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ဘီလ်ံခ်ီ၍ ဘ႑ာေငြစိုက္ ထုတ္က်ခံေနရသည္ဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္း ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္က်ခံေနရသည့္ ျဖစ္စဥ္ အားကုစားရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ မီတာခမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္ဟု သက္ဆိုင္ရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မီတာခ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ မီတာယူနစ္ႏႈန္းကို တိုးျမႇင့္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း တိတိပပ တင္ျပထားသည္။

က်ဳိက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းရွိ လွ်ပ္စစ္စစ္ေဆးေရးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္း၌ စာေရးသူ ပို႔ခ်ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အေရးပါသည့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုရွိေသးသည္။ မည္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ကြန္ရက္စနစ္တြင္မဆို စြမ္းအားအရည္အေသြး (Power Quality) အပါအ၀င္ ဗို႔အား တည္ၿငိမ္မွန္ကန္ေရး သည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗို႔အားတည္ၿငိမ္မႈဆိုသည္မွာ ဗို႔အားက်ျခင္း၊ ႐ုတ္ျခည္းျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုဆိုလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းမျပဳမီ ဗို႔အားတည္ၿငိမ္မွန္ကန္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သံုးစြဲသူျပည္သူတို႔ထံ ေပးႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ယင္းဌာန၏ ဒုတိယ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းအရသိရသည္။ (The Daily Eleven -၁၁-၁၁-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္)။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ မီတာခ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ေျပာသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ား၌ ဗို႔အား မျပည့္မီျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစီး၍ ဗို႔အားျပည့္မီေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီးသံုးခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဒု၀န္ႀကီး၏ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လွည့္လည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဗို႔အားျပည့္မီေစေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕အနက္ တစ္ခုမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕အား အဓိကလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ၃၃ ေကဗီ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုတြင္ျဖစ္သည္။ ယင္းခြဲ႐ံု၌ ထရန္စေဖာ္မာ ႏွစ္လံုးရွိရာ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဗို႔အားပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ထရန္စေဖာ္မာ၏ ဗို႔အားေျပာင္းႀကိဳးစ (Tap) ကို နံပါတ္ (၄) သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဗို႔အားအေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္ မွန္ကန္လာသည္ဆိုသည္။ သာစည္ၿမိဳ႕အတြက္ ၃၃ ေကဗီြဓာတ္အားခြဲ႐ံုတြင္လည္း ဗို႔အားပိုမိုျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ထရန္စေဖာ္မာ၏ ဗို႔အားေျပာင္းႀကိဳးစကိုနံပါတ္ (၃) မွ နံပါတ္ (၄) သို႔ ေျပာင္းလိုက္ၿပီးေသာအခါ လွ်ပ္စစ္သံုးေနသည့္ ႏွမ္းကန္ေက်းရြာရွိ ေနအိမ္တြင္ မူလ ၂၀၀ ဗို႔ရွိရာမွ ၂၁၀ ဗို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ဘိုကုန္းရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ မူလ ၁၈၀ ဗို႔ရွိရာမွ ၁၉၀ ဗို႔သို႔လည္းေကာင္း ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ တစ္ဖန္ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၀မ္းတြင္း၏ ၃၃ ေကဗီြ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုတြင္ သေျပ၀ ပင္မခြဲ႐ံုထံမွ ၃၃ ေကဗီြလိုင္းအရွည္ ကိုးမိုင္ခန္႔ျဖင့္ ဓာတ္အားရယူေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၀မ္းတြင္းမွတစ္ဆင့္ နဘဲကန္သို႔ ၁၈ မိုင္ရွည္ လိုင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပင္းတလဲသို႔ ၁၄ မိုင္ရွည္သည့္ လိုင္းျဖင့္လည္းေကာင္းဆြဲထားျပန္သျဖင့္ ၀မ္းတြင္းသို႔ အ၀င္ဗို႔အားမွာ အေတာ္ပင္ ေလ်ာ့က်ေနေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုေနရာ၌ ဗို႔အားအေျခအေနကိုထိန္းရန္ လွ်ပ္သိုအစုအဖြဲ႕ (Capacitor Bank) တစ္ခု တပ္ဆင္ရန္လိုေနၿပီဟု ဒု၀န္ႀကီးကဆိုပါသည္။ ၀န္နည္းခ်ိန္ႏွင့္ ၀န္အျပည့္အ၀သံုးခ်ိန္တြင္ ဗို႔အားမ်ားမွာ ၁၁ ဒသမ ၁၆ ေကဗီြႏွင့္ ၉ ဒသမ ၂ ေကဗီြအသီးသီးရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထရန္စေဖာ္မာရွိ ဗို႔အားေျပာင္းႀကိဳးစတို႔ကို သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၀မ္းတြင္းေန အိမ္တစ္အိမ္ရွိ ဗို႔အားမွာ ၁၇၀ ဗို႔မွ ၂၁၁ ဗို႔သို႔ ျမင့္တက္သြားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။  ဒုတိယ ထရန္စေဖာ္မာကိုလည္း ႀကိဳးစနံပါတ္ ေျပာင္းခ်ိတ္လိုက္သျဖင့္ ယင္းမွ ဓာတ္အားရယူသံုးစြဲေနေသာ တမာကုန္းေက်းရြာေန အိမ္တစ္အိမ္ရွိ ဗို႔အားမွာ ၁၄၅ ဗို႔မွ ၂၁၅ ဗို႔သို႔ ျမင့္တက္သြားသည္ ဆိုပါသည္။

မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္း၊ မိတၳီလာ၊ သာစည္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္စသျဖင့္ ၿမိဳ႕အမ်ားအျပားကို ျဖတ္သန္း၍လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံု၊ ေပါက္ေတာ စသည္ တို႔ကို ျဖတ္သန္း၍လည္းေကာင္း လွည့္လည္ စစ္ေဆးျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ႀကိဳဆိုရမည့္အျပင္ ဗို႔အားတည္ၿငိမ္ျခင္းသာမက စြမ္းအားစနစ္တည္ၿငိမ္မႈ (Power System Stability) ရရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေရးသည္လည္း အေရးပါလွေၾကာင္း အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥသည္ တကယ္တမ္းတြင္ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာတစ္ခုယူ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။

မီတာခကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည့္ကိစၥမွာ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ လုပ္ငန္း အ႐ံႈးေပၚေနျခင္းကိစၥမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထားေပရာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အ႐ံႈးေပၚခဲ့သည့္ကိစၥအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုေနသည္ဟုေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈ မ်ားစြာရွိေနသည္။ ယင္းအခ်ိန္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲအမွားမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာ ၀ယ္ယူ တင္သြင္းရာ၌ အရည္အေသြးစံႏႈန္း မမီမႈမ်ားအစရွိေသာ ျဖစ္စဥ္တို႔ကို အလံုးစံု ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မည္ေရြ႕မည္မွ် အ႐ံႈးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို သိရွိျခင္းျဖင့္ ယေန႔ကာလတြင္ ထိုပမာဏႀကီးမားေသာ အ႐ံႈးျဖစ္ေပၚခဲ့မႈကို စိစစ္ေရွာင္လႊဲေသာ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မသမာေသာနည္းမ်ားသံုးကာ သြယ္တန္းသံုးစြဲမႈမ်ား၊ မီတာမ်ားအား တရားမ၀င္ မမွန္မကန္ျပဳျပင္ အသံုးခ်မႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စား ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈမ်ား စသည္တို႔မွာ ယေန႔တိုင္ ပေပ်ာက္မသြားဘဲ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ယင္းကို ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ပါက ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္မ်ား ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မီတာခႏႈန္းထား အသစ္ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္ရာတြင္ ျပည္သူတို႔အေပၚ ပိက်လာမည္႔ ၀န္ထုပ္အရြယ္အစားအား အဘက္ဘက္မွ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိေပသည္။

ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ယန္းသုံးဘီလ်ံေက်ာ္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ သီလ၀ါဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွင့္ သန္လ်င္-သီလ၀ါ ဓာတ္အားလုိင္း စီမံကိန္း ၿပီးစီး

ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ယန္းသုံးဘီလ်ံေက်ာ္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ သီလ၀ါ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွင့္ သန္လ်င္-သီလ၀ါ ဓာတ္အားလုိင္းစီမံကိန္း ၿပီးစီးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၃၀/၃၃/၁၁ ေကဗီြ သီလ၀ါဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွင့္ ၂၃၀ ေကဗီြ သန္လ်င္-သီလ၀ါ ဓာတ္အားလုိင္း (၁၀ ဒသမ ၀၇) မုိင္အား  Toenec Corporation မွတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယခုလ သုံးပတ္ေျမာက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ယင္းစီမံကိန္းမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ODA ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း  ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းမွာ ဂ်ပန္ ယန္း ၃၁၄၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဓာတ္အားပုိ႔ လႊတ္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အနီးတစ္၀ုိက္ေဒသမ်ား ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းအမ်ားအျပား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအနက္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ သာေကတ ၁၀၆ မဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းကုိတည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွစတင္ကာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္အတြက္ အဓိကေပးပို႔ေနေသာ ရတနာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်ဆင္းလာေတာ့မည္ျဖစ္၍ PTTEPI ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မွ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၈၀ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထိန္း/ျဖန္႔ စခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-MoEP)

ရန္ကုန္တြင္သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အဓိကေပးပို႔ေနသည့္ ရတနာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်ဆင္းလာေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ PTTEPI ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္  ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မွ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း  ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၈၀ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတသို႔ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္တြင္သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ၏ အမ်ားစုကိုထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး တာဘိုင္မ်ားသို႔ ဓာတ္ေငြ႕ေပးပို႕ေနသည့္ ရတနာသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ေျမသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္၍ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ PTTEPI ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကမ္းလြန္အကြက္ အမွတ္ M-3 ၏ ေအာင္သခၤ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ ႏွစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အတြင္းရရွိႏိုင္သည့္ ဓာတ္ေငြ႕  ကုဗေပသန္း ၈၀ အား ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လို အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က တင္ျပသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ရတနာစီမံကိန္းမွ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာသျဖင့္ ပတၱျမားစီမံကိန္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားတြင္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားေသာ စာခ်ဳပ္ (Production Sharing Contract) သည္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ႀကီးမွသာ တြက္ေခ်ကိုက္သျဖင့္ ပမာဏနည္းေသာ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ေစရန္ ပမာဏနည္းေသာဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ပံုစံအသစ္ Marginal Field Contract ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ကုန္းတြင္းပိုင္းလုပ္ကြက္မွာ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ား (ဥပမာ-ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ) တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ေျမမ်ားရွာေဖြရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လာေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ Renewable(Clan) energy policy/ Strategy, Energy Regulatory commission policy / Strategy, IPP Policy, Corporatization Policy ႏွင့္ Asian Energy Interconnection Policy မ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဦးေဇယ်သူရမြန္က ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသုိ႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ (Yangon Metropolitan Area) အတြက္ သီးျခား Tariff Policy တစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအား ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးေဇယ်သူရမြန္က တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

Wifi Internet Service မ်ား ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္ရွိ ဓာတ္တုိင္ တစ္တုိင္တြင္ Wireless Wifi တပ္ဆင္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

Wifi Internet Service မ်ား ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါကိစၥအား စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ဳိးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေနသည့္ Wifi Internet Service ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တာ၀န္ယူ စစ္ေဆးခဲ့ပါသနည္း။ ထုတ္လႊင့္သည့္ လိႈင္းအားမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈ ရွိ မရွိ၊ YESC မွ အခြန္၊ အခ မည္မွ်ရရွိသည္ကုိ သိလုိေၾကာင္း ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“Wifi Internet Service အသုံးျပဳ ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ႏုိင္မႈ မရွိႏုိင္ပါ ဆုိတာကုိ တစ္ခါတုန္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖပါတယ္။ Wifi Internet ေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရး Fiber Cable ေတြ ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေပးေနတာကုိ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ေပးေနရာမွာလည္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစုိးရေတြရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကုိ ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြ ေပးေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က ေခၚယူၿပီး ေတြ႕ဆုံညႇိႏိႈင္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးလုိက္သည့္ Wifi ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Fiber Cable ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ဓာတ္တုိင္မ်ားတြင္ လာေရာက္ တပ္ဆင္ထားမႈသည္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ Wifi Internet Service လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား၏ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္က ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဓာတ္တုိင္မ်ား၌  Fiber Cable သြယ္တန္းျခင္း၊ ႀကိဳးမဲ့ Wifi တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ကုမၸဏီငါးခုကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းအေနနဲ႔ Cable သြယ္တန္းျခင္းအတြက္ တစ္ကီလုိမီတာလွ်င္ တစ္လ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္တုိင္ တစ္တုိင္လွ်င္ Wireless Wifi တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ငွားရမ္းခ ရရွိပါတယ္။ ကုမၸဏီငါးခုအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စုစုေပါင္း ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ YESC မွ ရရွိေနပါတယ္။ YCDC မွလည္း သီးျခားဓာတ္တုိင္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ YCDC မွတုိင္မ်ား စုိက္ခြင့္ျပဳၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးမွာ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ YESC နဲ႔ YCDC တုိ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီး အစည္းအေ၀းလုပ္တာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိသြားၿပီ” ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္ ပ်မ္းမွ် ၆၆ က်ပ္ ေက်ာ္သာရွိၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေငြမွာ ပ်မ္းမွ် ၇၄ က်ပ္ နီးပါးရွိေသာ္လည္း မီတာခတိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္း လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္ပ်မ္းမွ် ၆၆ က်ပ္ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေငြမွာ ပ်မ္းမွ် ၇၄ က်ပ္နီးပါးရွိေသာ္လည္း မီတာခတုိးျမႇင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေန ၀င္း၏ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မည္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရၿပီး ျပည္သူလူထုထံ မည္သည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည္ကုိ ျပည္သူလူထုကုိယ္စား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာတြင္ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ား အတုိင္း သံုးစြဲေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ လွ်ပ္စစ္မီတာ (တစ္ယူနစ္) သံုးစြဲမႈတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစား (တန္ဖိုးရွိ လွ်ပ္စစ္မီး) အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္ တစ္ယူနစ္တန္ဖိုး မည္မွ်ေကာက္ခံေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းရာတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က မီတာခေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူေနတာက ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတဲ့ EPGE National Grip မွ လွ်ပ္စစ္ကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၇ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ အိမ္သံုးမီတာမွာ တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၁၀၀ အထိ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္း၊ ၁၀၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၂၀၀ အထိ က်ပ္ ၄၀ ႏႈန္း၊၂၀၁ ယူနစ္ အထက္ က်ပ္ ၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စက္မႈလက္မႈစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းသံုး အေနျဖင့္ တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၅၀၀ အထိ ၇၅ က်ပ္ႏႈန္း၊ ၅၀၁ ယူနစ္မွ တစ္ေသာင္းယူနစ္အထိ က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္း၊ ၁၀၀၀၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၅၀၀၀၀ အထိ ၁၂၅ က်ပ္ႏႈန္း ႏွင့္ ၅၀၀၀၁ ယူနစ္မွ ႏွစ္သိန္းယူနစ္အထိ က်ပ္ ၁၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဓာတ္အား ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း အေနျဖင့္ ၅၇ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူေသာ္လည္း ဌာနအေနျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ ေနရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ေကဗြီ ၂၃၀ ဓာတ္အားလိုင္းအထိ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၆၆ ေကဗြီေအာက္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း အေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ပ်မ္းမွ်တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္ဟာ  ၆၆ ဒသမ ၄၄ က်ပ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ယူနစ္ ေရာင္းခ်ရေငြဟာ ပ်မ္းမွ် ၇၃ ဒသမ ၆၃ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိတဲ့ အျမတ္ေငြနဲ႔ တိုးတက္လာတဲ့ မီးသံုးသူဦးေရ တုိးျမႇင့္သံုးစြဲလာတဲ့ ၀န္အားမ်ားႏွင့္အညီ ခြဲ႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ၊ သံုးစြဲခေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားကို မၾကာမီေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး မီတာခတိုးျမႇင့္သကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ပိုေကာင္းေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္လည္း စီမံေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားထားသည္။

မီတာခ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အလႊာေပါင္းစံုႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယူနစ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲမည္ သို႔မဟုတ္ အလႊာအလိုက္ သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲမည္ကို စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားထားသည္။

မီတာခ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိႏႈန္းထားထက္ သံုးဆအထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏႈန္းထားသာ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ NDC စြမ္းအင္က႑ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မီတာခႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ကာ မၾကာမီက်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္လည္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အမိႈက္မွထြက္ရွိသည့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ကို စုထုတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းကို ယေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အမိႈက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကို BOT (သို႔မဟုတ္) PPP စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး စတင္တည္ေဆာက္သည့္ အမိႈက္မွစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထက္႐ိႈင္း)

အမိႈက္ကထြက္ရွိသည့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ကို စုထုတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အမိႈက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း (Waste to Energy) ကုိ  BOT (သို႔မဟုတ္) PPP စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အမိႈက္ကေန မီသိန္းဓာတ္ေငြေတြ စုထုတ္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူဖို႔ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စတင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ ယေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ေနာင္အမိႈက္ကေန စြမ္းအင္ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို BOT (သို႔မဟုတ္) PPP စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္”  ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ပင္ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အမိႈက္ကေန စိမ့္ထြက္လာမည့္ အရည္မ်ားကို ျပင္ပကို မစီးဆင္းေစရန္အတြက္ အနက္ ၁၀ ေပႏွင့္ အက်ယ္ ၁၂ ေပရွိ တဲ့ ေရေျမာင္းေတြ တူးေဖာ္ၿပီး ယင္းေရေျမာင္းမ်ားက အရည္မ်ားစီးဆင္းေစၿပီး ထိန္းပင္သုႆန္၏ ေနာက္ေက်ာေျမေနရာတြင္ ေပ ၅၀ ပတ္လည္ရွိသည့္ ကန္ငါးကန္တူးထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကန္မ်ားတြင္ သဘာ၀ေလ ႏွင့္ ေနေရာင္စြမ္းအင္ အသံုးျပဳၿပီး အေပၚယံ ေရမ်က္ႏွာျမင့္ကေန အနည္ထိုင္ေစသည့္နည္းအျပင္ ေအာက္စီဂ်င္ျပည့္၀စြာ ေပ်ာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စနစ္တစ္ခုကို တပ္ဆင္ၿပီး ျပဳျပင္သန္႔စင္သည့္နည္းစဥ္မ်ားကို ေခတ္မီစနစ္မ်ား ႏွင့္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေနာင္တြင္ အမိႈက္က စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းလမ္းသည္ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္အျပင္ ေျမအသံုးခ်မႈကိုလည္း တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ေနာင္လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေတြမွာ ေနာက္ဆံုး စြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုေတြကို ပတ္၀န္း က်င္ထိခုိက္မႈ မရွိေစဘဲနဲ႔ စနစ္တက် စီမံခန္႔ ခြဲႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္အလုိက္ လ်ာထားခ်က္ေတြမွာ ရွိပါတယ္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွာ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမွာ Senitary Landfill System နဲ႔ အမိႈက္တစ္လႊာ ေျမႀကီးတစ္လႊာ စြန္႔ပစ္တဲ့စနစ္ကို Pilot Project အေနနဲ႔ ႏွစ္ဧက ျပဳလုပ္ၿပီးေနပါတယ္။ ထြက္ရွိလာမယ့္အရည္ေတြကို သန္႔စင္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္ ကန္တစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ Senitary Landfill System နဲ႔ အမိႈက္တစ္လႊာ ေျမႀကီးတစ္လႊာ စြန္႔ပစ္တဲ့စနစ္ကို ဒုတိယႏွစ္ဧက ထပ္မံျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ထြက္ရွိ လာတဲ့ အရည္ေတြကို သန္႔စင္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္ ကန္တစ္ခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာလည္း သစ္ကုိင္းသစ္ခက္ေတြ ႀကီးမားတဲ့အမိႈက္ေတြကို ဖိသိပ္ေျခမြတဲ့ စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ Senitary Landfill System ကို အဆင့္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါ တယ္။၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ႏွစ္မွာ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုရဲ႕ အသံုးျပဳၿပီးတဲ့ေနရာေတြမွာ စနစ္တက် ပိတ္သိမ္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ Senitary Landfill System စနစ္ေတြကေန တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ထားပါတယ္။အမိႈက္ပံုကေန ေျမေဆြးလုပ္တဲ့ စနစ္ကိုလည္း အစီအမံေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားသည္။