လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းသည္၊ ဗို႔အားျပည့္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲခဲ့ဟု သိရ

လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းသည္၊ ဗို႔အားျပည့္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲခဲ့ရေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အစိုးရ၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္သက္တမ္း ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစဥ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခတက္မည္ဆိုသည့္ အေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ သိခ်င္ပါတယ္ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈကို အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က “လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တက္မလား ဆိုတာကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ တက္မယ္လို႔ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာဆိုရင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးလာတဲ့အမွ် ပိုပိုၿပီးေတာ့ စိုက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားသံုးသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူကိုလည္း ၀န္မပိေစခ်င္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဘယ္လိုအလႊာကို ဘယ္လိုႏႈန္းနဲ႔ တိုးရမယ္ ဆိုတာကို သံုးသပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမလုပ္ခင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာလဲဆိုေတာ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူကို ခ်ျပဖို႔အတြက္ ဒီတစ္ႏွစ္တာကာလမွာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပည္သူယံုၾကည္ လက္ခံလာေအာင္ေပါ့။ ျပည္သူကမွ မီးလည္းေကာင္းတယ္၊ ဗို႔အားလည္း ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္လာမွ ဓာတ္အားခကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ စဥ္းစားသံုးသပ္ ေနၾကတုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ၿပီးစီးမႈအေနျဖင့္ စက္႐ံုေျခာက္႐ုံမွ ၇၅၀ ဒသမ ၈ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးအပိုင္း အေနျဖင့္ ၂၃၀၊ ၁၃၂၊ ၆၆ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္း ၃၁ လိုင္း (၁၅၉၈) မိုင္၊ ခြဲ႐ံု ၁၂၇ ႐ံု ၂၃၇၈ အမ္ဗီြေအ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၃၃ ေကဗီြ၊ ၁၁ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ၆၄၅၃ မိုင္ႏွင့္ခြဲ႐ံုမ်ား အေနျဖင့္ ၃၄၉၉ အမ္ဗီြေအအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ ၂၇၁၈ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၇၀၆၀၉၇ စု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုင္းမ်ား၏ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၃၀၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ စက္တပ္ဆင္အင္အား အေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ၃၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ၂  ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒီဇယ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ National Electricity Master Plan ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Master Plan အရ ၄၅၃၁ မဂၢါ၀ပ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္  ၁၄၅၃၂ မဂၢါ၀ပ္အထိ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၅၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္သံုးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ အေနျဖင့္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္သံုးစြဲလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ၿပီးစီးရန္အတြက္ စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၄၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅၆၃ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇၃၁ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၇၀၁ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

 

ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ေလးေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မီးလင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေျပာၾကား

ကယားျပည္နယ္ ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- မခိုင္)

ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈသည္ မဂၢါ၀ပ္ေလးေသာင္းခန္႔ အထိရွိၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မီးလင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၃၀ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မီးလင္းေရး လုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးတို႔၊ တခ်ဳိ႕ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးေတြမွာ ဆႏၵျပၾကတာေတြ ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီႏိုင္ပါ့မလား” ဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈကို အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္က “၂၀၃၀ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကေတာ့ လက္ရွိလုပ္ေနတာက မဂၢါ၀ပ္ ၁၇၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈက မဂၢါ၀ပ္ေလးေသာင္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္အခက္အခဲ၊ နယ္ေျမမၿငိမ္းခ်မ္းမႈ စသည္ျဖင့္ ဒီလိုအေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြလည္း လုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးကေတာ့ လက္ရွိမွာ တီက်စ္စက္႐ံုကပဲ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ေက်နပ္ နားလည္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္မယ့္ စက္႐ံုတည္ဖို႔ ႀကိဳးစားမွာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ အယူအဆက တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ထိခိုက္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ သူတို႔ယံုၾကည္ေအာင္ သက္ေသျပၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ေရရွည္မွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးလည္း သံုးရမွာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကမၻာမွာလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔အစိုးရ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးကို ေလာေလာဆယ္ မေဆာင္ရြက္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ဘာနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေနလဲဆိုေတာ့ Gas ေတြက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာဆိုရင္ လက္ရွိထုတ္လုပ္ေနတဲ့ Gas ေတြက က်လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ LNG တင္သြင္းၿပီးေတာ့ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ျဖည့္ဆည္းဖု႔ိ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ စီမံခ်က္ေတြအတိုင္း ေလအား၊ ေရအား၊ ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ စသည္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

သတင္းေထာက္ တစ္ဦးကလည္း “ေလတိုက္မိုးရြာၿပီဆိုရင္ မီးပ်က္တဲ့အေလ့အထ ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့။ ေႏြရာသီ ေရာက္လာေတာ့လည္း ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ မ်ားလာေတာ့ မီးပ်က္တာေတြ ရွိေနေတာ့ မီးမပ်က္ေအာင္ ဘယ္လိုစီမံထားပါသလဲ။ စက္မႈဇုန္ေတြကိုေရာ မီးဘယ္လိုေပးဖို႔ စီမံထားပါသလဲ။ မီးမရရွိေသးတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာ  မီးလင္းဖို႔ ရွိမလဲ” ေမးျမန္းမႈကို အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္က “ေလတိုက္မိုးရြာတိုင္း မီးပ်က္တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ သစ္ပင္သစ္ကိုင္း ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းတာမ်ဳိး၊ အရင္တုန္းက လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေတြက Insulation မပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးစတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို လဲလွယ္ၿပီးရင္ေတာ့ ေလတိုက္၊ မိုးရြာလို႔ျဖစ္တဲ့ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေတြက အမ်ားႀကီး သက္သာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လကုန္ေလာက္မွာ ေလတိုက္လို႔ မီးတိုင္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ လဲပါတယ္။ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္လို႔ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို ႀကိဳတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ မီးမပ်က္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ မွာ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ရဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တာ၀န္ပါ။ ဒါကို ရဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ သံုးစြဲမႈနဲ႔ ထုတ္ေပးႏိုင္မႈ မမွ်တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အရင္က Supply က Demand ေနာက္ကို လိုက္ေနရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လိုအပ္တဲ့ဟာကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္မွာပါ။ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ မူက မည္သူမဆို ထရန္စေဖာ္မာ ေလွ်ာက္ရင္ ခြင့္ျပဳေပးေနပါတယ္။ အခုကေတာ့ ရသေလာက္ ေမာင္းႏွင္ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ အကူအညီျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀၀၀၀ ခန္႔ မီးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေလာက္သာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ေက်းရြာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ခန္႔ မီးမရေသးေၾကာင္း၊ အဆိုပါေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ အကူအညီႏွင့္ ရြာေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ကို မီးေပးႏိုင္ရန္ ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရြာေပါင္း ၅၀၈၀ လည္း မီးလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မီးရရွိေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရြာမ်ားအကုန္လံုးကို မီးရေအာင္ လုပ္ေပးရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေခ်းေငြအကူအညီ၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ JICA၊ ေအဒီဘီ အစရွိသည္တို႔မွ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မီးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

“လွ်ပ္စစ္အေနနဲ႔ေတာ့ ပုဂၢလိကနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိပါတယ္။ စီမံကိန္းေတြမွာဆိုရင္ ပုဂၢလိကနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ဖို႔လည္း တာစူေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရတာမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ပုဂၢလိကနဲ႔ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔သြားမလဲ ဆိုတာကို အတိအက် မေဆြးေႏြး မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ Proposal ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တိုု႔တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ခုုနစ္ရက္ဆက္ ျပတ္ေတာက္မႈသည္ ႏွစ္ ၁၀၀ တြင္မွ တစ္ႀကိမ္သာျဖစ္သည့္ အျဖစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေနာင္တြင္ ထိုသို႔မျဖစ္ရန္ ကာကြယ္သြားမည္ဟုဆို

မေကြး ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ံုအတြင္း ပ်က္စီးသြားသည့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားအား အစားထိုး လဲလွယ္ထားသည္ကို ေမ ၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕မႀကီး ကန္ေက်းရြာအနီးရွိ ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ အတြင္းရွိ Phase ထရန္စေဖာ္မာႏွစ္လံုုး ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တိုု႔တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ခုုနစ္ရက္ဆက္ ျပတ္ေတာက္မႈသည္ ႏွစ္ ၁၀၀ တြင္မွ တစ္ႀကိမ္သာျဖစ္သည့္ အျဖစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေနာင္တြင္ ထိုုသိုု႔မျဖစ္ရန္ ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရအဖြဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က Eleven Media Group သိုု႔ ေျပာၾကားသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ံုု အတြင္းရွိ ထရန္စေဖာ္မာေပၚသိုု႔ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီေက်ာ္က ရွဥ့္တက္ရာမွ Ground က်ၿပီး ထရန္စေဖာ္မာႏွစ္လုံး ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းလွ်ပ္စစ္ခြဲ႐ုံမွ ခြဲ႐ုံမွဴး ဦးေဇာ္ဖိုုးလိႈင္က Eleven Media Group သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ပ်က္စီးခဲ့မႈေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျပတ္ေတာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိလွ်ပ္စစ္လိုင္း တစ္လိုုင္းျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕အတြက္ အုပ္စုေလးစုခြဲ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ၆ နာရီ (သုံးနာရီ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ) အလွည့္က် လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေ၀လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ညေနပိုင္းမွစ၍ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရအခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔လာရၿပီး ေဆး႐ံု၊ စာသင္တိုက္၊ စာသင္ေက်ာင္း စသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ လူမႈေရး ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ေရလွဴဒါန္းေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ (ေမ ၇ ရက္ေန႔) ညေန စက္စမ္းအဖြဲ႕၊ မီးလႊတ္မယ့္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ကေန ေရာက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ညမွာ စစ္ေဆးမယ္။ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ အဲဒီထရန္စေဖာ္မာေတြထဲကို မီးထည့္ၾကည့္မယ္။ အဲလိုုမီးထည့္တာ ေျခာက္နာရီအထိ ထည့္လို႔မွ ထရန္စေဖာ္မာေတြထဲမွာ ဘာမွအျပစ္ အနာအဆာေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ အိုေကၿပီဆိုရင္ ဒါလႊတ္ေတာ့မွာပဲ” ဟုု လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရာသီဥတု ပူျပင္းလြန္းခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရက္ရွည္ျပတ္ေတာက္၍ ေရအခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးျမင့္ေဇာ္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းအစိုးရကလည္း မီးကို မျပတ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ဒီေလာက္မျပတ္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္ ၁၀၀ ေလာက္မွ ျဖစ္တတ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္သြားတာကို။ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္,ႏွစ္က မင္းဘူးမွာ ျဖစ္သြားတယ္။ ေျမြတက္လို႔ အဲဒီလိုပဲ ထရန္စေဖာမာတစ္လံုုး လဲလိုက္ရတယ္။ အဲဒီအျဖစ္မ်ဳိးကိုု မျဖစ္ေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္ေထာင္စုေရာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုလံုးက ကာကြယ္ပါဆိုၿပီးေတာ့ သြပ္ျပားေတြနဲ႔ ေျမြတို႔၊ ရွဥ့္တို႔ မတက္ႏိုင္ေအာင္  ကာကြယ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါက ေအာက္ကေန တက္တာမဟုတ္ဘူး။ အေပၚကေန ျပဳတ္က်တာဆိုေတာ့ ျဖစ္ခဲတဲ့ အျဖစ္ ျဖစ္ပ်က္သြားတာပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕တင္ မကဘူး မေကြးမွာရွိတဲ့ ေအာင္ေျမပရဟိတ အဖြဲ႕ေတြကေရာ အျမန္ဆံုး မီးလင္းႏိုင္ေရး၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေရမျပတ္ေရးအတြက္ကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ကိုလည္း သင္ခန္းစာယူၿပီး အေပၚကေန မက်ေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္မလဲဆိုတာ ျပင္ဆင္ရမွာပါ” ဟုု ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး ရက္ရွည္ျပတ္ေတာက္ေနမႈေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ စက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ားတြင္ မီးစက္မ်ား အ၀ယ္လိုက္ေနေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ေန ျပည္သူအခ်ဳိ႕သည္ ေရခ်ဳိးရန္အတြက္ မီးလာသည့္ အပိုင္းအလိုက္ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအိမ္သို႔ သြားေရာက္ရျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္သို႔ဆင္း၍ ေရခ်ဳိးရျခင္းမ်ား ရွိလာေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ခြဲ႐ံုုအတြင္း လုုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚမွ စာသင္တိုက္မ်ား၊ လူမႈေရး ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားက  စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ကူညီလွဴဒါန္း ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ဒါေခၚယူေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ Quality Insurance အတြက္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ဒါေခၚယူေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ Quality Insurance အတြက္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္က ေမ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး စီမံကိန္း (National Electrification Project-Off Grid) ၏ Supply, Installation Maintenance of Solar PV Systems for Households and Public Facilities ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ေမ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တင္ဒါေခၚယူေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ Quality Insurance နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ၊ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ဦးစီးဌာနကိုယ္စား စီမံကိန္းႀကီးကုိယ္စား ကြၽန္ေတာ္တာ၀န္ယူပါတယ္။ တာ၀န္ခံေၾကာင္းလည္း အသိေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဆုိလာမ်ား ခ်ေပးရာတြင္ ဂ်ာမနီ (သို႔မဟုတ္) ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းေၾကာင္းကုိ ေက်းလက္ဦးစီးမွဴးက ရွင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ေမ ၂ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္႐ုံးသုိ႔ ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္မရွိေသာ တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ဌာနမွ သတ္မွတ္ေသာေစ်းႏွင့္ အျပင္ေပါက္ေစ်းမွာလည္း အရမ္းကြာဟေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေအာက္ေျခဌာနမ်ားက အစုိးရသစ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေစာ္ကားေနသည္ဟုမ်ား မသိေရာ့ေလသလားဟု ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမုိးက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမ ၃ ရက္က ေရးသားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေရးသားထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ) သည္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ႏွစ္အလုိက္ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္သူထည့္၀င္ေငြတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမွ တပ္ဆင္ေပးမည့္ တစ္အိမ္သုံး ဆုိလာစနစ္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားက ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ International Competitive စနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ တရား၀င္ တည္ေထာင္ထားသည့္ National Electrification Project လူမူကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚနီနီမုိးအား လိပ္မူ၍ ေမ ၃ ရက္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ဆုိလာပစၥည္းမ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းအဖဲြ႕မွ International Consultant မ်ားဦးစီးၿပီး အရည္အေသြး စိစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာတႊင္လည္း ဆုိလာစနစ္မ်ား အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ IEC/ISO စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး ေစ်းႏႈန္းအနည္းဆံုး တင္သြင္းႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီကုိသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားႏွင့္ ခုိင္မာမႈရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပေစခဲ့ၿပီး အေထာက္အထားမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္အကဲျဖတ္ၿပီးမွသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တစ္အိမ္သုံး ဆိုလာမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းအနည္းဆံုး တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ Standard and Specification မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ တင္သြင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္အိမ္သုံး ဆိုလာစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္မရွိဘဲ ကြက္ေပ်ာက္ျဖစ္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ အာမခံသက္တမ္းအျဖစ္ ဘက္ထရီသည္ သံုးႏွစ္သက္တမ္း၊ Solar Panel မွာ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံရွင္းလင္းသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမုိးက ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေဒၚစိုးစိုးအုန္းကုိ လိပ္မူ၍ NEP စနစ္ျဖင့္ ဆိုလာမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ျပည္သူက ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ သာ ထည့္၀င္ရမည္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္ကို သိရွိထားၿပီး ျပည္သူမ်ားဆီက က်ပ္တစ္သိန္းခဲြ (၁၅၀၀၀၀) ေကာက္ခံမည္ ဆိုပါက ဆိုလာေစ်းသည္ ခုနစ္သိန္းခဲြတန္ေၾကး ျမင့္တက္သြားေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါေစ်းႏွင့္ ပစၥည္းသည္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းမွ လူထုကႏွစ္သက္ၿပီး တတ္ႏိုင္သည့္ေစ်းႏႈန္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေမ ၄ ရက္က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး စီမံကိန္း (NEP) ၏ တစ္အိမ္သံုး ဆုိလာစနစ္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူအခ်ဳိးက် ထည့္၀င္ေငြ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္သူထည့္၀င္ေငြအျဖစ္ 60W ဆုိလာစနစ္ အတြက္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀၊ 100W ဆုိလာစနစ္အတြက္ က်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀ သက္မွတ္ထားၿပီး ျပည္သူထည့္၀င္ေငြ 60W စနစ္ကုိ အေျခခံ၍ စနစ္တန္ဖုိး၏ စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ ထည့္၀င္မႈသည္ ၆၀ ၀ပ္ႏွင့္ ၁၀၀ ၀ပ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ ခန္႔မွန္းေျခတန္ဖုိး တြက္ခ်က္ၿပီး ၂၀၀၀၀၀ ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ တစ္ေျပးညီ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရိွႏုိင္ရန္ စနစ္အႀကီးကုိ ၀ယ္ယူလုိေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူထည့္၀င္ေငြ ပုိမုိထည့္၀င္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက National Electrification Project လူမူကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚနီနီမုိးသုိ႔ လိပ္မူ၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအျဖစ္ ေမ ၄ ရက္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က အခ်က္အလက္ ေသခ်ာမသိဘဲနဲ႔ လုပ္လုိက္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ေဘးကေန ၾကားစကား တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဌာနကုိ မစုံစမ္းဘဲနဲ႔ လုပ္လုိက္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ အဲဒီလုိ ေရးလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ တကယ္လုပ္ေနတာနဲ႔ ကြဲလဲြေနတာရွိေတာ့ ျပန္ေျဖရွင္းတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လွမ္းေမးၾကည့္ၿပီးၿပီ။ အဲဒီလုိ မေျပာဘူး။ နားလည္မႈ လဲြတယ္လုိ႔ ထင္သြားတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပစၥည္းက ႏုိင္ငံတကာသုံးတဲ့ အရည္အေသြးအတုိင္း ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ေျပာတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူကနမူနာပစၥည္း ယူသြားၿပီး ျပတယ္။ ဒီလုိပစၥည္းမ်ဳိး ဒီလုိပစၥည္းမ်ဳိးေတြ ရမွာလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါကို ရြာသားေတြက နားလည္မႈလဲြၿပီး ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က နားလည္မႈ လဲြၿပီးေတာ့ ဘယ္သူလဲြလဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ နားလည္မႈလဲြၿပီးေတာ့ ဂ်ာမနီထုတ္၊ ဂ်ပန္ထုတ္လုိ႔ ထင္တာ။ တကယ္တမ္း တ႐ုတ္ပစၥည္း ဆုိေပမယ့္ ဂ်ပန္ကေတာင္ တ႐ုတ္ပစၥည္းမွာၿပီး သုံးေနရတာ ခုေခတ္မွာ” ဟု ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ) အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္က ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ခုနစ္ခုရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဆုိလာတစ္သိန္းခဲြနီးပါး ခ်ထားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ၁၂ ခုရွိ ေက်းရြာ ၁၆၀၀ ေက်ာ္တြင္ ဆုိလာကိုးေသာင္းနီးပါး ခ်ေပးထားေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမုိးထံသုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရရိွေခ်။

 

ရွဥ့္တက္ရာမွ ထရန္စေဖာ္မာပ်က္ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ငါးရက္ဆက္ျပတ္ေတာက္ကာ ျပည္သူမ်ား ေရအခက္ေတြ႕

မေကြးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ံုအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကစဥ္ (ပံုႀကီး) ႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာေပၚ တက္ခဲ့သည့္ ရွဥ့္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ပံုေသး)

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕၊ မႀကီးကန္ေက်းရြာအနီးရွိ ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခြဲ႐ံုအတြင္းရွိ ထရန္စေဖာ္မာေပၚသိုု႔ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီေက်ာ္က ရွဥ့္တက္ရာမွ Phase ထရန္စေဖာ္မာႏွစ္လံုး ပ်က္စီးၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ငါးရက္ဆက္ ျပတ္ေတာက္ကာ ျပည္သူမ်ား ေရအခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ေနရာတြင္ အစားထုုိးရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ပင္ႀကီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ံုုမွ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မေကြးၿမိဳ႕သို႔ ေမ ၄ ရက္ နံနက္က ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သိုု႔ေသာ္ မူလထရန္စေဖာ္မာမ်ား ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အစားထိုးမည့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး ဆီထည့္စမ္းသပ္ရန္ ေမ ၄ ရက္မွ ေနာက္ထပ္ အနည္းဆံုုး သံုုးရက္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ခြဲ႐ံုမွဴး ဦးေဇာ္ဖိုးလိႈင္က The Daily Eleven သတင္းစာသိုု႔ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ပ်က္စီးခဲ့မႈေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျပတ္ေတာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိလွ်ပ္စစ္လိုင္း တစ္လိုင္းျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕အတြက္ အုပ္စုေလးစုခြဲ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ေျခာက္နာရီ အလွည့္က် လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေ၀လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ညေနပိုင္းမွစ၍ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေရအခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာရၿပီး ေဆး႐ံု၊ စာသင္တိုက္၊ စာသင္ေက်ာင္း စသည့္အေနရာမ်ားအတြက္ လူမႈေရး ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ေရလွဴဒါန္း ေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ေန႔ေန႔ညည ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒီကေနမွ ၀န္အားအျပည့္ မေပးႏိုင္ေတာင္မွ အလင္းေရာင္ေလး ရရွိေရး၊ အဓိက ေရရရွိေရးအတြက္ အလွည့္က်မီးအားေပး စနစ္နဲ႔ ႏိုင္တဲ့၀န္ကို မွ်ၿပီးေပးေနရပါတယ္” ဟု မေကြးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ ခြဲ႐ံုမွဴး ဦးေဇာ္ဖိုးလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရာသီဥတုက ပူျပင္းလြန္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ မီးကရက္ဆက္ ျပတ္သြားေတာ့ လူေတြမွာ ေနစရာမရွိပါဘူး။ အဓိကေတာ့ ေရအခက္အခဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္းနားက ျမစ္ေရသယ္ေရာင္းသူေတြဆီမွာေပမယ့္ သူတို႔ကလည္း အလ်ဥ္မီေအာင္ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီးက ရႏိုုင္သမွ် အလွည့္က် ေပးထားေတာ့ မီးလာတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ေရအတြက္ အဓိက စီစဥ္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလာတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာပဲ လူေတြက စုသံုးရေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္လည္း သံုးမရၾကပါဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူေတြကိုုလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္” ဟု မေကြးၿမိဳ႕ စိုးေကာမင္းရပ္မွ ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္မွ ဦးေက်ာ္စြာက “အျပစ္လည္း မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေတြက စက္ပစၥည္းရဲ႕ သေဘာတရားအရေတာ့ ျဖစ္မွာပါပဲ။ အခန္႔မသင့္လို႔ တိရစၦာန္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုတာကေတာ့ သူတို႔အျမဲတမ္း ေျပာေနတာေပါ့။ ေျမြ၀င္တယ္၊ ၾကြက္၀င္တယ္၊ အခုတစ္ခါလည္း ရွဥ့္၀င္တယ္။ အဲဒီလိုဟာမ်ဳိးကို မျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လုိကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္မလဲ။ ကြၽန္ေတာ္က ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ နားမလည္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒါမ်ဳိးေတြကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုျပႆနာ မျဖစ္ပါဘူး” ဟုု ေျပာၾကားသည္။

“လွ်ပ္စစ္မီး ေလးငါးရက္ ျပတ္သြားတယ္ ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေပၚေန ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မီးမရွိတာ၊ အလင္းေရာင္ မရွိတာက ေနလို႔ရပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရ မရွိရင္ေတာ့ ေနလို႔မရပါဘူး။  သံုးေရအတြက္ အခုလို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအေနနဲ႔ သံုးနာရီျခားတစ္ခါ၊ ေျခာက္နာရီျခားတစ္ခါ ေပးေနတာေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေရရွည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဒါမ်ဳိးျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုစီစဥ္မယ္ ဆိုတာေတာ့ စဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္။ ဒီလို အႀကီးႀကီး ျဖစ္မသြားေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ။ ျဖစ္သြားရင္ေကာ ဘယ္လိုအျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ ဆိုတာကို လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ႀကိဳၿပီးစဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္စြာက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ ပ်က္စီးသြားသည့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားအား အစားထိုးရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း  လွ်ပ္စစ္မီး ရက္ရွည္ျပတ္ေတာက္ ေနမႈေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ စက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ားတြင္ မီးစက္မ်ားလည္း အ၀ယ္လိုက္ေနေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ေန ျပည္သူအခ်ဳိ႕သည္ ေရခ်ဳိးရန္အတြက္ မီးလာသည့္ အပိုင္းအလိုက္ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအိမ္သို႔ သြားေရာက္ရျခင္း ဧရာ၀တီျမစ္သိုု႔ဆင္း၍ ေရခ်ဳိးရျခင္းမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

 

မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္က လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိလာခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လႊမ္းျခံဳမႈမွာ လူဦးေရ၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေန

ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင္ တစ္တိုင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳမႈမွာ လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳမႈအေနျဖင့္ လူဦးေရ၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနျခင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာေနေၾကာင္း တယ္လီေနာ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိေသးေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဒီဇယ္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားအေပၚ မွီခိုရသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အသံဆူညံမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သိရသည္။ အသံဆူညံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္သံမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေပၚေရေအာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖိုက္ဘာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမီ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲႏုိင္ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားစြာ ထားလ်က္ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံအစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားအထိ ဒီဂ်စ္တယ္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေရာက္ရွိႏုိင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာႏွင့္ လက္လွမ္းမီစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ဒီဂ်စ္တယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုမွာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အေရးယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ညီညြတ္ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီဂ်စ္တယ္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအား ထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

တည္ေဆာက္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းခြင့္၊ သြင္းကုန္ႏွင့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညီညြတ္ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်း လက္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းတို႔ကို ထိခိုက္ေလ်ာ့နည္း ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္လက္လွမ္းမီမႈကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေစေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ၌ သံုးသပ္ထားသည္။

တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေရဒီယိုလိႈင္း ထုတ္လႊင့္မႈမွာ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေရဒီယိုလိႈင္း ထုတ္လႊင့္မႈမွာ ႏိုင္ငံတကာက အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္ထက္ အဆေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ တာ၀ါတိုင္မ်ားက က်န္းမာေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္ဆိုးက်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမ်ား မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ တာ၀ါတိုင္မ်ား၏ စြမ္းအင္စနစ္အတြက္ မီးစက္ေမာင္းရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား၊ ဆူညံသံမ်ားမွာ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၾကံဳေတြ႕ရသူတို႔က ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံုးႏုိင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံုးႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္စဥ္

ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံုးႏုိင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို မတ္ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က “ဒီေန႔ သံုးႏုိင္ငံက စြမ္းအင္၀န္ႀကီးေတြ အားလံုးကေတာ့ မူအားျဖင့္ အားလံုးသေဘာတူပါတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံသံုးႏုိင္ငံကေတာ့ Initiative ေပၚမွာ သံုးႏုိင္ငံက လက္ခံတယ္။ သေဘာတူတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ေတြ ပိုတဲ့သူကလည္း လိုတဲ့သူကိုေရာင္းမယ္။ တခ်ဳိ႕တိုင္းျပည္ေတြ ျဖတ္ရမယ္ ဆိုရင္လည္း တခ်ဳိ႕တုိင္းျပည္ေတြကလည္း ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္လည္း ဒီလွ်ပ္စစ္ကိုယူမယ္။ ဒီလိုမွ်ၿပီးသံုးတဲ့ အတြက္လည္း ကုန္က်စရိတ္ေတြမွာ အမ်ားႀကီး သက္သာတာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံစီမွ အဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးစီပါ၀င္သည့္ Joint Working Group ဖြဲ႕စည္းေဆြးေႏြးၿပီး ၀န္ႀကီးအဆင့္ ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းကာ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံရွိ အစိုးရဆီ ျပန္လည္တင္ျပၿပီးမွသာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ႏုိင္ငံငါးေယာက္ စုစုေပါင္း ေကာ္မတီမွာ စုစုေပါင္း ၁၅ ေယာက္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းႀကီး ေအာင္ျမင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ နည္းပညာပိုင္း၊ ဥပေဒပိုင္း၊ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ေစ်းႏႈန္း ဒါေတြဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ ဆိုတာကို အဖြဲ႕လိုက္ အဖြဲ႕လိုက္ သတ္မွတ္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀းေတာ့ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ လုပ္ရဦးမွာေပါ့။ လုပ္ၿပီးေတာ့မွ ၀န္ႀကီးေတြကအခုလို ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ေတြ႕ရမယ္။ အဲဒီက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စံုလို႔ရွိၿပီဆိုတဲ့ အခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔အစိုးရဆီ ျပန္တင္ျပၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အထိ ေရာက္လာမွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံကို Flow လုပ္တာ။ ကိုယ္လိုတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ဘက္ကယူမယ္။ သူပိုတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဘက္ကို ျပန္ေပးမယ္။ အာဆီယံမွာလည္း ဒါမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးမႈေတြ ပိုရတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ အခ်ိတ္အဆက္ေတြ ျဖစ္သြားေရာ။ လူထုအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြ။ ေရရွည္ေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုလည္း ေဘးကပတ္၀န္းက်င္ တိုင္းျပည္မွာ ဓာတ္အားစနစ္ေတြ ခ်ိတ္ထားလိုက္ၿပီေပါ့။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ စၿပီးေဆာင္ရြက္တဲ့ အစည္းအေ၀းျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔က ဘာမွမဆံုးျဖတ္ေသးပါဘူး” ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံုးႏုိင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၏ Vice Administrator H.H.Mr.Li Fanrong၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳအရင္းအျမစ္ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E.Dr.Tawfiqe- Elahi Chowdgury BB ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္သံုးစြဲမည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မီတာတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္း၀န္းက်င္ျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား


လွ်ပ္စစ္မီးမရွိ၍ ဆိုလာျပားစနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲေနရသည့္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အင္းေဒသေက်းလက္တစ္ခုျမင္ကြင္း

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္သံုးစြဲမည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မီတာတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္း၀န္းက်င္ျဖင့္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံုးႏုိင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေ၀းပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို အထက္ပါကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း မီးမရရွိေသးသည့္ ေက်းရြာအမ်ားအျပားရွိေနၿပီး မီးစတင္သံုးစြဲမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မီတာတန္ဖိုးမွာ သံုးစြဲမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ Review လုပ္တယ္။ အေရးႀကီးတာက ေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္မွာလည္း မီးမရတဲ့ရြာ အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေလာက္စၿပီး  မီးသံုးမယ့္သူေတြက မီတာဖိုးႀကီးမွာ သူတို႔အတြက္ အမ်ားႀကီးအခက္အခဲျဖစ္တယ္။ ဒါႀကီးကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ဘူး။ မီတာဖိုးႀကီးက ေစ်းႀကီးလြန္းလို႔။ အခုလုပ္လိုက္တဲ့စနစ္က ေက်းလက္က ေက်းလက္မီတာသံုးမယ္။တျခားဟာလည္း သံုးလို႔ရတယ္။ သူ႔ေတာ့ Limit မလုပ္ထားဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အတြက္လည္း Save  ျဖစ္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္းေပးႏိုင္တယ္။ ဒီလိုမီတာမ်ဳိးေလးက ဒီေလာက္ေစ်းမႀကီးဘူး။ ဒါဆို ႏွစ္ေသာင္း၊ သံုးေသာင္းေလာက္နဲ႔ ၿပီးသြားတဲ့ကိစၥ” ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အနည္းငယ္သံုးစြဲသူမ်ားက မီတာတန္ဖိုးကို ေစ်းႀကီးမေပးလိုေၾကာင္း၊ ယခင္က တစ္ျပည္လံုးတြင္ ၿမိဳ႕သံုး၊ ေတာသံုး မီတာတစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုဘက္က ျပန္ၾကည့္ပါက မမွ်တသည့္အတြက္ ေစ်းႀကီးသည့္မီတာမ်ား သံုးရန္မလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“မီတာက ေစ်းအမ်ားႀကီးသက္သာသြားမယ္။ မီတာက အဓိက အခက္အခဲႀကီး ျဖစ္ေနတာ။ မီတာ ရွစ္ေသာင္း၊ ကိုးေသာင္းက အမ်ားႀကီး ဒုကၡေရာက္ေနတာ။ မီတာေစ်းကို အႏၲရာယ္လည္း လံုး၀ကင္းရမယ္။ လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔လည္း ကိုက္ညီရမယ္။ ဒီလိုမီတာကို လိုတဲ့လူထုဆီကို အေရာက္ပို႔ေပးရမယ္။ ေစ်းအသက္သာဆံုး။ လွ်ပ္စစ္ကို သူတို႔ေတြ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ စၿပီးေတာ့ သံုးဖို႔အတြက္ အခက္အခဲႀကီးမျဖစ္ေအာင္၊ ဒီဟာကို ျမန္ျမန္ေက်ာ္လႊားလို႔ရေအာင္ပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မဂၢါ၀ပ္စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ထြက္ရွိမည့္ LNG ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေလး႐ုံအား ျပည္ပကုမၸဏီေလးခုျဖင့္ ေလးႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထား

လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိမည့္ LNG သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုေလး႐ံုအား ေလးႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္  ကုမၸဏီေလးခုကို လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက Notice to Proceed  ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ မဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အသံုးအမ်ားဆံုးအခ်ိန္တြင္ ၂၈၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳမႈ ဆက္လက္တိုးတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကာလတြင္ ျပည္တြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိမႈလည္း က်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မွာလည္း အခ်ိန္ယူရသည့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို အျမန္ဆံုးျဖည့့္တင္းရန္ ယင္းစီမံကိန္းေလးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးျမင့္က ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကန္ေပါက္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းကို  TOTAL & SIEMENS A.G ၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းကို Zhefu& Supreme ကုမၸဏီ၊ အလံု LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ TTCL Public Company Limited ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ Combined Cycle Power Project ( CCPT) စီမံကိန္းအတြက္ ွSinohydro & Supreme တို႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က  Notice to Proceed  ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Notice to Proceed ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြႏွင့္လိုအပ္ေသာ ဓာတ္အားေရာင္း၀ယ္ေရးစာခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းေျမေနရာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လိုင္စင္ ႏွင့္ ပါမစ္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လတ္တေလာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကိုသြားမယ္ဆိုရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က ခ်က္ခ်င္းထုတ္လို႔ ခ်က္ခ်င္းမရႏိုင္ဘူး။ မရႏိုင္ေတာ့ လက္ရွိလတ္တေလာ ျပည္သူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အတြက္ ကုမၸဏီေလးခုက အဆိုျပဳထားတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္တာ။ ဘယ္ေတာ့စထုတ္မွာလဲဆိုေတာ့ ၂၀၂၁မွာ မျဖစ္မေနလိုမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအခ်ိန္ဇယားအတိုင္း၀င္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီမံံေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”  ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ကန္ေပါက္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမွာ  ၄၈ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၃၀ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ဂ်ိဳင္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမွာ ၄၂ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၉၀ ခန္႔ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလံု LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမွာ ၂၈ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက ၃၅၆ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ Combined Cycle Power Project ( CCPT )  စီမံကိန္းမွာ ၂၈ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက ၁၃၅  မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (စုစုေပါင္း) မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ကို ဓာတ္အားစနစ္အတြင္းသို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ Mass Production ျဖစ္သည့္  Utility Scale  ႏွင့္ Liquified Natural Gas -LNG တင္သြင္းျခင္း စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယခင္ကမရွိခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းရွိ Natural Gas ကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Generation Mix သည္ ေရအားႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းရွိရာမွ LNG ကို သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ပါ၀င္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

သံုးစြဲမႈ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး မီတာခေကာက္ခံႏိုင္ရန္ မီတာတပ္ဆင္မႈကို အမ်ဳိးအစားေလးခု ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး မီတာခႏႈန္းထားကိုလည္း ျပင္ဆင္မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပဳျပင္ေနသူ တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈနည္းေသာ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး မီတာခ ေကာက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ မီတာေလးမ်ိဳး (Four Meter System) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး မီတာခကိုလည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Myanmar-Korea Investment Promotion Seminar အခမ္းအနားတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မီတာေလးမ်ဳိးရွိတယ္။ အဲဒီမီတာေလးမ်ဳိးမွာ သာမာန္ျပည္သူေတြသံုးတဲ့ မီတာမ်ဳိး ေနာက္ထက္ ဒီထက္ပိုၿပီး ယူနစ္မ်ားမ်ားသံုးခ်င္တဲ့ လူမ်ဳိးအတြက္ ပံုစံတစ္မ်ဳိး သူ႔ဂရိတ္ေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အကုန္လံုး အလြတ္မရဘူး။ ဒီလိုေလးမ်ိဳး ျပန္လည္တက္ဆင္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ျပန္လည္တပ္ဆင္တဲ့ အခါမွာလည္း ဘာလို႔ မီတာခ အနည္းဆံုးနဲ႔ တပ္ဆင္ဖို႔ရွိတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ အနည္းဆံုး သံုးႏိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြရွိတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး တပ္ဆင္တဲ့အခါမွာ အရင္တုန္းက မီတာတစ္မ်ဳိးထဲ ႏွစ္မ်ဳိးထဲပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ မီတာတပ္ဆင္တဲ့အခါမွာ နည္းနည္းေလးသံုးတဲ့သူလည္း အမ်ားႀကီး ေပးရတယ္။ အခုက နည္းနည္းသံုးတဲ့သူလည္း တပ္ဆင္ခနည္းနည္းပဲ ေပးရတဲ့စနစ္မ်ဳိးကို ေျပာင္းမယ္။ အဓိကေတာ့ အနည္းေလးသံုးတဲ့ ျပည္သူေတြကို သက္သာေစခ်င္လို႔” ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မီတာခ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လက္ရွိအတြင္ မီတာခႏႈန္းထားမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ လႊတ္ေတာ္တို႔မွ အားလံုးသေဘာတူညီမႈ ရရွိမႈျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မီတာေလးမ်ိဳးပံုစံနဲ႔ ထုတ္ျပန္မယ္ဆိုတာဟုတ္တယ္။ မီတာခက ဘယ္လိုျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဒါက အခုမွ ေစ်းႏႈန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေနတုန္းပဲ ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ သံုးသပ္ရတဲ့ ေနရာမွာလည္း ျပန္လည္တြက္ခ်က္ရတာ ရွိပါတယ္။ ၿပီးရင္လည္း သက္ဆိုက္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအစိုးရေတြ လႊတ္ေတာ္တို႔ အဲ့ဒါေတြအကုန္လံုး သေဘာတူၿပီး အေျခေနေရာက္ေတာ့မွာမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွာ ဘယ္ေတာ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွာလည္း ဆိုတာက ေလာေလာဆယ္မွာ ေျပာလို႔မရေသးဘူး” ဟု ဦးမင္းမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မီတာတပ္ဆင္မႈမွာ အိမ္သံုးမီတာႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး (ပါ၀ါ) မီတာ ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီတာသံုးစြဲသည့္ျပည္သူမ်ား မီတာခ သက္သာေစရန္ မီတာအသံုးျပဳသည့္ ႏႈန္းထားအေပၚ လိုက္ကာ အဆင့္ေလးဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး မီတာတပ္ဆင္မႈ ပံုစံေလးမ်ိဳး ခြဲျခားသြားရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျ ဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Four meter system လုပ္မယ္။ လူထုေရြးခ်ယ္စရာရွိတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ ေစ်းလည္းေတာ္ေတာ္ သက္သာသြားမယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ သံုးေသာင္း ၀န္က်င္ေလာက္ေပါ့။ လူထုအတြက္ မီတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပသြားမယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲသူ ၁၀ ဒသမ ၈၇၇ သန္းအနက္ ၄ ဒသမ၂၈၉ သန္း (၃၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ျဖစ္ကာ ၆ ဒသမ ၅၈၈ သန္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အားျဖင့္ ၄၈၂  ၿမိဳ႕အနက္ ဓာတ္အားစနစ္ကို ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၅၀ မွ ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္အလိုက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈႏႈန္းထားသည္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယင္းတိုးတက္မႈ ႏႈန္းမ်ားအရ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္$ ၄၅၃၁ မဂၢါ၀ပ္အထိ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။