လာမည့္ သံုးႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ပိုလွ်ံမႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ မဂၢါ၀ပ္ထက္ ႏွစ္ဆျဖစ္သည့္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္

မတ္ ၁၄ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လစဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္

လာမည့္ သံုးႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ပိုလွ်ံမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ၏ ႏွစ္ဆျဖစ္သည့္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာျပည္ကို လက္ရွိ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ကေနၿပီးေတာ့ သံုးႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ၃၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ႏွစ္ဆ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ေပးၿပီးေတာ့ Supply side မွာ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ပထမဆံုး ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အရန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အပိုအလွ်ံ အရန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ရွိတဲ့အခ်ိန္ တစ္ခုေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္ ၁၄ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ Energy Security ထူေထာင္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါမရွိဘဲနဲ႔ တိုးတက္ခ်င္တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်င္တယ္။ ဒါေတြေျပာေနတာ အပိုပဲ။ ဒါကို အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာ တုိင္းျပည္ကို လွ်ပ္စစ္ ဖူဖူလံုလံုေပးမယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ တုိင္းျပည္ကေနၿပီးေတာ့ Middle Income တုိင္းျပည္တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဖူလံုစြာ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနက Master Plan ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Plan တြင္ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္ ၊ ေျမာက္ ဓာတ္အားလိုင္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရအား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တို႔အျပင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာင္သံုးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ေပးႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိကာ တိုင္းျပည္၏ ၀င္ေငြတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေသာ လူမ်ားသည္ မီတာမရွိေသး မီးမရေသးသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မီတာစနစ္ ေလးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘ႑ာေငြ မလံုေလာက္သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားကို ဓာတ္အားလိုင္း မဆြဲႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ လာ မည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျဖန္႔ၾကက္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္အားလိုင္း ရွိသည့္ေနရာတိုင္း လွ်ပ္စစ္ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုအခက္အခဲက ေနရာတုိင္းကုိ ဓာတ္အားေပးလုိင္းေတြ မဆြဲေပးႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခုနကေျပာတယ္။ ဘ႑ာေငြအရ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကူလုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီလုိလုပ္လုိက္တဲ့အတြက္ မဟာဓာတ္အားလုိင္းေတြ ျဖန္႔ၾကက္ထားတဲ့အတြက္ မပုိ႔ႏုိင္တဲ့ဒုကၡ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ဓာတ္ႀကိဳးသာေရာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပုိပုိလွ်ံလွ်ံ လုိသေလာက္ လုိတဲ့အခ်ိန္မွာ လုိတဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေပးႏိုင္တယ္။ ေနာက္ သံုးႏွစ္ အတြင္းမွာေပါ့”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တုိးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၇ ရက္ေျမာက္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသာေအာင္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လယ္သမားတုိ႔၏ ႏွစ္စဥ္စုိက္ပ်ိဳးရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ အ႐ုိး၊ အရြက္ႏွင့္ ကုိင္းဖ်ားကုိင္းနားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ထိုသို႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဇီ၀ေလာင္စာသစ္ပင္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ စုိက္ပ်ဳိး၍ ေလာင္စာစုေဆာင္းထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ၿပီး၊ လယ္သမားမ်ား ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ အ႐ုိး၊ အရြက္ႏွင့္ ကုိင္းဖ်ားကိုင္းနားမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက မဂၢါ၀ပ္အဆင့္ရွိေသာ ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏုိင္ေရး ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၀၀၀ ကီလုိ၀ပ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္တစ္တန္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဇီ၀ေလာင္စာ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေလာင္စာအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ ဧက ၇၀၀ ခန္႔ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္မဂၢါ၀ပ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ယူနစ္ဓာတ္အားခ ေစ်းႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၆ မွ ၄၀ ထိ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ က်ပ္ ၄၀၀ မွက်ပ္ ၅၀၀ ခန္႔က်သင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူလူထုအတြက္ ဓာတ္အားခေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာ ႀကီးျမင့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ မဂၢါ၀ပ္အဆင့္ရွိသည့္ တပ္ဆင္ပမာဏႀကီးမားေသာ ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရမည္ဆုိပါက နည္းပညာဆုိင္ရာ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ဓာတ္အားစနစ္တည္ၿငိမ္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက ဇီ၀ေလာင္စာ စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေစေရး သီးျခားစုိက္ပ်ိဳးဧရိယာသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တုိးတက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အျမင့္ဆုံး၀န္အား ၃၂၀၈ မဂၢါ၀ပ္အထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သုံးစဲြႏုိင္ခဲ့ကာ တုိးတက္လိုအပ္ေနေသာ ဓာတ္အားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေစရန္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရအား၊ ေလအား၊ ေနစြမ္းအင္တုိ႔အပါအ၀င္ ရႏုိင္သမွ်ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ထုိသုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဓာတ္အားစနစ္ တည္ၿငိမ္ေစေရးကုိလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရသျဖင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္၏ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစားသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဆိုင္းင့ံရန္ဆံုးျဖတ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဆိုင္းင့ံရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္အထိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာျပန္လည္တင္ျပလာသည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုအနက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကိုအတည္ ျပဳေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ တင္ဒါစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံတင္ျပထား ဆဲအေျခအေနတြင္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း၌ ၎တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈကို ဆိုင္းင့ံထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းကာ တင္ဒါျပန္လည္ေခၚယူမည့္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး လာမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းထံ တင္ျပသြားမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ဆိုသည္။

“ဆိုင္းငံ့တာကေတာ့ အခုလက္ရွိက  GGS သူ႔ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမွာအ႐ႈံႈး ေပၚေနတ့ဲကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တင္ျပထားလို႔ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးႏွစ္ပိုင္းကို တစ္ေပါင္းတည္း တင္ဒါျပန္ေခၚရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ျဖဴးတ့ဲတင္ဒါကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားတယ္။ ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးတစ္ခုတည္းေပါင္းၿပီး ျပန္ေခၚဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ တင္ဒါေခၚထားတ့ဲဟာကို ဆိုင္းငံ့ထားတ့ဲဟာကို လံုး၀ပယ္ဖ်က္လိုက္မယ္။ ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီးေတာ့မွ အသစ္ျပန္ေခၚမလားဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔က လာမယ့္ Cabinet မွာ ေဆြးေႏြးရဦးမွာေပါ့” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္း အင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ပိုင္းကို တစ္ေပါင္းတည္းျပဳလုပ္ၿပီး တင္ဒါျပန္လည္ေခၚယူမည္ဆိုပါက လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ GGS (Global Grand Services)  ကုမၸဏီတို႔အၾကား သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားမႈမွာ ပ်က္ျပယ္သြားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားအရ ထိုသို႔ လုပ္ငန္းႏွစ္ပိုင္းကို တစ္ေပါင္းတည္းတင္ဒါေခၚယူမည့္ကိစၥကို လာမည့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းထံ တင္ျပရန္ရွိၿပီး အစည္းအေ၀းက မည္သုိ႔ဆံုးျဖတ္မည္ကို မသိရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္ကိုလည္း အတိအက်မေျပာႏိုင္ေသးဘဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အလုပ္အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၅၀ ေက်ာ္အကြာရွိ ကံေပါက္ေဒသတြင္ GAS အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္လည္ပတ္၍ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ GGS ကုမၸဏီမွာ GAS  တန္ဖိုးအတြက္ ေပးေခ်ရသည့္ေငြတိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရးအပိုင္းတြင္ အ႐ႈံးေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္လုပ္ငန္းတြင္ အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနမႈအေပၚ GGS  ကုမၸဏီ (ထား၀ယ္႐ံုး) ထံ မီဒီယာမ်ားက သြားေရာက္ေမးျမန္းေသာ္လည္း မီဒီယာသမားမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ID ကတ္ျပား မိတၱဴေပးႏိုင္မွသာ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူက လက္ခံေတြ႕ဆံုမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူကေျပာေၾကာင္း ႐ံုး၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္အထိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာျပန္လည္တင္ျပလာသည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုရွိၿပီးတင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကို မေရြးခ်ယ္ရေသးေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈ ဆိုင္းငံ့ထားသည္ကို ၎ကုမၸဏီမ်ားက လက္ခံေပးရမည္ျဖစ္ကာ တင္ဒါေခၚယူစဥ္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တင္ဒါကိုဖ်က္သိမ္း၊ ဆိုင္းင့ံႏိုင္သည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းကို ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) အား ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွစ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေျခာက္လလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခ့ဲၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က တင္ဒါျပန္လည္ေခၚယူခ့ဲဲေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး စီးသည့္အခ်ိန္အထိ DDPC ကုမၸဏီမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားလာသည့္အတြက္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းကို လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေနသည့္  GGS ကုမၸဏီထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားကို စာထုတ္ျပန္ အသိေပးခ့ဲသည္။

ထိုိသို႔ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းခ့ဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင္႔ GGS  ကုမၸဏီတုိ႔ မည္သို႔ေသာ ပတ္သက္မႈမ်ဳိးေၾကာင့္ ၎ကုမၸဏီႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မခ်ျပႏိုင္သည္ကို ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ သိခ်င္ေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနမႈမွာ ထား၀ယ္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အားရေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း လူထုအလင္းေရာင္ကြန္ရက္ (ထား၀ယ္) အဖြဲ႕၀င္ ဦးထိန္၀င္းက ဆိုသည္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတာကိုပဲ ေျပာရမွာပဲေလ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတာ၊ ျပည္သူလူထုကို အေသးစိတ္ခ်မျပႏိုင္တာ၊ တင္ဒါကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေတြက ေဒသအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈပံုရိပ္မေကာင္းဘူးေပါ့။ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ကို ျမန္ျမန္သံုးစြဲခ်င္တယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစခ်င္တယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္မယ့္ GGS ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ ထိေတြ႕တ့ဲအခါမွာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပီပီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစခ်င္တယ္။ အာဏာရွင္အရင္းရွင္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ လုပ္ေနတာမ်ဳိး လံုး၀လက္မခံဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အခုအစိုးရကျပည္သူ႔ အစိုးရျဖစ္တ့ဲအတြက္ အလုပ္လုပ္တ့ဲေနရာမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္” ဟု လူထု အလင္းေရာင္ကြန္ရက္ (ထား၀ယ္) အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ ဦးထိန္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ခ့ဲၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ တင္ဒါေခၚယူမႈကို ကုမၸဏီ၏ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္အထိ  DDPC ကုမၸဏီက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေပးေနသည့္ ကိစၥအေပၚ မလုပ္ကိုင္လိုေတာ့ဟု ေျပာဆိုခ့ဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီဘက္မွ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က ယင္းလုပ္ငန္းအား GGS  ကုမၸဏီထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က စာထုတ္ကာ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ သေဘာအတိုင္း ၎တို႔ဘက္မွ လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း DDPC ကုမၸဏီထံမွသိရသည္။ ELEVEN MEDIA မွစံုစမ္းခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ထပ္မံေခၚယူထားသည့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလ်ာက္လႊာလာတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုအနက္ GGS ကုမၸဏီမပါ၀င္ခဲ႔ေၾကာင္း အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရၿပီး ယင္းအတြက္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးထံ ေမးျမန္းရာတြင္လည္း GGS ကုမၸဏီပါ၀င္ျခင္း မပါ၀င္ျခင္းအေပၚ အတည္ျပဳေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီနာမည္မ်ားကို မသိရွိေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ GGS ကုမၸဏီအား လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းေပးရန္ စာထုတ္ျပန္အေၾကာင္းၾကားရာ၌လည္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ကာလကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ယာယီအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မပါ၀င္ခ့ဲဟု သိရသည္။

 

ျမင္းျခံႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ေဒသတြင္ ေရႊစီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအသံုးျပဳ၍ ကာလတုိအစီအစဥ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ငါးႏွစ္စာ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာတင္ဒါေခၚယူထားရာ ကုမၸဏီခုနစ္ခုက အဆုိျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္း

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ေဒသတြင္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအသံုးျပဳ၍ ကာလတုိအစီအစဥ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ငါးႏွစ္စာ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ တင္ဒါေခၚယူထားရာ ကုမၸဏီခုနစ္ခုက အဆုိျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ Gas Engine မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မည့္ ဓာတ္အားကုိ ငါးႏွစ္စာဓာတ္အား၀ယ္ယူမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ၌ International Competitive Bidding ေခၚဆုိခဲ့ၿပီး ျမင္းျခံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းအတြက္ ကုမၸဏီ ၃၈ ခုႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းအတြက္ ကုမၸဏီ ၃၄ ခုက တင္ဒါေဖာင္မ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါတင္ဒါမ်ား၏ တင္ဒါအဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းျခင္း အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ရတနာခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါေဖာင္၀ယ္ယူထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ျမင္းျခံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းအတြက္ ကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းအတြက္ ကုမၸဏီေလးခုက အဆုိျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းအလုိက္ တင္ဒါအဆုိျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ျမင္းျခံ ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းတြင္ NHC Consortium Co.,Ltd၊ VPOWER Holdings Co.,Ltd၊ Agreeko International Projects Ltd တုိ႔ အဆုိလႊာတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာက္ဆည္ေဒသတြင္တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းတြင္ NHC Consortium Co.,Ltd၊ VPOWER Holdings Co.,Ltd၊ PT Bima Golden Powerindo Co.,Ltd ၊Agreeko International Projects Ltd တုိ႔ အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းခဲ့ၾကကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူအား ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၅၀ ေက်ာ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္၊ အျခားေဒသမ်ားတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစဲြလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးေဒသ သံုးစဲြမႈ၏ ၃၅-၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျခားေဒသသံုးစြဲမႈ၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ဓာတ္အားလုိအပ္မႈမွာ ၅၀၉၂ မဂၢါ၀ပ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၀၃ မဂၢါ၀ပ္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီစြာထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လုိအပ္သည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ ၄၃၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံေလး႐ုံမွ မဂၢါ၀ပ္ ၇၅၀၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ မဂၢါ၀ပ္ ၂၆၀၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၉၇၁ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၈၉၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါစက္႐ုံမ်ား၏ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေရအားစက္႐ုံမ်ားမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊  HFO စက္႐ုံမ်ားမွ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕သုံးစက္႐ုံမ်ားမွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၊ LNG စက္႐ုံမ်ားမွ ၃၂  ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Solar စက္႐ုံမ်ားမွ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ကို လာမည့္ ၄၂ လအတြင္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန

လာမည္သံုးႏွစ္အတြင္း လိုအပ္လာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ေဆာလ်င္စြာၿပီးစီးမည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ အလယ္အလတ္စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္ ေနာက္အက်ဆံုး ၄၂ လအတြင္း လိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးသည္ မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိထုတ္လုပ္မႈအရ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ရွိသျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ သုံးႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားအရ ေဆာလ်င္စြာၿပီးမည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ အလယ္အလတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္က်ဆုံး ၄၂ လ အတြင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ကို ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားဘက္တြင္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ဆိုလာစီမံကိန္းမ်ား၊ LNG သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦး၀င္းခိုင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၀၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၅၀ ေက်ာ္၊ မႏၲေလးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္ သံုးစဲြလ်က္ရွိၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက ၃၅-၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္

ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-EPGE)

လက္ရွိ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိသည့္ အနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၅၀ ေက်ာ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္၊ အျခားေဒသမ်ားတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္သံုးစဲြလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးေဒသသံုးစဲြမႈ၏ ၃၅-၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊  အျခားေဒသသံုးစြဲမႈ၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမွာ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းအထိ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းအထိ ၂၇၀၀-၂၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ၀န္းက်င္သာ ထုတ္လုပ္မႈရွိရာမွ လက္ရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ျပန္လည္ပူျပင္းခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္မွ စတင္ကာ အျမင့္ဆံုး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၁၅ ၀န္းက်င္ ျဖစ္လာသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈပမာဏ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနမွာ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိရာ အဆုိပါလုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံ ၁၇ ႐ုံႏွင့္ အပူစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၁၅ ႐ုံတုိ႔မွ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈတုိးတက္ မႈႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးဓာတ္အားလုိအပ္မႈမွာ ၅၀၉၂ မဂၢါ၀ပ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၀၃ မဂၢါ၀ပ္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီစြာထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ ၄၃၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံ ေလး႐ုံမွ မဂၢါ၀ပ္ ၇၅၀၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ မဂၢါ၀ပ္ ၂၆၀၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၉၇၁ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၈၉၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ စက္႐ုံမ်ား ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေရအားစက္႐ုံမ်ားမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ HFO စက္႐ုံမ်ားမွ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး စက္႐ုံမ်ားမွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၊ LNG စက္႐ုံ မ်ားမွ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Solar  စက္႐ုံမ်ားမွ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီးသုံးစြဲသူ ၁၀ ဒသမ ၈၇၇ သန္းအနက္ ၄ ဒသမ ၂၈၉ သန္း (၃၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ၆ ဒသမ ၅၈၈ သန္းမီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ၄၈၂ ၿမိဳ႕အနက္ ဓာတ္ အားစနစ္မွ ၿမိဳ႕ ၃၅၀ မီးရရွိၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ က်န္ ၁၃၂ ၿမိဳ႕ မီးရရွိထားသည္။ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ ၆၃၇၃၇ ရြာရွိသည့္ အနက္ ၃၂၂၂၈ ရြာ မီးရရွိၿပီး ၃၁၅၀၉ ရြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မီးသံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မီးသုံးစြဲသူ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၅၈ သန္း အနက္ ၁ ဒသမ ၃ သန္း မီးရရွိၿပီး ၀ ဒသမ ၂၈ သန္း မီးရရွိရန္က်န္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း မီးသုံးစြဲသူ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၃၂ သန္း အနက္ ၀ ဒသမ ၇ သန္း မီးရရွိၿပီး ၀ ဒသမ ၆၂ သန္း မီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူ ဦးေရ ၆၀ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး ၄၈၅ သိန္းေက်ာ္ရရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူ ၆၀ ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ၄၈၅ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ႏွစ္လအတြင္း မီးသံုးစြဲသူ ၄၈၇၆၁ ဦးကို စစ္ေဆးသည့္အနက္ တရားမ၀င္ မီးသံုးသူ ၆၀ အား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းဆံုး႐ံႈးယူနစ္ ၃၅၁၀၀၀ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး က်ပ္ ၄၈,၅၇၇,၁၅၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ မီးသံုးသူမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္သံုးစြဲျခင္း ၃၇ မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ရေငြ က်ပ္ ၄၄,၁၀၈,၀၀၀၊ ဆင့္ပြားဓာတ္အား သံုးစြဲျခင္း ၂၀ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရေငြ က်ပ္ ၁,၇၁၁,၃၅၀၊ မီတာကို ျပဳျပင္သံုးစြဲျခင္း တစ္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရေငြ က်ပ္ ၂,၀၃၅,၄၀၀ ႏွင့္ ၀န္ပိုသံုးစြဲျခင္း ႏွစ္မႈအတြက္ က်ပ္ ၇၂၂၄၀၀ (စုစုေပါင္း) ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈,၅၇၇,၁၅၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ၆၀ မႈမွာ စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂၃ မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၃ မႈ၊ ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမႏွင့္ မေကြးတိုင္းတြင္ ခုနစ္မႈစီ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ငါးမႈ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ႏွစ္မႈစီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အမႈမ်ားအနက္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ မတရားမ၀င္ မီးသံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမႈအေရအတြက္ ငါးမႈမွ တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ၂၆၇၃၉၈ ယူ နစ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၅၇၇၁၅၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္တို႔တြင္  ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ တရားမ၀င္မီတာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ အေျခအေနမ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ ဆံုး႐ံႈးမႈမျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တရားမ၀င္ နည္းလမ္းျဖင့္ သုံးစြဲျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ေနရာခ်ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူအသုံးျပဳနိုင္သည့္ တာဘိုင္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေန

 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ေနရာခ်၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ တာဘိုင္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အမွတ္ (၂၆) အႀကီးစားစက္႐ံုတြင္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အမွတ္ (၂၆) အႀကီးစားစက္႐ုံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Generator, Controller, Inverter, Turbine မ်ားကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ၀န္ထမ္းမ်ားအား စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး စက္႐ုံမွထုတ္လုပ္မည့္ Coreless Generator, Controller, Inverter, Turbine မ်ားကို ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပသို႔လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ေနရာခ်ထားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ တာဘိုင္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားအေပၚ တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္အထိ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိထုတ္လုပ္ထားသည့္ တာဘိုင္အား အျမန္ဆုံးလက္ေတြ႕စမ္းသပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျမဲမျပတ္ ေလ့လာသင္ယူေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Design မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“SMEs လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ပါတယ္။ စြမ္းအင္မရွိရင္ ဘယ္လို SMEs လုပ္ငန္းေတြမွ မလည္ပတ္ႏိုင္ပါဘူး။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ လုပ္ေနပါတယ္။ ထို႔နည္းတူ စက္မႈက႑ကလည္း လွ်ပ္စစ္က႑ကို ကူညီဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့တာဘိုင္ေတြ၊ အျခားနည္းလမ္းေတြ ဖန္တီးေနပါတယ္။ ဖန္တီးတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့လွ်ပ္စစ္ကို ေစ်းသက္သာစြာနဲ႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာရႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေနပါတယ္။ ဖန္တီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာေတြနဲ႔ ေနအားကရေအာင္ရွာသလို ေရအားကလည္းရွာပါတယ္။ ေလအားကလည္း ရွာပါတယ္။ ရွာတဲ့အခါမွာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ တန္ဖိုးနည္းေသာ တာဘိုင္ေလးေတြ တစ္ကီလို၀ပ္ေလာက္ကစၿပီး ထုတ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေနပါတယ္။ လုပ္တဲ့အခါမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို ေမတၱာရပ္ခံလိုတာက ဒီလိုထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်ည္း ထုတ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ အဓိက,က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္ထုတ္လုပ္ေနၿပီး တန္ဖိုးနည္းေသာ တာဘိုင္ေတြ ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ႐ိုးရွင္းတဲ့ဒီဇိုင္းေတြ ထုတ္လုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္လ၊ တစ္လခြဲဆို အေျဖထုတ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ျဖန္႔ေ၀ေပးပါမယ္။ အလားတူပဲ ေနေရာင္ျခည္လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆိုလာကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သထုံမွာ ေနာက္တစ္လခြဲဆို လွ်ပ္စစ္ထြက္ပါၿပီ” ဟု ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုရွိၿပီး လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုရွိၿပီး လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္အထိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူရာ၌ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္လည္ တင္ျပလာသည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုရွိေၾကာင္း၊ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကို မေရြးခ်ယ္ရေသးဘဲ ယင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေနဆဲပင္ရွိၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ မတင္ျပရေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါ (ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူမႈ) ေတြကို စိစစ္တုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ လာ၀ယ္တာေတာ့ မသိဘူး။ ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္လာတင္တာက ကုမၸဏီေျခာက္ခုေလာက္ ရွိတယ္။ တင္ဒါေအာင္မယ့္ ကုမၸဏီကို မေရြးရေသးဘူး။ ဒီအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕တုန္းပဲရိွေသးတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ေရြးျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတာ့ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ကြၽန္ေတာ္တို႔က အလုပ္႐ႈပ္ေနတုန္းဆိုေတာ့ ေကာ္မတီဖြဲ႕ဖို႔အတြက္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆီ မတင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ခရီးသြားေနေတာ့”ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္ ့ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူခ့ဲရာ၌ တင္ဒါတင္သြင္းမည့္သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္ ပူးတြဲေၾကညာခ့ဲၿပီး ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ မ်ားျပားလြန္းသည့္အျပင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ပါက ေပးသြင္းရမည့္ အာမခံစေပၚေငြ (Deposit) မွာ မ်ားေနသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) ထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ဒါ မ၀င္ေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ မကိုက္လို႔ေပါ့ေနာ္။ Deposit တင္တာနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္လို႔ မကိုက္ဘူး။ အခု Deposit တင္ရမွာက အတိုးနဲ႔တြက္ရင္လည္း မကိုက္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ လုပ္ရကိုင္ရတာလည္း အဆင္မေျပဘူး။ အဲဒီေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္မရွိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးေပါ့။ Deposit က အရင္ကေတာ့ သိန္း ၁၅၆၀၀။ အခုကေတာ့ ဒီဇင္ဘာလရဲ႕ သံုးဆဆိုေတာ့ သိန္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ တင္ဒါ ၀င္မၿပိဳင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာကို ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ”ဟု လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနေသာ DDPC ကုမၸဏီမွ ဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္း က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေခၚယူထားသည့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို တင္ဒါ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎အေနျဖင့္ အေထြအထူး မေျပာလိုဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ စာထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ၿပီးဆံုး၍ ေနာက္ထပ္တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူ အေျပာင္းအလဲအခ်ိန္ထိ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျပာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရေၾကာင္း၊ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားမွ မလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေပးရန္ တာ၀န္ေပးလာပါက အ႐ံႈးအျမတ္ကို အဓိကမထားဘဲ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က တင္ဒါေခၚယူမႈ ပိတ္သိမ္းသည့္အခ်ိန္ထိ ယင္းလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး တင္ဒါကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုခန္႔ရွိေၾကာင္းကိုသာ သိရွိရၿပီး မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းကိုမူ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ စံုစမ္းခ့ဲေသာ္လည္း မသိရွိေသးေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း၌ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီႏွင့္ ယခင္က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ခ့ဲဖူးၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ဖိုးသီးခ်ဳိ (PTC) ကုမၸဏီတို႔မွာလည္း တင္ဒါ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ မပါ၀င္ခ့ဲေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈအေပၚ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္၀င္စားေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ရွိေနၿပီး တင္ဒါပိတ္သည့္ရက္မွ အနီးစပ္ဆံုး ျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က တင္ဒါစတင္ေခၚယူခ့ဲစဥ္က ေျပာၾကားထားခ့ဲသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တင္ဒါ ေခၚယူခ့ဲသည့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္အတြင္း တင္ဒါတင္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အား အမ်ားျပည္သူက အထင္အျမင္ လြဲမွားေစေသာ ေရးသားမႈမ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီအား တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဖြင့္ေဖာက္ၿပီး အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို ့ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္ ရွိၿပီးမွသာ ေၾကညာေပးျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ ၎တင္ဒါ တင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္အတြင္း ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၏ (ထုတ္လုပ္ယူနစ္ေပါင္း x ၁၃၀ က်ပ္)ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံ၍ သံုးလအတြက္ တင္ဒါအာမခံ စေပၚေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ဘဏ္အာမခံ လက္မွတ္ျပဳလုပ္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ တင္ျပအပ္ႏွံရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ဘ႑ာေရးအင္အား နည္းပါးေသာ ကုမၸဏီမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္မႈရွိခ့ဲၿပီး တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားေနကာ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တားဆီးသည့္ သေဘာရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို Global Grand Services Co: Ltd (GGS) က ၁၄ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ဂက္စစ္အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ ထုတ္လုပ္၍ စက္႐ံုထုတ္ေစ်း တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၃၀ ျဖင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို ့ပို႔လႊတ္ၿပီး ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) မွ တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္၂၁၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူထံအေရာက္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ GGS ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းစေပၚေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးသြင္းကာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စမ္းသပ္ကာလ ေျခာက္လ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစတင္၍ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႔ လွ်ပ္စစ္စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ လွ်ပ္စစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ မီတာအလံုးေရ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ရွိေနၿပီ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနကာ ယခင္က ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္၌ ၉ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၁ မဂၢါ၀ပ္ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ၿပီးခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာလ တစ္လတည္းတြင္ သံုးစြဲယူနစ္ ၄၃ သိန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မဂၢါ၀ပ္ ၁၇၀ ရွိ မင္းဘူးေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းစတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၇၀ ရွိ မင္းဘူးေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းကို စတင္ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက  တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၁၀၀၀၀ ကို ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

မင္းဘူးေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းကို GEO (Myanmar Co.Ltd) က  Bot စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁၇၀  ျဖင့္ စီမံကိန္းကို အဆင့္ေလးဆင့္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္မွ တတိယအဆင့္ အထိ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ စီအသီးသီးတည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၀ယ္ယူရန္အတြက္၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ GEO (Myanmar Co.Ltd) တို႔ ဓာတ္အား ၀ယ္ယူေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း၊ ယခုတည္ေဆာက္မည့္ ေနaရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္သည့္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲႏုိင္ေရးအတြက္ မုန္းေခ်ာင္း၊ ႀကီးအံုႀကီး၀၊ ျမစ္သာေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ကြၽန္းေခ်ာင္း၊ မန္းသဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတို႔ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မင္းဘူး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက  တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း၂၁၀၀၀၀ ကို ဓာတ္အားျဖန္႔ ျဖဴးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွသံုးစြဲၿပီး ပိုလွ်ံေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္မွ တစ္ဆင့္ အျခားေဒသမ်ားရွိ ဓာတ္အားမရရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုစီမံကိန္းကဲ့သို႔  BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္အလိုက္ ဓာတ္အား တိုးတက္သံုးစြဲမႈႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိး တက္ေနၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ တိုးတက္လာသည့္ အတြက္၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၄၅၃၁ မဂၢါ ၀ပ္အထိ သုံးစဲြမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ၁၃၄၂ မဂၢါ၀ပ္ ထပ္မံလိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ စက္႐ုံသုံး႐ုံက ၄၃၉ မဂၢါ၀ပ္၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ စက္႐ုံေလး႐ုံက မဂၢါ၀ပ္ ၇၅၀၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ စက္႐ုံသုံး႐ုံက မဂၢါ၀ပ္ ၂၆၀၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ စက္႐ုံငါး႐ုံက ၉၇၁ မဂၢါ၀ပ္ နဲ႔ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ စက္႐ုံငါး႐ုံက ၈၉၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ ထားပါတယ္။ ဒီစက္႐ုံေတြ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမွာ ေရအားစက္႐ုံေတြက (၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း)၊ HFO စက္႐ုံေတြက (၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးစက္႐ုံေတြက(၃၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း)၊ LNG စက္႐ုံေတြက (၃၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း)၊ Solar စက္႐ုံေတြက ငါးရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။