ပခုကၠဴ၊ ေပါက္၊ ဆိပ္ျဖဴႏွင့္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းက အခ်ိန္အခါမဲ့ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္က်ေရ က်ဆင္းလာျပီး ေယာေခ်ာင္းအတြင္း ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္စဥ္

ပခုကၠဴ၊ ေပါက္၊ ဆိပ္ျဖဴႏွင့္ေရ စႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေႏြစပါး ႏွစ္ဧက၊ ဖူးစား ေျပာင္း ကိုးဧကႏွင့္ ၾကက္သြန္နီ ၄၆၃ ဧက ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနက က်ပ္ ၅၂၂၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေျမပဲ (ေဆာင္း) ၄၀ ဧက၊ အာလူး ၁၉ ဧကႏွင့္ ၾကက္ သြန္နီ ၂၉၇ ဧကပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ နစ္နာဆံုးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနက က်ပ္ ၃၃၆၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေႏြစပါး ၁၁ ဧကႏွင့္ မိုးစပါး ၁၁၂၄ ဧကပ်က္စီးခဲ့ၿပီး နစ္နာဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ၁၃,၉၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ၾကက္သြန္နီ ၁၀၂ ဧက ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး နစ္နာဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက က်ပ္ ၁၀၂၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံေငြအားလံုးကို အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ဒဏ္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေတာင္သူေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရစႀကိဳနယ္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေရတက္ကာလမွာ ေရႀကီးတဲ့ ျဖစ္စဥ္တင္မကဘဲ ေရလွ်ံေရနစ္တဲ့အထိ ၾကံဳရပါတယ္။ ကြၽန္းေက်းရြာေတြ ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္က ေက်းရြာေတြ အမ်ားဆံုးခံရပါတယ္။ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ေရတက္လာတာေၾကာင့္ ပ်ဳိးခင္းျမဳပ္တာ၊ စပါးခင္းေတြ ျမဳပ္ကုန္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေငြေထာက္ပ့ံ ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူေတြအတြက္ အရင္းအႏွီးစရိတ္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆိုသလို ရမွာပါ။ ႐ုံးးဖြင့္ရက္ေတြမွာ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြေပးသြားမွာပါ” ဟု ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမစ္ေရတက္ကာလတြင္ ျမစ္ေရ၀င္ေဒသမ်ားမွ ေႏြစပါးႏွင့္ မိုးစပါးစိုက္ခင္းမ်ားမွာ ေရနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကက္သြန္နီႏွင့္ အာလူးစိုက္ခင္းမ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ရြာသြန္းခဲ့သည့္ မိုးအျပင္ ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေရေမ်ာပါ နစ္ျမဳပ္ဆံုး႐ံႈးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတိုု႔ အဆိုအရ သိရသည္။

“တကယ္ရခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ေပ်ာ္တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ၾကက္သြန္စိုက္ၿပီးေရာ မိုးရြာလို႔ ေခ်ာင္းေရက်လာၿပီးေ ရျမဳပ္တာေတြျမဳပ္၊ ေမ်ာတဲ့အခင္း ေမ်ာကုန္တယ္။ ဒီႏွစ္အထြက္ေရာ ေစ်းေရာ မေကာင္းေတာ့ ေထာက္ပံ့ေငြရခဲ့ရင္ စိုက္စရိတ္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္တာေပါ့” ဟု ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ သမားေတာ္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္း၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား သီးႏွံေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ ေစ်းေကာင္း မရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပခုကၠဴနယ္တစ္၀ိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္သည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ရပ္တည္ေရး ခက္ခဲလာေၾကာင္း သိရသည္။

 

လယ္ယာေျမမ်ားကို ျခံခတ္ထား၍ အိမ္ျခံေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ လယ္ယာျခံေျမ အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိး ရွိေနၿပီလားဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးခြန္းထုတ္

လယ္ယာေျမမ်ားကို ျခံခတ္ထားၿပီး အိမ္ျခံေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ လယ္ယာျခံေျမ အမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိး ရွိေနၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ ဦးမ်ဳိး၀င္း တင္သြင္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကုိ စည္း ကမ္းမဲ့စြာ အကြက္ေဖာ္ေရာင္းစားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား အလ်င္အျမန္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္လုိအပ္ပါက အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ေျမကြက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ (ေကာ္သံုးေကာ္) တုိ႔၏ အဂတိတရား မကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒမွာ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ကိုင္းကြၽန္းေျမ၊ ေတာင္ယာေျမ နဲ႔ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေသာေျမ၊ ဓနိေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္းမန္ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ျခံေျမ၊ ေျမႏုကြၽန္းအားလံုးပါ၀င္တယ္လို႔  ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လယ္ယာေျမေတြကို ျခံခတ္ထားၿပီး အိမ္ျခံေျမေျပာင္းလဲဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ လယ္ယာျခံေျမ အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိး ရွိေနသလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္’’ဟု ဦးမင္းဦးက ေဆြးေႏြးသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕အႏွံ႔၊ နယ္အႏွံ႔တြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျခံေျမမ်ား အိမ္ကြက္မ်ားအျဖစ္သို႔ အေတာမသတ္ ေျပာင္းလဲေနၾကျခင္းကို အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ျခံခတ္ထားေသာ ျခံစည္း႐ိုးတိုင္ကာရံထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ား၊ အိမ္ယာျခံေျမ ေျပာင္းလဲၿပီးေသာ လယ္ယာေျမစာရင္းမ်ားကို ေကာက္ယူသင့္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေျမဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္က  စိစစ္ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္လယ္ယာေျမထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကိုခ်မွတ္ၿပီး အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း ၎က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတ၊ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ကုန္လုနီးပါးအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမသယံဇာတ ဆံုး႐ံႈးသြား ပါက ရိကၡာဖူလံုမႈကို ထိခိုက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးကိုပါ ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရိကၡာဖူလံုရန္အတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားတည္တံ့ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ဦးမင္းဦးက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ ေဒၚျမတ္သီတာထြန္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း လယ္ယာဥယ်ာဥ္ ျခံေျမမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ အျခားနည္း အသံုးျပဳမႈမ်ားလာေနေၾကာင္း၊ အျခားနည္း အသံုးျပဳလိုသည့္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံရွင္မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားေနာက္ကို ယခင္ေခတ္ကကဲ့သို႔ အထုပ္ပိုက္ၿပီး လိုက္ေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားအတိုင္း အေပးအယူတည့္ၿပီး အဆင္ေျပေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ရာဘာျခံ ၁ ဧကကို ရာဘာ ႏွင့္ အျခားသီးႏွံလည္း မစိုက္ဘဲ အိမ္ျခံေျမအကြက္႐ိုက္ၿပီး ေရာင္းစားမည္ဆိုလွ်င္ လတ္တေလာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ျခံရွင္ မ်ားသည္ ျခံကြက္ေဖာ္ခ်င္ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္သည့္သူမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္သူမ်ားကိုလည္း နားလည္မႈ ယူထားၾကေၾကာင္း၊ အကြက္ေဖာ္ခြင့္ရပါက ဘယ္ႏွကြက္ေပးမည္၊ မည္မွ်ေပးပါမည္ဆိုသည့္ အေပးအယူမ်ားျဖင့္ အလ်င္အျမန္လုပ္လာၾကသည္ကို ၾကားသိေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘အဲဒီလိုေတြလုပ္တာဟာ လတ္တေလာမွာ လူနည္းစုအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္ေပမယ့္ ဒီလိုပံုစံမ်ဳိး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ နဲ႔စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမယ္ဆုိရင္ အဆုိရွင္ ေဆြးေႏြးသလုိ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ေတြ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ စက္မႈႏိုင္ငံအျဖစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ မရွိေသးပါဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္ေတြကိုသာ အားထားရဦးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီအတြက္ Productivity လိုပါတယ္။ ထုတ္ကုန္တင္ပို႔ႏိုင္မႈ အားနည္းရင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြလည္း အျမဲတမ္းျပေနမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခုလတ္တေလာ ၾကံဳေတြ႕ေနရသလို အရင္ကလည္း ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသလို စီးပြားေရး အခက္ခဲေတြ၊ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလုိ႔ အျခားနည္းသံုးခြင့္ ေပးသင့္မေပးသင့္ကို ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္။ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ အထက္မွာ ကြၽန္မေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ကိစၥေတြမွာ ကိုယ္တိုင္အဂတိလိုက္စားၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ပတ္သက္တာေတြ ရွိသလို၊ သူတို႔အထက္ကပုဂၢိဳလ္ေတြ လုပ္တာကို မေျပာရဲလို႔၊အမုန္းမခံခ်င္လို႔စတဲ့ အဂတိတရားအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕တာ၀န္ေတြ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကပါတယ္။ ပိုဆိုးတာကေတာ့ ေခ်ာင္းေျမ၊ ကြၽန္းေျမ၊ ကြၽန္မတို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုရင္ ပင္လယ္သဲေသာင္ေျမ၊ ဓနိေတာေျမ၊ ဒီေရေတာေတြကအစ စီးပြားေရးသမားေတြ ရယူသိမ္းပိုက္ထားခဲ့တဲ့ အဆင့္အထိ တာ၀န္ရွိသူေတြ တာ၀န္မဲ့ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီျပည္သူပိုင္ေျမ ေတြကို ကြၽန္မတို႔က ျပန္လည္ရရွိဖို႔အတြက္ကို ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ေအာင္ အလုပ္ဆံုးကလည္း အဲဒီတာ၀န္ရွိသူေတြ ျဖစ္ေနတာကို ကြၽန္မတို႔ စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဥပေဒကို လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္သူေတြကပဲ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြကို ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဒီလိုပုဂၢိဳလ္ေတြ လက္ထဲကို ၀ကြက္အပ္ၿပီးေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲေစတာမ်ဳိးကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသလား၊ ဒီလိုဆိုရင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြျမင္ေတြ႕ရဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းဖို႔အတြက္ကို အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါၿပီဆိုတာကို ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္’’ဟု ေဒၚျမတ္သီတာထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ‘‘အဆိုရွင္ရဲ႕ အဆိုမွာလည္း ပါပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးသြားၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း တူညီစြာေဆြးေႏြးသြားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ အေပၚမွာ အေရးယူဖို႔ လိုအပ္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အျမင့္ဆံုး ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံဟာ အေရးယူမႈ ၾကပ္မတ္မႈေတြကက်ေတာ့ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မွာ ရွိေနပါတယ္။ တရားဥပ ေဒစိုးမုိးမႈ ယိုယြင္းလာျခင္းဟာ ျပည္သူေတြဆီက စတာမဟုတ္ပါဘူး။ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြဆီက အစျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးကို တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံၾကရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဘက္ဂ်က္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိသလို၊ ကိုယ္တာ၀န္ယူ ထားၾကရတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြေအာက္မွာ ဌာနအသီးသီးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါက္႐ိုးက်ဳိးေနမႈေတြ၊ ဥပေဒ လက္တစ္လံုးျခား လုပ္မႈေတြ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကိုပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ကိုင္တြယ္ စီမံျခင္း အားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္ဆို တာကို အၾကံျပဳလုိပါတယ္။ အခု ကြၽန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အဆိုကိုလည္း အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ေခါင္းစဥ္ေလာက္ကိုပဲ မၾကည့္ဘဲနဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေတြ ေဆြးေႏြးေနတယ္ ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္ သံုးသပ္ေဆာင္ ရြက္ေစလိုပါတယ္’’ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးရွာ ေရာင္းစား၊ ငွားစားေနမႈမ်ားအား အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ၀န္ထမ္း ဥပေဒမ်ားျဖင့္ မည္သူ႕မ်က္ႏွာမွ် မေထာက္ဘဲ အေရးယူသင့္ဟုဆို

လယ္ယာေျမ ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးရွာ ေရာင္းစား၊ ငွားစားေနမႈမ်ားအား ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (ေကာ္သံုးေကာ္) ၏ တာ၀န္မေက်၊ ေလ်ာ့ရဲမႈမ်ားႏွင့္ အဂတိမကင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ၿငိစြန္းသည့္သူမ်ားအား အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ၀န္ထမ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာမွ်မေထာက္ဘဲ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၈ မွ ဦးမ်ိဳး၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြာ အကြက္ေဖာ္ေရာင္းစားေနၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား အလ်င္အျမန္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊  ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ေျမလြတ္မ်ားေပ်ာက္ဆံုး ကုန္ျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္(ေကာ္သံုးေကာ္)တို႔၏ ေလ်ာ့ရဲၿပီး အဂတိတရားမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညိႇေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါရန္ အဆိုအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ဦးေဌးဦးက ေဆြးေႏြးစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မလုပ္သင့္၊ မလုပ္ထိုက္တာ မလုပ္ဖို႕ အတိအလင္း တားျမစ္ထားတဲ့အရာေတြကို လုပ္ေဆာင္တာဟာ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးလို႔ မေၾကာက္မရြံ႕ လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိတာ ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ေနတာဟာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ဌာနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အမွားၾကာေတာ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အမွန္လို႔ထင္ၿပီးေတာ့ မူလငါတို႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ငါတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ထင္ၿပီးေတာ့ လုပ္စားေနတာျဖင့္ ေခါက္႐ိုးက်ဳိးေနတယ္လို႔ စကားေတာင္တြင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေနရာတစ္ခုခ်င္း ဌာနတစ္ခုခ်င္း လိုက္ၿပီးေတာ့ အခုလို အဆိုေတြတင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနရမယ္ဆိုရင္ ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႕လိုက္သလိုျဖစ္ၿပီး လိုက္လို႔ကို ဆံုးေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကို ျပင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ တရားဥပေဒေတြ ရွင္သန္လာေအာင္ စိုးမိုးလာေအာင္ တရားဥပေဒေတြ ေလးစားလိုက္နာလာေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းလမ္းရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္ မိမိတို႔တာ၀န္ယူၿပီးေတာ့ ၿငိစြန္းတဲ့ ရာဇ၀တ္ ဥပေဒေတြ၊ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းဥပေဒေတြနဲ႔ ဘယ္သူမ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘဲ တိတိက်က် တာ၀န္ရွိသူေတြ အေရးယူရင္ ေနာင္လာေနာက္သားေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕အင္အား ဥပေဒရဲ႕စည္း ေႏွာင္အားကို လက္ေတြ႕သိျမင္သိရွိ ေၾကာက္ရြံ႕ ေလးစားလာတာနဲ႔အမွ် တရားဥပေဒစိုးမႈ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံလည္း ယခုလို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဦးေဌးဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သန္းထြန္း(ကန္တုန္) က ႏိုင္ငံ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေျမမဲ့ယာမဲ့အေျခအေနမ်ားကို ခံစားေနရေၾကာင္း၊ ေျမမရွိသည့္ဘ၀တြင္ ရပ္တည္ကာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲတြင္ တစ္ခ်ိန္က ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းမ်ားသည္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို အလြယ္တကူသိမ္းယူခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ အလြယ္တကူသိမ္းယူၿပီး စီမံကိန္းမ်ား မေအာင္ျမင္သည့္အခါတြင္ သိမ္းယူခံခဲ့ရသည့္ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္းမရွိဘဲ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအမည္ခံၿပီး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို လက္သင့္ရာခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ေဒသတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အိမ္ျခံေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေရာင္းစားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ခ်ည့္နဲ႔ယိုင္နဲ႔သြားေစၿပီး ဆင္းရဲတြင္းထဲက် ေရာက္ေစျခင္းသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းႀကီး /ငယ္မ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေထာက္ျပသည့္အခါတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း၊ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါက အေရးယူခံရျခင္းမရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားခ်က္သည္ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 

ျမစ္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ မုိးစပါး စုိက္ဧက ၄၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္

ျမစ္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ မုိးစပါးစုိက္ဧကမ်ား ေရဖုံးလႊမ္းေနစဥ္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ဇူလုိင္၂၃ ရက္မွစတင္​၍ စစ္ေတာင္းျမစ္၊ ေရႊက်င္ျမစ္၊ ပဲခူးျမစ္ေရမ်ား ႀကီးျခင္းေၾကာင့္ မုိးစပါးစုိက္ဧက ေလးသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ ခံေနရေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန႐ုံး မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမစ္ေရမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရ ၀င္နစ္ျမဳပ္ေနေသာ မုိးစပါးစိုက္ဧကမ်ားမွာ ပဲခူးခ႐ုိင္တြင္ ၂၈၀၂၄ ဧက၊ ေတာင္ငူခ႐ုိင္ တြင္ ၅၆၅၂၀ ဧက၊ ျပည္ခ႐ုိင္တြင္ ၅၈၅၉၀ ဧက၊ သာယာ၀တီခ႐ုိင္တြင္ ၄၉၆၃၂ ဧကတုိ႔ ေရ၀င္လႊမ္းမုိး ခံေနရၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးတြင္ စုစုေပါင္း မုိးစပါးစုိက္ဧက ၄၄၄၉၉၀ ဧက ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ ခံေနရေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန႐ုံး၏ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မုိးစပါးစုိက္ခင္းမ်ား ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္သည့္ အေျခေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကေတာ့ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္​ေတြေလာက္ေတာ့ မဆုိးပါဘူး။ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ေလာက္အထိ စာရင္းအရေတာ့ ၁၄၂၈၀ ေလာက္ ေရလႊမ္းဧကစာရင္း ေကာက္လုိ႔ရတယ္ေလ။ အခုေတာ့ တျဖည္းျဖည္း က်သေလာက္ေတာ့ ရွိလာပါၿပီ။ ထိခိုက္ပ်က္စီး မႈေတြကတာ့ အေသးစိတ္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ဆင္းၿပီးေတာ့ ေပၚလာတဲ့အခါမွ အတိအက်ရမယ္ေလ။ အဲဒီလုိ ၾကည့္ၿပီးရင္ေတာ့ ထိခိုက္ပ်က္စီးရင္လည္း လုိအပ္တာေလးေတြနဲ႔ ေကာက္ပင္ဖာတာတုိ႔၊ ဘာတုိ႔ ဒါေတြကေတာ့ ဒီက ေရမနစ္တဲ့ စုိက္ခင္းေတြက ပ်ဳိးပင္ေတြနဲ႔ ဖာလည္းရတယ္ေလ၊ အဲဒါေတြကုိ အဆင့္ဆင့္ေပါ့။ တာ၀န္ရွိတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ဘာညာနဲ႔ဆုိရင္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဘယ္လုိေတြ ညႊန္ၾကားမလဲေတာ့ မသိ ေသးဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေနာက္ တစ္ခါျပန္စုိက္ႏုိင္ေရးအတြက္ေတာ့ ဒီက ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ လုပ္မွာေပါ့။ စပါးပင္တစ္ပင္ က သာမန္မ်ဳိးေတြကေတာ့ အကုန္လုံး အ ပင္အလုံးစုံကုိ တစ္ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ ျမဳပ္သြားရင္ေတာ့ ပ်က္စီးသြားတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေရျမဳပ္ခံ စပါးေတြက်ေတာ့ သူက သုံးပတ္ေလာက္အထိ အျမဳပ္ခံတယ္။ သုံးပတ္ေလာက္အထိ ေရျမဳပ္ရင္လည္း မေသဘူးေပါ့။ အဲဒီလုိေလးေတာ့ စပါးမ်ဳိး အလုိက္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ေတာ့ သိပ္ၿပီးစုိးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒိုက္ဦးဘက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ျမဳပ္ၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေညာင္ေလးပင္ေအာက္ဘက္ ကမ္းပါးေတြ၊ သူတုိ႔က ေရျမဳပ္တာလည္းမ်ားတယ္။ အခုေရက်သြားရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ဒီကၿမိဳ႕နယ္က ဖြဲ႕ေပးထားတဲ့ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ လိုအပ္တာေလးေတြ ျပန္လည္လုပ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမွာေပါ့” ဟု ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း မုိးစပါးစုိက္ခင္းမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ရာတြင္ ပဲခူးခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ အမ်ားဆုံး ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီး ပဲခူးတုိင္း တစ္ခုလုံး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ဧက ၄၄၄၉၉၀ အနက္ ၂၈၀၂၄၈ ဧက၊ တစ္၀က္ေက်ာ္ခန္႔အထိ ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပုဇြန္ေျမာင္း စံျပေက်းရြာမွ ကုိေ၀လင္းက “ပုဇြန္ေျမာင္းစံျပ ေက်းရြာက အနီးတစ္၀ုိက္မွာရွိတဲ့ လယ္သ မားေတြအားလုံးက လယ္ေတြေရျမဳပ္ေနတာ ဧက ၆၀၀၀ ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ကြင္းအမွတ္ ၁၈၁ ကြင္းအမွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၄၊ ၂၅ ရက္ အဲ့ဒီရက္ေတြကစၿပီးေတာ့ ေရေတြနစ္ျမဳပ္ ကုန္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ အမ်ားစုက ဆုံး႐ႈံးေနပါၿပီ၊ အခုလည္း မုိးက ရြာသထက္ ရြာေနပါတယ္။ ေရကလည္း ႀကီး ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေတာင္ငူခ႐ုိင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ဧက ၅၆၅၂၀ ဧက ေရႀကီးနစ္ ျမဳပ္ခံခဲ့ရရာတြင္ ေက်ာက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္မွာ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၃၃ အုပ္စုရွိ ကြင္းေပါင္း ၁၆၉ ကြင္းတြင္ ေတာင္သူေပါင္း ၆၅၅၈ ဦး စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ မုိးစပါးစိုက္ဧကေပါင္း ၃၆၃၄၁ ဧကတို႔မွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခံေနရၿပီး ​ေက်ာက္​ႀကီးၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ ​ေရႀကီးျခင္​းမွာ ယမန္​မ်ားထက္​ ဆုိးရြားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္​ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးဇလ ဦးစီးဌာန၏ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ျမစ္ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ပြားေနေသာ မေဒါက္ၿမိဳ႕၏ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရ၊ ေရႊက်င္ျမစ္ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္တုိ႔မွာ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ စုိးရိမ္ေရအမွတ္ အထက္တြင္သာ ရွိေနၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕၏ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရမွာ စုိးရိမ္ေရ အမွတ္ေအာက္ ၁၄ စင္တီမီတာခန္႔သာ က်ဆင္းေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ျမစ္ေရမ်ား ျပန္လည္ က်ဆင္းသြားပါက ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခံခဲ့ရေသာ မုိးစပါးစိုက္ခင္းမ်ား၏ ထိခိုက္၊ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈ ဧကမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနတုိ႔မွ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔၊ လူဦးေရ ၇၀၀၀၀ ခန္႔တုိ႔ ေရေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရၿပီး အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၆၃ ေက်ာင္းအား ယာယီ ေက်ာင္းပိတ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းဒူေက်းရြာအတြင္း အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရြာဘုံလယ္ေျမဟုဆုိသည့္ ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားၿပီး အုပ္စုျဖင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရာ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ လူစုခြဲခဲ့ရ

ေခ်ာင္းဒူေက်းရြာအတြင္း အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရြာဘုံလယ္ေျမဟုဆုိသည့္ ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားေနစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းဒူေက်းရြာအတြင္း အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရြာဘုံလယ္ေျမဟုဆုိသည့္ လယ္ေျမ ၃၉ ဧကႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းလယ္ေျမမ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္မွ ထြန္ယက္ေနသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားရာမွ အုပ္စုျဖင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈတစ္ရပ္ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ ေန႔လယ္ပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းက ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ လူစုခြဲခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ရြာသားအခ်ဳိ႕ အနည္းငယ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္ေစာက္ ရဲစခန္းအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ စခန္းမွဴးက “ဟုတ္တယ္။ လယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လယ္ေျမထဲမွာ ရြာသား ခုနစ္ဦးပါတဲ့ဘက္လည္း ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးထားတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ရြာသားဘက္က ဆင္းၿပီးထြန္ေတာ့ အခ်င္းမ်ားၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ ဟုိဘက္ အုပ္စု၊ ဒီဘက္အုပ္စု ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားၾကၿပီး သတ္ပုတ္ၾကတယ္ဆုိေတာ့ ထိခုိက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ ျပႆနာ မႀကီးထြားေအာင္ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အထက္ကုိ တင္ျပၿပီး ေသနတ္ပစ္ေဖာက္တားဆီး လူစုခြဲခဲ့ရတယ္။ အနည္းငယ္ ထိခုိက္မႈရွိၾကေပမဲ့ ဒဏ္ရာျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ လယ္ေျမအား ရြာသားခုနစ္ဦး ဘက္ကလည္း ပုိင္ဆုိင္သည္ဟုဆုိကာ ရြာသားမ်ား ၾကဲပက္ထားေသာ စပါးခင္းအေပၚတြင္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ ရြာသားမ်ားဘက္ကလည္း သူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္သည္ ဟုဆုိကာ ထြန္ယက္သည့္ေျမေပၚတြင္ ထပ္မံၿပီး စပါးမ်ားၾကဲပက္ရာမွ ႏွစ္ဖက္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရြာသားမ်ားမွ မၾကာေသးခင္ ရက္ပုိင္းက ရြာသား ၁၀၀ ေက်ာ္မွ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကုိ စစ္ေတြတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရြာသားခုနစ္ဦးပါ အဖြဲ႕အား တရားစြဲဆုိထားျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေသာင္းက “အစပုိင္းမွာ ရြာသားေတြထြက္ၿပီး စပါးၾကဲပက္ထားတယ္။ စပါးပင္ေတြ နည္းနည္းရွည္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခုနစ္ဦးအဖြဲ႕ ျပန္လည္ထြက္ယက္မႈေတြ လုပ္တယ္။ အဲဒီထြန္ယက္မႈေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ရြာသားေတြကလည္း ရြာသားပုိင္ဆုိင္တယ္ဆုိၿပီး စပါးေတြ ၾကဲပက္ၾကေတာ့ ႏွစ္ဖက္အုပ္စု အခ်င္းမ်ားၿပီး သတ္ပုတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းေတာ့ မရခဲ့ၾကဘူး။ ရဲက ေရာက္လာၿပီး ေသနတ္ အခ်က္ ၂၀ ေလာက္ ပစ္ေဖာက္ဟန္႔တားၿပီး လူစုခြဲလုိက္တဲ့ အတြက္ေတာ့ လူစုကြဲသြားခဲ့တယ္။ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္မလဲေတာ့ မသိဘူး။ အဲဒီလယ္ကုိ ရြာသားကလည္း ပုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ သူတုိ႔မွာ အေထာက္အထား ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဟုိဘက္ကလည္း အေထာက္အထား ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာေနတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ရြာဘုံလယ္ ဟုဆုိေသာ လယ္ေျမအတြက္ တိက်ျပတ္သားေသာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈ မရွိပါက ႏွစ္ဖက္အခ်င္းမ်ားကာ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆုိၾကသည္။

 

ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးခြင့္ မရသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲဖ်က္သိမ္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊအမ္းေတာင္ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးခြင့္ မရသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရပ္နားခဲ့ရေၾကာင္း ပြဲက်င္းပသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခံစားေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ကာ သယံဇာတအေပၚ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ခံစားခ်က္အေပၚ အျမင္မ်ား ဖလွယ္ေဆြးၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးထြန္းၾကည္ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးလြင္တုိ႔က ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕မစခန္းမွဴးက တားျမစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရပ္နားဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿငိမ္းစုစီနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူထားၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကုိထြန္းၾကည္တုိ႔က ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမယ္ ဆုိတာကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ ပြဲကုိရပ္နား ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေျမယာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပည့္အ၀ ေဆြးေႏြးတင္ျပဖို႔ လူေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ပါ၀င္ေနေတာ့ အခုလုိ တားျမစ္တာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ သူတုိ႔ေျပာတာကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ တင္တဲ့စာထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္က ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ မေဆြးေႏြးရဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းေတြအျပင္ လယ္ယာေျမဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔လုပ္ေတာ့ မေဆြးေႏြးရဘူးလုိ႔ တားျမစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ကိစၥကုိ ၀င္ေရာက္ မေဆြးေႏြးရဘူးဆုိရင္ ဒီအခမ္းအနားကုိ မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ရပ္နားဖ်က္သိမ္း လုိက္ရတယ္” ဟု ဦးမ်ိဳးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ ေရႊအမ္းေတာင္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တစ္ေန႔လုံး ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ကာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုိင္း ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အခမ္းအနား အစီအစဥ္အတြင္း ဦးထြန္းၾကည္ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးလြင္တုိ႔က ေဟာေျပာမည္ဟု ထည့္သြင္းထားျခင္းအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားျမစ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းမရသည့္အတြက္ အခမ္းအနားကုိ ရပ္နားလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာမည့္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူ ေရွ႕ေနဦးဟန္မင္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ၿငိမ္းစုစီ တင္တုန္းကေတာ့ ကုိမ်ိဳးလြင္နဲ႔ ကုိထြန္းၾကည္ ပါမယ္လုိ႔ မထည့္သြင္းခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ အာဂ်င္တာထဲမွာ သူတုိ႔လည္း ေဟာေျပာမယ္လုိ႔ ပါ၀င္လာေတာ့ ရဲကလာတားျမစ္တယ္။ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမယ္လုိ႔ ေျပာလာတာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ အခမ္းအနားကုိ ရပ္နားလုိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမယာမ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာ ေနမႈမ်ားအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ကုစား ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရနံပုိက္လုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားမွာ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမယာသိမ္းခံရသူမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမ်ားစြာ ထိခုိက္နစ္နာသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာမ်ား အျမန္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒျဖင့္ကာကြယ္ေပးရန္ လူ႔အခြင္႔အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ေျပာၾကား

ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသူ မိသားစုမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတုိ႔မွာ မ်ားစြာထိခုိက္ နစ္နာသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာမ်ား အျမန္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒျဖင့္ပါ ကာကြယ္ေပးရန္ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္က ဗုိလ္တေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္သူရိယ အႏုပညာ ဆုံမွတ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) ၏အစီရင္ခံစာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားက တရားမ၀င္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ခ်က္ခ်င္းေပးသင့္ၿပီး ေနာင္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစား ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမယာမ်ားကုိ ျပန္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္း ခံခဲ့ရသည့္ လယ္သမားမ်ားမွာ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူမႈ နည္းပါးသြားေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအတြက္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါကလည္း လယ္သမား အေျမာက္အမ်ားမွာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရေၾကာင္း HRW အဖြဲ႕က ဆုိသည္။

“ေျမသိမ္းတာဟာ လယ္သမားေတြအတြက္ ေဘးဒုကၡႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အေျခခံလူေနမႈနဲ႔ တုိင္းတာမယ္ဆုိရင္ လယ္စုိက္ခြင့္ မရတာဟာ အစားအစာ မလုံေလာက္မႈ ျဖစ္ေစတယ္။ ေျမယာဆုံး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးၿပီး အျပင္ထြက္ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနရတယ္။ ေနာက္ သူတို႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိလည္း ဂ႐ုစုိက္မႈမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေနလာရတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ေပါမ်ားလာတယ္။ အရင္က ကုိယ္ပုိင္ေျမယာေတြစုိက္လုိ႔ အဆင္ေျပၾကတယ္။ ေျမယာသိမ္းခံရေတာ့ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အဆင္မေျပ၊ ေန႔စဥ္ရရွိတဲ့ ၀င္ေငြဟာလည္း မလုံေလာက္မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္” ဟု HRW ၏ အာရွေရးရာ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဖီးလ္ေရာဘတ္စင္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္အစုိးရအျဖစ္မွ အရပ္သားတစ္ပုိင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအျဖစ္သုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကူးေျပာင္းသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ကတည္းက ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လယ္ယာေျမအေရး အေရးဆုိမႈမ်ားမွာ မေျပလည္ေသးေၾကာင္း၊ NLD ၏ ေၾကညာစာတမ္းတြင္လည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအေရး အဆုံးသတ္ရန္၊ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD အစုိးရသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး လယ္သမားမ်ားမွာ မည္သည့္ရလဒ္မွ် မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း HRW ကဆုိသည္။

“ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပင္ဆင္မႈမူ၀ါဒေတြက လယ္သမားေတြအေပၚမွာ သိပ္ေျပာင္းလဲမႈမရွိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားေနရတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း မူ၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္သူ မရွိလုိ႔လည္း ၾကားေနရတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ မူ၀ါဒေတြကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သာမက ေအာက္ေျခအဆင့္ထိပါ မူ၀ါဒေတြခ်ေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္” ဟု HRW မွ ရစ္ခ်တ္၀ီးယားက ေျပာၾကားသည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္အျပင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မိုးရက္ဆက္ရြာသြန္း၍ ေခ်ာင္းမ်ားေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းဧက ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္

စကုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏြားကူးေခ်ာင္း ေရလွ်ံ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏွမ္းခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဇြန္ ၉  ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ မိုးရက္ဆက္ရြာသြန္း၍ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရျပည့္ေရလွ်ံ စီးဆင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းဧက ကိုးေသာင္းေက်ာ္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းထံမွ သိရသည္။

မိုးရက္ဆက္ ရြာသြန္း၍ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရျပည့္ေရလွ်ံ စီးဆင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း လယ္ေျမမ်ားတြင္ မိုးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါးအၾကား ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ ႏွမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ စပါးခင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေရ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မိုးမ်ားလြန္းမႈေၾကာင့္ ရိတ္သိမ္းလက္စ ႏွမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ ရိတ္သိမ္းရလုနီး ႏွမ္းခင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ၀တီျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ေျမပဲႏွင့္ ႏွမ္းစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေရတိုက္စားမႈႏွင့္ ေရ၀ပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽန္းေပၚမွာ စိုက္ထားတဲ့ ႏွမ္းေတြ၊ ေနၾကာေတြက ပံုမွန္ဆိုရင္ ဇြန္လကုန္ပိုင္းမွာ ရိတ္သိမ္းရေတာ့မွာပါ။ အခုက ျမစ္ေရေတြ ရက္ပိုင္းအတြင္း တက္လာၿပီး ေရျမဳပ္ကုန္ေတာ့ ပ်က္စီးကုန္ၿပီ။ ကြၽန္းေပၚမွာ အျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ခင္းေတြလည္း ေရျမဳပ္ပ်က္စီး ခဲ့ပါတယ္” ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးေတာေက်ာင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လယ္ဆည္၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ေဌးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဌာနအေနနဲ႔က ပ်က္စီးသြားတဲ့ သီးႏွံေတြေနရာမွာ အစားထိုးသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ဖို႔ အခ်ဳိ႕၀ါဆိုပဲ စိုက္လို႔ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ သံုးလပဲစိုက္ဖို႔ မ်ဳိးေစ့ေတြလည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပဲတီစိမ္းစိုက္မွာ၊ ၀ါစိုက္မွာေတြ၊ အေစ့လြတ္ေျပာင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လို အေျခအေနေတြနဲ႔ ဘယ္လိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မေကြးၿမိဳ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဌးက “ေက်းရြာေန ျပည္သူေတြက ကြၽန္ေတာ့ဆီကို ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ ေျပာျပခ်က္ေတြအရ သူတို႔ဆီမွာ ေရစီးေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေျမပဲနဲ႔ ႏွမ္းစိုက္ခင္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့တာ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို ဆက္သြယ္လာသူေတြကို ကြၽန္ေတာ္က သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြကို တင္ျပဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပ်က္စီးသြားတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ဧကစာရင္းေတြ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ အစိုးရနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း မိုးဦးရာသီအစမွာပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အဆိုပါ ေခ်ာင္းေရႀကီးေရလွ်ံ မႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းတံတား ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီး လူငါးဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းေရႀကီး မႈမ်ားေၾကာင့္ မင္းဘူး၊ ပြင့္ျဖဴ၊ စလင္း၊ ေစတုတၱရာ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၀ ခုေက်ာ္မွ သီးႏွံစိုက္ခင္း ၉၀၇၈၃ ဧကေက်ာ္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ လိုဘာခိုေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ လမ္းကမ္းပါးမွ ေျမစာမ်ား လယ္ကြင္းမ်ားသို႔ ၿပိဳက်သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးစ စပါးဧကမ်ား ပ်က္စီး

မိုးသည္းထန္စြာရြာ၍ လမ္းကမ္းပါးမွ ေျမစာမ်ား ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လိုဘာခိုေက်းရြာ အုပ္စုတြင္းရွိ လယ္ေျမအခ်ဳိ႕ ရႊံ႕ေရဖုံးလႊမ္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ လိုဘာခိုေက်းရြာ အုပ္စုတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားမွာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ လမ္းကမ္းပါးမွ ေျမစာပံုမ်ား လယ္ကြင္းမ်ားသို႔ ၿပိဳက်သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးစ စပါးဧက ၅၀၀ ခန္႔ပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

“မထင္မွတ္ဘဲ ဒီလိုမ်ဳိး မိုးႀကီးမိုးမ်ားေတာ့ လယ္ေတြျမဳပ္တယ္။ စပါးေတြျမဳပ္တယ္။ ေပါင္ေတြက်ဳိးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တခ်ဳိ႕ဒီမနက္ေတာ့ လယ္ပိုင္ရွင္ေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကို ဘယ္လိုလဲတဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္လယ္ကိုလည္း လာၾကည့္ပါဦးတဲ့။ နည္းနည္းပါးပါးေလး ေထာက္ပံ့ေၾကး ရမလား အေယာက္တိုင္းပါပဲ ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားၾကည့္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ လယ္က ေတာ္ေတာ္ပ်က္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘတ္ဂ်က္လည္း ကုန္ခါနီးၿပီး ပိုက္ဆံလည္း အရင္းအႏွီးက သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္းအစည္းအေ၀းေခၚၿပီးမွ ဒီရက္ကို တိုင္ပင္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔၀မ္းစာအတြက္ဆိုေတာ့ ႐ုန္းကန္ရမွာပဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ လုပ္အားရွိမလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး ဆန္၀ယ္စားဖို႔ဆိုေတာ့ လိုက္လုပ္ရမွာပဲ” ဟု အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္း ထိမ္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္မွ စတင္ရြာသြန္းေနေသာမိုးသည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ ရပ္စဲသြားေသာ္လည္း ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔လည္တြင္ တဖန္ျပန္လည္ ရြာသြန္းေနၿပီး လမ္းေဖာက္ရာတြင္ ပံုထားေသာကမ္းပါးမွ ေျမစာပံုမ်ားမွာ မိုးေရႏွင့္အတူ လယ္ကြက္မ်ားသို႔ စုပံုစီးဆင္းသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းသျဖင့္ ရြာပတ္လမ္းသြယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းမေပၚရွိ ကမ္းပါးမွ ေျမသားမ်ားမွာ လမ္းမေပၚသို႔ ၿပိဳက်သျဖင့္ ခရီးသြားမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚရေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ေျမမ်ား ရြံ႕ေျမဖံုးလႊမ္းသည့္ လိုဘာခိုေက်းရြာအုပ္စုသည္ ဌာေနယန္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကၿပီး ေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကကာ စပါးကို ၀မ္းစာအတြက္ အဓိကထား စိုက္ပ်ဳိးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမစာပံုၿပိဳပါက ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးမည္ဟု ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးမွ ရြာသားမ်ားအား ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္မွ ေျမစာပံုၿပိဳက်သျဖင့္ လယ္မ်ားနစ္ျမဳပ္ ေနရာသို႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈၾကေသာ္လည္း မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေတာင္သူမ်ားကို အယံုသြင္း မက္လံုးေပး၍ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈမ်ားအား အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ယာေျမ တစ္ခုတြင္ စပါးမ်ား ရိတ္သိမ္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမထားဘဲ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားကို အယံုသြင္း မက္လံုးေပး၍ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့့္ျပဳ (ပုံစံ-၇) မိတၱဴကို အာမခံရယူ၍ လယ္တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ ၁၀ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ဟု ပုဂၢလိကကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕က ေတာင္သူမ်ားအား စည္း႐ုံးၿပီး ေငြေခ်းယူရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၊ ၇၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ စသည္ျဖင့္ ေကာ္မရွင္ခ၊ ကနဦး ထည့္၀င္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိၿပီး အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ၏ ခြင့့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒအခန္း (၆) ပုဒ္မ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂ တို႔တြင္လည္း ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ခ်မွတ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားကို အယုံသြင္း၊ မက္လုံးေပး၍ ေငြေခ်းေပးမည္ဟု ေျပာဆိုကာ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပုံစံ -၇) မိတၱဴေတာင္းခံၿပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ၎ကုမၸဏီမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနမႈကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ စိစစ္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေတာင္သူလယ္သမား ဦးႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ လိမ္ညာမႈ မခံရေစေရး ဂ႐ုျပဳၾကပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္း ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိေသာ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္စည္း႐ုံးလာပါက သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ သတင္းေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္၊ အသင္း၀င္ေၾကး၊ ကနဦး ထည့္၀င္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းထားပါကလည္း အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အျမန္ျပန္လည္ ေတာင္းခံၾကပါရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးစပါး စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္မ်ားကို ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ေတာင္သူသံုးဦး အစုအဖြဲ႕အလိုက္ အာမခံသည့္စနစ္အစား ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္း လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ မူရင္းကို အေပါင္ထား၍ ကိုယ္တုိင္အာမခံသည့္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္မ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္    ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲမ်ား၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္မွစတင္၍ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္တြင္ အၿပီးထုတ္ေခ်းရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။