အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ ထင္း႐ွဴးေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခြင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကား

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ျပင္ ႏွစ္မုိင္ရွိ ထင္းရွဴးေတာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္း အတြင္းရွိ ထင္းရွဴးပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခြင့္ ျပည္နယ္အစုိးရက ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ပုဂၢဳိလ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းသည္ CB ဘဏ္ဥကၠ႒က လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရသစ္ အကူးအေျပာင္း ၾကားကာလတြင္ MoU ထုိးထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး သစ္ေတာမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမွ ရရွိလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္ကို အစုိးရအတြက္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုမၸဏီအတြက္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖဲြ႕မွ ေျပာၾကားသည္။

ေမာရွမ္း ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး (အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,၅၀၀ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ကာ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးကာလ သံုးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳမည့္ လမ္းဧရိယာမွာ ၁၉ ဒသမ ၂၁ ဧက၊ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳမည့္ ဧရိယာမွာ ၁၁ ဒသမ ၄၄ ဧရိယာ၊ အေဆာက္အဦ ဧရိယာမွာ ၄၄ ဒသမ ၃၅ ဧက ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၇၅ ဧက ရွိသည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း အစုိးရအဖဲြ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ထူးျခားေသာ ေခတ္မီအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ သက္သာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ေမာရွမ္းဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ ျပည္နယ္အတြင္း ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚ လာေစေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရနဲ႔ ေနာက္အစုိးရ အကူးအေျပာင္း လက္မွတ္ထုိးသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳသူကေတာ့ ေမာရွမ္းဖံြ႕ၿဖဳိးေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီပါ။ အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၅၀၀ ေပါ့။ ဒီထဲမွာ သစ္ေတာဧရိယာေတြ ပါေနတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေခၚယူညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ သစ္ေတာေတြကို ဒီတိုင္းပဲ ထားရမယ္။ သစ္ေတာေတြမွာ အေဆာက္အဦေဆာက္ခြင့္ မေပးႏုိင္ဘူးဆိုၿပီး ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ေကာ္မတီကေန ေခၚယူညႇိႏႈိင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီကုမၸဏီကလည္း ေတာင္ႀကီးရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တဲ့ ခ်ယ္ရီပင္ေတြကိုလည္း ခ်ယ္ရီေတာျဖစ္ေအာင္ စုိက္မယ္။ သစ္ေတာကုိေတာ့ အပ်က္စီး မခံႏုိင္ဘူးေပါ့။ အိမ္ရာ စီမံကိန္းကလည္း အေရးႀကီးသလို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးကလည္း သစ္ေတာအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းဖုိ႔ သစ္ေတာဧရိယာေတြ အေဆာက္အဦေဆာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို မၾကာခင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဇြန္လအေစာပုိင္းတြင္ ထင္း႐ွဴးေတာပတ္လည္ ျခံစည္း႐ုိးခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႔မ်ားမွ ထင္း႐ွဴးေတာမ်ား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးၾကရန္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို အဆုိပါ စီမံကိန္းဧရိယာ ထင္း႐ွဴးေတာအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သစ္ေတာေျမဧရိယာကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အစုိးရ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ ေျမမ်ားမွ တရား၀င္ခ်ထားၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ လူပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန ေျခာက္ဧက၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္နယ္ေျမ ၁၁၄ ဧက၊ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္း ၇၅ ဧက၊ လြိဳင္ခမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ၄၈ ဧက၊ ယခင္၀န္ႀကီး အကြက္ခ်ထားၿပီးေနရာ ၁၅ ဧက အဆုိပါ ငါးခုသည္ တရား၀င္ ခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိသေဘာဆႏၵအရ ေလွ်ာက္ထားဆဲမ်ားမွာ ဦးေက်ာ္၀င္း ၁၉ ဧက၊ သု၀ဏၰခမ္းေအာင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၃၂ ဧက၊ ႏွစ္ဦးေလွ်ာက္ထား ထပ္ေသာေနရာ ရွစ္ဧက၊ ေတာင္ေစာင္းကမ္းပါးယံ ဧရိယာ ၇၂ ဧက၊ အစုိးရ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပလပ္ေျမတြင္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ၁၁၅ ဧက စုစုေပါင္း ၅၃၀ ဧက ရွိေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးမွဴး၏ ယာဥ္တစ္စီး လက္လုပ္မိုင္းျဖင့္ ေဖာက္ခြဲခံရ

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးမွဴး၏ ယာဥ္တစ္စီး လက္လုပ္မိုင္းျဖင့္ ေဖာက္ခြဲခံရ

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ႐ံုး၀င္းအတြင္း ဇြန္ ၁ ရက္ ည ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၃၀ က ေပါက္ကြဲမႈ တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ကြဲမႈမွာ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊  ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ႐ံုး၀င္းအတြင္း ရပ္တန္႔ထားသည့္ မတ္တူးအမ်ဳိးအစား ခဲေရာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေအာက္တြင္ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ခဲေရာင္မတ္တူး ဆလြန္းယာဥ္ ကားဘန္ဘာ၊ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ေရတိုင္ကီတို႔ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

“မေန႔ညက ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ႐ံုး၀င္း အတြင္းမွာ ရပ္ထားတဲ့ မတ္တူးကားေအာက္ပိုင္းမွာ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားတာပါ။ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ကားေအာက္ပိုင္း ပ်က္စီးသြားတယ္။ လူထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈေတာ့ မရိွပါဘူး” ဟု ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွ ပရဟိတ လူမႈကူညီေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးတင္ေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ ယခင္က ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ဒုတိယသက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္လာဟုဆို

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ဒုတိယသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာကာလ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္လာသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ ဒုတိယသက္တမ္းတစ္ႏွစ္တာကာလ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေမ ၂၅ ရက္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္တြင္း အေျခစိုက္ မီဒီယာအဖဲြ႕ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေလးပံုတစ္ပံု က်ယ္၀န္းၿပီး လမ္းမုိင္အရွည္သည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ေလးပံုတစ္ပံု လမ္းမိုင္ရွည္လ်ားေၾကာင္း၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၁ မ်ဳိး အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပုိင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းတို႔တြင္ စုစုေပါင္းရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၁,၄၀၂,၈၅၀ ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခြဲရေသာ လမ္းမိုင္အရွည္ ၆၆၇၇ မိုင္တြင္  ကတၱရာ (သို႔မဟုတ္) ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈမွာ  ယခင္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ရာမွ ယခု ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလတြင္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (DRRD) အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းသံုးမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (၁) ေျမလမ္း၊ ေက်ာက္လမ္း၊ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း လမ္းမိုင္ ၂၅၁ မုိင္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၄၇၈ ဒသမ ၇၉၄၅၊ (၂) ကြန္ကရစ္တံတား၊ သစ္သားတံတား၊ Box Culvert လုပ္ငန္းမ်ား ၁၂၆ စင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၆၄ ဒသမ ၁၀၃၊ (၃) ကတၱရာလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း လမ္းမိုင္ ၂၇/၄ ဒသမ ၉ မုိင္အတြက္ ဂ်ာမန္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ Kfw အစီအစဥ္ျဖင့္ ယူ႐ုိ  ၉ ဒသမ ၂၄သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အိမ္ရာႏွစ္မ်ဳိးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး (၁) ျပည္သူ႔အငွားအိမ္ရာအျဖစ္ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ အေဆာက္အအံု ခုနစ္ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၅၆ ခန္း၊ (၂) ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၄ ခုတြင္ အေဆာက္အအံု ၁၄၀၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၂၄၄ ခန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ဌာနငါးခုပါရွိၿပီး မိတ္ဖက္၊ အရပ္ဘက္၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ PPP (Public Private Partnership) အစီအစဥ္၊ ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား BOT စနစ္ျဖင့္ လမ္းတံတားအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအျဖစ္  ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကုမၸဏီငါးခုျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ (က) Oriental Highway Co.Ltd ၊ (ခ) ေတာင္ေပၚေဒသ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၊ (ဂ) ေနမင္းေရာင္ကုမၸဏီ၊ (ဃ) စိုးလြင္ေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ (င) ျမန္မာဧရာမြန္ကုမၸဏီတုိ႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကတၱရာ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းမွအစ ေတာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း အပါအ၀င္ ေတာင္ႀကီးအတက္လမ္း၊ ေအးသာယာေအာင္သေျပ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ လား႐ႈိး-ဂုတ္တြင္းလမ္း၊ ရွမ္းအေရွ႕မွာ မုိင္းပ်ဥ္း-က်ဳိင္းတံု လမ္း၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းဦးစီးမွ လမ္းမိုင္အရွည္ေပါင္း ၇၇၆၆ မုိင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းတုိးတက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကတၱရာ သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္း အျဖစ္ တိုးတက္သြားတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ ပါတယ္” ဟု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးက ေျပာၾကားသည္။

မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံလာလွ်င္ အဆင္ေျပစြာ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အစုိးရအဖဲြ႕က ညႊန္ၾကားထားဟု ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ ဒုတိယသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ၃၀ ေက်ာ္ထံမွ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သိရွိလိုပါက မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံလာလွ်င္ အဆင္ေျပစြာ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အစုိးရအဖဲြ႕က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ ဒုတိယသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားကို သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပဲြကို ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ (၁) ၌ ျပဳလုပ္စဥ္ ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်န္ရွိတဲ့ အပုိင္းမ်ားကို အဖြင့္မွာ ေျပာၾကားထားသလုိ သက္ဆုိင္ရာဌာန အသီးသီးရွိ ျပည္နယ္မွဴးမ်ားကို ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ တိတိက်က် သိလိုပါက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားထံ သြားေရာက္ၿပီး သတင္းရယူႏုိင္ပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္း တိတိက်က် သိခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္ Final Press Conference မွာေမးဖုိ႔ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မွဴးေတြကိုလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားပါတယ္။ ဘယ္ဌာနရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ကိန္းဂဏန္းအရ သိခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္ ျပည္နယ္မွဴးမ်ား အားလံုးကို ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေမ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပေသာ အစုိးရ ဒုတိယတစ္ႏွစ္၏ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးထြန္းက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုဖတ္ၾကား၍ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အဆင့္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ အိုးအိမ္ဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနတုိ႔က တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾကၿပီး လွ်ပ္စစ္ဌာနက စာရင္းျပဳစုမႈ မၿပီးစီးေသးသျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ တရားေရးစီရင္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားထဲမွ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေမးခြန္းမ်ား ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထိုသုိ႔ ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆံုပဲြ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ အခ်ိန္ကာလကို ခ်ဳံ႕ေသာအားျဖင့္ ယခုလိုေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာတစ္ဖဲြ႕လွ်င္ ေမးခြန္းသံုးခုစာ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ရွိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တည္းခိုမႈအဆင္ေျပေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၅၇ လံုး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထား

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ရွိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တည္းခိုမႈအဆင္ေျပေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၅၇ လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၂၅၄၁ ခန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံုအပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမွာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ဗီဇာျဖင့္ တာခ်ီလိတ္မွတစ္ဆင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြား ၁၀၄၀ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ခရီးသြားဦးေရ ၁၀၄၄၃၇ ဦး၊ မိုင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ခရီးသြားဦးေရ ၁၄၀၉ ဦး လာေရာက္လည္ပတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ခရီးသြားကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခရီးသြားကုမၸဏီ ၁၆ လံုးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား အမ်ားစုသည္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ တာေလာ့ေစ်း၊ ဘုရင့္ေနာင္႐ုပ္တု၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ အာခါေစ်းႏွင့္ တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ညအိပ္ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းတန္းႀကီးဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားေစတီေတာ္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိ၊ ဟိုခုိေက်ာင္း၊ ၀တ္အင္းေက်ာင္း၊ စြန္ေတာ္ေစတီ၊ ဓာတ္က်မ္းေစတီ၊ ရွမ္းထုန္းေက်ာင္း၊ ပါထန္ေက်ာင္း၊ ရပ္ေတာ္မူ၊ သစ္တစ္ပင္ေတာင္ႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီ စသည့္ အထင္ကရေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈဦးေရမွာ သုည ဒသမ ၇၂ သန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၀င္ေပါက္ (ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း) မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္မႈဦးေရမွာ သုည ဒသမ ၅၀ သန္း ၀င္ေရာက္ထားေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ဦးေရမွာ ၁ ဒသမ ၂၂ သန္း ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထြန္တုံးတုိက္ပြဲျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ လ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦး လြတ္ေျမာက္လာၿပီး သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆုိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေနာင္ခ်ဳိၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ယာေျမမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ထြန္ယက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ လ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး သိမ္းဆည္းခံယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ယာေျမမ်ားအနက္ စီမံကိန္းအတြက္ အသုံးမျပဳဘဲ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ေဒသခံမ်ားက ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေျမယာစိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားထံသုိ႔ စာတင္ျပမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူေတြကေတာ့ လက္ရွိမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ၾကံတုိ႔၊ ေျပာင္းတုိ႔ စုိက္ထားပါတယ္။ သိမ္းဆည္းယာေျမေတြ တရား၀င္ျပန္ရခ်င္တယ္။ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ ေျမယာစိစစ္ေရးေကာ္မတီေတြကုိ စာတင္ျပသြားဖုိ႔ရွိတယ္။ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းဆုိေပမယ့္ တကယ္ စုိက္ပ်ဳိးထားတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ စီမံကိန္းမလုပ္ဘဲ လစ္လပ္ပုိလွ်ံေနတဲ့ ေျမယာေတြအမ်ားႀကီးပါ။ ဒီယာေျမေတြဆုိတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္သူေတြ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ယာေျမေတြပါ။ ဒါကုိ က်ဴးေက်ာ္ထြန္ယက္တယ္ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူေတြကုိ တရားစြဲတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတယ္။ တရားမွ်တမႈကေတာ့ လုံး၀မရွိဘူး။ ေထာင္ထဲမွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးေနခဲ့ရတယ္။ သိမ္းဆည္းယာေျမေတြ ျပန္ရဖုိ႔အတြက္ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေတာင္သူ ဦးဖုိးယုံက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေနာင္ခ်ဳိၿမဳိ႕နယ္ နမ့္လင္းခန္းေက်းရြာမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ယာေျမဧက ၃၆၀ ေက်ာ္အား ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ဧကအနည္းငယ္သာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်န္ယာေျမမ်ားမွာ ပလပ္ေျမအျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ယာေျမမ်ားအား ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာက ၀င္ေရာက္၍ သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲျပဳလုပ္ကာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျမယာအခင္းျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ယာေျမမ်ားအား စတင္သိမ္းဆည္းသြားစဥ္ အခ်ိန္က ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး၊ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး တစ္စုံတစ္ရာေပးေလ်ာ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ထြန္ယက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နမ့္လင္းခန္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦးအား ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္၍ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆုိကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇၊ ၂၉၄၊ ၅၀၆ တုိ႔ျဖင့္ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ ဦးစုိးသိန္းက အဆုိပါ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၌ တရားလုိျပဳလုပ္ကာ အသီးသီးအမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔အမႈဖြင့္ခံရၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွာ ႐ုံးခ်ိန္းအႀကိမ္ေရ ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ေနာင္ခ်ဳိၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦးအား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ လ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္းေလးကန္တြင္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ ေရအနည္းငယ္ ခန္းေျခာက္မႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕လာ

အင္းေလးေဒသ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးကန္တြင္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအေစာပုိင္း ဧၿပီလအကုန္ပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္ ေရခန္းေျခာက္မႈျဖင့္ စတင္ၾကံဳေတြ႕လာရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ သတင္းရရွိသည္။

အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပတ္လည္ႏွင့္ ရြာမတို႔တြင္ ယခုႏွစ္ ေရနည္းလ်က္ရွိၿပီး၊ သြားလာေရး ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားေစ်း ေတာင္ဘက္ရွိ အင္းတိန္ေခ်ာင္းတြင္ ေရသံုးေပခန္႔သာ က်န္ေတာ့ၿပီး၊ အဆုိပါေရသည္ ဆက္လက္ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိဘဲ လက္႐ုိက္ဆည္မ်ားေၾကာင့္သာ ထုိသုိ႔ထိန္းထားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္းေလးဟဲယာရြာမတြင္ ေရခန္းေျခာက္သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကုန္းျမင့္မ်ား ေသာင္ထြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စက္ေလွဆရာမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းတြင္ အင္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္ ဦးစီးေသာ အဖဲြ႕မ်ားသည္ အင္းေလးကန္တစ္ေလွ်ာက္ ေတာင္ပိုင္းအထိ လက္႐ုိက္ဆည္ေပါင္း ၁၂ ခု တာတမံမ်ား တည္ေဆာက္ထားခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အထိ ဆုိးရြားေသာ ေရခန္းေျခာက္မႈမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း မရွိေသးဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရခန္းေျခာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပတ္လည္ႏွင့္ ရြာမ အနီးတစ္၀ုိက္တို႔တြင္ သြားလာမရေအာင္ ေရခန္းေျခာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏွစ္တုိင္းထက္စာရင္ ဒီႏွစ္ေတာ့ ေရခံႏုိင္ေသးတယ္။ ေရမက်ဘူး။ ခါတုိင္းႏွစ္ဆုိရင္ ေျမအက္ကြဲၿပီး သြားလမ္းလာလမ္း ခက္ခဲတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ ေရခံႏုိင္တာ။ ေစာေစာပုိင္းကဆုိရင္ ေရေျခာက္တယ္။ ရြာလမ္းဆိုရင္ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ရေနၿပီ။ ေရေျမာင္းက ေသးေသးေလးပဲက်န္တယ္။ အခုေရအျပည့္ ရွိေသးတယ္။ ေရခံႏုိင္တာေပါ့။ တေပါင္းတန္ခူးဆိုေတာ့ တန္ခူးေရကုန္၊ ကဆုန္ေရခန္းေပါ့။ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ လေတြေပါ့။ အင္း၀န္ႀကီးက လက္႐ုိက္ဆည္ေတြ ေနရာအႏွံ႔ အင္းေတာင္ပုိင္းအထိ ေဆာင္ရြက္ထားလုိ႔ ခံႏုိင္ေသးတာေပါ့။ ဟဲယာရြာမမွာ နည္းနည္းေတာ့ ခန္းတယ္” ဟု ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေဂါပကဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသုိ႔ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားသည္ သီတင္းကြၽတ္လႏွင့္ တန္ခူးလတို႔တြင္ အမ်ားအျပား လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကေၾကာင္း၊ တန္ေဆာင္မုန္းတြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴပဲြေတာ္အတြက္ သံဃာေတာ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ဆြမ္းခံၾကြသျဖင့္ ဧည့္သည္အမ်ားအျပား စည္ကားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလိုရက္ပုိင္းတြင္ ဧည့္သည္နည္းပါးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အင္းေလးကန္တြင္းသုိ႔ အဓိက ေခ်ာင္းႀကီး ေလးေခ်ာင္း စီး၀င္ၾကၿပီး၊ ေခ်ာင္းလက္တက္ ၂၉ ေခ်ာင္းရွိကာ အခ်ဳိ႕ေခ်ာင္းသြယ္မ်ားမွာ မုိးရြာသီမွာပင္ စီးဆင္းၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ခန္းေျခာက္သြားေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေခ်ာင္းလက္တက္ငယ္မ်ားတြင္လည္း ေရနည္းပါးျခင္းတုိ႔ကို ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ရြာမဘက္ ေမာင္း၀င္တဲ့ေနရာ ရြာၾကားလမ္းေတာင္ ေမာင္း၀င္လို႔ မရေတာ့ဘူးေလ။ ေျမႀကီးေတြ ေပၚတာေပါ့။ တိမ္တိမ္ေလးပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ အင္းတိန္ေခ်ာင္းမွာ သံုးေပေလာက္ပဲက်န္တယ္။ မိုးမရြာေတာ့ရင္ ေရနည္းလာတာေပါ့။ ေနပူရွိန္ျပင္းရင္ ေရတအားက်တယ္။ ေတာင္ပုိင္းလမ္းေတာင္ ဒီလိုအေျခအေနရွိတယ္။ ဒီထက္ေလ်ာ့ေနၿပီေလ။ နန္းပန္ေလွဆိပ္ေတာင္ တိမ္တိမ္ေလးပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ တစ္ေပေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ေလ” ဟု စက္ေလွဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးကန္တြင္ ေႏြရာသီ ေရမခန္းေျခာက္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း အင္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေျပာၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္းေလးကန္တြင္ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဆုိးရြားစြာ ေရခန္းေျခာက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အင္းေလးကန္တြင္း သြားလာမရေသာ ရြာေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး၊ ေရခန္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္းေခါင္ေခါင္ ျဖစ္ခဲ့ကာ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားႏွင့္ ဟဲယာရြာမကဲ့သို႔ေသာ ရြာလယ္ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသျဖင့္၊ အင္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အင္းေလးကန္တြင္း လက္႐ုိက္ဆည္ ၁၂ ခု၊ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ အင္းေလးကန္တြင္း ေရလမ္းေဖာက္ခဲ့မႈ ၁၀ ရြာခန္႔ (၁၀ မုိင္) ေက်ာ္ လမ္းေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

အင္းေလးကန္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရခန္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး မႏွစ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ ေရခန္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ကြၽန္းေမ်ာပင္မ်ား ရြာတုိင္းတြင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

အင္းေလးေဒသ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၄၄၅ ရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၅ အုပ္စု၊ ေရေပၚေက်းရြာ ၂၂၀ ေက်ာ္၊ လူဦးေရေပါင္း တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းခန္႔ ေနထုိင္ကာ၊ အင္းေလးကန္တြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ အဓိက ေခ်ာင္းႀကီး ေလးေခ်ာင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းလက္တက္ ၂၉ ေခ်ာင္းရွိေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

 

ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုသေဘာဆႏၵ မကုိက္ညီသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ထားဟု ဆုိ

ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုသေဘာဆႏၵမကုိက္ ညီသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခံထားရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာ္လည္း အတြင္းေရးမွဴးရာထူးကို စည္ပင္ဌာနအလုပ္ အမႈေဆာင္မွ အလိုအေလ်ာက္ တာ၀န္ယူထားသည့္ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ဘတ္ဂ်က္ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိလည္း ျပည္သူလူထုထံ သုံးလတစ္ႀကိမ္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈျပဳလုပ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလ၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ အဆုိပါ ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ထပ္မံႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလဆန္းပုိင္းမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရယ္၊ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းေတြရယ္ ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕ေတြက ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္းပါတယ္။ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို လံုး၀လက္မခံဘူး။ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာလည္း တင္ျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲဖုိ႔ေပါ့။ ေရးလည္း ေရးဆြဲေနၿပီ။ အဲဒီဥပေဒမွာ ဘာေတြပါေနလဲဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဆိုတာ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ထားတာ။ ေကာ္မတီ၀င္ေတြကလည္း သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းေတြကေန ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့လူေတြပဲ။ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ခုပဲ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအခါမွာ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဦးေဆာင္လုပ္ေနသူက ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဟာ ဘာလုပ္ပုိင္ခြင့္မွလည္း မရွိဘူး။ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လူေတြက အစုိးရ၀န္ထမ္းၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိရဲ႕ လက္ေအာက္ ေရာက္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကို ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းဖုိ႔ ေဆြးေႏြးထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သုံးလတစ္ႀကိမ္ အနည္းဆံုးထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုထားတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုသေဘာထား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာထားယူၿပီးမွ အတည္ျပဳဖုိ႔ေပါ့။ ဒါကို အဓိကေဆြးေႏြးထားတာ” ဟု ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕မွ ဦးတင္ေမာင္တိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ အသက္၀င္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ဌာန၏႐ုပ္ေသး႐ုပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ဥပေဒအရ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလည္း ဆံုး႐ႈံးေနေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ေရာ၊ ဌာနအေနနဲ႔ေရာ ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။ (၁) က စည္ပင္ဌာနရဲ႕ ရသံုးမွန္ေျခေငြစာရင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပဖုိ႔  လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္တယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးကေန မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားဖုိ႔ ေျပာတယ္။ အဆိုတင္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္က မေက်နပ္ေတာ့ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ေတာ့ အဆို႐ႈံးသြားတယ္။ အဲဒီကစလိုက္တာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနေတြေရာ အားလံုးပါလာတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုး အသံုးျပဳေနတဲ့ စည္ပင္သာယာေရး ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုနဲ႔ မီဒီယာေတြကို ခ်ျပတာမရွိဘူး။ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း မခ်ျပဘူး။ စည္ပင္ေကာ္မတီအေနနဲ႔လည္း ဌာနသံုးေနတာေတြကို တစ္ခုမွ မသိရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဆိုတာကလည္း ေတာင္ႀကီးကေန စၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕ေတြအထိေပါ့။ အကုန္က အ႐ုပ္လိုျဖစ္ေနတယ္။ ဘာမွလုပ္ပုိင္ခြင့္လည္း မရွိဘူး။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ေလးစားမႈမရွိဘူးေပါ့။ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးတင္ေမာင္တုိးက ဆိုသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဌာနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို မသိရွိရသျဖင့္ ဘာမွမေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သိရွိမႈအားနည္းသျဖင့္ ေျပာဆိုရန္အဆင္မေျပႏုိင္ေသးေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္အစုအဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕၀င္ ဦးစုိင္း၀ဏၰညိဳက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕တြြင္ သမိုင္းေမႊးရနံ႔ ရွမ္းဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔ ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မွႈျဖစ္ပြားၿပီး ၁၈ ဦးဒဏ္ရာရ

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၇၃/၁–၁၇၃/၂ အႀကား ျမကန္သာေရကန္ အနီးတြင္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ ညေန ၄ နာရီဝန္းက်င္က သမိုင္းေမႊးရနံ႔ ရွမ္းဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မွႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၈ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ သမိုင္းေမႊးရနံ႔ ရွမ္းဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔ ယာဥ္သည္ လမ္းေကြးအဆင္းတြင္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ပဲ လမ္းဝဲဘက္သို႔ တိမ္းေမွာက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေပၚတြင္ စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ ဇာတ္အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသား ၁၆ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္ရသည့္ အေရးႀကီးလူနာ ခုနစ္ဦးကို ေတာင္ႀကီးစပ္စံထြန္း ေဆးရုံသို႔ ပိုေဆာင္ကာ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ သဘင္အစည္းအရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေရာက္ရွိကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလက္ရွိ ဗဟိုနဲ႔ မႏၲေလးက သဘင္လူကူ အဖြဲ႕ေတြ လိုအပ္တာေတြ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ သြားေနပါၿပီ။ ယဥ္တိမ္းေမွာက္တဲ့ ဇာတ္အဖြဲ႕က သဘင္အစည္းအရုံးဝင္ မဟုတ္ေပမယ့္ သဘင္အစည္းအရံုး အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္နဲ႔အတူ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသား အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ အျမန္ဆုံး လိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” အတြင္းေရးမႈး ဦးေနဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕အနီး၌ ေအာင္ဆန္းပြင့္ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ ၂၀ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မတ္ ၉ ရက္ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဒု႒ဝတီျမစ္ အေရွ႕ဘက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဇာတ္အဖြဲ႔ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မင္းမင္းဦး အလွသစ္ဇာတ္အဖြဲ႔ ယာဥ္မွာ တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၈ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၁၆ ဦးထိရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီး မိုးကုတ္တရားစခန္းတြင္ တရားစခန္း၀င္ေရာက္သူ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး လူငယ္လူရြယ္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္

ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာ တရားစခန္းတြင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္း ပိတ္ရက္ ၅ ရက္သာ ရရွိသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလးပံုတစ္ပံု လူေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး၊ စုစုေပါင္း ေယာဂီဦးေရ ၅၈၄ ဦးတြင္ လူငယ္ လူရြယ္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မုိးကုတ္တရားစခန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ထံမွ သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးမိုးကုတ္ ၀ိပႆနာစခန္းတြင္ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္း လူဦးေရေပါင္း ၈၀၀ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ ေယာဂီ ဦးေရ ၅၈၄ ဦးသာ ၀င္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ေလးပံုသံုးပံုသာ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သႀကၤန္ကာလတြင္း တရားစခန္းကို ဧၿပီလ ၇ ရက္မွ စတင္လက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အနည္းဆံုး ၁၀ ရက္ အျပည့္ ေနႏုိင္မွသာ တရားစခန္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည့္ စည္းကမ္းခ်က္ေၾကာင့္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားတို႔သည္ ခြင့္ရက္မရေသာေၾကာင့္ တရားစခန္း ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ယခုႏွစ္ လူနည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးတြင္ အျခားေသာ တရားစခန္း ၅ ခု သည္လည္း လူဦးေရ တုိးခ်ဲ႕လက္ခံလာႏုိင္သျဖင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီး မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ခဲြ အမွတ္ (၂၅) ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးညြန္႔၀င္းက ေျပာသည္။

“၀ါထပ္ႏွစ္ဆိုရင္ တရားစခန္းပဲြ ဆယ္ပဲြက်င္းပပါတယ္။ ၀ါမထပ္ႏွစ္ဆိုရင္ တရားစခန္းပဲြ ၉ ပဲြ က်င္းပပါတယ္။ ဒီႏွစ္က ၀ါထပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တရားစခန္းပြဲ ဆယ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နည္းနည္းေလး ရက္ ၾကပ္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၆ ရက္မွာ ေယာဂီအေရာက္၊ ၇ ရက္ေန႔မွာစခဲ့တာ ဒီေန႔ဆိုရင္ ၈ ရက္ေျမာက္ ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာ ေစ်းကလညး္ မပိတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားလည္း အခါေရွ႕ေစ်း ဆိုေတာ့ တရားစခန္း မ၀င္ႏုိင္ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ရံုးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္ပဲ ရတဲ့အတြက္ ဒီ္စခန္းပဲြနဲ႔ ဆုိရင္ ၄ ရက္ပဲ လာညွိပါတယ္။ စခန္းပြဲကလညး္ မူအရ ဆယ္ရက္စခန္းပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလးငါးရက္နဲ႔ လက္မခံတဲ့အတြက္ ေရွ႕ႏွစ္တုန္းကလို ေယာဂီမ မ်ားပါဘူး။ ေယာဂီ ၅၈၄ ဦး ပဲ တရား၀င္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေတာင္ႀကီး မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ခဲြ အမွတ္ (၂၅) ၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးညြန္႔၀င္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာ တရားစခန္းခဲြေပါင္း ၁၃ ခု ရွိၿပီး၊ အဓိကအားျဖင့္ မိုးကုတ္ တရား၀ိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရး တုိ႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးကုတ္ပိပႆနာ တရားစခန္း၊ မဟာစည္ေတာစခန္းသာ တရားရိပ္သာ၊ ရွမ္းပိဋကတ္ ကမၼဌာန္းေက်ာင္း၊ ပညာေဗာဓိ တရားရိပ္သာႏွင့္ စြန္းလြန္း ၀ိပႆနာ ရိပ္သာ တရားရိပ္သာ စသည့္ တရားစခန္း ၅ ခု ရွိၿပီး၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕တြင္ ခ်မ္းေျမ႕ ၀ိပႆနာ တရားရိပ္သာ ဆုိၿပီး တရားစခန္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။