ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လူမိုက္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနဟုဆုိ

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လူမိုက္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနဟုဆုိ

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လူမုိက္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္စုိးမုိးက ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတ္ာ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၄၆ ရက္ေျမာက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥအား ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာ၀န္ရွိေသာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဥပေဒမဲ့လူမုိက္ဆန္ဆန္ တရားမ၀င္ ေျဖရွင္းေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မည္သုိ႔ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ကုိသိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးခြန္းကုိ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယခုလုိ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လူမုိက္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဖုိ႔ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ရင္လည္း ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အေရးယူခံရမယ္ဆုိတာကုိ အသိေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀လုံျခဳံမႈကုိ ထိခုိက္ေစမယ့္ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လူမုိက္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အဖြဲ႕မ်ားကုိလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ပူး ေပါင္းၿပီး ဥပေဒနဲ႕အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအျပင္ ျပည္သူ႔ဘ၀လုံျခဳံေရးအတြက္ အမ်ား ျပည္သူ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လူမုိက္ဆန္ဆန္ အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်မႈမ်ားကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ လိႈင္းလုံးစီမံခ်က္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၀ရဇိန္စီမံခ်က္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ားနက္ စီမံခ်က္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စြန္ရဲစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ လင္းယုန္ စီမံခ်က္ကုိ အဆင့္ ေလးဆင့္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လူမုိက္ဆန္ေသာ ဗုိလ္က်အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား မရွိေစေရး အတြက္ လူဆုိးလူမုိက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားအေနျဖင့္ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒုံ၊လွည္းကူး၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မုိက္ေၾကးခြဲ၊ ဆက္ေၾကးေတာင္း အႏုိင္က်င့္၊ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားအားဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ျပီး အမ်ားျပည္သူ၏ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ား ကင္းေ၀းေစေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးကုိ အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေမးျမန္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း (PAV) သည္ ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ကုိ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ေျမယာအျငင္းပြားမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ေဆာင္ရြက္ရင္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားတဲ့ ျငင္းပြားမႈေတြကုိ အကူအညီေတာင္းခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳသင့္ပါဘူး”  ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။