ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး

ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey K.SHOIGU ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႐ုရွား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးတူ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလွမ္းကြာေ၀းေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပုိမုိတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိခုိက္ေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ၎တုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္အတြက္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ မိမိတုိ႔ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားကုိသာ ႏွိပ္စက္သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧည့္သည္ေတာ္၀န္ႀကီးက ရခုိင္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အားလုံး နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမွန္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာမွ သိရွိေအာင္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံမီဒီယာမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္သေဘၤာမ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ေရး၊ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးမ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey K.SHOIGU ႏွင့္ ႐ုရွားတပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Lieutenant General Alexander V. FOMIN တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကၿပီး အျပန္အလွန္လဲလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထရန္႔က အေမရိကန္ ပထမအမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားကို ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္က ၀ါရွင္တန္ရွိ ေရာ္နယ္ေရာင္ အေဆာက္အအုံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနသည့္ အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔ (Photo : AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ၎၏ပထမဆုံး အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေၾကညာခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားတို႔သည္ အေမရိကန္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိပါးေနေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး၀ါဒ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို ပုံေဖာ္မည့္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ႐ုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထရန္႔က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သည္ အာရွတြင္ အေမရိကန္ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားက ထရန္႔၏ ပထမဆုံးေသာ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ စစ္ေအးေခတ္ စိတ္ေနသေဘာထား တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားသည္ အေမရိကန္၏ ကမၻာ့ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ရန္ ထရန္႔က ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ႐ုရွားကိုမူ ယခင္က သုံးႏႈန္းခဲ့သည့္ ေလသံမ်ဳိးမွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားက အေမရိကန္ရဲ႕ ပါ၀ါ၊ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို စိန္ေခၚေနၿပီး အေမရိကန္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ သာသာ၀ေျပာမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္” ဟု ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားသည္ ကမၻာတြင္ အေမရိကန္၏ ၾသဇာကို အားေပ်ာ့ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မဟာမိတ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း ေသြးခြဲရန္ ရည္မွန္းေနေၾကာင္း ယင္းမဟာဗ်ဴဟာက သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႐ုရွား၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားသည္ အေမရိကန္အတြက္ အႀကီးမားဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ယင္းလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ အာရွတြင္ အေမရိကန္ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ထရန္႔၏ မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ လကၡဏာမ်ား ျဖန္႔က်က္မႈမွသည္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရမႈအထိ အေမရိကန္၏ နစ္နာခ်က္မ်ား ကို ထရန္႔က စာရင္းျပဳစု ခ်ျပခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ၿပီး တ႐ုတ္ဟာ တျခားသူေတြ ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသုံးခ်ၿပီး သူရဲ႕ပါ၀ါကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ထရန္႔၏ လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၁ လၾကာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ထရန္႔၏ အေမရိကန္ပထမ ေၾကြးေၾကာ္သံကို အေျခခံထားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က ကမၻာကို ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။

၀ါရွင္တန္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕ႏွစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း တစ္ဖြဲ႕သည္ ပင္တဂြန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီး ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က ထရန္႔ထံမွ အထူးသျဖင့္ Twitter မွတစ္ဆင့္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။ ထရန္႔ႏွင့္ သူ၏အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး အၾကံေပးမ်ားသည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေရးရာမွသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအထိ အေျခခံက်ေသာ လုံျခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ လူသိရွင္ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ သမၼတတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကတည္းက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈသည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အထိ ကိစၥမ်ဳိးစုံတြင္ ယခင္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေမြကို ဖ်က္ဆီးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ရာသီေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သည္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ စနစ္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ ထုတ္လုပ္သူ၊ သုံးစြဲသူ၊ နည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္သူျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္မ်ား လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အေမရိကန္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ခုိင္မာလုံျခံဳေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

အာကာသယာဥ္မွဴးသုံးဦး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာကာသစခန္းသို႔ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိ

ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ကာဇက္စတန္ရွိ ႐ုရွားအာကာသယာဥ္ လႊတ္တင္ေရး စခန္းတြင္ အာကာသယာဥ္မွဴး သုံးဦးအား အာကာသသို႔ မထြက္ခြာမီ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႐ုရွား အာကာသယာဥ္မွဴးတို႔ ပါ၀င္သည့္ သုံးဦးအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာကာသစခန္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ နာဆာ၏ အာကာသယာဥ္မွဴး စေကာ့တင္းဂဲ၊ ႐ုရွားအာကာသယာဥ္မွဴး အန္တန္ရွခါပလာေရာ့ႏွင့္ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္မွဴး ႏုိရီရွီေဂကာနာအိတို႔သည္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္လမစ္ရွင္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အာကာသယာဥ္မွဴး သုံးဦးဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာကာသစခန္းသည္ အီတလီေ၀ဟင္၏ အထက္မုိင္ ၂၅၀ အေက်ာ္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္ဟု နာဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တင္းဂဲ ၅၂ ႏွစ္ႏွင့္ ကာနာအိ ၄၀ ႏွစ္တို႔သည္ အာကာသအတြင္းသို႔ ပထမဆုံးပ်ံသန္း သည့္ အာကာသ ယာဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆိုယု ဒုံးပ်ံ MS-07 ကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ေသာ ရွခါပလာေရာ့သည္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ အာကာသယာဥ္မွဴးျဖစ္သည္။ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ အရြယ္ ရွခါပလာေရာ့သည္ ႐ုရွားစစ္တပ္ ေလယာဥ္မွဴးျဖစ္ၿပီး အာကာသတြင္းသို႔ မစ္ရွင္ႏွစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။

ကာနာအိသည္ ဂ်ပန္အာကာသေအဂ်င္စီ သမုိင္းတြင္ အသက္အငယ္ဆုံးေသာ အာကာသယာဥ္မွဴးျဖစ္ၿပီး အာကာသစခန္းသို႔သြားရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္မွဴး သုံးဦးအနက္ ေနာက္ဆုံးတစ္ဦးျဖစ္သည္။

Ref : AFP

ပူတင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာ

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ေမာ္စကိုတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ဖိုရမ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ ေရာက္လာေသာ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ (Photo : AFP)

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္သည္ အလြယ္တကူ အႏုိင္ရရန္ရွိေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ဆိုဗီယက္ အာဏာရွင္ ဂ်ဳိးဇက္စတာလင္ေနာက္ပုိင္း  ႐ုရွား၏ သက္တမ္းအရွည္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာရန္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

ပူတင္၏ လူထုေထာက္ခံမႈသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ၀န္းက်င္၌ ရွိေနခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ မတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၎က အျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရန္ ေသခ်ာေနခဲ့သည္။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိ ပူတင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံၿပိဳင္မၿပိဳင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအနည္းငယ္က သံသယ၀င္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေၾကညာရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းက လွ်ဳိ႕၀ွက္ပူးေပါင္း ၾကံစည္မႈဆုိင္ရာ သီအိုရီအခ်ဳိ႕ကို ထြက္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ကရင္မလင္၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လွည့္ကြက္တစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။

ပူတင္ႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွာ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အႏုိင္မရခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားအျပားႏွင့္ ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာသစ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ႐ုပ္သံတင္ဆက္သည့္ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ရွိ ေကစီနီယာေဆာ့ခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကီးအကဲ ဂင္နာဒီဇူဂါေနာ့၊ အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဗလာဒီမာဇီရီေနာ့စကီးႏွင့္ လစ္ဘရယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂရီဂိုရီယယ္လီစကီးတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပူတင္၏ ဆရာျဖစ္ခဲ့ေသာ ကြယ္လြန္သူ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ အနာတိုလီေဆာ့ခ်က္၏ သမီးျဖစ္သူ ေဆာ့ခ်က္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ပူတင္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို ခ်မွတ္ေနသည့္ စနစ္ကို မယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ယုံၾကည္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေဆာ့ခ်က္က ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပူတင္၏ အထင္ရွားဆုံး ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ အလက္ဇီနာဗာညီသည္ စြဲခ်က္မ်ား စြဲဆိုခံထားရေသာ္လည္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ နာဗာညီသည္ ၎အား ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳရန္အတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားကို ဖိအားေပးရန္ ႐ုရွားတစ္၀န္း၌ စုေ၀းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို စည္း႐ုံးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ နာဗာညီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လီယိုနက္ဗိုေကာ့သည္လည္း Nizhny Novgorod ၿမိဳ႕တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ စုေ၀းမႈတစ္ခုအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ နာဗာညီ ကိုယ္တုိင္လည္း ေနာက္ထပ္ စုေ၀းမႈတစ္ခုအား စီစဥ္ခဲ့မႈအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ရက္ ၂၀ က်ခံခဲ့ရသည္။ ၎၏မဲဆြယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ေနရာမွ တစ္မုိင္ပင္ မေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ပူတင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့မႈသည္ ႐ုရွားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အေကာင္းဆုံး သာဓကျဖစ္သည္ဟု နာဗာညီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပူတင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Nizhny Novgorod ၿမိဳ႕ရွိ GAZ ကားစက္႐ုံ၌ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစက္႐ုံသည္ ႐ုရွား၏ သေကၤတအဆန္ဆုံး စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ စက္မႈလုပ္ငန္း ေခတ္မီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ယင္းစက္႐ုံမွ  ဗင္ႏွင့္ စစ္သုံးထရပ္ကားမ်ားမွသည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္ အထက္တန္းလႊာမ်ားအတြက္ Volga ဆီဒင္ကားမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံကားမ်ားအထိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

Ref : AP

ေျမာက္ကုိရီးယား အဆုိးသံသရာ နိဂုံးခ်ဳပ္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ တုိက္တြန္း

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျပံဳယမ္းတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ဒုံးပစ္လႊတ္မႈ သတင္းအား ၾကည့္႐ႈေနၾကသူမ်ား (Photo : AFP)

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ားက ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္တြင္ အဆုိးသံသရာ လည္ေနရျခင္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစုိးရက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းအတြက္ ျပံဳယမ္းႏွင့္ အက်ပ္အတည္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခု ရွာေဖြၾကရန္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးကုိ တုိက္တြန္းေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂးလက္ဗေရာ့တုိ႔က တုိက္တြန္းေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပုိ၍နက္႐ႈိင္းလာေသာ အဆုိးသံသရာကုိ ဖ်က္ပစ္ရမည္ဟု ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္စတင္ေရးသည္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ အေမရိကန္က ေဒသတြင္း၌ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ “ႏွစ္လမ္းသြား ခ်ဥ္းကပ္မႈ” ကုိ တ႐ုတ္က ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ႐ုရွားက ယင္းေတာင္းဆုိမႈကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေျမာက္ကုိရီးယားအား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ထံမွ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိရန္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ယခုလအတြင္း၌ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ အင္အားအျပင္းဆုံးေသာ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ စစ္ေရးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအား ပယ္ခ်မထားခဲ့ေပ။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အေမရိကန္၏ F-35 B တုိက္ေလယာဥ္ ေလးစင္းႏွင့္ B-1 B ဗုံးၾကဲေလယာဥ္ႏွစ္စင္းသည္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ေပၚကုိျဖတ္၍ ပ်ံသန္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ကလည္း ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေရတပ္ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ စတင္ေနသည္။

အေမရိကန္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားအား စစ္ေရးျဖင့္ အေရးုယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ေရြးခ်ယ္ရန္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်င္မာတစ္က စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပံဳယမ္းသည္ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒုံးစီမံကိန္းမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ျငင္းဆန္ေနပါက အဖ်က္ဆီးခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔အစုိးရ အဖြဲ႕က ဖိအားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ မာတစ္က စစ္ေရးမွတ္ခ်က္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မာတစ္က အေသးစိတ္ကုိ မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းနည္းလမ္းမ်ားစြာတြင္ ဆုိးလ္အား အႏၲရာယ္ မက်ေရာက္ေစႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိသည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားသည္ အရြယ္အစား အကန္႔အသတ္ရွိ နည္းဗ်ဴဟာက် ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားအား ေတာင္ကုိရီးယားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေရးကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းလည္း မာတစ္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပံဳယမ္းက ဂ်ပန္ကုိေက်ာ္၍ ဒုံးစမ္းသပ္မႈကုိ ပစ္ခ်ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔အား ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္၌ မာတစ္က ယင္းဒုံးမ်ားသည္ တုိက္႐ုိက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ခ်ရန္မလုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ခန္႔အား ရုရွားထိန္းသိမ္း

Photo : AFP

ရုရွားႏုိင္ငံ၊ စိန္႔ပီတာစဘတ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ဆႏၵျပသူ ၂၀၀ ခန္႔သည္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္တုိ႔အား ေထာက္ခံဆႏၵျပခဲ့ရာ ရုရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က အခြင့္မရွိဘဲ ဆႏၵျပမႈအတြက္ လူ ၁၀၀ ခန္႔အား ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

စိန္႔ပီတာစဘတ္ရွိ ဒီေမာ့ဆုိမာရာရင္ျပင္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲကားမ်ား၊ ရဲမ်ား ၀ုိင္းရံ၍ ဆႏၵျပသူမ်ား အနက္မွ ၁၀၀ ခန္႔အား ရဲကားမ်ားႏွင့္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵျပသည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည့္ ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းေထာက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရုရွားရွိ ေခ်ခ်င္းညာ၏ အဓိကၿမဳိ႕ ဂရုိဇနီ၌ ၿပီးခဲ့သည့္ သီးတင္းပတ္ကလည္း လူေထာင္ခ်ီ၍ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။