ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ မၾကာမီကာလတြင္ Mega City ျဖစ္လာမည့္အတြက္ ေရဆုိးသန္႔စင္စက္႐ံုႏွင့္ ေရဆုိးသယ္ပုိက္မ်ားကုိ ဇုန္အလုိက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ Master Plan ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ဟုဆုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္တစ္၀ိုက္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ဆန္းထူးေအာင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ မၾကာမီကာလတြင္ Mega City ႀကီးျဖစ္လာမည့္အတြက္ ေရဆုိးသန္႔စင္စက္ရုံႏွင့္ ေရဆုိးသယ္ပုိက္မ်ားကုိ ဇုန္အလုိက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ Master Plan ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ Newဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးမွ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဇုန္စနစ္ျဖင့္ မိလႅာစြန္႔ပစ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိ သိရွိလုိပါေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းအား ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တုိးတက္လာတဲ့လူဦးေရနဲ႔အညီ 2040 Master Plan အရ တုိးလာတဲ့လူဦးေရအတြက္ လ်ာထားၿပီးေတာ့ မၾကာခင္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က Mega City ႀကီးလည္း ျဖစ္လာမယ့္အတြက္ေၾကာင့္ JICA နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေရဆုိးသန္႔တဲ့စက္႐ုံနဲ႔ ေရဆုိးသယ္ပုိက္ေတြကုိ ဇုန္အလုိက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ကိုလည္း Master Plan ကုိေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဇုန္ ၁၃ ဇုန္ခြဲျခားထားၿပီး ဇုန္ ၆ ဇုန္ကုိ ၂၀၄၀ မွာ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေရဆုိးပုိက္ေတြ၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ အသစ္ခ်ထားၿပီး ေရဆုိးသန္႔စင္စက္႐ုံ အသစ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ လ်ာထားပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားမွပညာရွင္မ်ား၊ ေငြေၾကးကူညီရရွိမႈႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီရရွိမႈအေပၚ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ မေဆာင္ရြက္ခင္ကာလအတြင္း လက္ရွိစနစ္ေဟာင္းကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေပါင္း ၁၇၅ လမ္း၊ မိလႅာတြန္းစက္ ၃၅ ခု၊ မိလႅာကန္ ၂၁၁၄ ကန္ႏွင့္ မိလႅာပိုက္လိုင္းအရွည္ ၁၅၇၀၀၀ ေပခန္႔ကုိ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္းလမ္းရွင္းျခင္း၊ အနည္ဆယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဘ႑ာေငြရရွိမႈေပၚမူတည္ၿပီး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ၁၀၂ ခုတြင္ မိလႅာျပြန္ ေပအရွည္ ၆၄၁၃၅ ေပႏွင့္ မိလႅာကန္ ၈၄၁ ကန္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိသုံးစြဲေနတဲ့ မိလႅာျပြန္စနစ္မွာ မိလႅာတြန္းစက္႐ုံေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကုိ ျပည္တြင္းစက္႐ုံပစၥည္းေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတာကုိ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ စနစ္ေဟာင္းစက္မႈစနစ္နဲ႔ စနစ္သစ္လွ်ပ္စစ္စနစ္ကုိ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစနစ္ အနည္းငယ္တုိးတက္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရက လွဴဒါန္းတဲ့ ေခတ္မီစက္ေတြနဲ႔ မိလႅာပုိက္လုိင္း စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိ ပုိက္လုိင္းေတြလည္း လုိက္စစ္ေဆးေနပါတယ္” ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Down Town ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိလႅာစြန္႔ပစ္သည့္စနစ္အား ၁၈၈၈ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒ အတည္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ Joint Venture လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟုေျပာျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္း ေ၀ဖန္

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒ အတည္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ Joint Venture လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေျပာျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြင္းမွာ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးက ႀကိဳးစားပမ္းစား ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၅ ရက္မွာ YCDC မွာျပဳလုပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အပါအ၀င္ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္ပြဲ၌ YCDC ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူက “လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳသည္ျဖစ္ ေစ၊ အတည္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ Joint Venture လုပ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒ အတည္မျပဳလည္း Joint Venture အသစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာ ေျပာၾကားလုိပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားလုိက္တဲ့စကားဟာ ဥပေဒျပဳေနရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစာ္ကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သလုိ ဥပေဒမွာမပါဘဲ ဥပေဒကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသေယာင္ အာဏာေတြ ေပးအပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပလုိက္တာပါပဲ။ ကြၽန္မတုိ႔ကုိ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္လုိက္တာဟာ အဲဒီလုိ ပရမ္းပတာေတြ လုပ္ခြင့္မရေအာင္ သူတုိ႔ ကုိယ္စား တားျမစ္ေပးဖုိ႔ပါ။ ႏုိင္ငံေရးမုန္တုိင္းမွ မျဖတ္သန္းဖူးသူ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ သူႏုိင္ကုိယ္ႏုိင္ မၿပိဳင္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံမရွိသူေတြ၊ ဒုကၡမခံစားဖူးသူေတြကုိ ပညာရွင္ေတြပါဆုိၿပီး တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္လုိက္မိတာ ေနာင္တရမိတယ္ဆုိတဲ့ စကားဟာ အမွန္ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဆက္လက္ရွိဖုိ႔ လုိပါေသးသလား” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္း၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရသားထားသည္။

မတ္ ၅ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Yangon Infrastructure Development ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမွာ လူမႈကြန္ရက္တြင္ မတ္ ၉ ရက္၌ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါ YIDP ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း၊ ေကာ္မတီ၀င္(၄) ေဒၚေမေမသြယ္၊ ေကာ္မတီ၀င္(၅) ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ လမ္းတံတားဌာနမွဴး ဦးျမင့္ဦး၊ YCDC ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ႏွင့္ စည္ပင္မွတာ၀န္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္း အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေရႊသံလြင္မွ ဦးမိုးေက်ာ္သူ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ေရႊေတာင္မွ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္၊ ကေမၻာဇ  Hign Way မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၊ Asia World မွ ဦးသိန္း၀င္း၊ Shine ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၊ Oriental High Way မွ ဦးေက်း၊ Dagon မွ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး၊ Max Myanmar – MD ဦး၀င္းေဖသန္းႏွင့္ သုခရတနာမွ ဦးေသာင္းထုိက္မင္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွ ဦးမိုးေက်ာ္သူက “ဒီကိစၥစတင္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး  Infrastructure လုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ လုပ္မည္ဆိုကာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ၿပီး YCDC ႏွင့္ သံုး၊ ေလးႀကိမ္ ေတြ႕ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရမည့္ပမာဏလည္း မ်ားပါေၾကာင္း၊ ေရရည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုး လမ္း မိုင္ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း Tenology Technical ပိုင္းကိုလည္း ေလ့လာထား ပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအပိုင္းအတြက္ Corporation ဖြဲ႕ၿပီး အမ်ားလုပ္မယ္ဆိုတာ ျပန္ ဖြ႕ဲစည္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္လူႀကီးေတြ သေဘာဆႏၵလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ခံယူရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒါမ်ဳိး ဖြဲ႔စည္းမည္ဆုိပါက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လို အပိုင္းႏွင့္သြားမည္၊ ဒီ ေရွ႕ပိုင္းတြင္လည္း အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး တင္ျပထားတာလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွ City Unit ႏွင့္ သြားၿပီး Government ႏွင့္ Private သြားၿပီး Public Company ေထာင္မည့္သေဘာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံေတြ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Total Amount သည္လည္း ေတာ္ေတာ္ႀကီးေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕တစ္ခုလုံးတြက္မည္ဆုိပါက အၾကမ္းဖ်င္း US Dollar 7 Billion (အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလ်ံ)ေလာက္ ရွိေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ထားသည္ မ်ားကုိ တင္ထားၿပီးသားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ ရွယ္ယာအခ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး ညိႇႏိႈင္းၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီး၏လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္းသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီမွ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏုိင္က ေရႊေတာင္ကုမၸဏီေအာက္တြင္ ေရႊေတာင္ Infrastructure Investment Co ႏွင့္ ေရႊေတာင္ Engineering  Co ဖြဲ႕စည္းထားတာရွိေၾကာင္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ပူေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ အဆင့္သင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဒီ Infrastructure လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ ေရဆိုးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကိစၥမ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Infrastructure အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရွိပါေၾကာင္း၊ Infrastructure လုပ္ငန္းအတြက္ ေရႊေတာင္ေအာက္တြြင္ Infrastructure Investment  Company မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အဲဒီကေန Research လုပ္လို႔ရေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္မွာလည္း ေရႊေတာင္ Engineering Co ဖြဲ႔စည္းထားတာရွိၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္ အတိုင္း ပူေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ အဆင့္သင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက” ကြၽန္မတို႔ ကနဦးကမ္းလွမ္းၿပီး ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ေရႊသံလြင္နဲ႔ ကုမၸဏီႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ သူတို႔ဘက္က အဆိုျပဳခ်က္ကို ရထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းၿငိမ္း ကုမၸဏီဘက္ကလည္း အဆိုျပဳခ်က္ေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း သိထားပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီတစ္ခုတည္း၊ ႏွစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္မွာ မဟုတ္ဘဲ အားလုံးကို ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။ အားလုံးဆီက အဆုိျပဳခ်က္ကို ယူေပးပါ။ ဘယ္လိုေပါင္းၿပီး လုပ္ရင္မရလဲဆိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ကို ယူခ်င္ပါတယ္။ အခုခ်က္ခ်င္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းပါေသးတယ္။ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားရမယ္။ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းေၾကာ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရရဲ႕ ေစတနာကေတာ့ အစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ခ်ည္းပဲ သြားေနရင္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မၿပီးႏိုင္တဲ့ကိစၥကို Private Co ေတြ ပါလာမယ္ဆိုရင္ Private Co ေတြအတြက္လည္း အလုပ္ျဖစ္၊ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြျဖစ္၊ တစ္ဖက္ကလည္း ကြၽန္မတို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး လမ္းေတြ အဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ဆိုလည္း ေဆြးေႏြးေပးပါ။ မေဆြးေႏြးႏိုင္ဘူးဆိုရင္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကိုယ့္ဘက္က အဆိုျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း တင္ျပေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အခ်ိန္ကာလ ဘယ္ေလာက္လိုမယ္ဆိုတာ ဒီေန႔ ေျပာႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ YCDC နဲ႔ ေရႊသံလြင္တို႔ သုံးေလးႀကိမ္ေတြ႕ၿပီး သူတို႔ဘက္က Proposal တင္ထားတာရွိပါတယ္။ အားလုံးနဲ႔ တကယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့၊ ခြန္အားရွိတဲ့ ေစတနာရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းခ်င္လို႔ ဒီေန႔ေခၚယူေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ အဆိုျပဳခ်က္တင္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ကိုယ့္ဘက္က Concept Rough Idea ကို ဘယ္ေတာ့ေလာက္တင္ႏိုင္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္လို၊ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္လိုခ်င္ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီေတြအားလုံး အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီးသားဆိုတာ  ကြၽန္မတို႔သိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚစႏၵာမင္း၏ ေရးသားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ ေဒၚစႏၵာမင္းက Yangon Infrastructure Development Co.,Ltd (YIDP) ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတုိ႔ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံ ရန္ရွိၿပီး ေတြ႕ဆုံၿပီးမွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သိပ္မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဥပေဒက လုပ္ေနတုန္း ရွိေသးတယ္။ အရင္ဥပေဒနဲ႔ လုပ္လုပ္ ေနာက္ဥပေဒ နဲ႔ လုပ္လုပ္ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ကုိတင္ျပရမွာပဲ။ စည္ပင္အတြင္းေရးမွဴးေျပာတာက ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ဘဲ ေျပာလုိက္တာေပါ့၊ သူေျပာၿပီး သူပဲ တာ၀န္ယူရမွာေပါ့” ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။