ပုဂၢလိကေဆးကုခန္း အခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာဆရာ၀န္မ်ား၏ အမည္ခံယူၿပီး ေဆးကုသခြင့္မရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား တရားမ၀င္ ေဆးကုသသူမ်ား ေတြ႕ေနရေၾကာင္း လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

မတ္လအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ပုဂၢလိကေဆးခန္း တစ္ခုအား ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီက ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့စဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကေဆးကုခန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာဆရာ၀န္မ်ား၏အမည္ကို ခံယူၿပီး ေဆးကုသခြင့္မရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား တရားမ၀င္ ေဆးကုသသူမ်ား ေတြ႕ေနေၾကာင္း ေမ ၁၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ‘ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ပုဂၢလိကက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေဆးကု ေဂဟာမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ’ အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးႏုိင္ငံလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအခမ္းအနားတြင္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးႏုိင္ငံလင္းက “က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခုကာလမွာ ပုဂၢလိကေဆးခန္း အခ်ဳိ႕ဟာ အလြန္အၾကဴး ေၾကာ္ျငာေနတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒါေတြက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေဆးနဲ႔ပတ္သက္တာ လုပ္ေနတဲ့သူအားလံုး လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ထဲမွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက ‘မိမိ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေၾကာ္ျငာရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ လည္းေကာင္း တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆန္းစစ္ခံႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ရမည္’ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၂ မွာဆိုရင္ ‘ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အျခားသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳရ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆးပညာ အသိဥာဏ္ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား အေပၚတြင္ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရ’ ဆိုၿပီး အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြ အေနနဲ႔ ဒီက်င့္၀တ္ေတြကို လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေဆးကုသတဲ့ အခါမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ နာမည္ကို ခံယူၿပီး ေဆးကုသခြင့္မရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက ေဆးကုသေပးေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဆး႐ံုမဟုတ္တဲ့ ေဆးခန္းမ်ားမွာလည္း ေဆး႐ံုေတြမွာသာ ရွိရမယ့္ ခြဲစိတ္ခန္းေတြကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒီေဆးခန္းေတြကို ေရွာင္တခင္စစ္တဲ့အခါမွာ တျခားအေရးယူျခင္း မခံရတဲ့ ေဆးခန္းေတြမွာလည္း မသကၤာဖြယ္ရာေတြကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္ အေရးယူဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၿမဲတမ္း ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိက ေဆးကုခန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ႏွင့္ဧၿပီလမ်ားအတြင္းက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ မရမ္းကုန္း၊ လႈိင္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ လမ္းမေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ ပုဂၢလိက ေဆးကုခန္းေျခာက္ခုကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ ယင္းတို႔အနက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရာင္နီဦးေဆးခန္းတြင္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးႏွင့္ ခြဲစိတ္ခန္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒ၊ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူထားၿပီး The Sun ေဆးခန္းတြင္မူ တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေဆးကုေနသူရွိသည့္ အတြက္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူထားသည္။

ယင္းကိစၥအား ပုဂၢလိကက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီက ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျခားသား ေဆးကုသသူမ်ား၊ တရားမ၀င္ ေဆးကုသျခင္းရွိ မရွိ၊ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရွိ မရွိ၊ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းရွိ မရွိ စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားအား ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္က အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းအခမ္းအနားတြင္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမေလးလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေဒသအျဖစ္ ထိပ္ဆံုး၌ရွိေန

တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျခင္ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ယခုႏွစ္ ပထမေလးလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၈၄၀ ဦးရွိၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေဒသအျဖစ္ ထိပ္ဆံုး၌ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန (ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ စီမံခ်က္) မွ သိရသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းက ႏွစ္စဥ္တိုင္းလိုလို မ်ားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပထမေလးလမွာ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ၿပီ။ ေသဆံုးသူေတာ့ မရွိပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကဆို ပထမေလးလမွာတင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူက ေလးဆနီးပါးေလာက္ ျမင့္ခဲ့တာပါ။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ အရမ္းအျဖစ္မမ်ားေသးဘူး။ ဒီႏွစ္အတြက္ကေတာ့ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီး ပိုးေလာက္လန္း ႏွိမ္ႏွင္းေရးေတြကို ရပ္ကြက္အလိုက္  ရပ္ကြက္လံုးကြၽတ္ လုပ္ေဆာင္တယ္။ မိုးတြင္းကာလဆို ေသြးလြန္တုပ္ေကြးက ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တက္လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ပါမယ္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးက ဒီဘက္ႏွစ္ေတြမွာ တစ္ႏွစ္ျခား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ျခားတစ္ႀကိမ္ ကပ္အသြင္လို ျဖစ္တတ္တဲ့အေလ့ ရွိလာတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြက လူဦးေရမ်ားတဲ့ ေနရာ၊ လူေနထူထပ္တဲ့ ေနရာေတြပါ။ လႈိင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေလးခု၊ ဒလ၊ သာေကတ၊ မရမ္းကုန္း၊ လႈိင္တို႔ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ႏွစ္စဥ္လည္း ဒီေနရာေတြက အျဖစ္မ်ားပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေမ ၆ ရက္အထိ ရရွိထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၁၀ ဦး၊ ကခ်င္တြင္ တစ္ဦး၊ စစ္ကိုင္းတြင္ ၃၁ ဦး၊ ပဲခူးတြင္ ရွစ္ဦး၊ မေကြးတြင္ ၃၁ ဦး၊ မႏၲေလးတြင္ ၁၀၃ ဦး၊ ရန္ကုန္တြင္ ၄၂၁ ဦး၊ ဧရာ၀တီတြင္ ၈၅ ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၁၉ ဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၂ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကိုးဦးႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမွာ  ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ တစ္ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အသက္၁၅ ႏွစ္အထက္ လူငယ္မ်ား၊ အသက္ ၄၀ မွ ၈၀ ၾကား လူႀကီးမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာၿပီး လူႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိး ပုိမိုမ်ားျပားေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္က ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ အဓိက ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ယခုအခါ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ယခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းတံတားႏွင့္ ကုန္ကိုင္တြယ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု သိရ

ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ခံတံတားရွိ ကုန္ေသတၱာေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏိုင္)

ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ယခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းတံတာႏွင့္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္၏ ကုန္ကိုင္တြယ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asia World Port Management Co. မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းဧရိယာရွိ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ကုန္ေသတၱာ ေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္းကိုးစင္း အပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္ ၁၄ မ်ဳိးအား ဧၿပီ ၂၉ ရက္က စတင္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳျခင္းေနၿပီျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္း ဆိပ္ခံတံတားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ကုန္ေသတၱာ TEU ၄၀၅၃၉၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၄၁၆၇၁၈ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုလံုး၏ ၃၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ ဆိပ္ကမ္းတံတားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ားတြင္ ကုန္ေသတၱာ ေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္း ကိုးစင္း၊ Mobile Harbour Crane တစ္စင္း၊ ကုန္ေသတၱာ သံုးလံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ Reach Stackers (RS) ႏွစ္စင္း၊ Empty Container Handlers ႏွစ္စင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း Asia World Port Management Co. မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား စတင္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းတံတားႏွင့္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္၏ ကုန္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈပိုင္းတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ ပိုမိုတိုးတက္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုလံုး၏ ကုန္ေသတၱာကိုင္တြယ္မႈမွာ TEU ၁ ဒသမ ၄၃ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္အတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္းဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမး္၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ခံတံတား ငါးစင္းမွ TEU ၈၈၅၇၁၄ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ကုန္ေသတၱာ၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔  ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာအတြင္း ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတံတား ငါးခုျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္း ဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ သီလ၀ါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္၍ ကုန္စည္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားအနက္ ေအးရွားေ၀ါလ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတို႔သည္ အဓိက ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚလာ ၂၂၂ သန္း တန္ဖိုးရိွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မျပည့္စံုသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ တင္ျပ

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) အား မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသည္။

ထိုသို႔ တင္ျပျခင္းမျပဳမီ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ ေျမေနရာမ်ားရိွ လယ္ေျမမ်ားမွာ ပုံစံ (၇) ရရိွထားေသာ္လည္း လယ္ေျမမ်ားအား အျခားနည္းျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ မရွိေသးသည့္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း၊ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီးမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပသင့္ေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္ႏွင့္ ၎လယ္ယာေျမမ်ားကုိ အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ ရရွိေစရန္ ပထမအဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စက္မႈစီးပြားဂရန္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈရရွိေစရန္ အျခားလုိအပ္ေသာ Infrastructure မ်ားအား အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွာသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပ ေပးသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) တတိယမူၾကမ္းအား  လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ပါသည္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ခုတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တံြေတး၊ သံုးခြ၊ သန္လ်င္၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒလ၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး၊ မဂၤလာဒံု၊ တုိက္ႀကီး၊ ထန္းတပင္၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ္မတီက စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပရာတြင္ တံြေတးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ Myanmar Agribusiness Service Company Limited မွေဆာင္ရြက္မည့္ ASC Project အား MAPCO မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ တံြးေတြး၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္း အဓိက လုပ္ေဆာင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၁၇ ဒသမ ၄၉ ဧကမွာပံုစံ (၇) ရရွိၿပီးသား အေျခအေနသာရွိၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ အေျခအေန မရွိေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ အေျခအေန မျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုမၸဏီပုိင္ (၂၅) ဧကေပၚတြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေနသည့္ အေျခအေနသာရွိၿပီး လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေျခအေန ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမေနရာတြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ မရရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တြံေတးၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာ့ၾသဘာကုမၸဏီမွ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုသည္ ေျမဧက ၆၀ မွာ ပုံစံ (၇) ရရွိထားၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေျခအေနတြင္သာရွိေၾကာင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမတ္မင္းကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ အသားတုိး၀က္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ေျမဧက ၆၇ ဒသမ ၃၅ မွာ ပံုစံ (၇) ရရွိၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ကာ စက္မႈစီးပြားဂရန္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ Myanmar Belle Company မွ ေဆာင္ရြက္မည့္္ အေအးခန္း ကြန္တိန္နာ ေဘာက္စ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ UPS Panel ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေျမ၀ယ္ယူရန္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ အေျခအေနသာ ရွိေသးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ Agro-based food Park Project ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ အစုိးရမွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံဳျပဳ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္း တတိယမူၾကမ္းအား ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟန္ထြန္းကုိယ္စား ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ၂၂၂  သန္းတန္ဖိုးရိွ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစရိတ္ သက္သာရန္ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ အေရးႀကီး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပုိ႔ေဆာင္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္မ်ား သြားလာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစရိတ္မ်ား သက္သာေစေရးအတြက္ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ အေရးႀကီး Export/Import ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုန္စည္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပုိ႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းေၾကာင္းအတြင္း (ေန႔ပုိင္း) အေရးႀကီး Export/Import ကုန္စည္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းယာဥ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းပုိ႔ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စနစ္တက် သြားလာႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္စည္အသင္းမ်ားကုိလည္း အေၾကာင္းၾကားထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ စီမံခြင့္ျပဳခ်က္အရ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈက႑ စရိတ္စကမ်ား ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရးကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္အတြင္း အေရးႀကီး ကုန္စည္ Export/Import ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ားအား သြားလာပုိ႔ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေရးႀကီး Export/Import ကုန္စည္မ်ားအား အေနာက္ဘက္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ Export ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြက္ အင္းစိန္သံမဏိစက္႐ုံေရွ႕ ေနရာအား စုရပ္အျဖစ္ ထားရွိ၍ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္း ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ Import ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း (Asia World) ထိပ္စုရပ္မွ မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္သြားႏုိင္ေရးမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၅ ရက္မွစတင္၍ သြားလာႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Exporter/Importer ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အေရးႀကီး ကုန္စည္မ်ားအား အဆုိပါ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စနစ္တက် သြားလာႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အသင္းက သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ အသိေပးထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သည္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ မူရင္းေဒသမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ က်သင့္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ထက္ ေျခာက္ဆမွ ရွစ္ဆအထိ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း က႑မွ အေထာက္အပံ့ ျပဳထားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိမ်ား ျပဳစုထားေသာ အမ်ဳိးသား ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း စာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

 

ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစုိးရေခတ္တြင္ စနစ္မက်၊ မေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ စိတ္ေလာ၍ အေကာင္အထည္ မေဖာ္လုိေစခ်င္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ေမ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစုိးရေခတ္တြင္ စနစ္မက်၊ မေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္း မ်ားကုိ စိတ္ေလာ၍ အေကာင္အထည္ မေဖာ္လုိေစခ်င္ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယခင့္ယခင္ အစုိးရေတြ လက္ထက္ေတြမွာလည္း မေအာင္ျမင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ Infrastructure မျပည့္စံုတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ေတြကုိ ထင္သလုိ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစုိးရ ေခတ္မွာေတာ့ စနစ္မက်တဲ့၊ မေအာင္ျမင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ စိတ္ေလာၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုတင္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ Physical Study Result၊ Business Model၊ Operation Model မပါ၀င္ေသးသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိမရွိ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီ ဆုိတာနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ လုပ္အားေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ရင္းႏွီးလုိက္ရပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ရင္းႏွီးရပါတယ္။ ဆုိလုိတာက စီမံကိန္းတစ္ခု မေအာင္ျမင္ဘူး။ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လဲြသြားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူက တာ၀န္ရွိသူ အစုိးရကုိပဲ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မွာပါ။ အဲဒီမွာ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္လည္း ပါမွာပါ။ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လဲြသြားရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ နစ္နာသလုိ အစုိးရအေပၚကုိလည္း အယံုအၾကည္ မဲ့သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ အေလးအနက္ စဥ္းစားေပးလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

အစီရင္ခံစာပါ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စီမံကိန္း အဆုိျပဳပံု ကိစၥမ်ားတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္း၊ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းအႀကိဳ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနဆုိၿပီး တင္ျပထားေသာ္လည္း စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အဆုိျပဳပံုစံမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအႀကိဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း ပါ၀င္သည့္အတြက္ တင္ဒါေခၚ၍ တည္ေဆာက္ထားၿပီးသလား ဆုိသည္ကုိ မရွင္းလင္းေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဒၚၾကည္ျပာက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (Proect X) ဧက၂၄၀၀ရွိသည့္ စီမံကိန္းကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ မေဆြးေႏြးခင္ အခ်ိန္ကတည္းက မေလးရွားကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ MoU ထိုးၿပီးသား ျဖစ္သည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမႈပံုစံမ်ိဳးမ်ား မရွိသလုိျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိဘဲ MoU ထိုးသည့္ကိစၥမွာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ နဲ႔ လဲြေခ်ာ္ေနသလား ျပန္လည္ စိစစ္လုိေၾကာင္း ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ႏွင့္ပတ္သက္၍ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမုိးမုိးစုၾကည္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ မရမ္းကုန္း ဗီလာစီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း (၈) ဧကတြင္ ေရစုကန္သံုးကန္ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါရမီ အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွစ္ဧကသည္ ပါရမီအားကစားကြင္းျဖစ္၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အားကစားကြင္း အျဖစ္သာ ရွိေစခ်င္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္ (ခ) ဦးေနဘုန္းလတ္က လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑တြင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္၊ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ႔အသံကုိ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္၊ ေမးခြန္းမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္း စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၂ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မွ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္

က်ဴးလြန္ခဲ့သူအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – Yangon Police)

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ကာ သတ္ျဖတ္ၿပီး အေလာင္းကို ရထားသံလမ္းေပၚ၌ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားကို ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးက ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

၎ကို အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကတရားစြဲဆိုခဲ့ကာ တရား႐ုံးက စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၎သည္ မိန္းကေလးငယ္ကို သားမယားျပဳက်င့္ကာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ ခဲ့သည့္အတြက္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ ည ၇ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ရပ္ကြက္ ဟံသာ၀တီ ဘူတာႏွင့္ လွည္းတန္း ဘူတာၾကား မုိင္တုိင္အမွတ္ (၄/၁၂) ရထား သံလမ္းေပၚတြင္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးေနသည္ကုိ ရထားေမာင္းသူက ျမင္ေတြ႕ၿပီး သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လာေရာက္စစ္ေဆးရာ အဆုိပါေနရာတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ရိွ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ေသဆုံးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အေလာင္းအားစစ္ေဆးရာ မိန္းကေလးငယ္မွာ လည္ပင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာ၊ ဦးေခါင္းေပါက္ျပဲဒဏ္ရာမ်ား ရရိွကာ ေသဆုံးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ရၿပီး အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာအနီးတြင္ လြယ္အိတ္ႏွစ္လုံးႏွင့္ ခဲတံခြၽန္ေခါက္ဓား တစ္ေခ်ာင္းကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း မွ (ပ) ၆၄၁/၂၀၁၆၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ – ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးရာ ေသဆုံးသူ မိန္းကေလးငယ္မွာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မီးခြက္ေစ်း ေအာက္ထိပ္ေန မ….(၁၀ႏွစ္) ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ၎၏မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္အတူ လွည္းတန္းခုံးတံတားေအာက္တြင္ ပန္းေရာင္းသည့္အလုပ္ လုပ္ကုိင္သည္ဟု စုံစမ္းသိရိွခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မိခင္ျဖစ္သူေဒၚ…အား ေခၚယူေမးျမန္းရာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ၎ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ မ…(၁၀ႏွစ္) တုိ႔ လွည္းတန္း ခုံးတံတားေအာက္၌ ပန္းေရာင္းေနစဥ္ ေဒၚ…. ညီမ၏ ခင္ပြန္းေဟာင္း ေတာင္းရမ္း စားေသာက္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေသာ ျပာကေလာင္ (ခ) ေက်ာ္ႀကီး ဆုိသူေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီး တစ္ဦးတည္း ပုိက္ဆံေတာင္းရမ္း ေနရသည္မွာ အဆင္မေျပသျဖင့္ မ…. (၁၀ႏွစ္) အား ထည့္ေပးလုိက္ရန္ ေဒၚ…. အား ေျပာဆုိရာ ေဒၚ…..မွ ထည့္ေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ သမီးျဖစ္သူကုိ ထည့္ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ျပာကေလာင္ တစ္ဦးတည္း ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာသျဖင့္ သမီးအား ေမးျမန္းရာ ျပန္လႊတ္လုိက္ၿပီဟု ျပာကေလာင္မွ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေဒၚ….က သမီးျဖစ္သူ ျပန္မေရာက္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုစဥ္ ျပာကေလာင္မွာ လုိက္ရွာမည္ ဟုဆုိကာ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္သုိ႔ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ သံသယရိွသည့္ ျပာကေလာင္ (ခ) ေက်ာ္ႀကီးအား ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက  လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ျပာကေလာင္ကို ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးစဥ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ၀န္ခံခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေသဆံုးသည့္ မိန္းကေလးငယ္ကို စစ္ေဆးေသာ ေဆးစာအရ မုဒိမ္းမႈကိုပါ က်ဴးလြန္ခံထားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသျဖင့္ ျပာကေလာင္ကို လူသတ္မႈပုဒ္မျဖစ္သည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂ အျပင္ မုဒိမ္းမႈပုဒ္မ ျဖစ္သည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

အစိုးရသက္တမ္းႏွစ္လယ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည့္ ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒ အေဟာင္းကို ျပင္ဆင္ၿပီးပါက စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ႐ံုးထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအား ေတြ႕ရစဥ္

အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္၀က္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည့္ ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒ အေဟာင္းအား ျပင္ဆင္ၿပီးပါက စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၁၁ ရက္က ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ CEO Conference 2018 အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားသလဲဆိုရင္ ေရွ႕မွာရွိခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပန္ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပၿပီး ဒီဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီးရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အစိုးရသစ္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာင္မၾကာခင္မွာ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္လယ္ကို ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္၀က္သက္တမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စည္ပင္သာယာေရြး ေကာက္ပြဲကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အခန္းက႑ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးႏိုင္သူအားလံုး မဲေပးခြင့္မရွိျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းက ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ၌ အျငင္းပြားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ပါက ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ ခိုင္မာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပည္သူလူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုျပန္လုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ျမဴနီစီပယ္ဥပေဒသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑၌ ပါ၀င္ၿပီး ျမဴနီစီပယ္ အက္ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀ေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမဴနီစီပယ္ဥပေဒကို အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ထက္က ေရးဆြဲထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းအား တူညီစြာ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္းကုိ တြန္းပုိ႔ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ေမ ၈ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုဂိၢလက စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ တူညီစြာ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းကုိ တြန္းပုိ႔ေနေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၅ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ဦးလွေဌးက “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးတုိ႔အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိပါတယ္။ အေျခခံကေတာ့ စက္သံုးဆီေစ်း ျမင့္မားေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကဆီဆုိင္မ်ားဟု ဆုိေသာ္လည္း ဆီဆုိင္အားလံုး ေစ်းႏႈန္းတူညီစြာ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေနျခင္းက လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာလားလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားျခင္းက ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကုိ အဓိက တြန္းပုိ႔ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္သံုးဆီဟာ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးႏွံမႈအထိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ ဖြင့္ေပးသင့္ပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ လူတစ္စုကပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စုိးမုိးခဲ့တဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဟာ ခြၽတ္ျခံဳက်ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာလည္း ဒီလူတစ္စုက ခ်ဳပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနမယ္ဆုိရင္ အနာဂတ္ ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္ ေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာလြန္းတဲ့သူက မတရားခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲလြန္းတဲ့လူက မတရားဆင္းရဲေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာမယ့္ ပဋိပကၡေတြကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စက္သံုးဆီးေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ တုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ ဂ႐ုျပဳမိပါေၾကာင္း၊ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားက ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ေစ်းႏႈန္း မဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ ျဖစ္လာေစရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ အစီအမံ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဓိကႀကီးမားလာျခင္းမွာ ကုန္ထုတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ေစ်ႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား ႀကီးမားျခင္း၊ လုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္း စသည့္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာရန္အတြက္ ကုန္ၾကမ္းစရိတ္မ်ား က်ဆင္းေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား က်ဆင္းေရး၊ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ တုိးျမႇင့္လာေရးအတြက္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးခမ်ား က်ဆင္းေစေရးအတြက္ တံတားကိုးခုတြင္ ျဖတ္သန္းခမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ တုိးတက္လာရန္အတြက္ စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အဆိုျပဳခ်က္တို႔ကုိ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ တုိင္းအစုိးရက ရွင္းလင္းတင္ျပ

ေမ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကို မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္တု႔ိကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္ ကုိ ေမ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းတင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အပုိင္းငါးပုိင္း ပါ၀င္ၿပီး အပိုင္း (၁) တြင္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆဲြရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာမည့္ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ား၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမူေဘာင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

အပုိင္း (၂) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ အပုိင္း (၃) ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈ ပံုစံႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းမႈပံုစံတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ အပုိင္း (၄) တြင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အိမ္ယာလုပ္ငန္း တုိးခဲ်႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ႐ႈခင္းမ်ား၊ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကာဗြန္ထြက္ရွိမႈနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑ တုိးတက္ရန္ ေရေပးမႈစနစ္၊ မိလႅာႏွင့္ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈစနစ္၊ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာ ေကာင္းေစရန္စနစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ခန္႔ခဲြမႈ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အပုိင္း (၅) တြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆဲြထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရႏွင့္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီမွ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တုိ႔မွ ေရးဆဲြထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ အစည္းအေ၀း (၁၈/၂၀၁၈) တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိျပဳခ်က္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အေျခခံအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အပုိင္း (၂၁) ပုိင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံမႈမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား၊ အိမ္ရာႏွင့္ ေျမယာက႑၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားက႑၊ လူထုအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ ေစ်းတည္ေနရာမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပန္းၿခံႏွင့္ စိမ္းလန္းဧရိယာမ်ား၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးက႑၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေရးက႑၊ အျခားတုိင္း/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြ႔ံၿဖဳိးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ ရရွိမႈအေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္ကုိ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာနမွ ေရးဆဲြထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။