ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Vertical Extension (ၿမိဳ႕ျပေဒါင္လိုက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း) အရ လုပ္ရမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရိွသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Vertical Extension (ၿမိဳ႕ျပေဒါင္လိုက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း) အရ လုပ္ရမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရိွသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၇ ရက္ေျမာက္ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေတြက Vertical Extension အရ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ရန္ကင္း၊ မဂၤလာဒုံ၊ မရမ္းကုန္း၊ ဒဂုံေလးၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ အဲဒီေနရာေတြမွာ Vertical Extension အရ လုပ္ရမယ့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ တစ္ဖက္ကမ္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း Vertical Extension မ်ားကုိ ယခုအခါမွာ ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ယူဆပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိတုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားကုိ ယခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရ သက္တမ္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ပဲ ထားသင့္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ယခုလႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းလည္း မထားသင့္ပါဘူး။ သေဘာတူညီခ်က္လည္း မေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြး အပ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာမွာ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္း၏ ေယဘုယ်သေဘာသာ ပါရိွၿပီး စီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရာေႏွာေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေျပာဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲဟု ေျပာၾကားသည္မွာ သုံးႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ရာ မလုပ္သင့္ေသာ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ရဲရဲ၀ံ၀ံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီးမွသာ သေဘာတူညီခ်က္ ယူသင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိကမၻာမွာ စီးပြားေရးေတာင့္တင္းတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွာေတာင္ အိမ္ေျခမဲ့ေတြကုိ ေနရာမခ်ထား ႏုိင္တာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ လက္ရွိ စလစ္ရထားသူေတြကုိ ေပးလုိက္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ျပည္သူေတြ ရန္ကုန္ ကုိတက္လာၿပီး အဲလုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္၊ ေနရာခ်ထား ေပးရမယ္ဆုိရင္ တစ္စတစ္စ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လူဦးေရ တုိးပြားလာၿပီး က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းမွာ လူဦးေရ နည္းပါးၿပီး မလုိလားအပ္တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ေရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအတြက္ေရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးႀကီးျဖစ္လာ ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း တင္စဥ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ခဲ့ရာ အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မပါ၀င္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္မျပဳ ေပးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္တင္ျပသည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္တြင္ ဧကသုံးေသာင္းဟု တင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ဧကႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ျပန္တင္သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ စီမံကိန္းကုိ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ား ျပဳျပင္ၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယခင္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

“ယခင္အစုိးရ လက္ထက္က စီမံကိန္းျဖစ္တယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းလဲသြားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး သင့္တယ္ဆုိၿပီး ေဆြးေႏြးထားတာ ရွိပါတယ္။ မူလကုမၸဏီ သုံးခုအစားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ စီမံကြပ္ကဲသြားဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ Corporation ပုံစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိၿပီး ယခင္ထဲက တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ထားတဲ့ New Yangon Development Corporation နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မတုိ႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံသိခြင့္ ရမယ္ဆုိရင္ သိရွိလုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စီမံကိန္းေတြဆုိတာ ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖုိ႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ စီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ မျဖစ္မေနသိဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအား ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ အစုိးရအဖဲြ႕က စီမံခန္႔ခဲြသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတင္ျပ

မတ္ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအား ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးၿပီး အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ အစုိးရအဖဲြ႕က စီမံခန္႔ခဲြသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဗိုလ္မွဴးမင္းေအာင္ေဇာ္က မတ္ ၂၃ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၁၇ ႀကိမ္ ေျမာက္ေန႔) တြင္ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ၀င္ေငြရရွိမႈအတြက္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခြန္၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရရွိေစေရးကုိလည္း အစုိးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အခြန္အခ ေပးေဆာင္၍ တရား၀င္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ဥပေဒကုိ လုိက္နာျခင္းလည္း မရွိဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အစုိးရအဖဲြ႕က စီမံခန္႔ခဲြသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္စားသံုးရေသာ အေျခခံစားသံုးခြန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေလ်ာ့နည္းေကာက္ခံ သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အခြန္အခ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆဲြျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာစိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အပုိဒ္ (၄) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ အခြန္အခရေငြသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဤဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (ဋ) ပါ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာစိစစ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (ဋ) သည္ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အခြန္အမ်ဳိးအစား ၁၈ မ်ဳိးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ၏ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ မူလလ်ာထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ ၄၃၄ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၂၂၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၂၆ ဘီလ်ံ ေက်ာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာမွ ေကာက္ခံမည့္ စည္ပင္သာယာေရးဆုိင္ရာ အခြန္မ်ား ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဆုိင္ရာ အခြန္အခရေငြမ်ား ၈၈ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔၏ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၉) အပုိဒ္ (၄) တြင္ ေျမယာခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၀) တြင္ ယစ္မ်ဳိး ခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၅) တြင္ ဓာတ္သတၱဳခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၆) တြင္ အင္းအုိင္ခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၇) တြင္ သစ္ေတာခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၈) တြင္ စည္ပင္သာ ယာေရးဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊ အပုိဒ္ (၂၀) တြင္ တာတမံခြန္၊ အပုိဒ္ (၂၁) စားခြန္၊ အပုိဒ္ (၂၂) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၏ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႏွင့္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းမ်ားအား ငွား ရမ္းျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအ ခြန္အခမ်ားႏွင့္ အပုိဒ္ (၂၃) တြင္ျပပဲြ၊ ေဖ်ာ္ေျဖ ပဲြအခြန္အခမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ဆက္တဲြမ်ားပါ ႀကီးၾကပ္ေကာက္ခံေနေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း ေကာက္ခံ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသြင္း ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ အခြန္အခမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက အျပည့္အ၀ရရွိမည့္ အခြန္အခရေငြ လ်ာထားခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ အခန္း (၄)၊ အပုိဒ္ (၁၁) တြင္ ၀င္ေငြခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၂) ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၃) တြင္ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၄) တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ အပုိဒ္ (၁၉) တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပံုတင္ခ၊ စစ္ေဆးခ စသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု သတ္မွတ္ေပးေသာ ရာခုိင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအတုိင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးသြင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ အခြန္အခမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သတ္မွတ္ေပးေသာ ရာခုိင္ႏႈန္း အခ်ဳိးတုိင္းသာ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း၏ အပုိဒ္ (၂၄) တြင္ ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အခြန္အခမ်ားကုိ အပုိဒ္ခဲြ (က)မွ အပုိဒ္ခဲြ (ဏ) အထိ အပုိဒ္ခဲြ (၁၅) ခုျဖင့္ တိက်စြာ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေၾကာင္း၊ အပုိဒ္ (၂၇)  ႏွင့္ အပုိဒ္ (၂၉) တုိ႔အရ အခြန္အခ ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အစားထုိးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံရရွိမႈကုိ ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရအဖဲြ႕သည္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းၿပီး အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြ ထားေသာေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ရည္ညႊန္းခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၀၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ) အရလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ အရ လည္းေကာင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့သည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၀န္ထမ္းအင္အား အသစ္၊ ႐ံုးအေဆာက္အအံု အသစ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမည့္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံကို ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ဟုဆုိ

မတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၀န္ထမ္းအင္အား အသစ္၊ ႐ုံးအေဆာက္အအံု အသစ္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမည့္ ကုန္က်စရိတ္ ၁၀ဘီလ်ံကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥအား မတ္ ၁၆ ရက္၌ ျပဳလုပ္ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ ရာဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ရေငြအားလုံးလည္း ၂၁၂ ဒသမ၂၄၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသုံးစရိတ္ အေနႏွင့္လည္း တင္ျပသည့္အတုိင္း ၂၁၂ ဒသမ၂၄၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေန ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ ရက္ စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရေငြ လ်ာထားခ်က္ အေျခအေနအရ ည္းေကာင္း၊ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေျခာက္လအတြက္ သီးျခားေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ၏ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးကုိ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ထားရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းတူ၊ ျပည္ေထာင္စုမွ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေငြ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိလည္း ဒုတိယသမၼတႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တဲ့အခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ႏွင့္ က်ခံမယ့္ ၀န္ထမ္းအင္အားအသစ္၊ ႐ုံးအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၀၅ ဘီလ်ံကုိ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မူလတင္ျပခဲ့သည့္ ၂၁၂ ဘီလ်ံမွ ၂၀၂ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံရေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္သည္လည္း ၂၀၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ရေငြအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၀ ဒသမ ၇၉ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ေ၀စုမွ ၆၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ငွာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခြန္အေကာက္ရရွိေငြ ၁၆ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံ၊ အျခားသာမန္ရေငြ က်ပ္ ၄၈ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြ မွ ၁၆ ဒသမ ၁၅၄ ဘီလ်ံႏွင့္ ေၾကြးၿမီရေငြသည္ ၄၆ ဒသမ ၁၈ ဘီလ်ံျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းရေငြသည္ ၂၀၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အသုံးစရိတ္ အေနျဖင့္သာ မန္အသုံးစရိတ္သည္ ၆၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္သည္ ၁၃၃ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ မရွိသျဖင့္ ဥပေဒသေဘာထားမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ မရွိေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကားခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

ဒလၿမိိဳ႕နယ္တြင္ လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း ေရခ်ဳိသုံးစြဲႏုိင္ရန္ စည္ပင္ႏွင့္ ကုမၸဏီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနာက္ေျခာက္လ အတြင္းေရခ်ဳိသုံးစြဲႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ကုမၸဏီတုိ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၅ ရက္က ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဆာပါေခ်ာင္ရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ AG Resources Myanmar Co.,Ltd တို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရသန္႔စက္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

“ဒီေန႔ တည္ေဆာက္တဲ့ ေရသန္႔ျဖန္႔ေ၀ေရး လုပ္ငန္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရယ္၊ ကုမၸဏီရယ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအစိုးရကေန စီမံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ ဒီကိုလာခဲ့သလဲဆိုရင္ ေႏြရာသီ ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရအခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေရးကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က အခ်ိန္ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီေန႔ဖြင့္ပြဲလုပ္ၿပီးသြားရင္ ဒီေန႔ညေနမွာပဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာပဲ ေရေပးေ၀မယ္တို႔ ရပ္ရြာထဲမွာပဲ ေရျဖန္႔ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒလအတြက္ ေရခ်ိဳ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ႏွစ္သိန္း သံုးစြဲခြင့္ရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေနမွတစ္ဆင့္ ေနာင္ေျခာက္လေနရင္ သုံးသန္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရဘံုဘိုင္ေတြနဲ႔ သံုးႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာဖို႔ ဒလၿမိဳ႕သူ/ၿမိဳ႕သားေတြေရာ အစိုးရဌာန အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြေရာ၊ ပုဂၢလိကက႑နယ္ပယ္ကေရာ ၀ိုင္း၀န္းၿပီး ကူညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါ” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕တိုင္း၊ ရြာတိုင္းကို လမ္းေပါက္ရန္ မီးလင္းရန္ႏွင့္ ေရသန္႔သံုးစြဲႏိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ဒီကိစၥရပ္မ်ိဳးကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔သာ ေဆာင္ရြက္ပါက အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑မွ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္သြင္းၿပီး ေရျဖန္႔ျဖဴးမည္ ဆိုပါက သံုးစြဲမည့္သူမ်ားလည္း မိမိတို႔သံုးစြဲသည့္အေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးစြဲခေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဒလၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရေပးေ၀ေရးကို လာမည့္ေျခာက္လတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ ယခုေႏြရာသီတြင္ ေရလီတာ ႏွစ္သိန္းကို ေန႔စဥ္ ဒလၿမိဳ႕နယ္သူ/ၿမိဳ႕နယ္သားေတြကို ေရအခမဲ့ေပးေ၀ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ေျခာက္လတြင္ ေရလီတာ သုံးသန္းကို ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေရေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အဆင့္ဆင့္အားျဖင့္ ေရလီတာ ၅၃ သန္းကို ေကာ့မွဴး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ ေရေပးေ၀ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္ က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာ၍ ယခင္ႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကား

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ ႏွစ္ပတ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေပးပို႔ေနက် ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကားခဲ့ရသည္။

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသုိလ္တြင္ မတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ာ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသုိလ္မွ ဆရာဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလို အခမ္းအနားလုပ္တာ အရမ္းလည္း ၀မ္းသာတယ္။ အရမ္းလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြေရာ၊ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ မတရားတာေတြကို တရားေအာင္ အမွန္တရားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့ပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမဲတမ္း လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီရမွာပါ။ အခုက ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ အသံပဲ ၾကားရေသးတယ္။ အျပည့္အ၀ မရေသးဘူး။ အျမဲတမ္း အ႐ႈံးဆိုတာ မရွိဘူး။ အခုဆို အေမစုလည္း ဘာမွျပည့္ျပည့္၀၀ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို အစပ်ိဳးႏိုင္တာ ေက်ာင္းသားေတြပဲလို႔ သိေစခ်င္တယ္။ ဖုန္းေမာ္က တရားအားမထုတ္ရေသးခင္ က်ဆံုးသြားရတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ အစ္မတို႔ အမွ်ေ၀တာကို သူရမွာပါ” ဟု ကိုဖုန္းေမာ္၏ အစ္မအႀကီးဆံုးျဖစ္သူ ေဒၚမာမာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္ က်ဆံုးျခင္း အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား တတ္ေရာက္လာသူမ်ားက လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် အေလးျပဳခဲ့ၿပီး ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႔အား ရည္စူး၍ သံဃာအပါး ၃၀ အား သကၤန္းဆပ္ကပ္ လွဴဒါန္းကာ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူလူထု အေပါင္းအား ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း အထိမ္းအမွတ္ တစ္မိနစ္ၿငိမ္သက္ကာ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

“ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္တာကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့တာေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ဘယ္နားကုိ ေရာက္ေနၿပီလဲ ဘယ္လိုအေျခေနမ်ိဳးကို ေရာက္ေနၿပီ လဲဆိုတာေတြကို သံုးသပ္ရမွာပါ။ သူတို႔ လိုလားခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီလားဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ က်င္းပရတာပါ။ ပထမအခ်က္က သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိေစဖို႔ပါ။ သမိုင္းမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ သမိုင္းတစ္ပတ္ ျပန္လည္လာခဲ့ရင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို သမိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္ေျပာရမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမွာက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြပဲ။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေအးခ်မ္းတဲ့တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လူငယ္ေတြက ဘယ္ေလာက္ ထက္သန္သလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပခ်င္တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခမ္းအနားကို က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အခမ္းအနား က်င္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာအား အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ မေဆြဇင္၀င္းက ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာျမသိန္းက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္အတြက္ သ၀ဏ္လႊာက ေရာက္မလာဘူး။ ပို႔တာက ပို႔လုိက္တယ္။ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာတာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္လုိက္ရတာပါ။ အခမ္းအနားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အကုန္ဖိတ္ထားပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းကေတာ့ ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းကေတာ့ သူတစ္ေယာက္ပဲပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စားလွယ္ေတာ့ လာပါတယ္။ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ပါ။ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း ဖိတ္ထားပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုရွိလို႔  မတက္ေရာက္ျဖစ္တာပါ” ဟု သ၀ဏ္လႊာ ေနာက္က်ရသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆင့္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဌးက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၃ ရက္ျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ဦးက ၎၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေျပာၾကားကာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္ေပး အေရးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ စု႐ံုးခဲ့ၾကရာ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လံုထိန္းတပ္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲခဲ့ရာတြင္ ကိုဖုန္းေမာ္၊ ကိုစိုးႏိုင္ႏွင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ေသနတ္မွန္ခဲ့ၿပီး ကိုဖုန္းေမာ္မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အခင္းျဖစ္သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ေသဆံုးသြားကာ ကိုစိုးႏိုင္မွာ ေသနတ္မွန္ဒဏ္ရာျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔  ကိုဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးခဲ့ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စစ္အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရး ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈႀကီး၏ အစပ်ိဳး လံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတြင္  အမ်ားက မွတ္ယူထားသည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရထူထပ္လာျခင္း၊ ၿမိဳ႕သိပ္သည္းဆ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရရွားျခင္း စသည့္ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ ဥစၥာပစၥည္း ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈတို႔ ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရႏုိင္ဟု YHT ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာအား အေပၚစီးမွ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆန္းထူးေအာင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရ ထူထပ္လာျခင္း၊ ၿမိဳ႕သိပ္သည္းဆ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း၀င္ျခင္း၊ ေရရွားျခင္းစသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ ဥစၥာပစၥည္းဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈတို႔ကို ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (YHT) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကုိ ခံနိုင္ရည္ရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္၀န္း ရာသီဥတု လြန္ကဲမႈမ်ားသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေနၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေလ့လာခ်က္ တစ္ခုတြင္ ေျမနိမ့္ပိုင္း ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသရွိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ကမၻာ့အဆုိးရြားဆုံး ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံၾကရမည္ဟုဆုိသည္။

ရန္ကုန္သည္ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း၀င္ျခင္းႏွင့္ ေရရွားပါးျခင္း စသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရ ထူထပ္လာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕သိပ္သည္းဆ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေသဆုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဥစၥာပစၥည္း ဆုံး႐ႈံးရမႈႏွင့္ စီးပြားက်ဆင္းမႈတို႔ကို ပိုမုိထိခိုက္စြာ ခံစားရႏုိင္ေၾကာင္း YHT က  ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း နည္းဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး က်င့္ထုံးမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခဲ့ပါက တံု႔ျပန္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္ အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္အုိးအိမ္ ဥစၥာပစၥည္း ဆုံး႐ႈံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈအသိုက္အျမံဳႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ အေပၚတြင္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္လည္း ဆုံး႐ႈံးမႈနည္းပါးေအာင္ စီမံႏုိင္၍ ေသခ်ာသည့္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ကာ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးသုိ႔ ေရွး႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YHT က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရတိုးႏႈန္း အျမန္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ MEGA City ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပရာဇ၀တ္မႈ ထူေျပာလာမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားထားသည္။

“လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္လာရင္ ဒီၿမိဳ႕ကို ခုကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားရင္ ၿမိဳ႕ျပျပႆနာေတြ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ အင္တာနက္ဆာဗာ တစ္နာရီခန္႔ ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ စုျပံဳခဲ့ၿပီး အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕႐ုံးေရွ႕တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား မတ္ ၉ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေန၀န္းထက္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႕႐ံုးတြင္ အင္တာနက္ဆာဗာ တစ္နာရီခန္႔ ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ မတ္ ၉ ရက္တြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ေထာင္ခ်ီစုျပံဳခဲ့ၿပီး အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

မတ္ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕႐ံုးေရွ႕တြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လာေရာက္သူ အလြန္မ်ားျပားခဲ့ၿပီး လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားမႈအရ မတ္ ၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက အင္တာနက္ဆာဗာ တစ္နာရီခန္႔ ျပတ္ေတာက္ခဲ့သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ယခုလို ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ စုျပံဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မေန႔က ေန႔ခင္းက အင္တာနက္ဆာဗာ ျပတ္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ မီးကလည္း ပ်က္သြားေသးတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဒီေန႔လူေတြ စုျပံဳသြားေတာ့တာပဲ” ဟု ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ မတ္ ၉ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔ ကတည္းက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ံုးေရွ႕တြင္ လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္း သူမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ အဆိုပါ႐ံုးေရွ႕တြင္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ မနက္ ၁ နာရီကတည္းက လာေစာင့္ေနတာ။ အခုမွရတာပါ။ ရဲေတြေျပာတာ ၾကားတာကေတာ့ မနက္က တန္းစီတာ လူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိမယ္တဲ့” ဟု လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးက မတ္ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီေက်ာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ားစုျပံဳရျခင္းသည္ အင္တာနက္ဆာဗာ ျပတ္ေတာက္မႈ အပါအ၀င္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္အတြက္ ခရီးစဥ္မ်ားရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ယူရန္ လာေရာက္သူမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မတ္ ၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ တိုက္ဆိုင္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕႐ုံးေရွ႕တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား မတ္ ၉ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေန၀န္းထက္)

မတ္ ၉ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းသူမ်ားအား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႕႐ံုးအတြင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ႐ံုးအတြင္း၌ ေစာင့္ဆိုင္းသူ ေထာင္ခ်ီခန္႕ရွိကာ ႐ံုးျပင္ပတြင္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ရာဂဏန္းခန္႔ ဆက္လက္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုသို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕က ခရီးသြားရန္အတြက္ ယူေဆာင္လာသည့္ အ၀တ္အစား အိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုး အနီးအနားတြင္ ခ်ထား၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ပါက ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းရန္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အခေၾကးေငြယူ၍ ကူညီေပးသူမ်ားရွိခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကုန္က်မည့္ အခေၾကးေငြထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးခန္႔ယူကာ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ရွိေနသျဖင့္ စနစ္တက် ေစာင့္ဆိုင္းသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း လာေလွ်ာက္လို႔ လိုက္လာတာ။ မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္ကတည္းက ေရာက္ေနတာ။ အခု သူငယ္ခ်င္းက အထဲမွာ။ အထဲမွာလည္း လူ ၂၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ၅၀၀၀၀ ေပးရမယ္။ ျမန္ျမန္ရမယ္ေျပာလို႔ ေပးလိုက္ေတာ့ တန္းစီထားတဲ့ အတန္းႀကီးကို ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ေခၚသြားတယ္။ တကယ္တမ္းက်တာက သံုးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လာေရာက္သူ တစ္ဦး၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သူက ေျပာၾကားသည္။

 

ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ုံတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေမြးကင္းစကေလးငယ္အား လိမ္လည္ခိုးယူမႈျဖစ္ပြား

ေျမာက္ဥကၠလာေဆး႐ုံ၀င္းရွိ သားဖြားမီးယပ္ ျပင္ပလူနာဌာန လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ုံတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေမြးကင္းစကေလးငယ္ တစ္ဦးကုိ လိမ္လည္ခိုးယူမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

မတ္ ၅ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (ည) ရပ္ကြက္ေန ကိုအံ့ေဇာ္ (၃၆ ႏွစ္) သည္ ဇနီးျဖစ္သူ မေခ်ာျဖဴ (ခ) ေခ်ာစုႏိုင္ (၃၅ ႏွစ္) မွာ မီးဖြားရန္ ဗိုက္နာေနသျဖင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ကာ သားဖြားမီးယပ္ေဆာင္တြင္ သားတစ္ဦး ေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလးအား ေမြးကင္းစကေလး ေဆးကုသေဆာင္သို႔ သြားေရာက္ျပသရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကိုအံ့ေဇာ္က ဇနီးျဖစ္သူ တက္ေရာက္ေနေသာ ခုတင္သို႔ သြားေရာက္ ေခၚေဆာင္မည္ျပဳရာ အမ်ဳိးသားမ်ား၀င္၍ မရသျဖင့္ သားဖြားမီးယပ္ေဆာင္ေရွ႕၌ ေတြ႕ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အေဆာင္အတြင္းရွိ ကေလးကို ေခၚေဆာင္ေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အတူ ေမြးကင္းစကေလး ေဆးကုသေဆာင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေဆးမွတ္တမ္း မပါသည့္အျပင္ ကေလးမွာ ႏို႔ဆာသျဖင့္ ငိုေန၍ ဇနီးရွိရာ သားဖြားမီးယပ္ေဆာင္ရွိ ခုတင္သို႔ ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးအား ဇနီးျဖစ္သူက ႏို႔တိုက္ေနခ်ိန္ ကိုအံ့ေဇာ္မွာ အေပါ့သြားၿပီး ျပန္လာရာ ကေလးအား မေတြ႕ရွိသျဖင့္ ေမးျမန္းရာ ကိုအံ့ေဇာ္ႏွင့္ပါလာသူ အမ်ဳိးသမီးကို ကေလးအားျပသရန္ ေဆးစာအုပ္မ်ားႏွင့္အတူ ထည့္ေပးလိုက္၍ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေျပာျပသိရွိရသျဖင့္ လိုက္လံၾကည့္႐ႈရာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ရဲမႈခင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ကေလးကုိ ေဆး႐ုံထဲကုိ ၀င္ေရာက္ ခုိးယူတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္က မိဘေတြရဲ႕႐ုိးသား၊ မသိနားလည္မႈကုိ မလိမ့္တစ္ပတ္လုပ္ၿပီး လိမ္လည္ ယူေဆာင္သြားတာျဖစ္တယ္။ မိဘေတြရဲ႕ သူစိမ္းကုိ ယုံၾကည္မႈ၊ ဂ႐ုစုိက္မႈ အားနည္းတာလည္း ပါ၀င္မယ္။ အခု သားဖြားမီးယပ္ေဆာင္ကုိသြားဖုိ႔ ကေလးအေဖက တန္းစီတဲ့အခါ လိမ္လည္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးက ကေလးခ်ီတာ ပုံမက်ဘူး။ ဒီလုိခ်ီရတယ္။ ကူညီေပးမယ္ဆုိၿပီး ၀င္ေပါင္းတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကေလးေအာ္ေတာ့ မိခင္ဆီ ျပန္သြားတယ္။ ကေလးအေဖ အေပါ့အပါး သြားတဲ့အခါ ကေလးအေမကုိ သားဖြားေဆာင္ သြားပုိ႔မယ္ေပါ့။ လမ္းမွာ ကေလးအေဖကုိ ေတြ႕ေတာ့လည္း သားဖြားေဆာင္ သြားပုိ႔ထားတယ္ေပါ့။ ညေနေလာက္မွ သြားျပန္ေခၚေပါ့။ အခ်ိန္ၾကာေတာ့ သားဖြားေဆာင္မွာ ကေလးအေဖအေမ သြားၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔နာမည္နဲ႔ လာပုိ႔ထားတဲ့ ကေလးက မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ မိခင္ကလည္း လမ္းသြားလမ္းလာ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကေလးကိစၥကုိ ကုိယ္တုိင္လုပ္တာမ်ဳိး ဂ႐ုထားရတယ္။ အခုက သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိေတာ့။ ဖခင္ကလည္း မလည္မ၀ယ္ျဖစ္ေတာ့ ဒီကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အခုေတာ့ ေဆး႐ုံမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ CCTV ကေနတစ္ဆင့္ အဲဒီအမ်ဳိးသမီး မ်က္ႏွာပုံသဏၭာန္ကုိ ရရွိေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ရွာေဖြေနတယ္။ က်ဴးလြန္သူကုိေတာ့ ေဖာ္ထုတ္သြားမယ္” ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာၾကည္စုိးက မတ္ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးကို ခိုးယူသြားသည့္ အမ်ဳိးသမီး (စိစစ္ဆဲ) အား ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ) ၂၅၂/၂၀၁၈၊  ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၆၃ (လူခိုးမႈ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စုံစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္ဆုိင္းခုိင္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းခုိင္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက မတ္ ၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေ၀း (ဒသမေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွသိန္းက ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားသည္ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္သည္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားသည္ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္သည္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္းကုိ ေျဖရမယ္ဆုိရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နမိတ္အတြင္းမွာ အထူးသျဖင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြကုိ လက္ရွိ တည္ဆဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၆ ေမ ၁၄ ရက္မွာ လုပ္ငန္းေတြ ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားရန္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမွာ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါလည္း စုစုေပါင္း အေဆာက္အအုံ ၁၂ လုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာက အကူးအေျပာင္း ကာလအတြင္းမွာ ဒီ ၁၂ လုံးအေနနဲ႔ အရင္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းရွိ မရွိဆုိတာကုိ ျပန္စစ္ဖုိ႔အတြက္ ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ဆုိင္းထားတဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြကို ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီမွ လက္ရွိတည္ဆဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးေတာ့ မ်ားမၾကာမီမွာပဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ကစၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအုံေတြကုိ ရပ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ အားလုံးကုိလည္း အျမန္ဆုံး ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးေတာ့ ခ်ထားေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္တန္႔ထားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာမႈရွိေၾကာင္း၊ လုပ္သားမ်ား အတြက္လည္း အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ၾကံဳေနရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပါရွိသလုိ ခြင့္မျပဳႏုိင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားလည္း ပါရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ႏွစ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ လူတစ္ရာနီးပါးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၅၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့

YBS (၉၁) ယာဥ္ႏွင့္ Grand Starex အမ်ဳိးအစား ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္တို႔ တိုက္မိမႈ ျဖစ္ပြားစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ပုလဲအရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕)

ဇန္န၀ါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ လူတစ္ရာနီးပါးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၅၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း မတ္ ၅ ရက္တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံစမ္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္န၀ါရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၂၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား ၄၈ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၅၀ ေသဆုံးကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ၂၁၅ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၈၅ ဦး စုစုေပါင္း ဦးေရ ၃၀၀ ရွိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၁၃ မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား ၃၅ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ကိုးဦး စုစုေပါင္း၄၄ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ၁၉၁ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၈၃ ဦး စုစုေပါင္း ၂၇၄ ဦးရွိခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ႏွစ္လအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၄၄၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၉၄ ဦးေသဆုံးကာ ၅၇၄ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ႏွစ္လအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ခုနစ္မႈႏႈန္းျဖစ္ပြားေနၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် လူတစ္ဦးခြဲႏႈန္းျဖင့္ ေသဆုံးေနသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ရက္လွ်င္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လူကိုးဦးခြဲႏႈန္းျဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။