ေျခာက္နာရီ ၾကာျမင့္သည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ခရီးစဥ္အား သုံးနာရီျဖင့္ ေရာက္ရိွရန္ ရထားလမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္မည္ဟုဆို

ေျခာက္နာရီ ၾကာျမင့္သည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ခရီးစဥ္အား သုံးနာရီျဖင့္ ေရာက္ရိွရန္ ရထားလမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

အဆိုပါ လမ္းပိုင္းတြင္ ရထားေျပးဆြဲမုိင္ႏႈန္းမွာ ကီလုိမီတာ ၆၄ သာ ခုတ္ေမာင္းလ်က္ရွိၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ၿပီးစီးပါက ကီလုိမီတာ ၁၀၀ အထိ ေျပးဆြဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားစီမံကိန္းပေရာဂ်က္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးဘျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းက မၾကာခင္ကာလမွာ စေတာ့မယ္။ ဒီရထားလမ္းေတြ အဆင့္ျမႇင့္ၿပီးရင္ေတာ့ ခရီးသြား ျပည္သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပမယ္။ ပုိၿပီးေကာင္းလာမွာေပါ့”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်က္ျပစနစ္မ်ား လဲလွယ္ျခင္း၊ သံလမ္း၊ ကြန္ကရစ္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ လမ္းပုိင္း၊ ရန္ကုန္-ပဲခူး လမ္းပုိင္းတုိ႔ကုိ ကနဦး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာ ရန္ကုန္-မႏၱလး ရထားလမ္းပုိင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းပုိင္းတစ္ခုလုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၁ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံ သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ရထားလမ္းပုိင္းမွာ ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ယန္းဘီလ်ံ ၇၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၃၀) ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေခ်းေငြျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္းဘီလ်ံ ၄၀ ေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းပုိင္း၏ အရွည္မွာ ၃၈၅ ဒသမ ၅ မုိင္ရွိၿပီး ၎ခရီးစဥ္မွာ ၁၄ နာရီ ၾကာျမင့္ကာ လမ္းပုိင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ၿပီးစီးပါက ရွစ္နာရီျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကၤံစီမံကိန္းတြင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္မွ လား႐ႈိးအထိ အျမန္လမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း အပါအ၀င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကၤံစီမံကိန္းတြင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္မွ လား႐ႈိးအထိ အျမန္လမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး အပါအ၀င္ လင္ခ်မ္းေဒသႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားကို လင္ခ်မ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ လင္ခ်မ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အတြင္းေရးမွဴး Mr. Yang Haodong ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦးတို႔သည္ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းတြင္ လင္ခ်မ္းေဒသႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံက႑တြင္ ကြန္းလုံတံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္မွ လား႐ႈိးအထိ အျမန္လမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ခရီးသြားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ တ႐ုတ္လင္ခ်မ္းနယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ႏွင့္ ျမန္မာခ်င္းေရႊေဟာ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔အား OBOR စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လင္ခ်မ္း-လာ႐ႈိးနယ္စပ္ေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈစႀကၤံအတြက္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွအစျပဳ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ရခုိင္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ MoU နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္အစုိးရ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ တ႐ုတ္အေျခစုိက္သတင္းစာ ေပါက္ေဖာ္သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။