ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၇၈ ဦး ထပ္မံခန္႔အပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၇၈ ဦးကို ထပ္မံျဖည့္တင္း ခန္႔ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူမဆို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လာေရာက္ ခံယူႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း စစ္ေတြေဆး႐ံု၊ သကၠယ္ျပင္ေဆး႐ံု၊ ေျမာင္းေဘြေဆး႐ံု၊ ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ံု၊ ေစတီေတာင္ေဆး႐ံု၊ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ျပင္ပလူနာႏွင့္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ တိုင္းရင္းသား ၂,၈၂၃ ဦး၊ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ ၁၁,၃၇၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၄,၁၉၆ ဦးကို ကုသေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား အပါအ၀င္ သားဖြားဆရာမ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ စသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဦးစားေပး အစီအစဥ္ သတ္မွတ္၍ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (စစ္ေတြ) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၄၃၀၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) ေျခာက္လ သင္တန္းအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၌ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၁၀၁ ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိၿပီး ရာထူးတိုး၍ လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူျခင္း အပါအ၀င္ အျခားလစ္လပ္ေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၌ ဆရာ၀န္မ်ား ပိုမို ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အထူးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္လည္း ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းမႀကီးမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔သြားရာလမ္း၊ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကား၊ ဥယ်ာဥ္ (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗလီ၊ ေက်ာင္းေနရာမ်ားတြင္ ငါးဦး သုိ႔မဟုတ္ ငါးဦးထက္ ပုိေသာသူမ်ား စုေ၀းျခင္း မျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ယခင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ည ၉ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအစား ည ၁၀ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ထိ ကာလအတြင္း ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိန္ တစ္နာရီ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ-၁၄၄ ထပ္မံထုတ္ျပန္မႈအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ဇြန္ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းက လုိက္လံေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၈ ျဖင့္ ညေန ၉ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ထိ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လုံျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္သြားမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အထုိက္အေလ်ာက္ ထိခုိက္မႈရွိေနသည့္အအတြက္ ေဒသတြင္းေန ျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္အက်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္ကုိး၍ ပုဒ္မ-၁၄၄ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရရွိေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြး

Photo: Ministry of Foreign Affairs Myanmar

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခရစၥတင္းရွာေနး ဘာဂ်န္နာအား ဇြန္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္႐ုံး တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ခရီးစဥ္ လာေရာက္ျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ ေျဖရွင္းေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိုက္အ၀န္း ႏွစ္ခုအား ပိုမိုနီးကပ္လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား အေထာက္အကူျပဳရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျမျပင္ အေျခအေနႏွင့္ နက္နဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ရန္၊ အေျခအေနမွန္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းမွ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အထူးကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းကူး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ညစာသုံးေဆာင္ျခင္း မျပဳမီ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကုိ သတိျပဳရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးျမင့္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကုိ သတိျပဳရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မုိင္းပန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တင္သြင္းသည့္ ”ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ UNSC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ပါရွိရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစား ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပန္လည္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

”အဖြဲ႕၀င္သုံးဦး ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ပါ၀င္မႈဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ စိစစ္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံး၌ တည္သည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ ယခုဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးႏုိင္မယ့္ အေျခအေနရွိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေကာ္မရွင္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားထံမွ ဆင္းသာလာေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္လာမည္ကုိ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္ ပါ၀င္သာ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ပထမဦးစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ယင္းေကာ္မရွင္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေခၚယူျခင္း ေတြ႕ဆုံျခင္း ေမးျမန္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးဦးကုိ ဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မွတစ္ပါး မည္သူကမွ ေမးျမန္းပုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ၎အာဏာမွာ တရားေရးအာဏာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားေရး အာဏာကုိ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ေပးအပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္သလုိ ျဖစ္ေနမွာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ Sovereign Decision ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားက ခ်မွတ္ပါက မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ လုံျခံဳေရးပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဳိးေပါက္သြားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာကုိပါ ထိပါး စြက္ဖက္လာႏုိင္တာကုိပါ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္မႈ ကာလေနာက္ပုိင္းအား စုံစမ္းမယ္ဆုိသည့္အတြက္ ၎ကာလသည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ မရွိခ်ိန္၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပ်က္ျပားေနခ်ိန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး နာက်င္ခံစားၿပီး သံသယႀကီးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား လည္ပတ္ႏုိင္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထပ္မံမဆုံးရႈံးေရး၊ ျပည္သူလူထု အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ထပ္မံမထိခုိက္ေစေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ကာလျဖစ္၍ ၎ကာလကုိ ႏိုင္ငံျခားသား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သမုိင္းေနာက္ခံ အေျခအေနမသိ၊ ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားေနရသည့္ ဒုကၡကုိမသိဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သုံးသပ္ စစ္ေဆးလာမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိး၏ ပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသည္။

”ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကသာ ကြပ္ကဲစီရင္ပုိင္ခြင့္ ရွိၿပီးေတာ့ ျပည္ပႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ေစျခင္းဟာ ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကိဳဆုိေနသလုိ ျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာအစုိးရကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ UN က လာေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရး အေရးႀကီးအဆုိအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ရႈံးနိမ့္သြားသည့္ မဲရလဒ္အား ေတြ႔ရစဥ္

ယခုကဲ့သုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရႈိင္းၿပီး ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား စသည့္ က႑ေပါင္းစုံမွ ဆက္ႏႊယ္လာႏုိင္သည္ကုိ သတိေပး ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဳိးကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေဇာင္းေပးကာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၎တုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္လာပါက ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာကုိ တရားနည္းလမ္းက် ေျဖရွင္းရာမေရာက္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးမႈမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသား ပါ၀င္သည့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း၊ အေျခအေန ပုိမိုရႈပ္ေထြး ဆုိးရြားသြားေစျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အမုန္းတရားမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

”လုံျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အေျခခံက်က် စဥ္းစားၿပီး အစုိးရရဲ႕ အခြင့္အာဏာအတြင္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွးရႈေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကုိသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ ျမန္မာပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္တဲ့ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ရင္း ေစတနာအမွန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတိတ္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ သိရွိလက္ခံႏုိင္သည့္ မိမိႏုိင္ငံသား အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတက္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔သာ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔သာ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေသာကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး အတိမ္းအေစာင္း မခံသည့္ကိစၥျဖစ္၍ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမွားယြင္းခဲ့ရင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား ထိခုိက္နစ္နာၿပီး မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား နက္ရႈိင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစလႊတ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မဲခြဲမႈ မလုပ္ဘဲ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ R2P ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႕လြန္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္းတုိ႔ကိုပါ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ရြက္လာၾကေၾကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္သည္ အႀကံေပးရန္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို UN တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး တရား၀င္အတည္ျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္ ရခုိင္အေရး လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္လာသည့္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး မိေအးႏွစ္ခါနာ သာမက ၁၀ ခါမကနာသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေနကာ မိိမိႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း မယံုၾကည္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ မရွိသည့္ ကုလသမဂၢ၏ တုိက္တြန္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အလုံးစုံလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္မလုိဘဲ မိမိႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ထားရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈကုိ မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္နစ္နာမႈ မရွိေစႏုိင္ေသာ အေျခခံအခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေရးႀကီးအဆိုအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း၍ အဆိုအား အတည္မျပဳရန္ သေဘာထားတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုအေပၚ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားသည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳလုိက္သည္ႏွင့္ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဌာနမွ အမႈဖြင့္ထားေသာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးအား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳလုိက္သည္ႏွင့္ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရမွ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ပညာေရးဌာနမွ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းကုိ ခံေနရေသာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပုိင္းက ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ပညာေရးကိစၥ အပါအ၀င္ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ေရးသားေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးအား ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသန္းေမာင္ဦး က “ သူတုိ႔ဘက္က အမႈဖြင့္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ရင္ဆုိင္ရမွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ရဲစခန္းမွာ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမယ္။ သူတုိ႔ ဒီကုိလာဖို႔ေတာ့ မလုိဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ Facebook မွာ ေရးတာကလည္း အမ်ားႀကီး ေရးခဲ့တာပဲေလ၊ ျပည္သူေတြကုိ ႏိႈးေဆာ္တာ၊ ခ်ျပတာမ်ဳိးသာ လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ တုိက္ခုိက္တာမ်ိဳး မရွိဘူး။ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းတဲ့ စာထဲမွာေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က ေရးထားတဲ့အထဲမွာေတာ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလုိက္ ေအာင္ခ်က္ ရာခုိင္ႏႈန္းေတြကုိ အမွားေတြ ေရးတင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ပါတယ္။ ပညာေရးဌာနကုိ သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္တယ္လုိ႔ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း သူမ်ားတင္တာကုိ ကုိးကားၿပီး ေရးတင္လုိက္တာပါ။ အတိအက်က ေနာက္မွထြက္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ျပင္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔က အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အာဏာရွင္ဆန္တာကုိ မႀကိဳက္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာသူ ျဖစ္တယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာမယ္လုိ႔ လုံး၀ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ အခ်က္အလက္ အမွန္ကုိလည္း ႏွစ္နာရီေလာက္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္တင္ျပခဲ့တယ္။ အမွားျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ ဒါအျပစ္လား။ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကုိ ျပည္သူေတြကုိ ခ်ျပတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဌာနကုိမွ နစ္နာေအာင္ မေျပာခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔၊ အစုိးရလုပ္တာကုိ တည့္မတ္ဖို႔ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္တယ္။ တင္ဒါကိစၥေတြကုိလည္း ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ အေကာင္းဘက္က ေထာက္ျပခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ သူတုိ႔ဘက္က ေျဖေလ်ာ့မေပးရင္ေတာ့ ရင္ဆုိင္ရမွာေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦး အေနျဖင့္ သူ၏ Facebook တြင္ ငါတို႔ ရခိုင္ျပည္က တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုထဲမွာ ၁။ ပညာေရး အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၂။ စီးပြားေရး အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၃။ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၄။ လူမႈေရးနယ္ပယ္ႀကီး အပ်က္စီးဆံုး၊ ၅။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ဖ႐ိုဖရဲအရွိဆံုး၊ ၆။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပည္သူမ်ား မႀကိဳက္ဆံုး၊ (က်န္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွာ လူထုႏွင့္ အစိုးရမ်ားဟာ ရခိုင္မွာထက္ သဟဇာတ ျဖစ္တယ္) ၇။ လူငယ္မ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ အမ်ားဆံုး၊ ၈။ လမ္းမ်ား မေကာင္းဆံုး၊ ၉။ ပထ၀ီ ေရခံေျမခံ အေကာင္းဆံုး၊ ၁၀။ သဘာ၀ ေျမၾသဇာ အေကာင္းဆံုး၊ ၁၁။ ငါး ပုစြန္ ေရသယံဇာတ အေပါမ်ားဆံုး၊ ၁၂။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား အေကာင္းဆံုး၊ ၁၃။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အထြက္ဆံုး အစရွိေသာ စာသားမ်ား အပါအ၀င္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကုိလည္း ေရးသားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းသာ မွန္သည္ဟု လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာေၾကာင္း၊ မိသားစုအတြင္း၌ပင္ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သေဘာထား တူ မတူသည္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိသားစုအတြင္း၌ပင္ တစ္ထပ္တည္းမက်သည့္ အေနအထားမ်ားစြာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ မတူတုိင္းသာ အႏုိင္လုိခ်င္လုိ႔ အႏုိင္က်င့္မည္ ဆုိပါက တုိင္းျပည္တုိးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပားသုိ႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေမာင္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦးအား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ မၿပီးေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားသည္ဟုလည္း သိရွိရၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၃/၂၀၁၈ တတိယေန႔မွာ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိိရသည္။

“ဦးသန္းေမာင္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခြင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပထားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း လႊတ္ေတာ္ၿပီးမွသာ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါလုိ႔ ျပန္လည္ တင္ျပထားတဲ့အတြက္ ဇြန္ ၈ ရက္မွာ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမွာ ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သြားၿပီးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) သို႔ ေမ ၃၀ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား၏ တရားစြဲဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီး ၄၀၀ ၏ လက္ေဗြႏွိပ္ထားမႈမ်ား ပါ၀င္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) သို႔ ေမ ၃၀ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား၏ တရားစြဲဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ပူးတြဲတင္ျပမႈ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၂၀ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၄၀၀ တို႔၏ ခရမ္းေရာင္ လက္ေဗြႏွိပ္ထားမႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ စာမတတ္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းေလွ်ာက္ထားလႊာသည္ သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ (ICC) ကို ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ အပါအ၀င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္မႈကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈဟု ေခၚဆိုေသာကိစၥအား (ICC) အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္ ရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆူညံစြာ ျငင္းခံုေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အၾကား ယခုေလွ်ာက္ထားမႈ ထပ္မံထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ယခုအထိ အျပစ္ေပး အေရးယူမခံရေသးဘဲ သက္ေသမ်ားစြာတို႔က အရပ္သားမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ၀တ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက တာ၀န္ခံမႈ မရွိျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ (ICC) တည္ေထာင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လူအစုလိုက္ အျပံဳလိုက္အေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္းျခင္းႏွင့္ အတိအက် အက်ဳံး၀င္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဓိက ျပႆနာမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ (ICC) ကို လက္မွတ္ ထုိးထားသည့္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိဘဲ (ICC) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကိစၥမွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု သံုးသပ္သူအမ်ားစုက ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္အတြက္ လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားတို႔မွ ရရွိထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို လိုက္လံစံုစမ္းရန္အတြက္ လည္းေကာင္း စိတ္၀င္စားဟန္ မျပေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေရွ႕ေနမ်ားက ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ တစ္ရပ္ကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ၎တို႔က သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေမာင္းထုတ္ခံရေသာေၾကာင့္ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားသည္ဟု အခုိင္အမာ ဆိုၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသည္ (ICC) ကို လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တရားစြဲဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအမႈကို ကိုင္တြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ရွန္တိမိုဟီလာအဖြဲ႕က ေမ ၃၀ ရက္တြင္ တင္သြင္းေသာ ေလွ်ာက္ထားလႊာတြင္ ၎အဖြဲ႕၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လာေရးကို ျငင္းဆိုၿပီး ၎တို႔အား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား၌ ေနထိုင္ရရန္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ယင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားျခင္း၊ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ၎ႏိုင္ငံပိုင္နက္၏ ျပင္ပ၌သာ ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဧၿပီလအတြင္းက (ICC) ၏ တရားစြဲဆို ေရးအႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူဒါက (ICC) တရားသူႀကီးမ်ား၏ အၾကံဉာဏ္ကို ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ တရားစီရင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းစြာ ခ်မွတ္ထားသည့္ သေဘာတရား စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ျခင္းသည္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ (ICC) တရားသူႀကီးမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕က ဘင္ဆူဒါ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တံခါးပိတ္ စစ္ေဆးၾကားနားမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဖ်ားစြန္းေဒသ ေအာင္သေျပေက်းရြာႏွင့္ အျခားေက်းရြာအခ်ဳိ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေန

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဖ်ားစြန္းေဒသ ေအာင္သေျပေက်းရြာႏွင့္ အျခားေက်းရြာအခ်ိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရဘက္က ပံ့ပုိးမႈ အားနည္းေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခုိလႈံ ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မာရမာ၊ ရခုိင္ႏွင့္ ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔သည္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ယခင္က ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတုိ႔က အခုေနထုိင္ရတာ အခက္အခဲ ရွိတယ္။ ဒီေလာက္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ရာသီဥတုမွာ ရြက္ဖ်င္တဲထုိးၿပီး ေနထုိင္ၾကရေတာ့ အပူဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးထားဖို႔လုိတယ္။ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့လာႏုိင္ေျခ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္အကုိင္လုပ္ဖို႔ကလည္း မရွိဆုိေတာ့ စားေသာက္ေရးအတြက္ စုိးရိမ္ရတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္ စားဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကူညီေပးထားၾကတယ္။ အစုိးရပိုင္းက ကူညီတာကေတာ့ ျမင္သာထင္သာ မရွိလွပါဘူး” ဟု အဆုိပါ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ဦးစိန္လွျဖဴက ေျပာၾကားသည္။

ေအာင္သေျပေက်းရြာတြင္ လူဦးေရ ၉၀ ၀န္းက်င္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ သုပဏၰကေက်းရြာ၊ သစ္တုံးနားခြဆုံ ေက်းရြာတုိ႔တြင္လည္း ေရာက္ရွိေနသူမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ သစ္တုံးနားခြဆုံေက်းရြာမွ ဟင္းရွာဟင္းခူးသြားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး မၾကာေသးမီက အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔မွာ မတ္လ ပထမပတ္မွ စတင္ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ကာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည့္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရး အခက္အခဲရွိေနသည္။

ဓည၀တီ ေရွးေဟာင္းဇုန္အတြင္း က်ေရာက္သည့္ ေက်ာက္ေတာ္-ေျမာက္ဦး ရထားလမ္းပုိင္း ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း စတင္

ဖ်က္သိမ္းၿပီး ရထားလမ္းပိုင္းအား ေျမညႇိေပးေနစဥ္ (Photo : Khaing Morn Twan)

ဓည၀တီ ေရွးေဟာင္းဇုန္ထဲတြင္ က်ေရာက္သည့္ ေက်ာက္ေတာ္-ေျမာက္ဦး ရထားလမ္းပုိင္း ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ရထားလမ္းအား စိုက္ပ်ဳိးအျဖစ္ ေျမညႇိျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓည၀တီေရွးေဟာင္းဇုန္ထဲတြင္ က်ေရာက္သည့္ ေက်ာက္ေတာ္-ေျမာက္ဦး ရထားလမ္းပုိင္း ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဟာမုနိ ဘူတာမွ ေျမာက္ဦးဘက္သို႔ လမ္းပိုင္းအား လယ္ယာေျမအျဖစ္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေျမညႇိျခင္းလုပ္ငန္းကို ေမ ၁၆ ရက္ကစၿပီး လက္ရွိ တြင္ ေပ ၅၀၀ အထိ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမညွိေပးေနသည္မွာ မဟာျမတ္မုနိဘူတာကေန ေျမာက္ဦးဘက္သုိ႔ တစ္မုိင္ခန္႔ ေျမညိႇေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး ရထားလမ္းပုိင္းကုိ ေျမညိႇေပးသြားမည္ဟု စစ္ေတြ-မင္းဘူး ရထားလမ္း စီမံကိန္း႐ုံးမွ မန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြ-မင္းဘူး ရထားလမ္းစီမံကိန္း႐ုံးမွ မန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းထြဋ္က “အခုေတာ့ ဓည၀တီ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမထဲကဟာကို ဖ်က္သိမ္းေနပါၿပီ။ ေလာေလာဆယ္ ေပ ၅၀၀၊ ေပ ၇၅၀ ေလာက္ေတာ့ ေျမညိႇၿပီးပါၿပီ။ လမ္းပိုင္းစလုပ္တာက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ေဒသခံေတြက ေတာင္းဆိုတဲ့အတြက္ ရထားလမ္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာက်ေတာ့ ေက်ာက္ေတာ္-ေျမာက္ဦး ရထားလမ္းပိုင္းကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္တယ္။ အဲဒီကတည္းကစၿပီး ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့အခါ ေဒသခံေတာင္သူေတြက ဒီလမ္းေျမေတြကို ျပန္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးလို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးပါဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနက ရထားလမ္းေျမေတြကို ျပန္ညႇိေပးေနတာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေျမညႇိျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလထိ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ တစ္မုိင္ေလာက္ ညိႇေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမူ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဆက္လက္ေျမညိႇ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (ရခိုင္ျပည္နယ္) မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ကိုေက်ာ္ထီြးက “အခုေတာ့ ဘတ္ဂ်က္အလိုက္ ေျမညိႇေပးေနတ့ဲအတြက္ အမ်ားႀကီး ၀မ္းသာပါတယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေအာင္အထိ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ အခုေျမညႇိေပးတဲ့ေျမေတြမွာ သီးႏွံစိုက္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ထိ ေစာင့္ရပါ မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေတြ -ေရခ်မ္းျပင္ ၁၁ မိုင္ လမ္းပိုင္း၊ ပုဏၰားကြၽန္း (ကြမ္းေတာင္)  – ေက်ာက္ေတာ္ ၄၃ မိုင္ လမ္းပိုင္း စုစုေပါင္း ၅၄ မိုင္တြင္ရထားမ်ား ပံုမွန္ေျပးဆြဲေပးေနေၾကာင္းႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ ေက်ာက္ေတာ္ -ေျမာက္ဦး လမ္းပိုင္းသည္ ၃၂ မိုင္ခြဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူလ်က္ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္တို႔၏ အမာခံနယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီျဖစ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ထုတ္ျပန္

ARSA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူလ်က္ရွိေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္တို႔၏ အမာခံ နယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ေမ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေဒသတြင္း၌ အစြန္းေရာက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အမွတ္တမဲ့ ခြင့္ျပဳေနျခင္းအေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လြန္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေမ ၉ ရက္က ေလးဦးမွ ေျခာက္ဦးအထိ ပါ၀င္သည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသည္ ဘူလူကာလီ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ Mohamed Faisal Ulhaq ဆိုသူအား ေခၚထုတ္ၿပီး ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ေနရပ္တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု သိရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာဘက္ျခမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအတြင္း တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားကို အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အကူအညီေပးလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမ တည္တံ့မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေပၚေပၚတင္တင္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ေမာင္ေတာေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ဆိုး႐ြားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ ARSA မ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ႀကီးမားလာၿပီး မိမိတို႔ပိုင္သည့္ ေျမေပၚတြင္ပင္ လူနည္းစု မလုံျခဳံမႈမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားက ျပန္လည္ ခုိး၀င္လာၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္မႈ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကား

ဂူတာျပင္ေက်းရြာတြင္ ခုိး၀င္ၿပီး အိမ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က လက္နက္ကုိင္စခန္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီးေနာက္ ယခုလပိုင္းမ်ားအတြင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာကာ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္မႈ အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက “ဂူတာျပင္ရြာဟာ ၾသဂုတ္လအတြင္းက စခန္းေတြကုိ တုိက္ခုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ ရြာျဖစ္တယ္။ အဲဒီရြာကလည္း အားလုံး ထြက္ေျပးသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု အိမ္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေနတာ အိမ္ေျခ ၆၀ နီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ အစုိးရက မသိဘူး လုပ္ေနတယ္။ ဒီလုိေဆာက္ခြင့္ ရတာဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေညာင္ေခ်ာင္းစခန္းက တာ၀န္ရွိသူေတြ အလုိတူအလုိပါ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ျပႆနာျဖစ္တုိင္းလည္း အဲဒီရြာက စတင္ခဲ့တာ ရွိတယ္။ ဂူတာျပင္နဲ႔ စိမ့္ညႇင္းျပားရြာမွာ တစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ့ေပမယ့္ အခုအိမ္ေတြ ေဆာက္ေနတယ္ဆုိတာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ မရွိတာကုိ ျပသေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သပိတ္ေတာင္ ရခုိင္ရြာသားေတြကုိ ၀ုိင္းထားလုိ႔ စစ္ကူသြားေရာက္ၿပီး ကယ္ထုတ္ခဲ့ရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိခဲ့တယ္။ ဂူတာျပင္ရြာသားေတြဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ လမ္းက ျဖတ္တုိက္ၿပီးေနာက္ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ မီး႐ိႈ႕ၿပီး ထြက္ေျပးသြားၾကတဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ့တဲ့ ရြာျဖစ္တယ္။ အခုဆုိရင္ ဓာတ္ပုံမွာ ျမင္ေနရသလုိ အိမ္ေတြ ၆၀ နီးပါး ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ ရွိသည္ဟု မသိရေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာပါက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂူတာျပင္တြင္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ သတင္းအေပၚလည္း အထက္သုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ရင္းမွဴးက “ကြၽန္ေတာ္ သိထားသေလာက္ေတာ့ ဘဂၤလားဘက္က ခုိး၀င္တာ ဘာညာေတာ့ မရွိဘူးခင္ဗ်။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ့ ေျပာတာပဲ။ ဘယ္လုိမ်ား သိလုိ႔လဲေတာ့ မသိဘူး။ ဂူတာျပင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေပးထားၿပီးသားပါ။ ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့အတြက္ လုံျခဳံေရးအရ ခြင့္မျပဳဘူးလုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးထားတာ ရွိတယ္။ ေထြအုပ္ကေတာ့ အေၾကာင္းၾကားစာလည္း မလာဘူး။ မီးမေလာင္ဘဲနဲ႔ က်န္ခဲ့တဲ့အိမ္ေတြ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီမွာ ေပါင္းၿပီးေနၾကတာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေတာ့ ျပဳမထားေသးဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဂူတာျပင္ေက်းရြာတြင္ ခုိး၀င္ၿပီး အိမ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း ထုိသုိ႔ ခုိး၀င္ေနထုိင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည့္အျပင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္လည္း ေရးသားတင္ျပေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ျပတ္သားစြာ ေျပာဆုိရန္ႏွင့္ ျပတ္သားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ေဒသခံ ျပည္သူေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကုိ လွမ္းၿပီးေျပာေနၾကတယ္။ ဘူးသီးေတာင္နယ္မွာ အိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေနတာကုိ ျမင္ရတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္းေပါက္ေက်းရြာမွာလည္း ၀င္ေရာက္ၿပီး အိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ သိရတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားသူေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမယ္ဆုိရင္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ထပ္ၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ အမွီျပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ၀င္လာႏုိင္တယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္လာႏုိင္သလုိ ကူညီသူလည္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒီကိစၥဟာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ အလြန္တစ္ရာ စုိးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာပါတယ္။ ဂူတာျပင္ဆုိတာကလည္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရြာျဖစ္တယ္။ စစ္ေၾကာင္းကုိလည္း တုိက္ခုိက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရြာကုိ မီး႐ိႈ႕ၿပီး ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။ အဲဒါကလည္း စစ္တပ္ကုိ အျပစ္ပုံခ်ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေတာ့တဲ့ ရြာမွာ အခုလုိမ်ိဳး ေနအိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေနတာ အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ေနရေပမယ့္ မ်က္စိမွိတ္ထားမယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြ ထပ္ၿပီး အသတ္ခံရႏုိင္တယ္။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအတြက္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဆုိတာ မရွိေတာ့တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဂူတာျပင္ေက်းရြာတြင္ ခုိး၀င္ၿပီး အိမ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး လက္ခံေနေသာ္လည္း တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာ ရွိေသးသည့္တုိင္ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမွ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကုိ အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျပစ္ေပးမႈမ်ား မရွိပါက ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အေျခခ်ေနထုိင္ေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ ပုိမ်ားလာႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ၾကသည္။

“တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းက သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာမွာ အေျခခ်ဖုိ႔လုပ္ေတာ့ အစုိးရဘက္က ဟန္႔တားမႈေတြ လုပ္တယ္။ မီးေလာင္ျပင္ျဖစ္လုိ႔ ေနထုိင္လုိ႔ မရဆုိဘူးဆုိၿပီး ေမာင္းထုတ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီေန႔ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွာ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ ေနအိမ္ေတြကုိ ေတြ႕ရျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒဟာ တရားမ၀င္ လာေရာက္ေနထုိင္သူေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္ေနသလားလုိ႔ ထင္ရပါတယ္။ ခုိး၀င္ၿပီး ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္မႈေတြကုိ အျမန္ဆုံး အေရးယူဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ သိပ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။