ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေန

တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခတစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီေလးေထာင္ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသတည္ ၿငိမ္ေနသည့္အခ်ိန္ပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ရက္ဆက္ထြက္ခြာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္နံနက္ ၃ နာရီတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကမ္းေျခ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၃၁၂၄ ဦး (က်ား ၁၂၃၅၊ မ ၁၈၈၉) အနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္သို႔ စက္ေလွကိုးစင္းျဖင့္ ၂၄၅ ဦး (က်ား ၁၁၂၊ မ ၁၃၃)ဦး ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မို၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသား ၅၄၀၊ အမ်ိဳးသမီး ၇၃၃ ဦး စုစုေပါင္းေနရပ္စြန္႔ ခြာဘဂၤါလီ ၁၂၇၃ ဦးအနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသား ၂၀၊ အမ်ိဳး သမီး၂၅ ဦး စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးတို႔ စက္ေလွႏွစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခသို႔ ဆက္လက္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးၾကား၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ရဲမွဴးမင္း၀င္းစိုး ဦးစီးအဖြဲ႕က သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုံညိဳလိပ္ေက်းရြာမွ ၁၆၄ ဦး (က်ား ၆၃၊ မ ၁၀၁) ႏွင့္ စိမ္းညႇင္းျပားေက်းရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၈၈ ဦး (က်ား ၅၃၊ မ ၃၅) စုစုေပါင္းေန ရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦး (က်ား ၁၁၆၊ မ ၁၃၆) တို႔အားေတြ႕ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနစရာ စားစရာအလုပ္ အကိုင္အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ထြက္ခြာလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ညေန ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ားသည္ မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းၾကားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ၾကားပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ယခင္ရွိ ရင္းဘဂၤါလီ ၁၂၂၈ ဦး(က်ား ၅၂၀၊မ ၇၀၈) ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦး(က်ား ၁၁၆၊ မ ၁၃၆)တို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ စုစုေပါင္း ဘဂၤါလီ ၁၄၈၀ (က်ား ၆၃၆၊ မ ၈၄၄) တို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကမ္းေျခ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ၂၈၇၉ ဦး (က်ား ၁၂၀၃၊ မ ၁၆၇၆)က်န္ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုေပးထားၿပီး ၎တို႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ဆႏၵမရွိဟု ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဘဂၤါလီမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနၾကၿပီး ၎တို႔ကို လာေခၚမည့္ စက္ေလွမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ၂ ရက္က မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္ခြာ သဘဂၤါလီမ်ားထဲမွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿပိဳင္းေတာင္ရြာေန အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ မာမြတ္႐ုကၠဴ၊ အသက္၂၂ ႏွစ္အရြယ္ မာမြတ္ေရာဖိ၊ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ဇူဘိုင္တို႔သည္ ပခ်ီးယားတန္းေက်းရြာ ပုစြြန္ကန္အနီး ေတာစပ္တြင္ ငါးရွာေနသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း သေရကုန္းေဘာင္ ေက်းရြာသား ဦးလွသန္းေမာင္ႏွင့္ ေပါင္းအပါတခ်ဳိ႕ကို ဓား၊ ရဲတင္းသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဦးလွသန္းေမာင္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး ေမာင္ေတာျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလွသန္းေမာင္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ဘဂၤါလီသံုးဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ျမင့္တက္လာ

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ျခံေျမတစ္ကြက္ကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနသူအား ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ မ်ားျပားလာမႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ အေရာင္းအ၀ယ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ထြန္းလာမႈတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသ ျပည္မႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နယ္ေျမတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စိတ္ခ်ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသူ မ်ားျပားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ဆက္တုိက္တက္လာတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ မႏွစ္က အေရာင္းအ၀ယ္ တည္ၿငိမ္ေနခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခသူေတြလည္း မ်ားလာသလို အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ကလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ ပိုမ်ားလာတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ ေနရာေဒသအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြ မတူၾကဘူး။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း အျမင့္ေစ်းကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ၿမိဳ႕ခံႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ရွိလာတယ္” ဟု ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ ကိုင္းေရွာ္ရပ္ကြက္မွ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရး အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ဦးမိုးႏုိင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖုံး ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ေနရာ ေဒသအလိုက္ ပ်မ္းမွ် ေပ ၄၀ x ၆၀ တစ္ကြက္လွ်င္ သိန္း ၂၀မွ သိန္း ၆၀ ၀န္းက်င္ထိ ရွိခဲ့ၿပီး ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတြင္  ေပ ၄၀ x ၆၀ ျခံခတ္ၿပီး တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၂၀၊ ကိုင္းရွည္ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ကုတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းရပ္ အိမ္တို႔တြင္ လက္ရွိ အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းမွာ သိန္း ၈၀ ၀န္းက်င္မွ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“မယူကမ္းေဒသမွာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ေတြေၾကာင့္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စိုးရိမ္ေနရတယ္။ အျပင္ကို ထြက္ၿပီးေတာ့လည္း အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။  ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ကုတ္မွာ အေျခခ်ေနထိုင္ဖို႔ဆိုၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလာတာပါ။ ဒီေရာက္ေတာ့ အိမ္ရာေျမ ေစ်းႏႈန္းေတြက က်ပ္သိန္း ၇၀၊ ၈၀၊ လမ္းမထက္မွာဆိုရင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၊ ၃၀၀ထိရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အိမ္ျခံေျမလည္း မ၀ယ္ႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အိမ္ငွားနဲ႔ ေနရတယ္” ဟု ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစတီျပင္တိုက္နယ္ ဖက္လိပ္ေက်းရြာမွ ေဒၚျဖဴေခ်က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွာ ျပည္မႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ဌာေနတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေသာ က်ဴးေက်ာ္ဘဂၤါလီမ်ား ေနထုိင္မႈမရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ားဆုံး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ကာရံရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ အကူအညီေပးမည္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ကာရံရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ CHINA ASEAN Econommic and Cultural Association အဖြဲ႕က အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ CHINA ASEAN Econommic and Cultural Association အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဟသၤာဧကရီ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟသၤာဧကရီကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအးက “ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခုရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာအေပၚမွာ သိခ်င္တာကုိ လာေရာက္ ေလ့လာတာျဖစ္တယ္။ အခုလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြဟာ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ တင္ျပလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲကုိ ကူညီဖုိ႔ ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး လုံျခံဳမႈအတြက္ေရာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အတြက္ေရာ အားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းပညာေတြသုံးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ျခံစည္း႐ုိးအစကေန အဆုံးအထိ ကူညီေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ နည္းပညာ အေနနဲ႔လည္း ပံ့ပုိးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ CHINA ASEAN Econommic and Cultural Association ဥကၠ႒က ၎တို႔အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးၾကံဳလွ်င္ မျဖစ္မေန ကူညီေပးရမည္ဆုိသည့္ ခံယူခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၎အေနျဖင့္ တျခားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ေနခ်ိန္ ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုဌာနကုိ ၎အေနျဖင့္ ကုိင္တြယ္သည္မွာ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘိန္းအစားထုိး စုိက္ပ်ဳိးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက “ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ဳိး တ႐ုတ္ျပည္မွာလည္း ၾကံဳေတြ႕ရသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီေတြ တကယ့္ကုိ လုိအပ္ေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥထက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ အခုလုိမ်ဳိး လာေရာက္ၿပီး ကူညီေပးမည္ ဆုိသည့္စကား ၾကားရသည့္အတြက္ လြန္စြာ၀မ္းသာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း လုိအပ္တာ ရွိတာကုိ ကူညီဖုိ႔ အသင့္ရွိတယ္။ လုိအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူေတြဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မစိမ္းပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ေနာက္ကေန က်ားကန္ေပးတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္တြင္ ေနအိမ္ ၁၆ လုံးႏွင့္ ငါးပုစြန္ဒိုင္ ၁၁ ခု မီးေလာင္ကြၽမ္း

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္ ျဖတ္လမ္း (၇) ႏွင့္ ျဖတ္လမ္း (၉) အၾကားတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔က ေပါ့ဆမီးေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၁၆ လံုးႏွင့္ ငါးပုစြန္အ၀ယ္ဒိုင္ ၁၁ ခု မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမွာ ငါးပုစြန္အ၀ယ္ဒုိင္ တစ္ခုမွ စတင္ေလာင္ကြၽမ္းရာမွ အနီးအနားရွိ ငါးပုစြန္အ၀ယ္ဒုိင္ ၁၁ ခုႏွင့္ တုိက္အိမ္ ေျခာက္လုံးအပါအ၀င္ သြပ္မုိးပ်ဥ္ကာ ေနအိမ္ ၁၆ လံုး ကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္း သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီး နံနက္ ၅ နာရီခန္႔တြင္ ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္ အုပ္ ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ဦးကိုေအးက ေျပာၾကားသည္။

“မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈကျပင္းတယ္။ မီးသတ္ကား ႏွစ္စီးနဲ႔ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာအထိ မီးၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရတယ္။ မီးေလာင္ကြၽမ္းရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနက ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၃၅၀ ရွိသည္ဟု လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း မီးေလာင္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားသည့္ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ငါးပုစြန္ အ၀ယ္ဒိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္း ၈၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုမႈအရ သိရသည္။

“မီးစေလာင္တာက ဦးလွမ်ဳိးေအာင္ဒုိင္နားက ေလာင္တယ္လို႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ သိရတယ္။ အဲဒီဒုိင္နားက စတင္ၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ကပ္လ်က္ ဒုိင္ေတြနဲ႔ ေနအိမ္ေတြကို ကူးစက္ေလာင္သြားတာ။ ဒိုင္ေတြမွာ ငါးဖမ္းေလွေတြနဲ႔ ကူးတို႔ေလွေတြအတြက္ ဒီဇယ္ဆီ သိုေလွာင္ထားမႈေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ေပါက္ကြဲၿပီး ေလာင္တာပါ။ မီးက ေလာင္ကြၽမ္းေနတဲ့အခ်ိန္ မီးသတ္ကား အေရာက္ေနာက္က်တာနဲ႔ ကား၀င္လမ္းက်ပ္ေနတဲ့ အခက္အခဲေၾကာင့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ မ်ားျပားခဲ့တာပါ” ဟု ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္မွ မီးေလာင္ရာတြင္ ပါ၀င္သြားသည့္ ဦးသန္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခု မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည့္ေနရာ အေနာက္ဘက္ပိုင္းတြင္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းက လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မွ ၀ိုင္ယာေရွာ့ခ္ျဖစ္ၿပီး ငါးပုစြန္အ၀ယ္ဒုိင္ႏွင့္ ေနအိမ္အလုံး၂၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ၀င္လာသူမ်ားကို ယာယီေနရာခ်မည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာ၌ ယာယီေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္) ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန ဖြင့္လွစ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ အထူးေဆး အဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းသို႔ ၀င္လာသူမ်ား ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာ၌ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ယာယီေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္) ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ဌာနခြဲ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး  က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ငါးခူရ) ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးအဖြဲ႔မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားအနက္ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ ေဆးခန္းတြင္ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴး ႏွစ္ဦးစီ၊ သားဖြားဆရာမ ႏွစ္ဦးစီ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္ (၂) တစ္ဦးစီ၊ ၾကက္ေျခနီေလးဦးစီႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕တြင္ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴး တစ္ဦးစီ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္(၂) တစ္ဦးစီ၊ ယာဥ္ေမာင္း ႏွစ္ဦးစီ ထားရွိေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဆးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအား အျခားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အလွည့္က်ေခၚယူကာ အင္အားျဖည့္ဆည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ေဒသခံ အေျခခံ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါက ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ကုန္းလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အတြက္ ငါးခူရေက်းရြာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးႀကိမ္စီ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ စခန္းတစ္ခု၌ ၁၀၀ ဦးမွ ၁၅၀ ဦးခန္႔အထိ လက္ခံေပးႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံပါက လူ၀င္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား National Vertification Card ထုတ္ေပးျခင္း၊ Biometric မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္း စသည္) ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၊ မာန္ေအာင္ကြၽန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းနွင့္ ငပလီဟိုတယ္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳလုပ္မည္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မာန္ေအာင္ကမ္းေျခ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ မာန္ေအာင္ကြၽန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ လက္ရွိ ငပလီေဂါက္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကုိ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေမာင္ေတာ စီးပြားေရးဇုန္သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ကညင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအနီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ကာ စီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာပါက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာမည့္အျပင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ၀င္ေငြရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက,ကေတာ့ ေမာင္ေတာအေျခစိုက္တဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္ဘက္က ကုမၸဏီေတြ ေပါင္းၿပီးေတာ့ Comsotium ကုမၸဏီတစ္ခု ဖြဲ႕ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီနဲ႔ အစိုးရ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ပထမကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈက တိုးျမင့္လာမယ့္ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္က အဲဒီေဒသမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုရရွိလာၿပီးေတာ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိၿပီး ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပိုမိုအက်ဳိးရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကညင္ေခ်ာင္းဆိပ္ကမ္းသည္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၊ ၄၀၀ ေက်ာ္ သေဘၤာမ်ား အခ်ိန္မေရြး ၀င္ထြက္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးဇုန္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ ကညင္ေခ်ာင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအနီးရွိ ေျမဧက ၄၉ ဒသမ ၈၆ ေပၚတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ မတည္ေငြ စုစုေပါင္း သိန္း ၁၀၀၀၀ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူသူေစ်းကြက္မွ ေရာင္းသူေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မာန္ေအာင္ကြၽန္းတြင္လည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ မာန္ေအာင္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပထမျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ (FMI) တို႔ပူး ေပါင္းၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မာန္ေအာင္ကြၽန္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ႏုက “ဒီဇင္ဘာ ေလာက္မွာဆုိရင္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းေတြကုိ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ဟုိတယ္ေတြ ျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် မာန္ေအာင္ရဲ႕ သဘာ၀ အလွအပကုိလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားေတြ ခံစားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မုိင္ ၃၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားတဲ့ မာန္ေအာင္ကမ္းေျခမွာ ဟုိတယ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ငပလီထက္၊ ေခ်ာင္းသာထက္ သာယာတဲ့ အလွအပကုိ ခံစားႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူစြာပင္ ငပလီကမ္းေျခသည္ ကမၻာ့အဆင့္ (၈) တြင္ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ကမ္းေျခသန္႔ရွင္းမႈ မရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အဆင့္ ၁၀ ေအာက္ ေရာက္ရွိသြားေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငပလီကမ္းေျခႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းသာယာတြင္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ဟုိတယ္မ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဟုိတယ္မ်ားသည္ ပုံမွန္ဟုိတယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္နယ္အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ ညေန ၂ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕႐ုံးတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦေက်ာ္၀င္း တက္ေရာက္၍ ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန႐ံုး ဖြင့္လွစ္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညေနပိုင္းတြင္ အဆိုပါ စီမံကိန္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကမၻာ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ေပးမည့္ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကို ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့

www.en.natunsomoy.com တြင္ သတင္းေဖာ္ျပထားသည္အား ေတြ႔ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) မ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေပးမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကိုဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း www.en.natunsomoy.com ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်ပ္အတည္းကာလအေျခအေနတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္မႈကို အားေကာင္းေစရန္ ႏိုင္ငံတြင္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံး ပါ၀င္ေရး၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေခ်းေငြ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေခ်းေငြအတြက္ ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈလုိအပ္ေၾကာင္းကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အနီးကပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအား အေျခအေနအရွိန္ေလွ်ာ့ေစရန္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးေရး အပါအ၀င္ အားလုံးပါ၀င္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ အတူတကြ တိုက္တြန္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာျ္ပထားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္သံ႐ုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါလာသည့္ ကုလသမဂၢတာ၀န္ရွိမ်ားက ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားသည္ မေတြးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ယခုေလ့လာေရးခရီးစဥ္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔၏မူလေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအားလုံးအတြက္ အလြန္အမင္း၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာ အဆုံးသတ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ သံအမတ္ႀကီး အေယာက္ ၂၀ ကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ကြၽႏု္ပ္တို႔ခရီးစဥ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အလြန္အမင္းလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀န္း အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲျခားမႈမရွိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး မက္လိုေကာ့က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ လူငါးသိန္းေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အကူအညီကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႐ုံးအႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သူ မက္လိုေကာ့က လာမည့္လမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၃၄ သန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား သုံးသပ္

ေျမာက္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ားကို ဖူးေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေျမာက္ဦးေဒသ အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနသည့္အတြက္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မည္ ဆုိပါက လာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ခရီးသြားရာသီက စေတာ့မယ္ဆုိေပမဲ့ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စေလာက္သာ ေရာက္တယ္။ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးခရီးသြားလုပ္ငန္း က်ဆင္းႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ပုံမွန္ တစ္ႏွစ္ကုိ ေလးငါးေထာင္ ေရာက္တဲ့အေျခအေနကေန လုံး၀က်ဆင္းသြားႏုိင္ၿပီး လာတဲ့သူ မရွိသေလာက္ နည္းသြားႏုိင္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္မိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အစုိးရဘက္က ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရြက္ေတြမွာလည္း အနီေရာင္ေတြ ျပသထားတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားေတြကေတာ့ လာမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ သူတုိ႔ထင္တာကေတာ့ အေသခံဗုံးခြဲမႈေတြအထိ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ေဒသလုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ မလာၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ေတြထဲမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိရမယ္” ဟု ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ဧည့္လမ္းညႊန္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိထြန္းေန၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦးေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ေဒသသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မႈႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆုံး ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ၄၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ၾကားအထိ လာေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာၾကေလ့ ရွိေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ မ်ားစြာထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ က်ဆင္းသြားႏုိင္ေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေျမာက္ဦးနဲ႔ စစ္ေတြလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာဆုိရင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနတဲ့ အတြက္ ခရီးသြားေတြအတြက္ေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တာမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး။ ခရီးသြားေတြ လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျမာက္ဦးနဲ႔စစ္ေတြလုိ ေနရာမ်ိဳးေတြကုိေတာ့ လာေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ၾကသူေတြ အေနနဲ႔လည္း လိႈက္လွဲစြာနဲ႔ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ ေပးေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခုလည္း အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ လာၾကတာ ရွိပါတယ္” ဟုလည္း ၀ါရင့္ဧည့္လမ္းညႊန္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ စစ္ေတြသုိ႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းျဖင့္ လာေရာက္ၿပီး စစ္ေတြမွတစ္ဆင့္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းတုိ႔ျဖင့္ ေျမာက္ဦးသုိ႔ သြားေရာက္ၾကေလ့ရွိသည့္အျပင္ ေျမာက္ဦးေဒသအတြင္း ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ေခ်ာင္း သဘာ၀အလွအပမ်ားကုိ ခံစားၾကည့္ရႈႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်င္းရြာမ်ားသုိ႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး အဆိုျပဳထားမႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တုံ႔ျပန္မႈ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေစာင့္ေမွ်ာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားဟု သုံးႏႈန္းထား) အား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး အဆိုျပဳထားမႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တုံ႔ျပန္မႈ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ Sputnik သတင္းအရ သိရသည္။

Sputnik ႏွင့္ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယအတြင္း၀န္ နာ႐ူးအစၥလာမ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထားကာ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တုံ႔ျပန္မႈကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ဟု သုံးႏႈန္းထား) အားလုံးကို ျမန္မာက ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒီကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ အေထာက္အထားကတ္ေတြ မရွိပါဘူး။ ရခုိင္က ႏိုင္ငံသားေတြ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔အေနျဖင့္ ဘယ္လိုသက္ေသျပႏိုင္မွာလဲ။ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ တရားမ၀င္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား အားလုံးကို မွတ္ပုံတင္ စာရင္းသြင္းတာေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု နာ႐ူးအစၥလာမ္က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr.Abdul Hassan Mahmood Ali ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ မၾကာေသးမီက ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေနထိုင္သူမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့မႈမ်ားအား ေ့ျဖရွင္းေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား စိစစ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရိွေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစ၍ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္အထိ အိမ္ေထာင္စု ၄၆,၉၉၃ စုမွ လူဦးေရ ၂၃၆,၄၉၅ ဦးအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမွ ရရိွခဲ့သည့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ကဲြကြာေနေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ က်န္ရိွေနေသာ မိသားစု၀င္မ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးစြာ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ဟု ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တည္ရိွေနသည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈကို အေလးထားေၾကာင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ ဆႏၵရိွပါေၾကာင္း၊ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) အား ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး၏ ဘံုရန္သူအျဖစ္ ခံယူေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ လံုး၀လက္မခံသည့္မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးလ်က္ရိွေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လိုသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား စိစစ္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကလည္း ဖိတ္ၾကားမႈကို လက္ခံပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ဘူးသီးေတာင္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံသူ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕၌လည္း လာေရာက္တိမ္းေရွာင္သူ ထက္၀က္နီးပါး မိမိတုိ႔ ေနရပ္ျပန္

ဘူးသီးေတာင္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္

ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ဘူးသီးေတာင္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနသူ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိၿပီး စစ္ေတြ၌ ထက္၀က္နီးပါး မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားအား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာ္တြင္ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳထားသည့္အတြက္ လက္ရွိ အေနအထား၌ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေနၿပီဟု ယူဆကာ မိမိတုိ႔၏ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ၾကသူမ်ားတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္း ေက်းရြာမ်ားအျပင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ရန္ စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘူးသီးေတာင္မွာေတာ့ အနည္းအက်ည္းသာ က်န္ေတာ့တယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ျပန္ကုန္ၾကၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကုိင္းႀကီးက ၿမိဳတုိင္းရင္းသားေတြကေတာ့ ရြာကုိ မျပန္ရဲဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ကုိင္းႀကီးရခုိင္ရြာ အနီးမွာ တဲစုလုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အမ်ားဆုံးက်န္ရင္ ေလးငါးရာေလာက္သာ က်န္ေတာ့မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့လူေတြကလည္း အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ဒီရက္ပုိင္း ျပန္သြားၾကမယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္” ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူ ဦးထြန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခုိလႈံေနၾကသူမ်ားအနက္ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၅၀ မွ ၁၀၀ ကဲ့သုိ႔ေသာ အနည္းစုသာ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသတြင္း အေျခအေနကုိ ေစာင့္ဆုိင္းနားစြင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ARSA အဖြဲ႕မ်ား က ဗုံးခြဲမည္၊ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္အတြက္ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဟန္တူေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္သိထားတဲ့ စာရင္းအရ ဆုိရင္ေတာ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာၾကသူ သံုးေထာင္ေလာက္သာ က်န္ေတာ့တယ္။ ျပန္သူကလည္း ျပန္ကုန္ၾကၿပီေပါ့။ ဒါေပမ့ဲ တခ်ဳိ႕ကလည္း အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့အတြက္ မျပန္ၾကေသးသူေတြလည္း ရွိတယ္။ အေစာပုိင္းကေတာ့ လာေရာက္ခိုလႈံသူ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ စာရင္းရထားတယ္။ အခုေတာ့ ထက္၀က္နီးပါးေလာက္ ျပန္ကုန္ၾကၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ သူတုိ႔လည္း ဒီရက္ပုိင္းထဲ ျပန္ၾကမယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ စိတ္မခ်လုိ႔ မျပန္ၾကတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့စိတ္နဲ႔ ျပန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးေအာင္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္သြားၾကေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဘဂၤါလီကုိမွ် ယုံၾကည္၍ မရႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ခ်က္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားအတြင္း ဗုံးေပါက္ကြဲျခင္း၊ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရွိေနျခင္းသည္ ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ ေက်းရြာတုိင္း၌ ဗုံးလုပ္နည္းသင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္တတ္ေျမာက္ထားသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။