ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေျမေနရာ ရလိုေၾကာင္း သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိဟု သတင္းထုတ္ျပန္

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ထပ္မံအေျခခ်ရန္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေျမေနရာ ရလိုေၾကာင္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသားမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အျမဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း အစိုးရက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လာေရာက္ၿပီး သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ရိကၡာေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လူဦးေရ ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းမွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လာေရာက္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္သျဖင့္ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေနရာတစ္ခု ကူညီေပးရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တင္ျပ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ရြာက ဖယ္ရွားခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ေျပာတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သေဘၤာေကြ႕ရြာမွာ ေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အင္းဒင္ရြာသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္မခံဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လက္မခံလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာက မိုးကာလမွာ ေရ၀ပ္တယ္။ ေႏြရာသီမွာ ေရရွားတယ္။ ေနာက္ ေတာကို၀င္ဖို႔ ဆိုလည္း နည္းနည္း အလွမ္းေ၀းတယ္။ ေနာက္ ရဲစခန္းနဲ႔ အနီးကပ္မွာျဖစ္လို႔ လံုျခံဳေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရေပမယ့္ တျခား မလိုလားအပ္တာေတြ ျဖစ္လာမွာကို ေတြးတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ရြာလံုးက အင္းဒင္ရြာဘက္ကို မသြားဘဲ အခုေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာက္ပန္းတူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို လာၿပီး ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေခါက္ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပါတီက တာ၀န္ရွိသူေတြ ေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြ ေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္လို႔ရမယ့္ ေရမ၀ပ္တဲ့ ကုန္းျမင့္တစ္ေနရာရာကို သင့္ေလ်ာ္သလို ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာကေတာ့ ေနာက္ထပ္လာၿပီး ညိႇႏႈိင္းတာ မရွိေတာ့ပါဘူး”ဟုသေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသား ဦးေမာင္၀င္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာတြင္ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး သြားလာရ လြယ္ကူသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ကာ ယာယီ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး အျမဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္က အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာအား ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေက်းရြာသားမ်ားကို ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာ၌ ဥပေဒမဲ့ တဲ၊ အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာက ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားစဥ္ ဥပေဒမဲ့ ေနထိုင္သူမ်ားအား စည္း႐ုံး ဦးေဆာင္ေနသူ ဦးထြန္းျမင့္ဦး၏ ေနအိမ္မွ စနက္တံပါ လက္ပစ္ဗုံး တစ္လုံး၊ တုတ္၊ ဓားလက္နက္မ်ား၊ လက္ကိုင္ စကားေျပာစက္မ်ား၊ က်ည္ကာအက်ႌ တစ္ထည္၊ က်ည္ကာ ဖိုင္ဘာဦးထုပ္ တစ္လုံး၊ ကင္မရာပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖုန္းႏွင့္ ဆင္းမ္ကတ္တို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိၿပီး သက္ဆိုင္ရာက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ရခုိင္ကိစၥတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္ ေျပာၾကား

ဘဂၤါလီအေရးသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ား တစ္သားတည္း ရွိေနရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ရခုိင့္အေရးဟု ေျပာေနၾကသည့္ကိစၥတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္နားေထာင္ရန္၊ ရခုိင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္ က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာၾကားစဥ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥမွာ ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္ႏြယ္၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ မဆုံး႐ႈံးသြားဖုိ႔လည္း အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘဂၤါလီအေရးဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေနတ့ဲ အေနအထား ျဖစ္တ့ဲအတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားဟာ တစ္သားတည္း ရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင့္အေရးဟု ေျပာေနၾကတဲ့ကိစၥမွာ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္ နားေထာင္ဖို႔၊ ရခုိင္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ဖို႔လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္”ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ပိတ္ေလွာင္မထားဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ သြားလာခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနၾကသည့္ လူသား အားလုံးအတြက္ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးတန္းတူ ရရွိမႈကုိ အေျခခံရမည္ ျဖစ္သလုိ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပး အေျဖရွာခုိင္းမႈမ်ားကုိလည္း အေလွ်ာ့မေပးမိရန္ အထူးလုိအပ္လွေၾကာင္း ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအစပုိင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရျခံဳ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး နာမည္သစ္တစ္ခု ေပၚလာရန္ လႈပ္ရွားရာကေန ေနာက္ဆုံးတြင္ နယ္လု၊ ေျမလု၊ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲသည့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒလမ္းစဥ္ ျဖစ္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းအေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာအေရး ျဖစ္လာေအာင္ ဒီဇုိင္းဆင္ ပုံေဖာ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အေနာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ႏွင့္ အုိအိုင္စီ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိအားေပးၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာႀကီး ျဖစ္ေအာင္လည္း ဖန္တီးေနေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ရခုိင္နယ္ေျမ၏ ဘဂၤါလီ အစသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ ဆုိးေမြတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပႆနာဆိုင္ရာ ျပတ္ျပတ္သားသား မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ သံသရာဆိုးႀကီးကို ခံစားေနရေၾကာင္းလည္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ ၿဖိဳဖ်က္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာသားမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ား ေျပာၾကား

ေက်ာက္ပန္းတူေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ယာယီခိုလႈံေနေသာ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသားမ်ားအား လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ ေနထုိင္ၾကသည့္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ ၿဖိဳဖ်က္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း စြန္းအင္းဒင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ ေနာက္ပုိင္း ဇူလုိင္ ၉ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအျပင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိလည္း ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အရပ္၀တ္အခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်းရြာမွ ဖယ္ေပးရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရြာရွိ ေနအိမ္အားလုံး ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္းက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္ကေတာ့ အဲဒီရြာကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္တာဟာ ေမာင္ေတာဘက္ကုိ အေျခခ်လာမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ ႐ုိက္ခ်ိဳးလုိက္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ဒီေဒသကုိ ကာကြယ္မယ္ဆုိၿပီး ရခုိင္ အပါအ၀င္ တျခားတုိင္းရင္းသားေတြ လာၿပီး အေျခခ်တာကုိ စိတ္ဓာတ္ကုိ ႐ိုက္ခ်ိဳးလုိက္တာလုိ႔ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေပးေနေပမယ့္ အခုလုိမ်ိဳး ျဖစ္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားလည္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနယ္ေျမကုိ ကာကြယ္ဖို႔ လာသူေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အေနနဲ႔လည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ အေနာက္ေဒသဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ့္ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ လူကယ္ျပန္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား တင္ျပျခင္း ရိွသည့္တုိင္ အေျဖျပန္မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ တျခားေက်းရြာမ်ားတြင္ ခုိး၀င္ၿပီး ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းမ်ား ရွိသည့္တုိင္ေအာင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အေရးယူျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏုိင့္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္သည့္သေဘာ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက သုံးသပ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ျပည္ေထာင္စု လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေျပာတာက ရြာကိုဖ်က္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလုိ႔သာ ေျပာတယ္။ ျပည္ထဲေရးကေတာ့ အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ဘူး။ အခုလုပ္တာက ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အရလုိ႔ သိရတယ္။ တကယ္ေတာ့ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာဟာ အမည္ေပါက္ မဟုတ္ေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေနထုိင္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီရြာဟာ အရင္က ရခုိင္ရြာ တစ္ရြာလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ျပန္အေျခစုိက္တာ ျဖစ္တယ္။ အခုက ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း သံဃနာယက ခြင့္ျပဳၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ဆရာ ဦးခင္ေမာင္ကလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တုိင္းရင္းသားေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ အဆုိကုိလည္း ေအာင္ျမင္ထားတာ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တင္တဲ့ အဆုိမွာလည္း ေဒသခံေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးေနတယ္ ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြကုိ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့တာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုကိစၥဟာ လူအခြင့္အေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ က သုံးသပ္တယ္။ မုိးတြင္းရာသီလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္တစ္ရာ အင္အာသုံးၿပီး လုပ္တယ္လုိ႔လည္း ျမင္တယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းကလည္း အဆုိပါ တုိးခ်ဲ႕ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခ်မွတ္ေပးေသာ ပုံစံမ်ိဳးကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အဆင္ေျပႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ဒုကၡေရာက္သြားသည့္ ပုံစံမ်ိဳးကုိလည္း ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ တရားဥပေဒအတုိင္းသာ သြားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီးသြား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာက္ပႏၵဴကုိ ေရာက္ေတာ့ သေဘၤာေကြ႕ရြာသားေတြက ေအးေအးေဆးေဆး ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ မေန႔က ေျပာတာနဲ႔ ဒီေန႔ေျပာဆုိၾကတာ မတူတာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲဲ႔ စိတ္လုိက္မာန္ပါ မလုပ္ဖို႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြ အကူအညီေပးဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ အခုအေရးႀကီးတာက သူတုိ႔ ေနဖုိ႔ေနရာ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆုိေတာ့ တာရွည္ေနဖုိ႔ ခက္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ မၾကာခင္မွာလည္း ၀ါဆုိကာလ ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာရွိ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ေနအိမ္မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ျပန္လည္ယူခြင့္ ရၿပီျဖစ္ၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ေက်းရြာသားမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ပစၥည္းေတြကို ဒီကေန႔ ယူခြင့္ျပဳလို႔ သြားယူၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္တာေပ်ာက္၊ ေရစိုတာေရစို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေနအိမ္ေတြကို ၿဖိဳၿပီး ပစၥည္းေတြကို ဒီအတိုင္း ပံုထားပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ပစၥည္းလာယူေတာ့ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ပါတယ္။ အခု ကြၽန္မတို႔မွာ ေသတၱာႏွစ္လံုးမွာ တစ္လံုးက ေသာ့ခေလာက္ ဖ်က္ဆီးခံထားရတာ ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာမွ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသားမ်ား ခိုလံႈေနသည့္ ေက်ာက္ပန္းတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္လည္း လူဦးေရ ရာႏွင့္ခ်ီရိွေနရာ ေရရွည္ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး ၎တို႔အား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရမ၀ပ္သည့္ ကုန္းျမင့္ေနရာ တစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ေက်း ရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသား ဦးေမာင္၀င္းေခ်က “အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္ပန္းတူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ါတြင္းကာလ ေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ ေက်ာင္းမွာလည္း ေရရွည္ေနဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မိုးရာသီမွာ ကေလးေတြနဲ႔ ေနရတာ လံုး၀အဆင္မေျပပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာသားေတြအတြက္ ကုန္းျမင့္ေနရာေလး တစ္ခုမွာ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်ာက္ပန္းတူ ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလံႈေနၾကသည့္ သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ စီစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ရွိ တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္မည့္ ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ သက္ကယ္ျပင္ရြာႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕တို႔တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲမ်ား ဖြင့္ထားၿပီး ဘဂၤါလီေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏုိင္ေရး စီမံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းသည္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေတြတကၠသုိလ္သုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေရးအခင္း ေနာက္ပုိင္းမွ စတင္ကာ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ အဆင္မေျပသည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ စာေမးပြဲကုိ ေကာင္းစြာ ေျဖဆုိႏုိင္ေရးႏွင့္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေတြတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀င္းႏုိင္က “အဓိက ကေတာ့ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာရွိေနတဲ့ အစၥလာမ္ေက်ာင္းသားေတြ အေ၀းသင္ပညာရပ္ကုိ သင္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ အဲဒီမွာ ေက်ာင္း အပ္တာေတြ လက္ခံမယ္။ လုိအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ထုတ္ေပးမယ္။ အနီးကပ္သင္တန္း ပုိ႔ခ်မယ္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔ အခုမွ စီစဥ္ေနတုန္း ရွိပါေသးတယ္၊ တက္မယ့္လူေတြ ရွိမလားေပါ့၊ တက္မယ့္ လူမရွိရင္ေတာ့ ဖြင့္စရာမရွိဘူး။ သူတုိ႔တက္မယ္၊ မတက္မယ္ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ခ႐ုိင္ပညာေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ပုံစံစာရြက္မ်ား ထုတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၀င္ခြင့္ပုံစံ စာရြက္မ်ားကုိ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

EU ႏွင့္ ကေနဒါတို႔က ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာစစ္ဘက္ ထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူ ငါးဦး အပါအ၀င္ ခုနစ္ဦးအား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား။) အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ကေနဒါတို႔က ျမန္မာစစ္ဘက္ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူ ငါးဦး အပါအ၀င္ ခုနစ္ဦးအား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေရးယူခံရသူမ်ားသည္ လူသတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈ တုိ႔အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုးရြားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက စြပ္စဲြခဲ့သည္။

ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာအထိ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စိုး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းဦး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္စိုး၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္ႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္သန္႔ဇင္ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက လူဇင္ဘတ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူခံရသူမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးရြားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Chrystia Freeland က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း AFP ၏ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ ဥေရာပသမဂၢက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္သည္ဟု ေၾကညာအၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္မွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈခံရသည့္ တပ္မေတာ္ အရာရိွႏွစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ ရခုိင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးအား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ အရန္အင္အားစာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အရန္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စုိး၏ တုိင္းမွဴးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ အရန္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအား စိစစ္ခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမတစ္ခုလုံး၏ စစ္ဆင္ေရး၊ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထက္ဌာနမွ ခ်ျပသတင္းမ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအပါအ၀င္ မူလတုိင္းမွဴး တစ္ဦး၏ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားအေပၚ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားတြင္ သာမန္အခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းခ်က္ မေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္အထိ ျဖစ္စဥ္မ်ား အတြင္း ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား အမ်ားစုႏွင့္ ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ လူအုပ္စုႀကီးမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုိးမုိးေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အင္အားသံုး၍ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ သတင္းလက္ဦးမႈ ရယူ၍ လုိအပ္သလုိ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ခ်ျပသတင္းအေပၚ လက္ေအာက္ခံ တပ္၊ ရဲ၊ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ လက္ေတြ႕အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တပ္၊ ရဲမ်ားအား လုိအပ္သလုိ အခ်ိန္မီ အကူအညီ ရရွိေရး၊ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စီမံႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္စီမံရန္ အားနည္းျခင္း စသည့္ အေရးေပၚအခ်ိန္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ၌ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အရန္အင္အားစာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ ၾကည္း ၁၉၅၇၁ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စုိးအား ဇြန္ ၂၅ ရက္ (ယေန႔) တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ပယ္လုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၌လည္း အထက္ဌာနမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားမႈအေပၚ စီမံေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ရာ အထုိက္အေလ်ာက္ တာ၀န္ရွိသည့္အျပင္ အရာရွိႀကီး၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ မူလေပးအပ္ထားသည့္ တာ၀န္မွ အျခားတာ၀န္ တစ္ခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ေသာ္လည္း အရာရွိႀကီး အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ပုိမုိအားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ ထပ္မံေတြ႕ရွိရၿပီး၊ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ တင္ျပလာသျဖင့္ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကိစၥ ျမန္မာဘက္က တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာပိုင္နက္ ျခံစည္း႐ိုးအနီးအထိ ေနအိမ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လာေၾကာင္း သိရ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကို ဇြန္လလယ္ခန္႔က ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကိစၥ ျမန္မာဘက္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာပိုင္နက္ ျခံစည္း႐ိုးအနီးအထိ ေနအိမ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆိုရင္ ေနအိမ္ေတြက ျခံစည္း႐ိုးနားအထိ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ျခံစည္း႐ိုးအနားအထိ တိုးလာတာက လူဦးေရ တိုးလာလို႔လား။ ေနရာေျပာင္းတာလားေတာ့ မသိဘူး။ အဲဒီကန္႔ကြက္ထားတဲ့ ေနရာမွာ လူေတြ ေလ်ာ့သြားတာ မရွိဘူး။ အေဆာက္အအံုေတြလည္း အရင္အတိုင္း ေတြ႕ရေသးတယ္” ဟု ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရး အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္ခြင့္ မရွိေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမ၀င္ တုိးပြားလာမႈကုိ သတင္း ဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ မ်ား ေရာေႏွာ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးေပးရန္ ႏွင့္ အဆုိပါေနရာ၌ ေမ ၆ ရက္မွ ေမ ၈ ရက္အထိ ယာယီတဲအသစ္ ရွစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေမ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း (ေတာင္ၿပိဳ-၀ဲ ၀င္ထြက္) တံတားအနီး ရွင္းလင္းေဆာင္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီးကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႕ဒုကၡသည္မ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တုိ႔ဘက္မွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေရးရာကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားမွာ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ရပ္တည္၍ရေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ားျဖစ္၍ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္၍ မရပါေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းမွဴးက အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၁၀ ဦး ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၁၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားအား ျမန္မာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အလားတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ CCTV ကင္မရာ ေလးလုံး တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ဆုိလာမီးတုိင္ ၁၀ တုိင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမ်ားသည္ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံနယ္ေျမ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းရယူျခင္းျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းအရ မလုပ္သင့္သည္ကုိ လုပ္သည့္သေဘာျဖစ္၍ အျမန္ဖယ္ရွား ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ လူဦးေရ တုိးပြားလာမႈမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေထာက္ခံအားေပးသည့္ သေဘာေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ သတိေပး တားျမစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိေၾကာင္း ေမ၂၃ ရက္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးရွိ အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဇုန္အတြင္း တဲအသစ္မ်ား ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းေစလုိၿပီး ရိကၡာလာေရာက္ ေပးပုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရး လုိက္ပါကူညီေပးေနမႈမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၈ ရက္ ေမာင္ေတာခရီးစဥ္တြင္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးျပင္ပ၌ တရားမ၀င္ တဲထိုးေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဇုန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔အား ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီငါးဦးမွအပ က်န္ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးအၾကား (နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၄ အနီး) ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္ယာ ေက်းရြာေန အဲဖ္တာအာလြမ္ အပါအ၀င္ မိသားစု၀င္ ငါးဦးသည္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲရွိၿပီး က်န္းမာေရး ဆိုးရြားစြာျဖင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ခံစားေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပသျဖင့္ အဆိုပါတင္ျပခ်က္အေပၚ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ရာ တရား၀င္ လက္ခံေရးစခန္းမွ တစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၃-၄-၂၀၁၈ ရက္တြင္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ ၀င္ထြက္ဂိတ္ (ႏွစ္ႏီုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး)မွ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ စိစစ္ေရးစခန္းသို႔ အဲဖ္တာအာလြမ္ ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၇၈ ဦး ထပ္မံခန္႔အပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၇၈ ဦးကို ထပ္မံျဖည့္တင္း ခန္႔ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူမဆို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လာေရာက္ ခံယူႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း စစ္ေတြေဆး႐ံု၊ သကၠယ္ျပင္ေဆး႐ံု၊ ေျမာင္းေဘြေဆး႐ံု၊ ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ံု၊ ေစတီေတာင္ေဆး႐ံု၊ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ျပင္ပလူနာႏွင့္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ တိုင္းရင္းသား ၂,၈၂၃ ဦး၊ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ ၁၁,၃၇၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၄,၁၉၆ ဦးကို ကုသေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား အပါအ၀င္ သားဖြားဆရာမ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ စသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဦးစားေပး အစီအစဥ္ သတ္မွတ္၍ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (စစ္ေတြ) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၄၃၀၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) ေျခာက္လ သင္တန္းအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၌ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၁၀၁ ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိၿပီး ရာထူးတိုး၍ လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူျခင္း အပါအ၀င္ အျခားလစ္လပ္ေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၌ ဆရာ၀န္မ်ား ပိုမို ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အထူးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္လည္း ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းမႀကီးမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔သြားရာလမ္း၊ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကား၊ ဥယ်ာဥ္ (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗလီ၊ ေက်ာင္းေနရာမ်ားတြင္ ငါးဦး သုိ႔မဟုတ္ ငါးဦးထက္ ပုိေသာသူမ်ား စုေ၀းျခင္း မျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ယခင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ည ၉ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအစား ည ၁၀ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ထိ ကာလအတြင္း ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိန္ တစ္နာရီ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ-၁၄၄ ထပ္မံထုတ္ျပန္မႈအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ဇြန္ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းက လုိက္လံေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၈ ျဖင့္ ညေန ၉ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ထိ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လုံျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္သြားမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အထုိက္အေလ်ာက္ ထိခုိက္မႈရွိေနသည့္အအတြက္ ေဒသတြင္းေန ျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္အက်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္ကုိး၍ ပုဒ္မ-၁၄၄ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရရွိေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြး

Photo: Ministry of Foreign Affairs Myanmar

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခရစၥတင္းရွာေနး ဘာဂ်န္နာအား ဇြန္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္႐ုံး တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ခရီးစဥ္ လာေရာက္ျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ ေျဖရွင္းေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိုက္အ၀န္း ႏွစ္ခုအား ပိုမိုနီးကပ္လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား အေထာက္အကူျပဳရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျမျပင္ အေျခအေနႏွင့္ နက္နဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ရန္၊ အေျခအေနမွန္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းမွ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အထူးကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းကူး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ညစာသုံးေဆာင္ျခင္း မျပဳမီ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကုိ သတိျပဳရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးျမင့္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကုိ သတိျပဳရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မုိင္းပန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တင္သြင္းသည့္ ”ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ UNSC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ပါရွိရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစား ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပန္လည္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

”အဖြဲ႕၀င္သုံးဦး ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ပါ၀င္မႈဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ စိစစ္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံး၌ တည္သည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ ယခုဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးႏုိင္မယ့္ အေျခအေနရွိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေကာ္မရွင္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားထံမွ ဆင္းသာလာေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္လာမည္ကုိ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္ ပါ၀င္သာ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ပထမဦးစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ယင္းေကာ္မရွင္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေခၚယူျခင္း ေတြ႕ဆုံျခင္း ေမးျမန္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးဦးကုိ ဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မွတစ္ပါး မည္သူကမွ ေမးျမန္းပုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ၎အာဏာမွာ တရားေရးအာဏာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားေရး အာဏာကုိ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ေပးအပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္သလုိ ျဖစ္ေနမွာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ Sovereign Decision ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားက ခ်မွတ္ပါက မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ လုံျခံဳေရးပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဳိးေပါက္သြားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာကုိပါ ထိပါး စြက္ဖက္လာႏုိင္တာကုိပါ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္မႈ ကာလေနာက္ပုိင္းအား စုံစမ္းမယ္ဆုိသည့္အတြက္ ၎ကာလသည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ မရွိခ်ိန္၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပ်က္ျပားေနခ်ိန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး နာက်င္ခံစားၿပီး သံသယႀကီးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား လည္ပတ္ႏုိင္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထပ္မံမဆုံးရႈံးေရး၊ ျပည္သူလူထု အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ထပ္မံမထိခုိက္ေစေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ကာလျဖစ္၍ ၎ကာလကုိ ႏိုင္ငံျခားသား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သမုိင္းေနာက္ခံ အေျခအေနမသိ၊ ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားေနရသည့္ ဒုကၡကုိမသိဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သုံးသပ္ စစ္ေဆးလာမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိး၏ ပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသည္။

”ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကသာ ကြပ္ကဲစီရင္ပုိင္ခြင့္ ရွိၿပီးေတာ့ ျပည္ပႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ေစျခင္းဟာ ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကိဳဆုိေနသလုိ ျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာအစုိးရကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ UN က လာေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရး အေရးႀကီးအဆုိအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ရႈံးနိမ့္သြားသည့္ မဲရလဒ္အား ေတြ႔ရစဥ္

ယခုကဲ့သုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရႈိင္းၿပီး ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား စသည့္ က႑ေပါင္းစုံမွ ဆက္ႏႊယ္လာႏုိင္သည္ကုိ သတိေပး ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဳိးကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေဇာင္းေပးကာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၎တုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္လာပါက ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာကုိ တရားနည္းလမ္းက် ေျဖရွင္းရာမေရာက္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးမႈမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသား ပါ၀င္သည့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း၊ အေျခအေန ပုိမိုရႈပ္ေထြး ဆုိးရြားသြားေစျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အမုန္းတရားမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

”လုံျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အေျခခံက်က် စဥ္းစားၿပီး အစုိးရရဲ႕ အခြင့္အာဏာအတြင္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွးရႈေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကုိသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ ျမန္မာပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္တဲ့ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ရင္း ေစတနာအမွန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတိတ္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ သိရွိလက္ခံႏုိင္သည့္ မိမိႏုိင္ငံသား အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတက္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔သာ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔သာ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေသာကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး အတိမ္းအေစာင္း မခံသည့္ကိစၥျဖစ္၍ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမွားယြင္းခဲ့ရင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား ထိခုိက္နစ္နာၿပီး မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား နက္ရႈိင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစလႊတ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မဲခြဲမႈ မလုပ္ဘဲ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ R2P ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႕လြန္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္းတုိ႔ကိုပါ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ရြက္လာၾကေၾကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္သည္ အႀကံေပးရန္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို UN တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး တရား၀င္အတည္ျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္ ရခုိင္အေရး လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္လာသည့္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး မိေအးႏွစ္ခါနာ သာမက ၁၀ ခါမကနာသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေနကာ မိိမိႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း မယံုၾကည္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ မရွိသည့္ ကုလသမဂၢ၏ တုိက္တြန္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အလုံးစုံလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္မလုိဘဲ မိမိႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ထားရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈကုိ မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္နစ္နာမႈ မရွိေစႏုိင္ေသာ အေျခခံအခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေရးႀကီးအဆိုအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း၍ အဆိုအား အတည္မျပဳရန္ သေဘာထားတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုအေပၚ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားသည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။