ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အစုိးရက ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ လႊတ္ေတာ္က ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ျဖတ္ေတာ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၃/၂၀၁၈ တတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက “ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္ဘီလ်ံ ဆုိတာ နည္းနည္းေနာေနာ ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ရတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူးဆုိတာ ဟုိတုန္းကလည္း ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုလာမယ့္ ၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ အဲလုိအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မၾကံဳေတြ႕ရဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ေရာ၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ပူေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စီ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔လုိတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း ဘတ္ဂ်တ္ဆုိတာ ငါတုိ႔ဆြဲလုိ႔ရတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ငါတုိ႔ ဂ႐ုထားစရာ မလုိဘူး ၊ ဥပေဒထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ မလြဲမေသြ လက္ခံရမယ္လုိ႔ မပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္ဆုိတဲ့ မာနမ်ိဳး ၊ အဲဒီမာနမ်ိဳးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ရာထားဘတ္ဂ်က္ကုိ ငါတုိ႔ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ငါတုိ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိေနတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျဖတ္မယ္၊ ေတာက္မယ္၊ ျဖဳတ္မယ္၊ အဲဒီလုိ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ ။ ကုိယ္စီကုိယ္စီမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မာနကုိယ္စီ ရွိေနၾကဖုိ႔ဆုိရင္ ေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္သူေတြသာ နစ္နာမွာ ျဖစ္တယ္။ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေငြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္သုံးလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ပူးေပါင္းၿပီး ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ၊ အသုံးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အစည္းအေ၀း ေခၚေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ညႇိႏိႈင္းလာသည့္အတြက္ ေခၚယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးကလည္း အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ပါတီအသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးက လာတယ္ဆုိေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥအေပၚမွာ တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အစုိးရ သီးသန္႔၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က သီးသန္႔၊ လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္သီးသန္႔ အဲလုိျဖစ္ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ အလြန္တရာမွ မ်ားျပားေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး စည္းလုံးမႈရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိရွိဖုိ႔အတြက္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အတၱစြဲေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ျပည္သူက ယုံၾကည္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တာပါ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ျပည္သူေတြ အားကုိးေလာက္တဲ့လူ ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ မနစ္နာၾကပါေစနဲ႔ ၊ ၂၀၁၈-၁၉ အရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ မၾကာခင္မွာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဆီကုိ လာပါလိမ့္မယ္၊ အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီလုိျပန္လည္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ၾကံဳခဲ့ရသလုိ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္တယ္ ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ တစ္ခုလုိ႔သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္သည့္ တန္ ၅၀၀ ဆံ့ သီးႏွံ (စပါးမ်ား) သိုေလွာင္ႏုိင္မည့္ Silo မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ မၾကာမီတပ္ဆင္မည္

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္သည့္ တန္ ၅၀၀ ဆံ့ သီးႏွံ(စပါးမ်ား)သိုေလွာင္ႏုိင္မည့္ Silo မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ မၾကာမီ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဳေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ေအာင္သူ၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာဂရစက္မႈနယ္ေျမရွိ အမွတ္ (၁၅) အႀကီးစားစက္႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သီးႏွံ (စပါး) သိုေလွာင္ႏိုင္မည့္ တန္ ၅၀၀ ဆံ့ Silo အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီးစီးေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ Silo အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ကာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတို႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာေနရာမ်ားသို႔ Silo မ်ား ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းအဖြဲ႕၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ တန္ ၅၀ ႏွင့္ တန္ ၁၀၀ ဆံ့ တန္ဖိုးသင့္ Silo ငယ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ေရး၊ လယ္ယာသုံးယာဥ္ယႏၲရားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံတို႔ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွတ္ (၁၅) အႀကီးစားစက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ တန္ ၅၀၀ ဆံ့ သီးႏွံ (စပါး) မ်ား သိုေလွာင္ႏုိင္မည့္ Silo အား ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေမာင္ေတာေဒသ၊ ေလးမိုင္ရပ္ကြက္တြင္ မၾကာမီ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Silo တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးပါက ေဒသခံမ်ားအား Silo အသုံးျပဳပံုႏွင့္ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းနည္း သင္တန္းမ်ားကိုပါ တစ္ဆက္တည္း ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမႇင့္ ေစ်းကား (Mobile Mart) ကို ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး မွာယူလိုပါက ထုတ္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆင့္ျမႇင့္ေစ်းကား (Mobile Mart) ျဖင့္ ေဆး၀ါး၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အိပ္ယာခင္း၊ အိမ္သုံးစတီးလ္ပစၥည္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဘိလပ္ေျမ၊ ေၾကြျပားႏွင့္ မွန္မွ Solar ႏွင့္ LED ပစၥည္းမ်ားအထိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္ေသာ လူသုံးကုန္းပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို လူစည္ကားရာ ေစ်းမ်ား၊ ႐ံုးဌာနမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။