ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာၾကား

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုရာတြင္ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး (တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန) ဦးစိုင္းေသာ္၀င္းက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းထုတ္မယ့္ကိစၥက ေက်ာင္းေတြကိုပဲ ေမးလိုက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မေမးပါနဲ႔။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒါက ေက်ာင္းကိစၥျဖစ္ေနလို႔ပါ။ သူတို႔ကို ေက်ာင္းက ထုတ္တာ သတ္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေသာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ ၂၄ ရက္အထိ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ  ၁၅  မိနစ္က ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း မွ ေခၚေဆာင္ခံခဲ့ရၿပီး စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၇၂ ဦးရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔အထဲမွ ၂၆ ဦးကို ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ပယ္ၿပီးျဖစ္ကာ ယခုအခါ က်န္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွလည္း ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည့္အေပၚ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းကိစၥသည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲဒါက ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္တာပဲဗ်။ အထက္အမိန္႔မရဘဲနဲ႔ေတာ့ ထုတ္မွာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူးေျပာမွာပဲ။ ရတနာပံုမွာ ဆႏၵျပခဲ့လို႔ ရတနာပံုကေက်ာင္းသားေတြကို ထုတ္တာေတာ့ ထုတ္လို႔ရတယ္။ အခုက မိတၳီလာ၊ ရမည္းသင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္း သားေတြကို ေက်ာင္းထုတ္တာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အမိန္႔နဲ႔ ထုတ္တာပဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒါကို သူတို႔က ေက်ာင္းနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါ ေခါင္းေရွာင္တာျဖစ္ၿပီး ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္ေနတာလို႔ပဲျမင္တယ္”ဟု ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္ေပးေရးတိုက္ပြဲ ေကာ္မတီ၀င္ ကိုမင္းထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္အထိ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦးအထိရွိၿပီး ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ၁၄ ဦး (ျပင္ပမွ ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္)၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ၁၁ ဦး၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္ မွ တစ္ဦးႏွင့္ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေျခာက္ဦး ထုတ္ပယ္ခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပမႈတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္ကာ မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္တြင္ ၇၂ ဦး ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၅၉ ဦး ၊ ေက်ာင္းသူ ၁၃  ဦး ပါ၀င္ ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာ  ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လွည့္လည္ျခင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထပ္မံ ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ နံနက္မွ စတင္ကာ ပဲခူးႏွင့္ ျမင္းျခံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ထပ္မံလာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပေနမႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ ေခၚထုတ္ကာ မိဘမ်ားထံျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီး ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဆႏၵျပမႈတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလံုေလာက္ ေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘီလ်ံ ၁၆၉၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွစ၍ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကိုးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အတြက္ ဘီလ်ံ ၆၉၀ သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ပညာေရးစနစ္အတြင္းမွ လူမိုက္ႀကီးႏွစ္ဦး အလိုမရွိဟု ေရးသား၍ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္တို႔ အမည္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားပါ၀င္ေသာ ပိုစတာမ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူစည္ကားရာေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ လိုက္လံခ်ိတ္ဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ လူစည္ကားရာေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ကပ္ထားေသာပုိစတာကို ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ နံနက္က ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပညာေရးစနစ္အတြင္းမွ လူမိုက္ႀကီးႏွစ္ဦး အလိုမရွိဟုေရးသား၍ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရတနာပံု တကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္၏ အမည္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ား ပါ၀င္ေသာ ပိုစတာမ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူစည္ ကားရာေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ လိုက္လံခ်ိတ္ဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘယ့္ႏွယ့္မွ မေနပါဘူး။ ဒီရက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပကတည္းက ေန႔တိုင္း အဆဲခံေနရတာပါ။ ဒီေက်ာင္းထဲမွာ ေန႔တိုင္း အဆဲခံေနရတာပါ။ အခုလည္း အတူတူပါပဲ။ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္ေန႐ံုပါပဲ။ တကၠသိုလ္မွာလည္းကပ္တယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕မွာလည္း ကပ္တယ္။ တရားစြဲဆိုသြားဖို႔လည္း မရွိပါဘူး” ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ပိုစတာတြင္ “ပညာေရးစနစ္အတြင္းမွ လူမိုက္ႀကီး (၂) ဦးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးကိုေရွး႐ႈ၍ တိုင္းျပည္၏ အဓိကက်ေသာ ပညာေရးစနစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေပၚတြင္ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ (၂)ဦးအား ကြၽႏ္ုပ္တို႔တိုင္းျပည္မွ အလိုမရွိေပ” ဟု ေရးသားထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းပံုႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္၏ပံုတို႔ကို ေဖာ္ ျပထားေၾကာင္း၊ ပိုစတာမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ ေစ်းခ်ဳိႏွင့္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ လိုက္လံကပ္ထားသည္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ နံနက္က ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါကပ္ထားေသာ ပိုစတာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္႐ံုးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ကပ္တာက ဘယ္သူမွန္းလည္းမသိ။ ဘာကိုလုပ္မွန္းလည္း မသိဆိုေတာ့ေလ။ Personal အရ မုန္းလို႔လုပ္တာေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အျခားကိစၥေလးေတြလည္း ရွိေနေသးေတာ့ ဘယ္သူလုပ္တယ္ဆိုတာလည္း မသိရေသးေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲထားတယ္။ ဘာလုပ္ရမလဲဆို တာ  Idea မရွိေသးပါဘူး။ ရတနာပံုေက်ာင္းေရွ႕ လာကပ္တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ မေတြ႕မိဘူး။ ကပ္လာရင္လည္း ဖယ္ထားလိုက္႐ံုပဲ ရွိမွာေပါ့။ ဒါကေတာ့ သူတို႔လည္းအားေနလို႔ လိုက္ကပ္ေနတယ္။ မုန္းတဲ့သူေတြကလည္း ရွိခ်င္ရွိေန မွာေပါ့။ ဘယ္သူကပ္မွန္းလည္း ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ မနက္ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္က ေက်ာင္း၀င္း အတြင္းမွ ေခၚေဆာင္ခံခဲ့ရၿပီး စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၇၂ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထဲမွ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၆ ဦး(ျပင္ပ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးအပါအ၀င္) ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ လိုက္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ေက်ာင္းမ်ားမွလည္း ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ပိုစတာမ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူစည္ကားရာေနရာ အခ်ဳိ႕တြင္ လိုက္လံခ်ိတ္ဆြဲမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအား နံနက္ ၄ နာရီခန္႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး ေနရပ္ျပန္ပို႔

ခ႐ိုင္အလိုက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံရာ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕လိုက္ပါသြားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ယဥ္မ်ဳိးသြယ္)

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔က ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မနက္ ၄ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ အရပ္၀တ္နဲ႔မ်က္ႏွာ Mask အုပ္ထားတဲ့ လူ ၁၅၀- ၂၀၀ ေလာက္က ဖမ္းေခၚသြားပါတယ္။ ဖမ္းေခၚကတည္းက ဖုန္းေတြ အကုန္ စက္ပိတ္သိမ္းဆည္းထားခဲ့ၿပီး မႏၲလာ သီရိအားကစားကြင္းကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေရာက္တဲ့အခါ နာမည္ေနရပ္လိပ္စာေတြေမးၿပီး မနက္ ၆ နာရီေလာက္မွာပဲ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ံုးေတြကို ပို႔ပါတယ္။ ေထြအုပ္႐ံုးကို မိဘေတြ လာေခၚခိုင္းတယ္။ မိဘေတြဆီ ျပန္အပ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ဆိုရင္ ျမင္းျခံဇာတိ ျဖစ္လို႔ ျမင္းျခံကို ျပန္လိုက္ပို႔ခံရပါတယ္။ ခုလို မိဘေတြဆီျပန္အပ္႐ံုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြက ရပ္တန္႔သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္တဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ခုလိုလုပ္ရတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို စိစစ္ေမးျမန္းေနခ်ိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ရွိပါတယ္။ အိမ္ေရာက္မွ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္။ အခုေတာ့ မိဘဆီ ျပန္ဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အၾကမ္းမဖက္ေပမယ့္ သပိတ္ကိုၿဖိဳခြင္းလိုက္တာပါပဲ” ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္ျမႇင့္တင္ေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီမွ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က ၎တို႔အား ထိန္းသိမ္းၿပီး မိဘထံျပန္လည္အပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ျမႇင့္တင္ေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြကလည္း “ေခၚေဆာင္သြားကတည္းက ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား မရွိပါဘူး။ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကားေပၚကို အသာတ ၾကည္လိုက္သြားခဲ့တာပါ။အားလံုးေပါင္း ၇၂ ဦးပါ။ အကုန္မိဘအိမ္ျပန္ပို႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တစ္ေယာက္မွ ဖမ္းဆီးထားျခင္း မရွိပါဘူး။ေက်ာင္းသားအကုန္နီးပါး အဆက္အသြယ္ျပန္ရပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္းထံ ဆက္သြယ္ရာ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသျဖင့္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးတြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ ခန္႔အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေသာ္လည္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုနည္းတူ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ကနဦး ဖုန္းဆက္စတြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားမိဘထံ ျပန္အပ္သည့္ကိစၥေမးျမန္းေသာအခါ မၾကားရေတာ့ေၾကာင္းသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကား၍ ဖုန္းခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထပ္မံဖုန္းေခၚခဲ့ေသာ္လည္း လံုး၀ကိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းႏွင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညြန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရရွိေသာေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ မွ စ၍ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ အစာအငတ္ခံ ဆႏၵ ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းအတည္ျပဳေပးႏိုင္မည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔တြင္ ယခုလို ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခ်မ္းျမ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနရပ္လိပ္စာ အသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို မိဘမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း ၇၂ ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ေနရပ္လိပ္စာအတိုင္း ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခံ၀န္လက္မွတ္ တစ္စံုတစ္ရာ မထိုးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္းကို လက္မခံေၾကာင္း၊ ေနအိမ္ျပန္ေရာက္ပါက ေက်ာင္းသို႔ျပန္လာၿပီး လႈပ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ကားေပၚမွ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ၿပီး တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို ဇန္န၀ါရီ ၂၂  ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ ညေနပိုင္း၊ ၂၃ ရက္ နံနက္ ပိုင္းႏွင့္ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းတို႔တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇ ႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းလံုေလာက္ေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇  ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘီလ်ံ ၁၆၉၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ား မွစ၍ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကိုးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အတြက္ ဘီလ်ံ ၆၉၀ သာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ေျခာက္လစာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ဘီလ်ံ ၈၀၀ ေက်ာ္သာ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဦးေဆာင္၍ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္အတြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆို

ပညာေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရတနာပုံတကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေတာင္းဆုိဆႏၵျပၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သီရိ)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဦးေဆာင္၍ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရိွ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနတယ္။ ျပည္သူ႔အစိုးရအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုးညႇိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ တကယ္လို႔ ဒီေန႔တစ္ေနကုန္သြားတဲ့အထိ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရွိရင္ မနက္ျဖန္ဆက္ၿပီးလုပ္သြားမယ္။ မနက္ျဖန္ညႇိႏိႈင္းမႈမရွိရင္ ေနာက္ ေန႔ဆက္လုပ္မယ္။ ညႇိႏိႈင္းမႈမရမခ်င္း ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီအေပၚမွာ ဂ႐ုမစိုက္မခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ရမည္းသင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ကိုရာဇာထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို ဗမာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္၊ ပညာေရး အသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရးတိုက္ပြဲ ေကာ္မတီကို ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ ပညာေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ တကၠသိုလ္ ၂၆ ခုမွ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုစဥ္

တိုက္ပြဲေကာ္မတီကို တကၠသိုလ္ေျခာက္ခုမွ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း လံုေလာက္ေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း သီဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားလည္း ေ၀ငွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိသည္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးမွ အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘြဲ႕ရၿပီးရင္ အလုပ္မရဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဘာမွမတတ္လို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ေတြအတြက္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမရွိဘူး။ ႐ူပေဗဒနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ သူက နာရီတစ္လံုး မျပင္တတ္ပါဘူး။ ဓာတုေဗဒနဲ႔ေက်ာင္းၿပီးတဲ့သူတစ္ေယာက္က အဆံုးစြန္ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေသာက္ေနၾကတဲ့ အရက္ေတာင္ မခ်က္တတ္ဘူး။ ပညာေရး အေျခအေန ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိဖို႔လိုေနၿပီ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က လွည့္လည္ေဟာေျပာေဆာင္ရြက္သြား့မယ္။ ရက္အကန္႔သတ္မရွိဘူး။ အစိုးရဘက္က ညႇိႏိႈင္းမႈမလုပ္မခ်င္း ေက်ာင္းထဲမွာပဲ ဆက္ရွိေနမယ္။ ဒီေက်ာင္းမွာပဲ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ ေဆာင္ရြက္မေပးမခ်င္း ေက်ာင္းထဲမွာပဲရွိေန မွာပါ” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ကိုရဲမ်ဳိးေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈအား ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ပင္မေလးထပ္ ေဆာင္ေရွ႕မွစတင္ကာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လွည့္လည္ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ညႇိနိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိသည္အထိ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘီလ်ံ ၁၆၉၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုး ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွစတင္ကာ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကိုးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔ အတြက္ ဘီလ်ံ ၆၉၀သာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေျခာက္လစာ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ ဘီလ်ံ ၈၀၀ေက်ာ္ခန္႔သာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

လူမေနေသာ္လည္း ျခံစည္း႐ိုး ခတ္ထားသည့္ ျခံ၀င္းမ်ားတြင္ လူအုပ္စုလိုက္ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း အေဆာက္အအုံေဆာက္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား မႏၲေလး၌ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလာ

ျခံ၀င္းတစ္ခုအတြင္း ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအုံတစ္လုံးအား ေတြ႕ရစဥ္

လူမေနေသာ္လည္း ျခံစည္း႐ိုးခတ္ထားသည္႔ ျခံ၀င္မ်ားတြင္ လူအုပ္စုလိုက္လာေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ကာ ရက္ပိုင္းအတြင္း အေဆာက္အအုံ ေဆာက္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား မႏၲေလးတြင္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္က မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ သိပၸံလမ္း ၅၂ လမ္းရွိ အုတ္တံတိုင္း ေလးဘက္ေလးတန္ ကာရံထားသည့္ မိမိတုိ႔ေျမကြက္တြင္ လူအုပ္စုလိုက္ လာေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေနေၾကာင္း အသိမိတ္ေဆြမ်ားက ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားသျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ အုတ္တံတိုင္းအား ဘူဒိုဇာျဖင့္ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ဘက္ဟိုးကားျဖင့္ ေျမညႇိကာ ေျမသယ္ကားႀကီးမ်ားျဖင္႔ ျခံ၀င္းကုိ ေျမဖို႔ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ေပ ၂၀ x ၃၀ ရွိ အိမ္တစ္လုံးကိုလည္း တစ္ရက္ခြဲအခ်ိန္အတြင္း တည္ေဆာက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေျမပိုင္ရွင္ဦးသန္း၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေျမကြက္က ေပ ၂၀၀၊ ၂၅၀ က်ယ္၀န္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေမနာမည္နဲ႔ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္ ၃၀ ဂရန္ရထားၿပီးသား ေျမကြက္ပါ။ အေမတို႔ သြားၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ က လူအုပ္စုလိုက္ ေျမသယ္၊ ေျမဖို႔လုပ္ေနၾကတာနဲ႔ ဘာမွမေျပာဘဲ ျပန္လာခဲ့ရၿပီး ဒီေန႔ နံနက္မွာ စည္ပင္၊ ေထြအုပ္၊ ရဲစခန္းတို႔ကို အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါ တာ၀န္ရွိသူေတြပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႕က ဒီေန႔ပဲ သြားေရာက္စစ္ေဆး ပါတယ္။ ပုိင္ရွင္ကလည္း ဖားကန္႔မွာေနတာ လိုလို၊ ေတာင္ႀကီးမွာေနတာလုိလို၊ မႏၲေလးမွာ ေနတာလိုလိုနဲ႔ ေရေရရာရာ ေျပာၾကားျခင္း မရွိသလို တာ၀န္ရွိသူေတြကိုေတာင္မွ အဲဒီ က်ဴးေက်ာ္တဲ့သူေတြက ျခံ၀င္းထဲ ၀င္ခြင့္မေပးပါဘူး။ တိုင္ခ်င္ရာတိုင္..ဘယ္သူ႔မွ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ ဒါ က်ဳပ္တု႔ိပိုင္တဲ့ ေျမကြက္လို႔ က်ဴးေက်ာ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ အခု အမွတ္ (၉) ရဲစခန္းမွာ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈရယ္၊ ဒီ ၂၀၁၇ ကမွ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈပုဒ္မမ်ားနဲ႔ တရားစြဲဆုိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အစကထင္တာက ေရာင္းမွား၀ယ္မွားျဖစ္သလားေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အခုပုံစံက ေရာင္းမွား၀ယ္မွားဆိုတာထက္ ပိုင္ရွင္ဆီက ေငြညႇစ္ခ်င္တဲ့ပုံစံကို ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ဦးသန္း၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္ေခ်ာင္က်သည့္  ေနရာမ်ားရွိ ပိုင္ရွင္လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားတြင္ တဲငယ္မ်ား၊ အိမ္ငယ္မ်ားေဆာက္ကာ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္တတ္ၾကၿပီး ပိုင္ရွင္က ဖယ္ရွားလိုပါက သိန္းဆယ္ဂဏန္းမွ ရာဂဏန္းအထိ ေတာင္းယူကာ လုပ္စားသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား အုပ္စုလိုက္ရွိေၾကာင္း၊ ပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ရပါက တရားမမႈသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္အတြက္ က်ဴး ေက်ာ္မ်ားေတာင္းခံသည့္ ေငြေၾကးကို ညႇိႏႈိင္းေစ်းျဖင့္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕သစ္အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္ ဦးေအာင္ရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုမ်ဳိး ျခံစည္း႐ုိးအခုိင္အမာခတ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ကို က်ဴးေက်ာ္တာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရွားေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းၾကားရတာ ဒီလထဲမွာကို သုံးႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ လူလိမ္ေတြ ပိုအတင့္ရဲလာတဲ့ သေဘာပဲ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သူတို႔လုပ္ေနက်က အေစာင့္မရွိတဲ့၊ ျခံစည္း႐ိုး မခတ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားေနက်ပါ။ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ပိုၿပီးၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စစ္ေဆး အေရးယူေစခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သာမန္လူေတြ ကိုယ္ေနတဲ့အိမ္ေလး ျပင္ခ်င္ရင္၊ ေဆာက္ခ်င္ရင္က် အိမ္ေဆာက္မိန္႔ကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပရတာပါ။ အဲဒီအိမ္ေဆာက္မိန္႔ကိုက လခ်ီၿပီးေစာင့္ရတာပါ။ လူမိုက္ေတြက် ဘယ္သူ႔ခြင့္ျပဳမိန္႔မွလည္း တင္စရာမလိုဘဲ ၀ုန္းဒုိင္း..၀ုန္းဒုိင္း ၀င္ေဆာက္။ ၿပီးရင္ ေငြညႇစ္တယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျပမွ ဒါမ်ဳိးျဖစ္စဥ္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာၿမိဳ႕သစ္အိမ္ရာအနီး၊ ငုေရႊ၀ါလမ္း ၇၂-၇၃ ၾကားရွိ ဦးမင္းႏုိင္အမည္ေပါက္ အိမ္အမွတ္ ဆ၁/၁၀ အား ပိုင္ရွင္က ေျမဖို႔ခုိင္း၍ဆိုကာ ကားမ်ားျဖင့္လာေရာက္ေျမဖို႔ေနသည့္အတြက္ မည္သူကခုိင္းေစသလဲ ဟု ေမးျမန္းရာ ပိုင္ရွင္က ၎တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပခုိင္းရာ ညေန ၄ နာရီလာျပမည္ဆုိၿပီး ျပန္သြားၿပီး ေနာက္ ဖုန္းပါပိတ္သြားေၾကာင္း၊ ထုိလူမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တိုင္တန္းထားၿပီး လူမရွိေသာ အိမ္၊ ျခံမ်ားအား လိမ္လည္ၿပီး ငွားစားမည့္ သူခိုးမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျခံ၀င္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျခံမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ားအား ပစ္မထားဘဲ ဂ႐ုစုိက္ရန္လိုေၾကာင္း လွလွျမင့္ ဆိုသည့္ Facebook အေကာင့္ပိုင္ရွင္က ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပလိပ္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္ဒါ ခ်ည္မွ်င္အထည္ႏွင့္ အေခ်ာကုိင္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ား ၎တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မရရွိေသးသျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပုလိပ္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္ႏွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္႐ံုမွ ၀န္ထမ္းမ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ႐ုိင္ ပလိပ္ၿမဳိ႕မွ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္ အထည္ႏွင့္ အေခ်ာကုိင္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းက အဆုိပါစက္႐ုံေရွ႕မွ စတင္ကာ မႏၱေလးၿမဳိ႕အထိ လာေရာက္၍ အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္ ၂၈ ခ်က္အား စက္႐ုံႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ မေနာ္ရမၼံ ဟစ္တုိင္ကြင္းတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ အလုပ္သမားမ်ားက ပလိပ္ၿမဳိ႕ရွိ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္ႏွင့္ အေခ်ာကုိင္စက္႐ုံမွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး မႏၲေလးၿမဳိ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ  ၆၂ လမ္း၊ မေနာ္ရမၼံ ဟစ္တုိင္ကြင္းအတြင္း စုေ၀းေဟာေျပာျခင္း ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၂၈ ခ်က္ကုိ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စက္႐ုံဘက္ကေရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ဘက္ကပါ လုိက္ေလ်ာေပးတာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးတာ မရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ ေတာင္း ဆုိခ်က္ ၂၈ ခ်က္ကုိ စက္႐ုံဘက္ကေရာအလုပ္ ရွင္၊ အလုပ္သမား ျပန္လည္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္း ေရးအဖြဲ႕ေတြ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ေရွ႕မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆုိၿပီး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္လည္း ခ်ဳပ္ဆုိထားပါတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ အလက္ေတြကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါမယ္ ဆုိလုိ႔ စက္႐ုံဘက္ကုိ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆုိ ထားတာကုိလည္း ႐ုပ္သိမ္းေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ကြၽန္မတုိ႔အလုပ္သမားေတြနဲ႔ သေဘာ တူညီၿပီးခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ထဲက အခ်က္ ၂၈ ခ်က္ကုိ အခုအခ်ိန္အထိ မလုိက္ေလ်ာေပးေသးပါဘူး။ အလုပ္ကေန ထုတ္ပယ္ထားသူ ေတြကုိလည္း လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္ခန္႔အပ္တာ မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုိ မႏၲေလးၿမဳိ႕ကုိ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြအားလုံး မရမခ်င္း ဆက္လက္ေတာင္းဆုိ သြားမွာပါ” ဟု အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မဇာျခည္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္ႏွင့္ အေခ်ာကုိင္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ လႊဲေျပာင္းခံ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ဘ၀အာမခံခ်က္ ရရွိေရး တုိ႔အေရး၊ ၂၈ ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အား အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေရး တုိ႔အေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ရန္ က်န္အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏွစ္ဦးအား ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရး တုိ႔အေရး၊ အလုပ္သမားဥပေဒ စုိးမုိးေရး တုိ႔အေရး၊ ဥပေဒအထက္၌ရွိေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား အလုိမရွိ၊ အလုပ္သမားမ်ားအေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္မေပးေသာ လူႀကီးမ်ား အလုိမရွိ အစရွိသည့္ စာသားမ်ား ပါ၀င္သည္ ဗြီႏုိင္းဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကသည္။

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေတာ္မူဘုရား အလွဴခံပံုးသံုးခုအတြင္းမွ ေငြမ်ားခိုးယူခံရၿပီး ခုိးယူသူက မ်က္ႏွာမေပၚေစရန္ CCTV ကင္မရာမ်ားကုိ လွည့္သြားေၾကာင္း သိရ

ေအာင္ေတာ္မူဘုရား အလွဴခံပံုးမ်ားမွ ေငြမ်ားခိုးယူခံထားရသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေအာင္ေတာ္မူဘုရား အလွဴခံပံုး သံုးခုအတြင္းမွ ေငြမ်ားခိုးယူခံရမႈ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ကျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ခိုးယူသူက မ်က္ႏွာမေပၚေစရန္ CCTV ကင္မရာမ်ားကုိ လွည့္သြားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၃ လမ္းႏွင့္ ၂၉ လမ္းေထာင့္ရွိ ေအာင္ေတာ္မူ ဘုရား၀င္းအတြင္း၊ လံုးေတာ္ျပည့္ ေစတီေတာ္ (ဂႏၶကုဠီတုိက္)တြင္း၌ ထားရွိေသာ အလွဴခံငါးပံုးအနက္ သံုးပံုးေပ်ာက္ဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ဘုရားအလွဴခံ စာေရးမွ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ဘုရား၀င္းအတြင္း လွည့္လည္ရွာေဖြခဲ့ရာ အဆုိပါ လံုးေတာ္ျပည့္ေစတီေတာ္အနီး ေပ ၄၀ ခန္႔အကြာရွိ ေရဆုိးကန္နံေဘးတြင္ အလွဴခံပံုးသံုးပံုးအား ပတၱာမ်ားျပဳတ္လ်က္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ေငြသားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကုိ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

“လံုးေတာ္ျပည့္ ေစတီေတာ္ထဲက အလွဴခံပံုး သံုးခုကုိ ခုိးယူခံရတာပါ။ CCTV ကင္မရာေတြထဲမွာ မပါေအာင္ ေရွာင္ကြင္းသြားသလုိ တခ်ိဳ႕ကင္မရာေတြေရွ႕မွာလည္း ပုဆိုးနဲ႔ မ်က္ႏွာအုပ္ၿပီး၀င္သြားေတာ့ မ်က္ႏွာကိုသဲကြဲစြာ မျမင္ရဘူးေပါ့။ ေနာက္ဆံုးကင္မရာတစ္ခုကုိ အလွည့္မွာသူ႔မ်က္ႏွာကုိ ႐ိုက္ထားမိလိုက္တယ္။ အေစာင့္ေတြလည္း ရွိေပမယ့္ တစ္ေယာက္တည္း စိမ္ေျပနေျပကုိ ပံုးေတြမၿပီး ပုိက္ဆံေတြ အကုန္ယူသြားတာ။ ခုိးယူသူကုိ ဖမ္းဆီးရမိဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းမွ အမႈစစ္အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

အလွဴခံပံုးသံုးခုအတြင္းမွ ခန္႔မွန္းအလွဴ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းခန္႔ပါသြားေၾကာင္း သိရၿပီး က်ဴးလြန္သူကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၀/၂၉၅ (ပ) ၆၇၈/၂၀၁၇ ျဖင့္ အမွတ္(၃)နယ္ေျမ ရဲစခန္းတြင္ ေအာင္ေတာ္မူဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးက တရားလိုျပဳလုပ္ကာ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာလအတြင္းကလည္း မႏၲေလးလၿမိဳ႕တြင္ မဟာမုနိဘုရားႀကီး၌လည္း ေရႊသကၤန္း ကပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ ေရႊခြာခုိးယူယူကို ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

အစိုးရကို ဆႏၵျပသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားေရးသပိတ္ ဦးေဆာင္သံဃာမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထုတ္

အစုိးရကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵျပသည့္ မႏၲေလးအမ်ဳိးသားသပိတ္ ဦးေဆာင္သံဃာမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ႏုိ၀င္ဘာ ၈  ရက္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးထုတ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္

အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ မႏၲေလး အမ်ဳိးသားေရးသပိတ္ ဦးေဆာင္သံဃာႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား  (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ေထာင္အတြင္း၌ ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ခံေနရေၾကာင္း သံဃာေတာ္မ်ားက မိန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ဒီကေန႔႐ံုးခ်ိန္းမွာ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးေရႊကို စြဲဆုိထားတဲ့ အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားလိုကို စတင္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ပယ္ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးကို အမႈတြဲ ျပန္ေရာက္လာၿပီျဖစ္လို႔ စတင္စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြကို စြဲဆိုထားတဲ့အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တရားလို သက္ေသတစ္ဦးကိုပဲ စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးကို စစ္ေဆးၿပီးရင္ေတာ့ တရားလို သက္ေသအားလံုး စစ္ေဆးၿပီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး ျပန္ၾကားေရး အရာရွိ တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးေက်ာ္စြာလင္းက မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း ေထာင္အတြင္း ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈ ခံေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း “ေထာင္တြင္းမွာ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈေတြ ခံေနရပါတယ္။ ဘာသာျခားေတြအတြက္ သီးသန္႔၀တ္ျပဳဖုိ႔ အခန္းထားရိွေပမယ့္ ဦးဇင္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ အခန္းမရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီး ကထိန္ရာသီမွာ အေဆာင္တုိင္း၊ အေဆာင္တုိင္း ပေဒသာပင္ စိတ္ႀကိဳက္ စီခြင့္ရတယ္။ ဦးဇင္းတုိ႔အမ်ဳိးသား သံဃာေတာ္ေတြ တစ္ပါး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ လွဴဒါန္းပါတယ္။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးကုိ ရည္မွန္းတဲ့အတြက္ ကိုးေျခာက္ကိုးဆုိၿပီး ပေဒသာပင္ လွဴလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါကို ဘာသာေရး ျပႆနာ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ဆုိၿပီး အေဆာင္မွဴးက ပေဒသာပင္ကို တစ္စစီ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဘာသာေပါင္းစံုပြဲမွာ ကိုးေျခာက္ကိုး တံဆိပ္တပ္လို႔ ဘာသာေရးဆူပူမႈ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာရင္ လက္ခံတယ္။ အခုဟာက ဗုဒၶဘာသာ ကထိန္ပြဲမွာ လုပ္တာကုိ လက္မခံဘူးဆုိတာ တမင္ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္တာပါ” ဟု ဦးအဂၢဓဇက မိန္႔ၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္းလံုးဥေသွ်ာင္ရပ္ကြက္ ဘုရားႀကီး အေနာက္ဘက္မုခ္ရွိ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမာန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သပိတ္စခန္းအား ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ နံနက္၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔က တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ သံဃာ ၁၁ ပါးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးအား ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သံဃာ ၁၁ ပါးအနက္ ေျခာက္ပါးအား ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ စတင္႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

သပိတ္စခန္း ဦးေဆာင္သံဃာရွစ္ပါး (ႏွစ္ဦးမွာ ဖမ္းမိျခင္းမရွိေသး) အား ခ႐ိုင္သာသနာေရး ဦးစီးမွဴးက တရားလုိျပဳလုပ္ စြဲဆုိထားသလုိ ဦးေက်ာ္မ်ဳိးေရႊ ပါ၀င္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ငါးဦးကုိလည္း  ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္က တရားလိုျပဳလုပ္ကာ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အသီးသီးစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီ သပိတ္ စခန္းၿဖိဳခြဲခ်ိန္က ဖမ္းဆီးခံရကာ လူ၀တ္လဲ ၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ခံထားရသည့္ သံဃာေျခာက္ပါးမွာ ဦးအဂၢဓဇ (၃၅ ႏွစ္၊ ၁၄ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္အမွတ္ ၉/မထလ (သ) ၀၀၂၇၅၃ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ မဘသ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေအာင္သာေက်ာင္း၊ ၀န္ဇင္းရပ္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕)၊ ဦး၀ိေ၀ကာနႏၵ (၂၉ ႏွစ္၊ ၁၀ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္အမွတ္ ၇/ပခန (သ) ၀၁၁၁၁၄ မ်ဳိးခ်စ္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား သမဂၢ၊ ခ်မ္း သာႀကီး ခ်မ္းရေက်ာင္း၊ တံခြန္တိုင္ရပ္၊ ျပည္ ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕)၊ ဦးဣႏၵက (၂၆ ႏွစ္၊ ငါး၀ါ၊ သာသနာ၀င္အမွတ္ ၉/ ခမစ (သ) ၀၀၄၇၄၅၊ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာရဟန္း ေတာ္မ်ားသမဂၢ၊ ဓမၼသုခေက်ာင္း၊ ႏွမ္းၾကဲ ေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕)၊ ဦးပ႑ိတ (၄၈ ႏွစ္၊ ၂၈ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္ အမွတ္ ၉/ညဥန(သ) ၀၀၁၂၁၈၊ (မည္သည့္ အဖြဲ႕၀င္မွမဟုတ္) ၾကံခင္း၀န္ေက်ာင္း၊ ေညာင္ ဦးၿမိဳ႕နယ္)၊ ဦးအာစာရ (၂၂ ႏွစ္၊ ႏွစ္၀ါ၊ သာ သနာ၀င္အမွတ္ ၉/ပကခ (သ) ၀၀၂၃၉၁၊ ဓမၼသုခေက်ာင္း၊ ႏွမ္းၾကဲေက်းရြာ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္)ႏွင့္ ဦးအရိယာ၀ံသ (၃၀ ႏွစ္၊ ၁၀ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္အမွတ္ (မသိရေသး) မ်ဳိးခ်စ္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား သမဂၢ၊ ငါးဆူ ေက်ာင္းတုိက္၊ ပလိုင္းရပ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕) တို႔ျဖစ္ကာ သပိတ္စခန္း ဦးေဆာင္သည့္ သံဃာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဖမ္းဆီး မခံရေသးသည့္ ႏွစ္ပါးမွာ ဦးဣေႏၵာဘာသ (ရခုိင္ဘုန္းႀကီး) (၄၅ႏွစ္၊ ၁၆ ၀ါ၊ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္ မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢ၊ သာသနာ၀င္အ မွတ္ ၉/ပကသ (သ) ၀၀၂၁၀၀၊ ဓမၼသုခ ေက်ာင္း၊ ႏွမ္းၾကဲေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕) ႏွင့္ ဦးစႏၵာသီရိ (၄၁ ႏွစ္၊ ၂၀ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္ အမွတ္ ၉/မဟမ (သ) ၀၀၁၂၉၁၊ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား သမဂၢဓမၼ သုခေက်ာင္း၊ ႏွမ္းၾကဲေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မႏၲေလး ၿမိဳ႕မအေပ်ာ္တမ္း တူရိယာအသင္းက ၿမိဳ႕မစတူဒီယို ဖြင့္လွစ္

မႏၲေလး ၿမိဳ႕မအေပ်ာ္တမ္း တူရိယာအသင္းတိုက္အား ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလး ၿမိဳ႕မအေပ်ာ္တမ္း တူရိယာအသင္းက ၿမိဳ႕မစတူဒီယို ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္က အသင္း႐ံုးတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္​။

တူရိယာအသင္းတစ္သင္း အေနျဖင့္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည္​့ စတူဒီယိုတစ္​ခုအား အသင္​းပိုင္​အျဖစ္​ ဖြင္​့လွစ္​ျခင္​းျဖစ္ကာ ရရွိသည့္ ၀င္​​ေငြမ်ားကိုလည္​း အသင္​းရန္​ပံု​ေငြအျဖစ္​ ဘဏ္​စာရင္​း ဖြင္​့လွစ္​ထားရွိသြားမည္​ ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

“လုပ္​ျဖစ္​တာက တူရိယာအသင္​းတစ္​ခုမွာ အသံဖမ္​းစတူဒီယိုတစ္​ခုက ရွိသင္​့တယ္။ ဆိုတဲ့လူ​ေတြ​ေရာ တီးတဲ့မႈတ္​တဲ့ သူ​ေတြ​ေရာက ၀ိုင္​း​ေတြမွာတီးတာနဲ႔ စတူဒီယိုထဲမွာ မတူ ဘူး။ မတူတဲ့အခါမွာ ပညာရည္​တိုးတက္​မႈ အ​ေနနဲ႔ မွတ္​တမ္​းတစ္​ခုက်န္​​ေအာင္​ ရည္​ရြယ္​သလို ကြၽဲကူး​ေရပါလိုပဲ တျခားဟာ​ေတြ ကို ကူညီ​ေပးတဲ့သ​ေဘာနဲ႔ ဆရာတို႔က အျပင္​လူ​ေတြကို လက္​ခံတာပါ။ ပုဂၢလိကပိုင္​စတူ ဒီယိုမဟုတ္​တဲ့အတြက္​ အျခားအသင္​းအဖြဲ႕​ေတြ အ​ေနနဲ႔ အသံနဲ႔ဆိုင္​တဲ့ လိုအပ္​တာ​ေတြရွိရင္​ သတ္​မွတ္​​ေစ်းႏႈန္​း​ေတြနဲ႔ မဟုတ္​ဘဲ ညိႇႏိႈင္​း​ေဆာင္​ရြက္​မႈ​ေတြ ျပဳလုပ္​​ေပးမွာျဖစ္​သလို တကယ္​လိုအပ္​ခ်က္​ရွိလာရင္​ အခမဲ့ ကူညီမႈ​ေတြပါ ျပဳလုပ္​​ေပးသြားဖို႔ ရည္​ရြယ္​ပါတယ္​” ဟု ၿမိဳ႕မအ​ေပ်ာ္​တမ္​း တူရိယာအသင္​းမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာလွခိုင္​က ​ေျပာၾကားသည္​။

ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္း စတူဒီယိုတြင္ ​​​မိုႏိုႏွင့္ စတီရီယို လက္​ခံမည္ျဖစ္ကာ ​​​သတ္မွတ္​​ေစ်းႏႈန္းမ်ား အ​ေနျဖင္​့ တစ္ဂ်ဴတီကို ရွစ္နာရီ၊ အနည္​းဆံုး ဂ်ဴတီ၀က္​ ေလးနာရီစာ ယူရၿပီး တစ္​ဂ်ဴတီကို ၄၀၀၀၀ က်ပ္​ႏႈန္​း သတ္​မွတ္ထား​ေၾကာင္​း၊ စီးရီးလိုက္​အား စီးရီးတစ္​ခုစာ ေျခာက္သိန္​းလွ်င္​ တစ္ႏွစ္အတြင္း ​​​ဂ်ဴတီ ၃၀ အသံုးျပဳခြင္​့ရွိေၾကာင္​း၊ ​ပုဂၢလိကပိုင္​ မဟုတ္​သည့္​အတြက္​ လိုအပ္​လာလွ်င္​ ​အသင္​းအဖြဲ႕​မ်ား အ​ေနျဖင့္ စရိတ္​စက မတတ္ႏိုင္​ပါက ညႇိႏိႈင္းၿပီး သက္​သာသည့္ ႏႈန္​းထားမ်ားႏွင္​့ လက္​ခံ​ေဆာင္​ရြက္​​ ေပးသြားမည္​ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား ဓာတ္ပုံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ရဟန္းသာမေဏမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အတူယွဥ္တြဲ ထုိင္ျခင္းပင္ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ဆရာေတာ္မ်ား မိန္႔ၾကား

စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဘာသာေပါင္းစုံ ဆုေတာင္းပြဲကုိ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (၀ဲ)၊ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဘာသာေပါင္းစုံ ဆုေတာင္းပြဲ ျမင္ကြင္း (ယာ)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးစီးက်င္းပသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားမွ ဓာတ္ပံုအခ်ဳိ႕အေပၚ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ အခမ္းအနား၌ ထိုင္ခံုျဖင့္ ေနရာခ်ထားေပးသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားေအာက္တြင္ ရွင္သာမေဏ (ကိုရင္ငယ္) မ်ားကို ေနရာခ်ထားေစမႈမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ဆရာေတာ္မ်ားက မိန္႔ၾကားသည္။

ထုိသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ထြက္ေပၚမႈအေပၚ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ေဒး၀န္းအေရွ႕ မဟာ၀ိသုဒၶါ႐ံုတိုက္သစ္ စည္ရွင္နာယက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲအဂၢဥာဏာဘိ၀ံသက “ဒါကေတာ့ သူတို႔က ဘာသာျခား ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုေတာ့ ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူး။ တကယ္တမ္း ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္သက္၀င္တဲ့သူဆို တစ္ေျပးတည္း မထုိင္ရဘူးေပါ့။ ရဟန္းက အထက္က၊ ရဟန္းေအာက္က သာမေဏ၊ သာမေဏေအာက္ကမွ လူထိုင္ရတယ္။ အနာဂါမ္လူေတာင္မွ ယေန႔ျဖစ္စ သာမေဏေလးကို ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ ရွိခိုးရတယ္။ လူအနာဂါမ္ဆိုတာ အျမင့္ဆံုး။ လူ႔ဘ၀ အျမင့္ဆံုးဆိုတဲ့ အနာဂါမ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ပင္ ဒီေန႔ျဖစ္စ ဘာမွမတတ္တဲ့ ကိုရင္ေလးကိုေတာင္ ျပားျပား၀ပ္ ရွိခိုးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ရွင္ရဟန္းကိုရင္ကအစ ရဟန္းမ်ားနဲ႔ အတူတူထိုင္၊ အတူတူလုပ္၊ မသင့္တာေတာ့ ေသခ်ာတယ္လို႔မွတ္ၾက” ဟု ေထာက္ျပမိန္႔ၾကားသည္။

“စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆုေတာင္းပြဲကိစၥက Facebook မွာ ျပန္႔ေနၿပီး ဒါကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD ပါတီအေနနဲ႔ နက္နက္နဲနဲ ရွင္းျပေနစရာေတာင္ မလိုဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ႐ိုးသားမႈရွိခဲ့တယ္။ ကိုရင္ေလးေတြ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္က ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တယ္။ ျပန္႔ေနတဲ့ပံုေတြက ၅ နာရီခြဲ ပတ္ခ်ာလည္က ပံုေတြျဖစ္ေနတယ္။ အခမ္းအနား စတင္တာက ၆ နာရီ ၁၅ ေလာက္ျဖစ္ျပီး အခမ္းအနား စီစဥ္သူေတြ အေနနဲ႔က ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲမွာ ဘာသာႀကီး သံုးခုကို ဖိတ္ပင့္ထားတယ္။ ဟိႏၵဴ၊ အစၥလာမ္၊ ဗုဒၶဘာသာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီဘာသာႀကီးသံုးခုရဲ႕ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတြက္ကိုပဲ ထိုင္ခံုေတြ စီစဥ္ထားဖို႔ ရွိပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း မေန႔က ျဖစ္စဥ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက မလာႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ေက်ာင္းက ကိုရင္ေလး အပါး ၃၀ ေလာက္ကို အရင္လႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ကိုရင္ေလးေတြ ေရာက္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီကိုရင္ေလးေတြထိုင္ဖို႔ ေနရာအခက္အခဲ ရွိသြားလုိ႔ ပြဲစီစဥ္သူေတြက ပါတီ႐ံုးကို သြားၿပီးေတာ့ ထိုင္ခံုေတြ သယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုရင္ေလးေတြက ကေလးသဘာ၀ ဗမာစကားလည္း နားမလည္ေတာ့ ထိုင္လ်က္သား ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ မသမာတဲ့ သူေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို အကြက္ေခ်ာင္း ထိုးႏွက္လိုက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ ပံုရိပ္က်ဆင္းေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္။ ဒီအေျခအေနေတြ အေပၚမွာ ျဖစ္စဥ္အမွန္ေလးေတြနဲ႔ အမ်ားသိေအာင္လို႔ ရွင္းျပမွာပါ” ဟု စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလိႈင္၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“လူပုဂိၢဳလ္ေတြေအာက္မွာ ကိုရင္ေတြကို ေအာက္ကထား သူတို႔က အေပၚကေနတာက အျမင္လည္း မသင့္ေတာ္ဘူး။ ဦးဇင္းတုိ႔ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအျမင္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေတာ္႐ုပ္ဆုိးတယ္ကြ။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ယုံၾကည္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစတယ္။ အဲဒါတင္မကဘူး ဦးဇင္းတုိ႔ သာသနာမွာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကုိလည္း အထင္အျမင္ေသးတယ္။ သာသနာကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစတတ္တဲ့ လကၡဏာေတြေပါ့။ သူတုိ႔ကေတာ့ ကမၻာကုိ ခ်ျပခ်င္တာျဖစ္ျဖစ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ တို႔ျမန္မာျပည္က ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ ကုိးကြယ္တဲ့ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ေလာက္ ရွိတာကုိး။ အခုဟာက ေအာက္ကေန ထုိင္ခုိင္းတာဆုိေတာ့ လုံး၀ လုံး၀ကုိ အျမင္လဲ မေတာ္ဘူး။ သင့္လဲမသင့္ေတာ္ဘူး။ သာသနာေတာ္ အတြက္လည္း အ႐ုပ္ဆုိးတဲ့ လကၡဏာပဲ။ ၾကည္ညဳိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြအတြက္လဲ စိတ္ဆင္းရဲၾကမွာပဲ။ ဦးဇင္းတုိ႔လဲ စိတ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ရတယ္။ ကုိရင္ေလးကစၿပီး သရဏဂုံနဲ႔ ၁၀ ပါးသီလျမဲၿပီး သိကၡာက်င့္၀တ္ထိန္းၿပီး ေနတာဆုိေတာ့ ဒီပုဂၢဳိလ္ႀကီးေတြနဲ႔ တန္းတူမထားနဲ႔ ေအာက္က ထားတာကုိက ေတာ္ေတာ္ကုိ အဆင့္အတန္းက နိမ့္ေနၿပီ” ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေနမိႏၵက မိန္႔ၾကားသည္။

Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၌ ပါ၀င္ေသာ ရွင္သာမေဏမ်ားမွာ စဥ့္ကုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ေက်ာက္မိုင္းေက်းရြာရွိ ရန္ကင္းပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမွ ရွင္သာမေဏ (ကုိရင္) အပါး ၁၀၀ ႏွင့္ သီလရွင္ ၃၄ ပါးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ဦးဇင္းကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ဦးဇင္းေက်ာင္းမွာလည္း မိဘမဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ ကေလးေတြ ရွိတဲ့အတြက္ တက္ေရာက္ပါမယ္လို႔ ေျပာထားလိုက္တယ္။ မေန႔က ျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ဦးဇင္းက ေျခေထာက္နာေနတဲ့အတြက္ ကေလးေတြကိုပဲ အရင္လႊတ္လိုက္တယ္။ ဒကာေတြကလည္း ေနရာခင္းက်င္းထားၿပီး ၿပီဆိုလို႔ ဦးဇင္းလည္း လႊတ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ေနရာထိုင္ခင္း ခင္းက်င္းေနဆဲမွာ ေရာက္သြားေတာ့ မတ္တတ္ႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေအာက္မွာထိုင္ၿပီး သီတင္းသံုးပါဦးလို႔ ေနရာေပးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အခုလို မေမွ်ာ္လင့္တာေတြ ျဖစ္သြားတာပါ။ ေနာက္ပုိင္း ကေလးေတြခ်ည္း စိတ္မခ်လို႔ ေနာက္က လိုက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆုေတာင္းပြဲကစၿပီး မီးလည္း ထြန္းၿပီးသြားပါၿပီ။ ဦးဇင္းေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုရင္ေလးေတြက ထိုင္ခံုနဲ႔ ထိုင္ေနပါၿပီ။ အခုလို ေအာက္မွာ ထိုင္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာ မသိလိုက္ပါဘူး။ ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေတာ့မွ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကို သိရတာပါ။ ဒီကိုရင္ေလးေတြက တိုင္းရင္းသား စစ္ေဘးေရွာင္ မိဘမဲ့ေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ရယ္၊ လူေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို သိေစခ်င္တာရယ္၊ သူတို႔ျပည္နယ္ေတြလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစဆိုတဲ့ အေနနဲ႔ ဦးဇင္းက သြားၿပီးဆုေတာင္းခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆုေတာင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ ရန္ကင္းပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးအာေလာကက မိန္႔ၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕ခံ အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးေဌးေက်ာ္က “ဒီပြဲကို သြားခဲ့ၿပီး အျမင္မေတာ္တာေတြ ရွိခဲ့လို႔ ျပန္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀တ္ျပဳေနတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ တျခားဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ တန္းတူယွဥ္ၿပီး ရွိေနတာကိုက လက္မခံႏိုင္တဲ့ ကိစၥေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိုအပ္တယ္ဆိုလို႔ နားလည္ခြင့္လႊတ္ထားတဲ့ အေနအထားေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကိုရင္ေလးေတြက အခမ္းအနား မစခင္မွာေတာ့ ေအာက္မွာပဲ ထိုင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီလို ထိုင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ စဥ့္ကိုင္က တုိက္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ၾကြလာၿပီး လက္ညိႇဳးထိုးၿပီး အျမင္မေတာ္ဘူး ေျပာေတာ့မွ ထိုင္ခံုေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး စီစဥ္ေပးတာ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။ အားလံုးက ဘာသာေရးနဲ႔ဖြ၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ဖြ ဆိုၿပီး ဒါမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေပါ့။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းပန္မယ္လို႔ေတာ့ ေၾကညာထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေတာင္းပန္ေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ေနရာခ်ထားမႈမွာ အခမ္းအနား မစတင္မီ လစ္ဟာသြားခဲ့မႈျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းမႈတခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရသူ အမ်ားစုမွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါ ပြဲစီစဥ္က်င္းပသည့္ စဥ့္ကိုင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကကာ ပြဲစီစဥ္သူအား တရားစြဲဆိုသင့္ေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။