မြန္ျပည္သစ္ပါတီက NCA ေရးထုိးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပထမဆုံးလူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲကုိ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ ညီစားစခန္း၌ ဧၿပီ ၉ ရက္မွစ၍ သုံးရက္ၾကာျပဳလုပ္မည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရပ္စဲဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) က NCA ေရးထုိးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးလူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲအား မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဗဟိုဌာန အေျခစိုက္ရာညီစားစခန္း၌ ဧၿပီ ၉ ရက္မွစတင္ကာ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတုိင္မီ အဆုိပါ လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ လူထုအင္အားမွာ မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တပ္မေတာ္ကေျပာဆုိလာသျဖင့္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားအား က်င္းပရန္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး ယခုမွသာ စတင္က်င္းပႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ရွိ ႏိုင္ေရႊက်င္စာၾကည့္တုိက္၌ ဧၿပီ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါလူထုရွင္းလင္းပြဲ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွက အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနရာငါးခုမွာ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိတဲ့အတြက္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီးေတာ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ့္ ညီစားစခန္းနဲ႔၀ယ္ဇင္စခန္းတို႔မွာ အင္အား ၂၀၀၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ့္ ေတာင္ေပါက္၊ အင္းခြနဲ႔ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာေတြမွာ အင္အား ၅၀ ေလာက္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပန္လာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ အခုညီစားစခန္းမွာ ဧၿပီ ၉ ရက္ကေန ၁၁ ရက္အထိ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ႏိုင္ဗညားလယ္အပါအ၀င္သုံးဦး၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ႏိုင္စံလိႈင္အပါအ၀င္ သုံးဦး၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ႏိုင္စံတင္အပါအ၀င္သုံးဦး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေအာင္ထူး အပါအ၀င္ သုံးဦးႏွင့္ ျပင္ပပညာရွင္ ႏိုင္၀င္းၾကည္အပါအ၀င္ သုံးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ဧၿပီ ၆ ရက္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာက ညီစားစခန္းမွာျပဳလုပ္မယ့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ အစီအစဥ္ေတြကို အဓိကေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဧၿပီ ၉ ရက္ကေန ၁၁ ရက္အထိကို ညီစားစခန္း လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ္။ သႀကၤန္ၿပီးရင္ေတာ့ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာပဲရွိတဲ့ ၀ယ္ဇင္စခန္းမွာျပဳလုပ္ျဖစ္မွာပါ။ က်န္ေနရာသုံးခုအတြက္ကေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးစီစဥ္ရဦးမွာပါ” ဟု မြန္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ ယခင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) မွာ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါပြဲ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ျပဳလုပ္ဆဲအႀကိဳ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားလည္း ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ကုိလည္း ေရႊ႕ဆုိင္းထားကာ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး အဆုိပါအေျခအေနအား ေျပလည္ေစရန္ အစုိးရဘက္မွ RCSS သုိ႔ နည္းလမ္းႏွစ္ခု ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရရွိေသးေပ။

ထုိ႔အတူ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) သည္ လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္မရရွိေသးဘဲ အစုိးရဘက္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP ) က NCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး

မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က NCA ေရးထုိးမည့္ကိစၥရပ္အေပၚ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ လူထုရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့မႈအား ေတြ႕ရစဥ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP ) က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းမီဒီယာအခ်ဳိ႕တြင္ မြန္လူထု အႀကိဳေတြ႕ဆုံပြဲအေပၚ တပ္မေတာ္၏ ကန႔္သတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေပးလုိက္သျဖင့္ အဆင္ေျပသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပမႈအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) ထံ မြန္လူထု အႀကိဳေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရး အတည္ျပဳေပးရန္ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကား စာေပးပို႔ေပးရန္ စာပို႔၍ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

“လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြ ျပန္လုပ္ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က တင္ျပထားတုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အေနအထားက အရင္ပံုစံအတိုင္းပဲေလ။ တစ္ဆို႔ေနတဲ့အေနအထားမွာပါပဲ။ လူလႊတ္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆြးေႏြးေနတုန္းပါပဲ။ လက္ရွိေတာ့ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ရပ္ဆိုင္းထားရဆဲပါ” ဟု ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္အရ ၎တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိး အလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမတိုင္ခင္ ယခုလအတြင္း ၎တို႔တပ္တည္ရာ ေနရာ ငါးေနရာျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ ေကာ့ဘိန္းေက်းရြာအနီး၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေပါက္ေက်းရြာအနီးႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထား၀ယ္ခရိုင္ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ၀ယ္ဇင္စခန္းတို႔၌လည္းေကာင္း NCA ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္မည့္ လူဦးေရမ်ားသျဖင့္ လူဦးေရေလွ်ာ့ခ်ရန္ တပ္မေတာ္က ေျပာဆုိထားေသာေၾကာင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကုိ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လူမ်ဳိးကို အေျခခံသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မြန္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ အဆုိပါ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္သုံးဦးအျဖစ္ ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ (တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြဋ္ (တပ္မေတာ္)၊ ေဒါက္တာခင္ေဆာင္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္၀င္းလွႏွင့္ ႏုိင္ေအာင္မေငး၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ပ ဒုိေစာလွထြန္းတုိ႔ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါရွိသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္း၊ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး၊ ဦးခ်မ္းျမင့္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ယင္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ပါ ဤပူးတြဲေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရး၊ စနစ္တက်ရွိေစေရး၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းပါ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၇၀၂၂ ခုရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း ၃၀၆၄ ခုရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ေထာက္ျပ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးစဥ္ (Myanmar State Counsellor Office)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းပါ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၇၀၂၂ ခုရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္း ၃၀၆၄ ခု ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းပါ လုပ္ငန္းအေရ အတြက္ ၇၀၂၂ ခုရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္း ၃၀၆၄ ခုရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ တင္ဒါေခၚယူဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ တင္ဒါကုိ သုံးလအတြင္း အၿပီးေခၚယူရန္ ညႊန္ၾကားထားခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲေသာဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ဒီဇိုင္းမ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲရျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေျမေနရာမ်ား ထပ္မံရွာေဖြရျခင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာန၏ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ က်ခံေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္သိတတ္မႈကို ျမွင့္တင္ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုထက္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဌာနမ်ားမွလည္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို က်ခံသံုးစြဲႏုိင္ရန္ မူလခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ မလံုေလာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထပ္မံလိုေငြကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မူလတင္ျပပါဒီဇိုင္းကို မ်ားစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မူလခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အျခားဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ထပ္တိုးလ်ာထားျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ မျပဳမီႀကိဳတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူလခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ မလံုေလာက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ထပ္မံလိုအပ္လာသည့္ အသံုးစရိတ္ေတာင္းခံလာမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္သင့္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပင္ပပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းလစာစရိတ္၊ လစာ၊ တင္ဒါစရိတ္စသည့္ Over – Head Cost မ်ား က်ခံသံုးစြဲျခင္းမရွိေသာ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို စိစစ္တည့္မတ္ထိန္းေက်ာင္းသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းခဲ့သည္။

NCA ေရးထုိးၿပီးပါက မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ ခဲယဥ္းမည္ဟု မထင္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ေျပာၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးပါက မြန္လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားကဲ့သုိ႔ ခဲယဥ္းမည္ဟု မထင္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္မေအာင္ေငးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးႏွင့္အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲနဲ႔ ေတြ႕တုန္းကလည္း ဒီကိစၥ (လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ) ကုိ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ဆႏၵအျပည့္ ရွိတယ္ေပါ့။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ခင္ လူထုေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္မယ္။ အဲဒါၿပီးမွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ လုပ္မယ္။ အဲဒီလုိေတာ့ လ်ာထား သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ယခင္ NCA ေရးထုိးၿပီးသား အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တားဆီးခံရျခင္း၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိပင္ က်င္းပခြင့္ မရမႈမ်ား ရွိသည္။
အထက္ပါကဲ့သုိ႔ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးသားအဖြဲ႕မ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ေနရာေဒသ အေျခအေနမ်ား မတူညီသျဖင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ခဲယဥ္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္မေငးက ဆုိသည္။

“ေနရာေဒသ အေျခအေနေတြ မတူၾကလုိ႔ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသမွာ ဒီျဖစ္ႏုိင္ေျခအရွိဆုံး၊ ေနာက္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕နဲ႔ေရာ၊ တပ္မေတာ္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ေရာ ေျပလည္ေအာင္ေတာ့ ညိႇရမွာေပါ့။ ဒီဟာ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ခြင့္ရွိေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကုိ အခက္အခဲမရွိေအာင္ ကူညီေပးပါလုိ႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မြန္ျပည္နယ္ဘက္ျခမ္းေတာ့ တျခား EAO အဖြဲ႕လည္း မရွိဘူးဆုိေတာ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႕ပဲ သီးသန္႔ရွိတယ္။ အဲဒါဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မြန္တုိင္းရင္းသား အားလုံးေတြေရာ၊ ဒီမြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား အားလုံးေတြေရာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အနီးအနားမွာရွိတယ္ဆုိေတာ့ ေျပာရတာက လုပ္လြယ္တယ္။ ဒီလုိ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲက ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ မွာေပါ့။ အဲဒီလုိ ခမ္းခမ္းနားနား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ထားတဲ့ အစဥ္အလာေတြ ဆက္တုိက္၊ ဆက္တုိက္ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ မခဲယဥ္းေလာက္ဘူး ထင္တယ္” ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တရား၀င္က်င္းပခြင့္အား NCA ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ တရား၀င္ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိလည္း မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးသည့္ အခါမွသာက်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ NCA ထုိးၿပီးတဲ့ အခါက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တရား၀င္ ေတာင္းဆုိမွာေပါ့။ အဲဒီက်မွ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွာေပါ့။ ဒါကုိ လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးပါ။ ဒါကုိလုပ္ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိတဲ့ က႑ႀကီးဆုိင္ရာ ငါးရပ္အတြက္ေတာ့ ဒီ UPDJC မွာ တင္ျပေပးဖုိ႔ အခ်ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေပးဖုိ႔ တင္ျပထားတယ္။ အဲဒီလုိ တင္ျပထားတယ္။ အကူအညီေတာင္းထားတယ္။ ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္”ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ UNFC ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာ အပါအ၀င္ အျခားအဖြဲ႕၀င္ေလးဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ UNFC ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ UNFC ၏ေရွ႕ဆက္သြားမည့္မူ၀ါဒ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေနျဖင့္ UNFC တြင္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္ ပါ၀င္သြားမည္ကုိ ယင္းေကာင္စီေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွသာ သိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေျပာရန္ ေစာေသးေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္မေငး က ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းထားရသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား က က်င္းပခြင့္ရွိေသာ္လည္း NCA ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္ မရရွိေသးေပ။

ထုိ႔ျပင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိသျဖင့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္အား ယာယီ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း မတိုင္မီ ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ကရင္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးသျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

PPST ၏ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမ်ား၊ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း PPST ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ ေရးထိုးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္း

NCA ေရးထိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းမႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) က တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ငန္ေတးရပ္ကြက္ရွိ ႏုိင္ေရႊက်င္စာၾကည့္တိုက္တြင္ လူထုရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ မေရးထိုးမီအခ်ိန္မ်ား၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္သူမ်ားအား အသိေပး ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

၎က “မူလက ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆုံးအပတ္မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖို႔အတြက္ကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္မေျပၾကတဲ့အတြက္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမယ့္ ရက္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ကေန ၁၅ ရက္အတြင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ကို သေဘာတူလုိက္တယ္။ ဆရာေတာ္ေတြကလည္း အဲဒီေန႔ရက္က ရက္ရာဇာဆိုေတာ့ ရက္ေကာင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ကို အဲဒီရက္ကိုပဲ ေရြးပါလို႔ တုိက္တြန္းၾကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သေဘာတူၿပီး ေရြးျဖစ္ၾကတယ္” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ျပဳလုပ္သည့္ လူထုရွင္းလင္းပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ မြန္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မြန္ျပည္သူမ်ားက ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏိုင္လယိဂေကာင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏုိင္၀င္းလွႏွင့္ ျပည္တြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တာ၀န္ခံ ႏုိင္ဟံသာဗြမ္ခိုင္တို႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ နဂိုမူလလမ္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ုိင္းမွာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမယ္ ဆိုတဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံေရး စားပြဲ၀ုိင္းေပၚ တက္ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ တက္လိုက္တာက အေကာင္းဆံုး အေျခအေနပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတာက မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးတာနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံေရး စားပြဲ၀ိုင္းေပၚမွာ တက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ကိုယ့္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားနဲ ့ကိုယ့္ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြား၊ ကိုယ့္ျပည္ေထာင္စု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္အျပင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မြန္ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ကူညီေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု မြန္ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးမင္းမင္းႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာေရာ မြန္တိုင္းရင္းသားေတြ အေရးကိစၥမွာေရာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔က အစဥ္အလာႀကီးခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပါတီ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ကို သူတို႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကေတာ့ လိုကိုလိုေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးလို႔ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ေရာ အျခား အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တရား၀င္ ဆက္ဆံလို႔ရလာမယ္။ စကားေျပာလို႔ ရလာမယ္။ အလုပ္လုပ္လို႔ ရလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းတဲ့ အလားအလာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျမင္ပါတယ္” ဟု ဦးမင္းမင္းႏြယ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထုရွင္းလင္းပြဲကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို ့ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ (MICC-II) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာမီ NCA လက္မွတ္ထုိးမည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူငါးဦးအား က်ဳိက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္) က စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူငါးဦး က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ လြတ္ေျမာက္လာစဥ္

အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ငါးဦးအား က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ ျပစ္ဒဏ္မွ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည့္သူမ်ားမွာ ႏိုင္တင္လွ (ခ) ႏိုင္သိန္းလွ (၆၆)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေအာင္စိန္၊ အာႏိုး (၂၉) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္စိန္၊ အေဆာင္း (၄၀) ႏွစ္ (ဘ) ဦးဟလယ္၊ ဗညားေဌး (ခ) ေအာင္ေဌး (၄၇)ႏွွစ္ (ဘ) ဦးေအာင္ခင္ႏွင့္ ဘိုင္ကလိုင္ (ခ) ႏိုင္လင္း (ခ) ဘိန္ကလိန္ (၅၁) ႏွစ္ (ဘ) ဦးသန္းေမာင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ငါးဦးအား ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ျပည္နယ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွဴး ဦးလင္းဗိုလ္ေနာင္က ေျပာၾကားသည္။

“မေန႔ညက ညႊန္ၾကားခ်က္ေရာက္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔လႊတ္တာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္တာပါ။ မနက္ျဖန္ဆိုရင္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ေရာက္ၿပီဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေတြလည္း ေပ်ာ္ေနၾကတယ္” ဟု ဦးလင္းဗုိလ္ေနာင္က ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔အနက္ ႏုိင္တင္လွမွာ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္ေျခာက္လႏွင့္ ဘုိင္ကလုိင္မွာ ပုဒ္မ ၁၇ (၂) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ခုနစ္လက်ခံရၿပီးက်န္သံုးဦးမွာ ပုဒ္မ ၁၉ (စ) လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လစီ က်ခံေနရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူငါးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ႏုိင္တင္လွ (ခ) ႏုိင္သိန္းလွႏွင့္ ဘုိင္ကလုိင္တို႔မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အာႏုိး၊ အေဆာင္း၊ ဗညာေဌးတုိ႔သုံးဦးမွာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ လြန္ခဲ့ေသာငါးလ၀န္းက်င္ခန္႔က မတရားအသင္းျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏုိင္ၾကည္စန္းက ေျပာၾကားသည္။

“မၾကာခင္ NCA လက္မွတ္ထုိးေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ဒါေၾကာင့္လႊတ္ေပးတယ္လုိ႔ထင္တယ္။ မတရားအသင္းကေန ဖယ္ပ်က္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ သူျပန္လႊတ္ေပးတဲ့သေဘာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မြန္ျပည္သစ္အဖဲြ႕က မတရားအသင္းနဲ႔ ေထာင္က်တဲ့သူ ေနာက္ထပ္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီငါးေယာက္ပဲရွိတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ဒုတိယအပတ္အတြင္း NCA စာခ်ဳပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚထြန္းလာေရး မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံ ျပဳလုပ္

မြန္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚထြန္းလာေရး မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံကို ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေတာင္႐ုိးတန္းရွိ သာသနာ (၂၅၀၀) စာသင္တိုက္ရွိ ဓမၼာ႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဘုိဘုိျမင့္)

မြန္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံကို ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေတာင္႐ုိးတန္းရွိ သာသနာ (၂၅၀၀) စာသင္တိုက္ရွိ ဓမၼာ႐ံုတြင္ စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို ့ေခါင္းစဥ္ေပးထားတာက မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံေပါ့ေနာ္။ ဒီညီလာခံကို တက္ေရာက္လာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ကြၽန္ေတာ္တို ့မြန္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕က ခ်မွတ္ထားတဲ့ မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ပြဲလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္လို႔ ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးတည္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မြန္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚထြန္းေရးပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေန ့ညီလာခံကိုလာ ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မြန္ျပည္နယ္မွာရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ မြန္လူမ်ဳိးကိုယ္စားလွယ္ေတြ။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ရွိေနၾကတဲ့ မြန္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ မြန္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံအား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္စိုးေအာင္ (မြန္ျပည္သူ ့ညီလာခံ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ) က ေျပာၾကားသည္။

၎က “ကြၽန္ေတာ္တို ့ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ မြန္တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီဆိုတာ ဘယ္လိုပံုသဏၭာန္မ်ဳိးနဲ႔ ဘယ္လိုကိုယ္ထည္ေတြ ရွိမလဲ။ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္သင့္လဲ။ ဘယ္လို ဖြဲ႕စည္းသြားသင့္သလဲ။ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ယူမွာလဲ။ ေနာက္ထပ္ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ။ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေတာ့ ညီလာခံက ဆံုးျဖတ္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္း မရွိသည့္အေပၚ ႏိုင္စိုးေအာင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အားလံုးပါ၀င္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို ့မြန္ျပည္သူေတြကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ ဒီကေန႔ ဒီညီလာခံကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ ့မြန္ျပည္သူေတြကိုယ္စား စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ဒီလို စည္း၀ုိင္းအျပင္ဘက္ကို ေရာက္သြားတာကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ မေကာင္းဘူး။ မြန္ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ေရရွည္အတြက္ မေကာင္းဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီညီလာခံမွာ အားလံုးပါ၀င္တဲ့  အေျဖတစ္ခုတည္း ျဖစ္ပါေစလို ့ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္ဟံသာဗြန္ခိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက ေလ့လာသူအျဖစ္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ႏွစ္ပါတီျဖစ္သည့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔က ပါတီဗဟိုမွ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အသီးသီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတြက္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံ၌ ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာ သုံးေနရာအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္ပါတီအား ေပးထားပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုက်င္းပေနသည့္ ညီလာခံအား ဒုတိယဥကၠ႒မရွိဘဲ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ မြန္ပါတီမ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားပါေၾကာင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္းပါတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မိခ်ယ္ရီစိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ ညီလာခံရဲ႕မနက္ပိုင္းမွာ မြန္အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕ဆက္ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ကို စာတမ္းေတြ၊ အၾကံျပဳစာေတြကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဖတ္ၾကားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညေနပိုင္းမွာဆိုရင္ မြန္တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီရဲ႕ ၾကန္အင္လကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ။ ဘယ္လို ၀ိေသသေတြ ရွိရမလဲ စတဲ့ သီအိုရီပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အစုအဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္သုံးခုကို ဆြဲထုတ္မယ္။ ဥပမာ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ပါတီ တည္းရွိရမလား။ ပါတီစံု ျဖစ္ရမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ပါတီေပါင္းၿပီးမွ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီျဖစ္မလား။ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ စဥ္းစားလာၾကမယ္။ အဲဒါကို အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ တစ္ပါတီတည္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ အားသာခ်က္က ဘာလဲ။ အားနည္းခ်က္က ဘာလဲ။ အားနည္းခ်က္ရွိေနရင္ ဘယ္လိုမ်ဳိး ေက်ာ္လႊားရမလဲေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြကို အတိအက်ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ညီလာခံမွာ ျပန္လည္တင္ျပၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံက မြန္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ ညီလာခံလို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္”ဟု မိခ်ယ္ရီစိုးက ေျပာၾကားသည္။

“မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုထပ္ျဖစ္လာမလား ဆိုတာကေတာ့ ဒီညီလာခံရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္မွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒီညီလာခံမွာ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခု ခ်ထားပါတယ္။ အစုအဖြဲ႕အားလံုး သေဘာတူမွသာ ညီလာခံရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုအဖြဲ႔တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုက သေဘာမတူခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ညီလာခံကေန တားျမစ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ သူတို႔ေတြအေနနဲ ့ဆက္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားလို႔ ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ညီလာခံရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေနနဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အားလံုး သေဘာတူညီမွသာ ညီလာခံရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မိခ်ယ္ရီစိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံသို ့ဖိတ္ၾကားသင့္သူအေနျဖင့္ ဖိတ္ၾကားခံရၿပီး တက္ေရာက္လာသူ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းကလည္း “ဒီညီလာခံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖိတ္ၾကားသင့္သူအေနနဲ႔ ဖိတ္ၾကားခံရတဲ့အတြက္ ဒီညီလာခံကို လာတက္ေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ပါတီ၀င္ေတြ အေနနဲ႔လည္း မတက္ေရာက္ဖို႔ တားထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီညီလာခံကို တက္တာ ပါတီ၀င္အေနနဲ႔ တက္တာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖိတ္ၾကားသင့္သူအေနနဲ႔ ဖိတ္ၾကားလို႔ တက္ေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

၎က “ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ညီညြတ္ေရးနဲ႔ ပါတီေပါင္းစည္းေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဒီညီလာခံကေန တစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚေပါက္လာဖို႔က ညီလာခံကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ဆႏၵပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘာမွကန္႔ကြက္စရာ မရွိဘူး။ ယေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက ပါတီစံုနဲ႔သြားေနတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ပါတီ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအေပၚမွာ ကန္႔ကြက္စရာ မရွိဘူး။ ဒါက ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ပါ။ ဥပမာ ေနာက္ထပ္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီဆိုပါစို႔။ အဲဒီပါတီရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ သူ႔အပိုင္းနဲ႔သူ သြားၾကရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ပါတီဘယ္ေလာက္ပဲ မ်ားေနပါေစ။ လူထုေထာက္ခံမႈကို ရမယ့္ပါတီက ဦးေဆာင္သြားမွာပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၃ ပါတီ ရွိတယ္။ ႏိုင္တဲ့ပါတီက ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္မွ မရတဲ့ ပါတီေတာင္ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔တို႔ ရပ္တည္ခ်က္နဲ ့သူတို႔ ဆက္သြားေနတုန္းပါပဲ။ အဓိက က လူထုရဲ႕ ဆႏၵက အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ မြန္ပါတီမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ မြန္ပါတီ သုံးပါတီရွိတယ္။ လူထု ေထာက္ခံမႈေပးတဲ့ ပါတီ ႏွစ္ပါတီ ရွိတယ္။ က်န္တစ္ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ မရဘူး။ ဒီလိုပဲ သြားေနၾကမွာပဲ။ ျခံဳေျပာရမယ္ဆိုရင္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္ ေပၚတာ၊ မေပၚတာ ကြၽန္ေတာ့္ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေပၚလာမယ္ဆိုရင္လည္း လူထုအေရွ႕မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ဦးေဆာင္ၿပီး သြားႏိုင္မလဲ။ လူထုကလည္း ဘယ္ေလာက္အထိ ေထာက္ခံသြားႏိုင္မလဲ။ အဲဒါအေျဖပါပဲ”ဟု ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ မြန္ျပည္သူ႔ညီလာခံသို႔ မြန္သံဃာေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္လာေၾကာင္းႏွင့္ ညီလာခံအား ဇန္္န၀ါရီ ၁၄ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။