တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္၏ မဲဆြယ္အျပံဳးသေရာ္စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္း၌ စြဲခ်က္တင္ရန္ သင့္ မသင့္ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာမည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ တနသၤာရီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္၏ ‘မဲဆြယ္အျပံဳး’ သေရာ္စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးခ်ိန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးကို စစ္ေဆးခ့ဲၿပီး လာမည့္႐ုံးခ်ိန္း၌ စြဲခ်က္တင္ရန္ သင့္ မသင့္ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာမည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ တနသၤာရီဂ်ာနယ္အေပၚ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈမွာ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား ခိုင္လံုမႈမရွိ၍ အမႈအား ေခ်ဖ်က္ေပးရန္ ဂ်ာနယ္ဘက္မွ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ထံ ၿပီးခ့ဲသည့္ ေမ ၂၁ ရက္က ေလွ်ာက္ထားခ့ဲသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ အမႈအားစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မရွိခ့ဲဘဲ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ အမႈအား ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၏ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္ ရာဇ၀တ္ႀကီးအမႈအမွတ္ ၂၂၁၅ ျဖင့္ လက္ခံထားသည့္အမႈကုိ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးခ်ိန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးကို စစ္ေဆးခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္သို႔ ခ်ိန္းဆိုထားေၾကာင္း၊ ယင္း႐ုံးခ်ိန္းတြင္ စြဲခ်က္တင္ရန္ သင့္ မသင့္ ႏွစ္ဖက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာမည္ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ တနသၤာရီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ‘မဲဆြယ္အျပဳံး’ သေရာ္စာပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလ့ဲလ့ဲေမာ္၏ မိသားစုကို ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္ စာသားမ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးက တရားလိုျပဳလုပ္၍ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ုံးမွ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၅(ခ) အရ အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသျဖင့္ ဂ်ာနယ္တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာအား ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္၌ ႐ုံးေရွ႕ လာေရာက္ရန္ ဆင့္ေခၚခ့ဲၿပီး ယင္းသေရာ္စာအမႈကို ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ရာဇ၀တ္ႀကီးအမႈအမွတ္ ၂၂၁၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။