မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားမ၀င္ သစ္စက္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုုမ်ားကိုု စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ထပ္မံလုုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ ေရနံခ်က္ လုုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရနံေမွာ္တစ္ခုုကိုု ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပဲခူး႐ိုုးမေတာင္ေၾကာႏွင့္ ပခုုကၠဴခ႐ိုုင္တိုု႔တြင္ တရားမ၀င္ သစ္စက္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားကိုု စီမံခ်က္ျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းဖြဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ကာ တရား၀င္ေရနံခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရအဖြဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပဲခူး႐ိုုးမ ေတာင္ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ မတ္ ၁၈ ရက္မွ၂၁ ရက္အထိ သယံဇာတ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္ ဦးေဆာင္၍ စစ္ေၾကာင္းထိုုး ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ တရားမ၀င္သစ္စက္ ရွစ္လံုုးႏွင့္ သစ္ ၁၀ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုုတ္ ၁၈ ရက္မွ၂၀ ရက္အထိ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေရနံခ်က္ဖိုု ၇၈ ဖိုကိုု ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ သစ္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားအား အဆိုပါကဲ့သိုု႔ စစ္ေၾကာင္းဖြဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ တရား၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ေဒသတြင္းမွာ ေရနံခ်က္စက္႐ံုုေတြ တည္ေဆာင္ဖိုု႔ ခြင့္ျပဳလိုုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံေတြ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာမယ္။ အဆင့္မွီတဲ့ ေရနံခ်က္စက္႐ံုုေတြက ထုုတ္လုုပ္တဲ့ ႏိုုင္ငံတကာက လက္ခံႏိုုင္တဲ့ ဒီဇယ္ေတြ၊ ဓာတ္ဆီေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုုင္ငံသားေတြ သံုးစြဲႏိုင္မယ္။ အဆင့္မီတဲ့ ဒီဇယ္ေတြ ဓာတ္ဆီေတြကို သံုုးရတဲ့အတြက္ ဆိုင္ကယ္တို႔၊ ကားတို႔၊ စက္ပစၥည္းေတြ ပ်က္စီးတာေတြ ေတာ္ေတာ္သက္သာ သြားပါလိမ့္မယ္။ အက်ဳိးဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ထြန္းမလဲလို႔ေတာ့ တိုုင္းတာလို႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူေတြမွာေတာ့ အက်ဳိးရွိမွာ ေသခ်ာသလို ဒီေဒသမွာ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရလာမယ္။ ဒီေဒသကထြက္တဲ့ ေရနံေတြကုိ အဲဒီစက္႐ံုေတြမွာခ်က္တဲ့ အခြန္အခေတြရပါမယ္။ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးမွာ ဒီစက္႐ံုုေတြ ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အစိုးရပိုင္ေျမေတြကို ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ ေျမငွားခလည္း ရပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္လုုပ္ငန္းက လွ်ပ္စစ္ကိုု အသံုးျပဳၿပီးခ်က္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္အသံုးစရိတ္ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးျမင့္ေဇာ္က ဆက္လက္၍ “အစိုးရဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုု ကာကြယ္ေပးရမွာပဲ။ ကာကြယ္ေပးရမွာပဲ ဆိုေပမယ့္ တရားမ၀င္တဲ့ နည္းနဲ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္မေပးပါဘူး။ တရား၀င္နည္းနဲ႔ပဲ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းကပဲ ကာကြယ္ေပးပါမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္ေတာ့ သူ႔ထိုက္နဲ႔ သူ႔ကံေပါ့။ လုုပ္ငန္းရွင္ႀကီးႀကီး ေသးေသး ရြာသူရြာသားျဖစ္ျဖစ္ တရား၀င္လုုပ္ငန္းကိုု လုုပ္ႏိုုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ အစိုုးရအဖြဲ႕က  ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက အစြမ္းကုန္ ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္တဲ့ လုုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ျဖစ္ပါေစ၊ ရြာသူရြာသားေတြ ျဖစ္ပါေစ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားၿပီး တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက ေဆာက္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုု ေျပာၾကားသည္။

လက္႐ွိတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေပါက္၊ ေခ်ာက္၊ မင္းလွ၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေရနံလက္ယက္တြင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ထိုေဒသမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရနံစိမ္းမ်ားကိုု စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး မံု႐ြာၿမိဳ႕ ေက်ာက္ကာေဒသ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုုင္းေဒသႀကီး တံတားဦး၊ ႏြားထိုးႀကီး စသည့္ေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔ခ်က္လုပ္လ်က္႐ွိေၾကာင္း အဆိုပါ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရအဖြဲ႕က ေျမငွားခအျဖစ္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၊ ထြက္ရွိလာသည့္ ေရနံအေပၚမွ ခိုင္ေၾကးအျဖစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရရွိေငြ၊ ေရနံစိမ္းကို ေရာင္းခ်သည့္အေပၚမွ ကုန္သြယ္ခြန္တို႔ကို ရ႐ွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေရနံစိမ္းမ်ားအား သယ္ယူခြင့္အတြက္ ေရနံစိမ္း ဂါလန္ ၅၀ ပါ တစ္ပီပါလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္းရ႐ွိေၾကာင္း ယင္းသို႔ သယ္ယူခြင့္အတြက္ ရရွိေငြမ်ားကိုု  တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြစာရင္းနံပါတ္ျဖင့္ ဘဏ္တြင္ တိုုက္႐ိုုက္ေပးသြင္းရေၾကာင္း၊ အစိုုးရသစ္ တာ၀န္ယူၿပီး သံုုးလခန္႔အၾကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္ ၂ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ေရနံစိမ္း တစ္ပီပါလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ေကာက္ယူမႈမွ က်ပ္ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရ႐ွိထားေၾကာင္း မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သဘာ၀ သယံဇာတ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္ထံမွ သိရသည္။

 

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘြက္ႀကီးဆည္ တာေပါင္ေျမသားကြၽံက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆည္ေရပိုလႊဲမွလည္း ေရေက်ာ္ေနသျဖင့္ ဆည္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားကို သတိေပးထား

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘြက္ႀကီးဆည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘြက္ႀကီးဆည္ တာေပါင္ေျမသား ကြၽံက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆည္ေရပိုလႊဲမွလည္း ေရေက်ာ္က်ေနသျဖင့္ ဆည္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားကို သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စက္တင္ဘာ၂ ရက္ ညေနပိုင္းက ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘြက္ႀကီးဆည္ေျမသား တာေပါင္ အလ်ားေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ အနံ ၄၀ ေပက ငါးေပအထိ ကြၽံက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆည္ေရပိုလႊဲကလည္း ေရေက်ာ္မႈျဖစ္ပြားေန၍ မေကြးတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီး အပါအ၀င္ ဆည္ေျမာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနကာ ကြၽံက်သြားသည့္ ေနရာတြင္လည္း ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကထို႔ေပါက္ (ထူးေပါက္) ေၾကာင့္ ဆည္အေနာက္ဘက္ တာေဘာင္ကြၽံက် သြားတယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။ ကြၽံက်တဲ့ ေနရာကိုလည္း ထပ္မကြၽံက်ဖို႔ မိုးကာေတြ မိုးတာမ်ဳိး ကြၽံက်သြားတဲ့ ေနရာေတြကို သဲအိတ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ဆည္ေရပိုလႊဲအေပၚကေန ႏွစ္ေပေလာက္လည္း ေရေက်ာ္က်မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၄ ရက္မွာ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးေတြ လာေရာက္စစ္ေဆးတာ မ်ိဳးေတြလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ဆည္ေအာက္က ေက်းရြာေတြကိုေတာ့ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို ေျပာမယ္ဆိုၿပီး သတိေပးမႈေတြ လုပ္ထားပါတယ္” ဟု ဘြက္ႀကီးဆည္တည္ရွိရာ ဒန္းေဒါင့္ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ေ႒းကလည္း “တာေဘာင္ကြၽံက်တာက တခ်ဳိ႕ေျမသားေတြ မေကာင္းလို႔ ျဖစ္တာပါ။ ျပဳျပင္မႈေတြလည္း လုပ္ေနပါၿပီ။ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။ ေရပိုလႊဲက ေရေက်ာ္က်ေနတဲ့လည္း မွန္ပါတယ္။ ဆည္ေရကိုလည္း နည္းသြားေအာင္ လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဆည္က်ဳိးက်မႈျဖစ္ပြားပါက ဆည္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာခုနစ္ရြာေက်ာ္အထိ ေရေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရၿပီး ေက်းရြာေဒသခံမ်ားလည္း ဆည္က်ဳိးက်မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“၀န္ႀကီးေရာ၊ ဆည္ေျမာင္းတာ၀န္ရွိသူေတြေရာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ စိုးရိမ္စရာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိုးကဆက္ရြာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဆည္ေအာက္က ရြာေတြကို သတိထားေနၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ေျပာထားပါတယ္” ဟု ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဘြက္ႀကီးဆည္သည္ လယ္ေျမဧက ၆၉၆၆ ဧက ဆည္ေရေပး စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္အတြက္၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုႏွစ္ခန္႔က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၇၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းက်ခဲ့ၿပီး မေကြး၊ ေရနံေခ်ာင္းေစ်းမ်ားတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္ ၄၀၀ အထိ ေစ်းက်ဆင္း

နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီး ခရမ္းခ်ဥ္ျခံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အဓိက စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေက်ာ္မွစ၍ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၇၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းက်ခဲ့ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေစ်းမ်ားတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္ ၄၀၀ အထိ ေစ်းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရြာမြန္ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္းနံေဘးႏွင့္ ပင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မိုးဦးက်ရာသီမွစ၍ ထိုင္၀မ္ခရမ္းခ်ဥ္ႏွင့္ ျမန္မာခရမ္းခ်ဥ္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေပၚစ ရာသီတြင္ ထိုင္၀မ္ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၇၀ ေစ်းအထိ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာခရမ္းခ်ဥ္သီးသည္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း ခရမ္းခ်ဥ္သီးေပၚခ်ိန္ဆို ေစ်းက်တာမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုႏွစ္မွာေတာ့ တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၇၀ အထိ က်ဆင္းတာက အဆိုးဆံုး အေျခအေနပါ။ ဒါေပမဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အ၀ယ္ဒိုင္ေတြက ေက်းရြာေတြအထိ ကားနဲ႔လာေကာက္ၾကေတာ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ နည္းနည္းခံသာပါတယ္။ ဒီအတိုင္း လႊင့္ပစ္ရမယ့္အတူတူ လုပ္အားခပဲ ရရဆုိၿပီး ခူးေရာင္းၾကရတာပါ။ စိုက္ပ်ဳိးစဥ္က ကုန္က်ခဲ့တဲ့ စရိတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရင္ေတာ့အား လံုးအ႐ံႈးျပၾကပါတယ္” ဟု ပင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ စုိက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ ဦးေအာင္ခ်ဳိျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ေစ်းက်မႈမ်ားေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေစ်းမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေစ်းရွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀ ေစ်းအထိ လက္လီေစ်းရွိေၾကာင္း၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာခရမ္းခ်ဥ္မ်ဳိးကို ခူးဆြတ္ၿပီးစမွ ႏွစ္ပတ္လည္ နီးပါးအထိ အထားခံႏိုင္ရန္ သိုေလွာင္သည့္နည္းမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္မႈကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

ေအာင္လံတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ၁၂၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေန

ေအာင္လံၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ လာေရာက္သူအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ၁၂၀ ေက်ာ္အထိရွိလာၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္သာရွိခဲ့ၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ေလးဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ မရွိေသးေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

“တုပ္ေကြးနဲ႔ ျပည္မွာသြားကုရင္လည္း ျပည္ေဆး႐ုံကေန ဒီကိုလွမ္းခ်ိတ္တယ္ေပါ့။ ေအာင္လံကလူနာ တက္ေရာက္ေနတယ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ျပင္ပေဆးခန္းေတြနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ အခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားတဲ့ လူဦးေရ ပိုမ်ားလာတယ္ ဆိုတာက စစ္ေဆးတဲ့ ကိရိယာအစိုးရက ေဆး႐ုံကို ၈၀ ေလာက္ ခ်ထားေပးတာဆိုေတာ့ မ်ားမ်ားစစ္ေတာ့ ေတြ႕တယ္ေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ စာရင္းေတြအရ ျဖစ္ပြားတဲ့လူ ၁၂၄ ဦးရွိပါတယ္။ ေသဆံုးသူေတာ့ မရွိေသးပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ဇြန္လမွစတင္ၿပီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာရပ္ကြက္မ်ားအား အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အဘိတ္ေဆးခတ္ျခင္း၊ ဖုံးသြန္လဲစစ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ သံုးရက္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္မွ ခိုး၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၂ ဦး ဖမ္းမိ

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္မွ ခိုး၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၂ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဇြန္၂၁ ရက္ ညေနပိုင္းက ကံမၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ပင္ေက်းရြာအုပ္စု အထက္မီးေပါက္ ေက်းရြာအနီးရွိ ေတာအုပ္အတြင္း သတင္းေပးခ်က္အရ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အမ်ဳိးသား ကိုးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးတို႔ကို လမ္းျပေခၚေဆာင္လာသူ ေလးဦးႏွင့္အတူ ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ရခိုင္႐ိုးမကိုျဖတ္ၿပီး ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇြန္ ၂၁ရက္က ဘဂၤါလီ ၁၁ ဦးနဲ႔ အခေၾကးေငြယူၿပီး လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ေလးဦး ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္ကေန ႐ိုးမကိုျဖတ္ၿပီး ၀င္လာၾကတာပါ။ သူတို႔က ရန္ကုန္ကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ လာၾကတယ္လို႔ ကနဦး စံုးစမ္းသိရပါတယ္။ ဒီေန႔ (ဇြန္ ၂၃ ရက္) နံနက္ပိုင္းကလည္း ဘဂၤါလီတစ္ေယာက္ ထပ္မိပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးကိုအမႈဖြင့္ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ကံမၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၂ ဦးကို လ၀က ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ေလးဦးအား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၆၇ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခိုး၀င္လ်က္ရိွသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိလ်က္ရိွၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ မေလးရွားတြင္ အလုပ္သြားလုပ္ရန္ ခိုး၀င္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အၿပီးတြင္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီအမ်ားဆံုး ဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ ဇြန္လအေစာပိုင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေအာင္လံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဗုိလ္လုပြဲက်င္းပစဥ္ ႏွစ္ဖက္အသင္း ပရိသတ္မ်ား ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ ခုနစ္ဦးေဆး႐ုံေရာက္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဗုိလ္လုပြဲက်င္းပစဥ္ ႏွစ္ဖက္အသင္း ပရိသတ္မ်ား ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ ခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္လံျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ အားကစားကြင္းတြင္ ဇြန္ ၈ ရက္ ညေနပိုင္းက မိုးဖံုးေက်းရြာ ေဘာလံုးအသင္းႏွင့္ ျမင့္မိုရ္စံ FC (တန္ဘိုးေက်းရြာ ပန္းမတေက်းရြာႏွင့္ ရြာေထာင္ရပ္ကြက္ ပူးေပါင္းအသင္း) ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ဖလား အသက္ ၁၇ ႏွစ္ ေအာက္ အမ်ဳိးသားေဘာလံုးပြဲ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္တြင္ ႏွစ္ဖက္အသင္း ကစားသမားမ်ား အခ်င္းမ်ားရာမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ဖက္အသင္းပရိသတ္မ်ား ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျဖစ္တာကေတာ့ ကစားသမားအခ်င္းခ်င္း ကြင္းထဲမွာ ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကတာေပါ့။ ကစားသမားေတြျဖစ္ေတာ့ အျပင္က ပရိသတ္ေတြပါ ခိုက္ရန္ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။ တုတ္ေတြ၊ အုတ္ခဲေတြနဲ႔ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ႐ိုက္ၾကေပါက္ၾကတယ္။ ခံရတဲ့လူကလည္း ေသြးေတြရဲလို႔။ ေဆး႐ုံေရာက္သြားတဲ့ လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ေနာက္ဆံုးမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္ေတြ၊ ဒိုင္းေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ လူစုခြဲခဲ့ရတယ္” ဟု ျဖစ္စဥ္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕သူ ေအာင္လံၿမိဳ႕ခံ ကိုေ၀ၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ႐ိုက္ၾကေပါက္ၾကလို႔ တန္ဘိုးေက်းရြာက လူခုနစ္ဦး ေဆး႐ုံေရာက္သြားၾကတယ္။ ဒဏ္ရာေတြကေတာ့ မစိုးရိမ္ရပါဘူး။ ရန္ပြဲကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူစုခြဲခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမႈဖြင့္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေခ်ာင္းေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေအာင္လံၿမိဳ ႔နယ္ စခန္းႀကီးေက်းရြာ သခ်ဳႋင္းမွ အုတ္ဂူမ်ား ေခ်ာင္းေရတိုက္စား ပ်က္စီးမႈျဖစ္ပြား

ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ စခန္းႀကီးေက်းရြာ သခ်ဳႋင္းမွ အုတ္ဂူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕)

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဇြန္ ၁ ရက္ ညေနပိုင္းက မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေက်းရြာအုပ္စု စခန္းႀကီးေက်းရြာ သခ်ဳႋင္းကုန္းရွိ အုတ္ဂူမ်ား ေခ်ာင္းေရေနာက္ ေမ်ာပါပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စခန္းႀကီးေက်းရြာရွိ သခ်ဳႋင္းကုန္းေခ်ာင္းမွ ေခ်ာင္းေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေက်းရြာ ခ်ဳႋင္းကုန္းမွ အုတ္ဂူရွစ္လံုးခန္႔အထိ ေခ်ာင္းေရတိုက္စား ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ေခ်ာင္းေရေၾကာင့္ သခ်ဳႋင္းပ်က္စီးမႈမွာ ယခင္က မျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ယခုႏွစ္မွသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ညက မိုးမ်ားလို႔ ဒီဘက္မွာ လမ္းေတြ ဘာေတြ ပ်က္သြားတာမ်ဳိးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ စခန္းႀကီးရြာက သခ်ဳႋင္းကုန္းက အုတ္ဂူေတြ ေခ်ာင္းေရႀကီးလို႔ ေခ်ာင္းေရေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အရင္က ဒီလိုမ်ဳိး တစ္ခါမွ မျဖစ္ဖူးပါဘူး။ အခုမွ ျဖစ္တာပါ။ အုတ္ဂူပ်က္သြားေတာ့ သခ်ဳႋင္းထားတဲ့ တခ်ဳိ႕႐ုပ္အေလာင္းေတြ ေပၚတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ေသသြားတဲ့ လူေတြရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးေတြက ျပန္လည္ျပဳျပင္ သၿဂႋဳဟ္တာမ်ဳိးေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေခ်ာင္းေရႀကီးၿပီး သခ်ဳႋင္းပ်က္စီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သခ်ဳႋင္းမွ အုတ္ဂူရွစ္လံုးခန္႔အထိ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ ခန္႔အထိ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ေႏြကာလ ဥစားၾကက္ဥႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ဥစားၾကက္ျခံပိုင္ရွင္မ်ား တြက္ေျခကိုက္မႈနည္းပါး

သရက္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၾကက္ေမြးျမဴေရး ျခံတစ္ျခံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ဥစားၾကက္ျခံမ်ား ရာသီဥတုပူျပင္းလာမႈေၾကာင့္ ၾကက္ဥႏႈန္းက်ဆင္းလာသျဖင့္ ၾကက္ျခံပိုင္ရွင္မ်ား တြက္ေျခကိုက္ မႈနည္းပါးလာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္မိုးရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီမ်ား၌ ဥစားၾကက္ အေကာင္ ၁၀၀၀ လွ်င္ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ဥအလံုး ၉၀၀ ခန္႔အထိ ဥႏိုင္ေသာ္လည္း ေႏြကာလရာသီဥတုပူျပင္းမႈေၾကာင့္ ၾကက္အေကာင္ေရတစ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ် ၾကက္ဥ ၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အထိ ဥႏႈန္းက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ယခင္ကာလမ်ားကထက္ တြက္ေျခကိုက္မႈနည္းပါးလာေၾကာင္း ၾကက္ျခံပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ၾကက္အေကာင္ ၁၀၀၀ ကို ေဆာင္းတြင္းမိုးတြင္းတို႔မွာဆိုရင္ တစ္ေန႔အလံုး ၉၀၀ ေလာက္အထိ ဥႏႈန္းရွိတယ္။ အခုေႏြကာလမွာဆိုရင္ ၾကက္ ၁၀၀၀ ကို တစ္ေန႔အလံုးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ဥႏႈန္းရွိတယ္။ ဥႏႈန္းက် တယ္ဆိုေပမဲ့ ၾကက္ဥေစ်းေလး တက္လာေတာ့ ခံသာေသးတယ္ေပါ့။ ၾကက္ဥေစ်းတက္လာတာလည္း ဥထြက္ႏႈန္းက်လာလို႔ေပါ့။ အခုေနာက္ပိုင္း ၾကက္စာေစ်းေလးလည္း တက္လာတယ္။ အလုပ္ကေတာ့ ေမွးလုပ္ေနရတာေပါ့။ ေဆာင္းတို႔ မိုးတို႔တုန္းကဆိုရင္ ၾကက္အေကာင္ေရ ၁၀၀၀ ရွိရင္။ တစ္ေန႔ကိုယ့္အတြက္ ေငြ ၂၀၀၀၀ ေလာက္ေတာ့ က်န္တယ္။ အခုရာသီကေတာ့ ၁၀၀၀၀ ေတာင္ မက်န္ခ်င္ဘူး” ဟု ေအာင္လံၿမိဳ႕မွ ၾကက္ျခံပိုင္ ရွင္ေဒၚၾကင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ကာလက ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ဥစားၾကက္ျခံပိုင္ရွင္မ်ား ၾကက္ဥမေရာင္းရသျဖင့္ တခ်ဳိ႕ၾကက္ျခံမ်ားတြင္ ၾကက္ဥမ်ားပုပ္သြားသည္အထိ ထားရွိခဲ့ရၿပီး အ႐ႈံးေပၚခဲ့ရေၾကာင္း ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၾကက္ျခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိေစ်းကြက္အတြင္း ၾကက္ဥအေသးအႀကီး အရြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး ၾကက္ဥတစ္လံုးလွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၀၀ မွအမ်ားဆံုး ၁၂၀ ခန္႔အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနၿပီး ယခင္ကာလၾကက္ဥတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ၈၀ ခန္႔အထိ အမ်ားဆံုးေစ်းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေရႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္ခ်ိန္က မန္းေခ်ာင္းအတြင္း အပန္းေျဖစခန္း ဖြင့္ေသာေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ကဗ်ာဆရာ လူပေအာင္အမႈ မင္းဘူးခ႐ိုုင္ တရား႐ံုုးသိုု႔ အာမခံေလွ်ာက္ထားရာ ပယ္ခ်ခံရ

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္ခ်ိန္က မန္းေခ်ာင္းအတြင္း အပန္းေျဖစခန္း ဖြင့္ေသာေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္ တရားစြဲဖမ္းဆီး ခံထားရသည့္ ဦးကိုကိုေအာင္ (ေခၚ) ကဗ်ာဆရာ လူပေအာင္အတြက္ မင္းဘူးခ႐ိုင္တရား႐ံုုးသို႔ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကိုု ေမ ၁၅ ရက္က ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎၏ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္၀ဏၰထြန္းထံမွ သိရသည္။

ကိုလူပေအာင္အား ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မီးပ်ံက်ေသာင္တြင္ မန္းသီတာအမည္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အပန္းေျဖစခန္း ဖြင့္လွစ္သည္ ဟုဆိုကာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေတဇာထြန္းက တရားလိုျပဳ၍ ျမစ္ေၾကာင္း ၿဖိဳးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအမႈကိုု မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ ရာဇသတ္ႀကီး အမႈအမွတ္ ၃၃၇/၂၀၁၈ျဖင့္ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕ နယ္ တရား႐ံုးတြင္ အာမခံႏွစ္ႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့စဥ္ကလည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ မင္းဘူးခ႐ိုင္ တရား႐ံုးသိုု႔ ဧၿပီ ၁၉  ရက္က အာမခံထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ထပ္မံပယ္ခ် ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကိုလူပေအာင္အတြက္ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈမွာ ေဆးစာမွာလည္း ဆရာ၀န္က ခြဲစိတ္မယ့္ရက္ အတိအက် မပါဘူး။ ေအာက္႐ံုးကလည္း သက္ေသကုိးေယာက္ေတာင္ စစ္ၿပီးသြားၿပီ။ ေအာက္႐ံုးကလည္း အမႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စစ္ေပးေနတယ္။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္မေနဘူးဆိုုၿပီး ခ႐ိုင္႐ုံးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အထက္ကို အာမခံဆက္တက္လို႔ ဆက္ၾကာေနခဲ့တာပါ။ ေအာက္႐ံုးမွာ ဆက္စစ္ရင္ေတာ့ အမႈကၿပီးပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က တဲေတြေဆာက္တာကိုလည္း မေဆာက္ဘူးလို႔ ျငင္းမထားပါဘူး။ အာမခံေပးလို႔ရတဲ့ အမႈကို မေပးဘဲ အထက္႐ံုးကလည္း ေအာက္႐ံုးအမိန္႔ကိုပဲ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္” ဟု ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္၀ဏၰထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအမႈ၏ တရားလိုျဖစ္သည့္ ဦးေတဇာထြန္းက “ဒီအမႈမွာက ဥပေဒပုဒ္မ၂၃ (ခ) ကို က်ဴးလြန္တဲ့အတြက္ ကိုုလူပေအာင္ကို တရားစြဲဆိုတာပါ။ မန္းေရႊစက္ေတာ္မွာ ေပးထားတာေတြက အစိုးရအဖြဲ႕က အစည္းအေ၀း ထိုင္ၿပီးေတာ့ ေပးထားတာေတြပါ။ အခုတိုင္ၾကား ထားတာကေတာ့ တရားမ၀င္တဲ့ဟာ ဆိုုၿပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုတိုင္တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကေနမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ညႊန္ၾကားလာခဲ့တာပါ” ဟု ၎အား စတင္စစ္ေဆးသည့္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကဗ်ာဆရာ လူပေအာင္သည္ ငဖဲေစာင္းတန္းအေျခ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ၀တၱကနယ္ေျမႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္ မီးပ်ံက်ေသာင္ျပင္တြင္ အပန္းေျဖစခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ ေရႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္ မက်င္းပမီကတည္းက ေသာင္ျပင္ကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း တုိင္ပင္ခဲ့ၿပီး ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တိုု႔ထံ လုုပ္ငန္းအတြက္ စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ငဖဲၿမိဳ႕မွ ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားသို႔ သြားလာသည့္လမ္းတြင္ မန္းေခ်ာင္းကိုျဖတ္ကူးသည့္ တံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္၍ ငဖဲေစာင္းတန္း အတက္တြင္လည္း ေျမနီကားလမ္းတစ္ခု ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုု႔ျပင္ ငဖဲေစာင္းတန္းေျခတြင္ တဲမ်ားေဆာက္လုုပ္၍ မန္းသီတာ အမည္ျဖင့္ အပန္းေျဖစခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုသို႔စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္က မန္းသီတာ အပန္းေျဖစခန္းအထိ ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္တြင္းမွ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေရႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္ စတင္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မွ ကိုလူပေအာင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္ ႏွစ္ႀကိမ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္လည္း တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ကမ္းၿပိဳမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းသည့္ေငြျဖင့္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေန

ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနသည့္ ျမစ္ကမ္းပါးႏွင့္ နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ဗလဗေက်းရြာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာမွာ ယခုေမလလယ္ပိုင္းတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာသည့္ အတြက္ ကမ္းၿပိဳမႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ က်ပ္ ၁၂၇ သိန္းျဖင့္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ေက်းရြာဆီသုိ႔ ဦးတည္စီးဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲစီးဆင္းရန္အတြက္ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ က်ပ္ ၁၂၇ သိန္းျဖင့္ သဲေသာင္ျပင္မ်ားအား တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲစီးဆင္းေစရန္ တူးေဖာ္ရမည့္ သဲေသာင္ျပင္မွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ အတြက္ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ က်ပ္ ၁၂၇ သိန္းျဖင့္ လံုေလာက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမစ္ေခ်ာင္းၿဖိဳးကေန ေသာင္တူးစက္ ဘက္ဟိုး အကူအညီေပးတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ဒီဇယ္အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဓမိၼကရာမ ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕ကေန ၁၂၇ သိန္း လွဴဒါန္းထားပါတယ္။ အဲဒီေငြနဲ႔ ေသာင္တူးတဲ့လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂၇ သိန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းဘယ္ေလာက္မွ ၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။ ရြာနဲ႔ ေရွးေဟာင္းေစတီက ဒီႏွစ္ျမစ္ေရတက္မွာေတာင့္ ခံႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ ေငြလိုအပ္ပါတယ္။ ရြာအထက္မွာရွိတဲ့ ကမ္းပါးေတြက စၿပိဳေနပါၿပီ” ဟု ဗလဗေက်းရြာမွ ဦးေအးေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဗလဗေက်းရြာအနီး ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈ သက္သာေစရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မေကြးတိုင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ေရစီးအရွိန္တန္႔ စတီးေကဘယ္ႀကိဳး ပိုက္တန္းမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကမ္းၿပိဳမႈမွာ ရပ္တန္႔ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမစ္ေရတက္ႏွင့္ ေရက်ကာလမ်ားတြင္ ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ဗလဗေက်းရြာမွ ေနအိမ္ ၆၈ လံုး ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧက ၇၀၀ ေက်ာ္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး က်န္ေနအိမ္မ်ားမွာလည္း ျမစ္ကမ္းႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏွစ္ကေတာ့ တစ္ပတ္အတြင္း အိမ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေျပာင္းရတယ္။ ရြာအိမ္ေျခရဲ႕ သုံးပံုတစ္ပံုေလာက္ ပါသြားတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေျမလည္း ၿပိဳစကေန ဒီေန႔ထိဆိုရင္ ကုန္သေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ အခုလည္း ကမ္းကစၿပိဳေနၿပီ။ ဒီတိုင္း ဆက္ၿပိဳေနမယ္၊ မႏွစ္က ေရတက္ခ်ိန္လိုမ်ဳိးေရာက္ရင္ လက္က်န္အိမ္ အားလံုးေလာက္ ေျပာင္းရႏုိင္တယ္။ အေရးေပၚ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ေတာ့ရွိတယ္” ဟု ဗလဗေက်းရြာမွ ကိုေအာင္မ်ဳိးထက္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ျမစ္ေရတက္ႏွင့္ ေရက်ကာလတြင္ ကမ္းၿပိဳမႈ သက္သာေစရန္ ကမ္းပါးေျခတြင္ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားအား ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ခ်ျခင္း၊ သဲအိတ္စီျခင္းမ်ားအား ရပ္ရြာလုပ္အားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ အကုန္က်ခံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက ၇၀၀ ခန္႔ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည့္အျပင္ ဖ်က္သိမ္းရသည့္ အိမ္မ်ားမွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအား ၀ယ္ယူတည္ေဆာက္ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ဗလဗေက်းရြာမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမအမ်ားအျပား ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဗလဗေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ အနီးနား ေက်းရြာမ်ားအားလံုးမွ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ကမ္းပါး နီးကပ္လာသည့္အတြက္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မွာ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာ အထက္ပိုင္းတြင္ ေပါင္းစံုစီးဆင္းသည့္အတြက္ ေရစီးျပင္းထန္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗလဗရြာအနီးရွိ ငျမာႀကီးေက်းရြာမွာ ရြာလံုးကြၽတ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။