မတ္လအတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚၿပီး ပုိမုိအားေကာင္းကာ မုန္တုိင္းငယ္အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ မတ္လ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။

လပတ္ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး ပုိမုိအားေကာင္းလာကာ မုန္တုိင္းငယ္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္သာယာၿပီး ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တုိ႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးရြာသြန္းႏုိင္မႈအေျခအေနသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအထက္ပုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲထက္ပုိႏုိင္ၿပီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးေအာက္ပုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲခန္႔ရြာႏုိင္ၿပီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၆ ရက္မွ ၉ ရက္ခန္႔၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ခန္႔ရြာႏုိင္ေၾကာင္း လပတ္ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မတ္လ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ထက္ ၁ ဒသမ ၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ပုိႏုိင္ၿပီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မတ္လ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ခန္႔သာရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ျမဴက်ဆင္းႏုိင္သည့္ အေျခအေနသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္ခန္႔ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္ခန္႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမဴထူမ်ားဆုိင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၇ မုိင္ခန္႔အကြာကုိ ဗဟိုျပဳ၍ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၆ အဆင့္ရွိ ငလ်င္အပါအ၀င္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ငလ်င္ ၁၅ ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့

ျဖဴးၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က လႈတ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္အား တိုင္းတာထားစဥ္

ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၇ မုိင္ခန္႔အကြာကုိ ဗဟိုျပဳၿပီး လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အင္အားရစ္ခ္တာစေကး ၆ အဆင့္ရွိ ငလ်င္အပါအ၀င္ ႏွစ္ပတ္တာ ကာလအတြင္း ငလ်င္ ၁၅ ႀကိမ္အထိ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ေျမငလ်င္ဌာနခြဲမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ယဥ္မ်ိဳးမင္းေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က အခုခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း ငလ်င္ ၁၄ ႀကိမ္အထိ လႈပ္ခဲ့တယ္။ အင္အားျပင္းငလ်င္ေတြမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ေတြ ဆက္လႈပ္တယ္။ အခုငလ်င္ကေတာ့ တအားႀကီး အင္အားမမ်ားဘူး။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာဆုိ အင္အား ရွစ္ေက်ာ္တဲ့အခါ ပုိၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္လုိက္တာ မ်ားတယ္။ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္လည္း ၾကာတယ္။ အခုလႈပ္ခတ္သြားတဲ့ ငလ်င္ကလည္း ေနာက္ဆက္တြဲေလးေတြ ထက္လႈပ္ႏုိင္တာကုိေတာ့ သတိျပဳဖုိ႔လုိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဓိက ျပတ္ေရြ႕ႀကီးေတာ့ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ႀကီး ျဖစ္တယ္။ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕က ကမၻာ့ေျမငလ်င္ပညာရွင္ေတြ စိတ္၀င္စားတဲ့ ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာယဥ္မ်ိဳးမင္းေထြးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ၃ ဒသမ ၉ ရစ္ခ္ တာစေကး၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္  ၄ ဒသမ ၀ ႏွင့္ ၃ ဒသမ ၇ ရစ္ခ္တာစေကးရွိ ငလ်င္ႏွစ္ခု၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရစ္ခ္တာစေကး ၄ ဒသမ ၆၊ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ရစ္ခ္တာစေကး ၃ ဒသမ ၇၊ ဇန္န၀ါရီ ၇ရက္တြင္ ရစ္ခ္တာစေကး ၄ ဒသမ ၀ ႏွင့္ ၅ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္ႏွစ္ခု၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ရစ္ခ္တာစေကး ၄ ဒသမ ၁ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၇)မိုင္ ခန္႔အကြာ) ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာ စေကး(၆ဒသမ၀) အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္အျဖစ္ ရစ္ခ္တာ စေကး ၅ ဒသမ ၃ အဆင့္ရွိ ငလ်င္သုံးခုႏွင့္၊ ရစ္ခ္တာစေကး ၄ ဒသမ ၇ႏွင့္ ၄ ဒသမ ၆ အဆင့္ရွိ ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္ခဲ့ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၅၉မိနစ္ ၄၈ စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၂၃ မုိင္ခန္႔အကြာကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး အင္အားရစ္ခ္တာစေကး ၄ ဒသမ ၃ အဆင့္ရွိ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ၁၅ ႀကိမ္အထိ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွာ လႈပ္သြားတဲ့ငလ်င္က ပဲခူး႐ိုးမမွာရွိတဲ့ ျပတ္ေရြ႕က လႈပ္သြားတာရွိတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ျဖဴးငလ်င္တုိ႔ ဘာတုိ႔ေတာ့ရွိတယ္။ အဲ့နားေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အခုဟာက ပဲခူး႐ိုးမဘက္မွာ ငလ်င္ငယ္ေလးေတြ  မၾကာခဏေတာ့ လႈပ္တယ္။ ဗဟိုခ်က္က ႐ိုးမေပၚမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူေနသိပ္သည္းမႈ နည္းတယ္။ အေဆာက္အအုံလည္း နည္းတယ္။ စုံစမ္းၾကည့္တာေတာ့ ျဖဴးတုိ႔ ေတာင္ငူတုိ႔ဘက္မွာ အပ်က္အစီး မရွိဘူးလုိ႔ သိရတယ္။ အင္အားက ၆ ဒသမ ၀ ဆုိေတာ့ နည္းနည္းေတာ့မ်ားတယ္။ လႈပ္တာက ေတာထဲမွာဆုိေတာ့ အပ်က္အစီး မမ်ားတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာယဥ္မ်ဳိးမင္းေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၀ နာရီ ၅၆ မိနစ္၊ ၂၃ စကၠန္႔တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္သည္ ေဇာက္တိမ္ငလ်င္ျဖစ္ၿပီး အနက္ ၁၀ ကီလုိမီတာသာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ျပတ္ေရြ႕သည္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ပဲခူး႐ိုးမ အေနာက္ျပတ္ေရြ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးေက်ာ္မုိးဦးက ေျပာၾကားသည္။

အင္အားျပင္းငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အဆိုပါေနရာအနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ေဇာင္းတူ၊ ရဲႏြယ္၊ ကြန္းေခ်ာင္း၊ ခေပါင္း၊ ေရႊက်င္၊ ျဖဴးေခ်ာင္း၊ ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား၏ တမံမ်ား၊ ေရယူအေဆာက္အအုံမ်ား၊ Switchyard မ်ား၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ ဆက္စပ္အေဆာက္အအုံမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈကုိ ျဖဴး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ ပဲခူး၊ လက္ပံတန္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း တာေမြ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ လိႈင္ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈကုိ သိသိသာသာ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္အႏၲရာယ္သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ဆမႈ မျပဳလုပ္သည့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ငလ်င္ေၾကာႀကီး ငါးခုႏွင့္ ငလ်င္ငယ္ အခု ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ကုိ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္လႈပ္ခတ္ပါက အင္အား ၁ ရစ္ခ်္ တာစေကး ၁ မွ ၄ ဒသမ ၉ အထိလႈပ္ခတ္ပါက အနည္းငယ္ လႈပ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ မွ ၅ ဒသမ ၉အထိ လႈပ္ခတ္မႈသည္ အင္အားအသင့္အတင့္ႏွင့္  ပ်က္စီးမႈ အနည္းအငယ္ရွိႏုိင္ၿပီး ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ မွ ၇ ဒသမ ၅ အထိလႈပ္ခတ္ပါက အင္အားျပင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး အပ်က္အစီးမ်ားကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၆ႏွင့္ အထက္ လႈပ္ခတ္ေသာငလ်င္ကုိ အားအလြန္ျပင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၇ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ အားျပင္းငလ်င္အထိ လႈပ္ခတ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျပတ္ေရြ႕ေၾကာ ျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕သည္ ေဘးတုိက္ျပတ္ေရြ႕ျဖစ္သျဖင့္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အထက္ေအာက္လႈပ္ရွားမႈထက္ ေဘးတုိက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပုိ၍ခံစားရမည့္အျပင္ ပုိ၍ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ မ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနား၊ တေကာင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ စစ္ကုိင္း၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျဖဴး၊ ပဲခူးတုိ႔တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီးမ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါက ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမ်ားစြာ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း အေအးေပါ့ႏိုင္ေၾကာင္း သိရ

အေအးေပါ့ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ညျမင္ကြင္း တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးထက္ပိုင္)

ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပံုမွန္ေဆာင္းရာသီ ေအးေနရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း အေအးေပါ့ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးေက်ာ္မုိးဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“မိုးျပတ္သြားရင္ေတာ့ ျပန္ေအးလာမွာေပါ့။ဒီရက္ပုိင္းေတာ့ ငါးရက္၊ ေျခာက္ရက္ေန႔ ေလာက္အထိ မိုးက သူ႔အရွိန္နဲ႔သူ ရွိေနဦးမွာေပါ့။ ေျခာက္ရက္ေနာက္ပုိင္းေတာ့ နည္းနည္းျပန္ၿပီး ေအးလာဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဦးေက်ာ္မိုးဦးက ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးဆက္လက္ ထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ ရွိေနတဲ့ ေရေငြ႕ေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက ဆင္းလာတဲ့ ေလဖိအားႀကီး ရပ္၀န္းေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာဆံုေတာ့ မိုးရြာတာေပါ့။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ကလည္း ပံုမွန္ထက္ အနည္းငယ္ ပုိပူေနတဲ့အတြက္ ေရခိုးေရေငြ႕ျဖစ္ဖို႔ ေကာင္းေနတဲ့ အေနအထားရွိတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ဦးေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ပံုမွန္ဆုိရင္ ဇန္န၀ါရီလက ေအးေနရမယ့္ အေျခအေနေပါ့။ ေကာင္းေကာင္းမေအးေသးတဲ့ အေနအထားေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၊ ၂၁ မွာ နည္းနည္းေအးခဲ့တယ္။ လာနီညာရဲ႕ သက္ေရာက္မႈလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ) ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း (ေန႔အပူခ်ိန္) အေျခ အေနမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ) ဆယ္ ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမွ်အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္တို႔ခန႔္သာရွိခဲ့ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၁ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ ၂ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထိဒီဇင္ဘာလ (တတိယ) ၁၀ ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမွ်အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္တို႔ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ကာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီး (အထက္ပိုင္း) တြင္ ၅ ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး (ေအာက္ပိုင္း)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၃ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္မွ ၄ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထိႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ ပိုင္း) တို႔တြင္ ၁ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ ၂ ဒီဂရီဖာ ရင္ဟိုက္အထိ ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ) ၁၀ ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမွ်အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္တို႔ ထက္ ပိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ) ၁၀ ရက္ပတ္အတြင္း (ညအပူခ်ိန္) အေျခအေန မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ (တ တိယ)ဆယ္ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမွ်အနိမ့္ဆုံးအပူ ခ်ိန္ခန႔္သာရွိခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထိ ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ) ၁၀ ရက္ပတ္ ၏ ပ်မ္းမွ်အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္တို႔ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အ ေရွ႕ပိုင္း) တြင္ ၉ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၆ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္စီ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (အထက္ပိုင္း)၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ ပိုင္း)၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ၄ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ ၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ထိ ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (ေအာက္ပိုင္း)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (ေတာင္ပိုင္း)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၁ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ ၂ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထိ ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ) ၁၀ ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမွ် အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္တို႔ထက္ ပိုခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

“ကမၻာ႔ရာသီဥတု ပူေႏြးမႈ ျဖစ္ေနေတာ့ အရင္တုန္းကေတာ့ လာနီညာျဖစ္တဲ့ႏွစ္ေတြဆုိရင္ ပံုမွန္အပူခ်ိန္ေအာက္ ေလ်ာ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္း ၂၀၀၂ ကစၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း လာနီညာျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာလည္း ပံုမွန္အပူခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ပုိတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း လာနီညာေတာ့ ရွိေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ရက္ေတြမွာ အနည္းငယ္ ေအးသြားေပမယ့္။ တလလံုး ျခံဳၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ပံုမွန္နဲ႔ ပံုမွန္ထက္ အနည္းငယ္ ပူေနမယ့္ အေနအထားရွိတယ္” ဟု မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာၾကားသည္။