အသက္မျပည္႔ေသးသည့္ မိန္းကေလးအား မုန္႔၀ယ္ေကြၽးမည္ဟု ေျပာကာ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္း ေခၚေဆာင္၍ အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္

အသက္မျပည့္ေသးသည့္ မိန္းကေလးအား မုန္႔၀ယ္ေကြၽးမည္ဟု ေျပာကာ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္း ေခၚေဆာင္၍ အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္ေနမ်ဳိး ဆုိသူကုိ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္ေနမ်ဳိးကုိ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ အရ ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ယင္းျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္ကုိ သီးျခားစီ က်ခံေစရန္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး ဒုတိယခ႐ုိင္ တရားသူႀကီး (၄) က တရားခြင္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အမႈျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ ည ၉ နာရီတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၌ မ… (အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၁ လ)သည္ လမ္းထိပ္တြင္ ေရခဲေခ်ာင္း၀ယ္ရန္ဟု ဆုိကာ အိမ္မွ ထြက္သြားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ည ၁၀ နာရီအထိ အိမ္ျပန္လာျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင္႔ မိသားစု၀င္မ်ားက လုိက္လံ စုံစမ္းရွာေဖြရာ လမ္းထိပ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ကန္ထ႐ုိက္တုိက္မွ ေအာင္ေနမ်ဳိး ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု စုံစမ္းသိရေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီတြင္ စက္ဘီးျဖင့္ လမ္းထဲ၀င္လာသည့္ ေအာင္ေနမ်ဳိး ကုိေတြ႕ရၿပီး မ…… (အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၁ လ) မွာ ေနာက္မွ လမ္းေလွ်ာက္၍ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေတြ႔ရွိရသျဖင္႔ မိသားစု၀င္မ်ားက မ…… (အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၁ လ) အား ေမးျမန္းရာ ၎သည္ လမ္းထိပ္သုိ႔ ေရခဲေခ်ာင္း၀ယ္ရန္ ထြက္လာစဥ္ ေအာင္ေနမ်ဳိးသည္ ေနာက္မွ စက္ဘီးျဖင္႔ လုိက္လာၿပီး မုန္႔၀ယ္ေကြၽးမည္ဟု ေျပာ၍ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ကာ တစ္ႀကိမ္ အဓမၼ ျပဳက်င္႔ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသိရသျဖင္႔ မိဘအုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွ မလြတ္ကင္းေသာ အသက္မျပည့္သည့္ သမီးျဖစ္သူကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ ေအာင္ေနမ်ိဳးအား အေရးယူေပးရန္ တုိင္တန္းခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္ေၾကာင္း မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

အသက္မျပည္႔ေသးသည့္ မိန္းကေလးအား မုန္႔၀ယ္ေကြၽးမည္ဟုေျပာကာ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္း ေခၚေဆာင္၍ အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္

အသက္မျပည့္ေသးသည့္  မိန္းကေလးအား မုန္႔၀ယ္ေကြၽးမည္ဟုေျပာကာ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္း ေခၚေဆာင္၍ အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္ေနမ်ဳိးဆုိသူကုိ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္ေနမ်ဳိးကုိ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ အရ ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ယင္းျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ကုိ သီး ျခားစီက်ခံေစရန္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး ဒုတိယခ႐ုိင္ တရားသူႀကီး (၄) က တရားခြင္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါအမႈျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ ည ၉ နာရီတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၌ မ…(အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၁ လ)သည္ လမ္းထိပ္တြင္ ေရခဲေခ်ာင္း၀ယ္ရန္ဟု ဆုိကာ အိမ္မွထြက္သြားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ည ၁၀ နာရီအထိ အိမ္ျပန္လာျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင္႔ မိသားစု၀င္မ်ားက လုိက္လံစုံစမ္း ရွာေဖြရာ လမ္းထိပ္တြင္ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ကန္ထ႐ုိက္တုိက္မွ ေအာင္ေနမ်ဳိး ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု စုံစမ္းသိရေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီတြင္ စက္ဘီးျဖင့္ လမ္းထဲ၀င္ လာသည့္ ေအာင္ေနမ်ဳိးကုိေတြ႕ရၿပီး မ……(အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၁ လ)မွာ ေနာက္မွ လမ္းေလွ်ာက္၍ ေနအိမ္သို႔ျပန္လာသည္ကုိေတြ႕ ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေတြ႔ရွိရသျဖင္႔ မိသားစု၀င္မ်ားက မ……(အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၁ လ)အားေမးျမန္းရာ ၎သည္ လမ္းထိပ္သုိ႔ေရခဲေခ်ာင္း ၀ယ္ရန္ထြက္လာစဥ္ ေအာင္ေနမ်ဳိးသည္ ေနာက္မွ စက္ဘီးျဖင္႔လုိက္လာၿပီး မုန္႔၀ယ္ေကြၽးမည္ဟုေျပာ၍ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ကာ တစ္ႀကိမ္ အဓမၼ ျပဳက်င္႔ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသိရသျဖင္႔ မိဘအုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွ မလြတ္ကင္းေသာ အသက္မျပည့္သည့္ သမီးျဖစ္သူကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ ေအာင္ေနမ်ိဳးအား အေရးယူေပးရန္ တုိင္တန္းခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္ေၾကာင္း မႈခင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

၁၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးအား သု၀ဏၰရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးအား သု၀ဏၰနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀ဏၰတြင္ ေနထိုင္သည့္ မ….(၁၇)ႏွစ္ သည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ ည ၉ နာရီက သု၀ဏၰရိွ က်ဴရွင္တစ္ခုသို႔ က်ဴရွင္တက္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ အခ်ိန္ေနာက္က်ေနသျဖင့္ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ သု၀ဏၰ (၂၉) ရပ္ကြက္ရိွ ကန္ေပါင္ေပၚတြင္ စက္ဘီးပတ္၍ စီးနင္းေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ စက္ဘီး စီးေနစဥ္ အဆိုပါကန္ေပါင္ေပၚ၌ ထိုင္ေန သည့္ လူငယ္ငါးဦးခန္႔အား ေတြ႕ရိွခဲ့သျဖင့္ ယင္းလူငယ္မ်ားထံမွ ေရေတာင္းေသာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ယင္းလူငယ္မ်ား ေပးသည့္ေရကိုေသာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထိုသို႔ေသာက္ၿပီးေနာက္ မ….(၁၇) ႏွစ္မွာေခါင္းမူးသြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါလူမ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦးက မ….(၁၇)ႏွစ္၏စက္ဘီးကို ေသာ့ခတ္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေသာ့ခတ္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သျဖင့္ ေသာ့ကို လိုက္လံေတာင္းယူခဲ့ရာ အဆိုပါလူႏွစ္ဦးက ကန္ ေပါင္ေအာက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ဆက္၍ေျပးလိုက္စဥ္ မ….(၁၇)ႏွစ္မွာ မူးလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔လဲက်သြားစဥ္ အဆိုပါလူႏွစ္ဦး က မ…..(၁၇)ႏွစ္အား အသင့္ရပ္ထားသည့္ ဆိုက္ကားတစ္စီးေပၚသို႔ တင္ေဆာင္၍ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရိွ လူမရိွသည့္ ေနအိမ္ တစ္အိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး သားမယား အျဖစ္ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ မ…..(၁၇) ႏွစ္မွာ အဆိုပါေနအိမ္၌ နံနက္လင္းသည္အထိ ထိုင္ေနခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ နံနက္  ၆ နာရီတြင္ ယင္းလူႏွစ္ဦးက ျပန္လႊတ္သျဖင့္ ၎၏ေနအိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

“က်ဴးလြန္တယ္လို႔ဆိုတဲ့ လူႏွစ္ဦးထဲ က အသက္ ၂၁ အရြယ္ ေကာင္ေလးကိုေတာ့ ဖမ္းမိပါၿပီ။ တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ မမိေသးပါဘူး။ ခုေကာင္မေလးကိုလည္း ေဆးစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ ဖြဲ႕မ ွရဲအရာရိွတစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို မ…. (၁၇)ႏွစ္က သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းျဖစ္သည့္ သု၀ဏၰနယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္

တိုင္တန္းအမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ရဲစခန္းက(ပ)၄၈၀/ ၂၀၁၈၊  ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။

ေနအိမ္တြင္ ညအိပ္တည္းခိုသူဧည့္သည္က ေျခာက္ႏွစ္ခြဲအရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြား

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ခြဲအရြယ္ သမီးငယ္တစ္ဦးကို ညအိပ္တည္းခိုသူ မိတ္ေဆြက ျပန္ေျပာရင္ ေရာင္းစားမယ္၊ အိမ္ကိုမီး႐ႈိ႕ပစ္မယ္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲမႈတစ္ခု ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ညက ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ ၀ိေ၀ကာ ရာမေက်ာင္းလမ္းေန ကို …. မိသားစု ေနအိမ္သို႔ လြန္ခ့ဲေသာ သံုးရက္က ခင္မင္သိကြၽမ္းခ့ဲေသာ မင္းေက်ာ္ဆိုသူကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ေနအိမ္တြင္ ညအိပ္ေစခ့ဲေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ကို …. က ဧည့္သည္ မင္းေက်ာ္အား ေတာရေက်ာင္းလမ္းရိွ အလုပ္႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ နံနက္တြင္ ကို …. ၏ ဇနီးသည္ ေနအိမ္၌ ထမင္းေၾကာ္ေနစဥ္ ေျခာက္ ႏွစ္ခြဲအရြယ္ သမီးငယ္ေရာက္ရိွလာၿပီး ည ၁၂ နာရီခန္႔က ဧည့္သည္မင္းေက်ာ္က ၎အား အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲ၍ မိန္မကိုယ္ နာက်င္ေန ေၾကာင္းေျပာျပသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူက နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕မရဲ စခန္းက မိန္းကေလးငယ္၏မိခင္ျဖစ္သူအား စစ္ေဆးရာ ၎၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူသည္ ဧည့္သည္မင္းေက်ာ္ဆိုသူအား သမီးငယ္ႏွစ္ဦး (ေျခာက္ႏွစ္ခြဲ၊ တစ္ႏွစ္ခြဲ) ၏ ျခင္ေထာင္အနီးတြင္ ျခင္ေဆးေခြ ထြန္းေပးၿပီး အိပ္ေစခ့ဲေၾကာင္း၊ ည ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ဧည့္သည္က ေျခာက္ႏွစ္ခြဲသမီးငယ္၏ မိန္းမကိုယ္အား မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ၿပီး တန္ဆာႏွင့္ ထိုးသည့္အတြက္နာက်င္ေသာ္လည္း မိခင္ႏွင့္ ဖခင္အား ေျပာလွ်င္ ေရာင္းစားမည္၊ အိမ္မီး႐ႈိ႕ မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုသည္ကို သမီးငယ္၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရၿပီး တိုင္ၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍  ေျခာက္ႏွစ္ခြဲအရြယ္ရိွ မိန္းကေလးငယ္အား အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲသူ မင္းေက်ာ္ ( ၃၂ ႏွစ္) (ဘ) ဦးေအာင္သန္း၊ အိုးဖိုစုေက်းရြာ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား ျမ၀တီၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက (ပ)၆ပ၈/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီး ၃၇၆ ျဖင့္ အေရးယူ စစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ကိုးႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား သားမယားျပဳက်င့္ၿပီးသတ္ျဖတ္မႈ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား

အသက္ကိုးႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္မႈ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ပုတ္ပင္ အုပ္စုအတြင္း ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေက်းရြာမွ အသက္ ကိုးႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား တစ္ရြာတည္းတြင္ ေနထိုင္သူ က်ဴးလြန္သူဟုယူဆရသူ ဦးေမာင္ႏိုင္ဆိုသူက သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္ပြားတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ၾကတာေပါ့၊ မိဘေတြက စိုးရိမ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဒီကိစၥကုိ ေနာင္မျဖစ္ေရးကို ကြၽန္ေတာ္ကို ေတာင္းဆိုတယ္။ ဒီလူကို ရြာကို ျပန္အပ္ေပးဖို႕၊ အဲဒီေလာက္အထိေတာင္ ေတာင္းဆို တယ္။ ေနာက္မလုပ္ရဲေအာင္ေပါ့။ ရြာကပဲ ဆံုးမခ်င္တယ္” ဟု ပင္ငါးေျမႇာင္ေက်းရြာ ရာအိမ္မွဴး ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အသက္ ကိုးႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူဟု ယူဆရသူဦးေမာင္ႏိုင္သည္ ယခင္ကလည္း မိမိ၏ သားအရင္းကို သတ္ရန္ႀကံစည္မႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးသို႔ ဇနီးျဖစ္သူက လာေရာက္တိုင္တန္းမႈ သံုးႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း  ဦးသိန္းေဇာ္ကဆိုသည္။

အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူဟုယူဆရသူ၏ ဇနီးႏွင့္ မိသားစုကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အစ္ကို ေတာ္စပ္သူထံ ထြက္ေျပးတမ္းေရွာင္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

သားမယားျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ မိန္းကေလးသည္ ဒုတိယတန္းတြင္  ပညာသင္ယူေနသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ ည ၉ နာရီခန္႔တြင္က်ဴးလြန္သူဟုယူဆရသူမွာ အရက္မူးၿပီး  ၎၏ တဲသို႔ျပန္လာစဥ္ ယခုေသဆံုးသူ မိန္းကေလး ၏ေနအိမ္သို႔ ၀င္ေရာက္ကာ ေနအိမ္အတြင္း အိပ္ေနသည့္ ကေလးသံုးဦးအနက္  အဆိုပါ မိန္းကေလးကို ေတြ႕ရိွ၍ ေသြးသားဆႏၵ မထိန္းႏိုင္၍ အိပ္ေနရာမွ ေပြ႔ခ်ီၿပီး ေနအိမ္ အေနာက္ဘက္ ကိုက္ ၁၅၀ ေက်ာ္အကြာ ကုန္းေစာင္း ေျမကြက္လပ္သို႔ ေပြ႔ခ်ီေခၚ ေဆာင္ၿပီး ပါးစပ္ပိတ္ကာ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ၿပီးခ်ိန္၌ ထိုမိန္းကေလးမွာ အသက္ မေသေသးဘဲရိွေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရ၍ မထူးေတာ့ဟု ေတြးကာ လည္ပင္းညႇစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သစ္ပုတ္ပင္ေက်းရြာ စခန္းမွဴး ဦးျမင့္ေဆြက “သက္ေသေတြ စစ္တုန္းပါ။ ေသခ်ာ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ ေျဖာင့္ခ်က္ယူထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား လူ ၄၀ ခန္႔က ေလးရက္ၾကာ မုဒိမ္းက်င့္မႈျဖစ္ပြား

Photo Credit : ARY News

မူးယစ္ေဆးအေကြၽးခံခဲ့ရၿပီး အမ်ဳိးသား ၄၀ ခန္႔က ေလးရက္ၾကာ မုဒိမ္းက်င့္မႈကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးက စြပ္စြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ တည္းခိုခန္းပုိင္ရွင္တစ္ဦးႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတို႔ကို အိႏၵိယရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ မုဒိမ္းမႈ ၁၁၀ နီးပါးျဖစ္ပြားေနေသာ အိႏၵိယတြင္ ယခုျဖစ္စဥ္က လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္း ဟာယနျပည္နယ္တြင္ တည္းခိုခန္း၌ အလုပ္ရမည္ဟုဆိုကာ အသိတစ္ဦးက ကတိေပးၿပီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း အသက္ ၂၂ ႏွစ္ အရြယ္ ယင္းအမ်ဳိးသမီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းအမ်ဳိးသမီးသည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး မူးယစ္ေဆး အေကြၽးခံရကာ အမ်ဳိးသားမ်ားက ေလးရက္ၾကာ မုဒိမ္းက်င့္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အႀကီးတန္းရဲအရာရွိ ရာဂ်င္ဒါကူးမားမီနာက ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တုိင္ၾကားမႈကို ဥပကၡာျပဳမႈ

ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာကို အထက္အရာရွိမ်ားထံ အေၾကာင္းမၾကားမႈေၾကာင့္ အငယ္တန္းရဲအရာရွိ သုံးဦးကို ရာထူးဆုိင္းငံ့ထားေၾကာင္း မီနာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏၵိယတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ျမင့္တက္ေနၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ မုဒိမ္းမႈ ၁၁၀၃၃၃ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တရား၀င္ စာရင္းအင္းမ်ားက ဆုိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေဒလီ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးေပၚ၌ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းမႈက်င့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည္။

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပဥၥမတန္းေက်ာင္းသူအား အႀကိမ္ႀကိမ္ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည့္ ပေထြးျဖစ္သူအား ဖမ္းဆီး

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပဥၥမတန္းအရြယ္ေက်ာင္းသူအား အႀကိမ္ႀကိမ္သားမယား ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည့္ ပေထြးျဖစ္သူအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆုိသူ မ်ဳိးေအာင္ (၃၆ ႏွစ္) အား  ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အလန္းအုပ္ေက်းရြာ၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမွာ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္တုိင္ေက်းရြာ၌ ငါးကန္အလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၎မွာ မယား ပါသမီးျဖစ္သူ ငါးတန္းေက်ာင္းသူအား  လြန္ခဲ့သည့္ေလးလခန္႔မွစ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူႀကီးမ်ားအား ျပန္ေျပာလွ်င္ သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္း ေျခာက္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလုိင္ ဒုတိယ အပတ္တြင္  ငါးတန္းေက်ာင္းသူအား ၎၏ မိခင္ျဖစ္သူက ေမးျမန္းရာမွ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားလုိ၏ အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

“ပေထြးကက်င့္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးလခန္႔ကစၿပီးေတာ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သားမယားျပဳက်င့္တယ္လုိ႔ သိရပါ တယ္။ သားမယားျပဳက်င့္ခံရတယ္လုိ႔သိၿပီး ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ကေလးရဲ႕ မိခင္က သူ႔သမီးကုိေခၚၿပီး သူတုိ႔ အရင္ကေနခဲ့တဲ့ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္က အလန္းအုပ္ေက်းရြာကုိ ျပန္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီက ရာအိမ္မွဴးကုိ အကူအညီေတာင္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တက္သစ္နယ္ေျမရဲစခန္းမွာ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္မွာ အမႈသြားဖြင့္တယ္။ အမႈဖြင့္တဲ့ရက္မွာပဲ မ်ဳိးေအာင္က ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္တယ္။ၿပီးေတာ့ မ်ဳိးေအာင္က သူ႔မိဘေတြေနတဲ့ မအူပင္ၿမိဳ႕က အလန္းအုပ္ေက်းရြာကုိ ျပန္အလာမွာ မလက္တုိရဲကင္းစခန္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္မွာ ဖမ္းဆီးရမိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ႔ သူ႔ကုိ ရမန္ယူ စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ကေလးကုိလည္း ေဆးစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္”ဟု ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သားမယားျပဳက်င့္ခံရသည့္ မိန္းကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူမွာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျဖစ္သူ မ်ဳိးေအာင္ (၃၆ ႏွစ္) ႏွင့္အတူ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕ ပန္တုိင္ေက်းရြာ၌ မိသားစုလုိက္ ငါးကန္ေစာင့္ လုပ္ငန္းအား လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလုိ၏ အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွ သားမယားျပဳက်င့္သည္ဟု ဆုိသည့္ မ်ဳိးေအာင္ (၃၆ ႏွစ္) အား တက္သစ္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ (ပ)၂၇၇/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၇၆/၃၆၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးအား အမႈဖြင့္ထားသည့္ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးမွာ ပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အဆုိပါအမႈမ်ဳိးျဖင့္ပင္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိလည္း အမႈဖြင့္ထားသူျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရ

သ႐ုပ္ေဆာင္သီဟတင္စိုးက သားမယား ျပဳက်င့္သည္ဟုဆိုကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ သု၀ဏၰနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားေသာ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးမွာ ပဲခူး ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အဆုိပါအမႈမ်ဳိးျဖင့္ပင္ အျခားေသာအမ်ဳိးသားမ်ားကုိလည္း အမႈဖြင့္ထားသူျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအိမ္အကူအမ်ဳိးသမီး ေဒၚခင္မာျမင့္ (၄၀ ႏွစ္) မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ပဲခူးၿမိဳ႕ ပန္းလႈိင္ ၂၁ လမ္းရိွ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအိမ္မွ အိမ္ရွင္၏ လူယံုအလုပ္သမား ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားက ၎အား သားမယားျပဳက်င့္သည္ဟုဆိုကာ ပဲခူးအမွတ္ (၃) ရဲစခန္း၌ အမည္ေနရာတြင္ ေဒၚခင္မာညိဳ (၄၀ ႏွစ္)၊ ေနရပ္လိပ္စာ ေနရာတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ သူေဌးကုန္းေက်းရြာလိပ္စာျဖင့္ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ တိုင္တန္းအမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ျဖစ္တာက ဒီႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ ကပါ။ အမႈဖြင့္တာက မတ္လ ၃ ရက္ပါ။ အမႈလာဖြင့္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးက အခု သီဟတင္စိုးကို အမႈဖြင့္ထားတဲ့အမ်ဳိးသမီးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီမွာဖြင့္တာကေတာ့ အိမ္ရွင္ကိုဖြင့္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္ရွင္ရဲ႕ လူယံုအလုပ္ သမားကိုဖြင့္တာပါ။ အိမ္ရွင္ေတြ ရန္ကုန္သြားေတာ့ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္ႀကီးက ဂိုေဒါင္မွာ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးကိုထားခဲ့တာ။ ဂိုေဒါင္ဆိုေပမယ့္ အလံုပိတ္ဂိုေဒါင္သီးသန္႔မဟုတ္ဘူး၊ ႐ံုးခန္းေတြရိွတယ္။ အဲဒီမွာ အဓမၼျပဳက်င့္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အမႈလာဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရိွ တစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ေန ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ကိုလင္းႏိုင္ကလည္း အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည့္ကိစၥကို မသိရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးက ျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္သည္ဆိုသည္ကို မ်ားစြာအံ့ၾသခဲ့ၿပီး အမႈကို စိတ္၀င္စားသည့္ အတြက္ အဆိုပါအမ်ဳိးသမီး၏ေနာက္ေၾကာင္းကိုလိုက္၍ စံုစမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသို႔စံုစမ္းရာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ပင္ ပဲခူးအမွတ္ (၃) ရဲစခန္း၌ အမႈတစ္ခု တိုင္တန္းထားေၾကာင္း အြန္လိုင္းတြင္ ေတြ႕ရိွရၿပီး အမွတ္ (၃) စခန္းကို ကိုလင္းႏိုင္ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္၍ ေမးျမန္းရာ စခန္းတြင္ (ပ)နံပါတ္ ၁၆၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔အမႈဖြင့္ရာတြင္ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီး၏နာမည္မွာ အနည္းငယ္လဲြေနသည္ကိုသိရိွခဲ့ရေၾကာင္း ကိုလင္းႏိုင္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါအိမ္အကူအမ်ဳိးသမီး ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ရိွစဥ္က ၎အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ အိမ္ရွင္ေဒၚ၀င္းမာျမင့္က အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးကို တရားလိုျပဳလုပ္အမႈဖြင့္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမွာ မိမိတို႔ေနအိမ္မွ လူယံု အလုပ္သမားကို အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ပင္ တိုင္တန္း အမႈဖြင့္ဖူးသူျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားၿပီး ၎က ဆက္လက္၍ “သူ႔ကို သြားေခၚတာက ဦးေဌး၀င္းဆိုတဲ့လူတစ္ေယာက္ဆီကသြားေခၚတာ။ ရန္ကုန္ကပဲ။ သူ႔ဆီကသြားေခၚတုန္းက သူက ဒီအမ်ဳိးသမီးကေတာ့ အိမ္ေထာင္မရိွဘူး၊ အပ်ဳိႀကီးလို႔ေျပာတယ္။ အဆင္ေျပမယ္ဆိုလ႔ိုရိွရင္ နင္နဲ႔အတူ တစ္သက္လံုး နင့္အိမ္မွာေနသြားမွာလို႔ေျပာေတာ့ ကြၽန္မကလည္း သူ႔ပံုစံကိုၾကည့္တယ္။ ႐ိုး႐ိုးပဲဆိုၿပီးေတာ့ ဟုတ္မွာပဲဆိုၿပီး အိမ္ကို ေခၚလာတာ။ အိမ္ေရာက္ေတာ့လည္း သူ႔ဟာ ေအးေအးေဆးေဆးပဲဆိုေတာ့ ဒီေလာက္အထိ လုပ္မယ္လို႔မထင္မိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥေပၚ သြားၿပီးမွ သူ႔ရဲ႕ပင္ကိုစိတ္ ထြက္လာတာေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္မတို႔အိမ္က လူယုံအလုပ္သမားနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိျဖစ္ခဲ့ၾကလဲဆိုတာေတာ့ ကြၽန္မမသိဘူး။ သူက ေတာ္ေတာ္သြက္တာပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္သီဟတင္စိုးက အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟုဆိုၿပီး တရားလို အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မာျမင့္ (၄၀ ႏွစ္) ၏တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ၎သည္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္က သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ သု၀ဏၰ ႀကီးပြားေရးရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္အိမ္ရာရိွ သ႐ုပ္ ေဆာင္သီဟတင္စိုး၏ ေနအိမ္၌ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ ျဖင့္ အိမ္အကူ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဦးသီဟတင္စိုး၏ေယာကၡမျဖစ္သူအား ျပဳစုရသည့္ အလုပ္ကို အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔၌ ဦးသီဟတင္စိုးမွာ အျပင္သို႔ထြက္သြားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဦးသီဟတင္စိုး၏ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ သားျဖစ္သူတို႔ မွာလည္း ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ေနအိမ္မွထြက္ သြားသျဖင့္ အိမ္ထဲတြင္ ေဒၚခင္မာျမင့္ႏွင့္ ၎င္းျပဳစုရသည့္အဘြားတို႔ ႏွစ္ဦးတည္းသာ က်န္ရိွခဲ့သည္ဟု တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

ယင္းသို႔ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ည ၇ နာရီ ခန္႔တြင္ ဦးသီဟတင္စိုး ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေဒၚခင္မာျမင့္မွာ ၎ျပဳစုရသည့္အဘြားကို လိုအပ္သည္မ်ားျပဳလုပ္ေပးၿပီး အခန္းအတြင္းရိွ ခုတင္ေပၚတြင္ထိုင္ေနစဥ္ ဦးသီဟတင္စိုးမွာ ပုဆိုး ၀တ္ဆင္လ်က္ အက်ႌမပါဘဲ အခန္းအတြင္း ေရာက္ရိွလာကာ ေဒၚခင္မာျမင့္ကို တြန္းလွဲၿပီး သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း တရားလို၏ တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

အဆိုပါ တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းရာ တြင္ ၎မွာ ယခင္က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး  ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ကာ အမည္မွာ ေဒၚခင္မာျမင့္ (၄၀ ႏွစ္) ဟု ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ျဖင့္ တိုင္တန္းခဲ့ၿပီး တိုင္တန္းမႈကို သု၀ဏၰနယ္ေျမရဲစခန္းက (ပ) ၃၈၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ တရားလိုကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ သဃၤန္းကြၽန္း (စံျပ) ေဆး႐ံု၌ ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေဆးစစ္ရန္အတြက္ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္စဥ္ အဆိုပါအိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးမွာ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ၎မွာ ယခင္က ထိုကဲ့သို႔အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည့္အေျခအေနမ်ဳိး မၾကံဳဖူးသည့္အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ေၾကာင္း၊ ၎မွာ အိမ္ေထာင္ရိွၿပီး သားတစ္ဦးရိွေၾကာင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အိမ္အကူအျဖစ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေဒၚခင္မာညိဳ (ခ) ခင္မာျမင့္၏ ထြက္ခ်က္မ်ားမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုး၏ မရီးေတာ္စပ္သူ ေဒၚေကသီဦးက ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ၎၏ လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္း အိမ္အကူေခၚယူရန္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရိွ ထြန္းေတာက္ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းသို႔ ဦးစြာဖုန္းဆက္၍ ရွာခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊  ထိုအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ပြဲစားေဒၚညိဳဆိုသူ၏ ဖုန္းနံပါတ္ရရိွခဲ့ၿပီး ဖုန္းဆက္ရာ ေဒၚညိဳမွတစ္ဆင့္ အိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္မာညိဳကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ ေပး၍ ေခၚလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ထြန္းေတာက္အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း ႐ံုးခန္းသို႔ The Daily Eleven သတင္းစာက သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ ယင္း႐ံုးခန္းအတြင္း၌ အမ်ဳိးသမီးသံုးဦးကို ေတြ႕ရိွရၿပီး ေမးျမန္းစဥ္ တစ္ဦးက ယခု႐ံုးခန္းမွာ ထြန္းေတာက္အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း ႐ံုးခန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ The Daily Eleven သတင္းစာကပါဟု ေျပာဆိုစဥ္ “မရိွဘူး။ သူတို႔က ရဲစခန္းသြားၾကတယ္။ ေျပာမယ့္ လူတစ္ေယာက္မွ မရိွတာ” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္သီဟတင္စိုးအား အိမ္အကူေဒၚခင္မာျမင့္က  တိုင္တန္းအမႈဖြင့္ထားသကဲ့သို႔ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္လည္း အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို တိုင္တန္းအမႈဖြင့္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ The Daily Eleven သတင္းစာက သ႐ုပ္ေဆာင္သီဟတင္စိုး၏ မိသားစု၀င္တစ္ဦးအား ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ပဲခူးတြင္ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီး အမႈဖြင့္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔ၾကားမိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရိွတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔မွ်မေျပာဆိုခ်င္ေသးေၾကာင္း၊ ေဒၚဇင္မာဦးမွာလည္း ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိ၏ခင္ပြန္း ဦးသီဟတင္စိုးအား ယံုၾကည္သျဖင့္ အမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆံုးစြန္ရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားလိုျဖစ္သူဘက္မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေပးရန္ လာေရာက္ညႇိႏႈိင္းေၾကာင္း ေဒၚဇင္မာဦးက  Pissiya News ဆိုသည့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေျဖၾကားထားသည္။

“ကိုသီဟကို ယံုတယ္လို႔။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး သိန္း ၁၀၀ ကြၽန္မတို႔မွာမရိွဘူး။ ရိွလည္းမေပး ႏိုင္ဘူးလို႔။ ကိုသီဟ မွန္တယ္လို႔။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကိုသီဟ တကယ္ သူနဲ႔ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အဆံုးအထိ တက္လိုက္ေတာ့လို႔ ေျပာထားတယ္” ဟု ေဒၚဇင္မာဦးက ေျဖၾကား ထားသည္။

တရားလုိျပဳလုပ္တုိင္ၾကားခဲ႔သည္႕ အမ်ိဳးသမီးမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္သာေကတၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ားရိွေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အဆုိပါအိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးမွာ ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊၁၀/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ ရတနာလမ္းႏွင့္ လယ္ယာ-၄ လမ္းထိပ္ မ/ ၇ ေန အိမ္၌ အိမ္အကူအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူး ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အဆုိပါေနအိမ္မွ အိမ္ရွင္ ျဖစ္သူ၏သားျဖစ္သူ ေဒါက္တာတစ္ဦးမွ ၎အား သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆုိကာ သက္ဆုိင္ရာရဲစခန္းသုိ႔ တုိင္ၾကားမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာရဲစခန္းသုိ႔ အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏုိင္ရန္ ေမးျမန္းခဲ့ ေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ သုိေသာ္လည္း ယခုအမႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အမႈတုိ႔အေပၚ ဆက္စပ္မႈကုိ  ေမးျမန္းရာတြင္ “ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ ထဲက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စခန္းမွာရိွတဲ့ပုဒ္မ- ၃၇၆ အမႈေတြကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးဆီကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ”ဟု သာေကတနယ္ေျမရဲစခန္းမွ တာ၀န္က်ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စုိးအား တရားလုိျပဳလုပ္တုိင္ၾကားခဲ႔သည့္အမ်ဳိးသမီးမွာ ၎ အိမ္အကူလုပ္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးဦးက ၎အား သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆုိကာ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားေနသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ တုိင္ၾကားခဲ့သူမ်ားထံမွ အဆုိပါအိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အေထာက္အထားႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းရာတြင္ အဆုိပါအိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတည္းမဟုတ္ဘဲ ၎ဘက္မွ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား၊ ေငြညႇစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အေပၚ လူအမ်ားၾကားတြင္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေနၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ CID တုိ႔မွ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္အေရးယူသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈဖြင့္ခံထားရေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္သီဟတင္စုိးဘက္ မွ မၾကာမီ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ရပ္ကုိ  ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

 

===============

႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စုိးကုိ အမႈဖြင့္ထားေသာ တရားလုိအမ်ဳိးသမီး ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့စဥ္က အိမ္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

 

႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္သီဟတင္စိုးအား မုဒိမ္းမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည့္ျဖစ္စဥ္မွ တရားလိုျဖစ္သူအမ်ဳိးသမီးသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ပန္းလႈိင္  ၂၁ လမ္းရွိ ေနအိမ္ တစ္အိမ္မွ လူယံုအလုပ္သမားျဖစ္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကိုလည္း မတ္ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ က မုဒိမ္းမႈျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃)ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆို ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအမႈျဖစ္စဥ္မွ တရားခံဟုစြပ္စြဲခံရသူအမ်ဳိးသားျဖစ္သူ၏ အလုပ္ရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးႏွင့္ The Daily Eleven သတင္းစာမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

■ အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီး ေဒၚ၀င္းမာျမင့္

ေမး – ဒီအမ်ဳိးသမီးက သီဟတင္စုိးကုိ တရားစြဲတဲ႔မိန္းမပဲလား။

ေျဖ – သူတုိ႔ျဖစ္သြားတဲ႔ေနရာမွာစီစီတီဗီိရိွတယ္။ ဓာတ္ပုံေရာ ဗီဒီယုိေရာ အကုန္လုံးကုိ ကြၽန္မေပးထားတယ္။ ကြၽန္မလည္း တရား႐ုံးမွာ ထြက္ဆုိေပးထားပါတယ္။ ကြၽန္မ ကေလးျဖစ္ထားတဲ့ကိစၥမုိ႔လုိေပါ့။  ျခံထဲမွာ စီစီတီဗီလည္း တပ္ထားတယ္။ ျဖစ္ေတာ့ စီစီတီဗီလည္း ျပန္ၾကည့္တယ္။မွတ္တမ္းေတြအကုန္လည္း အမွတ္(၃)စခန္းမွာရိွတယ္။ ဒီမိန္းမဆုိတာ ဟုတ္ပါတယ္၊ ေသခ်ာပါတယ္။ ကြၽန္မဆီကုိ၀င္တုန္းက ခင္မာညိဳဆုိတဲ႔ နာမည္နဲ႔၀င္တာပါ။ အခုကေတာ႔ ခင္မာျမင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေလးေတာ့ လြဲေနပါတယ္။ လူကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ကြၽန္မကိုယ္တုိင္ ရန္ကုန္က ေခၚလာတာပါ။ အိမ္မွာ ကြၽန္မနဲ႔ကူလုိက္ဖုိ႔ ေခၚလုိက္တာပါ။ ကြၽန္မတစ္ေယာက္တည္း အိမ္ကိစၥေတြမႏုိင္လုိ႔ပါ။ အိမ္မွာလည္း မိသားစုက နည္းတယ္။ သားေလးသုံးေယာက္နဲ႔ ကြၽန္မရယ္၊ ကြၽန္မအမ်ဳိးသားရယ္ ငါးေယာက္တည္းေနတာပါ။

 

ေမး – ျဖစ္စဥ္ေလးက အစ္မတုိ႔ရန္ကုန္သြားေတာ့။

ေျဖ – ကြၽန္မတုိ႔ ရန္ကုန္သြားေတာ့ သူ႔ကုိ ျခံထဲမွာပုိ႔ထားတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က ေခၚထားတဲ့သူကုိ ဘယ္ေတာ့မွမေခၚသြားဘူး။ ျခံထဲမွာပဲထား ထားခဲ့တာ။ တစ္ေယာက္မွ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ သူ႕က်မွျဖစ္တာ။ သူကေလအရြယ္ကလည္း ႀကီးတယ္။ ဒီေလာက္ထိလည္း ပုံပန္းမလာေတာ့ ျဖစ္မယ္မထင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္သြားတယ္ေျပာတာ့လည္း သိတာမဟုတ္ဘူး။ သူထြက္ေျပးသြားတယ္ပဲ ကြၽန္မက သိလုိက္တာ။ ထြက္ေျပးေတာ႔ ကြၽန္မတုိ႔က သူ႕ကုိေခၚလာတာ။ ကြၽန္မတုိ႔မွာ တာ၀န္ရိွတယ္။ တာ၀န္ရိွေတာ့ လုိက္ရွာတယ္။ကြၽန္မတုိ႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ လုိက္ရွာတယ္။ေနာက္ေန႔မွ ရန္ကုန္ေရာက္ၿပီဆုိၿပီး ပြဲစားက ဖုန္းဆက္တာ။ ေနာက္ေန႔က် အမႈမဖြင့္ေသးဘူး။ သူတုိ႔ကြၽန္မကုိ ညိႇတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မကေလးကုိ ေမးတယ္။ နင္ဟုတ္လားဆုိၿပီးေမးေတာ့ ကေလးက မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ ကေလးက မဟုတ္ဘူးေျပာေနမွေတာ႔ ကြၽန္မလည္း စီစီတီဗီကုိၾကည့္တာ မေပၚဘူး။ ကြၽန္မက ေမးတယ္။ နင္ဘာလုိ႔ ၀င္သြားလဲဆုိေတာ့ သူက ထမင္းသြားေကြၽးတယ္တဲ႔။  ဒါေပမဲ့ သူက အဲဒီလုိမ်ိဳး ပတ္သက္တယ္ဆုိၿပီး ျဖစ္သြားတဲ႔အခါက်ေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ကလည္း ေျပာဖုိ႔က မသိေတာ႔ဘူး။ လူတစ္ဖက္သားကုိလည္း နစ္နာေအာင္ မေျပာခ်င္ဘူး။

 

ေမး – အဲဒီေတာ့ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္သလဲ၊ သူကေရာ ဘာေတြထပ္ေျပာသလဲ။

ေျဖ – အဲဒီေတာ့ အမႈဖြင့္မယ္တဲ႔။ သူတုိ႔က ေတာင္းတယ္။ သူတုိ႔က ေတာင္းတဲ႔ဟာကုိ ကြၽန္မတုိ႔က လက္မခံဘူး။ ဒီေခတ္ဒီအခ်ိန္အခါမွာ သိန္းတစ္ရာဆုိတဲ့အေနအထားကုိ ဘယ္လုိမွ အဆင္မေျပႏုိင္ဘူး။ ဆယ္သိန္းဆုိလည္း အဆင္မေျပဘူး။ တန္ရာတန္ေၾကး ညိႇညိႇႏိႈင္းႏိႈင္းဆုိတာ အလုိတူ အလုိပါျဖစ္သြားေတာ႔ ညိႇညိႇႏိႈင္းႏိႈင္းဆုိရင္ေတာ႔ ကြၽန္မတုိ႔ဘက္က ညိႇႏိႈင္းေပးႏိုင္မယ္။ ဒီလုိ မတန္တရာႀကီးကုိ စခန္းသြားမယ္ သြားမယ္ ေျပာေတာ႔ သြားၾက။ ရွင္းေလ စခန္းေရာက္မွ ရွင္းၾက။ ကေလးကလည္း  မဟုတ္ဘူးဆုိလုိ႔။ ဟုတ္တယ္လုိ႔သာ ၀န္ခံရင္ ကြၽန္မဒီမွာတင္ တစ္ထုိင္ထဲရွင္းမယ္။ အဲဒီေန႔ တစ္ေနကုန္ ဖုန္းနဲ႔ေျပာတယ္ မရဘူး။ ေနာက္ေန႔ဆင္းလာတဲ႔ ျဖစ္ၿပီးသုံးရက္ေျမာက္ေန႔ေပါ႔။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ကေလးကုိ ေမးတယ္။ နင္ ဒီလုိဟုတ္လား။ ကေလးက မဟုတ္ဘူး ေျပာေတာ႔ ကြၽန္မကလည္း ဒါဆုိလည္း စခန္းသြား နင္တုိ႔ေတာင္းတာမေပးဘူး ဆုိၿပီး ေျပာလုိက္တယ္။ ဟုိေရာက္မွ ကေလးကလည္း ဟုတ္တယ္လုိ႔ ၀န္ခံတယ္။ အဲဒါေတြ အကုန္လုံးကေတာ့ စခန္းကလည္း စစ္ေဆးေနတယ္။ တရားသူၾကီးလက္ထဲလည္း ေရာက္သြားၿပီဆုိေတာ႔ အမႈမွန္ေတာ့ ေပၚမယ္လုိ႔ ကြၽန္မထင္ပါတယ္။ ေကာင္ေလးက စခန္းေရာက္မွ ဒီမိန္းမနဲ႔ ျဖစ္ခဲ႔တယ္လို႔ ၀န္ခံတာ။ စခန္းေရာက္မွ ၀န္ခံတာ။ အိမ္မွာ ၀န္ခံလည္း သူ႕နစ္နာေၾကးကုိ ကြၽန္မကေပးမွာ။ သူတုိ႔လည္း မရိွလုိ႔ ဒီမွာ လာလုပ္တာေလ။ စခန္းေရာက္ေရာက္ခ်င္း မေျပာေသးဘူး။ အခ်ိန္လြန္ ည ၇ နာရီ ၈နာရီ ၉နာရီ ေလာက္မွ ေျပာတာ။ အဲဒီေတာ့ ဟုတ္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမလား။ သီဟတင္စုိးကို အမႈဖြင့္တဲ့ မိန္းမနဲ႔ အတူတူပဲ။ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကေတာ့ သူတုိ႔ပဲ သိရမွာေပါ႔။ ကြၽန္မတုိ႔က အျပင္လူေတြဆုိေတာ့။ ကြၽန္မဆီမွာျဖစ္တုန္းကလည္း ကြၽန္မရဲ႕မ်က္ကြယ္မွာျဖစ္သြားေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ဘူးလို႔ ကြၽန္မက ယူဆတာေပါ႔ေနာ္။ကေလးကလည္း ေၾကာက္လုိ႔၊ လန္႔လုိ႔ ေျပာတာလား၊ ဘာလားလဲေတာ့ ကြၽန္မလည္းမသိဘူး။

 

■ အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသား ဦး၀င္းမင္း

ေမး- ေကာင္ေလးနဲ႔ ဒီအမ်ဳိးသမီးနဲ႔ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သြားတဲ့ေန႔က အေၾကာင္းေလးေျပာေပးပါဦး။

ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုနဲ႔ ရန္ကုန္သြားေနတာ။ သူ႔ကိုလည္း မေခၚသြားခ်င္ဘူး။ သူ႔ပုံစံကိုလည္း သိပ္မႀကိဳက္လို႔မေခၚသြားေတာ့ဘူး။ အိမ္မွာလည္း မပိတ္ထားခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ဂိုေထာင္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္သမားေတြရွိတယ္။ စီစီတီဗီြလည္း တပ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္႐ုံးခန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ထားခဲ့တာ။ သူ႔ကိုေန႔လည္စာေကြၽးဖို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔စီစဥ္ထားခဲ့တာ။ က်န္တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး။

 

ေမး – လာညႇိတယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေပးပါဦး။

ေျဖ – သူတို႔က ပထမဆံုး ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို လာတာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ပဲခူးက အမွတ္(၁)ရဲစခန္းကိုသြားတာ။ အမွတ္(၁)ရဲစခန္းက ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖုန္းဆက္ၿပီးလွမ္းေခၚတယ္။  ျဖစ္တာက ကြၽန္ေတာ့္အိမ္မွာျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဂိုေထာင္မွာျဖစ္တာ။ ျဖစ္ေတာ့ သူတို႔ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ကို လိုက္လာၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ခင္မာညိဳ ရဲ႕က်န္ခဲ့တဲ့အ၀တ္အစားေတြကို လိုက္ယူတယ္။ စြပ္စြဲခံရသူနဲ႕လည္း ကြၽန္ေတာ့္အိမ္မွာပဲေပးေတြ႕လိုက္တယ္။ သူကလည္းမလုပ္ဘူး။ ခင္မာညိဳကလည္းလုပ္တယ္ေပါ့။ လုပ္တယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ဘာသာကို ရွင္းၾက။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္လည္း ရဲစခန္းသြားၾကမယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လိုက္ပို႔ေပးခဲ့တယ္။ အမွတ္(၃)စခန္းေရာက္ေတာ့ စစ္ခ်က္ယူတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေျပာတယ္ေပါ့။ ပထမက သူတို႔ က သိန္းတစ္ရာေတာင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ၿပီးၿပီးေရာဆိုၿပီး ငါးသိန္းနဲ႔ညႇိတယ္။ သူတို႔က မရပါဘူးဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဆက္မညႇိေတာ့ဘူး။

 

ေမး- အဲဒီလိုလိုက္ညိႇတဲ့အခါမွာေရာ ပြဲစားေတြ၊ ဘာေတြပါေသးလား။

ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့ပါပါတယ္။ လိုက္ညႇိတဲ့အထဲမွာ ဦးေဌး၀င္းရယ္။ ေဒၚညိဳရယ္။ ဦးေဌး၀င္းသားလား မသိဘူး တစ္ေယာက္ပါတယ္။ ေနာက္ အေဒၚႀကီး တစ္ေယာက္လည္းပါတယ္။ အားလံုးေပါင္းငါးေယာက္ေလာက္ပါတယ္။

 

ေမး- ေနာက္ဆံုး ေလ်ာ္ေၾကး ဘယ္ေလာက္ေတာင္းလဲခင္ဗ်။

ေျဖ – တရားခံေကာင္ေလး တရား႐ုံးေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔တရား႐ုံးလာတယ္ဗ်။ ၿပီးေတာ့တရားခံရဲ႕အေမကိုလည္း ပိုက္ဆံငါးသိန္းထပ္ ေတာင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လင္မယားကိုလည္း တရား႐ံုးလာလားလို႔ ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တရား႐ုံးမသြားျဖစ္ဘူး။ တရားခံ ေကာင္ေလးရဲ႕အေမကို ပိုက္ဆံငါးသိန္းေပးရင္ ဒီအမႈကိုေက်ေအးေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တစ္ျပားမွမေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။

 

 

သရုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးက အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟု ဆိုကာ အသက္ ၄၀ အရြယ္ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီး၏ တိုင္တန္းထားမႈအား စစ္ေဆးဆဲသာျဖစ္ၿပီး အတည္မျပဳႏိုင္ေသးဟုဆို

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးက အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟု ဆိုကာ အသက္ ၄၀ အရြယ္ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီး၏ တိုင္တန္းထားမႈအား ယင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀႑နယ္ေျမရဲစခန္းက စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ စံုစမ္းသိရိွရသည္။

အဆိုပါအမႈကို ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ ညပိုင္းက အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေန ေဒၚခင္မာျမင့္ (၄၀) ႏွစ္မွ ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္တန္းခ်က္အရ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သရုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုး က အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ရိွ/မရိွကုိ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဦးသီဟတင္စိုး အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးက လာတုိင္တာေပါ့ေနာ္။ လာတိုင္တန္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲစခန္းဘက္ကေတာ့ အမႈဖြင့္ေပးရတာပါပဲ။ အမႈကေတာ့ ဖြင့္ထားပါၿပီ။ သရုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးက အိမ္အကူ လာတိုင္တန္းသလို သားမယားျပဳက်င့္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ရိွ မရိွကိုေတာ့ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။ ဦးသီဟတင္စိုးဘက္က မွားရင္လည္း မွားမယ္။ မွန္ရင္လည္း မွန္မယ္။ အိမ္အကူဘက္က မွားရင္လည္း မွားမယ္။ မွန္ရင္လည္း မွန္မယ္” ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၄င္းက “ ဦးသီဟတင္စိုး က်ဴးလြန္ မက်ဴးလြန္ကို အခုခ်ိန္မွာ အတည္ျပဳလို႔ မရေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္အရေရာ ေဆးပညာအရပါ စစ္ေဆးမယ္။ စစ္ခ်က္ေတြအားလံုး စံုလင္ရင္ေတာ့ ဘယ္သူက မွားတယ္၊ ဘယ္သူက မွန္တယ္ဆိုၿပီး သိရမွာပါ။ မနက္ျဖန္ တရားလို အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးကို စခန္းကို ေခၚထားပါတယ္။ သူ႔ကို လုိအပ္တဲ့ ေဆးစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားဖို႔ ရိွပါတယ္” ဟု ေျပာႀကားသည္။

တရားလို အိမ္အကူ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မာျမင့္ (၄၀) ႏွစ္၏ တိုင္တန္းခ်က္မွာ ၄င္းသည္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္က သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀႑၊ ႀကီးပြားေရးရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္အိမ္ရာရိွ သရုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုး၏ ေနအိမ္၌ တစ္လလွ်င္ ေငြ ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အိမ္အကူ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသိို႔ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဦးသီဟတင္စိုး၏ ေယာကၡမျဖစ္သူအား ျပဳစုရသည့္အလုပ္ကို အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔၌ ဦးသီဟတင္စိုးမွာ အျပင္သို႔ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဦးသီဟတင္စိုး၏ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ သားျဖစ္သူတို႔မွာလည္း ေနလည္ပိုင္းတြင္ ေနအိမ္မွ ထြက္သြားခဲ့သျဖင့္ အိမ္ထဲတြင္ ေဒၚခင္မာျမင့္ႏွင့္ ၄င္းျပဳစုရသည့္ အဖြားတို႔ ႏွစ္ဦးတည္းသာ က်န္ရိွခဲ့သည္ဟု တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ပါရိွေႀကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ထြက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ည ၇ နာရီခန္႔တြင္ ဦးသီဟတင္စိုးမွာ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေဒၚခင္မာျမင့္မွာ ၄င္းျပဳစုရသည့္ အဖြားကို လိုအပ္သည္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အခန္းအတြင္းရိွ ကုတင္ေပၚတြင္ ထိုင္ေနစဥ္ ဦးသီဟတင္စိုးမွာ ပုဆိုး၀တ္ဆင္လ်က္ အက်ီၤမပါရိွဘဲ အခန္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာကာ ေဒၚခင္မာျမင့္ကို တြန္းလွဲၿပီး သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င္ခဲ့ေၾကာင္း တရားလို၏ တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

အဆိုပါ ဦးသီဟတင္စိုး ေနထိုင္သည့္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာအိမ္ရာရိွ ေနအိမ္သို႔ The Daily Eleven မွ သြားေရာက္ရာတြင္ ေနအိမ္အတြင္း၌ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရိွအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာ၀န္ရိွသူအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရၿပီး ေနအိမ္အတြင္းမွ ျပန္ထြက္လာသည့္ ႀကီးပြားေရးရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးကိုက “ ရဲ တာ၀န္ရ္ိွသူေတြက စစ္ေဆးဖို႔ လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ေနအိမ္ကို လိုက္ပို႔ေပးတာေပါ့။ အိမ္ထဲမွာ ဦးသီဟတင္စိုးက မရိွဘူး။ သူ႔ဖုန္းကလည္း စက္ပိတ္ထားတယ္၊ သူ႔မိသားစုေတြကိုေတာ့ ဦးသီဟတင္စိုးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရရင္ ရဲစခန္းကို အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ၿပီး လာေရာက္ေျဖရွင္းဖို႔ မွာခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာႀကားသည္။

အဆိုပါ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီး၏ တိုင္တန္းမႈအား သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀႑နယ္ေျမရဲစခန္းက (ပ) ၃၈၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနေႀကာင္း သိရသည္။

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူအား ဓားေထာက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္အဓမၼျပဳက်င့္သူအား ဖမ္းဆီး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ယာေတာ္ေက်းရြာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးလခန္႔က အ႒မတန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဓားေထာက္ၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္သုံးလရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဓားေထာက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္အ ဓမၼျပဳက်င့္သူအား ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ခင္ဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

အ႒မတန္းေက်ာင္းသူ၏ မိခင္သည္ ဇြန္ ၇ ရက္က ေရဦးၿမိဳ႕ေစ်းမွ ေစ်းေရာင္းၿပီး အျပန္ ဓားေထာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရသည့္ မ—(၁၅ ႏွစ္)မွာ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ၎အား ေရဦးၿမိဳ႕ေဆးခန္းျပရန္ေခၚသြားရာမွ လမ္းတစ္ေနရာတြင္ သမီးျဖစ္သူမွာ ကိုယ္၀န္ ရွိေနသည့္လကၡဏာေတြ႕ရွိရသျဖင့္ သမီးအား ေမးျမန္းရာ မေျပာျပေၾကာင္း၊ ကိုယ္၀န္ ရိွ မရိွ  စစ္ေဆးသည့္ ပစၥည္းျဖင့္ စစ္ေဆးရာမွ ကိုယ္၀န္ရွိမွန္း မိခင္မွ သိရွိရေၾကာင္း၊ ဓား ေထာက္၍ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ႔ရသည့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူ၏ မိဘႏွစ္ပါးစလုံး အလုပ္သြား ခိုက္ကို……….(၂၀ ႏွစ္) က ေနအိမ္သို႔ ေရာက္လာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ အ႒မတန္းေက်ာင္း သူ ႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္အ ရြယ္ ေမာင္ျဖစ္သူတို႔အတူရွိ ေနစဥ္ အဓမၼျပဳ က်င့္ခဲ႔သူ ကို ——(၂၀ ႏွစ္) က အ႒မတန္းေက်ာင္းသူ၏ ေမာင္အား TV ၾကည့္ရန္ ေခ်ာ့ေမာ့ေစလႊတ္ကာ သူမအား ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေလးႀကိမ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔လာေရာက္တိုင္း အဓမၼျပဳက်င့္ သူသည္ ခလုတ္ဓားတစ္လက္အျမဲ ယူေဆာင္ လာေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားအား ျပန္ေျပာမည္ဆိုပါ က သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အ႒မ တန္းေက်ာင္းသူ၏ မိခင္က ခင္ဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္း တြင္ တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းမႈေၾကာင့္ ဓား ေထာက္ၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ ကို—-အား (ပ)၂၄၇/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ အရ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။