မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ စမုံတဲေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ အိမ္ျခံေျမ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမယူဘဲ ေထာင္က်ခံရသူ ႏွစ္ဦးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္စိစစ္မည္

မာန္ေအာင္ ေလယာဥ္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

စမုံတဲေလယာဥ္ကြင္း တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္သြားေသာ မိသားစုမ်ားအနက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ကာလေပါက္ေစ်း မရသျဖင့္ ေဒသခံႏွစ္ဦး ေလ်ာ္ေၾကးမယူသျဖင့္ ေထာင္က်ခံေနရၿပီး ယင္းတုိ႔အေပၚ ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ေပးရန္ အစီစဥ္ရွိမရွိကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေမးျမန္းခဲ့ရာ တစ္ဧကလွ်င္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္းက်ပ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥအေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္စိစစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းႏွင့္အဆုိပါ ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းသူ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိမ္းေမာင္က “ကြၽန္ေတာ္ ေမးခြန္း ေမးတာကလည္း ကာလေပါက္ေစ်းအတုိင္း ေပးမယ့္အစီအစဥ္ကုိ ေမးတာပါ။ အခုေလ်ာ္ေၾကး ေပးထားတဲ့ ကိစၥဟာ မမွ်မတ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေမးရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕က ေျဖတာကေတာ့ ဗဟုိေငြေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ တစ္ဧကကုိ ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္း ေပးေလ်ာ္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါထက္ပုိ မေပးႏုိင္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာယာကံရွင္ေတြကုိ ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္း မရတဲ့အျပင္ ေပးထားတာကလည္း အဆမတန္ နည္းေနတဲ့အတြက္ ဦးသာနီနဲ႔ ဦးျဖဴသီးခုိင္တုိ႔က ေလ်ာ္ေၾကးမယူဘူး။ ေထာင္က်သာခံတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးမယူလုိ႔ တရားစြဲတာေပါ့။ တန္ရာတန္ေၾကး မရရင္ ဘယ္သူမွ မဖယ္ေပးခ်င္ဘူး၊ အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပန္လည္စိစစ္မယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးေစခ်င္တယ္။ အခုေပါက္ေစ်းက သုံးေပကုိ ငါးသိန္းေလာက္ ေပါက္ေစ်းရွိတယ္။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ေငြနဲ႔ အဲဒီအိမ္ေတြကုိ ဖယ္ဖ်က္ၿပီး တျခားေနရာမွာ ေျမ၀ယ္ၿပီး အိမ္ေဆာက္လုိ႔ မရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ မညီဟုဆုိကာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္မခံသျဖင့္ ဦးျဖဴသီးခိုင္ႏွင့္ ဦးသာနီတုိ႔ႏွစ္ဦးအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေရႊေမာင္က တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္က မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္လစီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဦးသာနီ၏ သားျဖစ္သူ သိန္းစုိးလင္းက “ကြၽန္ေတာ့္အေဖနဲ႔ ဦးျဖဴသီးခုိင္တုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ဒီေန႔မနက္က ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္လစီ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ေျပာတာကေတာ့ လယ္ယာေျမမွာ အိမ္ေဆာက္တယ္တဲ့။ ပုဒ္မ ၃၅ နဲ႔ စြဲတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘုိးဘြားလက္ထက္ကတည္းက အဲဒီျခံမွာ ေနလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေလာက္ရွိၿပီ။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးက ခုနစ္သိန္းတဲ့။ အဲဒါတရားသလားဗ်ာ။ ေဒသခံ ဆင္းရဲသားေတြ အၿမဲတမ္း ခံေနၾကရတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ရွိ စမုံတဲ ေလယာဥ္ကြင္းသည္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား အားလုံးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးယခင္ကတည္းက ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရာတြင္ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ေပးမွသာ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ တျခားေနရာတြင္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။