ကမၻာ႔အသက္ႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာမုိဟာမက္

ေမ ၁၀ ရက္က ကြာလာလမ္ပူရွိ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ အတုိက္အခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဟာသီယာမိုဟာမက္က ေအာင္ပြဲခံေနစဥ္

အသက္ ၉၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာမိုဟာမက္သည္ ေမ ၉ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇက္ကို အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့အသက္ႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဓိကအာဏာရညြန္႔ေပါင္းက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအား ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ထုိအႏုိင္ရမႈေၾကာင့္ မဟာသီယာသည္ ၎၏ႏိုင္ငံေရးေန၀င္ခ်ိန္၌ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေသာ ဒုတိယအေက်ာ့ ျပန္လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဆရာ၀န္ေဟာင္း မဟာသီယာသည္ မေလးရွားကို ၂၂ ႏွစ္ၾကာ သံလက္သီးျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ကပ္၍ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအား ၾကြယ္၀သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခ်က္မ်ားက အရိပ္မိုးေနခဲ့သည္။ အစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း 1 MDB မွ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ခုိးယူခံခဲ့ရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏လက္သပ္ေမြး တပည့္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ႏွင့္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ခ်ိန္တြင္ မဟာသီယာသည္ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာသို႔ ျပန္ထြက္လာခဲ့သည္။

အာဏာရွိစဥ္က ၎က ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ပါတီအား ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တစ္ခ်ိန္က ၎က ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာသီယာက ပူးေပါင္းလိုက္မႈသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔ကမူ မေတြး၀ံ့သည့္ အရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံထဲ၌ သေဘာထား ကဲြလဲြေစသည့္ပုဂိၢဳလ္ မဟာသီယာႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈသည္ အတုိက္အခံညြန္႔ေပါင္း Pact of Hope အတြက္ ေလာင္းေၾကးထပ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မဟာသီယာသည္ လူမ်ားစု မေလးလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သူႏွင့္ ေခတ္သစ္မေလးရွား၏ ဖခင္အျဖစ္ လူအခ်ဳိ႕က အလြန္အမင္း အမွတ္ရေနခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္ေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့မႈအတြက္လည္း ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးအား မေလးစားမႈ၊ တရားစီရင္ေရး အားေလ်ာ့ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အားေထာင္ခ်မႈ၊ လူမ်ဳိးစံုေနထုိင္ေသာ မေလးရွားတြင္ လူမ်ဳိးေရးကဲြျပားမႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္မူ၀ါဒမ်ား က်င့္သံုးမႈတို႔အတြက္လည္း မဟာသီယာသည္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခံခဲ့ရသည္။ မဟာသီယာသည္ ၎၏ရန္ဘက္မ်ားအား ေထ့ေငါ့တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး အေနာက္တုိင္းသည္ ကိုလိုနီလက္သစ္ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ကာ ဥေရာပသားမ်ားသည္ ေလာဘႀကီး၍ စစ္မီးေမႊးသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စံေသြသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေဒါသတႀကီး ေပါက္ကဲြခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အတုိက္အခံမ်ား၏ ေလာင္းေၾကးထပ္မႈသည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းခဲ့ၿပီး မဟာသီယာေၾကာင့္ အာဏာရညြန္႔ေပါင္း Barisan Nasional ၏ အဓိကမေလးလူမ်ဳိးအင္အားစုကို တစ္စစ အားေလ်ာ့ေစခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအဖဲြ႕မ်ား အထူးသျဖင့္ လူဦးေရအားလံုး၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိေသာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းအား အခုိင္အမာေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္မႈမ်ားအတြင္း မဟာသီယာသည္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း တက္တက္ၾကြၾကြ လွည့္လည္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ 1 MDB ဘ႑ာေရးအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုအား စီမံခန္႔ခဲြမႈလဲြမွားခ့ဲသည့္ နာဂ်စ္ကို ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

မဟာသီယာက “က်ဳပ္ရဲ႕ဘ၀မွာ က်ဴးလြန္မိခဲ့တဲ့ အႀကီးမားဆံုး အမွားကေတာ့ နာဂ်စ္ကို ေရြးခဲ့မိတာပါပဲ။ ဒီအမွားကို က်ဳပ္ျပန္ျပင္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ မဟာသီယာက တစ္ေက်ာ့ျပန္၀င္လာခ်ိန္၌ အံ့အားသင့္ေလာက္စရာ လကၡဏာတစ္ခုမွာ ၎၏အတုိက္အခံ အန္၀ါအီဘရာဟင္ႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ခဲ့မႈျဖစ္သည္။ အန္၀ါသည္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ မဟာသီယာ၏ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္အထိ ယင္းအခ်ိန္က မဟာသီယာ၏ေနရာကို ဆက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိသူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အန္၀ါသည္ ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အာဏာအလဲြသံုးစားျပဳမႈစသည့္ စဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အန္၀ါသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆံုး ျပသႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ နာဂ်စ္လက္ထက္၌ ေထာင္ဒဏ္ ထပ္မံခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ မဟာသီယာကမူ ၎ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရလွ်င္ အန္၀ါအား ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး အာဏာလဲႊေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

Ref: AFP