ဥေရာပသမဂၢလံုျခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္ကုိ မမွီခိုသင့္ေတာ့ေၾကာင္း မက္ခရြန္ ေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ပါရီရွိ သမၼတနန္းေတာ္၌ သမၼတမက္ခရြန္က မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္ (Photo – AFP)

ဥေရာပသမဂၢလံုျခံဳေရးအား ျမႇင့္တင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္အသစ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢသည္ ၎၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္၏ အင္အားကို မွီခိုေနမႈအား ရပ္ဆုိင္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဥေရာပအေနနဲ႔ ၎ရဲ႕ လံုျခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္ကုိ မီွခိုလို႔မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။  ဥေရာပရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို အာမခံႏုိင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္” ဟု မက္ခရြန္က ၎၏ သံတမန္ေရးရာ အာဂ်င္ဒါအား ျပန္လည္စတင္သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ လံုျခံဳေရး တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ၎၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား လာမည့္လမ်ားအတြင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္ခရြန္က သံတမန္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ၂၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ထိုအခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားအပါအ၀င္ ဥေရာပ၏ မိတ္ဖက္အားလံုးႏွင့္အတူ ၎င္းတို႔၏ လံုျခံဳေရးအား ျပည္စံုေစ့စပ္ေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ၎၏ အစဥ္အလာေနတိုးမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနသည့့္ အျပဳအမူမ်ား တစ္သီတစ္တန္း လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ မက္ခရြန္၏ မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္လာျခင္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢအား အလံုးစံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ အာဏာရလာခဲ့သည့္ မက္ခရြန္က ကတိျပဳထားသည္။ ယူ႐ိုဇုန္အတြက္ သီးျခားဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္း အပါအ၀င္  ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ႈိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မက္ခရြန္၏ တြန္းအားေပးမႈမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေထာက္ခံမႈ အလြန္အမင္း မရရွိေသးေပ။

ဥေရာပသမဂၢျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎၏ တိုက္တြန္းမႈအား ေထာက္ခံမႈ တိုးျမႇင့္ရရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွစ၍ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဖင္လန္တို႔သို႔ သံုးရက္ၾကာခရီးစဥ္ထြက္ခြာမည့္ မက္ခရြန္က ဥေရာပသမဂၢ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အစီအစဥ္သစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မဟာမိတ္သစ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

အစြန္းေရာက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာၿပီး အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ား ေခါင္းေထာင္ေနလွ်င္ပင္ ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥေရာပကို ျပင္သစ္က အလိုရွိေၾကာင္း မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မက္ခရြန္၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ ယင္းအစီစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံရန္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ၾသဇာႀကီး ဂ်ာမနီက အသံတိတ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ မက္ခရြန္၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားက ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Heiko Maas ၏ မၾကာေသးမီက မွတ္ခ်က္ျပဳထားမႈမ်ားႏွင့္ အသံတူေနသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး ေအးခဲလာစဥ္  ဥေရာပသည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးအား ညီတူညီမွ် ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္အား တန္ျပန္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ေၾကာင္း Maas က ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။                                                  Ref ; AFP

ဥေရာပသမဂၢ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ျဖစ္မည့္အေရးကို ဟန္႔တားရန္ မာကယ္ႏွင့္ မက္ခရြန္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ဇြန္ ၉ ရက္က ကေနဒါတြင္ ဂ်ီ-၇ ထိပ္သီးဒုတိယေျမာက္ေန႔၌ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္(ယာ)ႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္(၀ဲ)တုိ႔ စကားေျပာေနစဥ္ (Photo – AFP)

အမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူအေရးေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာျဖစ္သြားမည္ကို ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအား ပံုေဖာ္ရန္အတြက္ ဇြန္ ၁၉ ရက္က ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္ႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာင္းလဲရန္ မက္ခရြန္၏ ခိုင္မာေသာအျမင္၊ အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးပိုင္းတြင္ ပိုမိုသတိရွိေသာ ဂ်ာမနီ၏ ရပ္တည္ခ်က္တို႔ၾကား၌ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုထြက္လာေစရန္ ဥေရာပ၏ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီး ဆံုးႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ဒူးတိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲႏွင့္အတူ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ရာသီဥတုမူ၀ါဒပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတက ဥေရာပသမဂၢကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာစဥ္ မာကယ္ႏွင့္ မက္ခရြန္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ပိုမိုအေရးစိုက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္မပါေတာ့ေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္ ၂၈၊ ၂၉ တို႔၌ အဓိကထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းထိပ္သီးမတိုင္မီ ဖရန္ကို-ဂ်ာမန္ ပူးတြဲရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ၎တုိ႔သည္ ဘာလင္အနီးရွိ Meseberg ရဲတိုက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ မာကယ္ႏွင့္မက္ခရြန္ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ျပည္တြင္း၌ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ား၊ လက္ယာယိမ္းမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ အတိုက္အခံလႈပ္မႈမ်ားအျပင္ အီတလီ၊ ၾသစႀတီးယားႏွင့္ ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္း ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ အစိုးရမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

“ဥေရာပဟာ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာၿပိဳ ကြဲမယ့္အေရးကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေတြဟာ ဥေရာပဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈကို လိုအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြမွာ အမ်ဳိးသားေရးအေျဖေတြ ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းလာၾကပါတယ္” ဟု အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ျပင္သစ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဘ႐ူႏိုလီမိုင္ရီက သတိေပးခဲ့သည္။

၀န္ပိေနေသာ ေျမထဲပင္လယ္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ သို႔မဟုတ္ မက္လံုးမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဥေရာပ၏ Frontex နယ္စပ္အင္အားစုမွာလည္း ရန္ပံုေငြပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္းတို႔ကို မာကယ္ႏွင့္ မက္ခရြန္တို႔က သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္ ၁၉ ရက္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူအေရးမွာ အဓိကအေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ယူ႐ိုဇုန္ေငြေၾကး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးမွအစ ဘံုကာကြယ္ေရးအထိ ႐ႈပ္ေထြးေသာကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။

“ထိခိုက္နာက်င္ေနတဲ့ ကမၻာတစ္ခုမွာ ျပင္သစ္နဲ႔ ဂ်ာမနီရဲ႕လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ဖြဲ႕ထားတဲ့ဆက္ဆံေရးကို ေက်းဇူးတင္ရပါမယ္” ဟု ဂ်ာမနီ၏ Sueddeutshe ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကုိ ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဥေရာပထဲမွ ထိုအျငင္းအခံု မ်ားထဲသို႔ ထရန္႔သည္ ဇြန္ ၁၈ ရက္က Twitter မွတစ္ဆင့္ ၀င္ပါခဲ့ေသးသည္။ “ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူအေရးဟာ အလြန္ခ်ည့္နဲ႔ အားနည္းေနတဲ့ ဂ်ာမနီအာဏာရညြန္႔ေပါင္းကို ကိုင္လႈပ္ေနစဥ္မွာပဲ ဂ်ာမနီျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကို ဆန္႔က်င္လာၾကပါၿပီ” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ အားနည္းေနသည့္ မာကယ္သည္ အစိုးရညြန္႔ေပါင္း ဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ႏွစ္၀က္ခန္႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။

Ref ; AFP

အီရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္သစ္အတြက္ ထရန္႔ႏွင့္မက္ခရြန္တို႔က ေတာင္းဆို

ဧၿပီ ၂၁ ရက္က အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ညစာစားပြဲ၌ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္တို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္တို႔သည္ အီရန္ႏွင့္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီ ခ်က္သစ္အတြက္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေစာင့္ဆုိင္းေနရဆဲျဖစ္ေသာ အထင္ကရ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူ ညီခ်က္အား သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ စဥ္းစားခဲ့သည္။ မက္ခရြန္က ၀ါရွင္တန္သို႔ လာေရာက္စဥ္ အီရန္၏ႏ်ဴက လီးယားစီမံကိန္းအား ကန္႔သတ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ သံုးႏွစ္ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကို ထရန္႔က လူသိရွင္ၾကား ပုတ္ခတ္ခဲ့သည္။

ထိုႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္မထြက္ရန္ ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားက ၎အား ေမတၱာရပ္ခံေနေသာ္လည္း ထရန္႔က ထုိသေဘာတူညီခ်က္သည္ အဓိပၸါယ္မဲ့ၿပီး ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အီရန္၏ပဲ့ထိန္းဒံုးစီမံကိန္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ႏုိင္ရန္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတစ္၀န္း စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား အီရန္၏ေထာက္ပံ့ေနမႈကို တားဆီးႏုိင္ရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထရန္႔က အာ႐ံုစုိက္ေနသည္။ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္သစ္မဆို ခိုင္မာေသာအေျခခံတြင္ တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ထရန္႔က အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယီမင္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတုိ႔ကို လႊမ္းျခံဳေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျပႆနာမ်ား၏ေနာက္ကြယ္၌ အီရန္၏လက္ရာမ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတသည္ ေမ ၁၂ ရက္တြင္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္အား ဆက္လက္ လက္ခံ၊ မခံကို မသိေတာ့ေၾကာင္း မက္ခရြန္က ထရန္႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ထိုႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္က တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္သစ္ရရွိႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထရန္႔ႏွင့္ပူးတဲြ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးစီမံကိန္းမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အလြန္၌ ႏ်ဴကလီးယားထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕မႈစသည့္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို အီရန္က ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကိုမူ ထရန္႔ေရာ၊ မက္ခရြန္ကပါ မေျပာၾကားခဲ့ေပ။

အီရန္အား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကို အလြန္အမင္းေျဖေလွ်ာ့ေပးထားၿပီး အရပ္ဘက္ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္အတြက္ အာမခံေပးထားကာ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လက္နက္အဆင့္ေလာင္စာမ်ားအား သန္႔စင္မႈမ်ားကို အီရန္က ကန္႔သတ္ေပးရမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာ တူညီခ်က္မွ မထြက္ခြာရန္ ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားက ထရန္႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္စည္း႐ံုးခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္က ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ၀ါရွင္တန္သို႔သြားေရာက္စဥ္ ထိုေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ထပ္မံတိုက္တြန္းမည္ ျဖစ္သည္။

ထရန္႔က ထုိသေဘာတူညီခ်က္မွႏုတ္ထြက္လွ်င္ သန္႔စင္မႈမ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္မည္ဟု အီရန္က သတိေပးခဲ့သည္။ အီရန္သည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ျပန္လည္စတင္၍ မရေၾကာင္း၊ ျပန္လည္စတင္မည္ဆိုပါက ၎တုိ႔ၾကံဳဖူးသမွ် အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာျပႆနာမ်ား ၾကံဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က တဲ့တိုးသတိေပးခဲ့သည္။

Ref; AFP

ဥေရာပတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ သတိေပး

ဧၿပီ ၁၇ ရက္က ဥေရာပပါလီမန္ အစည္းအေ၀းတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ (Photo: AFP)

ဥေရာပတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အာဏာရွင္ဆန္မႈတို႔ၾကား ကြဲလဲြမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ ျပင္သစ္အေရွ႕ပိုင္း ဆထရက္ဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ဥေရာပပါလီမန္ အစည္းအေ၀းတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ မက္ခရြန္က အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီတို႔က ဆြဲေဆာင္မႈကို ရည္ညႊန္းၿပီး အတိတ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထားေသာ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာမ်ဳိးဆက္ကို မပိုင္ဆိုင္လိုေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီ ဟန္ေဂရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗစ္တာအိုဘန္က အာဏာျပန္လည္ရရိွလာမႈ၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ပိုလန္လက္ယာယိမ္းအစိုးရအဖြဲ႕ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ ျပင္သစ္ေခါင္းေဆာင္က ဥေရာပသမဂၢညီညြတ္ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တိုက္ယူခဲ့ရေသာ ဥေရာပအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္မည့္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္လိုေၾကာင္း အာဏာရွင္ဆန္မႈကို အေလွ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မက္ခရြန္က ဥေရာပပါလီမန္အမတ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြဲလြဲမႈေတြက ဥေရာပ ျပည္တြင္းစစ္လိုပါပဲ။ ကမၻာႀကီးကို ညီညီညြတ္ညြတ္ ရင္ဆိုင္ဖို႔ထက္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးေရွ႕တန္းတင္တဲ့ ၀ါဒေတြက ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ေနရပါတယ္” ဟု အသက္ ၄၀ အရြယ္ သမၼတမက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မက္ခရြန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က လက္ယာစြန္းေခါင္းေဆာင္ မာရင္းလီပင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပတြင္ အမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီတို႔ ျမင့္တက္လာျခင္းကို ဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပလိုလားသူတို႔ၾကားတြင္ ေရွ႕တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ မက္ခရြန္က ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ သံသယႀကီးထြားမႈတို႔ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥေရာပျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဥေရာပတစ္၀န္းမွ ေထာက္ခံမႈရရိွရန္ မက္ခရြန္က ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

မက္ခရြန္သည္ ယခုသီတင္းပတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဘာလင္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ယူ႐ိုဇုန္အနာဂတ္အတြက္ ၎၏အစီအစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

အရပ္ဖက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရေသာ ဥေရာပအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မက္ခရြန္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈဟာ ဒီမိုကေရစီအာဏာရွင္ အေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အာဏာပိုင္မႈအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ” ဟု မက္ခရြန္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မက္ခရြန္၏ စကားလံုးမ်ားကို ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ဒီယန္ကာက ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပင္သစ္သည္ ျပန္လာၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP