ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္မ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အလွမ္းကြာေ၀းေနသည့္အတြက္ ေရမ်ားရာ မိုးထပ္ရြာသည့္ ဘ႑ာေရးကြက္ၾကားမိုးကို ရပ္စဲသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ANP ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ သံုးစြဲမႈထက္ အဆမ်ားစြာကြာဟေန၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္မ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္အလွမ္းကြာေ၀းေနသည့္ အတြက္ေရမ်ားရာ မိုးထပ္ရြာသည့္ ဘ႑ာေရးကြက္ၾကားမိုးကို ရပ္စဲသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၀င္ (ANP) မွ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔၏မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ရဲ႕ဒီလိုမူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕မွာသာ ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အျမားကုန္က်မယ့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းၾကီးေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သံုးစြဲေငြဟာ က်ပ္ ၂၄၉၅၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိျပီး တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြဟာ က်ပ္ ၂၁၆၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ပဲရွိလို႔ ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ရဲ႕ ၈ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္လည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္မဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ တစ္စတစ္စ အလွမ္းပိုကြာေ၀းလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ေရမ်ားရာမွာ မိုးထပ္ရြာတဲ့ ဘ႑ာေရး ကြက္ၾကားမိုးေတြကို ရပ္စဲသင့္ပါၿပီ” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေဖသန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ ယင္းကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့ေနရျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ အရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေကာက္ခံခြင့္ရသည့္ အခြန္အခမ်ားသည္ အလြန္နည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြကို တိုးမေပးရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈ မညီမွ်ဘဲ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ နယ္စပ္၊ လယ္ / ဆည္ စသည့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ သိန္းတစ္ရာေအာက္ လုပ္ငန္းအေသးအမႊားကအစ ဘတ္ဂ်က္တြင္ထည့္သြင္းေတာင္းခံသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္နည္းပါးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး /  ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီကုန္မည့္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား၊ တံတားႀကီးမ်ား၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္း စသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ က်ခံသံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားဟုျမင္ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

“တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရေတြဟာ ျပည္မေဒသမွာပဲ စီမံကိန္းႀကီးအမ်ားစုကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကပါတယ္။  ထီအသံုး အႏႈန္းနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အထူးဆုႀကီးေတြကို ျပည္မကပဲေပါက္တာမ်ားၿပီး ျပည္နယ္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပေဒသာဆုေလးေတြနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ခဲ့တာၾကာပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းေတြကို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ မတိုးတက္မဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ေဒသေတြမွာေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ငါတို႔ကို ဥေပကၡာျပဳထားပါလားဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ရာမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မဖြံ႕ၿဖိဳး မတိုးတက္တဲ့ေဒသေတြကုိ ပိုၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မွသာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္ေတြဆိုတာ စာအုပ္ေပၚမွာ တစ္မ်ဳိး၊ ေျမျပင္မွာတစ္မ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမထက္ လူဦးေရအားျဖင့္ ငါးဆမ်ားၿပီး ဧရိယာအားျဖင့္ ၂၂ ဆ ပိုမိုက်ယ္၀န္းေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ က်ပ္ ၂၂၄ ဘီလ်ံသာရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွစ္ခုေပါင္း အသံုးစရိတ္ ေတာင္းခံေငြသည္ က်ပ္ ၁၄၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီသည္ကို လြယ္လင့္တကူ ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

 

ေငြစကၠဴ အပါအ၀င္ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဘ႑ာႏွစ္တုိင္း အျမတ္အစြန္း ရရွိေနၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၉၂၆ ေက်ာ္ ရရွိရန္ ခန္႔မွန္း

ေငြစကၠဴ အပါအ၀င္ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဘ႑ာႏွစ္စဥ္ အျမတ္အစြန္းရရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၉၂၆ ေက်ာ္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ၂၆ ဖြဲ႕အထိ ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ ေျခာက္ဖြဲ႕ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၂၅၁၅ ေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၂၅၄ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရးဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈၉၃၆ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၅၅၇ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁၄၂၀ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈၄၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၉၂၆ ေက်ာ္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ရရွိခဲ့သည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေရွ႕ေျပး အမွန္စာရင္းအရ အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၅၀၂၂ ေက်ာ္ႏွင့္ ၀င္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၄၆၂၂ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့၍ က်ပ္ ၄၉၅၅၉ သန္းေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၅၀၇၉၆ ေက်ာ္ႏွင့္ ၀င္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၆၈၃၅ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့၍ က်ပ္သန္း ၂၆၀၃၈ ေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တိုတြင္ မူလ ခန္႔မွန္းေျခအရ ၀င္ေငြ က်ပ္သန္း ၃၉၀၀၀ ရွိၿပီး အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၈၈၁၀ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္၍ က်ပ္ ၂၀၁၈၉ သန္းေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း ရရွိကာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၃၀၀၀ ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၄၇၀၇၃ ေက်ာ္ ရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားကာ အျမတ္အစြန္းအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၉၂၆ ေက်ာ္ ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေငြစကၠဴ၊ ထီလက္မွတ္၊ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားစက္႐ံုကို ယခင္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တို၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ (ဃ) ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္ေစရ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂၃ တြင္ “ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား”ကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈ အ႐ံႈးအျမတ္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္တြင္မူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား စက္႐ံုမွ အျမတ္ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထိုသို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏိွပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုသည္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားထံ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ဆက္သြယ္ရာ ကိုင္ေဆာင္သည့္ဖုန္းမ်ား စက္ပိတ္ထားေၾကာင္းသာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိပါက လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏိွပ္လုပ္ငန္းမ်ားစက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕သည္ ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္းမရွိဘဲ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈအားနည္းေနၿပီး ဘ႑ာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္းမရွိဘဲ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇလင္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၄ ရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေျမာက္ေန႔မွာ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ အင္မတန္အားနည္းၿပီးေတာ့ ဘ႑ာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္တာေတြ မဟုတ္တာေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဒီလိုမ်ဳိးေပါ႔ေနာ္။ ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အမွန္တကယ္သုံးစြဲတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျမျပင္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသလိုျဖစ္ေနတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနန႔ဲ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ေခတ္ကာလရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေတြကို မထိခိုက္ေစဘဲ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဂတိတရားကင္းရွင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ ခိုင္မာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင္ ႔အနာဂတ္ကိစၥရပ္မ်ားမွာလည္း ခိုင္မာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဲ႔သို႔ ခိုင္မာေသခ်ာေစေရးအတြက္ တာ၀န္ယူရသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိက်ျပတ္သားစြာ ၎တုိ႔၏၀န္ထမ္းမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇလင္းက ဆိုသည္။

စစ္ကိုင္း၊ အင္းေတာ္၊ ေလရွီးႏွင့္ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိလုပ္ငန္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနတို႔၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူသင္႔ေၾကာင္း ၎၏ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အေရးပါသည့္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်ဆဲျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္၏ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲမ်ားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အဘက္ဘက္မွ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားျပားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပကုိ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပုိမုိသတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကုိ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမုိင္း၀င္ အေဆာက္အအုံ စာရင္း၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းအပါအ၀င္ ေစ်းအခ်ဳိ႕အား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အခ်က္ ပါ၀င္ေနသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရသုံးမွန္းေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမုိင္း၀င္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း အပါအ၀င္ သိမ္ႀကီးေစ်း၊ အင္းစိန္ေစ်းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ေစ်းေဟာင္းေလးခုကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲဲ႕ (YHT) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ ၁၆ ခုေျမာက္ အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းကုိ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရာ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

၎အျပင္ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ လ်ာထားေရးဆြဲခဲ့ေသာ ရေငြသုံးေငြစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ရေငြထက္ ပုိမုိသုံးစြဲေငြမွာ ၃၇,၁၀၉ ဒသမ ၆၁၆ သန္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေငြမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၀,၈၄၇ ဒသမ ၆၇ က်ပ္သန္းအျပင္ ၁၆,၂၆၁ ဒသမ ၉၄ က်ပ္သန္း ပုိမုိသုံးစြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာပါ လ်ာထားေငြစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာနႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအုံ) ဌာနအေနျဖင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္လ်ာထားခ်က္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းမွ အေဆာက္အအုံ ၁၄ လုံး ႏွင့္ သိမ္ႀကီးေစ်း B ႐ုံ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေစ်းသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးရွိသည့္ ေစ်းမ်ားအား တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း အၾကံျပဳထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္စဥ္ မုိးတြင္းကာလတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျပႆနာမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူတန္းစားအသီးသီး ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာမ်ား၊ ကားပါကင္ အခက္အခဲမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ အမွန္တကယ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ တည္ေဆာက္ထားၾကေသာ ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီးမ်ား ေနရာအႏွံ႔ေပါမ်ားစြာ တည္ရွိလာမႈေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးမ်ား၏ အေရးပါမႈမွာ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားမဟုတ္ပါ။ အခြန္ထမ္းျပည္သူတုိ႔ထံမွ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခြန္ေငြမ်ားအား ျပည္သူတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပုိမုိလုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပး သုံးစြဲသင့္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအတြက္ အေရးပါသည့္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ား၌ စနစ္တက် သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္