ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္အနီးသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိ

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ စုျပံဳေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – Information Committee)

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္အနီးသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ညွိႏိႈင္းခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္) ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လုံၿခဳံေရး အေျခအေနအရ ေက်းရြာတြင္ လုံၿခဳံမႈမရွိဟုယူဆ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔အုပ္စုသည္ လူနည္းစုျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ ၎တို႔မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထံ သြားေရာက္လိုျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မိမိေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္မွ စတင္၍ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီးသုိ႔ စုၿပဳံေရာက္ရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ သေဘၤာလွေက်းရြာႏွင့္ သာယာကုန္းေက်းရြာၾကားတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္မည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ေမာင္ေတာခရိုင္္အတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီက သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိပါက ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ (၄) မ်ိဳးကို ေဒသအတြင္းမွ ႏွစ္ဖက္လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒသအတြင္း၌ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး မိမိတုိ႔ေဒသ ရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ေနထုိင္၍ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾကရန္၊ အခက္အခဲရွိသည္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပၾကားခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆုံ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ ၎တုိ႔ဘက္မွ နားလည္ သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔သာ ၎တုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ဆႏၵျဖင့္ သြားေရာက္လုိေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီးသို႔ စုၿပံဳေရာက္ရွိသူမ်ားမွာ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၁၆၈ ဦးသည္ ရြာသစ္ေကေက်းရြာအနီး၌ လည္းေကာင္း၊ ေရႊထားေက်းရြာႏွင့္ ဇင္ခါးမေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၂၅၅ ဦး၊ ေတာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ ေပါက္ေတာေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၂၈၁ ဦး၊ သိမ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ကာလီေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၂၀၀ ဦးႏွင့္ ဒုအုိးသည္မေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၃၅ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာအနီး ကမ္းစပ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဇင္ခါးမေက်းရြာ၊ ဘုိလီေက်းရြာႏွင့္ ေငြေတာင္ေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၈၉၅ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာအနီး ကမ္းစပ္၌ လည္းေကာင္း၊ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၅၃၀ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ပေညာင္ပင္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ၿခံစည္းရုိးၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ယခု ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀၀ ခန္႔သည္ လက္ဖြဲ႔က်ေက်းရြာႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ေက်းရြာၾကား အေနာက္ဖက္ ေတာစပ္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ စုၿပဳံေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားက ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ရွိေနဟုဆုိ

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားက ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္မည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုအိုးသည္မ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿပိဳင္းေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇင္ခါးမေက်းရြာ၊ ဘိုလီေက်းရြာ၊ ေငြေတာင္ေက်းရြာတို႔မွျဖစ္ၿပီး ေဒသအေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္ရန္ ယင္းေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕က တိမ္းေရွာင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္၍ မရေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး အေျခအေနအရ ေက်းရြာတြင္ လံုျခံဳမႈမရွိဟု ယူဆ၍ သြားေရာက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားက ထြက္ခြာရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕မွ ဖုန္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အုပ္စုသည္ လူနည္းစုျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ ၎တို႔မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားထံ သြားေရာက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ သိရွိၿပီးေနာက္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲရွိပါက ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ ေလးမ်ဳိးတုိ႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုံျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိေနရာမွ မူလေနရာသုိ႔ ျပန္လိုလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ဖုန္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားျပား၍ လူနည္းစုျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါက ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားကို စုစုစည္းစည္း လုံျခံဳေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ျခင္း/ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္လိုျခင္းတုိ႔အတြက္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ (Interpol) သို႔ ဆက္သြယ္ေနၿပီျဖစ္

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ (Interpol) တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွ ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာႏွင့္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၉၃ ဦးအနက္ ေျမက်င္းတူး၍ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဟိႏၵဴ ၄၅ ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို စက္တင္ ဘာ ၂၅ ရက္ႏွင့္၂၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရွာေဖြမေတြ႕ရွိေသးသည့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က “တရားခံ ဖမ္းဆီးရရွိဖုိ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က BGB ကုိ အေၾကာင္းၾကားသလုိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကို စာရင္းေပးၿပီး ဖမ္းဆီးေပးဖို႔ ရွိတယ္။ အမႈတည္ေဆာက္လုိ႔ ၿပီးရင္ Red Notice (အနီေရာင္ေၾကညာခ်က္) ထုတ္ၿပီးေတာ့ အင္တာပိုကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားမွာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္သင့္တာ လုပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေလာင္းေတြကုိလည္း ဟိႏၵဴထုံးတမ္းစဥ္လာအရ သၿဂႋဳဟ္ဖို႔ ၀ုိင္းကူေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွ အသတ္ခံရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားထဲတြင္ တမန္းသား၊ အုိးထိန္းရြာ၊ ရဲေဘာ္က်ႏွင့္ ခေမာင္းဆိပ္ ေတာင္ရြာ အစရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါ၀င္ၿပီး တမန္းသားႏွင့္ အုိးထိန္းရြာမွ ဟိႏၵဴမ်ားမွာ
ခေမာင္းဆိပ္တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ အသတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာတြင္ အိမ္ ရွစ္အိမ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္က်တြင္ ေနအိမ္ခု နစ္အိမ္တို႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဦးနီေမာလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အုိးထိန္းရြာမွ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး ၁၄၄ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ကာ ေျပာၾကားရာတြင္လည္း လက္ရွိတြင္ အဆက္အသြယ္ မရေသးသည့္အတြက္ ေပ်ာက္ဆုံးစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေလာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားထဲမွ ျပန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားက ဆက္သြယ္ညြန္ၾကား လမ္းျပသျဖင့္ အေလာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သစ္တုံးနားခြဆုံေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းမွ အိုးထိန္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၇၀ ခန္႔ရွိၿပီး အဘုိးႀကီးတစ္ဦး၏ အေလာင္းကုိသာ ေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္ရြာသားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕၏ ေျပာစကားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးနီေမာလ္က အိုးထိန္းရြာမွ လူ ၁၄၄ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၆၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကုိ သီးသန္႔ သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ရွိကာ ေနရပ္ျပန္သူ အနည္းငယ္သာရွိ

စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၁၆၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကုိ သီးသန္႔ သင္ၾကားေပးမႈမ်ားလည္း ရွိကာ ေနရပ္ျပန္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မူလတန္းတြင္ ၈၇၇ ဦး၊ အလယ္တန္းတြင္ ၄၉၉ ဦးႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၂၃၆ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရၿပီး ၎တုိ႔၏ ပညာေရးကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၊ ေက်ာင္း၀တ္စုံမ်ားလည္း ေထာက္ပံ့ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ စာရင္းအရေတာ့ ေက်ာင္းသား ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဟိႏၵဴေက်ာင္းသားေတြလည္း ပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း အားလုံးက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကုိ ပညာၾကားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ေတာ့ နီးစပ္ရာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ခြင့္ရေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဘာလုံးကြင္းကို ေရာက္ေနတဲ့ ဟိႏၵဴေက်ာင္းသားေတြကုိေတာ့ ဖုိးသာရြာမွာ ႏွစ္သုတ္ခြဲၿပီး သင္ၾကားေပးထားတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ေနရာထုိင္ခင္း အခက္အခဲရွိတဲ့အတြက္ အဆင္ေျပတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ခြဲၿပီး သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ျမန္မာစကား မတတ္တဲ့ ဟိႏၵဴေက်ာင္းသားေတြကုိလည္း ဒီလကုန္ရင္ေတာ့ သီးျခားသင္ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ေနရာထိုင္ခင္း အခက္အခဲေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံ) ဦးစိန္ထြန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၃၁ ခု ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ေဘာလုံးကြင္းရွိပြဲ ၾကည့္စင္ေအာက္ အေဆာင္တြင္လည္း ထားရွိေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား အေနျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း နည္းပါးေနၿပီး ဆက္လက္ ခုိလႈံလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ဟိႏၵဴေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားေတြကုိ ဦးစားေပး သင္ေနၾကရတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ စုစုေပါင္း ၁၆၅ ဦး ရွိတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ အထူးထုတ္ စာအုပ္ေတြကုိလည္း စခန္းတာ၀န္ခံေတြက ကူညီပံ့ပုိးထားတာ ရွိတယ္။ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားေတြ ေျဖဆုိဖို႔အတြက္လည္း စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ ပုံစံေတြ ေရးသြင္းတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕အနည္းငယ္ ေနာက္က်တာ ရွိေပမယ့္ ျပည္နယ္ပညာကလည္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္။ သိပ္အခက္အခဲေတာ့ မရွိၾကပါဘူး” ဟုလည္း ဦးစိန္ထြန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ၾကသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာၾကရေသာ ရခုိင္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒုိင္းနက္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ မရမာႀကီး တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ လာေရာက္ ခုိလႈံလ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ ခုိလႈံေနသူ အေရအတြက္ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕မွာ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္သူမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းသုိ႔ျပန္သူမ်ားကုိလည္း အစုိးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၄၅ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ ခေမာင္းဆိပ္ (ေတာင္ရြာ) မွျဖစ္ၿပီး ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာသား အမ်ားအျပား ေပ်ာက္ဆံုးေန

ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ခေမာင္းဆိပ္ၿမိဳ႕တြင္ ရဲေဘာ္က်ရပ္ကြက္ ရွိၿပီး အဆိုပါ ရပ္ကြက္တြင္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာႏွင့္ ခေမာင္းဆိပ္ (ေတာင္ရြာ)ဆိုသည့္ ဟိႏၵဴရြာ ႏွစ္ခုရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ရြာႏွစ္ရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေခၚယူကာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းအထဲမွ ခေမာင္းဆိပ္ (ေတာင္ရြာ) မွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ဳိ႕ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေရာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေျပာဆိုခ်က္အရ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၄၅ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ခေမာင္းဆိပ္ (ေတာင္ရြာ) မွ ေက်းရြာသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္က် ေက်းရြာသားမ်ားကို ရွာမေတြ႕ေသးေၾကာင္း ရွာေဖြေနၾကသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ရွာေဖြရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူ ခေမာင္းဆိပ္ (ေတာင္ရြာ) မွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အရွကူ (ခ)ေမာင္ဘက “ဒီလမ္းေၾကာကို ကြၽန္ေတာ္ လာရွာရတာကေတာ့ အဲဒီဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရာက္သြားတဲ့ ေကာင္မေလးထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ဖုန္းဆက္လိုက္တယ္။ အဲဒီအသံဖိုင္ကို ကြၽန္ေတာ္ ရလိုက္တယ္။ အဲဒီအသံဖိုင္ကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေရာက္တဲ့အခါ သူနဲ႔ ဖုန္းေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ သူလမ္းေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖုန္းထဲကေန ေျပာျပေပးတယ္။ ဘယ္လမ္းက သူတို႔ကို ယူသြားတယ္။ ဆိုတာကို သူနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အဆက္အသြယ္လုပ္တယ္။ ဒီမွာရဲရယ္၊ စစ္ေၾကာင္းရယ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရွာၾကေတာ့ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွာ ၂၈ ရတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေယာက္်ားေတြကို ရတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးေျပာလို႔ ရတာျဖစ္တယ္။ သူေျပာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေတာင္ရြာ ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ တည့္တည့္လမ္းကိုလာၿပီး ဘဂၤါလီရြာကို ျဖတ္၊ ဘဂၤါလီရြာကေန ေခ်ာင္းကိုျဖတ္၊ ေခ်ာင္းျဖတ္ၿပီးေတာ့ သူခန္႔မွန္းေျပာတဲ့ေနရာကို ေရာက္တယ္။ အဲဒီမွာ ၁၀ မိနစ္၊ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ စစ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔ ရွာေတာ့ အဲဒီ ၂၈ ေလာင္းကို ရတယ္။ ေနာက္ေန႔ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ဒီဘက္ကိုလာရွာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေယာက္်ားအေလာင္း ၁၇ ေလာင္းကို ထပ္ရတယ္။ ေနာက္ထပ္ ရဲေဘာ္က်ကေန ယူသြားတယ္ဆိုတဲ့ လမ္းအတိုင္း ခန္႔မွန္းၿပီးေတာ့ သြားရွာတယ္။ အခုထိ ရွာမေတြ႕ေသးဘူး။ ရဲေဘာ္က်က ေခၚလာတာကို ကြၽန္ေတာ္ အေသအခ်ာ မသိရဘူး။ ေတာင္ရြာက လူေတြကိုေတာ့ ေတာင္ရြာ ဘုရားေက်ာင္း အေနာက္ဘက္ ေရကန္အေနာက္ဘက္ (ဘဂၤါလီ) ေတြက အုပ္စုလိုက္ ေခၚလာတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးက ကြၽန္ေတာ့္ကို ေျပာတာက အပင္ေတြ႕လိမ့္မယ္။ အပင္အတိုင္း သြားလိုက္၊ ျခံထဲကို သြားလိုက္၊ အဲဒီခ်ဳံထဲ ရွာလိုက္လို႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ဒီဘက္က ခ်ဳံကိုမရွာဘဲ သူတို႔ကို ထားခဲ့တဲ့ တဲကေလးကို ေရာက္သြားတယ္။ တဲကေလး အေနာက္ဘက္ေဘးယာ ရွာလိုက္ေတာ့ တြင္းႏွစ္တြင္း ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေန႔က စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က ရတဲ့အေလာင္းက ၂၈ ေလာင္းရတယ္။ ေနာက္ထပ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွာ သူ႔ကို တစ္ခါ အဆက္အသြယ္ လုပ္တယ္။ အဆက္အသြယ္လုပ္ၿပီးေတာ့မွ ေယာက္်ားအေလာင္းေတြ ရွာမေတြ႕ေသးဘူးလို႕ ေျပာလိုက္တဲ့အခါ သူက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ အဲဒီအေနာက္ကေန အေရွ႕ျခမ္းသြားၿပီးေတာ့ ခ်ဳံထဲ ၀င္လိုက္ရင္ အဲဒီေယာက္်ားအေလာင္းေတြ အဲဒီမွာရွိတယ္လို႔ ငါတုိ႔ေတာ့ မ်က္လံုးနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ျမင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေအာ္တဲ့အသံေတြ၊ သတ္တာ ပုတ္တာအသံေတြ ၾကားရတယ္ဆိုၿပီး သူေျပာတဲ့အသံကို ကြၽန္ေတာ္ Record လုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္းလာတာနဲဲ႔ အဲဒီအနားမွာ ထပ္ရတယ္။ ၂၈ ေလာင္းနဲ႔ ၁၇ ေလာင္းနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ရင္ ၄၅ ေလာင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္ရြာလူလည္း မစံုေသးဘူး။ ရဲေဘာ္က်က လူေတြ တစ္ေယာက္မွ ရွာမရေသးဘူး။ ဒီအထဲမွာ ရဲေဘာ္က်က အမ်ိဳးသမီးေတြေရာ၊ ကေလးေတြေရာ မရေသးဘူး။ ခေမာင္းဆိပ္ ေတာင္ရြာကပဲ ရတယ္။ ရဲေဘာ္က်က ေပ်ာက္ေနတာက ၅၂ ေယာက္၊ အဲဒီအထဲက ဒီမွာေတြ႕တာက ေယာက္်ားေျခာက္ေယာက္ ေတြ႕ေသးတယ္။ ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာက ေပ်ာက္တာ ၅၇ ေယာက္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရာက္သြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ရင္ အကုန္လံုးေတြ႕ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ သမီးတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ မေတြ႕ေသးဘူး။ ေသသြားတဲ့အထဲမွာ ကြၽန္ေတာ့္အစ္ကိုသား ႏွစ္ေယာက္၊ ေယာကၡမ တစ္ေယာက္၊ ေယာက္ဖ တစ္ေယာက္ ပါသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္မိန္းမရယ္၊ သားတစ္ေယာက္ရယ္ ေမာင္ေတာမွာ သြားေနလို႔ အသက္ရွင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ား

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ကူညီေရးေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာရွိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားက တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ႐ုပ္အေလာင္း ၄၅ ေလာင္းအား ၾကည့္႐ွဴ၍ ေသဆုံးသူ၏ အမည္မ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့ရာ ႐ုပ္အေလာင္း ၂၅ ေလာင္း၏ အမည္မ်ားမွာ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ မတ္ရာေလာင္ (၁၈) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေဇာ္တိန္ေဒါင္း၊ အာရွီကူးမား (၂၀) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေဆာင္းေလာင္ဂါ၊ ေဒၚေအာင္ဒူဘာလာ (၅၀) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေရာ္ မြန္ထီး၊ ေဒၚဘီက်ဴနီ (၄၅) ႏွစ္ (ဘ) ေဇာ္မာ တူမာ၊ မေဂၚရာလီ (၃၅) ႏွစ္ (ဘ) ဦးကိုးဘား၊ မမယ္ေနာ္ဘာလား (၃၂) ႏွစ္ (ဘ) ဦးက်ား ေနာင္ေနာ္၊ မဘီေဂ်ာ္ဘန္လာ (၃၀) ႏွစ္ (ဘ) ဦးထူးေတာ္၊ မဒိုဂယ္ေနာ္ဘာလား (၂၅) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးက်ားေနာင္ေနာ္၊ မဘီ႐ိုနာ (၂၅) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးက်ားေနာင္ေနာ္၊ မဆူလာနီ(၂၂) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးေမာ္ႏု၊ ေအာင္ဇူဘာလာ (၅၀)ႏွစ္၊ (ဘ)ေရာ္မြန္နီ၊ ျမင့္လႈိင္ (၁၉) ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးေဇာ္တိန္ေျဒာ္၊ ဘီေရာ္ဘာလာ (၃၀)ႏွစ္ (ဘ)ေမာ္တူးေနာ္၊ ဘီဂ်ဴလီ (၄၅) ႏွစ္၊ (ဘ) ေအာင္ကြန္မာ၊ ဘူးနာနီး (၂၁) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာ္ ႏူး၊ ဂယ္ေနာ္ဘာလား (၃၅) ႏွစ္ (ဘ) ရွားေနာင္ ေတာင္၊ ေရာ္ရာနီ (၃၅) ႏွစ္ (ဘ) ႐ိုဖာ ၊ မယ္ ေတာ္ဘာလာ (၃၀) ႏွစ္ (ဘ) ရွားနားေတာင္၊ မယ္ေလာင္ (၁၈) ႏွစ္ (ဘ) ေဇာ္ဒိန္းေရာင္း၊ အာခြီးကူမာ (၂၀) ႏွစ္ (ဘ)ေဘာင္ေလာင္းဒါး၊ ဘီ႐ူနာ(၂၅)ႏွစ္ (ဘ) ရွားေနာင္ေတာ္၊ ေဇာ္တိန္ေျဒာ္ (၅၅) ႏွစ္ (ဘ) ႐ူနာေဒါန္၊ အယ္ေမာင္ေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ (ဘ) ဦးဘီေမာ္ႏွင့္ ဘီ႐ူနီယာ (၃၅)ႏွစ္ (ဘ) ဦးဘီေမာ္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ရာဂ်ဴး (၂၂) ႏွစ္ (ဘ) ဦးျဖမ္းေမာ္ရီသည္ တမန္းသား အေနာက္ရြာမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရွာေဖြတူးေဖာ္ ရရွိခဲ့ေသာ ႐ုပ္အေလာင္း ၄၅ ေလာင္းကို ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေမာင္ေမာင္သိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္ေဇာ္သန္း၊ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးရဲေအာင္တို႔က စိစစ္ရာ လက္ျပန္ႀကိဳး တုပ္လ်က္ေတြ႕ရွိရၿပီး လည္ပင္းလွီးျဖတ္ ဒဏ္ရာ၊ ခြၽန္ထက္ေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ထိုးသြင္းထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လခန္႔က ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ရရွိၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ရင္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဒဏ္ရာ၊ ဒဏ္ခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္ စိစစ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္က “ဒါနဲ႔ပ တ္သက္လို႔ ရဲေဘာ္က်ရပ္ကြက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးတာ ၉၀ ၊ ေနာက္အိုးထိန္းေက်းရြာမွာ ၁၄၄ ေယာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္ ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပထားတယ္။ အဲဒီေပ်ာက္ဆံုးတဲ့ အင္ေဖာ္ေမးရွင္း စရတဲ့ေန႔ကစၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျမျပင္မွာရွိတဲ့ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရွာတယ္။ ေနာက္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ လိုက္ဆက္စပ္တယ္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ လိုက္ဆက္စပ္တယ္။ ဒါကို အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ စံုစမ္းေနတာ ၾကာေနပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အသတ္ခံရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား CNA , AFP စသည့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကို ေခၚယူျပသၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သြားသည့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ား ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ

ပရဟိတပ်ဳိးခင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရာမွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သြားသည့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ား ထပ္မံေနရပ္ စြန္႕ခြာလာကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာမွ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၂၇၃ ဦးတို႔ကို လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အနီးကပ္ လမ္းေၾကာင္းလုံျခံဳေရး လုိက္ပါလ်က္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က ၎တုိ႔၏ မူလေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ကူညီ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က ဘဂၤါလီမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ လံုျခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္နယ္ေျမခံ ၅၅၂ တပ္ရင္းသို႔ တစ္ရြာလံုး ေျပာင္း ေရႊ႕လာခဲ့ၾကၿပီး ေဒသ တည္ၿငိမ္လာသျဖင့္ ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ေက်းရြာတြင္ လံုျခံဳသည္ဟု မခံစားရဘဲ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာလည္း နည္းပါးသည့္အတြက္ ေက်းရြာတြင္ ဆက္လက္ မေနရဲေတာ့ဘဲ ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ စက္႐ံုစုရပ္ကြက္ ပရဟိတပ်ိဳးခင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာသား မသန္းသန္း က “ကြၽန္မတို႔ရြာကေန လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ထြက္ေျပးၿပီးေတာ့ ၅၅၂ တပ္ရင္းမွာ ၁၅ ရက္ေလာက္ ေနခဲ့ရပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကို ေတာင္ဘဇာကို ျပန္မယ္လို႔ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၅၅၂ တပ္ရင္းကေန ဘူးသီးေတာင္ကို ေရာက္သူေတြလည္း ေရာက္သြားၾကပါၿပီ။ ကားေပၚကို အတင္း တက္လိုက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ က်န္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ၅၅၂ ကေန ရြာကို ျပန္ပို႔တဲ့အခါ အိမ္ေျခ ၂၀ ေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို သြားမေရာက္လို႔ စစ္သားေတြက ထမ္းလို႔ပို႔ရတယ္။ ေတာင္ဘဇာကို ေရာက္သြားေတာ့လည္း ရခိုင္ရြာမွာ ရခိုင္ေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ အိမ္ေျခ ၉၀ ရွိတဲ့ရြာမွာ အိမ္ေျခ ၂၀ သာ က်န္ၿပီဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ကလည္း မေနရဲေတာ့လို႔ အတင္းလာၾကတာပါ။ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ကေတာ့ မလႊတ္ပါဘူး။ ေတာင္ဘဇာရြာမွာက ေနလို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ဘဂၤါလီေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနေတာ့ ေၾကာက္လို႔မေနရဲေတာ့လို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကတာပါ။ ဘူးသီးေတာင္မွာ တစ္ညေနခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီကိုေရာက္လာၾကတာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ဘဇာ ေက်းရြာသား ကိုဂ်ပန္က “အခုရြာကို လူဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံု ျပန္ေရာက္ၾကပါၿပီ။ ၅၅၂ တပ္ရင္းကေန လံုျခံဳေရးနဲ႔ ျပန္ပို႔တဲ့ထဲက ထပ္ၿပီးရြာက ထြက္သြားသူေတြက နည္းပါတယ္။ အခုဆို ႐ြာကိုျပန္လာသူေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္သားေတြ သမီးေတြေတာ့ က်န္းမာေရးကိစၥေၾကာင့္ စစ္ေတြမွာ ရွိေနပါတယ္။ ႐ြာမွာ လံုျခံဳေရးလည္း ရွိတယ္။ အဆင္ေျပပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု ၉၀ ရွိရာမွာ ၆၀ ေလာက္ေတာ့ ရြာျပန္ေရာက္ၾကပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးေတာ့ မစံုေသးဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ေတာင္ဘဇာေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရပံုကို ေတာင္ဘဇာေက်းရြာမွ မလွငယ္ေဌးက “သမီးတို႔က ေတာင္ဘဇာရြာကေန ေျပးလာတာပါ။ ဘဂၤါလီေတြ ၀ိုင္းလာေတာ့ သမီးတို႕က ထြက္ေျပးၿပီး ေက်ာင္းမွာ ေနရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၅၅၂ တပ္ရင္းကို အေၾကာင္းၾကားလို႔ စစ္သားေတြက ေရာက္လာတယ္။ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ ေရာက္လာတာ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ေနာက္က်ရင္ သမီးတို႔အားလံုး ေသမွာ။ သမီးတို႔ စပါးေတာေတြကို ျဖတ္ၿပီးေျပးလာရတယ္။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးၾကံဳခဲ့ရတယ္။ ၀တ္စရာေတာင္ယူဖို႔ မရခဲ့ဘဲ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္။ ကုလားေတြက လိုက္လာေတာ့ ငိုသူငို၊ ေအာ္သူေအာ္ ေျပးခဲ့ရတာ။ ၅၅၂ တပ္ရင္းကို ေရာက္ေတာ့ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီကေနရြာကို ျပန္ပို႕မယ္ ဆိုေတာ့လည္း သမီးတို႔က မသြားဘူး။ ရြာမွာဆိုရင္ ေသဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ဘဂၤါလီေတြ ရွိေနသေရြ႕ ရြာကို မျပန္ရဲေတာ့ဘူး။ သမီးကေတာ့ ရြာကို မျပန္ေတာ့ဘဲ ၅၅၂ တပ္ရင္းထဲမွာ က်န္ခဲ့တယ္။ အဲဒီကေန ဘူးသီးေတာင္ကို ေရာက္တယ္။ ၿပီးမွ စစ္ေတြကို ေရာက္လာတာ ငါးရက္ေလာက္ ရွိၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ စက္႐ံုစုရပ္ကြက္ ပရဟိတပ်ိဳးခင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသည္ ၃၂ ခုေျမာက္ စခန္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြသို႔ ေနာက္ဆံုးမွ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ဘဇာေက်းရြာ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သာယာ၊ ျခံျပင္ ေက်းရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၄၈ စု၊ လူဦးေရ ၁၀၄ ဦး ခိုလႈံေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာသို႔ ေနရပ္ျပန္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ သြားလာရ လြယ္ကူသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံအခ်ိဳ႕သာ ေနရပ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၃၂ ခု၊ လူဦးေရ ငါးေထာင္ခန္႔ ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သတ္ျဖတ္ကာ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ား ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာအနီး ေတာစပ္တြင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိ

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က ထပ္မံေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာအား တူးေဖာ္ေနသည္ကို ၾကည့္႐ႈေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ Photo: prof win myat aye

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ခေမာင္းဆိပ္အနီး ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ အနီးရွိ ေတာစပ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သတ္ျဖတ္ကာ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ား ထပ္မံေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ကြပ္ကဲမႈ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ကြပ္ကဲမႈ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က “အပုပ္နံ႔ထြက္ေနတဲ့ ေျမက်င္းႏွစ္ခုကုိေတာ့ ရွာေတြ႕ထားတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလာင္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆုိတာ မသိရေသးဘူး” ဟု စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၁၀၀ ခန္႔အနက္မွ အေလာင္း ၂၈ ေလာင္းအား ေျမက်င္းႏွစ္ခုအတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ကလည္း ေတြ႕ရွိရၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ အေလာင္းမ်ားအား ထပ္မံရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ က်င္းႏွစ္ ခုထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Photo: တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

အေလာင္းတူးေဖာ္ရာ ေနရာသို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယတိုင္းမွဴး စသူတို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ခေမာင္းဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး အေလာင္းတူးေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဦးနီေမာလ္က “ဒီေန႔ေတြ႕တာကေတာ့ မေန႔ကေတြ႕တဲ့ တြင္းေတြနဲ႔ ေပတစ္ေထာင္ေလာက္ အေ၀းမွာေတြ႕တာပါ။ ေန႔လည္ ၁ နာရီေလာက္က ေတြ႕တယ္။ စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသားအေလာင္း ၁၇ ေလာင္း ေတြ႕ပါတယ္။ ၄ နာရီေလာက္မွ အေလာင္းေတြ အားလုံးကုိ ေဖာ္လုိ႔ၿပီးတယ္။ လက္ေတြကုိ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္ထားတယ္။ တစ္ေယာက္လက္နဲ႔ တစ္ေယာက္တြဲၿပီး ခ်ည္ထားတာေတြကုိ ေတြ႕ရတယ္။ အေလာင္းေတြဟာ ခေမာင္းဆိပ္ ေတာင္ရြာက လူေတြျဖစ္တာကုိလည္း ေတြ႕ရွိရတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို လူမ်ဳိးျပဳန္းတီးေအာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရန္ရွာျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္သြားျခင္းမွာ လြန္စြာ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လြန္စြာ ရက္စက္ေသာ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဦးနီေမာလ္က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ အေလာင္း ၂၈ ေလာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၂၅ ရက္တြင္ အေလာင္း ၁၇ ေလာင္း ထပ္မံေတြရွိသျဖင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ စုစုေပါင္းအေလာင္း ၄၅ ဦးအထိ ေတြ႕ရွိထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo: prof win myat aye

တူးေဖာ္ရရိွထားသည့္ အေလာင္း ၁၇ ေလာင္းအား မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ စစ္ေဆးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား ရယူျခင္း၊ ေသမႈေသခင္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ရယူျခင္း၊ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ေမာင္ေမာင္သိန္းႏွင့္အဖြဲ႕၊ မႈခင္းသတင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးရဲေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔က ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ရင္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္ ရယူျခင္း၊ ေသမႈေသခင္း စစ္ေဆးခ်က္ရယူျခင္း၊ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ စစ္ေဆးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း အဆိုပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ပဏာမ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေသဆံုးသြားသူမ်ားမွာ မ်က္ႏွာအား အ၀တ္စည္း၍ လက္ျပန္ႀကဳိးတုပ္ကာ လည္ပင္းလွီး၍ အသတ္ခံထားရျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ေျခလက္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံထားရေၾကာင္း၊ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား တူးေဖာ္ရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအရ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ေမာင္ေမာင္သိန္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“တူးေဖာ္ထားတဲ့ အေလာင္းေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါ လည္ပင္းလီွးၿပီး သတ္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အခ်ဳိ႕အေလာင္းေတြ က လက္ေတြ၊ ေျခေတြကို ဓားနဲ႔ ခုတ္ထားတယ္။ ေျခေထာက္ျဖတ္ၿပီးမွ လည္ပင္းကို လွီးတာ ေတြ႕ရတယ္။ ပထမ ေတြ႕တဲ့ေနရာက အမ်ဳိးသမီးအေလာင္း ၁၂ ေလာင္း နဲ႔ ေနာက္တစ္ေနရာမွာ ကေလးနဲ႔ လူငယ္အေလာင္း ၁၆ ေလာင္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒီေန႔ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရတဲ့ ေနရာက အေလာင္းေတြက အမ်ဳိးသားအေလာင္းေတြပါ” ဟု ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သားႏွစ္ဦး အသတ္ခံရသျဖင့္ ငိုေၾကြးေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရဲေဘာ္က် ေက်းရြာအနီး၌ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ ကိုက္ ၂၀၀ အကြာတြင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိရသည့္ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၇ ေလာင္းအား တူးေဖာ္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈၿပီး ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္အညီ သၿဂႋဳဟ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ က်န္ရိွေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo: prof win myat aye

ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေမာင္ေတာေလးမိုင္မွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဦးနီေမာလ္ (ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ကူညီေရး ေခါင္းေဆာင္) ထံ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရဲေဘာ္က် ေက်းရြာေနသူတစ္ဦးက ဖုန္းဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၃၀၀ ခန္႔သည္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာရွိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ခန္႔အား ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရြာ၏ အေနာက္ဘက္ မီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔အကြာသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ကာ အမ်ဳိးသမီး ရွစ္ဦးအား အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ၀င္ခုိင္းခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမျပင္ သတင္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဦးနီေမာလ္၊ ဦးေရႊနီတို႔ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာမွ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး သံုးဦး၊ တမန္းသားေက်းရြာမွ ေလးဦးတို႔ႏွင့္အတူ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက ျဖန္႔ခြဲရွာေဖြစဥ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁၂၀၀ ခန္႔အကြာ၌ မသကၤာဖြယ္ ေျမအေနအထား ေတြ႕ရွိရၿပီး အပုပ္နံ႔ရရွိသျဖင့္ တူးေဖာ္ရွာေဖြရာ အက်ယ္ ၁၃ ေပပတ္လည္ ေျမက်င္း ႏွစ္က်င္းအား ၁၀ ေပ အကြာအေ၀းျခား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေျမက်င္းမ်ားအတြင္းမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ကေလးငယ္၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး စုစုေပါင္း ၂၈ ဦး၏ အေလာင္း မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ဘဇာနယ္ေျမ မီးေခ်ာင္းေစ်း အာရဗီစာသင္ေက်ာင္း ၿခံဝင္းအတြင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ဘဇာနယ္ေျမ၊ မီးေခ်ာင္းေစ်း အာရဗီစာသင္ေက်ာင္း ၿခံဝင္းအတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္က ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ယင္းေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးေသာင္းေငြက “ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တာ မွန္ပါတယ္။ ေတာင္ဘဇာ နခခ နယ္ေျမအပိုင္ မီးေခ်ာင္းေစ်း ဘဂၤါလီ႐ြာ အာရဗီ တကၠသိုလ္မွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တာလို႔ သိရတယ္။ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မသိရေသးဘူး။ အဲဒီဘက္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ခက္ပါတယ္။ စံုစမ္းဆဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေပါက္ကြဲမႈသည္ မီးေခ်ာင္းေစ်း ေက်း႐ြာရွိ အာရဗီစာသင္ေက်ာင္း ၿခံဝင္းအတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၂၅ မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔က ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ၿခံဝင္းအတြင္းရွိ အုန္းပင္နွစ္ပင္ လဲက်ခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ကို သက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မွ စံုစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေခ်ာင္းေစ်း ေက်း႐ြာသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ၈ မိုင္ေက်ာ္အကြာ ေတာင္ဘဇာ ေက်း႐ြာအနီး ဘဂၤါလီေက်း႐ြာျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည့္ အာရဗီစာသင္ေက်ာင္း ၿခံဝင္းတြင္ စာသင္ခန္း ႏွစ္ထပ္ေဆာင္၊ ဗလီႏွင့္ အျခားေက်ာင္းေဆာင္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသကို အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ား၏ ခိုင္မာသည့္နယ္ေျမအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၌ မပါ၀င္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳးစားလာေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီကိစၥတြင္ တစ္ေသြးတည္းျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသကို အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ား၏ ခိုင္မာသည့္နယ္ေျမအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၌ မပါ၀င္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳးစားလာေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီကိစၥတြင္ တစ္ေသြးတည္းျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ားက ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသကို ၎တို႔၏ ခိုင္မာသည့္နယ္ေျမအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳးစားလာေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီကိစၥ၌ တစ္ေသြးတည္းျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားမႈကို ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္၊ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေက်ာင္းရွိ ရန္ႀကီးေအာင္ခန္းမ၌ ဥပေဒ ဒီပလိုမာအရာရွိႀကီး သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းသား တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားအား စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္ ၉၃ ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ရခိုင္ေဒသရွိ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားက ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသကို ၎တို႔၏ ခိုင္မာသည့္နယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားထဲတြင္ မပါ၀င္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆို ႀကိဳးစားလာေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီကိစၥသည္ အမ်ဳိးသားေရးျဖစ္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ မိမိတို႔အားလံုး တစ္ေသြးတည္းျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညြတ္မႈရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားကလည္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ေကာင္းေအာင္ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ရွိသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သလို မိမိတိုင္းျပည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ အားကုိးေန၍မရေၾကာင္း၊ ေနာက္ကြယ္မွ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ့္နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားအားလံုးလည္း အဓိကပါ၀င္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ လံုျခံဳေရး အပါအ၀င္ မိမိတို႔၀ိုင္း၀န္း ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပင္ပမွ တစ္စံုတစ္ရာမွ် လုပ္ေဆာင္၍မရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေနမ်ား အရသာ လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မယိမ္းယိုင္သြားေစရန္၊ စိတ္ခ် ယံုၾကည္ရေစရန္ ပါ၀င္ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒအရသာျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္မႈဆုိရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ႏွင့္ အညီ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္းကိုလည္း လိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုံမွန္အေျခအေနသို႔ မေရာက္ေသးေသာ္လည္း အနည္းငယ္ တည္ၿငိမ္စျပဳလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးေျပာၾကား

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုံမွန္အေျခအေနသို႔ မေရာက္ေသးေသာ္လည္း အနည္းငယ္ တည္ၿငိမ္စျပဳလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရိွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ ခန္းမတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္အေပၚ မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းစဥ္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေအာင္ လုပ္တဲ့အခါမွာ အေတာ္အသင့္ေတာ့ ရွိလာတယ္ ေျပာရမွာေပါ့။ ပံုမွန္ အေနအထားေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ သို႔ေသာ္ ထိေတြ႕မႈေတြ နည္းလာေနတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမဆံုး လုပ္ရမွာက တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ လံုျခံဳမႈ လုပ္ရမွာပါ။ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ လံုျခံဳမႈ ရွိလာရင္ေတာ့ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားတာေတြ လုပ္ရမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒါကေတာ့ ေရတိုေပါ့။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္မယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္ၿပီး သတင္းရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြက္ျပည့္ လံုျခံဳေရးယူလို႔ မရဘူး။ ဆိုလိုတာက ေနရာတိုင္းမွာ လံုျခံဳေရးခ်လို႔ မရဘူး။ ျဖစ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ ရဲကင္းေတြ တစ္ခုမွ မက်ဘူး။ ရဲကင္းေတြေပါင္းၿပီး ခုခံတာ ရွိတာေပါ့။ တပ္မေတာ္ကေတာ့လံု ျခံဳေရးက ပိုေကာင္းတာေပါ့။ တပ္ကေတာ့ တိုက္႐ိုက္ မပါဘူး။ ျဖစ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ေဒသခံေတြ ေသတယ္။ မြတ္စလင္ေတြ ေသတယ္။ ဟိႏၵဴေတြ ေသတယ္။ ဒီနယ္ေျမႀကီးကို လူႀကီးေတြျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားေနပါတယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ လံုျခံဳေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာကို လူႀကီးေတြ စဥ္းစားၿပီး လုပ္ေနပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ အဆိုပါ ေဒသအား ေရတို ႏွင့္ ေရရွည္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရတို အစီအစဥ္မ်ားမွာ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္အတြက္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “ေရတို အေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီေဒသမွ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီးရင္ေတာ့ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ရမယ္။ ေရရွည္ ကာလကေတာ့ ကိုဖီအာနန္ အစီရင္ခံစာရယ္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာေတြမွာပါတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဒါက ေရရွည္စီမံကိန္းေပါ့။ လက္ရွိမွာ အေရးႀကီးတာက ရြာေတြဆိုရင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေနတာ ရွိတယ္။ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာေတြေပါ့။ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်တဲ့အခ်ိန္မွာ အေစာဆံုးက ဒီလ ၇ ရက္ကစၿပီး ေနရာခ်တယ္။ အားလံုးေပါင္း ၂၅ ရြာေပါ့။ မူလေနရာ ျပန္ေရာက္သြားၿပီ။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေဒသဟာ တည္ၿငိမ္စ ျပဳလာၿပီေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္အား ဦးေဇာ္ေဌးက “လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္ေတြက ထုတ္ေျပာလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ အဲဒီမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ရဲပဲရွိတယ္။ တပ္က ဘယ္ေရာက္ေနလဲ ဆိုေတာ့ ေမယုေတာင္ေၾကာကို ရွင္းေနတယ္။ ေတာင္ေပၚမွာ နယ္ေျမရွင္းေနတဲ့ တပ္က ေအာက္ပိုင္းကို ျပန္ဆင္းၿပီး ရွင္းရတဲ့ အေနအထားေပါ့ေနာ္။ အခုကေတာ့ သတင္းရတဲ့ေနရာကို လံုျခံဳေရးက လိုက္ေနပါတယ္။ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္မွာ ဘဂၤါလီရြာေပါင္းက ၄၇၂ ရြာ ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ တခ်ဳိ႕က ထြက္ေျပးတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက ရြာမွာ က်န္ခဲ့တယ္။ အဲဒါက ၃၄ ရြာ ရွိတယ္။ ရြာလံုးကြၽတ္ ထြက္ေျပးတာက ၁၇၆ ရြာ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဘယ္မွလည္း မေျပးဘူး။ အဲဒါက ၁၆၀ ရြာရွိတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လံုး၀ထြက္မေျပးဘဲ က်န္ခဲ့တဲ့ရြာက မ်ားတယ္။ ေျပးတဲ့သူေတြက ဘာလို႔ေျပးလဲဆိုေတာ့ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ တိုက္လို႔ေျပးၾကတာ။ မီဒီယာေတြမွာ ေရးေနၾကတာက ေတာင္ဘက္ကို ထြက္ေျပးတဲ့ ဟိႏၵဴေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ရခိုင္ေတြ ေမးတဲ့ဟာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မွာ သြားၿပီး ေမးတဲ့အတြက္ ဘဂၤါလီေတြေပါ့ေနာ္။ ဒါေတြကို ေမးၿပီးေတာ့ ေရးၾကတာေတြ ရွိတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ၿပီး“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီဘက္မွာလည္း သတင္းေထာက္ေတြ လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္ေတြမွာလည္း ေမးခြင့္ျပဳတယ္။ က်န္တဲ့ ေနရာေတြလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ တက္လာတဲ့ သတင္းကက်ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့သတင္းက အင္တာေနရွင္နယ္ကို ေရာက္မသြားဘူး။ နယ္စပ္မွာက ဟိုဘက္ကလည္း အ၀င္မခံဘူး။ နယ္စပ္မွာ ရွိေနတာက မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြပဲ မ်ားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ယူဆခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ အားလံုး ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ရြာေတြနဲ႔ တခ်ဳိ႕တေလ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ရြာေတြက အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရွိတယ္။ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိန္းမေတြက လြတ္ရာကြၽတ္ရာ ေျပးရတယ္။ အခ်ဳိ႕ေတြကေတာ့ ပင္မအၾကမ္းဖက္အဖြဲမွာ မပါဘူး။ လူအုပ္နဲ႔ ၀ိုင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္တဲ့အထဲ ပါၾကတယ္” ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားမ်ာ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား ေတြ႕ရိွပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းမ်ား ရိွေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ မပါတဲ့ ရြာေတြက်ေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြလာရင္ လက္မခံဘူး။ ဖမ္းၿပီး ပို႔ေပးၾကတာ ရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕က်ေတာ့ လံုး၀ အ၀င္မခံဘူး။ အၾကမ္းဖက္မွာ ပါတဲ့သူေတြကို ရြာေတြက လက္မခံေတာ့ ေမာင္ေတာရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မွာ သြားေနၾကတယ္။ ဟိုဘက္ႏုိင္ငံက Camp ထဲ ေရာက္ေနသူေတြကေတာ့ ၁၀၀ ရွိရင္ ၁၀၀ လံုး လာလို႔မရဘူး။ ျပန္စိစစ္ရမယ္။ စိစစ္ၿပီးမွာပဲ လက္ခံဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရိွတြင္ သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ရွင္းျပျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ သတင္းမွားမ်ား ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရိွေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၀ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တက္လာတဲ့အခ်ိန္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံလာတာ မ်ားလာတဲ့အခါ က်ေတာ့ က်န္တဲ့ဟာေတြအေပၚ ဖိအားနည္းလာတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ လုပ္တယ္။ က်န္တဲ့ဟာေတြ မရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီကိစၥက Storm ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီလူေတြက သန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ ကမၻာမွာ ျပန္႔ေနတာက အမ်ားႀကီး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သြားတာေတြ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ပါေတာ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံစံုက ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာ။ ျဖစ္ေနတာက ၾကာၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိအားေတြ ေပးၾကတယ္။ မုသားကို အမွန္တရားနဲ႔ တိုက္မယ္ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပန္တုိက္တယ္။ သို႔ေသာ္ မဟုတ္တာကို ထပ္ကာ ထပ္ကာ ေျပာတာမ်ားလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အမွန္ပံုစံ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တယ္လီဖုန္းေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာေနရတယ္။ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာေနတာ။ လုပ္ၾကံၿပီး ေျပာေနတာ မရွိဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ဒီမွာေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ေနတယ္။ တကယ့္ ေျမျပင္မွာေပါ့။ တခ်ိဳ႕႔ေတြက ဒီေဒသကို မေရာက္ဘူး။ မီဒီယာေတြမွာ ေရးတာေတြကို ဖတ္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေနၾကတာ။ အခုဆို အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြကို သြားၿပီး ရွင္းျပတယ္။ သံတမန္ေတြကို ေခၚၿပီး ေျပာတာေတြ ရွိတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ကာ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ားက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရိွ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ အား တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။