ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ဘဂၤါလီ ၈၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာ

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ဘဂၤါလီ ရွစ္ရာေက်ာ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာလာေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ သပိတ္ေတာင္၊ ေတာင္ရြာ၊ ဆင္ခုန္တိုင္၊ ဖုံညိဳလိပ္၊ ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ကံဆိတ္၊သရက္ျပင္၊ စိမ္းညႇင္းျပာ၊ အလယ္ ေခ်ာင္း၊ ေဆးအိုးက်၊ ဒိုးတန္း၊ ေျမာင္းနား၊ အာကာေတာင္၊ ဖ႐ုံေခ်ာင္း၊ ၀က္မက်ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာ တို႔မွ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း  ၈၆၈ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔ထဲတြင္ က်ား ၄၆၁ ဦးႏွင့္ မ ၄၀၇ ဦးတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအရ ေရွ႕တန္း အမွတ္ (၁၁) လုံ ျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ သြားေရာက္ရန္ စိမ္းညႇင္းျပာ ေတာင္ေက်ာ္လမ္းအတိုင္း ထြက္ခြာလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကမ္းေျခ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ထိ ဘဂၤါလီ ၂၇၀ ဦး (က်ား ၁၃၀၊ မ ၁၄၀) တို႔ က်န္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ စုစုေပါင္း ၁၁၃၈ ဦး(က်ား ၅၉၁၊ မ ၅၄၇)တို႔ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ ညေန ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ပင္လယ္ ကမ္းေျခသို႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေသကံခြဆုံ၊ စိမ္းညႇင္းျပာ၊ သိမ္ေတာင္၊ ဆင္ခုန္တိုင္၊ အေနာက္ျပင္၊ ကြန္တိုင္၊ ဖုံညိဳလိပ္၊ ဦးလွေဖ၊ ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ရြက္ညိဳေတာင္၊ ကင္းေတာင္၊ ဗဒန္နာ၊ သပိတ္ေတာင္၊  ေျမာင္နား၊ ၀ရကြၽန္းႏွင့္ ကက်က္ဘက္ေက်းရြာ ၁၆ ရြာတို႔မွ ဘဂၤါလီ ၇၈၈ ဦးတို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိ အဆိုပါ ကမ္းေျခေနရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာရန္ က်န္ေနေသးသည့္ ယခင္ ၉၃ ဦးရွိသျဖင့္ ယခု စုစုေပါင္း ၈၈၁ ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပန္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၉၀၀ ေက်ာ္သည္ ေလွမ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ရက္တြင္ ၁၀၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ၂၀၀ ဦး၊  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္  ၁၃၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္  ၁၅၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၂၁၅ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ၅၀ ဦးႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ တြင္ ၁၂၀ ဦး ထြက္ခြာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လာေခၚသည့္ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္နီးပါး ထြက္ခြာေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေန

တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခတစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီေလးေထာင္ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသတည္ ၿငိမ္ေနသည့္အခ်ိန္ပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ရက္ဆက္ထြက္ခြာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္နံနက္ ၃ နာရီတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကမ္းေျခ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၃၁၂၄ ဦး (က်ား ၁၂၃၅၊ မ ၁၈၈၉) အနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္သို႔ စက္ေလွကိုးစင္းျဖင့္ ၂၄၅ ဦး (က်ား ၁၁၂၊ မ ၁၃၃)ဦး ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မို၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသား ၅၄၀၊ အမ်ိဳးသမီး ၇၃၃ ဦး စုစုေပါင္းေနရပ္စြန္႔ ခြာဘဂၤါလီ ၁၂၇၃ ဦးအနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသား ၂၀၊ အမ်ိဳး သမီး၂၅ ဦး စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးတို႔ စက္ေလွႏွစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခသို႔ ဆက္လက္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးၾကား၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ရဲမွဴးမင္း၀င္းစိုး ဦးစီးအဖြဲ႕က သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုံညိဳလိပ္ေက်းရြာမွ ၁၆၄ ဦး (က်ား ၆၃၊ မ ၁၀၁) ႏွင့္ စိမ္းညႇင္းျပားေက်းရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၈၈ ဦး (က်ား ၅၃၊ မ ၃၅) စုစုေပါင္းေန ရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦး (က်ား ၁၁၆၊ မ ၁၃၆) တို႔အားေတြ႕ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနစရာ စားစရာအလုပ္ အကိုင္အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ထြက္ခြာလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ညေန ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ားသည္ မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းၾကားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ၾကားပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ယခင္ရွိ ရင္းဘဂၤါလီ ၁၂၂၈ ဦး(က်ား ၅၂၀၊မ ၇၀၈) ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦး(က်ား ၁၁၆၊ မ ၁၃၆)တို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ စုစုေပါင္း ဘဂၤါလီ ၁၄၈၀ (က်ား ၆၃၆၊ မ ၈၄၄) တို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကမ္းေျခ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ၂၈၇၉ ဦး (က်ား ၁၂၀၃၊ မ ၁၆၇၆)က်န္ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုေပးထားၿပီး ၎တို႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ဆႏၵမရွိဟု ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဘဂၤါလီမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနၾကၿပီး ၎တို႔ကို လာေခၚမည့္ စက္ေလွမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ၂ ရက္က မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္ခြာ သဘဂၤါလီမ်ားထဲမွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿပိဳင္းေတာင္ရြာေန အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ မာမြတ္႐ုကၠဴ၊ အသက္၂၂ ႏွစ္အရြယ္ မာမြတ္ေရာဖိ၊ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ဇူဘိုင္တို႔သည္ ပခ်ီးယားတန္းေက်းရြာ ပုစြြန္ကန္အနီး ေတာစပ္တြင္ ငါးရွာေနသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း သေရကုန္းေဘာင္ ေက်းရြာသား ဦးလွသန္းေမာင္ႏွင့္ ေပါင္းအပါတခ်ဳိ႕ကို ဓား၊ ရဲတင္းသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဦးလွသန္းေမာင္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး ေမာင္ေတာျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလွသန္းေမာင္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ဘဂၤါလီသံုးဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား စတင္တည္ေဆာက္

တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစတင္၍ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသမ်ားသို႔ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ၂၃၀ ေကဗြီ ပုဏၰားကြၽန္း ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွတစ္ဆင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဏၰားကြၽန္း-ရေသ့ေတာင္-ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ  ၆၆ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္း ၆၅ ဒသမ ၁ မိုင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ၊ (၁၀) အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရ သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ကို လည္းေကာင္း ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္က စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၃၃ ေကဗြီ မင္းျပား-ေျမပုံ ဓာတ္အားလိုင္း ၂၆ မိုင္ႏွင့္ ၃၃/၁၁ ေကဗြီ ၅ အမ္ဗြီေအ ေျမပုံဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ေတာင္းဆို

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္ လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပ နယ္ေျမ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၆/၄၇) တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ ၁၅ ဦးခန္႔က ေအာင္သေျပရြာသား ဒိုင္းနက္ (ဆကၠမ) လူမ်ဳိးေလးဦးအား တိုက္ခိုက္၍ ႏွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတြင္ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းၿပီး လံုျခံဳမႈရွိသည္ဟု မည္သို႔ပင္ေျပာဆိုေစကာမူ ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ အစိုးရ၏ အေပၚယံ အျမင္တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ေဒသတို႔တြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳမႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စုျပံဳၿပီး တစ္ေနရာရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ အခြင့္သာလွ်င္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ား ရွိေနေသး၍ နယ္ေျမလံုျခံဳမႈ လံုး၀မရွိဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားက ယံုၾကည္သျဖင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ေအးခ်မ္း လံုျခံဳမႈ အျပည့္အ၀ရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ပါရွိ ည္။

ယင္းသို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက “ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ျပႆနာျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရြာသား၂၆ ေယာက္ေလာက္ဟာ ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ ေအာင္သေျပဘက္ကို အကူး ေၾကာင္ဒိုးတံတားနားမွာ ဘဂၤါလီေတြ ၀ိုင္းခုတ္တာ ခံရတယ္။ ေျခာက္ေယာက္ေသတယ္။ တကယ့္ကို ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္သြားတာပါ။ ကေလးမတစ္ေယာက္မွာဆိုရင္ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သူ႔ရင္ခြင္ထဲကဆြဲၿပီးေတာ့ ခုတ္သတ္၊ သူ႔ အေမကိုလည္း ခုတ္ထစ္ ေသၿပီဆိုၿပီး ထားခဲ့ရာကေန ျပန္ရွင္လာတယ္။ ရွင္လာရတဲ့အေၾကာင္းကလည္း ၂၆ ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဦးဦးဘစိန္ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလး ကလြတ္သြားလို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအစိုးရကို သတင္းပို႔ၿပီး ျပန္ရွာတာမွာျပန္ေတြ႕တာပါ။ အခုေအာင္သေျပမွာ ေတာ၀က္လိုက္ရင္း ေလးေယာက္ထဲက ႏွစ္ေယာက္ေသပါတယ္။ အားလံုးေပါင္း ရွစ္ေယာက္ ေသပါတယ္။ေပ်ာက္ဆံုးေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေပ်ာက္တာမွာ ဘူးသီးေတာင္ဘက္ကတစ္ေယာက္နဲ႔ ေမာင္ေတာဘက္က တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ အခုထိ အစအန ရွာမေတြ႕ေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

 

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသမွ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စတင္ထုတ္ႏုတ္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အရန္အျဖစ္အသင့္စုဖြဲ႕ ထားရွိမည္

ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ၌ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလာသျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုံၿခံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စတင္ထုတ္ႏုတ္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အရန္အျဖစ္အသင့္စုဖြဲ႕ထား ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ၌ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခု အပါအဝင္ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ခုကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးအား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ယင္းသုိ႔ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ေၾကာင္း ယခုအခါ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔မွာ အထိုက္အေလ်ာက္ ရရွိလာၿပီျဖစ္၍ ေဒသအတြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအနက္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ကို လက္ရွိ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမွ စတင္ထုတ္ႏုတ္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အရန္အျဖစ္ အသင့္စုဖြဲ႕ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံသူ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕၌လည္း လာေရာက္တိမ္းေရွာင္သူ ထက္၀က္နီးပါး မိမိတုိ႔ ေနရပ္ျပန္

ဘူးသီးေတာင္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္

ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ဘူးသီးေတာင္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနသူ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိၿပီး စစ္ေတြ၌ ထက္၀က္နီးပါး မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားအား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာ္တြင္ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳထားသည့္အတြက္ လက္ရွိ အေနအထား၌ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေနၿပီဟု ယူဆကာ မိမိတုိ႔၏ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ၾကသူမ်ားတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္း ေက်းရြာမ်ားအျပင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ရန္ စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘူးသီးေတာင္မွာေတာ့ အနည္းအက်ည္းသာ က်န္ေတာ့တယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ျပန္ကုန္ၾကၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကုိင္းႀကီးက ၿမိဳတုိင္းရင္းသားေတြကေတာ့ ရြာကုိ မျပန္ရဲဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ကုိင္းႀကီးရခုိင္ရြာ အနီးမွာ တဲစုလုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အမ်ားဆုံးက်န္ရင္ ေလးငါးရာေလာက္သာ က်န္ေတာ့မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့လူေတြကလည္း အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ဒီရက္ပုိင္း ျပန္သြားၾကမယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္” ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူ ဦးထြန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခုိလႈံေနၾကသူမ်ားအနက္ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၅၀ မွ ၁၀၀ ကဲ့သုိ႔ေသာ အနည္းစုသာ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသတြင္း အေျခအေနကုိ ေစာင့္ဆုိင္းနားစြင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ARSA အဖြဲ႕မ်ား က ဗုံးခြဲမည္၊ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္အတြက္ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဟန္တူေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္သိထားတဲ့ စာရင္းအရ ဆုိရင္ေတာ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာၾကသူ သံုးေထာင္ေလာက္သာ က်န္ေတာ့တယ္။ ျပန္သူကလည္း ျပန္ကုန္ၾကၿပီေပါ့။ ဒါေပမ့ဲ တခ်ဳိ႕ကလည္း အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့အတြက္ မျပန္ၾကေသးသူေတြလည္း ရွိတယ္။ အေစာပုိင္းကေတာ့ လာေရာက္ခိုလႈံသူ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ စာရင္းရထားတယ္။ အခုေတာ့ ထက္၀က္နီးပါးေလာက္ ျပန္ကုန္ၾကၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ သူတုိ႔လည္း ဒီရက္ပုိင္းထဲ ျပန္ၾကမယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ စိတ္မခ်လုိ႔ မျပန္ၾကတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့စိတ္နဲ႔ ျပန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးေအာင္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္သြားၾကေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဘဂၤါလီကုိမွ် ယုံၾကည္၍ မရႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ခ်က္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားအတြင္း ဗုံးေပါက္ကြဲျခင္း၊ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရွိေနျခင္းသည္ ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ ေက်းရြာတုိင္း၌ ဗုံးလုပ္နည္းသင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္တတ္ေျမာက္ထားသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ ၄၀ ေက်ာ္ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရာ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရာ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေနစဥ္

ကုလသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ ၄၀ ေက်ာ္ ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရာ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္လေက်ာ္အၾကာတြင္ ပထမဦးဆံုး သံတမန္ခရီးစဥ္ ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ျဖင့္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သံတမန္အဖြဲ႕တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ (စစ္ေတြ) Mr. Shah Alom Khokkon ၊ မေလးရွား သံအမတ္ H.E.Mr.Mohd Haniff Bin Abd. Rahman ႏွင့္ အျခားသံတမန္ ၄၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ UNRC မွ Ms.Renata Nicola Lok Dessallien (RC) ၊ UNHCR မွ Mr.Cecile Fradot (Deputy Represintatice) ၊ WFP မွ Mr.Domenico Scalpelli (Country Director and Representative) တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ မီးေလာင္ျပာက်ေနသည့္ အိမ္မ်ား၊ ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ မီးေလာင္ကြၽမ္းေနသည့္အိမ္မ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ အိမ္ေကာင္းအခ်ဳိ႕ က်န္ေနေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဦး၀င္းခိုင္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တစ္ရြာလံုး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ခံုတိုင္(ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ) တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာ၊ ခေမာင္းဆိပ္ၿမိဳ႕တြင္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာမွ အသတ္ခံရသူတို႔၏ က်န္ရစ္သူ ဟိႏၵဴမိသားစုတြင္မ်ား၊ ေက်းရြာ မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္ ကသည္းမ်ား၊ မိခင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ကေလးႏွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ရန္ကာေစတီေက်းရြာမွ က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ေက်းရြာ မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္ ႏူ႐ူလာ (ဘဂၤါလီ) ေက်းရြာကို ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ပန္းေတာျပင္ (အလယ္) ေက်းရြာရွိ ဘဂၤါလီရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ မိသားစု၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဘဂၤါလီႏွင့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ မူလအတိုင္း ရွိေနေသာ ေရႊဇား (ဘဂၤါလီ) ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ျပင္ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ ေရႊေလာင္းတင္ ေက်းရြာရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေ၀သာလီေက်းရြာအနီး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ (၁) သည္ နံနက္ ၁၁ နာရီ တြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာမေရာက္မီ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ျပင္ ဘဂၤါလီေက်းရြာႏွင့္ ေရႊေလာင္းတင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ (၂) သည္ နံနက္ ၁၂ နာရီတြင္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း ေ၀သာလီ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ရဲကင္းစခန္းကို ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ႏူ႐ူလာေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိ ေလ့လာကာ လံုျခံဳေရးရဲအရာရွိႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ကို အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ႏူ႐ူူလာ ေက်းရြာသည္ မီး႐ိႈ႕ခံထားရသည့္ ေက်းရြာျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာသားမ်ား ယေန႔အထိ ထြက္ေျပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ား အၾကမ္းဖက္ မီး႐ိႈ႕မႈျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသည့္ ပန္းေတာျပင္ (အလယ္) ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ကလည္း ႏူ႐ူလာရဲကင္းစခန္းကို ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လာေရာက္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ မီး႐ိႈ႕မႈျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသည့္ ပန္းေတာျပင္ (အလယ္) ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပန္းေတာျပင္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာေလးရြာရွိၿပီး ေက်းရြာ သံုးရြာ မီး႐ိႈ႕ခံထားရေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာသား ၂၀၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးေနေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိကာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ၊ ဟိႏၵဴ၊ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္း ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ေရႊဇားေက်းရြာသား ဘဂၤါလီမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာရာမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေအာင္ဗလေက်းရြာမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ နယ္စပ္ဧရိယာ အပါအ၀င္ လံုျခံဳရာေနရာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနထုိင္ခဲ့ရၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာရသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း www.benarnews.org ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္း ဗီဒီယိုတစ္ခုအရ သိရသည္။

သံ႐ုံးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွာ ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ထို႔ေနာက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေမာင္ေတာသုိ႔ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ သုံးစင္းျဖင့္ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္အနီးသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိ

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ စုျပံဳေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – Information Committee)

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္အနီးသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ညွိႏိႈင္းခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္) ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လုံၿခဳံေရး အေျခအေနအရ ေက်းရြာတြင္ လုံၿခဳံမႈမရွိဟုယူဆ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔အုပ္စုသည္ လူနည္းစုျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ ၎တို႔မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထံ သြားေရာက္လိုျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မိမိေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္မွ စတင္၍ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီးသုိ႔ စုၿပဳံေရာက္ရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ သေဘၤာလွေက်းရြာႏွင့္ သာယာကုန္းေက်းရြာၾကားတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္မည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ေမာင္ေတာခရိုင္္အတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီက သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိပါက ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ (၄) မ်ိဳးကို ေဒသအတြင္းမွ ႏွစ္ဖက္လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒသအတြင္း၌ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး မိမိတုိ႔ေဒသ ရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ေနထုိင္၍ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾကရန္၊ အခက္အခဲရွိသည္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပၾကားခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆုံ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ ၎တုိ႔ဘက္မွ နားလည္ သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔သာ ၎တုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ဆႏၵျဖင့္ သြားေရာက္လုိေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီးသို႔ စုၿပံဳေရာက္ရွိသူမ်ားမွာ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၁၆၈ ဦးသည္ ရြာသစ္ေကေက်းရြာအနီး၌ လည္းေကာင္း၊ ေရႊထားေက်းရြာႏွင့္ ဇင္ခါးမေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၂၅၅ ဦး၊ ေတာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ ေပါက္ေတာေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၂၈၁ ဦး၊ သိမ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ကာလီေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၂၀၀ ဦးႏွင့္ ဒုအုိးသည္မေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၃၅ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာအနီး ကမ္းစပ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဇင္ခါးမေက်းရြာ၊ ဘုိလီေက်းရြာႏွင့္ ေငြေတာင္ေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၈၉၅ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာအနီး ကမ္းစပ္၌ လည္းေကာင္း၊ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၅၃၀ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ပေညာင္ပင္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ၿခံစည္းရုိးၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ယခု ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀၀ ခန္႔သည္ လက္ဖြဲ႔က်ေက်းရြာႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ေက်းရြာၾကား အေနာက္ဖက္ ေတာစပ္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ စုၿပဳံေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားက ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ရွိေနဟုဆုိ

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားက ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္မည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုအိုးသည္မ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿပိဳင္းေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇင္ခါးမေက်းရြာ၊ ဘိုလီေက်းရြာ၊ ေငြေတာင္ေက်းရြာတို႔မွျဖစ္ၿပီး ေဒသအေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္ရန္ ယင္းေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕က တိမ္းေရွာင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္၍ မရေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး အေျခအေနအရ ေက်းရြာတြင္ လံုျခံဳမႈမရွိဟု ယူဆ၍ သြားေရာက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားက ထြက္ခြာရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕မွ ဖုန္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အုပ္စုသည္ လူနည္းစုျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ ၎တို႔မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားထံ သြားေရာက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ သိရွိၿပီးေနာက္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲရွိပါက ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ ေလးမ်ဳိးတုိ႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုံျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိေနရာမွ မူလေနရာသုိ႔ ျပန္လိုလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ဖုန္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားျပား၍ လူနည္းစုျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါက ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားကို စုစုစည္းစည္း လုံျခံဳေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ျခင္း/ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္လိုျခင္းတုိ႔အတြက္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ (Interpol) သို႔ ဆက္သြယ္ေနၿပီျဖစ္

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ (Interpol) တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွ ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာႏွင့္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၉၃ ဦးအနက္ ေျမက်င္းတူး၍ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဟိႏၵဴ ၄၅ ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို စက္တင္ ဘာ ၂၅ ရက္ႏွင့္၂၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရွာေဖြမေတြ႕ရွိေသးသည့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က “တရားခံ ဖမ္းဆီးရရွိဖုိ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က BGB ကုိ အေၾကာင္းၾကားသလုိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကို စာရင္းေပးၿပီး ဖမ္းဆီးေပးဖို႔ ရွိတယ္။ အမႈတည္ေဆာက္လုိ႔ ၿပီးရင္ Red Notice (အနီေရာင္ေၾကညာခ်က္) ထုတ္ၿပီးေတာ့ အင္တာပိုကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားမွာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္သင့္တာ လုပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေလာင္းေတြကုိလည္း ဟိႏၵဴထုံးတမ္းစဥ္လာအရ သၿဂႋဳဟ္ဖို႔ ၀ုိင္းကူေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွ အသတ္ခံရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားထဲတြင္ တမန္းသား၊ အုိးထိန္းရြာ၊ ရဲေဘာ္က်ႏွင့္ ခေမာင္းဆိပ္ ေတာင္ရြာ အစရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါ၀င္ၿပီး တမန္းသားႏွင့္ အုိးထိန္းရြာမွ ဟိႏၵဴမ်ားမွာ
ခေမာင္းဆိပ္တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ အသတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာတြင္ အိမ္ ရွစ္အိမ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္က်တြင္ ေနအိမ္ခု နစ္အိမ္တို႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဦးနီေမာလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အုိးထိန္းရြာမွ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး ၁၄၄ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ကာ ေျပာၾကားရာတြင္လည္း လက္ရွိတြင္ အဆက္အသြယ္ မရေသးသည့္အတြက္ ေပ်ာက္ဆုံးစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေလာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားထဲမွ ျပန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားက ဆက္သြယ္ညြန္ၾကား လမ္းျပသျဖင့္ အေလာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သစ္တုံးနားခြဆုံေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းမွ အိုးထိန္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၇၀ ခန္႔ရွိၿပီး အဘုိးႀကီးတစ္ဦး၏ အေလာင္းကုိသာ ေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္ရြာသားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕၏ ေျပာစကားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးနီေမာလ္က အိုးထိန္းရြာမွ လူ ၁၄၄ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။