တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀ရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀ရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနၿပီး မ်က္ႀကီးသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို မ်ားမ်ားခ်ေပးၿပီး မ်က္ႏွာငယ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို နည္းနည္းသာ ခ်ေပးေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အားနည္းမႈ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎က ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀ခ်ထားရာတြင္ ညီမွ်မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးတင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပည့္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ရတဲ့ ဘ႑ာေတြကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညီညီမွ်မွ် ျဖစ္ေအာင္ ခြဲေပးပါ။ ညီမွ်ဖို႔လည္း လိုတယ္။ ဥပမာ မ်က္ႏွာႀကီးတဲ့ ၿမိဳ႕က်ေတာ့ အမ်ားႀကီး ခ်ေပးၿပီး မ်က္ႏွာငယ္တဲ့ ၿမိဳ႕က်ေတာ့ နည္းနည္းခ်တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ အစီရင္ခံစာထဲမွာလည္း ထည့္ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ျပင္ရပါမယ္။ ဒါကို ဥပမာေပးဆိုရင္ ဥပမာ မေပးခ်င္ပါဘူး။ မ်က္ႏွာႀကီးတဲ့ ၿမိဳ႕နဲ႔ မ်က္ႏွာငယ္တဲ့ၿမိဳ႕လို႔ သံုးတာပဲ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ဦးတင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အားနည္းေနၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔သာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က တင္ျပသည့္ အဆိုမ်ားကိုလည္း ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ ဖြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အခက္အခဲမွာ ဘတ္ဂ်က္ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေျပာၾကား

မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အိမ္မက္မက္လွ်င္ပင္ ထည့္မက္ေနၿပီး အဓိက အခက္အခဲမွာ ဘတ္ဂ်က္ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စည္ပင္သာယာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာၾကားသည္။

“မန္းစည္ပင္မွာ အားသာခ်က္ေတြ ရွိသလို အားနည္းခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ အားနည္းတဲ့ အပိုင္းေလးေတြလည္း ရွိသလို တခ်ဳိ႕ဌာနေတြမွာ ၀န္ထမ္းအင္အား ေဖာင္းပြတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေနတာပါ။ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အဓိကၾကံဳရတဲ့ ျပႆနာက မႏၲေလး စည္ပင္သာယာဟာ မိမိ ေျခေထာက္ေပၚ မိမိ ရပ္တည္ရတဲ့ဌာန ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘက္ဂ်က္အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ လုပ္ခ်င္တာေတြ၊ လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ္႔ ဘက္ဂ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ခ်ိန္ဆ လုပ္ေနရတာေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ရဲလြင္က ေျပာၾကားသည္။

စည္ပင္သာယာ လက္ေအာက္ရွိ ဌာနခြဲ ၁၄ ခု၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမို တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးထားသကဲ့သုိ႔ ဌာနမွဴးမ်ားကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းအင္အား ေဖာင္းပြေနမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ႐ုံးတက္႐ုံးဆင္းခ်ိန္ စာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ စနစ္အစား လက္ေဗြစနစ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လာမည့္ ေျခာက္လပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ရဲလြင္က ဆုိသည္။

 

ဌာနဆုိင္ရာ ႐ံုးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားခ်င္း တူေသာ္လည္း ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဌာနဆုိင္ရာ ႐ုံးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားခ်င္း တူေသာ္လည္း ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ေျမာက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က တင္ျပရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ႐ံုးအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာမွာ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားခ်င္း တူပါလ်က္ ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ကုိ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း ေတာင္းခံမႈ စံတူညီမႈမရွိဘဲ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားက တြဲလ်က္ တင္ျပၿပီး အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားက ခြဲၿပီး တင္ျပျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ၀ယ္ယူမႈအတြက္ ေတာင္းခံရာမွာအခ်ဳိ႕က UPS ႏွင့္တြဲလ်က္ ေတာင္းခံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕က Printer ႏွင့္တြဲလ်က္ ေတာင္းခံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕က သီးျခားစီ ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ၀ယ္ယူရာမွာ ေမာ္ဒယ္ျမင့္မ်ားအျပင္ Memory ႏွင့္ Graphic Card ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ ေတာင္းခံထားသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထုိမွ်လုိအပ္သည္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ မေတြ႕ရပါဘူး” ဟု ဦးတင့္လြင္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဌာနတစ္ခုတည္းမွ တင္ျပေသာ အမ်ိဳးအစားတူ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လ်ာထား ေတာင္းခံမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း (Down Town) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ပင္ တြက္ခ်က္မႈ ကြဲျပားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ စီမံေရးရာဌာန၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း၌ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းအက်ယ္ ၁၆ ေပ၊ ထု သုည ဒသမ ၆ လက္မ၊ လမ္းအရွည္ ေပ ၃၅၀ အတြက္ ၁၅ ဒသမ၂၃၁ သန္း ေတာင္းခံထားရာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းအက်ယ္ႏွင့္ ထုပါတူညီသည့္ အရွည္ေပအတြက္ အထပ္ပါစံႏႈန္းအရ အမ်ားဆုံး သန္း ၃၀ ခန္႔သာျဖင့္ သင့္ေသာ္လည္း ၄၇ ဒသမ ၁၂၅ သန္း ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း သံုးခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေငြ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းသည္ တင္ဒါေခၚယူၿပီးေနာက္ ေငြကြာျခားေနသည့္အတြက္ လုိအပ္ေငြကုိ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာေငြကုိ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွင့္ အသုံးစရိတ္ျဖင့္ မလုံေလာက္လွ်င္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေစၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အသစ္တြင္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ျပန္လည္ ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေခၚယူၿပီးေနာက္ ကြာျခားေငြကုိ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေတာင္းခံမည့္အစား ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေတာင္းခံႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္ကာလ မတုိင္မီ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ မွသာ လုိအပ္ေငြကုိ ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေတာင္းခံႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္က ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ထူးျခားေသာ ဘ႑ာေရးကာလ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဘ႑ာေရးကာလ မကုန္မီ ၿပီးစီးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ မသုံးစြဲျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ အပ္ႏွံသင့္ပါတယ္။ သုိ႕မွသာ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား နဲ႔ ဘ႑ာေငြ မလုံေလာက္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ ထပ္မံခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းကုိ အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြျပန္လည္ အပ္ႏွံရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီျပန္လည္ အပ္ႏွံႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သင့္ေသာ ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ပုိလွ်ံေငြမ်ား အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ကုိယ္ဆြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အေလးထားမႈ အားနည္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေ၀ဖန္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြ အသားတင္ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြမွာ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးေပါ့။ လုပ္မယ္လုိ႔ ယူထားၿပီးေတာ့ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တကယ္လုိတဲ့ ေနရာေတြ မရခဲ့ဘူးေပါ့။ အမွန္တကယ္ဆုိရင္ အစကတည္းက ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေန မရွိလုိ႔ရွိရင္ လုိအပ္သေလာက္ပဲ ေတာင္းထားမယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ တျခားလုိတဲ့ေနရာေတြကုိ ျဖည့္ၿပီး ေပးႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အရင္တုန္းက ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တုိးလည္း ေျပာဖူးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းတာ ဘူေဖး စားသလုိပဲတဲ့။ ကုိယ့္ပန္းကန္ထဲမွာ ထည့္ထားၿပီးေတာ့ ေနာက္ေတာ့ မကုန္ႏိုင္တဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ ၂၄၁၈ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္လကုန္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြ ပုိလွ်ံရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

“ကုိယ္က ရသမွ် ေတာင္းလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ တကယ္မရတဲ့ ဌာနေတြမွာ မလုပ္ႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုိေငြနဲ႔ ေပးရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိအမ်ားႀကီး မလုပ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ႀကီးမွာ လ်ာထားလုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ လုိေငြစည္းမ်ဥ္းက ေပၚသြားေရာ။ ေပၚသြားေတာ့ အမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ လုိေငြေတြ ဒီေလာက္ႀကီး ရွိလာတယ္။ လုိေငြျဖစ္လာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဗဟုိဘဏ္ကေတာ့ ေငြ႐ုိက္ရေတာ့မွာပဲဆုိၿပီးမွ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာတုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္တာတုိ႔ဆုိတာ ဒါေတြပါပဲ။ တစ္တုိင္းျပည္လုံး ခံစားရတာပါ။ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ပါမယ္လုိ႔ Commitment လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ မေဖာ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေဖာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမွာ ထားတဲ့ အေလးထားမႈဟာ အားနည္းသြားတာေပါ့” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတုိးေပးဆပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျခားပုိမုိျပင္းထန္သည့္ အက်ဳိးဆက္ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတုိးေပးဆပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျခားပုိမုိ ျပင္းထန္သည့္ အက်ဳိးဆက္ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ ေပးပုိ႔ေသာ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အစုိးရ၏ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မိမိဘတ္ဂ်က္လုိေငြကို ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ ဗဟုိဘဏ္က ေခ်းယူျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ ရည္မွန္းထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏရေအာင္ ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ အတုိးႏႈန္းေပးအပ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ မိမိေပးခ်င္တဲ့ အတုိးႏႈန္းအတုိင္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္ဆုိရင္ မိမိလုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကုိ မရရွိဘဲ ဗဟုိဘဏ္ကပဲ ေငြေခ်းယူေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုိးႏႈန္း မႀကိဳက္လုိ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ အစုိးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျပဳဘူးဆုိရင္ စီးပြားေရးအတြင္းမွာ ေငြေၾကးလုိအပ္တာထက္ ပုိလွ်ံေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္လာရင္ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံး ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကုိ ထိခုိက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အတုိးေပးဆပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းနဲ႔ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္တာဟာ အျခားပုိမုိျပင္းထန္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစုိးမင္းက ေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဏ္အတုိးႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ စုေဆာင္းေငြပမာဏကုိ အဓိက ၾကည့္ရန္လုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက ဆိုသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၌ အပ္ႏွံေငြ စုစုေပါင္း ဘီလ်ံ ၂၇၀၀၀ တြင္ Saving and Fixed Deposit သည္ ဘီလ်ံ ၂၂၀၀၀ ရွိၿပီး အပ္ေငြ အားလုံး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စုေဆာင္းေငြမ်ားသည္ အေျခခံႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား၏ ပင္စင္လစာကုိ မွီခုိၾကရသည့္ ပင္စင္စားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတုိးႏႈန္းခ်လုိက္ျခင္းျဖင့္ Saving မအပ္ၾကေတာ့၍ ေငြေၾကးစနစ္ ထိခုိက္မည္ထက္ အေျခခံျပည္သူမ်ားကုိ ႐ုိက္ခတ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကိုသာမက လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အထိ ႀကီးမားေသာ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဗဟုိဘဏ္မွ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတုိးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သက္သက္ခုိင္က “ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတုိးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ေပ့ါေနာ္။ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ဆုိတာ မတရားေလွ်ာ့ခ်ခုိင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ အပ္ေငြေပၚမွာ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ခုိင္းတယ္။ ေခ်းေငြေပၚမွာ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ခုိင္းတယ္ေပ့ါေနာ္။ အဲဒီလုိ ေလွ်ာ့ခ် ခုိင္းတာ။ ကြၽန္မ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ စဥ္းစားတယ္။ နံပါတ္ (၁) က ဘာလဲဆုိရင္ ဘဏ္ေတြ အဆင္ေျပပါ့မလား။ နံပါတ္ (၂) က ဘဏ္မွာ အပ္တဲ့သူေတြ အဆင္ေျပပါ့မလား။ နံပါတ္ (၃) ကက်ေတာ့ ဘဏ္ကေန ေငြေခ်းၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပပါ့မလားလုိ႔ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ စဥ္းစား တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘဏ္က ေငြေခ်းတာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရကုိယ္တုိင္က ေငြေခ်းေနရတယ္။ ျပည္သူဆီက ဘဏ္ကေနတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းတယ္ဆုိတာ ျပည္သူ႔ပုိက္ဆံကုိ အစုိးရေငြေခ်းေနရတာ။ အစုိးရက အေၾကြးအမ်ားဆုံးပဲ။ ၁၈ ဒသမ ၀၂ ႀထီလ်ံ ရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေပးေနရတာ။ အတုိးႏႈန္းက တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေလး ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ရင္ ဆီေလ်ာ္ပါတယ္လုိ႔ ကြၽန္မက လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတာေပ့ါေနာ္။ ဗဟုိဘဏ္က ျပန္ေျဖသြားတဲ့ ပုံကက်ေတာ့ ဗဟုိဘဏ္မွာလာၿပီးစုတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ဟာ ပင္စင္စားေတြလုိမ်ဳိး ပင္စင္စားေတြကလာၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ဒါအမ်ားစုျဖစ္တဲ့အတြက္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း မေျပာင္းႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာေပ့ါေနာ္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုကုိ ၾကည့္ရင္ အစုိးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တာ၀န္က အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ နည္းေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒါအစုိးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တာ၀န္ပဲ။ အဲဒါလုပ္ဖုိ႔ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရမယ္။ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ဆုိရင္ လုပ္သာကုိင္သာရွိတဲ့ အတုိးႏႈန္းေတြ လုပ္ေပးရမယ္။ ကြၽန္မေျပာတဲ့ အတုိးႏႈန္းက မ႐ုိင္းပါဘူး။ လုပ္ေပးခ်င္စိတ္ရွိရင္ လုပ္ေပးလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ မလုပ္ေပးဘူး။ ဒါကေတာ့ ေရရွည္မွာၾကည့္ရမွာေပါ့။ ၂၀၁၈၊ ေျခာက္လရယ္။ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္မွာ စီးပြားေရးေတြ ဘယ္လုိျဖစ္မွာမလဲဆုိတာ ၾကည့္ရင္ေတာ့ အေျဖက ေပၚလာမွာပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

မည္သည့္ အတုိးႏႈန္းမဆုိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထက္ သာရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ ၾကားျဖတ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားသည္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိေတာင္းဆုိသည့္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးေပးရန္ ေၾကြးက်န္အျဖစ္ တင္ျပေတာင္းခံလာျခင္းသည္ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ အိတ္ေထာင္ထဲတြင္ ေငြမ်ားသိမ္းထားၿပီး ျပည္သူ႕အခြန္ျဖင့္ အေၾကြးဆပ္ေနရျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တုိက္တြန္း

ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ေပးရန္ေၾကြးက်န္အျဖစ္ တင္ျပေတာင္းခံလာျခင္းသည္ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ အိတ္ေထာင္ထဲတြင္ ေငြမ်ားသိမ္းထားၿပီး ျပည္သူ႔အခြန္ျဖင့္ အေၾကြးဆပ္ေနရျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ ေပးပုိ႔ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အစုိးရ၏ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၁/၂၀၁၈) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“နမူနာအေနနဲ႔ စုိက္ေမြးဆည္၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။ စတင္ခ်ိန္က စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ေငြ ၅၅ ဒသမ ၁၈၂ ဘီလ်ံလုိ႔ တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၂၂ ဒသမ ၈၅၁ အျဖစ္ တုိးျမႇင့္ေျပာင္းလဲ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာ စီမံကိန္းခန္႔မွန္း တန္ဖုိးဟာ က်ပ္ ၁၂၂ ဒသမ ၈၅၁ ဘီလ်ံကေန က်ပ္ ၂၇၁ ဒသမ ၂၅၅ ဘီလ်ံ၊ ဘီလ်ံ ၁၅၀ နီးပါး တုိးျမႇင့္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ၿပီး ထပ္မံလုိအပ္ေငြေတြကုိ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ အလီလီေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။
ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ ေနာက္ဆုံး ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အဲဒီလုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၁ ဒသမ ၂၅၅ ျပည့္မီေစဖုိ႔ လုိအပ္ေနတဲ့ ေငြ ၂၃ ဘီလ်ံ တင္ျပေတာင္းခံမႈကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္။ အစုိးရသစ္ ပထမဦးဆုံး ေရးဆဲြျပ႒ာန္းတဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးဟာ ယခင္ႏွစ္ ခန္႔မွန္တန္ဖုိး က်ပ္ ၂၇၁ ဒသမ ၂၅၅ ဘီလ်ံကေန က်ပ္ေငြ ၃၀၅ ဘီလ်ံအျဖစ္ ၃၄ ဘီလ်ံ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ ေျပာင္းလဲ ေတာင္းခံလာျပန္တယ္။ ပုိဆုိးတာက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေပမဲ့ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေပးရန္ အေၾကြးက်န္အျဖစ္ တင္ျပေတာင္းခံလာတာမုိ႔ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၿခိဳးျခံေခြၽတာၿပီး အေကာင္းဆုံး အေျခအေနသစ္ကုိ ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲေနရခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ႐ုိးသားရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မကင္းကြာရန္၊ လုပ္ေဆာင္သမွ်သည္ အေထာက္အထားခုိင္လုံသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စဲြကုိင္ထားၾကေစရန္၊ အိတ္ေထာင္ထဲတြင္ ေငြမ်ား ထည့္သိမ္းထားၿပီး ျပည္သူ႔အခြန္ျဖင့္ အေၾကြးဆပ္ေနရျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ မေမ့မေလ်ာ့သည့္ သတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကရန္ ကုိယ္စားလွယ္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီလက္က်န္သည္ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၁၈၀၂၀ ရွိၿပီး ေၾကြးၿမီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိးစရိတ္ က်ခံရမႈသည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာသည္ကုိေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီအတြက္ အတုိးစရိတ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၆၃ ဒသမ ၇၅၅ က်ခံ သုံးစဲြခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၅၂ ဒသမ ၄၃၉ အထိ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀ နီးပါး ပုိမုိက်ခံ သုံးစဲြရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျဖင့္ တုိင္းျပည္တည္ေထာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီပမာဏသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ GDP ၏ ၂၂ ဒသမ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေၾကြးၿမီ အတုိးအရင္းေပါင္း မ်ားသထက္ မ်ားလာၿပီး ဘတ္ဂ်က္လုိေငြမ်ား ပုိမုိျမင့္တက္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဦးတည္ေနျခင္းကုိ ကုစားရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကား သည္။ စုိးမင္းထုိက္၊ စည္သူ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လလုိေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၆၀ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ လုိေငြသည္ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ပ္ဘီလ်ံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပုိမုိလုိေငြျပ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ) လုိေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၆၀ ျဖစ္ၿပီး ယခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လလုိေငြမွာ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္ေျခာက္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ပ္ဘီလ်ံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပုိမုိလုိေငြျပေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ လုိေငြမွာ က်ပ္ ၂၄၅၇ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ တန္ဖုိးက်ပ္ ၂၉၄၁၀ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လလုိေငြမွာ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီတန္ဖုိး ၃၂၈၇၉ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၆ ဒသမ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ လုိေငြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လလုိေငြ မွာ က်ပ္ ၂၇၁ ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ လုိေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ လုိေငြမွာ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ ေျခာက္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လုိေငြမွာ က်ပ္ ၁၀၂၆ ဘီလ်ံ ပုိမုိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မွာ အဓိက အခ်က္အေနနဲ႔ တင္ျပရပါလွ်င္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လလုိေငြ ၁၁၆၀ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ တန္ဖုိး ၂၉၄၁၀ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၃ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လလုိေငြ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီတန္ဖုိး ၃၂၈၇၉ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၆ ဒသမ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ လုိေငြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုတင္ျပသည့္ ေျခာက္လ လုိေငြသည္ ၁၀၂၆ ဘီလ်ံ ပုိမုိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း ေျခာက္လတြင္ လုိေငြက်ပ္ ၆၂၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း ေျခာက္လရေငြ ၆၅၁၅ ဘီလ်ံ၊ သုံးေငြ ၇၁၄၂ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြက်ပ္ ၆၂၇ ဘီလ်ံေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လရေငြက်ပ္ ၆၆၅၄ ဘီလ်ံ၊ သုံးေငြ ၉၁၁၁ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြက်ပ္ ၂၄၅၇ ဘီလ်ံေပၚေပါက္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီး ေျခာက္လတြင္ ရေငြက်ပ္ ၆၈၀၂ ဘီလ်ံ၊ သုံးေငြက်ပ္ ၇၉၆၂ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြက်ပ္ ၁၁၆၀ ဘီလ်ံ ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားမွာ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၈၄၉၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္းသုံး ေငြက်ပ္ ၁၀၆၇၈ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြက်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံျဖစ္ေပၚေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အမ်ားဆုံး ေခ်းယူထားေၾကာင္း သိရ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ေခ်းယူထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ ေပးပုိ႔ ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစုိးရ၏ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ စီမံကိန္း ၁၃ ခုရွိၿပီးေတာ့ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းမွာ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ျပည္ပေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀ ဒသမ ၇၁၂ သန္းခန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပမာဏကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေခ်းေငြအမ်ားဆုံးေပးတဲ့ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနကေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေခ်းေငြက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေခ်းေငြခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ ပမာဏအရ ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ရယူတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိမႈမွာလည္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (ဂ်ဳိက္ကာ) မွ စီမံကိန္း ေျခာက္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၁၅ ဒသမ ၇၈၁ သန္း ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ထုတ္ယူသုံးစဲြခဲ့ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း ေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနသည္ အစုိးရေငြတုိက္ စာခ်ဳပ္တြင္ က်ပ္ ၃၃၈၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ (ကိုးရာခုိင္ႏႈန္း)၊ အစုိးရေငြတုိက္ လက္မွတ္တြင္ က်ပ္ ၉၇၅ ဒသမ ၇ ဘီ လ်ံ (ငါးရာခုိင္ႏႈန္း)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သုိ႔ အစုိးရေငြတုိက္ လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်၍ ေငြေခ်းယူျခင္းသည္ က်ပ္ ၁၃၆၅၈ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ (၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၀၂၀ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၇၁၇၁၃၄၀၄ ဒသမ ၂၈ ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၉၃၈ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၆၃၃၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ  က်ပ္ ၇၃၀၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၀၁၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၆၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၄၈၇ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၄၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၀၂၀၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၄၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၉၃၆၀၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၃၁၁၃ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ သံုးစြဲရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေတာင္းခံ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ သံုးစြဲရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံထားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္အတြက္ က်ပ္ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္က်ပ္ ၂၅၅၉၃ သန္း (က်ပ္ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္  က်ပ္ ၁၆၃၁ သန္း (က်ပ္ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္) စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၇၂၂၄ သန္း (က်ပ္ ၂၇ ဘီလ်ံ ေက်ာ္) တင္ျပေတာင္းခံ ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္က သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၂၃၄၉၃ သန္း (၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၂၉၁ သန္း(က်ပ္ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္) ျဖင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၄၇၈၅ သန္း (က်ပ္ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္) သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ယင္းပမာဏအတိုင္း တင္ျပေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္းခံခဲ့သည့္ ပမာဏမ်ားအား ၀န္ႀကီး႐ံုးအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၃၄၂ ဒသမ ၈၆၉ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၃၇ ဒသမ ၂၀၉ သန္း၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၈၉၄၄ ဒသမ ၄၁၃ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၉၅၃ ဒသမ ၅၈၉ သန္း၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၆၄ ဒသမ ၁၅၀ သန္း၊ သာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၄၉၁၄ ဒသန ၁၅၀ သန္း၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး ဦးစီးဌာန ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၄၀ ဒသမ ၁၂၀ သန္း၊ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၆၉၈ ဒသမ ၁၇၂ သန္း၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၉၆ ဒသမ ၄၈၀ သန္း၊ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၈၈၈၅ ဒသမ ၅၁၁ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုင္းေပါင္းစံု ထုတ္လႊင့္သည့္စနစ္ Multi Channel System တြင္ ႐ုပ္သံလိုင္း ထည့္သြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း (Content Provider) မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအား ႐ုပ္သံလိုင္း ငါးလိုင္း ခြဲေ၀လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေပးျခင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ ဥပေဒအား ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရဒီယိုလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အသံလႊင့္ပစၥည္းမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ခ႐ိုင္႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၅ ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ၿမိဳ႕လွ်င္ က်ပ္ ၁၅ သိန္းကို ဌာနရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့၍ ကေလးစာေပပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ အစိုးရ ပံုႏွိပ္စက္႐ံု (မႏၲ ေလး) ၏ Web Offset (ORIENT) ၁၂ လံုးကို အႀကီးစားျပဳျပင္ျခင္း၊ စာေပဗိမာန္မွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားကို ဘာသာျပန္ဆို ထုတ္ေ၀ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယခင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမ်ားကို ေခတ္ကာလ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ ျဖည့္စြက္ ျပဳစုထုတ္ေ၀ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ Global New Light of Myanmar သတင္းစာအား ႏိုင္ငံ၏ အဓိက အဂၤလိပ္ သတင္းစာအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ကိုယ္ပြားသတင္းစာတိုက္မ်ားမွ ထုတ္သည့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္အား ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းရယူျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၁၇၅၀၅ သန္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

 

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွေခ်းယူမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈအခ်ဳိးအစားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈ အခ်ဳိးအစားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေပးပို႔ထားေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ၎ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက “အစိုးရမွ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူေငြမွာ ဗဟိုဘဏ္ ေငြေခ်းယူမႈ အခ်ဳိးအစားကို လက္ရွိအေျခအေနမွ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာ အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္တဲ့ အေျခအေနကို ရရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွအေျခအေနမ်ားအရ အစိုးရသို႔ ဗဟိုဘဏ္မွ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ထုတ္ေခ်းရန္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းျခင္း မျပဳပါက အစိုးရ ယႏၲရား လည္ပတ္မႈတြင္ ႀကီးစြာေသာ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တင္းက်ပ္စြာ မကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္တြင္ ေငြေခ်းယူသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တစ္စတစ္စ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အတြက္ ယင္းေစ်းကြက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက အစိုးရအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အေတာ္အသင့္ ျမင့္မားျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ျပည္သူလူထုထံ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းသည့္ ျပည္တြင္း ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်း ယူျခင္းသည္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းယူျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ Deposit Auction မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွ ပိုလွ်ံေငြေၾကးမ်ားကို ႏုတ္သိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အေတာ္အတန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္လတြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ ၄ ဒသမ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ  အသင့္အတင့္ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို အဓိက လႊမ္းမိုးသည့္အရာမွာ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ၊ လိုေငြျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။