ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔၏ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို အာမခံေပးထားျခင္းမရွိဟုဆိုကာ ကုလသမဂၢ-ျမန္မာ သေဘာတူညီခ်က္အား ပယ္ခ်

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ အသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္သေဘာတူညီခ်က္ပါ စာသားအရ ယင္းသည္ ၎တို႔ ၏ကိစၥကို ေျပလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေစ လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“သေဘာတူညီခ်က္က ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ သူတို႔ေနရပ္ေတြကို ျပန္ဖို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာပါ။ ထူးဆန္းတာက သေဘာတူညီခ်က္ မတုိင္မီ သူတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ိုင္းေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ စိတ္႐ႈပ္မခံခဲ့ပါဘူး။ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔  ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနအိမ္ေတြကို ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရထံက ဘာကတိမွ မပါ၀င္ပါဘူး။ ဒါဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ ဘဂၤါလီအေရး ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ  ကိုကိုလင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြင္းက ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ လ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လွ်ဳိ႕၀ွက္သာ ထားရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတြင္ ပါရွိသည့္စာသားမ်ားသည္ အြန္လိုင္း၌ ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အဓိကျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ မျပန္ခင္ ျမန္မာအစိုးရထံကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို  အာမခံေပးမႈတစ္ရပ္ ရရွိဖို႔ အၾကာႀကီး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမွာ ဒီႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အေၾကာင္းအရာကို သူတို႔က ေရွာင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက ဒီ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ဘူးဆိုရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ျပန္လည္လက္ခံမယ့္အစီအစဥ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္မႈရမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ကိုကုိလင္းက Guardian သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ဦးထြန္းခင္က သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းမျပဳမီ ဒုကၡသည္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား ပါ၀င္ခြင့္ မျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားဘက္မွ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္လက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ျပန္ေပးမႈ၊ ျပန္လည္နာလန္ထေရး ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ဘူဒိုဇာျဖင့္ အထိုးခံရတဲ့ သူတုိ႔ေနအိမ္ေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္ေတြအေၾကာင္း သိခြင့္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၀င္ေတြဟာ ေပါက္ၾကားလာတ့ဲ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာပါ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိရတဲ့အခါ အလြန္အမင္း ေဒါပြၿပီး စိတ္ပ်က္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဟာ သေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြကို လူသိရွင္ၾကား မထုတ္ျပန္တာေၾကာင့္လည္း သူတို႔ ေဒါသထြက္ေနၾကပါတယ္” ဟု ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ  ျမန္မာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီအေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို ့သြားေရာက္မည္

Photo: AFP

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ဦးတည္သြားေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) ဒုကၡသည္ ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ ေျဖရွင္းရမည့္လိုအပ္  ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်င္ယံုကင္ႏွင့္အတူ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ တြင္ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပား စုျပံဳေရာက္ရိွလာျခင္းကိုလက္ခံရာ၌ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ေစတနာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနျဖင့္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပုံကိုလည္းေကာင္း ႏွစ္ရက္ ၾကာအလည္ အပတ္ခရီးက မီးေမာင္းထိုးျပ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားက နယ္စပ္ကင္းစခန္းမ်ားကုိတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းအား လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ မြတ္စလင္လူနည္းစု ဘဂၤါလီ ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အလယ္အလတ္ ကာလစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ အတိဒုကၡအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားေရးအတြက္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက အုတ္ျမစ္ခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧည့္သည္ေတာ္ႏွစ္ဦးသည္ ဒါကာၿမိဳ႕တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရိွတ္ဟာဆီနာ အပါအ၀င္ အျခားထိပ္တန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ ဂူတာရက္စ္ႏွင့္ကင္ တုိ႔သည္အေရွ႕ေတာင္ကမ္း႐ိုးတန္းရိွ ေကာ့ဘဇား ဒုကၡသည္စခန္းရိွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေနေသာ လုပ္သားမ်ားထံသြား ေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တြင္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ဖီလစ္ပိုဂရန္ဒီ၊ ကုလလူဦးေရရန္ပုံေငြ အဖဲြ႕၏ အမႈ ေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ နာတာလီယာ ခါနမ္တို႔ ပါ၀င္သည္။

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားၾကၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၌ ခိုလႈံေနေသာ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ထိပ္တန္းသံတမန္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံတမန္ကို ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမလတြင္ ကုလသမဂၢက ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ရန္ခြင့္ျပဳေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ၀မ္ယီက သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၎ထံမွ ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႀကိဳးစားေနပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံမႈတစ္ရပ္ကို ၾကားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒုကၡသည္အျဖစ္ခံယူဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံထဲ ၀င္သြားခဲ့သူေတြကို လက္ခံဖို႔ ျမန္မာဘက္က အဆင္သင့္ျပင္ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခံစားမိပါတယ္” ဟု ၀မ္ယီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဘူဟက္ဆန္မာမြတ္အလီႏွင့္အတူ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အထူးသျဖင့္ ပထမဆံုး ျပန္လာမယ့္အသုတ္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေပၚလာတာကို ျမင္ရဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟု ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အကူအညီမ်ားေပးကာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပါ၀င္မႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ယာယီအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈ ေထာက္ပံ့ထားသည့္အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြက္လည္း ယာယီတဲမ်ားႏွင့္ အျခားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးထားေၾကာင္း ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔  ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔အတူ ဒီျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုး စတင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ၿပီး ေတြ႕ျမင္လိုပါတယ္” ဟု ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိၿပီး ျမန္မာအာဏာ ပိုင္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ျခင္းဟုေခၚဆိုေသာ စစ္ဆင္ေရးကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အလီကလည္း ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟုေဖာ္ျပ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀မ္ယီႏွင့္အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရတဲ့ လူေတြကို သူတို႔ေနထိုင္ရာဆီျပန္ဖို႔  အေစာပိုင္း ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ အာမခံေရးမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေထာက္ခံညီမႈရရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္” ဟု အလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းရာမွာ အကူအညီေတြ ဆက္ၿပီး ေပးသြားမယ္လို႔ တ႐ုတ္က အာမခံခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္း ရမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေနႀကီးမားလွတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရွိခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္” ဟုလည္း အလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; Reuters

ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ စီစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ရွိ တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္မည့္ ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ သက္ကယ္ျပင္ရြာႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕တို႔တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲမ်ား ဖြင့္ထားၿပီး ဘဂၤါလီေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏုိင္ေရး စီမံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းသည္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေတြတကၠသုိလ္သုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေရးအခင္း ေနာက္ပုိင္းမွ စတင္ကာ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ အဆင္မေျပသည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ စာေမးပြဲကုိ ေကာင္းစြာ ေျဖဆုိႏုိင္ေရးႏွင့္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေတြတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀င္းႏုိင္က “အဓိက ကေတာ့ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာရွိေနတဲ့ အစၥလာမ္ေက်ာင္းသားေတြ အေ၀းသင္ပညာရပ္ကုိ သင္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ အဲဒီမွာ ေက်ာင္း အပ္တာေတြ လက္ခံမယ္။ လုိအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ထုတ္ေပးမယ္။ အနီးကပ္သင္တန္း ပုိ႔ခ်မယ္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔ အခုမွ စီစဥ္ေနတုန္း ရွိပါေသးတယ္၊ တက္မယ့္လူေတြ ရွိမလားေပါ့၊ တက္မယ့္ လူမရွိရင္ေတာ့ ဖြင့္စရာမရွိဘူး။ သူတုိ႔တက္မယ္၊ မတက္မယ္ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ခ႐ုိင္ပညာေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ပုံစံစာရြက္မ်ား ထုတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၀င္ခြင့္ပုံစံ စာရြက္မ်ားကုိ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

EU ႏွင့္ ကေနဒါတို႔က ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာစစ္ဘက္ ထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူ ငါးဦး အပါအ၀င္ ခုနစ္ဦးအား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား။) အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ကေနဒါတို႔က ျမန္မာစစ္ဘက္ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူ ငါးဦး အပါအ၀င္ ခုနစ္ဦးအား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေရးယူခံရသူမ်ားသည္ လူသတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈ တုိ႔အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုးရြားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက စြပ္စဲြခဲ့သည္။

ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာအထိ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စိုး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းဦး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္စိုး၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္ႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္သန္႔ဇင္ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက လူဇင္ဘတ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူခံရသူမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးရြားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Chrystia Freeland က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း AFP ၏ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ ဥေရာပသမဂၢက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္သည္ဟု ေၾကညာအၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္မွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈခံရသည့္ တပ္မေတာ္ အရာရိွႏွစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ ရခုိင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးအား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ အရန္အင္အားစာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အရန္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စုိး၏ တုိင္းမွဴးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ အရန္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအား စိစစ္ခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမတစ္ခုလုံး၏ စစ္ဆင္ေရး၊ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထက္ဌာနမွ ခ်ျပသတင္းမ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအပါအ၀င္ မူလတုိင္းမွဴး တစ္ဦး၏ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားအေပၚ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားတြင္ သာမန္အခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းခ်က္ မေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္အထိ ျဖစ္စဥ္မ်ား အတြင္း ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား အမ်ားစုႏွင့္ ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ လူအုပ္စုႀကီးမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုိးမုိးေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အင္အားသံုး၍ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ သတင္းလက္ဦးမႈ ရယူ၍ လုိအပ္သလုိ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ခ်ျပသတင္းအေပၚ လက္ေအာက္ခံ တပ္၊ ရဲ၊ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ လက္ေတြ႕အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တပ္၊ ရဲမ်ားအား လုိအပ္သလုိ အခ်ိန္မီ အကူအညီ ရရွိေရး၊ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စီမံႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္စီမံရန္ အားနည္းျခင္း စသည့္ အေရးေပၚအခ်ိန္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ၌ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အရန္အင္အားစာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ ၾကည္း ၁၉၅၇၁ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စုိးအား ဇြန္ ၂၅ ရက္ (ယေန႔) တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ပယ္လုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၌လည္း အထက္ဌာနမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားမႈအေပၚ စီမံေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ရာ အထုိက္အေလ်ာက္ တာ၀န္ရွိသည့္အျပင္ အရာရွိႀကီး၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ မူလေပးအပ္ထားသည့္ တာ၀န္မွ အျခားတာ၀န္ တစ္ခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ေသာ္လည္း အရာရွိႀကီး အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ပုိမုိအားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ ထပ္မံေတြ႕ရွိရၿပီး၊ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ တင္ျပလာသျဖင့္ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ရခုိင္ခရီးစဥ္တြင္ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ္လည္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရမည္ကို စုိးရိမ္ေနရဆဲဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ္လည္း ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနရဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ရခုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ကိုးရက္ၾကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ႏွင့္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၎၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ လာေရာက္စုေဆာင္းသည့္ ပဏာမေလ့လာေရး ခရီးစဥ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ယခင္ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္တုိင္း မွာ အသက္ေတြ ေသသြားရတာေတြ၊ ေနာက္ ကုိယ့္ရဲ႕ရပ္ရြာေတြကို စြန္႔ခြာၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးရတာေတြ၊ လယ္ယာကိုင္းကြၽန္း၊ ဥယ်ာဥ္ ျခံေျမေတြ၊ ကြၽဲႏြားေတြ ဆုံး႐ႈံးရတာေတြက ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ အရင္လာတဲ့လူေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေပၚမွာ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံတာမရွိဘဲနဲ႔ ဘဂၤါလီေတြဘက္ကုိပဲ မ်က္ႏွာလုိက္ၿပီး လုပ္ခဲ့ တာေတြရွိတယ္။ ဥပမာ ကင္တားနားတုိ႔ ယန္ဟီလီတို႔လုိေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ အခုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမွာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အရမ္း စုိးရိမ္ေနတုန္းပဲ” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသည့္ ပဏာမခရီးစဥ္သာျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ရန္ အခ်ိန္ေစာေနေသးၿပီး ၎ႏွင့္ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီတို႔၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကေထာက္ျပစရာ တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဖိအားေပးေနတာက အီးယူ ႏုိင္ငံေတြပါ။ ဒီအမ်ဳိးသမီးကလည္း အီးယူက ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ တာေတြက အီးယူလိုပဲလားလို႔ စုိးရိမ္တာေပါ့ဗ်ာ။ အီးယူလုိပဲ ဖိအားေတြမ်ားမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က သိပ္ၿပီးေတာ့မွ ျပည့္စုံႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္  Ms. Christine Schraner Burgener  ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခစုိက္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး ႀကိဳဆုိရမည့္ကိစၥလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း ရွိသကဲ့သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း မရွိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း ရွိေနသည့္ အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္အျခမ္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ တစ္သန္းနီးပါး ရွိေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ တိက်စြာ စစ္ေဆး၍ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ကုိလည္း ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕အား ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေဒၚ ခင္ေစာေ၀က ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ (ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕) နဲ႔ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိတာပဲ။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီလူစာရင္းကုိ စစ္ေဆးခ်င္တယ္။ ဒါကုိ ကူညီေပးပါဆုိရင္ သူတို႔ က ကူညီေပးမွာပဲ။ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈကုိ လုိလားတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒနဲ႔အညီစစ္ေဆးမယ့္ ဒီကိစၥကုိ လက္ခံေပးရမယ္” ဟု ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္အေရးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်တမႈ ရွိရန္လုိအပ္ၿပီး ဘက္မလုိက္ဘဲ တိက်မွ်တမႈ ရွိစြာေဆာင္ရြက္မွသာ ေရရွည္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေဒၚခင္ေစာေ၀တုိ႔က ေျပာၾကားသည္။

ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ သံုးရက္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္မွ ခိုး၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၂ ဦး ဖမ္းမိ

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္မွ ခိုး၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၂ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဇြန္၂၁ ရက္ ညေနပိုင္းက ကံမၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ပင္ေက်းရြာအုပ္စု အထက္မီးေပါက္ ေက်းရြာအနီးရွိ ေတာအုပ္အတြင္း သတင္းေပးခ်က္အရ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အမ်ဳိးသား ကိုးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးတို႔ကို လမ္းျပေခၚေဆာင္လာသူ ေလးဦးႏွင့္အတူ ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ရခိုင္႐ိုးမကိုျဖတ္ၿပီး ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇြန္ ၂၁ရက္က ဘဂၤါလီ ၁၁ ဦးနဲ႔ အခေၾကးေငြယူၿပီး လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ေလးဦး ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္ကေန ႐ိုးမကိုျဖတ္ၿပီး ၀င္လာၾကတာပါ။ သူတို႔က ရန္ကုန္ကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ လာၾကတယ္လို႔ ကနဦး စံုးစမ္းသိရပါတယ္။ ဒီေန႔ (ဇြန္ ၂၃ ရက္) နံနက္ပိုင္းကလည္း ဘဂၤါလီတစ္ေယာက္ ထပ္မိပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးကိုအမႈဖြင့္ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ကံမၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၂ ဦးကို လ၀က ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ေလးဦးအား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၆၇ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခိုး၀င္လ်က္ရိွသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိလ်က္ရိွၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ မေလးရွားတြင္ အလုပ္သြားလုပ္ရန္ ခိုး၀င္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အၿပီးတြင္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီအမ်ားဆံုး ဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ ဇြန္လအေစာပိုင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေတာင္ေပၚေက်းရြာမ်ားအား စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာၾကသည့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား အိမ္ေထာင္စုအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခိုလႈံေရာက္ရွိလာသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနအိမ္မရရွိေသးသည့္အတြက္ ခိုလႈံရာေက်းရြာသစ္မ်ားတြင္ တဲအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ေနရ

ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားအိမ္ေထာင္စုအခ်ဳိ႕ ခံုတိုင္ေက်းရြာသစ္တြင္ ယာယီတဲအိမ္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ရန္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေတာင္ေပၚေက်းရြာမ်ားကို စြန္႕ခြာထြက္ေျပးလာၾကသည့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားအိမ္ေထာင္စု တခ်ဳိ႕ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခိုလႈံေရာက္ရွိလာသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနအိမ္မရရွိေသးသည့္အတြက္ ခိုလႈံရာေက်းရြာသစ္မ်ားတြင္ တဲအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံုတိုင္ရြာသားေတြကေတာ့ ေနအိမ္ ၄၈ လံုးရပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ဆင္းလာၾကတဲ့ ပန္စည္ရြာက မိသားစု ၁၀ စုနဲ႔ ဆန္ျပာရြာက မိသားစုက ႏွစ္စုကေတာ့ေန အိမ္မရေသးဘူး။ အခုသူတို႔ တာလပတ္မိုးၿပီး တဲထိုးေနၾကရတယ္။ တဲအမိုးအကာအတြက္ တာလပတ္ေတြကိုေတာ့ ရွိတဲ့သူေတြကေပးၿပီး ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ သူတို႕အတြက္ ေနအိမ္ေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာက လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေဆာက္ေပးမယ္ လို႔ေတာ့ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နည္းတူ အလုပ္လည္းမရွိၾကဘူး။ အရင္ကေတာ့ နန္းရာကိုင္းလမ္း၊ ခေမာင္းဆိပ္လမ္းေတြမွာ ေက်ာက္ခြဲဖို႕ အလုပ္လုပ္တယ္။ တစ္ေန႔ကို ခုနစ္ေထာင္၊ တစ္ေသာင္းရတယ္။ အခုေတာ့ အလုပ္လည္း မရွိၾကဘူး။ ထိုင္ေနၾကရတယ္။ အရင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္စားေသာက္တယ္။ အခုေတာ့ ေတာင္ယာကိုလည္း မသြားရဲ မလာရဲဆိုေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၾကတယ္” ဟု ခံုတိုင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္လွက ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ခုံတိုင္ေက်းရြာရွိ ၿမိဳ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လွဴဒါန္းေသာ ေနအိမ္အလုံး ၃၀ ႏွင့္နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ လွဴဒါန္းေသာ ေနအိမ္ ၁၈ လုံးတြင္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား မိသားစု၀င္မ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ခံုတိုင္ေက်းရြာတြင္ ပူးေပါင္းေနထိုင္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ပန္စည္ရြာႏွင့္ ဆန္ျပာရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားအိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုမွာ တဲထိုးေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အလားတူေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း သြားလာရခက္ခဲသည့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကို စုေပါင္းကာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်းရြာသစ္ျဖစ္ေသာ သစ္တံုးနားခြဆံုေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္သစ္ ၁၀၄ လံုးတည္ေဆာက္ ေပးထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ားအိမ္သစ္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါသစ္တံုးနားေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိခိုလႈံ ေနၾကသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားမွာ ကိုယ့္တဲကိုယ္ေဆာက္ကာ ေနထိုင္ေနရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ ေနအိမ္ ၁၀၄ လံုးကို တည္ေဆာက္ၿပီးလို႔ အိမ္ေထာင္စု ၈၆ စု ကေတာ့ ေနအိမ္သစ္ေတြမွာ ေနထိုင္ေနၾကပါၿပီ။ ခြဲထြက္အိမ္ေထာင္စုေတြကေတာ့ အိမ္သစ္မတက္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေရာက္လာတဲ့အိမ္ေထာင္စုက်ေတာ့ သူတို႔သီးသန္႔တဲထိုးေနၾကပါတယ္။ မိုးတြင္းကာလမွာ သူတို႔ေနဖို႔တဲအိမ္ေတြမွာ အမိုးအကာအတြက္ တာလပတ္ေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာက ေတာင္းထားပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေရာက္ေနတဲ့မိသားစုက ၃၆ စုရွိပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာသားေတြနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အလုပ္မရွိၾကဘူး။ လယ္ထြန္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာကို စာရင္းေပးထားပါတယ္။ အခုထိေတာ့ လယ္မထြန္ရေသးဘူး။ လယ္ထြန္ဖို႔လည္း ဘာမွမရွိဘူး” ဟု သစ္တံုးနားခြဆံုေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

သစ္တံုးနားခြဆံုေက်းရြာသစ္တြင္ ေမ်ာက္ေခါင္းေတာင္ေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၀ စု လူဦးေရ ၁၀၄ ဦး၊ ခ႐ုေခ်ာင္းေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၇ စု လူဦးေရ ၁၆၉ ဦး၊ ပန္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၇ စု၊ လူဦးေရ ၂၂၈ ဦးႏွင့္အင္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၁ စု  လူဦးေရ ၇၀ ဦးတို႔ ေနထိုင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခိုလႈံေရာက္ရွိလာသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၃၅ စုလည္း ယာယီတဲအိမ္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သစ္တုံးနားခြဆုံေက်းရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေနအိမ္ ၄၄ လံုးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ ေနအိမ္အလံုး ၆၀ အား ေက်းရြာသားမ်ားကို လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကိစၥ ျမန္မာဘက္က တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာပိုင္နက္ ျခံစည္း႐ိုးအနီးအထိ ေနအိမ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လာေၾကာင္း သိရ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကို ဇြန္လလယ္ခန္႔က ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကိစၥ ျမန္မာဘက္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာပိုင္နက္ ျခံစည္း႐ိုးအနီးအထိ ေနအိမ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆိုရင္ ေနအိမ္ေတြက ျခံစည္း႐ိုးနားအထိ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ျခံစည္း႐ိုးအနားအထိ တိုးလာတာက လူဦးေရ တိုးလာလို႔လား။ ေနရာေျပာင္းတာလားေတာ့ မသိဘူး။ အဲဒီကန္႔ကြက္ထားတဲ့ ေနရာမွာ လူေတြ ေလ်ာ့သြားတာ မရွိဘူး။ အေဆာက္အအံုေတြလည္း အရင္အတိုင္း ေတြ႕ရေသးတယ္” ဟု ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရး အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္ခြင့္ မရွိေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမ၀င္ တုိးပြားလာမႈကုိ သတင္း ဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ မ်ား ေရာေႏွာ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးေပးရန္ ႏွင့္ အဆုိပါေနရာ၌ ေမ ၆ ရက္မွ ေမ ၈ ရက္အထိ ယာယီတဲအသစ္ ရွစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေမ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း (ေတာင္ၿပိဳ-၀ဲ ၀င္ထြက္) တံတားအနီး ရွင္းလင္းေဆာင္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီးကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႕ဒုကၡသည္မ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တုိ႔ဘက္မွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေရးရာကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားမွာ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ရပ္တည္၍ရေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ားျဖစ္၍ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္၍ မရပါေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းမွဴးက အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၁၀ ဦး ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၁၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားအား ျမန္မာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အလားတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ CCTV ကင္မရာ ေလးလုံး တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ဆုိလာမီးတုိင္ ၁၀ တုိင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမ်ားသည္ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံနယ္ေျမ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းရယူျခင္းျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းအရ မလုပ္သင့္သည္ကုိ လုပ္သည့္သေဘာျဖစ္၍ အျမန္ဖယ္ရွား ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ လူဦးေရ တုိးပြားလာမႈမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေထာက္ခံအားေပးသည့္ သေဘာေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ သတိေပး တားျမစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိေၾကာင္း ေမ၂၃ ရက္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးရွိ အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဇုန္အတြင္း တဲအသစ္မ်ား ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းေစလုိၿပီး ရိကၡာလာေရာက္ ေပးပုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရး လုိက္ပါကူညီေပးေနမႈမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၈ ရက္ ေမာင္ေတာခရီးစဥ္တြင္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးျပင္ပ၌ တရားမ၀င္ တဲထိုးေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဇုန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔အား ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီငါးဦးမွအပ က်န္ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးအၾကား (နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၄ အနီး) ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္ယာ ေက်းရြာေန အဲဖ္တာအာလြမ္ အပါအ၀င္ မိသားစု၀င္ ငါးဦးသည္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲရွိၿပီး က်န္းမာေရး ဆိုးရြားစြာျဖင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ခံစားေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပသျဖင့္ အဆိုပါတင္ျပခ်က္အေပၚ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ရာ တရား၀င္ လက္ခံေရးစခန္းမွ တစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၃-၄-၂၀၁၈ ရက္တြင္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ ၀င္ထြက္ဂိတ္ (ႏွစ္ႏီုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး)မွ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ စိစစ္ေရးစခန္းသို႔ အဲဖ္တာအာလြမ္ ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီစာရင္းကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ အပါအ၀င္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခုိင္အမ်ဳိး သားပါတီ တင္ျပ

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေတြဟိုတယ္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားစာရင္းကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပေနမႈအပါအ၀င္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms.Christine Schrane Burgener ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္  ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက တင္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ဘဂၤါလီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ ညိႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားစာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက မွားယြင္းေဖာ္ျပေနမႈကို ၎တို႔ပါတီအေနျဖင့္ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ စစ္ေတြဟိုတယ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚမွာ လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္အစိုးရကေန ေၾကညာေနတဲ့လူဦးေရ ရွစ္သိန္းတို႔၊ ကိုးသိန္းတို႔၊ တစ္သန္းတို႔ အဲဒီအေရအတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက လံုး၀လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိပါတယ္။ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရခိုင္ေတြနဲ႔ ဘဂၤါလီေတြ အတူတူေနေနၾကတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာ ဘဂၤါလီအေရအတြက္ဟာ တစ္သန္းနီးပါးပဲရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားဆံုးက ေမာင္ေတာနဲ႔ဘူးသီးေတာင္။ ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုမွာ လူဦးေရ ခုနစ္သိန္းေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုထြက္ေျပးၾကတာက က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ဘယ္သူမွမေျပးဘူး။ ေမာင္ေတာနဲ႔ဘူးသီးေတာင္က လူေတြေျပးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေမာင္ေတာနဲ႔ဘူးသီးေတာင္က လူအကုန္းလံုးေျပးမွ လူဦးေရ ခုနစ္သိန္းေလာက္ပဲျဖစ္မွာ။ ဒါေပမဲ့ ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူး သီးေတာင္က ဘဂၤါလီေတြ အကုန္လံုးထြက္ေျပးတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္၀က္ေလာက္က ဒီမွာက်န္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုမ်ား အဲဒီရွစ္သိန္းတို႔၊ ကိုးသိန္းတို႔ တစ္သန္းနီးပါးတို႔ ဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုး၀လက္မခံဘူးလို႔ ဒီကိစၥကို” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီလူဦးေရမွာ ၁၃ သိန္းရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ေျပာၾကားထားသည္။

“ေနာက္တစ္ခုကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရထားတဲ့ပါတီက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားစုရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကာယကံရွင္ခံစားေနရတဲ့ ရခိုင္နဲ႔ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ ေနာက္တစ္ခုက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အႏိုင္ရထားတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရကေသာ္ လည္းေကာင္း ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေခၚယူတာတို႔၊ ေဆြးေႏြးတာတို႔၊ ညိႇႏိႈင္းတာတို႔၊ တိုင္ပင္တာတို႔၊ ကမ္းလွမ္းတာတို႔ ဒီေန႔ထက္ထိ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မရွိတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာင္ေတာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္တိုင္း အသက္ဆံုးရံႈးမႈအပါအ၀င္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ားမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္  ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေျမပံုႏွင့္စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းအခ်ဳိ႕သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးျပင္ပတြင္ တရားမ၀င္ တဲထိုးေနထိုင္ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး  ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၊သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမိသားစု၀င္မ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမရွိေသာ ဘဂၤါလီေက်းရြာျဖစ္ေသာ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။