တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားခဲ့သူမ်ားထဲမွ ဘဂၤါလီေျခာက္ဦး ထပ္မံ၀င္ေရာက္

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားခဲ့သူမ်ားထဲမွ ဘဂၤါလီ ေျခာက္ဦးသည္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က တစ္ဦးႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ငါးဦး စုစုေပါင္း ေျခာက္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔က ျပန္၀င္လာသူမွာ ယခင္ေတာင္ၿပိဳ လက္၀ဲၿမိဳ႕ ေရတြင္းျပင္ေက်း႐ြာအုပ္စုေတာင္ရြာေန အိမ္ေထာင္စု အမွတ္(၂၀၇)မွ မာမြတ္ ရာကီအူလႅာ အသက္ ၃၉ ႏွစ္ (ဘ) ေနာ္တူ မွတ္ပုံတင္အမွတ္(ယ) ၁၀၈၃၉၉ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္က ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု အလယ္ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု အမွတ္ (၁၂၂) တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ မိသားစု၀င္ ငါးဦးျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး မူဟာမတ္ အီႏူ(ဘ) ႏူရဲဟူဆိန္၊ (၄၃ ႏွစ္) ယိုနာလိုင္လာ (ဘ) ဦးလွေအာင္ (၄၃ ႏွစ္)၊ လိုက္လာေဘ ဂြင္(ဘ) မာမတ္ဟူဆိန္ (၆၅ ႏွစ္)၊ မာမတ္ ဆူရာ(ဘ)မူဟာမတ္အီႏူ၊ (၁၆ ႏွစ္) ႏွင့္ မူဟာ မတ္ရာယတ္(ဘ)မူဟာမတ္အီႏူ (၁၂ ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ၀င္ေရာက္လာသူအား ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းေခါင္းေဆာင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစိုးထြန္းႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္႔ဇင္ ဦးစီးအဖြဲ႕က ျပန္လည္လက္ခံ စစ္ေဆးေရး႐ုံးတြင္ စိစစ္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး NV ကတ္ကို ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၀င္ေရာက္လာသူအား ကူးစက္ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းတြင္ ညအိပ္ရပ္နားေစၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လွဖိုးေခါင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။