တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အရာမွ် တူညီျခင္းမရိွဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီ႐ိုဂူတာရက္စ္က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ရေၾကာင္း ဂူတာရက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အမုန္းတရားမ်ား လံႈ႔ေဆာ္မႈကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ တစ္သားတည္းရပ္တည္ၾကရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဆင္ေျပညီညြတ္မႈရိွေအာင္ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မတ္ ၂၆ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ေတြ႕ဆုံပြဲေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား (ျပည္ပသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္) ကို ဘဂၤါလီမ်ားဟု ရည္ညႊန္းေခၚဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအေခၚအေ၀ၚအရ ၎တို႔သည္ ႏိုုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရလည္းေကာင္း တူညီျခင္းမရိွေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘဂၤါလီေတြက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုတာေၾကာင့္ တင္းမာမႈေတြ မီးေမႊးသလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Dhaka Tribune က ေဖာ္ျပသည္။

ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလိုက္သုတ္သင္မႈ ေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ အဓိကစစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လအေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းစစ္ဆင္ေရးသည္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့စင္ျမင့္၌ သူ႔အေပၚ ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရမႈကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ဂူတာရက္စ္က “႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ သူတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးေသခ်ာေစဖို႔ အေျခအေနရပ္ေတြ ေနသားတက်ရိွေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းကို ပထမဆံုးၾကည့္႐ႈရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြာေရာက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းခရီးစဥ္အတြက္ ယခုတိုင္ မီးစိမ္းျပျခင္းမရိွေသးေပ။

ဂူတာရက္စ္သည္ ႏုိင္ငံတကာမီးေမာင္းမ်ားေအာက္၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔၏ အတိဒုကၡမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္ကိစၥကို လေပါင္းအတန္ၾကာ ခ်ိန္ဆေနခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ေပးပို႔ထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၈၀၃၂ ဦးအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု စိစစ္ရရွိသူ စုစုေပါင္း မတ္ ၁၉ ရက္အထိ ၅၅၆ ဦးရွိလာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ေပးပို႔ထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၈၀၃၂ ဦးအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု စိစစ္ရရွိသူ စုစုေပါင္း မတ္ ၁၉ ရက္အထိ ၅၅၆ ဦးရွိလာၿပီး ယင္း ၅၅၆ ဦးအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္က လႊဲေျပာင္းလာလွ်င္ ျပန္လည္စိစစ္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ႔သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၃၇ စု၊ လူဦးေရ ၈၀၃၂ ဦး၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လိုမႈ ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္၍မရႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံလက္မွတ္မ်ားမရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ပံုစံပါအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ (သို႔မဟုတ္) လက္ေဗြ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမပါရွိျခင္း၊ ပံုစံေခါင္းစဥ္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ပံုစံနံပါတ္ႏွင့္ ျဖည့္သြင္းရက္စဲြမ်ားမပါရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားႏွင့္ လက္ေဗြမ်ားမပါရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယခင္ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လက္မွတ္ႏွင့္နံပါတ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ျပမထားသျဖင့္ စိစစ္၍မရႏိုင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ မိဘမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနရပ္လိပ္စာမပါရွိ၍ ဆက္စပ္ရွာေဖြရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာလိုသူ၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ယခင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ျပဳစုထားေသာ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ဓာတ္ပံုတို႔ကို ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း ေပးပို႔လာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၏ အရည္အေသြးမျပည့္မီမႈေၾကာင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး၍ မရႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာတူညီထားေသာ သတ္မွတ္ပံုစံမဟုတ္သည့္ ၈၀၃၂ ဦးအား အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ အိမ္ေထာင္စုဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရြာအမည္၊ လူတစ္ဦးခ်င္းအမည္ကို အနီးစပ္ဆံုး တိုက္ဆိုင္စိစစ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေပးပို႔လာသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၈၀၃၂ ဦးအနက္ ၃၆၃ ဦးသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ ျပန္လည္၍ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ က်န္ရွိသူမ်ားအား အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မတ္ ၁၉ ရက္အထိ စိစစ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့သူ ၁၉၃ ဦး ထပ္မံစိစစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦးႏွင့္ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူေလးဦး ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ခ႐ိုင္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ေရနံမရဲစခန္းအပိုင္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦးႏွင့္ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူေလးဦး ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရက္ ၂၀ အတြင္း ဘဂၤါလီ ၂၅ ဦးႏွင့္ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ေျခာက္ဦးအထိ ဖမ္းမိခဲ့သည္။

မတ္ ၁၉ ရက္က မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ေရနံမရဲစခန္းအပိုင္ ပုသိမ္မံုရြာလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၅၄/၂ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မသကၤာသူေလးဦးအား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ ၎ေလးဦးမွာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ၁၀ ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၂၅၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အခေၾကးေငြယူကာ လမ္းျပေခၚေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔လမ္းျပေခၚေဆာင္လာသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦးအား ေလးဖာလံုခန္႔အကြာ ေတာစပ္တြင္ မတ္ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါနဲ႔ဆို ဖမ္းမိတာငါးႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ဒီလထဲမွာေပါ့။ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးနဲ႔ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ေျခာက္ဦးအထိရွိပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ ဒီေလာက္အထိ ဖမ္းမိတာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ အခုႏွစ္က ပိုစိပ္လာတာေပါ့။ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြကို စစ္ေဆးခ်က္အရေပါ့။ သူတို႔ေျပာတာကေတာ့ ဒီကေန ရန္ကုန္သြားမယ္။ ၿပီးရင္ မေလးရွားထြက္မယ္ေပါ့။ အဓိက,ကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ပါပဲ။ ေအးခ်မ္းသာယာမႈရွိေအာင္ပါ။ ခိုး၀င္လာသူေတြက အၾကမ္းဖက္တို႔ဘာတို႔နဲ ႔ဆက္သြယ္မႈေတြရွိၿပီး ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးတဲ့အလုပ္ေတြလုပ္မွာ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ရပါတယ္။ ဒီလိုဖမ္းဆီးရမိေအာင္ ကူညီခဲ့တဲ့သတင္းေပးျပည္သူေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးထင္ေအာင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္ဖြယ္မရွိဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေျပာၾကား

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးသည္ ေအာင္ျမင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအား တားဆီးေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာက လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ေအာင္ျမင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေအအမ္ေအမူဟစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရးသည္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု မယံုၾကည္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ကုသိုလ္ျဖစ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ မူဟစ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၅ ဦးခန္႔သာ ျပန္လည္လက္ခံမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုိ႔ျပင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ခံရမႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျပန္ၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မူဟစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကားထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္မည့္ ဒုကၡသည္ ၈၀၀၀ ၏ အမည္စာရင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တုိ႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ျပန္ရန္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိဟု စိုးရြံ႕ေနသည္။

Ref: AFP

ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀း၌ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္

ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီအစည္းအေ၀း၌ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က မတ္ ၆ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ေသာ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚဆုံးျဖတ္ခ်က္ (Conclusion) အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအား ဆက္လက္အကူအညီေပးေရး၊ မီဒီယာမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ Fact-Finding Mission အား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး (ICC) ၏အခြင့္အာဏာျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ခံႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အနိမ့္ဆုံးသို႔ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအား ဦးတည္၍ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလႊာ အျမန္ဆုံးတင္သြင္းေရး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး ထြက္လာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ၿဗိတိန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Rushanara Ali ဦးေဆာင္၍ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀၂ ဦးတို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘဂၤါလီပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံဖိအားေပး၊ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈခုံ႐ုံး (ICC) သို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္အား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Boris Johnson ထံသို႔ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀း၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထုိသုိ႔ ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာစာတြင္ ျမန္မာစစ္ဘက္မွ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား (မူရင္းတြင္႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ဖိႏွိပ္ခံေနရမႈမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ား၊ စစ္ဘက္ႏွင့္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ စစ္ဘက္က ေထာက္ကူေပးေသာ လူအုပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ား (မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) အမ်ဳိးသမီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား (မူရင္းတြင္႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ေဘးကင္းစြာ ျပန္လာေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ နည္းလမ္းမရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မတီမ်ားစြာ ဖြဲ႕စည္းေနျခင္းမွတစ္ပါး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အရပ္ဘက္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တိုးတက္ေအာင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟုလည္း စြပ္စြဲထားသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို ႀကီးထြားေအာင္သာ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ား ေသေက်ဒဏ္ရာရေစေအာင္ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စစ္ဘက္က ခန္႔အပ္ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ဆိုးရြားစြာေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္းဟုလည္း ေရးသားစြပ္စြဲခ်က္မ်ားပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ပါရွိသည္။

ထုိသုိ႔ ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေပးပုိ႔ခဲ႔ေသာစာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာ (Rohingya) ဆိုေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအားလုံးက လက္မခံသည့္အသုံးအႏႈန္းအား ေတာက္ေလွ်ာက္သုံးႏႈန္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ပဋိပကၡ စတင္ခ်ိန္ကပင္ အစဥ္တစ္စိုက္ စြပ္စြဲလာသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔၌ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားအား တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ၁၀ ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ မတ္ ၆ ရက္ ညပုိင္းသတင္းထုတ္ျပန္မႈ အမွတ္စဥ္ ၅ တြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေပးပုိ႔ခဲ႔ေသာ စာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က ၎တုိ႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၆ မွ အမွတ္စဥ္ ၁၇ အထိ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စခန္းမ်ားမွေန၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပး

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျခံစည္း႐ိုး တည္ေဆာက္ေနသည္ကို ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ သတိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတြင္ ေနထုိင္ေနၾကေသာ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စခန္းမ်ားကိုစြန္႔ခြာၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း နယ္ေျမခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းမွစၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအနက္ ၆၀၀၀ ခန္႔သည္ ႏွစ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ေနထုိင္ေနၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔ကို ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္ သေဘာမတူမီ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ယာယီစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ မၾကာမီသီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ကိုက္အနည္းငယ္သာေ၀းေသာ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္၌ ကင္းလွည့္မႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း နယ္ေျမခံေခါင္းေဆာင္ ဒီမိုဟာမက္က ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပို႔ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မိသားစု ၁၅၀ ခန္႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ ႀကိမ္၊ ၁၅ ႀကိမ္ခန္႔ ေၾကညာခ်က္မ်ား ေအာ္ဟစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ထြက္ခြာၾကရန္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ နယ္ေျမတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ပါက အေရးယူခံရမည္ဟုပါ၀င္ေၾကာင္း အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ စခန္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ေတာင္းဆုိထားေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္မရရွိပါက ျပန္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကို သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကိုယ္တုိင္က မျပန္လိုၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္လက စတင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ၾကန္႔ၾကာေနရသည္။ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မၾကာေသးခင္ သီတင္းပတ္မ်ားက နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သံဆူးႀကိဳးစည္း႐ိုးကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး လက္နက္ကိုင္မ်ား ေစာင့္ၾကပ္သည့္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဥပေဒအရ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာေနရာတြင္ လာေရာက္ေနထုိင္သည့္ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ ခန္႔အား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါရွိျခင္း ရွိ မရွိ စာရင္းေကာက္ယူစစ္ေဆးမည္

ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ႐ိုင္အရာရွိအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားက No Man Land ဧရိယာရိွ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဥပေဒအရ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာ No Man Land ဧရိယာတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ ခန္႔အား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါရွိျခင္း ရွိ မရွိ စာရင္းေကာက္ယူ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္းၿပီး No Man Land ဧရိယာရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါ၀င္သည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေၾကညာထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြမွာပါတဲ့ လူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ဒီ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ပါမပါ။ ေနာက္ ARSA ရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သားသမီးေတြလည္းပါတယ္။ ဦးေဆာင္တဲ့တစ္ေယာက္က။ အဲဒီလိုသိရတယ္။ ဒါက ရဲဘက္ကသတင္းေပါ့။ အတည္ေတာ့မျပဳႏုိင္ေသးဘူး။ အဲဒါကို မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္းၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕ေတြကို သြားေတြ႕တယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြကို စာရင္းေကာက္မယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေဒတာေတြရၿပီဆိုရင္ ဒီအထဲမွာ အၾကမ္းဖက္သမား ပါ မပါ ပထမဆံုးစိစစ္မယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျခံစည္း႐ိုးႏွင့္ Zero Line အၾကား ၎တို႔ေနထိုင္ေနသည့္ No Man Land ဧရိယာသည္ ေနထိုင္ခြင့္မရွိသည့္ေနရာျဖစ္၍ ျမန္မာဘက္မွ ဥပေဒအရရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံတကာဖိအားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘာကိုရည္ရြယ္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သံုးသပ္တာကေတာ့ No Man Land မွာ၀င္ေနတယ္။ ေရရွည္ေနႏိုင္ေအာင္ ေနာက္ကအဖြဲ႕အစည္းေတြက စားနပ္ရိကၡာေဆး၀ါးစသည္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြေပးေနတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က No Man Land မွာေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လံုျခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရွင္းရလင္းရမယ္။ ဒီ ၆၅၀၀ ေက်ာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က လံုျခံဳေရးအရ ဒီဘက္က ေဆာင္ရြက္သင့္တာကို ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္ ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြ ထပ္တိုးလာေအာင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားတာ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က မစ,စေအာင္ သူတို႔က အဲဒီနားမွာေနတယ္။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထုတ္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကဘက္လာတဲ့ မီဒီယာေတြကို သတင္းအမွားေတြ မဟုတ္မမွန္တာေတြ ေျပာတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဘဂၤါလီမ်ားမွာ ကမၻာအ၀န္းသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျခြင္းခ်က္မရွိျပန္လည္လက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံသားေပးရန္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

No Man Land ဧရိယာမွ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာေစေရးအတြက္ ျမန္မာဘက္မွ အတင္းအက်ပ္ေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအ၀င္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနေၾကာင္းလည္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လာလိုသည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ စိစစ္လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လူမေနသည့္ေနရာ၌ ေသာင္တင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ နယ္စပ္ေဆြးေႏြးပဲြဲ က်င္းပမည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား လူမေနေသာေနရာရွိ ဂ်ယ္ပါတိုလီဒုကၡသည္စခန္း၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လူမေနသည့္ေနရာ၌ ေသာင္တင္ေနေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ ခန္႔၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ နယ္စပ္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လက လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က ႏွိမ္နင္းမႈတစ္ရပ္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ လူအုပ္ထဲတြင္ အဆိုပါလူေပါင္း ၆၀၀၀ သည္ အစပထမ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ ၎တို႔က သူတို႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ကုလသမဂၢႏွင့္ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပုိင္မ်ားအား ၎တို႔အား၀င္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီ အႀကီးအကဲ မိုဟာမက္အဘူကာလမ္က ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိတစ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ တြမ္ဘ႐ူနယ္စပ္ေနရာအနီး ေသာင္တင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေသာင္တင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၎တို႔၏မူရင္းဌာေနသို႔ ျပန္ၾကေစေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏အကူအညီကို လိုလားေနသည္ဟု ကာလမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီကိုေရာက္တာနဲ႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကို သူတို႔လိုလားတာလဲဆိုတာ သိရမွာပါ” ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္းက တြမ္ဘ႐ူရွိ ယင္းေနရာသို႔ ျမန္မာ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ၀န္ႀကီးက ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပန္လာရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကမ္းလွမ္းမႈကို မလိုက္နာပါက ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအား သတိေပးခဲ့သည္။

လူမႈမီီဒီယာ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ဗီဒီယုိဖိုင္တစ္ခုတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္စုိးသည္ သံဆူးႀကိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ျခံစည္း႐ိုးကိုေက်ာ္လ်က္ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ လွမ္း၍စကားေျပာခဲ့ပံုကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

အဆိုပါလူမေနသည့္ေနရာ၌ ေရာက္ေနေသာဒုကၡသည္မ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ျခံစည္း႐ိုးအနီး၌ မၾကာေသးမီက ကတုတ္က်င္းမ်ား တူးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔စြာ ေနထုိင္ေနရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေနရာကေနထြက္မွျဖစ္မယ္။ မဟုတ္ရင္ သူတို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုပစ္လိမ့္မယ္” ဟု အသက္ ၃၂ အရြယ္ရွိ ရာရွစ္အာမက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံက အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိးအား ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ဂ်ယ္ပါတုိလီဒုကၡသည္စခန္းမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားက ျမန္မာစစ္သားမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေနၾကစဥ္ (Photo- AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ နီးပါးကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးအား ကေနဒါႏုိင္ငံက ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိးအား ဒီဇင္ဘာလက ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္အလားတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ကေနဒါက အဆုိပါဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၈၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

“႐ုိဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ လူသားဆန္မႈကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ျပစ္မႈေတြမွာ ကေနဒါက တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ရပ္တည္ ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ကေနဒါႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခ႐ုိင္စတီယာဖရီးလန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ရပါမယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားတြင္ အဆုိပါတပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိ၏ ကေနဒါတြင္ရွိႏုိင္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းအျပင္ ၎ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းမႈမ်ားကုိ တားျမစ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ဖြယ္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္လက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ခုိလႈံေနခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က ၎တုိ႔၏ စစ္ဆင္ေရးသည္ အရပ္သားမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။

Ref ; AFP

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔ရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ဘာလူခါလီဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ဦးတည္သြားေနေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား (Photo: AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ရာတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ  ျမန္မာတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားလ်က္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ခရီးသြား ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးတို႔ကို ထရန္႔အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ လြယ္ကူသြားေစရန္ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္က ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔ မွာပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ လူနည္းစု ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုဥပေဒၾကမ္း စတင္သက္၀င္လာပါက ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒအရ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားက သက္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အဆုံးသတ္ၿပီဟု အတည္မျပဳမခ်င္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာပုံစံမ်ားကို ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုဥပေဒၾကမ္းကို အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးက႑မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေထာက္ခံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္ သားအစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္ထံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကိုလည္း အားေပးထားသည္။

ARSA ဟု ေခၚေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲစခန္းမ်ားအား တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈကို တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္  ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ နီးပါး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးသည္  ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားႏွင့္ အရပ္သား မခြဲျခားဘဲ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ မီး႐ိႈ႕ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က ယင္းရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားအား စုံစမ္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္  ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို တားဆီးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ေတြနဲ႔ တျခားလူနည္းစုေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပမာဏဟာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္”ဟု အထက္လႊြတ္ေတာ္ လက္နက္ကုိင္ ဌာနမ်ားေကာ္မတီဥကၠ႒ ဂြၽန္မက္ကိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။