မုတ္သံု၀င္လာပါက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

မုတ္သုံ၀င္ေရာက္လာပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါကဲ့သုိ႔ေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အင္အားနည္းေသာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ ေသေက်ပ်က္စီးႏုိင္ကာ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာပါက ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက သတိေပးေျပာၾကားသည္။

အာဆာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ာ၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းသုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားသူမ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သံတမန္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကုိေရွး႐ႈ၍ အရာရာကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျပာဆုိေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကမူ ထုိသို႔ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာအလယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈရွိေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲေနသည့္ပုံစံမ်ဳိး ပုံေဖာ္ေနသည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားည္။

“မုတ္သုံ၀င္လာရင္ ဒုကၡေတြမ်ားကုန္မယ္။ ဒုကၡမ်ားတဲ့အခါက်ရင္ အဲဒီမွာ ေသၾက၊ ေက်ၾကေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ျဖစ္လာရင္တကယ့္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကို အဆုိးျမင္ၿပီးေတာ့ ၀ုိင္းၿပီးေတာ့အျပစ္ဖုိ႔ဖုိ႔ ျပင္ထားတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျပာေနတာက မုိးရြာေတာ့မယ္။ ဒီဒုကၡေတြ ေရာက္ေတာ့မယ္။ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျမန္ျမန္စတင္ပါ။ အဲဒါမွ ဒီလူေတြအတြက္ အဆင္ေျပမယ္ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ မုိးရြာလုိ႔ အဲဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ ေျပာထားတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ တာ၀န္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားသူမ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား အဓိကပါ၀င္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီး အဆုိပါသေဘာ တူညီခ်က္တြင္ ႏွစ္လအၾကာ၌ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ရမည္ဟူေသာ စာသားပါ၀င္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ လက္ခံရန္ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး၊ မြတ္စလင္လူမ်ဳိး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ စာ ရင္းတစ္ခုကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားသူမ်ား ျဖည့္စြက္ရမည့္ပုံစံပါရွိၿပီး အဆုိပါပုံစံမ်ားကုိ Soft Copy ၊ Hard Copy မ်ား ေပးထားေသာ္လည္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းသည့္အခါ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါပုံစံမ်ား ျဖည့္ရမည္ဆုိသည္ကုိ မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အဆုိပါပုံစံမ်ား ျဖည့္ရမည္ကုိ ဒုကၡသည္မ်ားအား အသိေပး ေျပာထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း အျမန္ဆုံးစတင္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံလုိက္ပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ား က်သြားမည္ျဖစ္ကာ ထုိသုိ႔ ျပန္လည္လက္ခံၿပီးသူမ်ားကုိ ၎တို႔၏ မူလေနရာ သုိ႔မဟုတ္ မူလေနရာႏွင့္အနီးဆုံးေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မူလအလုပ္အကုိင္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္သည့္အခါ ကူညီေထာက္ပံ့ရမည့္အေနအထားမွ လြတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စံႏႈန္းသည္လည္း ထုိအတုိင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔မူလေနရာေတြမွာ ျပန္ေရာက္ၿပီး မူလအလုပ္အကုိင္ေတြလုပ္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ တျခားအလုပ္အကုိင္ေတြလုပ္ၿပီး ၀င္ေငြအခြင့္အလမ္းေတြ ရလာၿပီဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီမႈေတြ မလုိေတာ့ဘူး။ ေရရွည္မွာ အဲဒီအတုိင္းပဲ ေျဖရွင္းမွရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရတုိေျဖရွင္းခ်က္ေရာ၊ ေရရွည္ေျဖရွင္းခ်က္ေရာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ပဲလုိတာ” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကုိ ေမ ၁၇ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အစုိးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ယခင္ေပးပို႔ထားသည့္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး မြတ္စလင္ ၇၇၈ ဦးႏွင့္ ဟိႏၵဴ ၄၄၄ ဦးအျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ၈,၀၃၂ ဦးအနက္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္ေန႔အထိ) စိစစ္ၿပီး ၁,၁၀၁ ဦးအား ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ တုိးပြားလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ရွင္းလင္း၍ ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထုိးႏွက္ခ်က္ အသစ္မ်ား ဖန္တီးထားသည္ဟု သုံးသပ္ၿပီး မရွင္းလင္းဘဲထားျခင္းျဖစ္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ရွိ ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားအား တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ျမန္မာပုိင္နက္အတြင္း လူမေနရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ တုိးပြားလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ျမန္မာလုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္း၍ ရေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ရွင္းလင္းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထုိးႏွက္ခ်က္ အသစ္မ်ား ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ၿပီး မရွင္းလင္းဘဲထားျခင္းျဖစ္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ျခံစည္း႐ုိးအျပင္ဘက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ယာယီတဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တုိးလာၿပီး ၎တုိ႔အား ရွင္းလင္းမႈ မလုပ္ေဆာင္ရျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဇာ္ေဌးက The Daily Eleven သတင္းစာသုိ႔ သုံးသပ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းဟာ ျမန္မာ့ပုိင္နက္ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ေတြ အဲဒီေနရာမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေနလုိ႔မရဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ေနေနၾကတယ္။ ဒီလုိေနတာကို ျမန္မာအစုိးရက ဘာျဖစ္လုိ႔ မရွင္းသလဲ။ အမွန္က ျမန္မာဘက္က ရွင္းလုိ႔ရတယ္။ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ သေဘာအတုိင္း ရွင္းလုိ႔ရတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ရွင္းတဲ့အခါက်ရင္ ျပႆနာေတြ ဖန္တီးဖုိ႔ သူတို႔ဘက္မွာ CCTV ေတြ တပ္ထားတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ အျခမ္းမွာ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ့္ႏုိင္ငံ နယ္ေျမပုိင္နက္ျဖစ္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အရ လုပ္လုိ႔မရတာကို လာလုပ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က က်ဴးေက်ာ္ေတြ ဖယ္သလုိေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလုိ ဖယ္လာေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာအစိုးရက အဲဒီမွာ ရွင္းၿပီဆုိရင္ ျမန္မာ့လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ ရဲနဲ႔လုပ္ရမွာ။ လုပ္တဲ့အခါက်ရင္ ဒီမွာတာေမြမွာ ျဖစ္သလုိမ်ဳိး ဆႏၵျပသလုိပဲ။ ဟုိမွာက်ေတာ့ အဲဒီမွာရွိတဲ့ မိသားစုေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒါ ေတြကုိ ဖယ္တဲ့အခါမွာ အဲဒီမွာ ဓာတ္ပုံေတြ၊ ဗီဒီယုိေတြ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပက္ပက္စက္စက္ ထုိးႏွက္ခ်က္ အသစ္ေတြလုပ္ဖို႔ ဖန္တီးထားတယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သုံးသပ္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီသုံးသပ္ခ်က္ ရထားတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သူတို႔ကုိ မလုပ္ဘဲ ထားထားတာ။ လုပ္လုိက္ရင္ ရတယ္။ သို႔ေသာ္ လုပ္လုိက္ရင္ သူတို႔ေထာင္ေခ်ာက္ဆုိတာ သိတဲ့အတြက္ ဒီေထာင္ေခ်ာက္ထဲကုိ မ၀င္ဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ လာေရာက္ေန ထုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ မပါေသာ္လည္း ၎တို႔အား အဆုိပါ ေနရာတြင္ ေရရွည္ေနႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ INGO မ်ားက ကူညီေထာက္ပ့ံေနၿပီး ထုိသုိ႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳၿပီးေတာ့ ကူညီေနတယ္။ အဲဒါေတြလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ျပတယ္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ။ ဘာကို ရည္ရြယ္ထားသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိမ်ဳိး လုပ္ေနသလဲဆုိတာ ၾကည့္လုိက္ရင္ အဲဒီမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ အျခမ္းမွာ ခုိေအာင္းဖုိ႔ က်င္းေတြတူးတယ္။ ဘန္ကာေတြ ေဆာက္ထားတယ္။ တကယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲေဖာ္သလုိေပါ့ေနာ္။ အဲဒီပုံစံနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ အဲဒီမွာ ေဆာက္ထားတယ္။ ေဆာက္ထားေတာ့ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲဆုိေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲေတြ ကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေျပာလုိ႔ရတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒါေတြလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအရ လုပ္လို႔မရဘူး။ လုပ္လုိ႔မရတဲ့အတြက္ အဲဒါေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကန္႔ကြက္ထားတယ္။ ေစာေစာက ေျပာတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြကိုလည္း ကန္႔ကြက္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ အျခမ္းမွာ ဘန္ကာေတြ ေဆာက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ကန္႔ကြက္ထားတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးတြင္ ေနထုိင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဦးေဆာင္သူမွာ ဒင္းန္မုိဟာမက္ ဆုိသူျဖစ္ၿပီး ၎သည္ အာဆာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ အခုိင္အမာ ေထာက္ခံအားေပးသူ ျဖစ္ကာ ၎ကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရး အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဒင္းန္မုိဟာမက္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာအစိုးရက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရဘက္ကုိ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ စာရင္းမွာ ပါလာၿပီး အဖမ္းခံရမွာလည္း ေၾကာက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ မေနဘူး။ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ရြာေတြမွာ ေျမေနရာ ငွားၿပီးေနတယ္။ ၿပီးရင္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းနားမွာေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီးထဲမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး ေနေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးသပ္ခ်က္က နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွာ ေနထုိင္တဲ့ အုပ္စုႀကီးထဲကေနၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာကိုလည္း မွားယြင္းတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေပး၊ အမွားအယြင္းေတြ ပုံေဖာ္ေနတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ အျခမ္းသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ အေျခခ် ေနထိုင္ႏုိင္ေရးကိစၥ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစုိးရက အဆင္ေျပေအာင္ မည္မွ်ပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ေနေသာ္လည္း အဆင္ေျပမႈရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာင္း၊ မေကာင္း အေပၚ မူတည္ေနသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အစုိးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

 

ျခံစည္း႐ုိးအျပင္ဘက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတုိးလာ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ယာယီေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေနသည္ကို ေမ ၂၃ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ျခံစည္း႐ိုးအျပင္ဘက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ လူဦးေရႏွင့္ မိသားစုမ်ားတုိးလာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေနရာတြင္ ေမ ၆ ရက္မွ ေမ ၈ ရက္အထိ ယာယီတဲအသစ္ ရွစ္လုံးေဆာက္ လုပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေနရာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္ခြင့္ မရွိေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမ၀င္တုိးလာမႈကုိ သတင္း ဖလွယ္ မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေမ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း (ေတာင္ၿပိဳ-၀ဲ၀င္ထြက္) တံတားအနီးရွိ ရွင္း လင္းေဆာင္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္ျခား ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ယာယီေနထိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတာ၀န္ရွိသူမ်ား ဧၿပီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

အလားတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ CCTV ကင္မရာေလးလုံး တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုံျခဳံေရးဆုိလာမီးတုိင္ ၁၀ တုိင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံနယ္ေျမ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သတင္းရယူျခင္းျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းအရ မလုပ္သင့္သည္ကုိ လုပ္သည့္သေဘာျဖစ္၍ အျမန္ဖယ္ရွားေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိ မိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ လူဦးေရတုိးလာမႈမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေထာက္ခံအားေပးသည့္ သေဘာေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕လာမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ရန္အတြက္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ သတိေပး တားျမစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးရွိ အေဆာက္အအံုမေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဇုန္အတြင္း၌ တဲအသစ္မ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းေပးေစလုိၿပီး ရိကၡာလာေရာက္ေပးပုိ႔ေနမႈမ်ားႏွင့္ လုံျခဳံေရးလုိက္ပါကူညီေပးေနမႈမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေမ၂၃ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမွဴးမ်ားအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာဘက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ Boundary Line တြင္ ထရိန္း ေက်းရြာ၌ လူသတ္မႈ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား စီးလာေသာယာဥ္ ခ်ဳံခိုတုိက္ခုိက္ခံရမႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီ ေမာ္လ၀ီဟာရွိမ္းတို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ARSA အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ARSA အဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါေနရာတြင္ ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္ စု ၁၀၅၀ တြင္ အိမ္ေထာင္စု ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ စာရင္းသြင္းထားၿပီး ရိကၡာထုပ္မ်ား ရေနၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးအၾကား (နယ္စပ္မွတ္တိုင္ – ၃၄ အနီး)တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁၃ ရက္တြင္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ ၀င္ထြက္ဂိတ္ (ႏွစ္ ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအနီး) မွ ေတာင္ၿပိဳ လက္၀ဲ စိစစ္ေရး စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဲဖ္တာအာလြမ္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားက ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မူးယစ္ေဆး ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး

ဧၿပီ ၆ ရက္က တက္နက္ဖ္ေကာ့ဘဇားအေ၀းေျပးလမ္းတြင္ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားေပၚမွ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ ယာဘေဆးျပားမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျပသခဲ့စဥ္ (Photo – AFP)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းမႈကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ေမ ၂၄ ရက္တြင္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူ ကိုးဦးေသဆံုးခဲ့ရာ ၁၀ ရက္အတြင္း ေသဆံုးသူ ၅၂ ဦး ထက္မနည္းရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ တစ္ရွိန္ထိုးတက္လာသည့္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈ အထူးသျဖင့္ ယာဘဟု ေခၚဆိုေသာ မက္သာဖက္ တမင္းေဆးျပားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ယင္းႏွိမ္နင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားကမူ ယင္းေသဆံုးမႈမ်ားသည္ တရားလက္လြန္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သူ ကိုးဦးအနက္ႏွစ္ဦးသည္ မာဂူရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မူးယစ္ေဆး အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူမ်ားအၾကား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ခ႐ိုင္ရဲအရာရွိခ်ဳပ္ အီလီ အက္စ္ဟိုဆနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ Fen ႏွင့္ Comilla ခ႐ိုင္တို႔တြင္ ေလးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး အျခားေနရာတြင္ ေနာက္ထပ္သံုးဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရဦးစီးသည့္ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (NHRC) က  မူးယစ္ေဆး ႏွိမ္နင္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း၊ တရားလက္လြန္သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ေဆးျပားသန္း ၄၀ ခန္႔ကို စံခ်ိန္တင္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆးျပားသန္း ၂၅၀ မွ ၃၀၀ ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ;AFP

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ဟိႏၵဴမ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ Amnesty ၏ အစီရင္ခံစာကို မယံုၾကည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလး ၉၉ ဦးအထိ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဘူဟာဆန္မာမြတ္အလီက အံ့အားသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၂၃ ရက္က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုတြင္ ေမးျမန္းခ်က္တစ္ခုကို ေျဖၾကားရာ၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႕  အစီရင္ခံစာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္က်လြန္းေနရသလဲဟု သူက ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရျခင္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ေၾကာင္း မာမြတ္အလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီတို႔က မီးဖုိေခ်ာင္သုံးဓားမ်ား၊ ေဂၚျပားမ်ား၊ ကိုင္းညႇပ္ ကတ္ေၾကးရွည္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ထိုလက္နက္မ်ားျဖင့္ စစ္အေျခ စိုက္စခန္းမ်ားကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းအား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သလဲဟု သူက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ ယခုအစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေပၚ အပ်က္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို သူကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူတို႔ကအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ဟု ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုကို သူက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးကို ျမန္မာႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အလြန္ခက္ခဲေနေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေပးပို႔ထားေသာ ဒုကၡသည္စာရင္း ၈၀၃၂ မွ ၂၀၀၀ ကို ျမန္မာဘက္က စစ္ေဆးအတည္ ျပဳၿပီးၿပီဟု မာမြတ္အလီက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ရဲကင္းမ်ားကုိ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အာဆာက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေက်းရြာစုမ်ားတြင္ လူအစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆာသည္ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ပါ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ယခုေတြ႕ရိွ ခ်က္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ဟိႏၵဴမ်ားကိုအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာအဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာမြတ္အလီအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Dhaka Tribune)

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး ၉၉ ဦးအထိ အစုလိုက္ အျပဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ ့၏ ရုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဘူဟာဆန္ မာမြတ္အလီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တစ္ခုတြင္ ေမးျမန္းခ်က္တစ္ခုကို ေျဖၾကားရာ၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ အစီရင္ခံစာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္က်လြန္းေနရသလဲဟု သူကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခ်ိဳ ့ရိွေကာင္း ရိွႏိုင္ေၾကာင္း မာမြတ္အလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီတို႔က မီးဖုိေခ်ာင္သုံးဓားမ်ား၊ ေဂၚျပားမ်ား၊ ကိုင္းညွပ္ကက္ေၾကးရွည္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အျခားလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းအား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သလဲဟု သူကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ ယခုအစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အပ်က္လကၡဏာ ေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သူကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူတို႔က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ဟု ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း တစ္ခုကို သူကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးကို ျမန္မာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အလြန္ခက္ခဲ ေနေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ာကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေပးပို႔ထားေသာ ဒုကၡသည္စာရင္း ၈၀၃၂ ထဲက ၂၀၀၀ ကို ျမန္မာဘက္က စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးၿပီဟု မာမြတ္အလီက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ရဲကင္းမ်ားကုိ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ARSA က ေမာင္တာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေက်းရြာစုမ်ားတြင္ လူအစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA အေနျဖင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္ရာတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ယခုေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက ညႊန္ျပလ်က္ရိွသည္။

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးရွိ အေဆာက္အအုံ မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ဧရိယာသုိ႔ သယ္ေဆာင္မႈ ရွိေနသျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ လုံျခံဳေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးအား ေခၚယူအသိေပး

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အုတ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးရွိ အေဆာက္အအုံ မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဧရိယာသုိ႔ သယ္ေဆာင္လာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ လုံျခံဳေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္းဟု ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးအား ေခၚယူအသိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury အား ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ အမွတ္ (၃၄) ႏွင့္ (၃၅) အၾကား နယ္စပ္ လုံျခဳံေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးကာ သတိေထာက္လႊာကို ေပးအပ္သည့္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း အနီးရွိ အေဆာက္အအုံ မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ဘန္ကာမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားမႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ထားသည့္ကိစၥအား ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အုတ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးရွိ အေဆာက္အအုံ မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဧရိယာသို႔ သယ္ေဆာင္လာေနမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးအား ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္လုံျခဳံေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဘန္ကာမ်ား ဖယ္ရွားေပးေရးႏွင့္ အျခား အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို တားဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာသြားရန္ ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈ လြဲမွားေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ တားဆီးေပးရန္လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို ICC သို႔တင္ရန္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ႀကိဳးပမ္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုကုိ ဧၿပီလ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အစိုးရကသေဘာတူေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရုံး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ႀကိဳပမ္းမႈမ်ားကို ၿဗိတိန္က ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖ္ိဳးေရးေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္သည့္ ၿဗိတိန္အေထာက္အပံ့ကို အျပည့္အ၀ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္လည္း ၄င္းတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပါင္သန္း ၁၀၀ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ၿပီး ထိုပမာဏမွာ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနပုံရေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တုန္းက ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ ပမာဏျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း မေတြ ့ရသကဲ့သို႔ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွန္သမွ်ကိုလည္း မေတြ႕ရေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔က ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေရာက္မွ ဗီဇာျငင္းပယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္လည္း တားျမစ္ခံခဲ့ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုံုျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာရိွေသာအဖဲြ႕၀င္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အတိုက္အခံလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စုေပါင္းအေရးယူေရးမည့္ စိတ္ကူးသည္ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ရသည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္အားလုံးကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံမႈနည္းလမ္းကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC တြင္ ပါ၀င္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။

ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွလာပုံကို ၄င္းအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ဆိုသည့္ စီရင္ထုံးတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြမည့္ ICC ၏တရားစြဲဆုိေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူးဒါး၏ လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း ေကာ္မတီက ႀကိဳဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာလက လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ သံတမန္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းစြာျပန္လာႏိုင္ေရးကို ၄င္းတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္သာမက ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီ ၆၈၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား လူမေနသည့္ ကမ္းေျမာင္ေဒသမွ ထြက္ခြာသြားရန္ ေလာ္စပီကာမ်ားျဖင့္ သတိေပးမႈ ျပန္လည္ျပဳလုပ္

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအၾကား လူမေနသည့္ ကမ္းေျမာင္ေဒသမွေန၍ ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာသြားရန္ အမိန္႔ေပးသည့္ ေလာ္စပီကာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မႈကို ျမန္မာလံုျခံဳ ေရးတပ္မ်ားက ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ၇၀၀,၀၀၀ အနက္ အမ်ားစုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ္လည္း ပမာဏ အနည္းငယ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ရွိ ၾကားခံနယ္ေျမတစ္ခု၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါေဒသ၌ ေသာင္တင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ယင္းေနရာမွ ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ အမိန္႔ေပးသည့္ ေလာ္စပီကာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း သေဘာတူခဲ့သည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ သံဆူးႀကိဳး ကာရံထားသည့္ အျခားဘက္တြင္ စခန္းခ် ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ေနရာမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုသီတင္းပတ္အကုန္တြင္ သတိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေလာ္စပီကာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဘဂၤါလီ အသိုင္းအ၀ုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ နယ္ျခားေဒသ ကန္႔သတ္ဇုန္၌ တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“သူတို႔ မေန႔က အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။ ဒီမနက္မွာလည္း ထပ္ၿပီးလႊင့္ပါတယ္။ ဒါက သိပ္ကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရၿပီး နာၾကည္းေအာင္လုပ္ေနတာပါ” ဟု ယင္းေဒသ၌ ေနထိုင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မိုဟာမက္အရစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤါလီဘာသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးလက္ေအာက္၌ရွိေသာ ေနရာမွေန၍ ထြက္ခြာသြားျခင္း မျပဳပါက တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ဦးစီးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မန္ဇူ႐ူးဟက္ဆန္ခန္းက ယင္းအေနအထားကို ၎တို႔အေနျဖင့္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔က စခန္းအနီးက နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးေတြတစ္ေလွ်ာက္က သစ္ပင္ေတြမွာ ေလာ္စပီကာေတြ ခ်ည္ထားတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတိျပဳမိပါတယ္” ဟု ဟက္ဆန္ခန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref; AFP

ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအုံ မေဆာက္လုပ္ရဇုန္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာဘက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အား ေတာင္းဆုိ

ဒုတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အစုိးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ေမ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု- Dhaka Tribune)

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရဇုန္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္အတြက္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကုိ ေမ ၁၇ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အစုိးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဒုတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ မစၥတာရွာ ဟီဒူလ္ဟတ္ခ္တို႔က ပူးတြဲသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပူးတြဲအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးထားရွိမႈ အေျခအေန၊ လုံျခံဳေရးအစီအမံမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းႏွစ္ခုအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအၾကား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေခၚယူေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က UEHRD လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ထုတ္ေပးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ျပန္လည္ေခၚယူေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ စိစစ္ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ယခင္ေပးပို႔ထားသည့္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး မူဆလင္ ၇၇၈ ဦးႏွင့္ ဟိႏၵဴ ၄၄၄ ဦးအျပင္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ၈၀၃၂ ဦးအနက္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္ ေန႔အထိ) စိစစ္ၿပီး ၁၁၀၁ ဦးအား ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နတ္ျမစ္ေျမာက္ပိုင္း ကုန္းနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၄ ပါ အခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအံုမေဆာက္လုပ္ရ ဇုန္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျပန္လည္ေခၚယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ေရးပုံစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည့္သူ မ်ားအၾကား နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္၌ ၾကားစခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနျဖင့္ အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေရးသည္ ျပန္လည္ေခၚယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အလားတူ တတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းအား ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ ႏွင့္အခ်ိန္တို႔အား သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။