ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔က ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္

ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္က ကူတူပါေလာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား (Photo – AFP)

ၾသဇာအာဏာႀကီးမားေသာ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက တားျမစ္ပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ သိန္းႏွင့္ခ်ီလ်က္တုိ႔ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးဖြယ္ရွိသည္ဟု အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာ ၀င္အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ၾသဂုတ္လအေႏွာင္းပိုင္းက စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက စြပ္စြဲထားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၂၀,၀၀၀ ကို ထြက္ေျပးရေစကာ မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ခိုလံႈခဲ့ရေစသည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးသည္ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္သည္ဟု ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ကုလသမဂၢ ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦး၏ ပထမဆံုးစြပ္စြဲခ်က္ကို သံေယာင္လိုက္လ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္အား ေနာက္ထပ္သတိေပးမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆင္က ၎အေနျဖင့္ အလြန္႔အလြန္ ဆုိးရြားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားဟု ေခၚဆုိထားသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတလာဆင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအအေပၚ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အေနျဖင့္ တံု႔ျပန္ႏုိင္သည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရာမ်ားကို တရား၀င္ခရီးသြားေရာက္မႈမ်ားအား ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည့္ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကနဦးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလည္း ေကာ့ဘဇားေဒသတြင္ မိႈလိုေပါက္ေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အျမဲတမ္းေနထုိင္ရာ ျဖစ္မသြားေစရန္အတြက္ အာမခံခ်က္ရရွိရန္ လိုလားေနသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွစ၍ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား၏  ဒုကၡတရားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေျပာဆုိခဲ့ပံုရသည္။

ျမန္မာျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“မေန႔က (ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က) မနက္က ေဆြးေႏြးမႈကို အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္) မွာ MoU လက္မွတ္ေရးထုိးပါမယ္” ဟု ရဲမွဴးႀကီး မ်ဳိးသူစိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ သူကျငင္းဆိုခဲ့သည္။

Ref ; Reuters

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔ကို လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရရွိထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားအား စုစည္းသံုးသပ္ေနဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္ ေျပာၾကား

ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ေဒါင္းနင္းလမ္းရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနအိမ္မွ ထြက္လာေသာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔အား လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ရွိ မရွိ သံုးသပ္ရန္အတြက္ အလြန္ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ၿဗိတိန္တြင္ ရရွိထားေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔ကုိ ျပဳမူဆက္ဆံမႈသည္ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ေနသည္ဟုလည္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားအား အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ႐ႈတ္ခ်ရန္အတြက္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္         ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္ထားျခင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈေျမာက္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (Amnesty International) က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္၏ မွတ္ခ်က္ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ အက်ပ္အတည္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးဆံုး ျဖတ္ရန္အတြက္ ၿဗိတိန္က အေထာက္အထားမ်ား ရရွိထားေၾကာင္းကို ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က တင္ျပလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေလဘာပါလီမန္အမတ္ ယာစမင္းကူေရရွီက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖိအားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က “ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လာခြင့္မျပဳမခ်င္း ဒီအက်ပ္အတည္း၊ ဒီသုတ္သင္မႈဟာ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီသြားမယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ သေဘာတူပါတယ္” ဟု ပါလီမန္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ ကို မဆံုးျဖတ္မီ ထပ္မံေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး “လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈဆုိတာ စည္းကမ္းႀကီးႀကီး သံုးစြဲရမယ့္ ဥပေဒေရးရာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုပါ။ ေလ်ာ္ကန္တဲ့ တရားေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါဘဲ ဒီအသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တြန္႔ဆုတ္ပါတယ္” ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အက်ပ္အတည္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မွန္ကန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျပသရန္ ယခုအခ်ိန္အထိ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့ေၾကာင္း ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က စြပ္စဲြခဲ့သည္။

“ကမၻာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သိကၡာႀကီးမားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို ရင္ဆုိင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့မႈကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အေလးျပဳေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကို ႐ႈတ္ခ်ဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံကို ျပန္လည္သင့္ျမတ္ဖုိ႔ အခုခ်ိန္ဟာ အရမ္းအေရးႀကီးေနပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကဒါကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ခုခ်ိန္ထိပ်က္ကြက္ေနတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး” ဟု ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; Independent

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရလုံျခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း လကၡဏာအေျခအေနရွိေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးလာေရာက္သည့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရလုံျခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ား(ရုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္း)အေပၚ မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း လကၡဏာ အေျခအေနရွိေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးလာေရာက္သည့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Jeff Merkley ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ ညေနပုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္းရွိ Lotte Hotel တြင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းရာ၌ ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔မလာေရာက္မီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးစြာသြားေရာက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေနရာမ်ားစြာသြားေလ့လာခဲ့ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတုိ႔အား ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္အျပင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Jeff Merkley ကေျပာၾကားသည္။

”ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ဟာ အဓိကအခ်က္အလက္ရွာေဖြဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၂၃ မတုိင္ခင္နဲ႔ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနတုိးတက္မႈေတြကုိ အခ်က္အလက္ရွာေဖြဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီမုိကေရစီကုိ သြားေနတဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အရပ္သားအစုိးရအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ မွ်တခြဲေ၀သုံးစြဲေနပါတယ္။   ျမန္မာမွာ ထူးျခားတဲ့ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡေတြ ရွိေနေသးတယ္။ အဓိက အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡေတြက ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ေနရတယ္။ အဓိကျပည္နယ္ေတြကေတာ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရႈံ႕ခ်တယ္။ ARSA အဖြဲ႕လုံျခံဳေရးကင္းစခန္းေတြကုိ ျပင္းထန္တဲ့ တုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ေသဆုံးမႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရႈံ႕ခ်တယ္။ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြဟာ ဒုကၡမ်ဳိးစုံနဲ႔ၾကံဳေတြ႕ေနတာကုိ သိရွိခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေဒသခံအုပ္စုမ်ားရဲ႕ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ၾကမ္းတမ္းေသာတုံ႔ျပန္မႈအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အႀကီးအက်ယ္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေစခဲ့တယ္” Jeff Merkley ကေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေဒသခံအုပ္စုမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္  ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ ဆိုးဝါးေသာအေျခအေနမ်ားသည္ မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္းလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္မ်ားဖြင့္ေပးကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရန္  ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအားခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း Jeff Merkley ကေျပာၾကားသည္။

”ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈရမွာ၊ ဒုကၡသည္ေတြက ေျပာျပတာေတြကုိလည္း အမ်ားအျပား ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြ၊ ခင္ပြန္းေတြ သူတုိ႔မ်က္ေစ့ရွိမွာ အသတ္ခံခဲ့ရသလုိ၊ ဇနီးေတြ၊ သမီးေတြ အဓမၼက်င့္ခံခဲ့ရတာေတြလည္း ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးဟာ မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္းရဲ႕ လကၡဏာအေျခအေနေတြပါ”ဟု Jeff Merkley ကေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔သြားေရာက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအားသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ပုပ္ပြေနသည့္ အေလာင္းသံုးေလာင္း ေတြ႕ရွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုပ္ပြေနသည့္ အေလာင္းသံုးေလာင္းအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔က လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေသာင္ပညာေက်းရြာ ေခ်ာင္းစပ္၌ လူတစ္ဦးေသဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းအရ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ရာ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေ၀သာလီေဂါက္ကြင္း အေနာက္ဘက္ ေသာင္ပညာေခ်ာင္းစပ္၌ ပုပ္ပြေနသည့္ အေလာင္းတစ္ေလာင္း၊ နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ပုပ္ပြေနသည့္ အေလာင္းႏွစ္ေလာင္း စုစုေပါင္း အေလာင္းသံုးေလာင္းအား လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္လ်က္ လည္ပင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္စီျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ႔သျဖင့္ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စံုစမ္းခ်က္မ်ားအရ ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ၿမိဳ႕မကညင္တန္းရပ္ကြက္ေန မူဟာမတ္အီဒ ရစ္(၂၅)ႏွစ္၊ အဘူဟိုက္ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္ ဟာမိတ္ တူေဆာင္း (၂၂) ႏွစ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး တရားခံအား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ျပင္ျဖဴနယ္ေျမရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဘဂၤါလီအရပ္သားမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ ခ်မွတ္ထားသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က စြပ္စြဲ

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ တန္ခါလီဒုကၡသည္စခန္းအား ႐ုိက္ကူးထားေသာဓာတ္ပုံ (Photo- AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္ထားျခင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈေျမာက္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ (AI) က ဒုကၡသည္ ၆၂၀,၀၀၀ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးရသည့္ အက်ပ္အတည္း၏ အေၾကာင္းရင္းဇာစ္ျမစ္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာတစ္လႊားက ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာၾကၿပီး ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ မီး႐ႈိ႕ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔သည္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္ လက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတရားအရ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အဆုိျပဳေသာ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ကုိ လက္ခံရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့မႈႏွင့္အတူ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္း မရွိေသးေပ။

AI အဖြဲ႕က ယခုအက်ပ္အတည္းဆီသုိ႔ ဦးတည္လာေစသည့္ ႏွိပ္ကြပ္ခံရမႈႏွစ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကုိ အစီရင္ခံေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏွစ္မ်ား ခ်ီလ်က္ၾကာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔၏ ဘ၀မ်က္ႏွာစာအားလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အဓိကေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားသည္ ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ေသာ ဘ၀သုိ႔ေရာက္ေအာင္ ေဘာင္ခတ္ခံရသည္ဟု AI ၏ ေလ့လာခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၀ ပါရွိေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈျဖင့္ လူသားဆန္မႈကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ၏ ဥပေဒေရးရာစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားရာ ေဒသတစ္ခုပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့သုံးလက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရက္စက္တဲ့ အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရးမတုိင္မီ အခ်ိန္အၾကာႀကီးကတည္းက ဒီကိစၥဟာ ရွိခဲ့တယ္” ဟု AI အဖြဲ႕မွ သုေတသနဆုိင္ရာ အႀကီးတန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး အင္နာေနးစတက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကင္းမဲ့ေစေသာ စနစ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ခြဲျခားကန္႔သတ္ကာ ခ်ဳိးႏွိမ္၍ ထားခဲ့သည္ဟုလည္း အင္နာေနးစတက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ ကူညီပံ့ပုိးမည္

ဥေရာပသမဂၢ အီးယူအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က ၎အေနျဖင့္ ေအဆမ္အစည္းအေ၀းမစတင္မီအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အေစာပိုင္းေဆြးေႏြးမႈမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတခ်ဳိ႕ကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့တာဟာ ဒုကၡသည္ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပုိးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖုိ႔နဲ႔ ဒုကၡသည္စီးဆင္းမႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြဟာ အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အခုကိစၥေတြကို အခုမနက္ပိုင္း ကနဦး အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈအတြင္းမွာလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု Federica Mogherini က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခိုင္မာစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ကူညီအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ Federica Mogherini သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 1 တြင္ က်င္းပေနသည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) ၌ ဥေရာပသံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အာရွ-ဥေရာပေဆြးေႏြးပြဲ (ေအဆမ္) ကို အာရွႏွင့္ ဥေရာပေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးတူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပလာခဲ့သည္။

တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေမရိကန္ဆန္ရွင္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆိုးဆံုးနစ္နာေစသလား

ARSA အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းေနသည့္ က်န္ရစ္သူဟိႏိၵဴမိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ ARSA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြက ဘဂၤါလီေတြကို လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ဖိႏွိပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ဘဂၤါလီ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ခိုင္းေစမႈေအာက္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆီ ထြက္ေျပးမႈေနာက္ကြယ္မွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံရမႈကို ႏိုင္ငံတကာက မ်က္ကြယ္ျပဳသြားၿပီး ဒုကၡသည္အေရးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမႈေနာက္ကြယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တစ္ေက်ာ့ျပန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူဖို႔အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေျဖေလွ်ာ့အၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ GSP Scheme ကို တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အဆင့္မမီ ျမန္မာပို႔ကုန္ေတြေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္မည္ရရ ခံစားခြင့္ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီလိုရထားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ေတာင္ ခံစားခြင့္ရဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ႀကိဳးပမ္းေနဆဲအဆင့္မွာ အေမရိကန္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ တေက်ာ့ျပန္၀င္လာတာက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ နစ္နာပါတယ္။

အေမရိကန္ဆန္ရွင္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေစခ်င္တာက အေမရိကန္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လူ႔ အခြင့္အေရး တက္ၾကြသူေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးမပိတ္ဆို႔ေစခ်င္တာ၊ ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြ ဖယ္ရွားေစခ်င္ တာက အေမရိကန္ကုန္သည္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားလက္ထက္မွာ အိုဘားမားေၾကာင့္ အေမရိကန္ဆန္ရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာကို ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဆက္လက္ထားရွိဖို႔ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလို အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ၀ိေရာဓိေတြကို ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံခ်ည္းပဲနစ္ နာေစမလားလို႔ေမးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခ်ည္းပဲ နစ္နာမွာေတာ့မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကေန ပိုမိုတင္သြင္းလာတဲ့သြင္းကုန္နဲ႔ ပို႔ကုန္အေျခအေနေတြ ဒါေတြအားလံုးကို ရပ္ဆုိင္းလိုက္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဘက္မွာလည္း နစ္နာမႈေတြ ရွိေနမွာပါ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံလည္း နစ္နာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း နစ္နာေနတဲ့ၾကားမွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေမရိကန္က အီရတ္ကို က်ဳးေက်ာ္ၿပီး တုိက္ခိုက္သလိုမ်ဳိးအထိ အေျခအေနဆိုးမသြားေအာင္ အစဥ္အလာ အားထားရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ပဲ ပိုနီးကပ္သြားၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကိုပဲ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသြားေစမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (AMCHAM Myanmar) မွာ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၀န္ထမ္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထားၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၁၆၀ ေလာက္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး AMCHAM Myanmar က ျပဳလုပ္တဲ့ Asean Business Outlook Survery အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနတဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးခ်ဲ႕မယ္ဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္ထားမႈေတြလည္း ပ်က္သုဥ္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနက တကယ့္ကို အက်ပ္အတည္းျပန္ဆိုက္သြားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Normalization လို႔ေခၚတဲ့ ပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေျပာင္းမယ္လုပ္တာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရမယ့္ကာလ ျဖစ္ေနတယ္။ ေရွ႕မွာျမင္ေနရတဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြက ပိတ္ဆို႔မႈတို႔ ဒဏ္ခတ္မႈတို႔ ျပန္လာေတာ့မယ့္အေနအထား အသံေတြ ထြက္ေနတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ မဲခြဲဖို႔ေတာ့ မရွိေလာက္ဘူး။ ခြဲမယ္ဆိုလည္း တ႐ုတ္တို႔ ႐ုရွားတို႔က ဗီတိုလုပ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ကာေပးႏိုင္ေတာ့ ခြဲမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္တို႔ အီးယူတို႔ရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြက ျပန္လာဖို႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြက မေကာင္းဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံတကာမွာ သူတို႔ရဲ႕ Argenda နဲ႔ Narrative လို႔ ေခၚတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ေတြရွိတယ္။ သမၼတအုိဘားမား လက္ထက္တုန္းက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအေနနဲ႔ ထုတ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ၾကြားတယ္။ သမၼတထရန္႔ တက္လာတယ္။ အဲဒီလို ထုတ္မၾကြားေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို Argenda မရွိေတာ့ဘူး။ ထရန္႔လက္ထက္မွာ ျဖစ္ေနတာက ေျမာက္ကိုရီးယားက ပိုၿပီးေတာ့ အေရးပါေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥက Democratization မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အဆက္အဆံျဖတ္ပါဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ Narrative က ေျပာင္းသြားၿပီ။ အဲဒီလို ေျပာင္းသြားတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေကာင္းတဲ့အလားအလာလို႔ မျမင္ဘူး။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ျပန္ၿပီးေတာ့ ႐ုန္းကန္ရမယ့္ အေနအထားရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ေျပာခ်င္တာက အရင္တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျပည္ပမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြရွိခဲ့ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့  NCGUB ရွိတယ္။ ဦးပီတာလင္းပင္တို႔ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပထမ တာ၀န္ယူခဲ့တယ္။ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းတို႔ ရွိတယ္။ NCUB ကိုေအာင္မိုးေဇာ္တို႔လည္း လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံျဖစ္တိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ေလာ္ဘီႀကီးငယ္ လႊတ္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ၾကရင္ သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုေတြလည္း လာတာပဲ။ လာေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အားေကာင္းေတာ့ သူတို႔ကို ဖယ္ထားလို႔ရတယ္။ ဖယ္ထားတယ္ဆိုတာက ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ မတင္နဲ႔ဦး အေရးသိပ္မပါေသးဘူး ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔။ အဲဒီလိုနဲ႔ သူတို႔ေနခဲ့ရတယ္။ ဒီကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ NCGUB, NCUB တို႔က အေရးပါခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုပါလာရာကေန အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာခ်ိန္မွာ အျပင္မွာလုပ္တဲ့ NCUB လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ NCGUB လည္း မရွိေတာ့ဘဲ ေလဟာနယ္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္သြားေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလာ္ဘီအုပ္စုေတြ တက္လာတယ္။ ဒါကသဘာ၀ပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းနဲ႔ ေျပာျဖစ္ေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာေတြ ေျပာျဖစ္တယ္။ သူေျပာတာက လက္ရွိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရက International Grass Suit Movements ေတြကို နားမလည္ဘူးတဲ့။ ဒါလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာ လုပ္သင့္တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္တာက ႏုိင္ငံတကာမွာ တစ္ခ်ိန္က လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေအာက္ေျခလႈပ္ရွားမႈႀကီးက ေတာ္ေတာ္ႀကီးပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီကိုသြားၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အစိုးရရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔သြားၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးမလုပ္ပါနဲ႔ဆိုေတာ့ ေဘာ္စတြန္က သူတို႔ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ေတြ ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကုန္သြယ္တာ ဘာမွ မရွိသေလာက္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမလုပ္ပါဘူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးလိုက္တယ္။ တကယ္လည္း ကုန္သြယ္မႈက မရွိဘူးကိုး။ အဲဒီလိုလုပ္ေတာ့ တစ္ၿမိဳ႕ၿပီးတစ္ၿမိဳ႕တိုးလာတယ္။ ေနာက္ပိတ္ဆံုးက် ကုမၸဏီႀကီးေတြပါ လိုက္နာလာရတယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒါေတြကိုျပန္ၿပီးေတာ့ လွည့္ေျပာင္းသင့္တယ္။ ဆိုလိုတာက ႏုိင္ငံတကာမွာအရင္တုန္းက Campaign လုပ္ခဲ့တဲ့အင္အားစုေတြ ျပန္ဖိတ္ေခၚလိုက္။ ျပန္ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ တို႔ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေနၿပီ ၀ိုင္းကူညီၾကဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ Directions ကို ျပန္လွည့္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံတကာခရီးစဥ္ေတြမွာ Campaign လုပ္ခဲ့သူေတြနဲ႔ ျပန္ေတြ႕ဖို႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေတြ႕ျဖစ္ခဲ့ဘူး။ မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့ Social Capital လို႔ေခၚတဲ့ လူမႈအရင္းအ ျမစ္ေတြက အေဟာသိကံျဖစ္သြားတယ္။ ဆံုး႐ံႈးသြားတယ္။ အဲဒီအျပင္ ပိုၿပီးဆိုးတာက အခု ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးလည္းျဖစ္လာေတာ့ ရန္သူေတြပါ ျပန္ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္” လို႔ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ သံုးသပ္ေျပာၾကားပါတယ္။

 

■ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေမရိကန္ဆန္ရွင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို တက္ေရာက္ဖို႔ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔  အာရွခရီးစဥ္ကိုထြက္ခြာသြားခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူဖို႔ တင္းမာတဲ့ အဆုိျပဳခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ရီပက္ဘလီကင္နဲ႔ ဒီမိုကရက္အမတ္ေတြက ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ကူညီမႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျဖတ္ေတာက္ဖို႔နဲ႔ အေမရိကန္ဗီဇာ  ပိတ္ပင္မယ့္ ဒါမွမဟုတ္ ျပန္လည္ပိတ္ပင္မယ့္ အႀကီးတန္းစစ္အရာရွိေတြကို အိမ္ျဖဴေတာ္က သတ္မွတ္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဂြၽန္မက္ကိန္းအပါအ၀င္ အထက္လႊတ္ေတာ္က ပါတီႏွစ္ရပ္စလံုးပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႕ကလည္း ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္မွာ  ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဲဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ပတၱျမားေတြကို ျပန္လည္ ပိတ္ပင္မႈအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တင္သြင္းမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို  ျပန္လည္ခ်မွတ္ဖို႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြကို သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိတဲ့ အႀကီးတန္း စစ္အရာရွိေတြကို တာ၀န္ခံေစမွာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ အဲဒီလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြအတြက္ ရပ္တည္ေပးမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ မက္ကိန္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္က အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက  ျမန္မာႏိုင္ငံက်ဴးေက်ာ္ခံရတဲ့ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈကို အေစ့အငံုေလ့လာဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ခမီ၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္နဲ႔ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္တုိင္းရင္းသားေတြအျပင္ အစိုးရနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ ဘဂၤါလီေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကို ARSA အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီေတြက လည္လွီးသတ္ျဖတ္တာကိုလည္း ေလ့လာဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤါလီေတ ြအစုလိုက္အျပံဳ လိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ခြာေနတာက ဘဂၤါလီဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ေသြးထိုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖိႏွိပ္လို႔ ထြက္ေျပးရတဲ့ပံုစံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနတာေတြ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ၊ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ေရာက္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို စနစ္တက်ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တည္ေထာင္ၿပီး လူမႈစီးပြားဘ၀ တုိးတက္မႈ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့တဲ့အျပင္ ARSA အၾကမ္း ဖက္ဘဂၤါလီေတြက လက္ရွိမွာ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေနတာေတြကိုလည္း မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔နဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အားေပးဖို႔ႀကိဳးပမ္းမႈပံုစံ တစ္ေက်ာ့ျပန္စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကိုပဲ အားျပဳေနတာ ျမင္ေနရပါတယ္။

 

၂၀၁၆  ႏို၀င္ဘာ 13 GSP ရၿပီး အေမရိကန္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေန

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္  GSP Scheme ကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဆင့္မမီ ျမန္မာပို႔ကုန္ေတြေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္မည္ရရ ခံစားခြင့္မရွိေသးပါဘူး။ ဒီလို ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အက်ဳိးမခံစားရျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနအထိ အေမရိကန္-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံက တင္ပို႔မႈက ၄ ဒသမ ၃ သန္းရွိၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ျမန္မာ့သြင္းကုန္က ၃၈ ဒသမ ၅ သန္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ အေမရိကန္ရဲ႕ သြင္းကုန္တင္ပို႔မႈက ၁၁ ဒသမ ၈ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၄၆ ဒသမ ၃ သန္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၁ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၆၇ ဒသမ ၂ သန္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၆ ဒသမ ၂ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၈၁  ဒသမ ၁ သန္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၃၂ ဒသမ  ၁ သန္း ရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၀၈ ဒသမ ၁ သန္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၉ ဒသမ ၈ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၁၄ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၉ ဒသမ ၈ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၁၄  ဒသမ ၉ သန္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၃၂ ဒသမ ၁ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၆၃  ဒသမ ၈ သန္း၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၈ ဒသမ ၆ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က၂၃၂ ဒသမ  ၁ သန္း၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၇ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၄၇၀  ဒသမ ၈ သန္း၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၄၆၉ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ ဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၀ ဒသမ ၃ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၃၅၆  ဒသမ ၄ သန္း၊ ၂၀၀၃ ခု ႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၆ ဒသမ ၉ ျမန္မာ့ပို႔ ကုန္က ၂၇၅ ဒသမ ၇ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခု ႏွစ္ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထိ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆီ တင္ပို႔ႏုိင္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ အေမရိကန္က သြင္းကုန္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီတင္သြင္းခဲ့ရာမွာလည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေအာက္ပဲ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၄၈ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၆၅ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ၂၀၁၃ ခု ႏွစ္မွာ ၁၄၅ သန္းေက်ာ္ကိုပဲ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံဆီ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ကေတာ့ သုညအေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာဆို ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆီ သန္း ၃၀ ဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုုန္ကေတာ့ ၁၄၅ သန္းေက်ာ္ပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၉၂ ဒသမ ၉ သန္း ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ကလည္း ၉၂ ဒသမ ၉ သန္းပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၄၃ ဒသမ ၈ သန္း ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ ၂၂၇ ဒသမ ၁ သန္းပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၂၄၄ ဒသမ ၇ သန္း ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ ၁၉၂ ဒသမ ၉ သန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ေဒၚလာ ၂၆၀ ဒသမ ၁ သန္းနဲ႔ အေမရိကန္ သြင္းကုန္က ၁၆၁ ဒသမ ၃ သန္းရွိခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအၿပီး အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ရရွိအၿပီးမွာ ျမန္မာ- အေမရိကန္ကုန္သြယ္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ GSP Scheme က အက်ဳိးမ်ားစြာ ရေနတာ မရွိေသးပါဘူး။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ပို႔ကုန္အမယ္ ၁၀၄ မ်ဳိး ခန္႔၊ တန္ဖိုးစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ခန္႔တင္ပို႔ခဲ့ရာမွာ GSP အက်ဳံး၀င္တဲ့  ကုန္စည္တန္ဖိုးက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ သန္းပဲရွိၿပီး GSP အခြင့္အေရး ရရွိမယ္ဆို အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္မွာ ၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈက႑ကို ျပန္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္လည္း စုစု ေပါင္း ျမန္မာပို႔ကုန္ထဲမွာ အေမရိကန္ GSP ရရွိခံစားခြင့္ရတဲ့ ပုိ႔ကုန္ဟာ ေဒၚလာ ၁၇ သန္းေက်ာ္သာရွိေနတာကလည္း ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ ရွားပါးမႈနဲ႔ ပို႔ကုန္သံုးဆျမႇင့္တင္ေရး အိပ္မက္ကို ထိုးႏွက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနျပန္ တယ္လို႔ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေဒၚလာ ၁၇ သန္းေက်ာ္ ရထားတဲ့ က႑ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ခရီးေဆာင္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ အိတ္၊ လက္ဆြဲ အိတ္လို အိတ္ေဆာင္ပစၥည္းငယ္ေတြ၊ ပဲ အေျခာက္၊ ပဲနီေလး၊ ပဲစိမ္း၊ ပ်ားရည္၊ တာ ရွည္ခံေအာင္ျပဳျပင္ထားတဲ့ သစ္သီးေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ အလူမီနီယံပစၥည္းေတြဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေစ်းကြက္ရွိၿပီးသား ထုတ္ကုန္ေတြ ျမန္မာကေန အေမရိကန္ကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ အညီတုိးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ အထူးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္ မွာ အေမရိကန္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္၀င္လာရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးအပ္ထားတဲ့ GSP Scheme ဟာ အလိုအေလ်ာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရခုိင္အေရးမွာ အစိုးရလုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးသလား

တစ္ကမၻာလံုးက မီဒီယာေတြက ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖိအားေပးေရးသားေနခ်ိန္မွာ အစိုးရဘက္က တုံ႔ျပန္မႈေတြက ေႏွးေကြးခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက သတင္းမွားေတြကို ကန္႔ကြက္ႏုိင္မႈမရွိသလို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း သတင္းမွားေတြေရးသားေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနေတြကို ျဖစ္စဥ္အမွန္နဲ႔ ရွင္းလင္းကန္႔ကြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့ေနာက္မွာ အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆအမွားမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က စတင္တဲ့ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က်မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံတကာကို ထြက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းေပမယ့္ သတင္းအမွားေတြက ကမၻာတစ္ပတ္ပတ္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈ မိန္႔ခြန္းကိုေတာင္ နားလည္လက္ခံၾကမႈမရွိေတာ့ဘဲ အခ်ိန္မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္ကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူတာ၊ ခ်ီးျမႇင့္ထားတဲ့ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတြ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းတာအျပင္ လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအထိပါ အရွိန္ျမႇင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

“ရခိုင္ အေရးျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာျဖစ္ေနတာ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာက တကယ့္ Crisis ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလိုေျပာရသလဲဆို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္က နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္သတင္းစာရဲ႕ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဆာင္းပါးပါတယ္။ အဲဒီ ေဆာင္းပါးမွာ ဘာပါသလဲဆိုေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။ သူ႔လက္ထဲက ကေလးကို ဆြဲယူၿပီးေတာ့ မီးပံုထဲ ပစ္ထည့္လိုက္တယ္။ သူ႔ကိုလည္း မုဒိမ္းက်င့္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ဳိးႀကီးက သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးႀကီးမွာပါလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ပမွာေနစဥ္တုန္းက သတင္းစာေတြမွာ ထူးျခားခ်က္ရွိတယ္။ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာက ၀ါရွင္တန္မွာ ထုတ္တယ္။ အေမရိကန္၀ါရွင္တန္မွာ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ၿပီးေတာ့ ကြန္ဂရက္၊ ဆီးနိတ္၊ လႊတ္ေတာ္ေပါင္းစံုက ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ ဖတ္တယ္။ အဲ ဒီ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္မွာပါရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္တယ္။ နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္သတင္းစာက နယူးေယာ့ခ္မွာ ထုတ္တယ္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းက အဲဒီမွာရွိတယ္။ နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္သတင္းစာမွာ ပါတာေတြက အဲဒီလူေတြအေပၚ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ဟာေတြက ဒီမွာမိန္႔ခြန္း ေျပာလိုက္႐ံုနဲ႔ ဒီမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ထုတ္လုိက္႐ံုနဲ႔ Paper ေပၚ တက္ေရး႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ အရင္တစ္ခ်ိန္တုန္းက လိုအပ္လို႔ လုပ္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းတို႔ကိုယ္တိုင္ နယူးေယာ့ခ္တုိင္းမ္၊ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာေတြမွာ ေဆာင္းပါးေရးရပါတယ္။ တစ္ခါတေလက် လိုအပ္ရင္ မွဴးေဇာ္တို႔လည္း ေဆာင္းပါးေရးခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ခါတေလ လိုအပ္ရင္ သူမ်ားေရးခိုင္းၿပီးေတာ့ သူတို႔နာမည္တင္တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္အာေဘာ္ကို တကယ္ေျပာခ်င္ရင္ အဲဒီသတင္းစာေတြမွာပါေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အားမရတာက ျမန္မာအစိုးရက ေပၿပီးေတာ့ ခံသလိုျဖစ္ေနတယ္။ အတုိင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္းမွာလည္း ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က ႏႈတ္နဲ႔မေျဖရွင္းဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္နဲ႔ သက္ေသျပသြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာက လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္က ၾကာလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေျဖရွင္းတဲ့ဟာလည္း လိုလိမ့္မယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း မဟာဗ်ဳဟာလိုလိမ့္မယ္” လို႔ ISP Myanmar ရဲ႕ သင္တန္းေရးရာ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက သံုးသပ္ပါတယ္။

လက္ရွိ စတင္ဖို႔ၾကံလာတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြက ေမာ္လ္ဒိုက္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈျဖတ္ေတာက္တာနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ေတြကို အေလးမထားခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ အရင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈရွိေနစဥ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈  ရက္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့သလို အေမရိကန္ရဲ႕ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ သက္တမ္းတိုးတာက ႀကီးမားတဲ့ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိခိုက္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တာမ်ဳိးလို သာစည္မဲဆႏၵနယ္က ဦးသန္းစိုးက အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေပးဖို႔ တုိက္တြန္းတဲ့အဆိုကို NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မ်ားျပားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းစဥ္မွာ ကန္႔ကြက္မဲဆႏၵေပါင္း ၂၁၉ မဲ အထိရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ဆန္ရွင္က အေရးမပါဘူးလို႔ ေတြးဆလို႔မ်ား လက္ရွိ တစ္ေက်ာ့ျပန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို အေလးမထားသလား မသိရေပမယ့္ ဒီတစ္ႀကိမ္ အေမရိကန္ ဆန္ရွင္က ပထမအႀကိမ္နဲ႔ ပံုစံမတူတာကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ဆန္ရွင္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မီွၿပီးေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ခ႐ိုနီေတြ၊ လက္နက္နဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြစတဲ့ ဆက္ႏႊယ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပစ္မွတ္ထား အေရးယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ႀကိမ္က ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တည္ဆဲဥပေဒကေန ကာကြယ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကို ဦးတည္ပိတ္ဆို႔တာပါ။

ပိတ္ဆို႔ခံရတဲ့သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ကြာျခားေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ နစ္နာမႈကေတာ့ ထပ္တူပါပဲ။ တြင္းထြက္သယံဇာတေတြ ေစ်းႏွိမ္ခံရမယ္။ ေစ်းႏွိမ္ခံရျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မွာ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ထိုက္သင့္တဲ့လုပ္ခလစာ မရရွိမႈျဖစ္မယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အခက္အခဲျပန္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေတြက ကုမၸဏီေတြကို  ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ၾကားခံၿပီးေတာ့ ကုန္သြယ္မႈ ေငြအေပးအယူေတြ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနဆိုးေတြကိုပဲ ျပန္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။

“ဆန္ရွင္လုပ္တယ္ဆိုရင္ အဓိက ထိခုိက္တာက ျပည္သူေတြပဲ။ အဓိကထိခိုက္တာက တုိင္းျပည္ပဲ။ သူတို႔ဆန္ရွင္လုပ္တာေၾကာင့္ေတာ့ တပ္မေတာ္အေပၚ ထိခိုက္မႈ သိပ္မရွိႏုိင္ဘူး” လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားပါတယ္။

■ အေမရိကန္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပဲ အက်ဳိးျဖစ္ေစမလား

ဘဂၤါလီအေရးမွာ တကယ္ပဲ ျမန္မာကို ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဖိအားေပးေနသလားေမးမယ္ဆိုရင္ မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘဂၤါလီအေရးကို နားမလည္တဲ့ အေမရိကန္၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ကြၽန္ျပဳသြားၿပီး သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သမိုင္းမွာေတာင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ သံုးမသြားခဲ့ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္က်မွ လူ႔အခြင့္အေရးကို ႏုိင္ငံေရးအသံုးခ်လိုစိတ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထုိးခ်ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွား စတဲ့ႏုိင္ငံႀကီးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို စာနာ နားလည္ေပးထားပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ျမန္မာ့အေရးမွာ ကမၻာကခ်ည္း မွားေနတယ္ဆိုတာထက္ ျမန္မာ့အေရးက အမွန္နဲ႔အမွား ေရာေထြးေနတာမို႔ ျဖစ္စဥ္အမွန္ေတြ အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီးမွ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေဆြးေႏြးသင့္တဲ့ အေျခအေနပါ။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္မႈက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတာ တစ္ခုကလြဲရင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို ေနာက္ျပန္လွည့္ေစမယ့္ဆိုးက်ဳိးကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းပါဘူး။

အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ မမွန္ကန္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံေတြကို အားထားေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးဟာ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ကလို တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားစတဲ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ပဲ ျပန္လည္နီးစပ္သြားၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕  OBOR အိပ္မက္၊ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းအိပ္မက္ စတဲ့ အိပ္မက္ေတြအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္အေျခအေန ျပန္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ေလေလ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားေလပဲ။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရမက်တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ ျပန္ေပါင္းရမယ္။ ဒီမိုကေရစီ သိပ္မက်တဲ့ ႐ုရွားနဲ႔ ျပန္ေပါင္းရမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္လိုျပန္ျဖစ္သြားမလဲ။ ဒါကိုလည္း ျပန္စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ အရင္စစ္အစိုးရတုန္းက ႐ုရွားတို႔ တ႐ုတ္တို႔ မဟာမိတ္ေတြရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္တက္လာခ်ိန္က်ေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း အားကိုးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္လို႔။ ဒီလိုျဖစ္လာခ်ိန္က်မွာ အရင္မဟာမိတ္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ျပန္သြားရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ။ ဒီအေျခအေနေတြက ေျပာမယ္ဆိုရင္ ရင္ေလးစရာေကာင္းပါတယ္” လို႔  ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆက္လက္သံုးသပ္ပါတယ္။

အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခ်က္က်က်ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျပႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သလို အေမရိကန္ႏုိင္ငံက အီရတ္ႏုိင္ငံကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ စဥ္မွာ Weapons of Massive Destruction အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ေသေစတဲ့ လက္နက္ေတြ အေျမာက္အျမားရွိတယ္ဆိုတဲ့ မမွန္တဲ့စြပ္စြဲခ်က္န႔ဲ ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ မရွိေပမယ့္ အီရတ္ႏိုင္ငံဟာ စစ္တလင္းျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပ်က္စီးေနတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္သြားပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း R2P ၀င္ဖို႔ ဖိအားေပးေနတာနဲ႔ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ အီရတ္ႏိုင္ငံလိုၾကံဳလာရင္ ဘာတစ္ခုမွ တတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ မမွန္ကန္တဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာေအာင္ကို ကိုက သံုးသပ္ပါတယ္။

“မေန႔က အေမရိကန္က ဆုိမာလီယာမွာရွိတဲ့ IS စခန္းကို ဗံုးၾကဲတယ္။ ဗံုးၾကဲေတာ့ သူတို႔ဘာလို႔ၾကဲရသလဲဆိုေတာ့ နယူးေယာ့ခ္မွာ တိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လက္တံု႔ျပန္တာလို႔ ေျပာတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကို ထိခိုက္လာေလ ပိုၿပီးခံရေလဆိုတာမ်ဳိး သူတို႔ ပိုတံု႔ျပန္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက သူတို႔က်ေတာ့ သူမ်ားႏုိင္ငံထဲအထိေတာင္ ၀င္ၿပီးေတာ့ ဗံုးၾကဲတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံကိုက်ေတာ့ တစ္ဖက္သတ္ႀကီး အင္အား အလြန္အကြၽံသံုးတယ္၊ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္တယ္လို႔ သူတို႔တစ္ဖက္သတ္ႀကီးေျပာေနတာမ်ဳိး။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းဆန္လြန္းတယ္။ ဟိုဘက္ကို ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူေတြက သူ႔ႏိုင္ငံသားမွန္း မသိ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားမွန္းမသိ အားလံုးကို လက္ခံရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာတယ္။ အဲဒီလိုမွ လက္မခံရင္ အေရးယူမယ္ဆိုတာမ်ဳိး သိပ္ကို လြန္လြန္ကဲကဲေျပာဆိုေနတာမ်ဳိး ေတြ႕လာရတယ္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ UNHCR တို႔ကလည္း အဲဒီလိုေျပာတယ္။ သူတို႔မွာက်ေတာ့ နယူးေယာ့ခ္တိုက္ခုိက္ခံရလို႔ လူရွစ္ေယာက္ေသတာန႔ဲ သူမ်ားႏိုင္ငံထဲအထိသြားၿပီး IS စခန္းကို တိုက္တယ္။ Standard ေတြ လြဲေနတယ္။ သူကေတာ့ ေျပာမွာေပါ့။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္တယ္ေျပာမွာေပါ့။ ဒါဆိုရင္ ဒီထဲမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္တာပဲေလ။ အဲဒါကိုက်ေတာ့ ဘာလို႔ လက္မခံႏိုင္တာလဲ ေမးစရာျဖစ္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ၾကားမွာ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ပြဲလိုျဖစ္လာေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ OBOR ကအစ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အဲဒါေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို အသံုးခ်မယ္ဆို အသံုးမခ်သင့္ဘူး။ အီရတ္ကို အေမရိကန္က ၀င္တိုက္ေတာ့ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကို၀င္တုိက္ေတာ့ Weapons of Massive Destruction ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ၀င္တုိက္ တယ္။ တကယ္တမ္းက် လက္နက္ေတြက မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အီရတ္ႏိုင္ငံႀကီးက် ပ်က္စီးသြားတယ္။ အခုထိ နာလန္မထူေတာ့ဘဲ စစ္ေျမျပင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးသြားတယ္။ မတည္မၿငိမ္နဲ႔ က်န္ေနခဲ့တယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိလည္း လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ R2P ေတြဘာေတြ ၀င္လာမယ္ဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ မဟုတ္မတရား အေျပာဆိုခံရၿပီးေတာ့ အီရတ္ႏိုင္ငံလိုျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီဟာကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ သူတို႔ေျပာခ်င္တာ ေျပာပါေစဆိုၿပီး ၿငိမ္ခံမေနဘဲ ရွင္းလင္းသင့္တယ္။ အီရတ္လို ျဖစ္သြားၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွတည္ေဆာက္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကို သူတို႔ ေျပာရင္ ကိုယ္ဘက္က ျပန္ေျပာႏုိင္ရမယ္။ အေမရိကန္က ဆိုမာလီယာကို ၀င္တုိက္တယ္။ ဒီဘက္မွာ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ၀င္တုိက္ခံရတာက်ေတာ့ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ တုန္းက ပါသြားတဲ့လက္နက္ေတြ ျပန္မရေသးဘူး။ အဲဒါေတြကို မသိဟန္ေဆာင္ေနတယ္။ သူ႔ဘာသာထြက္သြားတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကိုလည္း ဒီဘက္က ဖိႏွိပ္လို႔ ထြက္သြားတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးလုပ္ေနတယ္။ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးဆိုတာ အေမရိကန္မွာလည္း မကၠဆီကို နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးဆိုၿပီး ကာေနတာပဲ” လို႔ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္းမရွိေတာ့ဘဲ အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္တဲ့၊ ကုန္သြယ္ဖက္လည္းျဖစ္တဲ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူလည္းျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ပဲ ပိုမိုနီးကပ္သြားမယ္လို႔ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ ဖိအားေပးမႈေတြ၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တညီတညြတ္ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရင္ဆိုင္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားပါတယ္။

“လြတ္လပ္တဲ့အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကိုယ့္မွာ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီရွိတယ္။ အခု ရခိုင္ကိစၥမွာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြက တုိက္ခိုက္တဲ့ကိစၥမွာ အစိုးရက သူလုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ခဲ့တာ။ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကို လုပ္ခဲ့တဲ့အေျခအေနမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔က အျခားႏိုင္ငံ ေတြကိုသြားၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အက်ဴးေက်ာ္ခံရတာ၊ အတိုက္ခိုက္ခံရတာကို ကာကြယ္တာ။ တုံ႔ျပန္တာ။ အဲဒီလို ကာကြယ္တာကို EU နဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ဖိအားေပးခဲ့မယ္၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာေပါ့။ မၾကာေသးခင္ကပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာညီညြတ္ၾကရင္ ညီညြတ္ေရးရွိေနလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုဖိႏွိပ္မႈမ်ဳိးကိုမဆို ဘယ္လိုအ တားအဆီးေတြကိုမဆို ကာကြယ္တုံ႔ျပန္ႏုိင္မယ္ေျပာသြားတယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ။ တပ္မေတာ္ေရာ၊ ျပည္သူေတြေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း ရပ္တည္မယ္ဆိုရင္ ဖိအားေပးမႈ ဘယ္အရာ မဆို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာပါ” လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားပါတယ္။

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူ ၈၀ နီးပါးရွိလာၿပီး ယာယီေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိုၿဖိဳဖ်က္ရန္ ညႊြန္ၾကားဟုဆုိ

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား ခိုလုံေနထုိင္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူ ၈၀ နီးပါးရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ ယာယီေန အိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိုၿဖိဳဖ်က္ရန္ ညႊြန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာသူမ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကင္းေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ ျပားသားေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အေစာပုိင္းတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ နီးစပ္ရာေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားထံတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရာမွ ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆႏၵမရွိသျဖင့္ မိေက်ာင္းတက္ေက်းရြာအနီး ကားလမ္းနံေဘး ေပ ၂၀ ခန္႔အကြာတြင္ ယာယီေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ရန္ ျပင္ ဆင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီရြာအနီးမွာ လုံး၀ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔နဲ႔ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ အတူေနလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွာပဲ ေနေတာ့မယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေတြေဆာက္ေနတယ္။ ယာယီအိမ္ေပါ့။ အစုိးရက ခ်ထားေပးတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ လူဦးေရ ၇၉ ဦး၊ မိသားစု ၁၇ စုရွိပါတယ္။ အစုိးရကေတာ့ ေအးခ်မ္းေနၿပီလုိ႔ ေျပာေပမယ့္ အဲဒီကုလားေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မယုံေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔က အခြင့္အေရးရတာနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ တုိက္ခုိက္မယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မျပန္ေတာ့ဘူး။ ဒီမွာအေျခခ်ေတာ့မယ္။ အခုကားလမ္းေဘးမွာ အိမ္ရွစ္အိမ္ ေဆာက္လုပ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ လမ္းတံတားဌာနက ထင္တယ္။ သူတုိ႔က အိမ္ေဆာက္ခြင့္ကုိမျပဳဘူး။ ၂ ရက္ေန႔မွာ အၿပီးျပန္ ဖ်က္ရမယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ရလဲ။ ဒီမွာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ေနခ်င္တယ္။ အဲဒီလုိ ယာယီေနခြင့္ျပဳေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ဦးဘေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါတြင္ မိေက်ာင္းတက္ေက်းရြာအနီး အေ၀းေျပးကားလမ္းႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ ေဒသခံမ်ားအကူအညီျဖင့္ ယာယီအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသုိ႔ လာေရာက္ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္စာမ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေနအိမ္မရွိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ေရးအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔က အျမဲတမ္းေျပးေနရမယ့္ အျဖစ္မ်ဳိးကုိမလုိခ်င္ေတာ့ဘူး။ ကုလားေတြရွိတဲ့ ေနရာအနီးမွာ မေနရဲေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ရွိေနရင္ ကြၽန္မတို႔ အဲဒီမွာ မေနရဲေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ကုိ ဒီမွာပဲ ေနရာတစ္ခု ခ်ထားေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကြၽန္မတုိ႔ အိမ္ေဆာက္ၿပီး ေနလုိ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ အခု ေဆာက္ေနတဲ့အိမ္ေတြကုိလည္း ျပန္ဖ်က္ရမယ္လုိ႔ လမ္းအဖြဲ႕က လာေျပာတယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လုိေနရမလဲ မသိေတာ့ဘူး။ ဒီမွာ စားေသာက္ေရးအတြက္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚ က အကူအညီေပးလုိ႔ စားေနရတာပါ”ဟု ေျမပုံ ၿမိဳ႕နယ္ မိေက်ာင္းတက္ေက်းရြာသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ယာယီေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနသူ ေဒၚမျမတင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ေတာင္းဆို

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္ လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပ နယ္ေျမ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၆/၄၇) တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ ၁၅ ဦးခန္႔က ေအာင္သေျပရြာသား ဒိုင္းနက္ (ဆကၠမ) လူမ်ဳိးေလးဦးအား တိုက္ခိုက္၍ ႏွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတြင္ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းၿပီး လံုျခံဳမႈရွိသည္ဟု မည္သို႔ပင္ေျပာဆိုေစကာမူ ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ အစိုးရ၏ အေပၚယံ အျမင္တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ေဒသတို႔တြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳမႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စုျပံဳၿပီး တစ္ေနရာရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ အခြင့္သာလွ်င္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ား ရွိေနေသး၍ နယ္ေျမလံုျခံဳမႈ လံုး၀မရွိဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားက ယံုၾကည္သျဖင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ေအးခ်မ္း လံုျခံဳမႈ အျပည့္အ၀ရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ပါရွိ ည္။

ယင္းသို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက “ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ျပႆနာျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရြာသား၂၆ ေယာက္ေလာက္ဟာ ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ ေအာင္သေျပဘက္ကို အကူး ေၾကာင္ဒိုးတံတားနားမွာ ဘဂၤါလီေတြ ၀ိုင္းခုတ္တာ ခံရတယ္။ ေျခာက္ေယာက္ေသတယ္။ တကယ့္ကို ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္သြားတာပါ။ ကေလးမတစ္ေယာက္မွာဆိုရင္ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သူ႔ရင္ခြင္ထဲကဆြဲၿပီးေတာ့ ခုတ္သတ္၊ သူ႔ အေမကိုလည္း ခုတ္ထစ္ ေသၿပီဆိုၿပီး ထားခဲ့ရာကေန ျပန္ရွင္လာတယ္။ ရွင္လာရတဲ့အေၾကာင္းကလည္း ၂၆ ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဦးဦးဘစိန္ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလး ကလြတ္သြားလို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအစိုးရကို သတင္းပို႔ၿပီး ျပန္ရွာတာမွာျပန္ေတြ႕တာပါ။ အခုေအာင္သေျပမွာ ေတာ၀က္လိုက္ရင္း ေလးေယာက္ထဲက ႏွစ္ေယာက္ေသပါတယ္။ အားလံုးေပါင္း ရွစ္ေယာက္ ေသပါတယ္။ေပ်ာက္ဆံုးေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေပ်ာက္တာမွာ ဘူးသီးေတာင္ဘက္ကတစ္ေယာက္နဲ႔ ေမာင္ေတာဘက္က တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ အခုထိ အစအန ရွာမေတြ႕ေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

 

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းကို လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ ေျပာၾကား

ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းကို လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရး အတြင္း၀န္ S.Jaishankar ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း www.scroll.in ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၎က အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔သည္ အဆိုပါအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏိၵယအေနျဖင့္ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ျပန္သြားႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာေနေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါျပႆနာကို လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆိုသည္။

ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ဖ်န္ေျဖသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း အိႏၵိယျပည္ပေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Sputnik သတင္းတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားသာ ပ့ံပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးကို အာ႐ုံစိုက္ထားပါေၾကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို သုံးေခါက္ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္မိသားစုမ်ား အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ မိသားစုအထုပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း အိႏၵိယျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းအတြက္ အေမရိကန္၊ အေနာက္ဘက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္တို႔က ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို အလြန္အၾကဴး ဖိအားေပးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။