ဖုယြင္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား ၃၀ ထုတ္ပယ္မႈေၾကာင္႕ ဆႏၵျပေနမႈမ်ားရွိေနၿပီး ဖုယြင္စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

ဖုယြင္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား ၃၀ ဦးအလုပ္ထုတ္ပယ္မႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဖုယြင္စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ဖူဂ်ီကဖီးေဟာက္စ္တြင္ စက္တင္ဘာ၁၁ရက္ ညေနပိုင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္သည္။

ဖုယြင္စက္႐ုံက အလုပ္သမား သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖြဲ႔၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ၃၀ ဦးကိုအလုပ္ထုတ္လိုက္သည့္အတြက္ ၾသဂုတ္၂၁ ရက္က စတင္ကာ ယေန႔အထိ အလုပ္သမား၂၀၀ ခန္႔သည္ စက္႐ုံေရွ႕၌ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္။

အလုပ္သမားႏွင့္ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရး႐ုံးတြင္ ငါးႀကိမ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ အဆုံးအျဖတ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လတ္တေလာအေျခအေနအရ အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ျငင္းဆိုထားေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္ရွင္ မတတ္ႏိုင္တဲ့၀န္တစ္ခုကို ဘယ္ဌာန၊ ဘယ္အစိုးရကမွ လာၿပီးဖိအား ေပးလို႔ေတာ့မရပါဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၾကား၀င္ညႇိႏိႈင္း ဖ်န္ေျဖေပးမယ္ဆိုရင္လည္း ျပန္ခန္႔ဖို႔ လတ္တေလာ အေျခအေနမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး” ဟု ဖုယြင္စက္႐ုံ၏ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ မန္ေနဂ်ာဦးသက္ခိုင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ဖုယြင္စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာ ဦး သိန္းေဆြက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ ့တရား႐ုံးအဆုံးအျဖတ္တိုင္းလည္း အလုပ္ျပန္ခန္႔ဖုိ႔ လတ္တေလာမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္မယ့္ ဒဏ္ေၾကးေငြကို ေပးေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဖုယြင္စက္႐ုံ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္မန္ေနဂ်ာတို႔က အလုပ္ထုတ္ပယ္လိုက္ေသာ အလုပ္သမား ၃၀ ဦးသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ ရက္  ၄၆၂ ရက္ရွိျခင္း၊ ႐ုံးေနာက္ က်သည့္ရက္ ၄၁၁ ႀကိမ္ အထိရွိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေစရန္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စက္႐ုံ၏ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ခံ၀န္ကတိ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမား ၃၀ ဦးက လက္မွတ္ထိုးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္ထုတ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့မႈအတြက္ အလုပ္သမား ၃၀ဦး ကို အလုပ္ရပ္စဲမႈနစ္နာေၾကး၊ ႏို႔တစ္ေၾကး တစ္လစာအား ၿမိဳ႕နယ္ညႇိႏိႈင္း ဖ်န္ေျဖေရး႐ုံးတြင္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ထုတ္ယူမႈမရွိေၾကာင္း၊ စက္႐ုံ၀င္ေပါက္ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပျခင္းေၾကာင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ခြင့္မရဘဲ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ သာစက္႐ုံ၏ အုတ္နံရံကို အေပါက္ေဖာက္ခဲ့ရၿပီး အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔ ၀င္/ထြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား မ်ား ဆႏၵျပသည့္ရက္အတြင္း စက္႐ုံ၏ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းေက်ာ္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း စက္႐ုံတာ ၀န္ရွိသူတုိ႔က ဆုိသည္။