ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဖုိက္ဘာေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္း

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး ဖိုက္ဘာေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား ရွင္းလင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဖုိက္ဘာေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကုိ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခု ေဆာင္ရြက္ေနတာက အလုံၿမိဳ႕နယ္ေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ကုိ ဆက္ၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္။ စစစ္တာကေတာ့ ေမလထဲက စစ္ေနတာ”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဖုိက္ဘာေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား စစ္ေဆးမႈကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာထားတာကေတာ့ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း စတဲ့ ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္လုိ႔ ေျပာထားတာ ရွိတယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး ဖုိက္ဘာေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ YESC မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ MPT အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ ၂၁ ခုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စစ္တဲ့အခါမွာ MPT ပါတယ္။ ဦးတုိ႔နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါတယ္။ စစ္တဲ့ပုံစံက တုိင္တစ္တုိင္ သြားလုိက္တယ္။ အဲဒီတုိင္မွာ ႀကိဳး ၁၀ ေခ်ာင္းရွိရင္ MPT က ေလးေခ်ာင္းရွိတယ္။ တျခားကုမၸဏီက ေျခာက္ေခ်ာင္း ရွိတယ္။ အဲဒီလုိ မဟုတ္ဘဲ တစ္ေခ်ာင္းပုိေနတယ္ဆုိရင္ ပုိင္ရွင္ ဘယ္သူမွန္း မသိဘူးဆုိရင္ အဲဒီႀကိဳးကုိ ရွင္းလင္းလုိက္တယ္။ အခုလုပ္တာက အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လုပ္တာျဖစ္တယ္”ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္ ဆက္သြယ္ေရးတုိင္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တရားမ၀င္ သြယ္တန္းထားသည့္ Fiber Cable မ်ားကုိ ဇူလုိင္၂ ရက္တြင္ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ အသိေပး ေၾကညာထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ တရားမ၀င္ သြယ္တန္းထားေသာ Fiber Cable မ်ားအား ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ စတင္၍ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
တာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Fiber network လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ ငါးခုသာရွိၿပီး တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း YESC ႏွင့္ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ သုံးခုႏွင့္ YCDC တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ စာရင္းေပးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွထားတဲ့ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသာ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။