ပဲေစ်းကြက္အသစ္ ဘာျဖစ္လာမလဲ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲလုပ္ကြက္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွတြင္ ပဲအမ်ားဆံုး တင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္  ကေနဒါႏိုင္ငံၿပီးေနာက္ ပဲအမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ေအာင္သူက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ ပဲမ်ဳိးစံုအနက္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံုတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းမွ ၁ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ မတ္ပဲကို အိႏၵိယေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းသို႔ အားထားတင္ပို႔ေနရသည္။

အဆိုပါပဲသံုးမ်ဳိး ႏွစ္စဥ္ျပည္ပတင္ပို႔မႈက ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္ပဲကို အိႏၵိယေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းကိုသာ အားထားတင္ပို႔ေနရသည့္အတြက္ အိႏၵိယဘက္မွ ပဲတင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္လိုက္သည့္အခါ ျပည္တြင္းပဲေစ်း ဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ မတ္ပဲအစား အျခားသီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ေတာင္သူတြက္ေျခကိုက္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ရႏုိင္မည့္သီးႏွံမ်ား ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္မွာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံကလည္း ျပည္တြင္းပဲေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းဖူလံုေရးအတြက္ အဓိကထား စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို တန္ခ်ိန္အေျမာက္အျမား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ရန္ အေျခအေနမေပးေတာ့သည့္အတြက္ ပဲေစ်းကြက္အသစ္ရွာရန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

 

အိႏၵိယရဲ႕ ပဲ Quota

အိႏၵိယႏုိင္ငံက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စိုက္ပ်ဳိး ရာသီအတြက္ Quota သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၄ ရက္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ေမ ၁၁ ရက္တြင္တစ္ႀကိမ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္း၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ပဲတီစိမ္း တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅သိန္းသာ တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ပဲ Quota ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ကာလကို ၾသဂုတ္လကုန္အထိသာ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ယခုႏွစ္အတြက္ ပဲ၀ယ္ယူမည့္ ကိုတာ (Quota ) သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၾသဂုတ္လအထိသာ ၀ယ္ယူမည္ဟု သတ္မွတ္ခ့ဲသည့္အတြက္ မိမိပဲမေရာင္းလိုက္ရမည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး အလုအယက္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာကာ ျပည္တြင္း၌ ပဲေစ်းထပ္မံ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

 

ပဲစိုက္ဧက

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပဲမ်ဳိးစံုသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈသည္ စုစုေပါင္းစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံ ထုတ္လုပ္မႈ၏၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ စိုက္ဧကေပါင္း ၃ ဒသမ ၈၉ သန္းႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဧက ၇ ဒသမ ၀၇ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းပဲမ်ဳိးစံု စိုက္ဧရိယာ ဧက ၁၀ ဒသမ ၉၆ သန္းကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

“ထြက္ရွိခ်က္က တင္းသန္းေပါင္း ၁၇၇ တင္းသန္းခန္႔ ထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ မိုး၊ ေဆာင္းသီးႏွံ စုစုေပါင္းစိုက္ဧရိယာဧကရဲ႕ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ဧရိယာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအေနနဲ႔ကေတာ့ မိုးႀကိဳနဲ႔ မိုးပဲမ်ဳိးစံု စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈအေနအထားကေတာ့ စိုက္ဧက ၂ ဒသမ ၀၉ သန္းကို စိုက္ပ်ဳိးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူက ဆိုသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ မတ္ပဲစိုက္ဧက၂ ဒသမ ၇၆ သန္းႏွင့္ ပဲစင္းငံုစိုက္ဧက ၁ ဒသမ ၅၉ သန္းရွိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္း စိုက္ဧက ၄ ဒသမ ၂၆ သန္းရွိသည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ဧက ၁၁ ဒသမ ၄၅ သန္း၏ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပပဲတင္ပို႔မႈအေျခအေနမွာ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၅၂၇၉၆၅၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ၂၂၅၄၉၂  ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၇၅၃၄၅၇ ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္လံုး ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈစုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ ၁၃၁၇၉၆၇ ၏ ၅၇ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

“ဒီပဲႏွစ္မ်ဳိးေနရာေတြမွာ အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ဖို႔ စီစဥ္ရာမွာေတာ့ အင္တိုက္အားတိုက္ ဘက္ေပါင္းစံုက ၀ိုင္း၀န္းတြက္ခ်က္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေစ်းကြက္ရရွိၿပီး တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္မယ့္သီးႏွံေတြထဲက  စိုက္ပ်ဳိးမယ့္ေဒသနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ေတာင္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္အရႏုိင္ဆံုး၊ တြက္ေျခအကိုက္ဆံုးသီးႏွံကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရပါမယ္။ ဒီကိစၥက ေျပာရလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အင္မတန္ခက္ခဲ သိမ္ေမြ႕လြန္းပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္ပဲတစ္တန္ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈအေျခအေန

မတ္ပဲတစ္တန္ေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုး က်ပ္ငါးသိန္းနီးပါးျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးက်ပ္ ေျခာက္သိန္းသာရွိသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀ ခန္႔သာရွိၿပီး ေျပာင္းလဲမႈသိပ္မရိွဘဲ တည္ၿငိမ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ က်ပ္ ၆၅၉၀၀၀ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ က်ပ္ ၈၉၅၀၀၀ ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမွာ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ ျမင့္တက္လာသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ဧၿပီတြင္ အနိမ့္ဆံုးေစ်း က်ပ္ ၉၈၀၀၀၀ ရွိရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်ပ္ ၂၃၀၀၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္သြားသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမွာ ၁၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပဲစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားေရာ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားပါ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိခ့ဲၿပီး အိႏၵိယဘက္တြင္မူ ျပည္တြင္းပဲေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယအစိုးရကလည္း ပဲေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုစီစဥ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အာဖရိကတုိက္မွ ပဲစိုက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ G to G  စနစ္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရးစနစ္ တည္ေထာင္ေရးႀကိဳးစားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌  မတ္ပဲေစ်းႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာခန္႔မွစၿပီး တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ တစ္တန္က်ပ္ ၁၈၀၀၀၀၀ ရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ တြင္ က်ပ္ ၉၅၈၀၀၀ အထိ က်ဆင္းကာ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ အျမင့္ဆံုးက်ပ္ ၁၀၇၉၀၀၀ မွ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၆၀၀၀ အထိက်ဆင္းကာ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲ မႈ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ပဲ Quota ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳသည့္အတြက္ ဧၿပီတြင္ က်ပ္ ၄၅၆၀၀၀၊ ေမတြင္ က်ပ္ ၃၈၂၀၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေမ ၄ ရက္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းခြင့္ Quota ကို မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းတင္သြင္းရန္ ေၾကညာလိုက္သည့္အတြက္ မတ္ပဲေစ်း အနည္းငယ္ျပန္တက္လာရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္တြင္ ပဲေစ်း ငါးသိန္းေက်ာ္အထိ ျပန္တက္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ မတ္ပဲ FAQ  က်ပ္၄၅၅၅၀၀၊ မတ္ပဲ SQ က်ပ္ ၆၂၃၀၀၀ အထိ ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ႏွစ္လခြဲအတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀၀၀ ေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး ယခင္ကာလတူႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ခန္႔ အထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇြန္ ၁၅ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၂၆၆၂၃၄ တန္တင္ပို႔ထားမႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄ ဒသမ ၅၃၀ သန္းရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 

သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းေကာင္းရရွိမႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြ

မတ္ပဲအစား အျခားသီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ အဆိုပါသီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းကြက္အလားအလာႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္မႈအေပၚ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းေကာင္းရရွိမႈအေပၚ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားက  စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

“အိႏၵိယႏုိင္ငံက ပဲ၀ယ္ယူမႈကန္႔သတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ပဲေစ်းကြက္အခက္အခဲနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မတ္ပဲစိုက္ရာသီမွာ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူမ်ားကို မတ္ပဲစိုက္ဧကကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးဖို႔  ပညာေပးလမ္းညႊန္ခဲ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ မ်ဳိးအခက္အခဲကတစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးတဲ့သီးႏွံရဲ႕ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို  မယံုတာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္တဲ့သီးႏွံက ေစ်းေကာင္းရမွရပါ့မလား၊ ၀ယ္မယ့္သူရွိမွ ရွိပါ့မလားဆိုတာက တစ္ေၾကာင္းဆိုတဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ မတ္ပဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးစိုက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပဲစိုက္ေတာင္သူ ဦးေအးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

အမွန္တကယ္ သီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ေတာင္သူမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးသည့္ သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းကြက္ရရွိမႈအေပၚ  စိုးရိမ္စရာမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးမည့္သီးႏွံမ်ား၏ ျပည္ပေစ်းကြက္ အလားအလာႏွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္ပမာဏကို ေတာင္သူမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားကိုညႇိၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသည့္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

“မတ္ပဲေစ်းမေကာင္းတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြဟာ သြင္းအားစုေတြ ကိုေလွ်ာ့ၿပီး သြင္းလိုက္တဲ့အတြက္ ယခင္က တင္း၂၀၊၂၅ တင္းထြက္တဲ့ေနရာကေန တစ္ဧကကို ၁၈ တင္းပဲ ထြက္ရွိပါေတာ့တယ္။ အဲဒီထြက္ရွိတဲ့ေနရာမွာလည္း ကုန္က်စရိတ္က တစ္ဧကကို ၁၇၀၀၀၀ ေလာက္ ကုန္ပါတယ္။ ေရာင္းရေတာ့ ၁၃၀၀၀ ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းရေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္နဲ႔ ေရာင္းရေငြကအတူ တူေလာက္ျဖစ္ေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူေတြအတြက္ မတ္ပဲစိုက္ရတာ မကိုက္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးေအးလြင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ပဲစိုက္ေတာင္သူ ဦးၿဖိဳးေ၀ကမူ သီးႏွံမ်ားေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္အတြက္ ေရရရွိမႈအေပၚလည္း ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ပဲစိုက္ေတာင္သူ ဦးျမင့္သိန္းဦးက ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မတ္ပဲအစား စပါးႏွင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္၀င္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ား ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေရး၊ ပိုမိုထုတ္လုပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကာလတို၊ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားထားသည္။

“ကာလတိုအေနနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပိုလွ်ံပဲေရာင္းခ်ေရးကိစၥမ်ား၊ ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးကိစၥမ်ားကိုေ တာင္သူမ်ားကိုအသိေပးျခင္း ကိစၥမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကာလလတ္အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေတာင္သူမ်ားကို မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာ၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရရွိႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ား သီးႏွံေပၚခ်ိန္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကာလရွည္အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားျပည္သူအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ ၀န္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္ National Agriculture Master Plan တစ္ခုတည္ေဆာက္ေစလိုပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လယ္ယာက႑တြင္ ဆန္စပါးႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုမွာ အဓိက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ သီးႏွံမ်ားျဖစ္သည္။ ဆန္စပါးသည္ ျပည္တြင္း၌ အဓိကက်သည့္ စားနပ္ရိကၡာျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းဖူ လံုေရးကိုအဓိကထားၿပီး ပိုလွ်ံသည္ကို ျပည္ပတင္ပို႔သည္။

ပဲသည္လည္း အဓိကစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံပင္ျဖစ္ရာ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း အလြန္အမင္း မွီခိုအားထား တင္ပို႔ေနရျခင္းမွာ ယင္းေစ်းကြက္အေပၚမူတည္ကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အတက္အက် ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အစဥ္အဆက္ ပဲစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္လာသည့္ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ပဲအစား အျခားသီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိး သင့္ၿပီလား။ အကယ္၍ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးရမည္ဆိုပါကလည္း ယင္းသီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းေကာင္းရရွိမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္အလားအလားအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ ေ၀စုကို ေရရွည္ရရွိရန္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ Food Safety လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ IFC( International Finance Corporation) တို႔ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ေ၀စု  ပိုမိုရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ားဘက္မွလည္း စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္မ်ားအတုိင္း စိုက္ပ်ဳိးမွသာလွ်င္ ရရွိထားသည့္ေစ်းကြက္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့မည္ ျဖစ္သည္။

“အဓိကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပို႔ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေပါ့။ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ဒီထက္ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ေ၀စုေတြကို တစ္ခါ၊ တစ္ႏွစ္တစ္ရာသီေလာက္ပဲရတာ မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စဥ္ဆက္မပ်က္ ေစ်းကြက္ေ၀စုကို ထိန္းထားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကပို႔တဲ့ ပို႔ကုန္ေတြဟာ အရည္အေသြးနဲ႔ အရသာေကာင္းတယ္။ မျမင္ရတဲ့ ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းေတြအပါအ၀င္ လူသားေတြ စားေသာက္တဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြဟာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ကို ေရရွည္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလး ပဲေစ်းကြက္အတြင္း ပဲကုန္စည္တန္ဖုိး ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေပးေခ်မႈမရွိဘဲ လိမ္လည္ထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြား

မႏၲေလးၿမဳိ႕ ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က အသင္း၀င္တစ္ဦး၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဆုိသူက ပဲပစၥည္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ သိန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ေပးေခ်မႈမရွိဘဲ လိမ္လည္ ထြက္ေျပးမႈျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကုန္စည္ဒုိင္အေနျဖင့္ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး အခက္အခဲႏွင့္ အျခားမလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားေၾကာင္း၊ ႀကိဳေရာင္း၊ ႀကိဳ၀ယ္ မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း စေပၚတင္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ကို ယခင္က ေၾကာ္ျငာထားၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားလာေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ထပ္မံ၍ ေၾကာ္ျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း အဆုိပါအသင္းထံမွ သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ ကုန္သည္စက္ပုိင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း(ကုန္စည္ဒုိင္) အသင္း၀င္တစ္ဦး၏ ကုိယ္စားလွယ္ဆုိသူသည္ အသင္းသား ၁၉ ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ တန္းဖုိးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ေငြေၾကးမရွင္းႏုိင္ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထြက္းေျပး တိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ ကုန္သည္စက္ပုိင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (ကုန္စည္ဒုိင္) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသင္းႀကီးမွာ မေန႔က ေငြေၾကးပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့သူက အသင္းသား မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသင္းမွာက အသင္းသားတစ္ဦးမွာ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ ထားခြင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲက ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ျဖစ္ပ်က္သြားတာပါ။ ျဖစ္ပ်က္တာက သူ႔ဆီေရာင္းတဲ့ အသင္းသားေပါင္းက ၁၉ ဦး ရွိပါတယ္။ က်ပ္ ၁၁၁၉ သိန္းေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အဆင္ေျပေအာင္လို႔ ေျဖရွင္းေပးမွာပါ။ အခု လိမ္လည္ၿပီး ကုန္၀ယ္သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္က ထြက္ေျပးသြားပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သူ႔ကို ရွာေဖြမွာပါ။ အသင္းေပၚမွာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းဖို႔ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြက ေျဖရွင္းေပးသြားမယ္” ဟု မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကုန္စည္ဒုိင္အေနျဖင့္ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး အခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ေရွ႕ေန ေလးဦးျဖင့္ ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ႀကိဳေရာင္း၊ ႀကိဳ၀ယ္ျပဳလုပ္ပါက ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူမွ စေပၚေငြ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တင္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေငြေၾကးကို ဘဏ္တစ္ခုတြင္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ၿပီး အပ္ထားၿပီး ေရာင္းသူ၀ယ္သူအေပၚ ေကာ္မရွင္ ေကာက္ခံထားမႈမရွိဘဲ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၀င္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္ဒိုင္အေနႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ယူထားမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလး ပဲေစ်းကြက္တြင္ အိႏၵိယဘက္သုိ႔ ပဲစင္းငုံ တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဲစင္းငုံ သုံးတင္း၀င္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္လာ

မႏၲေလးပဲေစ်းကြက္တြင္ အိႏၵိယသုိ႔ ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ပဲစင္းငုံ တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဲစင္းငုံသုံးတင္း၀င္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိ တက္လာေၾကာင္း မႏၲေလးပဲကုန္သည္မ်ားထံက သိရသည္။

“ပဲစင္းငုံ အေဟာင္းက ၄၃၀၀၀ ကေန ဒီဘက္ပိုင္း ၄၅၀၀၀၊ ၄၆၀၀၀ တက္လာတာ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံအသစ္အေနနဲ႔ ၄၀၀၀၀ ကေန ၄၂၀၀၀ အထိ တက္လာတာ ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္နဲ႔ သည္အပတ္မွာဆို ဥပုသ္ထြက္မွာ ပဲစင္းငုံ တစ္အိတ္ကို က်ပ္၂၀၀၀ ေလာက္ ပဲစင္းငုံေစ်းတက္လာတာ ရွိပါတယ္။ အ၀ယ္အေနနဲ႔ နည္းနည္းသန္လာတာ ရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းသုံးအေနနဲ႔ နည္းနည္းေရာင္းရတာ သေဘာရွိပါတယ္။ အျခမ္းအေနနဲ႔ ရန္ကုန္သမား စက္သမားအေနနဲ႔ ပဲစင္းငုံ အလုံးေသး အလုံးႀကီးပါ ပဲစင္းငုံ အလုံးအတြက္ တင္ဒါ အိႏၵိယအတြက္ ေအာ္ဒါတင္ထားတာေတြ ၀ယ္ၾကတဲ့အတြက္ နည္းနည္းျဖည့္ၾကတဲ့အတြက္ ေစ်းျမင့္လာသည့္ အပိုင္းေလး ေတြ႕ရပါတယ္။ DOA ေခၚမွာ ေပါ့။စာရြက္ေရာင္းတာနဲ႔ အျပင္လက္ေတြ႕ ေစ်းနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ စာရြက္ေရာင္းတဲ့ အေလးခ်ိန္ အေရအတြက္ ပိုေနေသးတာေတာ့ ပိုေနပါတယ္။ တကယ္တမ္း DOA ေတြက ေဖာင္းပြေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု မႏၲေလးပဲႏွမ္းအသင္း ဥကၠ႒ ဦးညြန္႔ေ၀က ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံျခားေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ စာထြက္လာၿပီး ပဲစင္းငုံ၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲတို႔ကို အ႐ိုင္းအျပင္ ခြဲျခမ္းၿပီးပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူ တင္သြင္းပါမည္ဟု ပါရွိသည္။

‌အိႏိၵယအစိုးရက ပဲတင္သြင္းရန္ ျမန္မာျပည္မွ ပါမစ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူထားရာ မတ္ပဲ ပဲတီစိမ္းအျပင္ ပဲစင္းငံု (တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း) ပါ ေမ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပဲမ်ားကို ၾသဂုတ္လေနာက္ဆံုးထား၍ တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ ပဲေစ်းကြက္ထူးျခားအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ပဲစင္းငုံက ဒီေန႔ တက္သြားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္တက္သြားလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခား export သမားေတြ လိုခ်င္တယ္၊ ေနာက္ FOB ေစ်းကလည္း တက္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တက္သြားတယ္။ မေန႔ညပိုင္းကဆို အေရာင္းအ၀ယ္ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒီေန႔မနက္ဆို ပဲစင္းငုံ အေဟာင္း၀ယ္ခ်င္ၾကတာဆို သုံးတင္း၀င္တစ္အိတ္ကို ၄၆၀၀၀၊ ၄၇၀၀၀ ၀ယ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တက္ၿပီးဆိုေတာ့ လူေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အတိုင္း ေရာင္းမယ့္ဟာကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေရာင္းၾကတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ဘက္က မ်ားပါတယ္” ဟု ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာၾကားသည္။