ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ န၀မတန္းေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးအား ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ

ဇူလိုင္ ၂ ရက္ ညေနပိုင္းက ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ န၀မတန္းေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးအား ေျခာက္ရက္ၾကာတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ရာ ရပ္ကြက္၌ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇူလိုင္၂ ရက္ ညေနပိုင္းက ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ မျမသက္ေကခိုင္ ႏွင့္ မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မျမေသာ္ေသာ္ဟန္တို႔သည္ က်ဴရွင္သြားမည္ဟုဆိုကာ ေနအိမ္မွထြက္သြားၿပီးေနာက္ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ န၀မတန္းေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးမွာ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ အ.ထ.က (၄) တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၎တို႔ႏွစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာမိသားစုက ကူညီရွာေဖြေပးရန္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္တြင္ လူမႈကြန္ရက္၌ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“န၀မတန္းေက်ာင္းသူ ကေလးႏွစ္ဦး ဘယ္လုိေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္းကုိ ပဲခူး နန္းေတာ္ရာ ရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္႐ုံးမွာ အေၾကာင္းစုံ စစ္ေဆးေနတုန္းပါ။ အေသးစိတ္ကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္”ဟု လူကုန္ကူးမႈ တား ဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္ရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ ပစက္မႈဇုန္ အတြင္းရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ စက္႐ံု၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပေနစဥ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပစက္မႈဇုန္ရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၌ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔က ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၀ ခ်က္ မရရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ စက္႐ံု၀င္းအတြင္း ထိုင္သပိတ္ ျပဳလုပ္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား ၄၃၀ ခန္႔ရွိ၍ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ံႈးေနသည္ဟုဆိုကာ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔ ထိုင္သပိတ္ျဖင့္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ နံနက္မွစ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက (၁) အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္သက္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း လစာထုတ္တိုင္း စလစ္ထဲ ထည့္ေပးရန္၊ (၂)အလုပ္သမားမ်ားကို အခ်ိန္ပိုခြဲျခား၍ မခိုင္းေစရန္၊ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊ (၄) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေလးစားလိုက္နာရန္၊ (၅) အေျခခံ လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ယခင္က ရရွိေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ေၾကး ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းကို ျပန္ေပးရန္၊ (၆) အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းအား အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ (၇) လုပ္ငန္းခြင္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ထိခိုက္ေစေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား အလုပ္သမားမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္၊ (၈) လုံေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထားရွိေပးရန္၊ (၉) Gatepass ျဖင့္ ထြက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရက္မွန္ေၾကး မျဖတ္ေတာက္ရန္၊ (၁၀) လုပ္သက္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ခြင့္ ၁၀ ရက္ မယူလွ်င္ ထိုခြင့္ ၁၀ ရက္အား တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔၌ လုပ္သက္ခြင့္လစာ ခ်က္ခ်င္းရွင္းေပးရန္ စသည့္ ၁၀ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားေရးရာ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ၾကေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အခ်က္ရွစ္ခ်က္သာ လိုက္ေလ်ာၿပီး အမွတ္စဥ္ (၁)၊ (၂) အခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုေတာင္းဆိုေနတာ လုပ္ခလစာအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနတာ။ အခု လုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္ေတာ့ေပးၿပီး အရင္တုန္းကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ အထဲမွာ ေတာင္းဆိုမႈ အသစ္က နံပါတ္ (၁) အခ်က္ပဲ ရွိတယ္။ က်န္တာေတြက အရင္က ရေနက် ပုံမွန္အခြင့္အေရးေတြပါ။ ဒီႏွစ္ခ်က္ကိုေတာ့ အလုပ္ရွင္ဘက္က မလိုက္ေလ်ာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရမွ အလုပ္ပုံမွန္ဆင္းမယ္။ မရမခ်င္း ေအးခ်မ္းစြာေန႔တိုင္း ထိုင္သပိတ္ ျပဳလုပ္ေနမွာပဲ” ဟု ဦးေဆာင္သူ အလုပ္သမား ကိုေအးမင္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္အတြင္း ေမလအတြင္းကလည္း ဖိနပ္စက္႐ုံႏွစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွာ စက္႐ုံသုံးခုေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ လူႏွစ္ဦးက သံဃာတစ္ပါးထံမွ ေငြက်ပ္ရွစ္ေသာင္း လုယူၿပီး သံဃာေတာ္အား သတ္သြား

ပဲခူးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ႀကီး (၈) ေျမတိုင္း (၂၈/B) ေရႊျမင့္မိုရ္ဦးေက်ာင္းတြင္ ေမ ၁၂ ရက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔က သံဃာေတာ္တစ္ပါးထံက ေငြက်ပ္ရွစ္ေသာင္းခန္႔ကို လူႏွစ္ဦးကလု၍ သံဃာေတာ္အားသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဥသာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႀကီး (၈) ေရႊျမင့္မိုရ္ဦး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေမ ၁၂ ရက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔က သီတင္းသုံးေနေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ ဦး၀ိမလ လူအမည္ ဦးမိုးေက်ာ္ဆိုသူအား ငထိုက္ (ခ) ၀င္းထိုက္ႏွင့္ ပဲျပား (ခ) ၀င္းေက်ာ္သူ (၁၆ ႏွစ္) (အဘေနရပ္စုံစမ္းဆဲ) ပဲခူးၿမိဳ႕ေနသူတို႔ ေရာက္လာၿပီး “ဘုန္းႀကီးအထိုးမခံခ်င္ရင္ ပိုက္ဆံေပး” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေငြစကၠဴေရာရာ က်ပ္ရွစ္ေသာင္းအားလုယူ၍ သတ္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း အတူေန ဦး၀ိစကၠဏက အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

သတင္းေပးတိုင္တန္းခ်က္အရ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဒုၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး ခိုင္သန္းႏွင့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္စစ္ရာ သံဃာေတာ္ဦး၀ိမလမွာ တေစာင္းအေနအထားျဖင့္ ၀ဲမ်က္ခုံးဖူးေရာင္ေပါက္ျပဲ၊ ႏွာေခါင္းဖူးေရာင္၊ ယာေျခသလုံး ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံသည့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနား ျပဳလုပ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ေရွ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္၏ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းအား ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေသာ ဆိုင္းဘုတ္တင္ အခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲ၌ စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္း၊ ပဲခူးတိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းဒန္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဒၚေမ၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စိုးတို႔ တက္ေရာက္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး NLD ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစ္မတို႔ ဒီေန႔လုပ္တာကေတာ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲေပါ့။ သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လုပ္တဲ့အခ်ိန္ကတည္းက ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူၿပီး လုပ္ခဲ့တာပါ။ သူ႔လက္ထက္မွာ တရားဥေဒစိုးမိုးေရးတို႔၊ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုပဲၾကည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ အစ္မနဲ႔အတူ ျပည္သူေတြကလည္း ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ သမၼတႀကီးျဖစ္လာေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ သူ႔လက္ေအာက္က ကိုင္တြယ္လို႔ရတဲ့ဌာနေတြကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း သိထားပါတယ္” ဟု ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚေနာ္ဖြယ္ေဆးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ သမၼတႀကီး၏ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲ အခမ္းအနားကို တစ္နာရီခန္႔က်င္းပၿပီး နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ အခမ္းအနားၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ေန႔တည္း လူသတ္မႈႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား

ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္း ဧၿပီ ၆ ရက္က ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္(၂) ရဲစန္းအပိုင္ နယ္ေျမအတြင္း လူသတ္မႈတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕အမွတ္ (၃) ရဲ စခန္းအပိုင္ နယ္ေျမတို႔တြင္ လူသတ္မႈတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့၍ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ရက္အတြင္း လူသတ္မႈႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဧၿပီ ၆ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔ က မဇင္းရပ္ကြက္ ေရႊဂူေလးဘုရားလမ္း အိမ္အမွတ္ (၆၅၀) ရွိ ေဒၚခင္ျဖဴျဖဴရွိန္ ေနထိုင္ေသာ မီးေသြးဒိုင္သို႔ ယာဥ္ေမာင္းလင္းထက္ ဆိုသူမွာ မီးေသြးမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာကားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာစဥ္ ေခၚခင္ျဖဴျဖဴရွိန္အား ဖုန္းဆက္ေခၚရာ ဖုန္း၀င္ေသာ္လည္း ဖုန္းမကိုင္၍ ျခံစည္း႐ိုးကိုေက်ာ္ၿပီး ျခံထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျခံထဲသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ အိမ္တံခါးမႀကီးႏွင့္ ေျခရင္းျပတင္းတံခါးတုိ႔မွာ ပြင့္ေနၿပီး ေခါင္းရင္းဘက္ ဦးေခါင္းျပဳ၍ ယာဘက္သို႔ ေစာင္းလ်က္ ေသြးအိုင္ထဲတြင္ လဲေနေသာ ေဒၚခင္ျဖဴျဖဴရွိန္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မဇင္းရပ္ကြက္ ေရႊသာေလ်ာင္းလမ္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒၚခင္ျဖဴျဖဴရွိန္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦး၀င္းေအာင္ဆိုသူအား ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ဦး၀င္းေအာင္က အမွတ္ (၂) ရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စစ္ေဆးရာ ေဒၚခင္ျဖဴျဖဴရွိန္၏ လည္ပင္းတြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ယာနဖူး ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆုံးေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

“သူတို႔ လင္မယားက ေန႔ခင္းမီးေသြးဒိုင္ အိမ္မွာေနၿပီး ညဘက္က်ေတာ့ တစ္အိမ္စီမွာ အိပ္ၾကတာ။ အခုေသဆုံးတဲ့သူနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူငယ္ခ်င္းေတြ ည ၉ နာရီ ေလာက္က ဂ်ပန္က သူ႔သမီးဆီ ဖုန္းဆက္ေသးတယ္။ ည ၉ နာရီေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္တာလို႔ ယူဆရပါတယ္။ ေငြက ၁၇ သိန္းေလာက္ ပါသြားတယ္။ ဖုန္းေတြဘာေတြ ယူမသြားဘူး။ စခန္းမွဴးေရာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာ သုံးသပ္ထားတာေတာ့ အသိထဲက ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ ၀င္ကတည္းက လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ဖြင့္ေပးလို႔ ၀င္သြားတဲ့ပုံ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈေတြ မေတြ႕ရဘူး” ဟု မဇင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦး၀င္းေအာင္က အမႈဖြင့္၍ ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္(၂) ရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၃၃၂/၂၀၁၈ ရာဇ သတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး တရားခံ ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဧၿပီ ၆ ရက္နံနက္ပိုင္းက အမွတ္ (၃) စခန္းအပိုင္ ဟံသာ၀တီ ေလယာဥ္ကြင္း အတြင္း၌လည္း လူသတ္ၿပီး မီး႐ိႈ႕ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီး အေလာင္းအား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထိုျဖစ္စဥ္မွာ ဧၿပီ ၆ ရက္နံနက္ ၆ နာ ရီခန္႔က ဥႆာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႀကီး (၈) တြင္ ေနထိုင္ေသာ ၀ါးမရမ္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်စ္ေရႊ (ခ) ဦး၀က္ႀကီးထံသို႔ ၀ါးမရမ္းရြာသား ေစာလြမ္းခ်ဳိဆိုသူက ၀ါးမရမ္းေက်းရြာအုပ္စု ဟံသာ၀တီ ေလယာဥ္ကြင္း စီမံကိန္းနယ္ေျမ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မေလးရွားပိေတာက္ပင္အနီး ေလယာဥ္ေျပးလမ္းေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးေနေၾကာင္း ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးခ်စ္ေရႊမွာ ရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ပဲခူးၿမိဳ႕အမွတ္ (၃) စခန္းမွ ေခတၱစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ႏိုင္ျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ အမည္မသိ အမ်ဳိးသမီးတြင္ ၀ဲဘက္ႏို႔အုံေအာက္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ေလးခ်က္၊ ယာဘက္ ႏို႔အုံေအာက္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ႏွစ္ခ်က္၊ ေက်ာလယ္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္၊ ယာေပါင္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္၊ ၀ဲေပါင္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္၊ လည္ပင္း မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္ဟု သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပဲခူးဘုရားပြဲမွာလည္း လုံျခံဳေရးအင္အားေတြ သုံးထားေတာ့ လုံျခံဳေရးအင္အား အခက္အခဲေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ေလယာဥ္ကြင္းက အမ်ဳိးသမီးကေတာ့ သတ္ၿပီးမွ မ်က္ႏွာမမွတ္မိေအာင္ မီးတင္႐ိႈ႕ထားတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ဒါကို မ်က္ႏွာေပၚက ျပာေတြဖယ္ၿပီး ေသဆုံးသူကို နီးစပ္ရာ သိရွိေအာင္ မ်က္ႏွာကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚ တင္ေပးထားတယ္။ ေသဆုံးသူလည္း ဘယ္သူဆိုတာ မသိရေသးဘူး။ တရားခံလည္း မမိေသးဘူး” ဟု တာ၀န္ရွိ ရဲမွဴးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လူသတ္မီး႐ိႈ႕မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းတြင္ ( ပ) ၃၆၀/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ရိွ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး၏ ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ က်ဳံးတို႔အား ျပန္လည္တူးေဖာ္မည္

ပဲခူးၿမိဳ႕ရိွ ဘုရင့္ေနာင္ဧကရာဇ္မင္းတရားႀကီး၏ ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ က်ံဳးႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ိုးတို႔အား ျပန္လည္တူးေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပဲခူးဌာနခြဲ) ၏တာ၀န္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“တူးေဖာ္ဖို႔ စတင္မွာက ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ စလုပ္မယ္။ စမလုပ္ခင္မွာလည္း ထိေရာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေအာင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဒုတိယျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ထီးစိုက္နန္းစိုက္ခဲ့တဲ့ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီးရဲ႕ ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အရင္တုန္းက ေရႀကီးေရလွ်ံစနစ္ေတြကို ဘယ္လိုကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့လဲ။ ဒါကို တူးေဖာ္ျခင္းျဖင့္လည္း ပဲခူးၿမိဳ႕ရဲ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပန္လည္တူးေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ က်ဳံးႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ိုးမ်ားေပၚတြင္ေနအိမ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိေနသျဖင့္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ဟံသာ၀တီမင္း ေနျပည္ေတာ္ႀကီးကို ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီးသည္ ေအဒီ ၁၅၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၁၅၆၆ ခုတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ေလးေထာင့္ပုံသဏၭာန္တည္ေဆာက္ၿပီး ၿမိဳ႕႐ိုးတစ္ဖက္လွ်င္ အရွည္ ၈၅၀ တာ (တစ္တာ=ခုနစ္ေတာင္) (တစ္ေတာင္=တစ္ေပခြဲ)ျဖင့္ ကာရံတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕႐ိုး တစ္ဖက္လွ်င္ ဂိတ္ေပါက္ ငါးခုထားရွိ၍ ၿမိဳ႕႐ိုးေလးဘက္တြင္ ဂိတ္ေပါက္၂၀ ရွိၿပီး ဂိတ္ေပါက္မ်ား၏အမည္မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕စားမ်ား၏ ေဒသအမည္မ်ား အတိုင္းသတ္မွတ္ေပးၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ ကေမၻာဇသာဒီ နန္းေတာ္အတြင္း ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ ဆုပန္ကလ်ာ မင္းသမီး၏ ႐ုပ္တုအား ျပန္လည္ထားရွိၿပီးေနာက္ ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား လာေရာက္ေလ့လာမႈ မ်ားျပား

ပဲခူးၿမိဳ႕ကေမၻာဇသာဒီ နန္းေတာ္ႀကီး အတြင္းရွိ ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ ဆုပန္ကလ်ာ႐ုပ္တုအား ေတြ႕ရစဥ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ကေမၻာဇသာဒီ နန္းေတာ္ႀကီးအတြင္း ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ ဆုပန္ကလ်ာ ႐ုပ္တုမွာ ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္ကပင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း မရွိပဲ ယခုအစိုးရလထက္၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ စ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နန္းေတာ္၀င္းအတြင္း ျပန္လည္ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီ႐ုပ္တုရွိတာကေတာ့ အရင္တည္းက ရွိတာပဲ။ အခုမွ ျပန္ထားတာကေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ပါ။ သူ႔ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကေတာ့ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီး ယိုးဒယားႏိုင္ငံကို ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ယိုးဒယားဘုရင္ကိုပဲ ဘုရင္ခံအျဖစ္ထားရွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ယိုးဒယားဘုရင္ကလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမူရေအာင္ သမီးေတာ္ ဆုပန္ကလ်ာကို ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီးထံ ဆက္သလိုက္တယ္။ ဆုပန္ကလ်ာ မင္းသမီးလည္း ဒီမွာပဲ ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္။ အဓိက အမ်ားဆုံးကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြ လာၿပီးေလ့လာ တာမ်ားပါတယ္” ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပဲခူးဌာနခြဲ) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး၏ နန္းေတာ္ႀကီးကို ျမန္မာမွသာမက ကမၻာကပါ စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာၾကၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ပ်မ္းမွ် ၇၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီး၏ ကေမၻာဇသာဒီနန္းေတာ္ႀကီးကို ေလးေထာင့္ပုံသဏၭာန္ၿမိဳ႕ရုိး ကာရံၿပီး ေအဒီ ၁၅၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီး၏ သားေတာ္နႏၵဘုရင္လက္ထက္ ေအဒီ ၁၅၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ဘုရင္က မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပာပုံဘ၀ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေျမလႊာဖုံး၍ နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေတြ႕ျမင္ရေသာ နန္းေတာ္ႀကီးကို ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးဌာနမွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ တူးေဖာ္ၿပီး ျမန္မာဗိသုကာပညာရွင္ တမၸ၀တီဦး၀င္းေမာင္က ဦးစီး၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကေမၻာဇသာဒီ နန္းေတာ္ႀကီး၏ ျပတိုက္သို႔ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၂၀ ရက္မွ စ၍ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားအား ၀င္ေၾကးေကာက္ခံျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၇ ေမ ၁၀ ရက္မွ စ၍ျပည္တြင္း ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း ၀င္ေၾကးေကာက္ခံ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအတြက္က ေမဧာဇနန္းေတာ္ႀကီး အတြင္းသို႔ ၀င္ေၾကးမွာ က်ပ္၂၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းခဲ့ၿပီး ေဆာင္းသီးႏွံ ပဲစုိက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈရွိႏုိင္ဟု ဆုိ

ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းၿပီး မုိးမိသြားေသာ ပဲစိုက္ခင္းမ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ ညေနပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေဆာင္းသီးႏွံ ပဲစုိက္ခင္းမ်ားမွာ ထိခုိက္ပ်က္စီး၍ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“မုိးက ညခင္းတုန္းက ရြာတယ္ေလ။ ၂ နာရီထုိးေလာက္ ရြာလုိက္ေတာ့ အပင္ေတြလဲ ကုန္တာ။ ဒီေန႔ေတာ့ ေနသာတယ္၊ အပင္ေတြလဲသြားၿပီး ထပ္က်သြားတယ္။ ဒီညဆက္ၿပီး ရြာမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အဲဒီပဲေတြက မႈိလည္းတက္ လာမယ္၊ အစိေတြလည္း ကြဲကုန္တာေပါ့။ ကြဲကုန္ၿပီးေတာ့ ေျခြလုိက္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ေရာင္းေစ်းမွာ ေကာင္းေကာင္းမရႏုိင္ေတာ့ဘူး” ဟု ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပဲစုိက္ေတာင္သူ ဦးမင္းႏုိင္က ဆုိသည္။

“အခုမုိးရြာၿပီး စိုသြားလုိ႔။ တအားစုိသြားရင္ ပဲကပြသြားတယ္၊ ပြသြားၿပီးေတာ့ မႈိတက္တယ္၊ မႈိၿပီးလုိ႔ရွိရင္ သူက အ၀ါေရာင္လုိက္တယ္၊ အ၀ါေရာင္လုိက္တာထက္ ပုိသြားရင္ နယ္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ ထက္ျခမ္းကြဲသြားတယ္၊ တခ်ဳိ႕လည္း မႈိေတြျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ေရာင္းေစ်း မေကာင္းေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းေရျဖဴကန္ေက်းရြာမွ ပဲစုိက္ေတာင္သူ ဦးတင္ေငြက ဆုိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ညပုိင္းကလည္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ မုိးရြာသြန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ေတာင္ငူခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း မုိးမ်ားရြာသြန္းခဲ့ရာ မုိးေရခ်ိန္လက္မ၀က္ေက်ာ္ (၀ ဒသမ ၅၁)လက္မ ရြာသြန္းခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕ မုိးဇလ႐ုံး မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုေဆာင္းရာသီ ကာလအတြင္း၌ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ မုိးဇလဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္က “အလယ္ပုိင္းမွာကေတာ့ တုိ႔ဆီမွာ မရြာခင္ကတည္းက ရြာေနတာ၊ ပုဂံတုိ႔၊ ေညာင္ဦးတုိ႔၊ ပခုကၠဴတုိ႔။ ဒီလုိျဖစ္စဥ္ေတြက အခုေဆာင္းတြင္း တစ္ခုလုံးေရာ ေႏြရာသီေရာက္တဲ့အထိ ရွိေနမွာ ဒီႏွစ္က။ သေဘာက ဘယ္လမွ မုိးမရြာတဲ့လရယ္လုိ႔ ဒီႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္၊ ဧၿပီမွာ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ပစိဖိတ္ဘက္က ျဖတ္တက္လာတဲ့ အေရွ႕ဘက္ကလာတဲ့ ေလေပြလႈိင္းဆုိတာ၊ အဲဒီေလေပြလႈိင္ းျဖစ္စဥ္ေတြက လာနီညာ ျဖစ္တာနဲ႔အတူ သာမန္ႏွစ္ထက္ စာရင္စိပ္တယ္။ ခါတုိင္းႏွစ္က ဒီေဆာင္းတြင္းနဲ႔ ေႏြဘက္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ပဲ ၀င္မယ့္အေနအထားရွိရင္ အခုဆုိ သုံးေလးငါးႀကိမ္၀င္မယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာကလည္း ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းေတြက ရွိ ေနမယ္။ ရွိေနမယ္ဆုိေတာ့ မုိးေပးတဲ့ျဖစ္စဥ္ ေခၚတာေပါ့။ မုန္တုိင္းကေတာ့ တုိ႔ဘက္လာတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး မရွိဘူး။ မုိးေပးႏုိင္မယ့္ ျဖစ္စဥ္က သာမန္ႏွစ္ေတြထက္စာရင္ ႀကိမ္ေရမ်ားမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေဆာင္းတြင္းက ေအးတစ္လွည့္ ေႏြးတစ္လွည့္နဲ႔ သြားမွာပဲ။ ဇန္န၀ါရီမွာလည္း မုိးရြာႏုိင္တယ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာလည္း ရြာႏုိင္တယ္၊ မတ္လမွာလည္း ရြာႏုိင္တယ္၊ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ႀကီး လုံး၀မုိးကင္းတဲ့လမ်ဳိး၊ အေနအထားမ်ဳိး မေတြ႕ရဘူး” ဟု ဆုိသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ယခုႏွစ္ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ကာလမ်ားအတြင္း၌ အေအးေပါ့၍ မုိးမ်ားအုံ႔ဆုိင္းေနျခင္း၊ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ပ်က္စီးမႈ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း၊ ေဆာင္းသီးႏွံ ပဲစုိက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ကာ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အမွန္တကယ္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ လုိအပ္သည့္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကုိင္ခ်ိန္၌ စုိက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္လည္း အခ်ိန္မီ ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိး ၾကသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 

၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းသို႔ အမိမဲ့ဆင္မေလးႏွစ္ေကာင္ ထပ္ေရာက္လာၿပီး ေရရွည္တြင္ ဆင္အစာအတြက္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း စခန္းတာ၀န္ခံေျပာၾကား

၀ဂၤေဘာ္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပသေရးစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဆင္ငယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္ေအး)

ပဲခူးၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ ၁၄ မိုင္ခန္႔ အကြာ၊ အျမန္လမ္းမႀကီးမိုင္တိုင္ ၃၉ ၏အေရွ႕ ဘက္အနီးရွိ ၀ဂၤေဘာ္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပသေရးစခန္းသို႔ စက္တင္ဘာလအတြင္း အမိမဲ့ ဆင္မေလးႏွစ္ေကာင္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာ၍ အမိမဲ့ ဆင္ေပါက္ေလး ခုနစ္ေကာင္အထိ ရွိလာရာ လသားအရြယ္ အမိမဲ့ဆင္ေပါက္ ကေလးမ်ားကို ႏို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္တိုက္ေနရ၍ ေရရွည္တြင္ ဆင္အစာအတြက္ အခက္အခဲ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း စခန္းတာ၀န္ခံ ဦးျမင့္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ဆင္ႀကီး ေျခာက္ေကာင္ႏွင့္ ဆင္ေပါက္ေလး ႏွစ္ေကာင္သာရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဆင္ႀကီးေျခာက္ေကာင္ႏွင့္ အေသး ၁၁ ေကာင္ စုစုေပါင္း ၁၇ ေကာင္ရွိကာ ေခ်ာင္းသာႀကိဳး၀ိုင္း ဖိုးလြန္းေခ်ာင္းထဲမွ ရရွိေသာ ဆင္ေပါက္ေလး ဧရာေမာင္၊ ထား၀ယ္မွ မိခင္ဆင္မႀကီး ေသဆုံးသြား၍ ဆင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဆင္မေလးပန္းႏုေမ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ၾကံဳဖူးေခ်ာင္းအတြင္းမွ ရရွိေသာ ဆင္မေလး ဧရာေမ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ ေရာက္လာေသာ ဆင္မေလးယုယုေဌး၊ ဧရာ၀တီတိုင္း င႐ုတ္ေကာင္းေက်းရြာမွ ရရွိေသာ ဆင္မေလး ေမရီႏွင့္  ယခုလအတြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ ရွစ္လသားအရြယ္ ဧရာ၀တီတိုင္း ျမစ္တရာႀကိဳး၀ိုင္းမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ဧရာမိုး၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရရွိေသာ တစ္လသားအရြယ္ ဧရာမင္းတို႔မွာ လသားအရြယ္ အမိမဲ့ဆင္ေလးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏို႔မႈန္႔ကိုသာ အစာအျဖစ္ တိုက္ေကြၽးေနရ၍ ဆင္အစာအတြက္ ေရရွည္တြင္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀ဂၤေဘာ္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းကို ေရာက္လာတဲ့ ဆင္ေပါက္ေလးေတြက အဓိကေတာ့ သူတို႔အေမ ဆင္မႀကီးေတြကို ဆင္မုဆိုးေတြ သတ္လိုက္လို႔ ေရာက္လာတာမ်ားတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူေနအိမ္ေတြက သစ္ေတာေတြထဲ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေတာ့ စားက်က္ေျမရွားၿပီး လူေနအိမ္ေတြအနား ေရာက္လာတဲ့ ဆင္ေတြကို ေမာင္းထုတ္လို႔ မိခင္နဲ႔ကြဲၿပီး ေရာက္လာတဲ့ ဆင္ေလးေတြလည္းရွိတယ္။ အခုဆို အမိမဲ့ဆင္ေပါက္ေလး ခုနစ္ေကာင္အထိ ရွိေနၿပီ။ လသားအရြယ္ေတြဆိုေတာ့ Dumex ႏို႔မႈန္႔ပဲ ေဖ်ာ္တိုက္ေနရတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ေရာက္လာဦးမယ္ အခုဆင္ေလးေတြလည္း ႀကီးလာၿပီဆို ဆင္ေလးေတြ အစာအတြက္ အခက္အခဲ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဆင္ႀကီးေျခာက္ေကာင္ရွိတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ နတ္မွ်ားပင္လို႔ေခၚတဲ့ တံျမက္စည္းပင္ေတြကို ႀကိဳက္တယ္။ ဆင္ေလးေတြအတြက္ အေဆာင္ေတြလည္း ထပ္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ပြင့္လင္းရာသီ အမီေတာ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆင္ စခန္းကိုလည္း လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္” ဟု ဆင္စခန္းတာ၀န္ခံ ဦးျမင့္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

၀ဂၤေဘာ္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပသေရး စခန္းသည္ တျဖည္းျဖည္း လူသိမ်ားလာၿပီး စဖြင့္ခ်ိန္တြင္ တစ္ပတ္အတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္သူ ၄၀ မွ ၅၀ အတြင္းရွိရာမွ ယခု ေနာက္ပိုင္းပြင့္လင္းရာသီ၌ တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၄၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

H1N1 ေရာဂါျဖင့္ လူေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕၌ ျမတ္စြယ္ေတာ္ လွည့္လည္ပူေဇာ္ခံ ပြဲေတာ္ က်င္းပမည္

 ယခုႏွစ္ ျမတ္စြယ္ေတာ္ပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ၾကသည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေ၀လင္း)

ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါျဖင့္ လူေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္း ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕တြင္ ျမတ္စြယ္ေတာ္ လွည့္လည္ပူေဇာ္ခံပြဲေတာ္အား ႏွစ္စဥ္က်င္းပသကဲ့သို႔ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါင္းတည္ ျမတ္စြယ္ေတာ္ လွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထင္ကရပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆင္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္သည့္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ကာ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲတဲေက်းရြာတြင္ေန ထုိင္သူ အသက္(၄၃ )ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွာ ျပည္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူရင္း ေသဆံုးခဲ့ၿပီး H1N1 ျဖင့္ ေသဆံုးသူျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဌာနက အတည္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ မၾကာမီ ပြဲေတာ္က်င္းပမည့္အေပၚ က်န္းမာေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ စည္းေ၀းေနေသာ္လည္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕မွာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ဘုရားပြဲကေတာ့ ႏွစ္တုိင္းလုပ္ေနက်ဆုိေတာ့ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ အေရးႀကီးတာက H1N1 ျဖစ္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ လံုျခံဳေရး စီမံခ်က္ကေတာ့ အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္မယ္ေလ။ က်န္းမာေရးဌာန ေတြအေနနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူးဆုိရင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မလဲ။ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ကို တိတိက်က်လုပ္ဖုိ႔ လိုမယ္လို႔ျမင္တယ္” ဟု ၿမိဳ႕ခံကိုမိုးလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္လည္း က်န္းမာေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ အသိပညာေပး ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ေ၀ငွျခင္း၊ တစ္႐ွဴးမ်ား ေ၀ငွျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ရွိၿပီး အမ်ားစိုးရိမ္သလို ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္မည္ မဟုတ္သလို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပျမဲၿဖစ္၍ ဆက္လက္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာေတြမွာပါတဲ့ အတုိင္းပဲေလ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး မစိုးရိမ္ရတဲ့အပိုင္း။ ကပ္ေရာဂါမဟုတ္ဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ခံအားနည္းတဲ့သူေတြ၊ နဂိုေရာဂါအခံရွိတဲ့သူေတြ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီစဥ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ ထားတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္စရာမလိုဘူး။ ဒီႏွစ္ ကေတာ့က်င္းပခြင့္က ထစ္ေငါ့ထစ္ေငါ့ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းမွာ တရား၀င္စာကို ေစာင့္ရတယ္။ ဟုိတုန္းကေတာ့ တရား၀င္စာကို လမ္းေၾကာင္းက သြားတာကသြားတာပဲ။ လုပ္ေနက်လုပ္ငန္းက ပံုမွန္လုပ္ေနတာပဲ။ တစ္ခါမွလည္း အထစ္အေငါ့ မရွိခဲ့ဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ေတာ့ သတိထားလုပ္တဲ့ သေဘာပဲ။ အခုေခတ္ကေတာ့ သေဘာက်တဲ့ လူလည္းရွိတယ္။ သေဘာမက်တဲ့လူလည္း ရွိတယ္။ ေထာက္ခံတဲ့သူလည္းရွိတယ္။ မေထာက္ခံတဲ့သူလည္းရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေထာက္ခံသူမ်ားလို႔ က်င္းပတာပါ” ဟု သက်မုနိ မိုဃ္းေကာင္းဘုရားႀကီး ျမတ္စြယ္ေတာ္ အခမ္းအနားစီစဥ္မႈအဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမတ္စြယ္ေတာ္ လွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲအား ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၂  ရက္မွ လျပည့္ေန႔အထိ (စက္တာဘာ၂ ရက္မွ ၅ ရက္) က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ျမတ္စြယ္ေတာ္ လွည့္လည္ရာတြင္ ဆင္မ်ား၊ ေဒ၀ါ၀င္းရာဇာ၀င္း၊ ဘုရားနိပါတ္ေတာ္ ဇာတ္သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ႏြားလွည္းယာဥ္မ်ား၊ ယိမ္းကားမ်ားျဖင့္ စည္ကားစြာ က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။