မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္ အမည္အား အမ်ားသေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ မြန္ပါတီဟု အတည္ျပဳသတ္မွတ္

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ပါ၀င္ၾကသည့္ မြန္ႏိုင္ငံေရး ပါတီအသစ္အမည္အား အမ်ားသေဘာဆႏၵ ႏွင့္အညီ ‘မြန္ပါတီ’ ဟု အတည္ျပဳသတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း မြန္ပါတီ၏ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လယိတမက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပဏာမေရြးခ်ယ္ထားသည့္ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္အမည္ ၁၃ ခုထဲမွ ဆႏၵျပဳသူအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ‘မြန္ပါတီ’ အမည္ကုိ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီအသစ္အတြက္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ တြင္ ေပါင္းစည္းေရးအခမ္းအနား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္လယိတမက ေျပာၾကားသည္။

“မြန္ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြေရာ၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ပါ လိုလားေနၾကတဲ့ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရးကေတာ့ အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါၿပီ။ ျပည္သူေတြရဲ ့ဆႏၵအတိုင္း ျပည့္ေျမာက္ သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမြန္ပါတီကို မြန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ၀န္းရံေထာက္ခံေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ႏိုင္လယိတမက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အားလံုးပါ၀င္မည့္ ေပါင္းစည္းေရး အခမ္းအနားတစ္ခုလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ ဟုသိရေၾကာင္း၊ အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ မြန္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး ပါ၀င္လာမည္ဆုိပါက အနာဂတ္မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး အလားအလာေကာင္းသည့္ပါတီ ျဖစ္လာမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း မြန္ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္မင္းမင္းႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

“မြန္တိုင္းရင္းသားမဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြတုန္းက မြန္ပါတီ ႏွစ္ခုသုံးခုျဖစ္ေနတာက တစ္ေၾကာင္း၊ မြန္တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါေနတာက တစ္ေၾကာင္း မဲကြဲသြာမယ့္ပံုစံမ်ဳိး ရွိခဲ့ေတာ့  မဲေပးၾကဖို႔ ဆႏၵသိပ္မရွိၾကဘူး။ မြန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔က မြန္ပါတီတစ္ခုတည္းျဖစ္သြားရင္ေတာ့ မဲေပးဖို ့ပိုအဆင္ေျပမယ္ေပါ့။ မြန္ပါတီေတြမ်ားေနေတာ့ မဲမေပးတဲ့လူနဲ႔ တျခား ပါတီေတြကို မဲေပးလိုက္ရတဲ့လူေတြနဲ႔ ျဖစ္သြားၾကတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေလးျဖစ္သြားတယ္။ အခု မြန္ပါတီေတြ၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ တကယ္ေပါင္းစည္းသြားၿပီလို ့ျပည္သူေတြက ယံုၾကည္သြားၿပီဆိုရင္ မြန္ပါတီအေနနဲ ့အလားအလာေကာင္းေတြရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ပါတီတည္းျဖစ္၊မျဖစ္ေတာ့ မြန္ ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ေစာင့္ၾကည့္ဖိုေတာ့ လိုအပ္ဦးမယ္လို႔ေတာင္ ထင္ပါတယ္” ဟု  ႏိုင္မင္းမင္းႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

မြန္ပါတီမ်ား၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား တေပါင္းတစည္းတည္း ေပါင္းစည္းၿပီး၍ အနာဂတ္မြန္ပါတီ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရးႏွင့္ အင္အားေတာင့္တင္းေရးကိစၥမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ နမူနာမ်ားျဖစ္သည့္  အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲျခင္း၊ အယူအဆကြဲျခင္း၊ အုပ္စုကြဲျခင္း၊ ပါတီကြဲခဲ့ျခင္းတို႔ကို နမူနာယူကာ ေနာက္ေနာင္မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္မင္းမင္းႏြယ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ပါတီကြဲေတာ့၊ မဲကြဲၿပီး မဲ႐ႈံးခဲ့ၾကတယ္။ မဲ႐ႈံးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေနရာမရၾကဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာမရၾကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ေျပာအားဆိုအားမရွိတဲ့အခါၾကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ မရၾကဘူးျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီတစ္ခ်ီမွာေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိးထပ္မျဖစ္ရေလေအာင္ သတိျပဳၾကဖို႔လိုပါမယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ကလည္း မြန္ပါတီေတြေပါင္းရင္ မဲေပးၾကမယ္လို႔ ေျပာထားၾကတဲ့အတိုင္း အခု မြန္ပါတီကို မဲေပးၾကဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္” ဟု ႏိုင္မင္းမင္းႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္ျဖစ္ေသာ ‘မြန္ပါတီ’ အေနျဖင့္ ပါတီတံဆိပ္၊ ပါတီအလံ၊ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားမည္ဟု သိရသည္။

မိမိတို႔ပါတီအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ သံုးသပ္

မိမိတို႔ပါတီအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (FPPS) ႐ံုးတြင္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ “ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ၿပီလား” ဆိုသည့္ Debate စကား၀ိုင္းတြင္ NLD ပါတီ အရန္ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္လည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦးက ထိုသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဗမာျပည္မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ  အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္ကိုမျဖစ္ေသးတာပါ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္ လက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္ အင္အားေကာင္းတဲ့ပါတီ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို Countrywide (တစ္ႏိုင္ငံလံုး) ေပါ့ ေနာ္။ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ပါတီေပါ့။ ဆိုလိုတာက ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ႐ံုးေတြရွိတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားဆံုးရတဲ့ ပမာဏကို ယူႏိုင္တယ္။ အင္အား ေကာင္းတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားေကာင္းေမာင္းသန္ဆိုတဲ့ ဟာမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္တို႔က သိပ္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္၌က အားရ ေက်နပ္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၂ ပါတီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ၏ ဥကၠ႒ ေစာသန္းျမင့္ကလည္း အားေကာင္း ေမာင္းသန္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က NBF (ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း)  အုပ္စုေပါ့ ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ၂၂ ပါတီရွိပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားပါတီအားလံုးဟာ အားေကာင္းေမာင္းသန္တဲ့ပါတီ တစ္ပါတီမွ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အမွန္အတိုင္း ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ေစာေစာကေျပာတဲ့အခ်က္ေတြ အားလံုးစိစစ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အင္မတန္အားေကာင္းတဲ့ ပါတီရယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သိပ္မေတြ႕ရဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အင္အားႀကီးတဲ့ ပါတီေတြေတာ့ ရွိတယ္။ သံုးပါတီေလာက္ေတာ့ အင္အားႀကီးတဲ့ပါတီအျဖစ္ ေတြ႕တယ္။ အားေကာင္းေမာင္းသန္သလားဆိုေတာ့ အားေကာင္းေမာင္းသန္ေတာ့ မရွိပါဘူး”ဟု ေစာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

“ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရွိေနတာ ပါတီစံုစနစ္ရွိေနတာ သူတို႔ ဘ၀အတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်းဇူးရွိလဲဆိုတာ သူတို႔ မခံစားမိေသးဘူး။ အဲဒီအခ်က္ဟာ  ႏိုင္ ငံေရးပါတီ အားေကာင္းေမာင္းသန္ မျဖစ္ ေသးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီအခ်က္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ အႏၲရာယ္ရွိလဲဆိုေတာ့ ပါတီစံုစနစ္ကို လူေတြက ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းသြားႏိုင္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုတိုင္းတာရမလဲဆိုရင္ ပါတီေတြရွိျခင္းဟာ ငါတို႔အတြက္ ပါတီကကိုယ္စားလွယ္ေတြ ငါတို႔ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းဟာ ငါတို႔ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီးပါလားလို႔ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မိတဲ့ စိတ္မရွိဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီစံုစနစ္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးရွင္ ဦးသီဟေသြးက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ရန္ လူသားအရင္းအျမစ္ အားေကာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦးက ဆိုသည္။

“အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ  အခြင့္အလမ္းဖြင့္ေပးတာက တစ္ပိုင္းပါ။ သို႔ ေသာ္ အဲဒီအခြင့္အလမ္းမွာ ပါ၀င္လာတဲ့သူေတြ အားလံုးက Human Resources ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လူသားအရင္းအျမစ္အားေကာင္းမွ ဒီ Institution ေတြ အားေကာင္း မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ အေကာင္းစား မရႏိုင္ေသးတာ ေသခ်ာတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ရန္ ပါတီမ်ား၏ ဖြဲ႕ စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းကို  ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည့္အျပင္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ အကဲ ခတ္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟုဆုိကာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က အသုံးျပဳခြင့္မေပးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီအမည္အား ျပည္သူ႕ပါတီဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္စုံညီအစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ Golden City Light Hotel တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟုဆုိကာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသုံးျပဳခြင့္ မေပးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီအမည္ကုိ ျပည္သူ႕ပါတီဟု အမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ကာ ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္၊ အလံတုိ႔ကုိပါ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၉ ရက္(ယေန႔)တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕၌ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ စုံညီအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ စုံညီအစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ Golden City Light Hotel တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္ကာ မြန္းလြဲ ၃ နာရီအထိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါစုံ ညီအစည္းအေ၀းမွ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီကုိ ျပည္သူ႕ပါတီဟု ပါတီအမည္ကုိေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ကာ အဆုိပါျပည္သူ႕ပါတီအား ဆက္လက္ကန္႔ကြက္လာပါက ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ပါတီအမည္ေနာက္တစ္မ်ဳိးအား အရန္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာ မိတ္ေဆြေတြလည္း စိတ္လႈပ္ရွားၾကပုံရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ပါတီအမည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ေခၚေျပာတယ္၊ ျပင္ေပးလုိက္တယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ေျပာင္းခုိင္းတယ္။ ပါတီ စတင္ ထူေထာင္စဥ္ကတည္းက သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္ေရာ ကန္႔ကြက္ခံရဦးမလားလုိ႔ စိတ္လႈပ္ရွားပုံရပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတာက ႏုိင္ငံေရးပါတီ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားသြားမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ရဲေဘာ္ေတြေရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔လက္တြဲလုပ္ေနတဲ့ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြေရာ အားလုံးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကုိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီး ျပင္ေပးတဲ့အခါမွာလည္း ရွိၿပီးသားႏုိင္ငံေရးပါတီ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြကုိ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဆင္တူ႐ုိးမွားမရွိတဲ့ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ထပ္ၿပီး ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိး မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က Plan B အတြက္ပါ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ နာမည္တစ္ခုကုိလည္း အရန္အေနနဲ႔ စဥ္းစားထားတာရွိပါတယ္။ အခု ပါတီမည္ ေျပာင္းလဲတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မနက္ျဖန္မွာ(ဇူလုိင္ ၉ ရက္) ေနျပည္ေတာ္ကုိသြားၿပီးေတာ့ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔အတူ တင္ျပသြားမွာပါ” ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီအမည္ကုိ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေနသူမ်ားမွာ မည္သူမည္၀ါက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အမည္အတိအက်မသိရွိေသးေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကန္႔ကြက္လုိပါက အျခားေသာႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္းကသာ ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီ၏ အမည္မွာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂဏန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းအမည္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာက္မရွင္က အသုံးျပဳခြင့္မေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားရမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နားလည္ထားတာက မွတ္ပုံတင္ဥပေဒရဲ႕ ပင္မဥပေဒေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္းပဲ ကန္႔ကြက္လုိ႔ရတယ္။ သူ႕ပါတီရဲ႕ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္နဲ႔ တူညီလွ်င္ ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္လွ်င္ ေကာ္မရွင္ကေနၿပီး ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ ညႊန္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကန္႔ကြက္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြက သူတုိ႔ပါတီရဲ႕ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြနဲ႔ တူညီေနတယ္ဆုိရင္ ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားျပၿပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေရြးခ်ယ္ထားတာက လက္ရွိႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အလံ၊ အမည္၊ တံဆိပ္ေတြနဲ႔ ဆင္တူ႐ုိးမွာ မျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးျဖစ္လာဦးမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒၾကာင္းအရပဲ သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဒါက မညီညြတ္ဘူးဆုိၿပီး ရွင္းျပမယ္။ အဲဒီလုိ ရွင္းျပေနတာမွ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ဆုံးျဖတ္သူေတြရဲ႕ သမုိင္းမွတ္တုိင္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕ပါတီမွ ျပည္သူ႕ပါတီဟု အမည္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ရၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ ဆက္လက္ တင္ျပသြားရမည္ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္အတြက္မွာ အခ်ိန္မမီေတာ့သျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ စုံညီအစည္းအေ၀းသုိ႔ ေကာ္မတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုမွ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ကခ်င္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းမည့္ ပါတီသစ္အမည္ကုိ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ (KSPP)’ဟု သံုးပါတီက အတည္ျပဳသေဘာတူခဲ့ၿပီး KNC ပါတီအေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါသင့္ မပါသင့္ ပါတီတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္း၍ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ထူေထာင္သြားမည့္ ပါတီ၏ အမည္ကုိ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထု ပါတီ (Kachin State People’s Party)’’ ဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီကခ်င္ ျပည္နယ္ (စဒက) တို႔က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) အေနျဖင့္ အဆုိပါပါတီ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါသင့္ မပါသင့္ ပါတီတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအရ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းသြားေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ ပူးေပါင္းသြားမည့္ ပါတီ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစကေတာ့ ေလးပါတီေပ့ါ။ အခု  KNC ပါတီထဲမွာေတာ့ အခုေရြးခဲ့တဲ့ ပါတီနာမည္ နဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ထက္ မူလေရြးထားတဲ့ဟာေတြကိုပဲ ဦးစားေပးခ်င္တဲ့ သူေတြကလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အေျပာင္းအလဲ တစ္ခါတည္း လုပ္သြားခ်င္တဲ့သူေတြလည္းရွိ တယ္။ ဆုိေတာ့ သူတို႔အထဲမွာလည္း ထပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိေသးတယ္ဆုိတဲ့သေဘာ။ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာလည္း အခ်ိန္က သိပ္မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္တဲ့သံုးပါတီက ေပါင္းစည္းေရးကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သြားတာေပါ့။ နာမည္အသစ္၊ အလံအသစ္ကုိ ေရြးသြားတာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းသူတုိ႔လည္း ပါေကာင္းပါလာႏုိင္တာေပါ့။အခုေရြးထားတဲ့ နာမည္နဲ႔အလံကေတာ့ သံုးပါတီထဲကပဲေရြးတာပါ။ အမ်ားကေထာက္ခံတဲ့ဟာကို ၀ုိင္းေရြးတာေပါ့။ နာမည္ကေတာ့ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ (Kachin State People’s Party)’ပါ။ ျပည္သူအတြက္ဆုိၿပီးေတာ့ တည္ေထာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူအတြက္ဆုိၿပီးေတာ့ ဆုိတဲ့သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ ျပည္သူ႔ပါတီဆုိရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းမယ္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ ေရြးတာပါ’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုပါတီ (Kachin State People’s Party)’’ ၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အလံသည္ အနီႏွင့္ အစိမ္းေပၚတြင္ အျပာႏုေရာင္ သံုးနားညီႀတိဂံပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာတူး ဂ်ာထံမွသိရသည္။

ယခုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပါတီအမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ လုိဂိုတို႔အား ကခ်င္လူထုထံ ရက္ပုိင္းအတြင္း အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္းမွာသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) အေနျဖင့္ အဆုိပါေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီတြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအတြင္း အစည္းအေ၀းေတြမွာလည္း KNC ကေတာ့ ကိုယ့္ပါတီလည္းမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္တည္ေထာင္ထားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားျပည္သူတည္ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဖ်က္သိမ္းခ်င္တုိင္း ဖ်က္သိမ္းလုိ႔မရဘူး။ ထိန္းသိမ္းခ်င္တဲ့သူေတြက ဆက္ထိန္းသိမ္းမယ္ဆုိၿပီး ထြက္လာတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေပါင္းစည္းေရးကို ဆက္လက္စဥ္းစားမယ္။ပါတီအတြင္း အစည္းအေ၀းလုပ္ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ လို႔အဆင္ေျပမေျပေပါ့။ မပူးေပါင္းျဖစ္ရင္ ေတာ့ မဟာမိတ္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိမယ္။ ပါတီေပါင္းစည္းေရးမွာ မပါလုိ႔လည္း ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးအ၀န္းအ၀ုိင္းထဲက ထြက္သြားမွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေစာပုိင္းက ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) သံုးပါတီတို႔သည္ ပါတီအသစ္အမည္ကုိ Kachin National Congress Party (KNCP) အျဖစ္ ယာယီ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း လူထုကေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီျဖစ္လာေရး ပါတီနာမည္၊ လုိဂို၊ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔အား ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္သည့္ ၁၇ ဦးပါ ေကာ္မတီကို ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ၁၇ ဦးပါ ေကာ္မတီအဖြဲ႕က ပါတီအမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ အား ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပန္လည္အပ္ႏွံလာသည့္အတြက္ KSDP ၊ KDP ႏွင့္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ ေနာက္ပုိင္းမွပါ၀င္လာသည့္ စဒက ပါတီတို႔က ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ’’ ဟု အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ’’ ဟု အမည္ေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNC ဥကၠ႒က ‘‘ပါတီေပါင္းစည္းတဲ့ေနရာမွာ ပါတီေတြက အစုံပါေနေတာ့ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ ဆက္သြားမလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ေမးတယ္။  ထံုးစံအတုိင္းဆုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံ လက္မခံ အေၾကာင္း ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါ၀င္ၿပီဆုိမွ ပါတီ၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ထုတ္ရမွာ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ၁၇ ဦးေကာ္မတီ ကို နာမည္၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္ေပးရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မပါဘဲ KSPP ဆုိၿပီး လုိဂုိ၊ အလံေတြကုိေရြးခ်ယ္လုိက္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က နာမည္၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္က အေရးမႀကီးဘူးပဲထား။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေလးေတာ့ ထားရမယ္။ ဒါကုိမေတြ႕ ရဘူး။ မေတြ႕ရဘူးဆုိေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ KNC ကျပန္ဆံုးျဖတ္မယ္။ လူထုဆႏၵသေဘာေၾကာင့္သာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပူးေပါင္းတာျဖစ္တယ္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အေနအထားမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမရွိဘဲ လုပ္တာက သူတို႔သံုးပါတီမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ဆိုသည္။

မူလက ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ Kachin National Congress Party (KNCP) အမည္သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ဟုဆုိကာ ကခ်င္လူထုအတြင္း လက္မခံသည့္ သေဘာထားအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနေၾကာင္း KNC ပါတီဥကၠ႒ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္မ်ား ပါ၀င္ထူေထာင္မည့္ ပါတီအမည္ကုိ ရွစ္ေလးလံုးပါတီဟု သတ္မွတ္ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ယခုႏွစ္မကုန္မီ ေဆာင္ရြက္မည္

ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟိုအစည္းအေ၀းတြင္ ဦးကုိကုိႀကီးက ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ပုံႀကီး) ႏွင့္ ပါတီအလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ပုံေသး)

ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္အသီးသီး ပါ၀င္ထူေထာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအမည္ကို ရွစ္ေလးလံုးပါတီ ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ယခုႏွစ္မကုန္မီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟိုအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟိုအစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ဓမၼပီယေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါႏွစ္ရက္တာ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီအမည္၊ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံု၊ ပါတီအလံ၊ တံဆိပ္တို႔ကို အတည္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ပါတီထူေထာင္လိုသူမ်ား စာရင္းကိုလည္း လ်ာထားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

“ပါတီအမည္ကေတာ့ တရား၀င္အသိေပးလို႔ေတာ့ ရၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒီ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စံုညီအစည္းအေ၀းမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္ေတြ၊ နယ္အသီးသီးက ေကာ္မတီ၀င္ေတြအားလံုးရဲ႕ တစ္ခဲနက္သေဘာတူညီခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေထာင္မယ့္ ပါတီရဲ႕နာမည္ကေတာ့ ရွစ္ေလးလံုးပါတီပါ။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။ ဗမာလိုေရးရင္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီပါ။ အကၡရာဂဏန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဖို႔ ကိစၥကလည္း အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ႏွစ္ရက္တာအစည္းအေ၀းမွာပဲ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံလည္း အတည္ျပဳခ်က္ရခဲ့ၿပီ။ ပါတီအမည္လည္း အတည္ျပဳခ်က္ရခဲ့ၿပီ။ ပါတီအလံ၊ တံဆိပ္လည္း အတည္ျပဳခ်က္ရခဲ့ၿပီ။ တစ္ခါ ပါတီထူေထာင္လိုသူမ်ား စာရင္းကိုလည္း လ်ာထားခ်က္စီစဥ္ထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး သံုး၊ ေလး၊ ငါးရက္အတြင္းမွာ တင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမွာပါ” ဟု ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ပါတီအမည္ကို ‘ရွစ္ေလးလံုးပါတီ’ ဟု အမည္ေပးရျခင္းသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၊ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအားလံုးသည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တန္ဖိုးထားဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုးဆိုေသာအမည္ႏွင့္ ပါတီေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕တာ၀န္ခံ ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာၾကားသည္။

ဦးကိုကုိႀကီးက “အဓိက,ကေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၊ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈအားလံုးဟာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဒီမွာ ေဆာင္ရြက္တဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကေန ေပၚေပါက္လာၾကတာျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္မွာေနတဲ့ ဦးေဆာင္သူေတြတင္မကဘူး။ နယ္ေဒသ အသီးသီးမွာကိုက ရွစ္ေလးလံုးအင္အားစုေတြ၊ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းၾကတာျဖစ္ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ရွစ္ေလးလံုးေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ဒို႔အေရးဆိုတာဟာ ဒီေန႔၊ ဒီအခ်ိန္အထိ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ အေကာင္အထည္မေပၚေသးဘူး။ တကယ္တမ္း ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဗဟု၀ါဒထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတာဆိုေတာ့ ဒါကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ပါတီအမည္ကို စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ အေျမာက္အျမားရွိတဲ့ အထဲကေန ေနာက္ဆံုးမွာ ရွစ္ေလးလံုးဆိုတဲ့ နာမည္ဟာ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနာမည္ကို တန္ဖိုးထားဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ရွစ္ေလးလံုးဆိုတဲ့ နာမည္ကိုပဲ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း တျခားဘာစာလံုးမွ မထည့္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ဒီနာမည္နဲ႔ပဲ ပါတီထူေထာင္မယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီမူ၀ါဒ ၁၀ ခ်က္ ခ်မွတ္ထားၿပီး မူ၀ါဒတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသည္ ထိပ္တန္းထည့္ထားသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတု အခမ္းအနားမွ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးတစ္ခုအျဖစ္ ေရးဆြဲေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္လည္း တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈရွိသည့္အတြက္ ဦးစားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ မဟာမိတ္မူ၀ါဒကို ပါတီ၏မူတစ္ခုအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားၿပီး ခ်မွတ္ထားသည့္ မူမ်ားႏွင့္ညီညြတ္ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပင္ အရက္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ အၾကံဥာဏ္၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ဆုိသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္ပါတီရဲ႕ အဓိကမူတစ္ခုက မဟာမိတ္ ေပၚလစီ က်င့္သံုးေရးပါ။ မဟာမိတ္ ေပၚလစီက်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့မူေတြနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့၊ ကိုက္ညီတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ လက္တြဲႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီးေတာ့ မဟာမိတ္မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးသြားမယ္လို႔ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ အလားတူပဲ မဟာမိတ္မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြတင္မကပါဘူး။ တိုင္းျပည္ရဲ႕မူ၀ါဒေတြ ပံုေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အၾကံ ဥာဏ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ရယူ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ပါတီအေနနဲ႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားပါတယ္”ဟု ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါရွစ္ေလးလံုးပါတီတြင္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုမ်ဳိးဆက္မ်ားအျပင္ အျခားႏိုင္ငံေရး မ်ဳိးဆက္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ပါတီဥကၠ႒ အပါအ၀င္ ပါတီ၀င္ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ရွစ္ေလးလံုးပါတီသည္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူအဖြဲ႕အစည္းကို ပါတီထူေထာင္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္း၏ ပထမလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လပုိင္းကုန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  UMFCCI တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမို ကေရစီျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး၊ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္၊ ဦးဦးလွေစာ၊ ဦးမင္းဇင္တို႔က ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးမင္းေဇယ်၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘ၀)၊ ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ရင္တို႔ က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဗဟုိအဆင့္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼပီယေက်ာင္းတုိက္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္အတြင္း ျပဳလုပ္ကာ ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္၏ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကုိ ပထမဆုံးဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၏႐ုံးခန္းကုိ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကုိ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အလားတူ စတုတၳေျမာက္စည္း႐ုံးေရးအျဖစ္  ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီဦးေဆာင္အဖြဲ႕ တာ၀န္ခံဦးကုိကုိႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ဦးတည္သြားေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားေကာင္းလာရန္လုိအပ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရင့္က်က္မႈ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈ၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိမႈမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးသည္ ဒီမုိကေရစီ အေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေ၀၀ါးေနေသး၍ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္အရြယ္၊  ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအကူး အေျပာင္းတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ခုိင္မာအားေကာင္းလာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားသာမက ၆၂ မွစ၍ အာဏာရွင္ စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးတိုက္ ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္မ်ားမွ ယံုၾကည္ခ်က္တူသူမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။