ပညာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈၾကားက ေနာက္ေက်ာဓားႏွင့္ထုိးမည့္သူမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ရသစာေပစကား၀ိုင္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးထက္ပိုင္)

ပညာေရးသည္ ကမၻာႀကီးကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ အစြမ္းထက္ဆံုးလက္နက္ ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္အာဖရိကသမၼတေဟာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ကို အမွတ္ရမိသည္။ ကမၻာႀကီးကိုပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ပညာေရးကို ထိေရာက္တြင္က်ယ္ သံုးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳေရးသည္ ပိုခရီးတြင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဟု ဆိုရာတြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ကင္းေသာ ပညာေရးကသာ အေျပာင္းအလဲ အစစ္အမွန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးတို႔ကို က်ားကန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးရွည္တြင္ ျဗဴ႐ိုကေရစီစနစ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးနီစနစ္ဟုလည္းေကာင္း လူသိမ်ားသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္သည္ ေရွ႕တန္းေရာက္သထက္ ေရာက္လာေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရး စသည့္ နယ္ပယ္က႑ ေပါင္းစံုတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အေျခခိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် အထက္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခေက်ာမြဲ ျပည္သူလူထုအၾကား အလွမ္းေ၀းကြာမႈသည္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (အဆင့္ျမင့္ပညာက႑) တြင္ မအူပင္တကၠသိုလ္မွ ကထိကဆရာတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား တင္ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစီအစဥ္တြင္ မပါရွိသျဖင့္ မတင္ျပသင့္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကထိက ဆရာတစ္ဦးက အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ တင္ျပလိုသည့္ ျပႆနာသံုးရပ္သည္ ပညာေရးက႑၊ ပညာေရး အေျပာင္းအလဲတို႔ႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ပတ္သက္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မလြဲမေသြ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ နားေထာင္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေျပာသက္သက္မဟုတ္၊ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပ၊ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ေရာက္ရာအရပ္တြင္ ေအာက္ေျခေက်ာမြဲျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ နားေထာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား အလွမ္းကြာဟမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း ကြၽဲကူးေရပါ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ထဲ ပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ရွင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ဆရာတစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္ကို အခ်ိန္ေပး နားေထာင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အက်ဳိးမဲ့ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။

အစီအစဥ္ထဲမပါရင္ မေမးသင့္ဘူးဆိုသည့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ စကားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခိုက္ဆံုခိုက္ တိုက္႐ိုက္တင္ျပဖို႔ ဆႏၵရွိသူမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပ်က္သထက္ ပ်က္ေနခဲ့သည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မျခြင္းမခ်န္ အသိေပး၊ တင္ျပမည့္သူမ်ားကို အစီအစဥ္ထဲ ထည့္သြင္းေလ့မရွိသည့္ အေလ့အထမ်ားက အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲ ထံုးကအားေကာင္းေနဆဲဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္စင္စစ္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာမြဲျပည္သူ႔ဒုကၡ၊ ေက်ာမြဲျပည္သူ႔ဘ၀တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အေျပာေကာင္းဖို႔ထက္၊ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အခ်ိန္ေပး နားေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔က ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာကို မႀကိဳက္လို႔ ေျပာခ်င္တာ၊ အမိန္႔စာေတြကို ထုတ္လိုက္၊ ျပန္ပယ္ဖ်က္လိုက္ လုပ္တာမ်ဳိးေတြကို တင္ျပခ်င္တာ၊ စာတင္တာကို အယံုအၾကည္မရွိလို႔ ေတြ႕ခြင့္ရတုန္း တင္ျပခ်င္တာပါဟု တကၠသိုလ္ကထိကဆရာက ပုဂၢလိကသတင္းစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို မႀကိဳက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို ႏွစ္သက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျမင့္မားလြန္းေနမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ စနစ္တို႔ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကထိက ဆရာတင္ျပခ်င္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အေနအထားကို နားေထာင္၊ သိရွိႏိုင္မွသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ အလုပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ႐ုံးမ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကထိကဆရာေျပာသကဲ့သို႔ အမိန္႔စာမ်ားကိုထုတ္လိုက္၊ ျပန္ဖ်က္လိုက္ လုပ္သည္မွာ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ အျပင္၊ အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ပ်က္ျပားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အေျပာသက္သက္မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕က်က် ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ႏိုင္ေရး လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး၊ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူလာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚလာႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီတံခါးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္ေလေလ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အေလးသာေလေလျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးက အသက္၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး အပါအ၀င္ နယ္ပယ္က႑ ေပါင္းစံုတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျမင့္မားေနမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ခရီးရွည္သည္ ၾကန္႔ၾကာသည္ထက္၊ ၾကန္႔ၾကာေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

စကားမစပ္၊ ပညာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟုဆိုရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရသည္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လႊဲအပ္ေဖာ္ေဆာင္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ သိပၸံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မည္၍ မည္မွ်လႊဲအပ္ထားပါသလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္မည္ဆိုလွ်င္ ေျဖရခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္အခ်ဳိ႕ကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ၾကားသိရေသာ္ျငားလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတကၠသိုလ္မ်ား၊ သိပၸံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားက ယေန႔တိုင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္မွသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား အပါအ၀င္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေသာ၊ ခရီးတြင္အလုပ္ျဖစ္ေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ပညာေရးစနစ္သည္ အသက္၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္စနစ္သည္ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ ဆံုးျဖတ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ပညာေရးစနစ္သည္ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္၊ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္၊ စာရြက္ေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဒီမိုကေရစီ အထပ္ထပ္ ေဖာ္ျပေနၿပီး လက္ေတြ႕ဘ၀ထဲတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ား၊ တစ္သေ၀မတိမ္း နာခံမႈမ်ား ႀကီးစိုးေနမည္ဆိုလွ်င္ ေရွ႕ေရးကေတာ့ ရင္ေလးဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ကထိကဆရာသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို မႏွစ္ၿမိဳ႕၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရးကို လိုလားသူျဖစ္ၿပီး အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ အရွိအရွိအတိုင္း အသိေပး တင္ျပလိုစိတ္ ျပင္းျပသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သတင္းႀကီးေနေသာ ေက်ာင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိစၥ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡမ်ားကို ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ၿပီး အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမည္းသုတ္မည့္ကိစၥ၊ တကၠသိုလ္စာစစ္ခမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ ကိစၥတို႔ကို နမူနာျပဳလ်က္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္း အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ကထိကဆရာက သူ႔အေနျဖင့္ အေမ ကဲ့သို႔ တန္ဖုိးထားရပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ တင္ျပအသိေပးခြင့္ လံုးလံုးမရရွိခဲ့သည္မွာ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာဟုပင္ မွတ္ယူမိသည္။

အခ်ဳပ္အေနျဖင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ ငယ္၊ လတ္တို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔အားကိုယူလ်က္ ေရွ႕ခရီးဆက္ဖို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ေျခေက်ာမြဲျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု အလႊာေပါင္းစံုက အသံဗလံေပါင္းစံုကို နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ယိုေပါက္ဖိတ္ေပါက္မ်ားကိုဖံုးဖိ၍ အားလံုးေကာင္းေနသေယာင္၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသေယာင္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းသူႀကီးမ်ားသည္ အကယ္စင္စစ္ အစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီျပဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရးတို႔ကို ေနာက္ေက်ာမွ ဓားႏွင့္ထိုးမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္သည္ကို သတိရွိရွိ ဆင္ျခင္သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။