ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ အယူခံလႊာ တင္ျပထားမႈအေပၚ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္း

ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးျဖစ္သူ ဦးၾကည္သင္းအား ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံသည္ ဟုဆိုကာ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ အယူခံလႊာ တင္သြင္းထားျခင္းကို ယေန႔အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိသည့္အေပၚ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ရာထူးမွထုတ္ပယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ အယူခံလႊာ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးျဖစ္သူ ဦးၾကည္သင္းအား ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ေန႔စြဲပါ အမိန္႔စာျဖင့္ ဆရာႀကီး ဦးၾကည္သင္းမွာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအရ အုတ္တံတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အတန္းအသီးသီးမွ အလွဴခံခဲ့ျခင္း၊ ရွပ္တာလမ္း (ေက်ာင္း အ၀င္လမ္းမ) ကြန္ကရစ္ ခင္းရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ အလွဴခံခဲ့ျခင္း၊ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴရန္အတြက္ အတန္းအသီးသီးမွ သကၤန္း ၈၃ စံုႏွင့္ က်ပ္ ၈၉၃၅၅၀ အလွဴခံျခင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ေကာက္ခံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း နည္းဥပေဒ အခန္း ၁၅ နည္းဥပေဒ ၁၆၂ နည္းဥပေဒခြဲ (ဃ)အရ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္ဟု အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအမိန္႔စာတြင္ ပါ၀င္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဌာနက ဌာနတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့စဥ္ကလည္း အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုစြပ္စြဲထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ေလးခ်က္တြင္ အုတ္တံတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အတန္းအသီးသီးမွ အလွဴခံခဲ့ျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက စုေပါင္းလွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕က အလွဴေငြ ထည့္၀င္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွပ္တာကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းျခင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သြားလာေရး ခက္ခဲမႈကို မိဘမ်ားက ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴျခင္းမွာလည္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းျပကၡဒိန္အရ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္က စုေပါင္း၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴပြဲသာျဖစ္ၿပီး အလွဴေငြအား မထည့္မေနရ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း၊ အလွဴေငြ ထည့္၀င္ေစရန္ ခိုင္းေစခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ေကာက္ခံျခင္းမွာလည္း ၎၏ညႊန္ၾကားခ်က္ မဟုတ္ဘဲ ၎သင္တန္း တက္ေရာက္ေနစဥ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းရွိ ဆရာဆရာမမ်ား တိုင္ပင္ကာ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ တိုင္တန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းပညာေရးဌာနက ဌာနတြင္း လာေရာက္ စစ္ေဆးစဥ္ကလည္း အျပစ္မရွိဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျခင္းမွာ မတရားေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ဆရာႀကီး ဦးၾကည္သင္းက ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ အယူခံလႊာ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၅ လပိုင္း ၁၄ ရက္မွာ စာတင္ခဲ့တယ္။ အခုထိ ဘာမွမထူးလို႔ အခုကြၽန္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဆီကို စာတင္လိုက္တာက ၇ လပိုင္း ၃၀ ရက္ေန႔။ ကြၽန္ေတာ့္စာ ေရာက္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္သိတယ္။ ေမးၾကည့္ေတာ့ စာေရာက္ပါၿပီတဲ့။ ေနာက္တစ္ခါ သူကေနတစ္ဆင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးကို စာနဲ႔လွမ္းၿပီးေတာ့ ေမးလိုက္ပါၿပီတဲ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က ေျပာခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္အထိ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိဘူး။ အယူခံကို လက္မခံဘူး ဆိုရင္လည္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ကြၽန္ေတာ္သြားမွာ” ဟု ဆရာႀကီး ဦးၾကည္သင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆရာႀကီး ဦးၾကည္သင္းအား ရာထူးမွထုတ္ပယ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံပညာ ပညာေရး၀န္ထမ္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္က ယခုလို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

အေျခခံပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို အေဆာတလ်င္ အတည္မျပဳရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ေတာင္းဆို

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို အေဆာတလ်င္ အတည္မျပဳရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသမဂၢ႐ံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ  အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းအား သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ အေျခခံပညာဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျခင္း၊ အေျခခံဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္  ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ျဖင့္ ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီမွ ဆရာဦးမင္းမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို အေဆာတလ်င္ အတည္မျပဳပါနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံပညာေရးလုပ္သားမ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္တာေတြကို ျပင္ဆင္ေပးပါ။ ဆရာဆရာမမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳေရးကိုပါ အာမခံခ်က္ေတြေပးႏိုင္မယ့္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေပးရမယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ ညြန္ခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေနတယ္။ အဲဒါကို လံုး၀ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔လိုမယ္။  အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဖို႔ ေစာင့္ေပးေစခ်င္တယ္။ အေျခခံနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုခ်က္အသံေတြကို အစိုးရက နားေထာင္ေပးဖို႔လိုမယ္” ဟု ဆရာဦးမင္းမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါရွိေသာ အေျခခံပညာေရးေကာင္စီအခန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္လိုျခင္း၊ သင္႐ိုးညြန္းတမ္းေကာ္မတီမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၏ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးမူ၀ါဒမ်ားကိုပါ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသံုး ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ား မရရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ျပဳျပင္ေပးရန္ႏွင့္ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံပညာေရး လုပ္သား ဆရာဆရာမမ်ား ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမ်ားမွရရွိေသာ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္မ်ားအျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ နည္းေပါင္းစံုမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အေျခခံပညာ ပညာေရးလုပ္သားသမဂၢမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢမွ ဆရာမ်ား ၊ အေျခခံပညာ ပညာေရးလုပ္သားသမဂၢမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဆရာဆရာမမ်ား၊ NNER မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမ်ားသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

တပ္မေတာ္အစုိးရကာလကုိ ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမွျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

တပ္မေတာ္အစုိးရကာလကုိ ပညာေရး အေမွာင္ေခတ္ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ  ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမွ ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေန႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္းက အေျခခံ ပညာေရးက႑တြင္ အမ်ဳိးသားဆရာဦးေရ သိသာစြာ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားဆရာ ဦးေရတုိးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထား ျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေမာင္ျမင့္က အထက္ပါအတုိင္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တင္ျပခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မဆီေလ်ာ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ခုိင္လုံအေထာက္အထားမပါတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ ဂုဏ္သေရကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ မပါရွိတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြအရ ေစာေစာကေမးျမန္းသြားတဲ့ ေတာင္တြင္းၾကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမင္းသိန္းေမးသြားတဲ့ အထဲမွာ ႏႈတ္ေခ်ာ္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုိးရ ကာလကုိ ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဆုိၿပီး ေျပာသြားတာကုိ ကြၽန္ေတာ္ကန္႔ကြက္တာပါ။ ဒီလုိမဆီေလ်ာ္တဲ့ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစုိးရအေပၚ ျပက္ရယ္ျပဳတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ႐ႈတ္ခ်တဲ့အသုံးအႏႈန္းေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားမယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး အေမွာင္ေခတ္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ ျဖဳတ္ခ်ေပးဖုိ႔အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္၏ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ပညာေရး အေမွာင္ဆုိသည့္ စကားလုံးကုိ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းဆရာဦးေရ မသိမသာ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ ပုိမုိသိသာလာၿပီး ပညာေရး အေမွာင္ေခတ္ႀကီးတြင္ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ရျခင္းကုိစိတ္နာ၍ ပညာေရးေလာကကုိ ေက်ာခုိင္းထြက္သြားခဲ့ၾကသူမ်ားစြာ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယေန႔ အေျခအေနတြင္လည္း ပညာေရးေကာလိပ္ ပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားသင္ယူၾကသည့္ ေက်ာင္းသားသည္ ရွားပါးေၾကာင္း ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမင္းသိန္းက ေမးခြန္းေမးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာေတြက တကၠသုိလ္ေတြက ထြက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အေျခခံပညာက႑ာမွာလည္း ထြက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အခုလည္း လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြကရွားေနတာ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး အေမွာင္ေခတ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ သုံးလုိက္တာ။ အဲဒီမွာ အေမွာင္ေခတ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ မႀကိဳက္ပါဘူး မသုံးသင့္ပါဘူးဆုိၿပီး ထၿပီးကန္႔ကြက္တာပါ။ အေမွာင္ေခတ္ရဲ႕ သေဘာက လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ံႈးတာလည္း အေမွာင္ေခတ္ပဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးတာလည္း အေမွာင္ေခတ္ပဲ။ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းကင္းမဲ့တာလည္း အေမွာင္ေခတ္ပဲ။ ပညာေရး အသုံးစရိတ္နည္းပါးတာလည္း အေမွာင္ေခတ္ပဲ။ ဒါကုိ ရည္ရြယ္တာ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၈၈ ေနာက္ပုိင္းဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ သုံးလုိက္ေတာ့ ထကန္႔ကြက္တာ။ အဲဒါပါပဲ” ဟု ဦးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေမးခြန္းရွင္အား သတိေပးေျပာဆုိျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလြတ္က်က္ ပညာေရးစနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ဓာတ္ပုံ – ေဌးလွေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အလြတ္က်က္၍ အမွတ္ယူပညာေရးစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္ ရရွိသည့္ ပညာေရးစနစ္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းက မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ လူငယ္ဘက္စုံ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ စာေပစကား၀ုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ လူငယ္ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ခန္းမအတြင္း က်င္းပသည့္ တကၠသုိလ္ေပါင္းစုံမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ စာေပစကား၀ုိင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးေလာကတြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ အလြတ္က်က္စနစ္ကုိ ပ်င္းရိေနၾကၿပီး ေက်ာင္းသူအမ်ားစုမွာ ဆရာမ်ား၏ စကားကုိ နားေထာင္ကာ အလြတ္က်က္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္အမ်ားဆုံး ရရွိၾကေၾကာင္း၊ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းကုိ ၿပီးဆုံးသည့္တုိင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္း မရွိသည့္ ေယာက်္ားေလးဦးေရ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ျမင့္တက္လာမႈမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ မေကာင္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္ပညာေရးကုိ ဆက္လက္မသင္ယူလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဘ၀အာမခံခ်က္ ရွိႏုိင္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားအား ဆက္လက္ သင္ယူေစလုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ပညာေရးေလာကမွာ ေယာက်္ားေလးေတြကုိ ပုိမုိၿပီးေတာ့ ပညာေရးကုိ စိတ္၀င္စားလာေအာင္နဲ႔ ထြန္းေတာက္လာဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔ လုိေနလဲဆုိတာကုိ သိခ်င္တယ္။ မိန္းကေလးေတြ အားလုံးကေတာ့ အလြတ္က်က္တယ္။ မိန္းကေလးေတြကေတာ့ စကားနားေထာင္တယ္။ အလြတ္က်က္ဆုိ က်က္လုိက္တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ စာေမးပြဲေတြမွာ အမွတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရတယ္။ ေယာက်္ားေလးေတြက အလြတ္က်က္ရမွာ ပ်င္းၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ အထက္တန္းေက်ာင္းကုိ ၿပီးေအာင္ မသင္တဲ့ ေယာက်္ားေလးႏႈန္းက တက္လာတယ္။ အဲဒီဟာက ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ မေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ တကၠသုိလ္ပညာ မသင္ေတာင္မွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေတြကုိ သင္ယူေစခ်င္တယ္။ ပုိၿပီးေတာ့ အားေပးခ်င္တယ္။ တကၠသုိလ္ ပရိ၀ုဏ္ အတြင္းမွာ လာၿပီးေတာ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေတြကုိ အားေပးပါတယ္လုိ႔ ေျပာေနရတာ အားမနာတမ္း ေျပာသလုိျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြအရ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ေတြကုိ အားေပးရမယ္။ ဒီဟာက ကမၻာ့ေရစီးေၾကာင္းပဲ။ တကၠသုိလ္ပညာဆုိတာ လက္ေတြ႕က်က် သုံးႏုိင္တာရွိတယ္။ မသုံးႏုိင္တာလည္းရွိတယ္။ ဥပမာဆုိရရင္ ကြၽန္မဟာ သမုိင္းကုိ အင္မတန္ စိတ္၀င္စားတယ္။ သမုိင္းကုိ ျမတ္ႏုိးတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သမုိင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြ ဆုိတာကလည္း အမ်ားႀကီး ထုတ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သမုိင္းပညာရပ္ကုိ ယူမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ဘယ္လုိအေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မလဲလုိ႔ ေမးလုိ႔ရွိရင္ သမုိင္းဆရာေတြေတာင္ အေျဖေပးဖုိ႔အတြက္ နည္းနည္ ခက္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်က် ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္အရ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းေတြကုိ ကြၽန္မတုိ႔ အားေပးခ်င္တယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ တကၠသုိလ္ ပညာေရးစနစ္ကုိပါ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏုိင္ငံ၏ တကၠသုိလ္ ပညာေရးစနစ္မ်ားတြင္ သုေတသနပုိင္း ဆုိင္ရာမ်ား၌ လြန္စြာအားနည္းသြားေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိးညီ မွ်ေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တကၠသုိလ္ပညာေရးကုိ အဆင့္ျမႇင့္ေစခ်င္တယ္။ တကၠသုိလ္ ပညာေရးမွာဆုိရင္ အထူးသျဖင့္ သုေတသန ဘက္မွာေပါ့။ ဒီႏုိင္ငံဟာ အဲဒီဘက္မွာ အင္မတန္မွ အားနည္းသြားတယ္။ တကၠသုိလ္ကုိ ေရာက္တဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ဆုိရင္လည္း အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသားေတြ မွ်ေစခ်င္တယ္။ အခုက်ေတာ့ မိန္းကေလးေတြက မ်ားမ်ားလာၿပီးေတာ့ ေယာက်္ားေလးေတြက တကၠသုိလ္သြားတဲ့ဘက္မွာ နည္းနည္းလာတယ္။ အဲဒီလုိနည္းလာလုိ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာဘက္ကုိ သြားရင္ေတာ့ ေက်နပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိလည္း မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းဆက္မေနေတာ့တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး စိတ္ပူရတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ေရာက္သြားသလား။ အရက္ဆုိင္ကုိ ေရာက္သြားသလား။ အဲဒီလုိဟာမ်ဳိးေတြ စဥ္းစားရတယ္။ စိတ္မေလသြားေစခ်င္ဘူး။ လူငယ္ေတြ စိတ္ေလသြားလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ အတြက္လည္း ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြ အတြက္လည္း ဘ၀ဆုံး႐ႈံးတာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလြတ္က်က္ေျဖ ပညာေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ကာ အလြတ္က်က္မွတ္၍ ေျဖဆုိၿပီး အမွတ္ရရွိသည္ဆုိသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကုိ ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚကုိ အသုံးခ်ပုိင္ခြင့္ ရရွိသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေယာက်္ားေလးေတြ အေနနဲ႔ အတန္းပညာမွာေရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာမွာေရာ စိတ္ပါ၀င္စားစြာနဲ႔ ေယာက်္ားေလးေတြဟာ မိန္းကေလးေတြေလာက္ မထက္လုိ႔ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ စိတ္ပါ၀င္စားမႈနည္းလုိ႔ မိန္းကေလးေတြေလာက္ အမွတ္မမ်ားတာေပါ့။ အလြတ္က်က္တာလည္း ၀ါသနာ မပါလုိ႔ေပါ့။ အလြတ္က်က္တယ္ဆုိတဲ့ ဒီစနစ္ကုိလည္း ေျပာင္းရမယ္။ အလြတ္က်က္ၿပီးမွ အမွတ္ရတယ္ဆုိတဲ့ စနစ္ကုိေတာ့ ေျပာင္းရမယ္။ ကုိယ့္အေတြးအေခၚကုိ သုံးပုိင္ခြင့္ျပဳတဲ့ စနစ္မ်ဳိးကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတကၠသုိလ္အတြင္း က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ လူငယ္ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပြဲေတာ္ကုိ ၾသဂုတ္ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္အတြင္း အပန္းေျဖ အားကစားၿပဳိင္ပြဲမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပ အားကစားနည္းမ်ား၊ စာအုပ္အေရာင္းျပခန္းမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းျပခန္း၊ အသိပညာေပး ျပခန္းမ်ား၊ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပါအ၀င္ စတုဒိသာ ေကြၽးေမြးျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁၂ တန္းစလုံး၏ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ား အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁၂ တန္းစလုံး ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ား အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုသြားမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Grade – 2 ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္ အသစ္မ်ား အသုံးျပဳေနၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Grade – 3 ႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးမွ Grade – 6 ၌ ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္အသစ္မ်ား၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Grade – 4၊ အလယ္တန္းပညာေရးမွ Grade – 7 တုိ႔၌ ဖတ္စာအုပ္ အသစ္မ်ား အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါမွာ မႏွစ္က Grade -1 ဖတ္စာအုပ္ေတြ အသစ္ JICA ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ျပဳစုၿပီးၿပီ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ယခုမွာ Grade – 2 ဖတ္စာအုပ္ေတြ အသုံးျပဳေနၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္မွာ မူလတန္းတစ္တန္းျဖစ္တဲ့ Grade – 3၊ အလယ္တန္း တစ္တန္းျဖစ္တဲ့ Grade – 6 ကုိ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္အသစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေနာက္ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ Grade – 4 တစ္တန္းနဲ႔ Grade – 7 ရယ္၊ အထက္တန္း တစ္တန္းျဖစ္တဲ့ Grade – 10 ရယ္ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္တာသည္ ၂၀၂၂- ၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဒီ KG+ 12 ၁၂ တန္းစလုံးသည္ ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္အသစ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္က Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊပါရမီပညာေရး ေဖာင္းေဒးရွင္း၏ ဆ႒မအႀကိမ္ ပညာသင္ဆုေပးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံမူလတန္းပညာေရးမွ Grade – 3 အတြက္ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးမွ Grade – 6 တုိ႔အတြက္  အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ သင္တန္းေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ Grade – 3 အတြက္ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွစ္သိန္းခြဲကုိ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သင္တန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျခင္းလံုး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္ စသည့္အားကစားနည္းမ်ား လြယ္လင့္တကူကစားႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ေဆာင္မည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျခင္းလံုး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ၊ စားပြဲတင္ တင္းနစ္စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား လြယ္လင့္တကူကစားႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၃ ရက္က အမ်ဳိးသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ႐ံု (၁) သု၀ဏၰတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ‘၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအားကစားသမားဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနား’ တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ အားကစားကြင္း၊ အားကစား႐ံုေတြ၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရပ္ကြက္ေတြမွာရွိတဲ့ အားကစားကြင္း / ႐ံုေတြကိုျပင္ဆင္တာ၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း ျခင္းလံုး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္စတဲ့ အားကစားနည္းေတြကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ လြယ္လင့္တကူ ကစားလာႏုိင္ဖို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ ဒီလို တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္သြားမွ တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ရြက္ပုန္းသီးအားကစားထူးခြၽန္ လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြ ပိုမိုထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အားကစားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အားကစားပညာဘြဲ႕ရမ်ား၊ အားကစားသိပၸံေက်ာင္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားကို ကာယဆရာမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့အားကစား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကာယဆရာမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ခန္႔ထားႏုိင္ ေရးစီစဥ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားတြဲဖက္၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ အားကစားမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာ၍ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္ပညာေရး၌ B.Sc (Sports) သင္တန္းကို ထည့္သြင္းထားရွိၿပီး အားကစားကို သိပၸံနည္းက်ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာနည္းတူျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ျမန္မာ့႐ိုးရာျခင္းလံုး အားကစားနည္းကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္လည္းလည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ (အားကစားပညာ) ရရွိသူမ်ားကို က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ နည္းျပ (အား/ကာ)အျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူဦးေရသည္ မည္သည့္ကာလတြင္မွ် ယင္းကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူဦးေရ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာသကဲ့သုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူဦးေရသည္ မည္သည့္ကာလတြင္မွ် ယင္းကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစဥ္ ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက “အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ တကၠသိုလ္၀င္အဆင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနကို တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူဦးေရ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပား လာသလို ေအာင္ျမင္တဲ့ဦးေရကလည္း မ်ားျပား လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ ၂၅၉,၁၉၁ ဦးသည္ မည္သည့္ကာလမွာမွ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ေျဖဆိုတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေအာင္ျမင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားတာသည္ ေျဖဆိုသူဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာလို႔သာ ေအာင္ျမင္သူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားရတယ္ဆိုတာကို  တင္ျပပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယခင္ကထက္ ေက်းလက္ႏွင့္ေ၀းလံသည့္ေဒသမ်ား၊ အခက္အခဲ ရိွေနသည့္ ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဦးေရ ၉,၁၇၆,၄၅၄ ဦး ရိွလာသကဲ့သို႔ အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑၌ တစ္ခါမွမရိွေသးသည့္ ဂရိတ္ ၁၀၊ ဂရိတ္ ၁၁ တို႔မွာ တစ္သန္းထက္ ပိုမိုလာေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရိွ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တုိးတက္မႈကိုလည္း သံုးႏွစ္တာကာလ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၈၉သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၉ ဒသမ ၁၇ သန္းအထိ ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဓိကအခက္အခဲရိွေနသည့္ ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ မ်ားျပားလာကာ ႏွစ္အလိုက္အတန္းကူးေျပာင္းမႈ အေျခအေနသည္လည္း အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းတြင္ သိသိသာသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းရရိွ႐ံု ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း ျမင့္မားလာသလို ပညာေရးအရည္အ ေသြး ျမင့္မားဖို႔အတြက္ကိုလည္း ဆရာ ဆရာမမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ား အသစ္ျပဳစုျဖန္႔ေ၀ေပး ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို မြမ္းမံသင္တန္း ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ မူလတန္းပညာသင္ယူေနသူ အားလံုးကို မူလတန္းပညာသင္ယူၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမွာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ မူလတန္းပညာသင္ယူၿပီးဆံုးတဲ့ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနသည္ က်ား၊ မဦးေရဟာလည္းပဲ မူလတန္းမွာ ဂရိတ္ ၅ မွာ ကြာျခားမႈေလ်ာ့နည္းလာသလို ေျဖဆိုသူအားလံုးနီးပါးဟာလည္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့မွ ဂရိတ္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ ကိုလည္းပဲ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေျဖဆိုတဲ့ဦးေရ တိုးတက္လာသလို ေအာင္ျမင္တဲ့ဦးေရလည္း ပိုမိုမ်ားျပား လာခဲ့တာကို ေတြ႕ရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဦးေရတိုးတက္မႈကို ၾကည့္ပါက သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာသကဲ့သို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းပါအတိုင္း သင္ယူမႈအားနည္းေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုမ်ား၊ အခက္အခဲရိွေနသည့္ မိသားစုမ်ားကိုလည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ပိုမိုျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ Exclusive Education ကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခခံပညာက႑ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တို႔တြင္ ရွိေနသည့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ား၊ အျမင္အာ႐ံုအားနည္းသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ အၾကားအာ႐ံုအားနည္းသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

 

ပညာေရးက႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ၿပီးႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ပညာေရးက႑ာအလုိက္ ဥပေဒမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ၿပီးႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေအာင္ေျမသာစံ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုက အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ထြက္ၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီကမွ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဥပေဒ၊ ပုဂၢလိကပညာေရး ဥပေဒ ဒါေတြလာမွာေပါ့။ ေလာေလာဆယ္မွာ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ေဆြးေႏြးေနပါၿပီ။ ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ မၾကာခင္ အခ်ိန္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒအားလုံးက ဆက္တိုက္ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ က႑အလုိက္ ဥပေဒေတြ ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အတြင္းမွာ ၿပီးႏုိင္ပါတယ္။ မၿပီးလုိ႔လည္း မရဘူး။ ၿပီးေအာင္ႀကိဳးစား ၾကရမွာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရး က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အသစ္ခ်မွတ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ပညာေရး က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ လုိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္၏ ေျခာက္လတာကာလ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိ) အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒသည္ ေယဘုယ်လမ္းညႊန္ေျမပုံ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားကသာ မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ညႊန္ျပမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါ က႑အလိုက္ ဥပေဒမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အဆုံးအျဖတ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား (အေျခခံပညာ ဆရာမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္လမ္းသြယ္မ်ား သတ္မွတ္ေရး၊ ဆရာအတတ္ပညာ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တကၠသုိလ္ပဋိညာဥ္ စာတမ္းမ်ား ေရးဆဲြေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေသာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရး) ရွိရာ ရွင္းလင္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အသစ္ခ်မွတ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ေပၚထြက္လာရန္ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးက႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ၊  အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဥပေဒ၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဥပေဒတုိ႔ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ပညာေရးဥပေဒတစ္ခု ထြက္ေပၚရန္အတြက္ လူတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး အားလုံးပူးေပါင္းမွသာ ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းျဖစ္၍ ေျပာသည့္အခ်က္ မပါသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေနပါက ဥပေဒတစ္ခုထြက္ရန္ ၾကာသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

 

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ပိတ္ခဲ့ရေသာေက်ာင္း ၁၁၉ ေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကေလးမ်ား စာသင္ၾကားေနစဥ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ပိတ္ခဲ့ရေသာေက်ာင္း ၁၁၉ ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၈၅ ေက်ာင္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအားလံုး ပိတ္ထားခဲ့ရၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္ စာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၅ ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္းကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္း ၁၁၉ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးခင္ေအာင္က “ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ စုစုေပါင္း စာသင္ေက်ာင္းက ၁၈၅ ေက်ာင္းရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက ဒီႏွစ္ ၁၁၉ ေက်ာင္းဖြင့္ပါတယ္။ မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းမွာေတာ့ လံုေလာက္တယ္။ ဆရာဆရာမနည္းတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ပိတ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြက ဆရာ ဆရာမေတြကို တာ၀န္ခ်ေပးထားပါတယ္။ အထက္တန္း အဆင့္မွာေတာ့ ဆရာဆရာမေတြ အေျပာင္းအေရႊ႕ရွိေတာ့ နယ္ေက်ာင္းေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ မဖြင့္လွစ္ႏိုင္တဲ့ေက်ာင္း မရွိပါဘူး။ မဖြင့္တဲ့ေက်ာင္း ဆိုတာက မႏွစ္က မီး႐ိႈ႕ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ရြာေတြက ေက်ာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ တခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာ ျပန္လာေနတဲ့သူေတြ ရွိလာတဲ့အတြက္ မႏွစ္က ၁၀၅ ေက်ာင္း ဖြင့္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာ ၁၄ ေက်ာင္းတိုးဖြင့္လို႔ အခုဆိုရင္ အားလံုး ၁၁၉ ေက်ာင္း ဖြင့္ပါတယ္။ ဒီေန႔အထိ ေက်ာင္းသားဦးေရက ထက္၊ လယ္၊ မူ စုစုေပါင္း ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ပညာေရး၀န္ထမ္း တခ်ဳိ႕သည္ အသက္လုကာ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ေတာထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်ာင္သားမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေပၚကယ္ဆယ္ေရး စခန္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာသင္ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ပိတ္ခဲ့ရေသာေက်ာင္း ၄၂၄ ေက်ာင္းအနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၃၄ ေက်ာင္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ကေလးမ်ား စာေပသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၃၂၄ ေက်ာင္းရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း စာေပသင္ၾကားမႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤါလီစကား တတ္ကြၽမ္းေသာ ဆရာဆရာမ ၁၀၀ ခန္႔ကို အျမဲတမ္း ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါတစ္စုက Grade-2 သင္တန္းမွ ဆရာမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ ျပဳက်င့္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာဆရာမမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆး၍ မွားသည့္သူအား အေရးယူရန္ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေၾကာင္းျပန္

ၿပီးခဲ႔သည့္ ေမ ၂၀ ရက္ ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ အထကေက်ာင္းတြင္ Grade-2 မြမ္းမံသင္တန္း တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါတစ္စုက Grade-2 သင္တန္းမွ ဆရာမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ ျပဳက်င့္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆး၍ မွားသည့္သူအား အေရးယူေပးရန္ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါ တစ္စုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၂၀ ရက္ညက ဇရပ္ကြင္း အထကသို႔ Grade-2 သင္တန္း တက္ေရာက္ေနသည့္ ဆရာမ်ားကို ညပိုင္းဂစ္တာတီးသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဆရာမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မေထာက္ဘဲ လက္ထိပ္ေနာက္ျပန္ခတ္ျခင္း၊ ကူညီရန္ လိုက္လာသည့္ ဆရာမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္း စေသာ ဥပေဒမဲ့ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ဖြယ္ ၾကားသိခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားကို မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဆရာမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္ျခင္းသည္ ကာယကံရွင္ ဆရာမ်ားကို သာမကဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုပါ ေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယူဆပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမဲ့ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားကို မိမိတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေမ ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားက ကာလသားတစ္စု ေသာက္စားေပ်ာ္ပါး၍ ဂီတာတီးခတ္ေနသျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ေမ ၂၀ ရက္ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔က ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ ရပ္ကြက္ (၁) သို႔ ထြက္လာခဲ့ကာ ဂစ္တာတီးေနသည့္ လူငယ္မ်ားအား ေမးျမန္းၾကည့္ရာ မိမိတို႔ ေဒသခံမ်ား မဟုတ္ဘဲ အျခားနယ္မ်ားမွ လာေရာက္ သင္တန္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဇရပ္ကြင္းေဒသသည္ နယ္ေျမၾကမ္းေသာေဒသ ျဖစ္သျဖင့္ ည ၉ နာရီေက်ာ္ပါက ဂစ္တာတီးခတ္ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္ဟု ဇရပ္ကြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေစာခ်စ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီလို အသိေပးလိုက္ေတာ့ ဂစ္တာလာတီးတဲ့ ေက်ာင္းဆရာအုပ္စုက ေအးေအးေဆးေဆးပဲ။ သူတို႔မသိလို႔ တီးမိတာပါဆိုၿပီး ျပန္ၾကတယ္။ သူတုိ႔အုပ္စုက ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ လာၾကတာပါ။ ဆယ့္ေလးငါးေယာက္ ေလာက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ဆိုင္ကယ္မွာပါတဲ့ သူတစ္ေယာက္က ဟာ….ဂစ္တာတီးတာေတာင္ လာပိတ္တယ္။ မင္းတို႔ေကာင္ေတြ သတိၱရွိရင္ ငါ့ရြာလိုက္ခဲ့။ ဘာညာနဲ႔ ဆဲဆိုလိုက္ေတာ့ အေျခအေနၾကည့္ေနတဲ့ ရြာခံလူငယ္ေတြနဲ႔ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ၿပီး အဲဒီဆိုင္ကယ္က ေက်ာင္းေဘးက ကုကၠိဳပင္ႀကီးကို ၀င္တိုက္မိသြားတယ္။ ဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ရဲကင္းမွဴးကို ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကား၊ သူတု႔ိကိုလည္း ရြာခံေတြနဲ႔ ထပ္ရန္မျဖစ္ရေအာင္ ၀င္တားျမစ္ၿပီး ေဒသခံေတြ ေက်နပ္ေအာင္ သူတို႔ကို လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးကို ေခၚလာခဲ့ပါတယ္။ ႐ုံးကိုေရာက္ေတာ့ ပညာေရးမွဴးကို ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴးလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဘးနားမွာ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အထက္ကို တင္ျပမယ္ဆိုေတာ့ ကေလးေတြ အလကားေနရင္း နစ္နာေနပါမယ္။ ဒီမွာပဲ ေက်ေအးလိုက္ပါဆိုၿပီး ပညာေရးမွဴးနဲ႔ ဒုပညာေရးမွဴးက ေျပာတာနဲ႔ အဲဒီမွာတင္ တစ္ခါတည္း ေက်ေအးလႊာ ထုိးေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္ရက္က် Facebook ေပၚမွာ လိုရာဆြဲၿပီး တစ္ဖက္သတ္ ေရးတင္ေနၾကတာပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္အေပၚ သူတို႔ဘက္က အမႈဖြင့္တယ္ ဆိုရင္လည္း အျဖစ္မွန္ကို တကယ္စစ္ေဆးလိုက္လို႔ သူတို႔အတြက္ နစ္နာသြားမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က စိတ္မေကာင္း ျဖစ္႐ုံပါပဲ။ တာ၀န္ရွိသူေတြ လာစစ္ေဆးပါ။ မွားတယ္ဆိုရင္ မွားတဲ့သူကို အေရးယူပါလို႔ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးေစာခ်စ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ဇရပ္ကြင္းျဖစ္စဥ္အား မည္သည့္ဘက္ကမွ လာေရာက္ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ မိမိမွာ အမႈတစ္ခု လိုက္ေနသျဖင့္ ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကို လတ္တေလာ ေျဖၾကားႏိုင္ေသးျခင္း မရွိေၾကာင္း ဇရပ္ကြင္း ရဲအုပ္မ်ဳိးမင္းလြင္က အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေက်ာင္းဆရာဟု ယူဆရသူ အရပ္၀တ္ျဖင့္ လူငယ္သုံးဦးက ၾကမ္းေပၚတြင္ ထုိင္ေနသည့္ပုံမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း လက္ထိပ္ခတ္၍ ႐ိုက္ႏွက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသုိ႔ ေခၚသြားၿပီး အႏိုင္က်င့္ ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ခံ၀န္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္ဆိုသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀သူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။