နာဂ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒုံးဟီးေဒသရွိ ရြာႏွစ္ရြာတြင္ အမည္မသိ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒုံးဟီးေဒသရွိ ေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ အမည္မသိ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ဦးစိမ္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေဒသရွိေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေရာဂါလကၡဏာသိေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားကေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာဆီသို႔ ကြင္းဆင္းေနေၾကာင္း လက္ရွိအေျခအေနအရ ျဖစ္ပြား ေနသည့္ေရာဂါ၏ အေျဖအား မသိရွိရေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ေရာဂါျဖစ္တာက ဟုတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သိရသေလာက္ကေတာ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြေကာ ၿပီးေတာ့ ရြာကလူႀကီးေတြေကာ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္တာကေတာ့ ဒီလိုပါ။သူတို႔ကဒုံဟီးၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းတက္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္က်ေတာ့ ရြာျပန္ၿပီးေတာ့ ရိကၡာသြားယူတာ။ အျပန္ခါက်ေတာ့ မိုးမိလာၾကတယ္တဲ့။ အဲဒီကေန ေခ်ာင္းေတြဆိုးၾကတယ္။ မ်က္စိေတြ နီလာၾကတယ္။ အဲလိုျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းမတက္ခိုင္းေသးဘဲ အိမ္မွာပဲ ခဏေနခုိင္းၿပီးေတာ့ ေဆးကုသေပးေနတယ္။ သက္သာလာတဲ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရွိေနၿပီ။ လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ့္ၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ေဆးနဲ႔ေတာ့ လုံေလာက္မႈမရွိဘူး။ ရက္ၾကာလာရင္ေတာ့ အျခားေရာဂါျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ ေဆး၀ါးလိုအပ္ခ်က္ေတြကလည္း ရွိေနေသးတယ္” ဟုဦးစိမ္းေမာင္က ဆိုသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒုံးဟီးေဒသရွိ အမည္မသိေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာမွာ ဆိတ္ညိဳေက်းရြာႏွင့္ ၀မ္႐ုတ္ေက်းရြာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အမည္မသိေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ဦးစိမ္းေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသရိွ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈ က်ဆင္းခဲ႔ေၾကာင္း လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေဒသတြင္ စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ေက်ာင္းဆရာမ မလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ရာခုိင္းႏႈန္း က်ဆင္းသြားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလရွီး၊ လဟယ္၊ နန္းယြန္း စသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့သည့္ နာဂကေလးငယ္အခ်ိဳ႕သည္လည္း ဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ရွိခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္တြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္သူ ၄၁ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး ထြက္ရွိခဲ့သည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆြမၼရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူ ၁၂ ဦးရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးႏွင့္ ႏွစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူ ၂၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေျခာက္ဦးႏွင့္ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူ ၃၆ ဦး ရွိခဲဲ့ၿပီး တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေျခာက္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ပန္ေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူ ၁၅ ဦးႏွင့္ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆြမၼရာၿမိဳ႕နယ္တု႔ိတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူ ၁၂၅ ဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၄၇၅၉ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခ့ဲသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၆၅၃၃ ဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနျဖင့္ ၃၄ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။