ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ရွိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တည္းခိုမႈအဆင္ေျပေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၅၇ လံုး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထား

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ရွိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တည္းခိုမႈအဆင္ေျပေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၅၇ လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၂၅၄၁ ခန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံုအပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမွာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ဗီဇာျဖင့္ တာခ်ီလိတ္မွတစ္ဆင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြား ၁၀၄၀ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ခရီးသြားဦးေရ ၁၀၄၄၃၇ ဦး၊ မိုင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ခရီးသြားဦးေရ ၁၄၀၉ ဦး လာေရာက္လည္ပတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ခရီးသြားကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခရီးသြားကုမၸဏီ ၁၆ လံုးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား အမ်ားစုသည္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ တာေလာ့ေစ်း၊ ဘုရင့္ေနာင္႐ုပ္တု၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ အာခါေစ်းႏွင့္ တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ညအိပ္ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းတန္းႀကီးဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားေစတီေတာ္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိ၊ ဟိုခုိေက်ာင္း၊ ၀တ္အင္းေက်ာင္း၊ စြန္ေတာ္ေစတီ၊ ဓာတ္က်မ္းေစတီ၊ ရွမ္းထုန္းေက်ာင္း၊ ပါထန္ေက်ာင္း၊ ရပ္ေတာ္မူ၊ သစ္တစ္ပင္ေတာင္ႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီ စသည့္ အထင္ကရေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈဦးေရမွာ သုည ဒသမ ၇၂ သန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၀င္ေပါက္ (ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း) မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္မႈဦးေရမွာ သုည ဒသမ ၅၀ သန္း ၀င္ေရာက္ထားေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ဦးေရမွာ ၁ ဒသမ ၂၂ သန္း ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာဘက္ကမ္းစပ္နားထိ သဲလာစုပ္ယူေနေသာ ထိုင္းသဲစုပ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပိုက္နက္ကမ္းပါး ၿပိဳက်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန

ျမန္မာဘက္ကမ္းစပ္နားထိ သဲလာစုပ္ယူေနေသာ သဲစုပ္စက္ေလွ တစ္စင္းကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္စည္းျခားထားသည့္ ေသာင္းရင္းျမစ္တြင္ ျမန္မာဘက္ကမ္းစပ္နားထိ သဲလာစုပ္ယူေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သဲစုပ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပိုင္နက္ ကမ္းပါးပဲ့ေႂကြၿပိဳက်ေနမႈကို သက္ဆိုင္ရာမွ ထိေရာက္စြာ တားျမစ္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမ၀တီခ႐ိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ တာ့ခ္ခ႐ိုင္တို႔ကို စည္းျခားထားသည့္ ေသာင္ရင္းျမစ္အတြင္း သဲ၊ ခဲစုပ္ယူျခင္းအား သက္ဆိုင္ရာမွတား ျမစ္ထားေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ သဲစုပ္ေလွျဖင့္ ျမန္မာဘက္ ကမ္းကမ္းစပ္အနီးသို႔ လာေရာက္ စုပ္ယူေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္ကမ္းစပ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္နက္ေျမမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“ထိုင္းဘက္က သဲစုပ္တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ေနစဥ္မွာပဲ၊ အနံသုံးေပ၊ အလ်ား ၁၀ ေပေလာက္ ၿပိဳသြားတယ္။ တကယ္လို႔ လူေတြမရွိတဲ့အခ်ိန္ ဆက္စုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ တစ္လအတြင္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကို ေပ ၅၀၊ ေပ ၇၀ ေလာက္ထိ ၿပိဳက်သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ေအာင္လည္း စီမံခ်က္နဲ႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ထင္တယ္။ ေရကကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကို တိုက္ေနတာ။ ေအးလိုသဲစုပ္၊ ေရတိုက္စားေနရင္ ၿပိဳက်ဖို႔လည္းလြယ္တယ္။ ကမ္းပါးၿပိဳက်ေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္ဆံုး႐ႈံးေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သဲစုပ္လုပ္ငန္းကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ျမ၀တီလူမွုကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ ဆရာဦး၀င္းခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္မွ သဲစုပ္ယူေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္ ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းပါး ၿပိဳက်ေနမႈအား ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္မိုးလြင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလတြင္ ေက်ာက္၊ သဲမ်ား စုပ္ယူျခင္းကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

“၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကမ္းမွာ လာစုပ္ယူတဲ့ သဲ၊ ေက်ာက္ေတြနဲ႔ သူတို႔ကမ္းဘက္မွာ ေရထိန္းနံရံ ခ်က္ခ်င္းတည္ေဆာက္ေနတာ ေတြ႕ေနရတာပါပဲ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါ့ေနာ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေသာင္ရင္းျမစ္ အတြင္းမွာ သဲစုပ္ယူတဲ့လုပ္ငန္း မလုပ္ဖို႔ တားဆီးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း ထိုက္သင့္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ျမ၀တီၿမိဳ႕လူမႈ ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဦး၀င္းခ်ိဳက ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ လာေရာက္ သဲစုပ္ယူသည့္ေနရာမွာ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ လူေနအိမ္က်ဲသည့္ လူေနအိမ္မရွိသည့္ ျမစ္ကမ္းပါးကို လာေရာက ္စုပ္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားႏွင့္ နီးၿပီးလံုျခံဳေရး အားနည္းေသာေနရာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မိမိႏိုင္ငံပိုင္နက္ေျမမ်ား၊ ပဲေႂကြၿပီး ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ျမစ္အတြင္း သဲစုပ္ယူျခင္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ တားျမစ္ရန္ လိုအပ္သလို ေသာင္ရင္းကမ္းစပ္ တစ္ေလွ်ာက္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္​မာ-ထိုင္​းနယ္​စပ္​ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္​ၾကည္​​ေရးတံတားအား ​ေဖာက္​ခြဲ​ေရး လုပ္​ခံရမည္ဆုိသည့္ သတင္​း​ေၾကာင္​့ လုံၿခံဳ​ေရးတိုးျမႇင္​့ ​

ျမန္​မာ-ထိုင္​းနယ္​စပ္​ ႏွစ္ႏုိင္​ငံ ခ်စ္​ၾကည္​​ေရးတံတား အမွတ္​(၁) တြင္​ ​ေဖာက္​ခြဲ​ေရး အဖ်က္​လုပ္​ငန္​း လုပ္​ခံရမည္ဟု သတင္​းရရွိ​ေၾကာင္​း လူမႈကြန္​ယက္​တြင္​ ​ေရးသားထားျခင္​း​ေၾကာင္​့ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္​းနွင္​့ ခ်စ္ၾကည္​​ေရးတံတား ပတ္​၀န္​းက်င္​တို႔၌ ​ေဖ​ေဖာ္​ဝါရီလ ၆ ရက္​​ေန႔ နံနက္​က လံုၿခံဳ​ေရးတို႔းျမႇင္​့ ​ေဆာက္​႐ြက္လ်က္ရွိ​ေၾကာင္း သိရသည္​။

လူမႈကြန္​ယက္​တြင္​ Kyaw Lin Oo ဆိုသည္​့ အ​ေကာင့္​ပိုင္​ရွင္​က “မနက္​ျဖန္​ ခ်စ္​ၾကည္​​ေရးတံတားမွာ ​ေဖာက္​ခြဲေရး အဖ်က္လုပ္​ငန္​း​ေတြ လုပ္​ခံရမယ္​လို႔ သတင္​းရတယ္​​။ မယံုလို႔ သြားလို႔ခံရရင္​ ကိုယ္​့သမိုင္းပဲ။ မယံုလဲ​ေန ငါ​ေသတာမဟုတ္​။ ငါျပတ္​မွာ မဟုတ္​။ မင္​းတို႔ပဲ​ေသက် ျပတ္​ၾကမွာ ငါက​ေအး​ေဆးး” ဟု ေရးသားထားသည္​။

အဆိုပါသတင္​း online ​ေပၚ မတက္​မွီ နွစ္​ရက္​ကလည္​း ျမ၀တီၿမိဳ႕​ေပၚရပ္​ကြက္​မ်ား၊ ၿမိဳ႕အ၀င္​အထြက္​ ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္​ လမ္​းမတြင္​ တပ္​မ​ေတာ္​၊ နယ္​ျခား​ေစာင္​့တပ္​ႏွင္​့ ရဲတပ္​ဖြဲ ့၀င္​မ်ား ပါ၀င္​သည္​့ ပူး​ေပါင္​းအဖြဲ ့မွ လံုၿခံဳေရး ၾကပ္​မတ္​​ေဆာင္​႐ြက္​ခဲ့ရာ ​ေသနတ္ႏွစ္​လက္​ႏွင္​့ လူတစ္​ဦး ဖမ္​းဆီးရမိခဲ့သည္​။

“ခ်စ္​ၾကည္​​ေရးတံတား ​ေဖာက္​ခြဲမယ္​။ အဖ်က္​အ​ေမွာက္​ လုပ္​ခံ ရမယ္​ဆိုၿပီး သတင္​းတက္​လာ​ေတာ့ သတင္းကမွန္​ခ်င္​လည္​း မွန္​မယ္​။ မွားခ်င္​လည္​း မွားမယ္​။ ျပည္​သူ​ေတြရဲ႕ ဘ၀ လံုၿခံဳဖို႔ ရဲတပ္​ဖြဲ ့ရဲ႕ တာ၀န္​ ျဖစ္တဲ့အတြက္​ မ​ေန႔ညကလည္​း လံုၿခံဳ​ေရး တိုးျမႇင္​့​ေဆာင္​႐ြက္​ထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕အတြင္​း အျပင္​လွည္​့ကင္​း ​ေဆာင္​႐ြက္​ၿပီး ခ်စ္​ၾကည္​​ေရးတံတား ၀န္​းက်င္​နဲ႔ အ​ေရးႀကီး​ေနရာ​ေတြမွာ လံုၿခံဳ​ေရး တိုးျမႇင္​့ လုပ္​​ေဆာင္​​ေနပါတယ္​” ဟု ျမ၀တီ ခရိုင္​ရဲတပ္​ဖြဲ ့မွဴး ဒုတိယရဲမွဴး ​ေအာင္​နိုင္​ထြန္​းက ​ေျပာၾကားသည္​။ ​

​ေဖ​ေဖာ္​ဝါရီလ ၅ ရက္​​ေန႔ညတြင္​ ခရိုင္​ရဲတပ္​ဖြဲ႕မွဴး ဦး​ေဆာင္​ၿပီး အင္​အား ၃၀ ခန္​ျဖင္​့ လွည္​းကင္​း​ေဆာင္​႐ြက္​ခဲ့ၿပီး ၁၂ နာရီ​ ေနာက္​ပိုင္​းကိုလည္​း တာ၀န္​က် ရဲတပ္​ဖြဲ႕၀င္​မ်ား ပါ၀င္​သည္​့ ပူးေပါင္​းအဖြဲ႕မ်ားက ၿမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္​ ၿခံဳ​ေရးတိုးျမႇင္​့​ ေဆာင္​႐ြက္​ခဲ့သည္​ေၾကာင္း သိရသည္​။

ျမ၀တီၿမိဳ႕ အမွတ္​ ၁ ရပ္​ကြက္​၊ ခ်စ္​ၾကည္​​ေရးတံတား ပတ္​လမ္​းရွိ လဘက္​ရည္​ဆိုင္​ တစ္​ဆိုင္​​ေရွ႕တြင္​ လြန္​ခဲ့​ေသာ ၈ ႏွစ္​ခန္​႔က ​ေပါက္​ကြဲမႈ ျဖစ္​ပြားခဲ့ၿပီး လူသုံးဦး​ေသဆံုးခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္​။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ နန္းေတာ္စစ္ေဆးေရးစခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ဂိတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ကို ဂိတ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ဖို႔ မရွိပါဘူး။ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အသင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာင္ ကိုးေယာက္ တာ၀န္ခ်ထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေဒသကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၀င္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၊ တုိင္းကေနမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တင္ျပဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကမွ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားေပါ့။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ရွိမယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ရွိမယ္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ရွိမယ္။ တျခားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ သေဘာထားဆႏၵမ်ား ေတာင္းခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးက ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိဘူး။ လံုျခံဳေရးအရလည္း အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လံုျခံဳေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီကို တင္ျပၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန သမၼတ႐ံုးကို တင္ျပမယ္။ ၿပီးရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ဒါကို ဒါကိုခြင့္ျပဳေပးလို႔ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသရွိ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ ဂိတ္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂိတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္သံုးခ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမွသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ အ၀င္အထြက္ဂိတ္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ Criteria သံုးခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားမွာ တိက်တဲ့ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိရပါမယ္။ နယ္ေျမအလိုက္ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ ရွိပါမယ္။ ေဒသတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္ အပါအ၀င္ နယ္စပ္ဂိတ္ စုစုေပါင္းရွစ္ခုရွိၿပီး အဆိုပါ နယ္စပ္ဂိတ္အားလံုးကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္ထြက္ေပါက္ဂိတ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ BP စနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳထားၿပီး တစ္လလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ခ်င္းေရႊေဟာ္စခန္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၄၀၀၀ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အ၀င္အထြက္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အဲဒီမွာေတာ့ ေလာေလာဆယ္ BP နဲ႔ ပဲ ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳေနပါေသးတယ္။ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္စခန္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား တစ္လမွာ ၄၀၀၀ ေလာက္ ၀င္ထြက္မႈရွိတယ္လို႔ စာရင္းဇယားအရ သိရပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသား အ၀င္အထြက္ကေတာ့ တစ္လကို ၁၀၀၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဆိုသည္။

ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေခတၱျပတ္ေတာက္လ်က္ရွိ

အိႏၵိယ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး လမ္းမေပၚရွိ ကနန္-ခမ္းပတ္ ဆက္သြယ္ထားေသာ တံတားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေအာင္သူထြန္း)

ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္း (ကေလး-တမူးလမ္း) ေခတၱျပတ္ေတာက္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

“ကနန္တံတား အေျခအေနကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေတြ ျပတ္ထြက္သြားၿပီ။ အနည္းဆုံး ၁၅ ေပေလာက္ရွိသြားပါၿပီ။ မေန႔ကအထိ ျပဳျပင္လုိက္တယ္။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေတြ ျပဳလုပ္လုိက္တာ။ ညေနပုိင္းက်ေတာ့ ကားေတြ ဘာေတြ သြားလုိ႔ရေအာင္ေပါ့။ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ မနက္ပုိင္းမွာ ဆက္လုပ္တယ္။ အခုိင္အမာသြားလုိ႔ရ ေအာင္ဆက္လုပ္တာ။ ၇ နာရီခြဲမွာ ေရကတုိက္စားတာေပါ့၊ ၈ နာရီေလာက္က်ေတာ့ ယာဥ္ႀကီး ယာဥ္ငယ္၊ ဆုိင္ကယ္ အကုန္ပိတ္လုိက္တယ္။ အခုဆုိရင္ တံတားခ်ဥ္းကပ္ ေျမသားေတြက ၁၅ ေပေလာက္ တုိက္စားသြားတယ္။  အခုဆုိရင္ ေခ်ာင္းေရက မ်ားေနတယ္။ တ၀ုန္း၀ုန္းနဲ႔ တုိက္စားေနတယ္။ ေရက်သြားမွပဲ လုပ္ငန္းက ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ ေရက်သြားတယ္ဆုိရင္ သံေပါင္ေတြနဲ႔ လမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ပစၥည္းကေတာ့ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ ေရက်သြားရင္ေတာ့ လုပ္ေပးဖုိ႔ ပစၥည္းအဆင္သင့္ပါ။ ရာသီဥတု မုိးကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ဆက္တာဆုိေတာ့ နည္းနည္းညိဳ႕တာနဲ႔ ေရကက်လာတာပဲ” ဟု ခမ္းပတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ တံတားသည္ ခမ္းပတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကနန္ေက်းရြာကုိ ဆက္သြယ္ထားေသာ တံတားျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္မွစ၍ ေခ်ာင္းေရ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ၿပိဳက်လ်က္ရွိေနၿပီး ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေတာင္က်ေရ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းသည္ ေရစီးႏွင့္ ေမ်ာပါ၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ကားေတြကေတာ့ လာလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ကုန္စိမ္းေတြ အတြက္ေတာ့ မနက္က ၀င္ထားတာေတြရွိတယ္။ နန္းဖာလုံက တခ်ဳိ႕သစ္သီး ကုန္သည္ေတြကေတာ့ မႏၲေလးကုိ ပစၥည္းေတြမတင္ဖုိ႔ ပိတ္ထားတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တံတားပ်က္တဲ့ေနရာမွာ သြားလုိ႔လာလုိ႔ မရေသးဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေတာင္က်ေရဆုိေတာ့ ေရက်တာ ျမန္ရင္ေတာ့ တမူးအတြက္ သိပ္အခက္အခဲ မရွိေပမယ့္ ေလး၊ ငါးရက္ တစ္ပတ္ေလာက္ ၾကာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တမူးၿမိဳ႕အတြက္ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္ပါ တယ္။ တမူးၿမိဳ႕ကေန ျပည္မထဲကုိ ထြက္ေပါက္က ဒီတစ္လမ္းရွိတာ” ဟု တမူးၿမိဳ႕ခံ ကုိေပါက္ျပားက ေျပာၾကားသည္။

“အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ မကူးရေသးဘူး။ ကူးရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ေတာ့ေျပာတယ္” ဟု တမူးၿမိဳ႕မွ ကေလးၿမိဳ႕သုိ႔အလာ ကနန္ေက်းရြာတြင္ ေရာက္ရွိေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

ထိုင္​းႏိုင္​ငံထုတ္​ Vigo ကားမ်ားကို ျမ၀တီနယ္​စပ္​မွ တင္​သြင္​းခြင္ ​့ျပဳ​ေတာ့မည္​ ဆိုသည္​့ သတင္​း​ေၾကာင္​့ တရား၀င္​ တင္​သြင္​းရန္​ စိုင္​းျပင္​း​ေန​ေသာ္​လည္​း သက္​ဆိုင္​ရာမွ ညႊန္ၾကားခ်က္​ တစ္​စံုတစ္​ရာ မထြက္​​ေသးဟုဆို

နယ္​စပ္​မွ တရား၀င္​ တင္​သြင္​းမည္​့ ကားမ်ားအား ျမ၀တီ ကုန္​သြယ္​​ေရးဇုန္​တြင္​ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က စစ္​​ေဆး​ေနစဥ္​

ျမ၀တီနယ္​စပ္​မွ ထိုင္​းႏိုင္​ငံထုတ္​ Vigo ကားမ်ား တင္​သြင္​းျပဳ​ေတာ့မည္ဟု စီးပြားကူးသန္​း၀န္​ႀကီးဌာန၏ တာ၀န္​ရွိသူတစ္​ဦး ​ေျပာ​ေၾကာင္​း ၁၄-၉-၂၀၁၇ ရက္ CARS DB.com ၌ ထြက္​​ေပၚလာသည္​့ သတင္​း​ေၾကာင္​့​ နယ္​စပ္​မွ တရား၀င္​ ကား၀ယ္​​ေရာင္​း တင္​သြင္းသူမ်ားအ​ေနျဖင္​့ တင္သြင္​းရန္​ ျပင္​ဆင္​စိုင္​းျပင္​း​ေနၾက​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

“ျမ၀တီဟာ နယ​္​စပ္ၿမိဳ႕​ ျဖစ္​တဲ့အတြက္​ ထိုင္​းနဲ႔လည္​း ဆက္​စပ္မႈ ရွိတယ္​။ အရင္​တစ္​ႏွစ္​​ေက်ာ္​က ရပ္​နားခဲ့ရတဲ့ လုပ္​ငန္​းသံုး Vigo ကား​ေတြကို ျပန္​လည္​ တင္​သြင္​းခြင္​့ ရ​ေတာ့မယ္​ဆို​ေတာ့ တရား၀င္​တင္​သြင္​းဖို႔ ​ ျပင္​ဆင္​ေနၾကပါတယ္​။ ျပည္တြင္​းေက်းလက္​ လမ္​းေတြနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္​တဲ့အတြက္​ အက်ိဳးရွိမွာက​ေတာ့ သံုးစြဲသူ ျပည္​သူ​ေတြပါပဲ။ ဘာ​ေၾကာင္​့လဲဆို​ေတာ့ ျမန္​မာျပည္​တြင္​းက လမ္း​ေတြက အလံုးစံု မ​ေကာင္​း​ေသးပါဘူး။ ၿမိဳ႕ေရာ ​ေတာပါ အသံုးတည္​့တယ္​။ ဆီစားလည္​း သက္​သာပါတယ္​။ ဒါ့အျပင္​ ​ေစ်းႏႈန္​းအ​ေနနဲ႔လည္း ဆိပ္​ကမ္​းက သြင္​းတာထက္​ အနည္​းဆံုး ၁၀ သိန္​းနဲ႔ အမ်ားဆံုး ၂၅ သိန္​းထိ သက္​သာႏုိင္​တဲ့အတြက္​ ျဖစ္​ပါတယ္” ဟု နယ္​စပ္​မွ တရား၀င္​ ကားတင္​သြင္​းသူ ကို​ေဇာ္​​ေမာ္​ထြန္​းက​ ေျပာၾကားသည္​။

သို႔​ေသာ္​လည္​း ထိုင္​းႏိုင္​ငံထုတ္​ Vigo ကားမ်ားကို ျမ၀တီနယ္​စပ္​မွ တင္​သြင္​းခြင္​့ ျပဳ​ေတာ့မည္​ဆိုသည္​့ သတင္​း​ေၾကာင္​့ နယ္​စပ္​ ကား၀ယ္​​ေရာင္​းလုပ္​သူမ်ားက တရား၀င္​ တင္​သြင္​းရန္​ စိုင္​းျပင္​း​ေန​ေသာ္​လည္​း ယ​ေန႔ခ်ိန္​ထိ သက္​ဆိုင္​ရာမွ ၫႊန္​ၾကားခ်က္​တစ္​စံုတစ္​ရာ မထြက္​​ေသး​ေၾကာင္​း ၎​းက ဆိုသည္။

ကားတင္​သြင္​းမႈဆိုင္​ရာ မူ၀ါဒအ​ေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္​ဆိုင္​ရာ ေျပာင္​းလဲမႈမ်ား​ေၾကာင့္ နယ္​စပ္​မွ ကားတင္​သြင္​းမႈ ေလ်ာ့နည္​းေနေသာ္​လည္​း လက္​ရွိ တင္​သြင္းခြင္​့ျပဳထားသည္ Delivery Van ႏွင္​့ Truck ကားအနည္​းငယ္​သာ တင္​သြင္​းလ်က္​ ရွိ​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

“နယ္စပ္ေပါက္မွာ Vigo ေတြေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အရင္ဦးဆံုး ေပ်ာ္ၾကရတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမ၀တီမွာေနၿပီး ကားနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳေနတဲ့လူေတြပါ။ ဒီကိစၥကို ေကာင္းတဲ့ဘက္က ေျပာတဲ့လူ ရွိသလို မေကာင္းတဲ့ဘက္ ေျပာေနတဲ့လူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေစ်းတူေမာ္ဒယ္လ္တူ ကားႏွစ္စီးကို တစ္ေယာက္တစ္စီး ၀ယ္ၿပီး ခင္ဗ်ားက ဆိပ္ကမ္းကေန သြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ျမ၀တီနယ္စပ္ကေန သြင္​းမယ္။ ခင္ဗ်ားက သေဘၤာနဲ႔သြားဖို႔ Agent အပ္၊ က်ဳပ္က မဲေဆာက္ကို သြားဖို႔ Driver အပ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီမွာ စေတြ႕ၿပီ ခင္ဗ်ားသေဘၤာခက ၁၅သိန္းေလာက္ က်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္က Driver ေမာင္းေၾကးနဲ႔ မဲေဆာက္ Agent ေၾကးေပါင္းမွ ငါးသိန္း မေက်ာ္ဘူးဗ်။ အဲဒီမွာတင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ဳပ္ ၁၀ သိန္း ကြာသြားၿပီ။ ဘယ္က သြင္းသြင္း CD တို႔ ကညနတို႔က အတူတူပဲ။ အားလံုးၿပီးသြားလို႔ တကယ္သံုးမယ့္ လူကို ​ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ သံုးေစခ်င္တယ္ ​ဆိုရင္​​ေပါ့ဗ်ာ၊ ျပန္​လည္​ခြင္​့ျပဳဖို႔ ​ေမွ်ာ္​လင္​့ပါတယ္​” ဟု ကို​ေဇာ္​​ေမာ္​ထြန္​းက ျဖည္​့စြက္​ ေျပာၾကားခဲ့သည္​။

ျမ၀တီနယ္​စပ္​မွ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအရ ထိုင္​းႏိုင္​ငံႏွင္​့ ထိစပ္​​ေန​ေသာ နယ္​စပ္​မ်ားအနက္​ အခြန္ေငြ ရွာေဖြေပးမႈ အျမင့္ဆံုးနယ္စပ္ေတြထဲမွာ ထိပ္တန္းေနရာ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္​ နယ္စပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမ၀တီနယ္စပ္ေပါက္မွ တဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ တရား၀င္ကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္အျပင္ လိုင္စင္မဲ့ကား တင္သြင္းျခင္းမ်ားကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ထိန္းခ်ဳပ္ရာေရာက္မည္​ျဖစ္​ၿပီး ​ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္ေငြတိုးတက္ ရရွိမည္​ျဖစ္​ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္လည္း စီးပြားေရးပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစမွာျဖစ္​ေၾကာင္​း ကား၀ယ္​​ေရာင္​းလုပ္​သူ ကုန္​သည္​တစ္​ဦးက ​ေျပာၾကားသည္​။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းျဖစ္ေသာ တီးတိန္ – ရိ လမ္းပုိင္းတြင္ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈျဖစ္ေပၚ

တီးတိန္-ရိ လမ္းပုိင္းတြင္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ပြားေနမႈအား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းျဖစ္ေသာ တီးတိန္-ရိ လမ္းပုိင္းဟုိင္မြန္ရြာေဟာင္းႏွင့္ နယူးဧဒင္ၾကားတြင္ ကားအစင္း ၂၀၀ ခန္႔ ယာယီလမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ခရီးသည္အခ်ဳိ႕ ေျခက်င္လမ္းေလွ်ာက္ သြားေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။

“ဟုိဘက္မွာ ကားေတြပိတ္မိေနတာ အစီး ၂၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ရြာေဟာင္းနဲ႔ နယူးဧဒင္ၾကားမွာျဖစ္တာ။ JCB စက္ႀကီးလည္း ႏွစ္စီးရွိတယ္။ ကားေတြက တစ္စီးနဲ႔ တစ္စီး မဖယ္ေနရတာ။ ေျခက်င္ျပန္ခဲ့တဲ့ ခရီးသည္ေတြ ေျပာျပခ်က္အရ ကားႀကီးတစ္စီးက ရွပ္က်ဳိးတာကစၿပီး ေျခာက္ဘီးကား အႀကီးေတြေၾကာင့္ပိတ္တာ။ သူလည္းေရွာင္မရ ကုိယ္လည္း ေရွာင္မရျဖစ္ၿပီး ပိတ္တာ။ ကားႀကီးက ရွပ္က်ဳိးေတာ့ ပိတ္ရင္း ဟုိဘက္ကလည္းတက္ခဲ့၊ ဒီဘက္ကလည္း တက္ခဲ့နဲ႔၊ ဆင္းတဲ့ကားကလည္းဆင္းနဲ႔ အကုန္ပိတ္ကုန္ေတာ့တာ။ ရာသီဥတုအေနနဲ႔က မုိးဖြဲဖြဲ က်ေနပါတယ္။ အခုေတာ့ လင္တန္မွာပဲ ေနတယ္။ ဟုိဘက္ကုိသြားမယ္ဆုိရင္ ရြာေဟာင္းေလာက္အထိ သြားလုိ႔ရေပမယ့္ ကားေတြက ပုံေနေတာ့ စားစရာ ေသာက္စရာရွားတယ္။ အဓိက ရြာေဟာင္းနဲ႔ နယူးဧဒင္ၾကားမွာ ကားေတြက နားလည္မႈမရွိေတာ့ ေရွာင္လုိ႔မရတာပါ” ဟု လင္တန္ေက်းရြာတြင္ ေရာက္ရွိေနသူ ကုိညိဳေခ်ာက ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ကေလး-တမူးလမ္းကုိ အသုံးျပဳ၍ တမူးနယ္စပ္ကုန္သြယ္စခန္းႏွင့္ ကေလး-တီးတိန္-ရိ လမ္းမွတစ္ဆင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရိနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု ေန႔လယ္ဘက္မွာေတာ့ တီးတိန္ေဆာက္လုပ္ေရးကလာၿပီး လုပ္ေပးလုိ႔ ကားတခ်ဳိ႕ေတာ့ လြတ္လာၿပီလုိ႔ ေျပာတယ္။ အမ်ားႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး တစ္စီးစ၊ ႏွစ္စီးစေပါ့။ လမ္းျပန္ပြင့္ၿပီး လင္တန္ကုိေတာ့ ဂ်စ္ကားေတြ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ကားႀကီးေတြေတာ့ မလြယ္ေလာက္ေသးဘူး” ဟု ကုိညိဳေခ်ာက ေျပာၾကားသည္။

“လမ္းပိတ္ဆုိလုိ႔ ရိရဲစခန္းမွဴးနဲ႔ တီးတိန္ေဆာက္လုပ္ေရး အဖြဲ႕ေတြေတာ့ သြားတယ္။ လမ္းပိတ္ေနတဲ့ ေနရာက ရိနယ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကုန္သည္ေတြဆီကရတဲ့ သတင္းကုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ ဌာနေတြကုိေတာ့ အေၾကာင္းၾကား ေပးထားပါတယ္” ဟု ရိၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲမင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။