အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုးက သူ႔အား တရားမစဲြႏိုင္ဟု ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတး ေျပာၾကား

ဒါဗာအုိတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေတြ႕ရေသာ သမၼတ ဒူတာေတး (Photo – AFP)

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပဲြ၌ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရမႈအား အႀကိဳ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ တရား႐ံုး (အုိင္စီစီ) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက သူသည္ ယင္းစီရင္ပိုင္ခြင့္မွ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အိုင္စီစီ၏ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္အၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ ဒူတာေတးက ကမၻာတြင္ တစ္ခုတည္းရွိေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုးမွ ႏုတ္ထြက္သြားမည္ဟု ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း လူေသဆံုးမႈမ်ားျပားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဒူတာေတးက အုိင္စီစီအား ထူေထာင္ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယခင္ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳလက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒအျဖစ္သို႔ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရားလက္လြတ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မွ် မရွိသည့္အျပင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် အတိအက်ဖြင့္ဆုိထားျခင္းလည္း မရွိရာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သူ႔အား မည္သုိ႔စြပ္စဲြမည္နည္းဟု ဒူတာေတးက ၎၏ ဇာတိဒါဗာအုိၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပဲြတြင္ မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ သံသယရွိသူ ၄၀၀၀ နီးပါးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဒါသေပါက္ကဲြသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လူသတ္မႈမ်ားအတြက္ ဆြေပးေလ့ရွိသည္ဟု စြပ္စဲြခံရေသာ ဒူတာေတးက အာရွ၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးတြင္ လူအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ၎ကိုသာ ကြက္၍ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွင္းရွင္းပင္ ေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုိင္စီစီမွ ဖိလစ္ပိုင္ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက အေစာပုိင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

အုိင္စီစီ၏ အႀကိဳစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ တရားစီရင္ရန္အတြက္ ခိုင္လံုမႈရွိ၊ မရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားအား ကူညီေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ အျပည့္အ၀ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္စဲြခ်က္မ်ား တင္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref ; AFP

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးက ပီေက၀ါးသည့္ အက်င့္ကို ထုတ္ေဖာ္ရွင္းျပ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဒါဗာအိုၿမိဳ႕တြင္ အခမ္းအနား တစ္ခုသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးႏွင့္ ဇနီး၊ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးႏွင့္ ဇနီး (Photo: AFP)

ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ပင္ လူျမင္ကြင္း၌ ပီေက၀ါးသည့္အက်င့္ရွိေသာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက ၎၏ေက်ာ႐ိုးနာက်င္မႈမွ သက္သာရာရေစရန္ ပီေက၀ါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒါသထြက္လြယ္သည့္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဒူတာေတးသည္ မိန္႔ခြန္းမ်ား၌ ဆဲဆိုႀကိမ္း၀ါးမႈမ်ား၊ လူျမင္ကြင္း၌ ပီေက၀ါးမႈမ်ား၊ ထသြားထလာ အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္မႈ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေျခအိတ္မ်ား ခြၽတ္ထားမႈစသည္တို႔ျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္စြာေနထိုင္ရမည့္ အမူအက်င့္မ်ားဆိုင္ရာ အစဥ္အလာကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္။

၎၏တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္သူက သူ႔ကို မည္သုိ႔ျပန္လည္ ေပးဆပ္သင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခု၌ မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ ဒူတာေတးက ၎၏ ပီေက၀ါးတတ္သည့္အက်င့္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပီေက၀ါးေနလွ်င္ နာက်င္မႈသက္သာေစေသာေၾကာင့္ ၎အား ပီေကသာေပးရန္ ဒူတာေတးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

၎၏ ေက်ာ႐ိုးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက အၾကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကို မေျပာၾကားခဲ့ေပ။ ပီေက၀ါးျခင္းက နာက်င္မႈအား အေတာ္အသင့္ သက္သာေစေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒူတာေတးသည္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္း ႐ိုင္းစိုင္းေသာ အျပဳအမူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရသည့္ ပီေက၀ါးေနသည္ကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ဗီဒီယို ထြက္ေပၚခဲ့အၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ လိုက္နာအပ္ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္က်င့္ထံုးမ်ားအား အလြန္အမင္း သတိထားသည့္ ဂ်ပန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္  ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္အာကီဟီတိုႏွင့္ ဒူတာေတးတုိ႔ မေတြ႕ဆံုမီ အေနအထိုင္ အေျပာအဆိုမတတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္လွန္႔မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကေမၻာဒီးယားဘုရင္ ႏိုရြန္ဒြန္သီဟာမုနိႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈအတြင္း ဒူတာေတးသည္ အက်ႌလက္ရွည္ကို လိပ္တင္ထားၿပီး ေကာ္လံၾကယ္သီးျဖဳတ္ထားေၾကာင္း ဓာတ္ပံုထြက္ေပၚခဲ့ရာ လူမႈမီဒီယာတြင္ သေဘာမက်သည့္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ ေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယားမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဖိလစ္ပိုင္၏ အသက္ႀကီးဆံုးသမၼတ ျဖစ္ေသာ ဒူတာေတးသည္ ဖိလစ္ပုိင္တြင္လည္း တရား၀င္အခမ္းအနားမ်ား၌ အလားတူ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ ဖက္ရွင္မ်ားကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္၀တ္ဆင္ခဲ့ သည္။ ယခင္က ဆုိင္ကယ္မေတာ္တဆမႈမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ ေက်ာ႐ိုးဒဏ္ရာေၾကာင့္ အားျပင္းသည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး fentayl ကုိ ပံုမွန္သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း ဒူတာေတး က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ခံခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေသြးေၾကာေရာင္ရမ္းမႈ အပါအ၀င္  ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သည့္ ဦးယဥ္းနာႏွင့္ အပယိကဖ်ားနာမႈတုိ႔ကိုလည္း ခံစားေနရေၾကာင္း ဒူတာေတးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖိလစ္ပိုင္အတည္ျပဳ

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က မနီလာတြင္ ယာဥ္မ်ားသြားလာေနမႈအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo : AFP)

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတး၏ စီးပြားေရး စီမံကိန္းတြင္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ခုကို  အစိုးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္းအရ ႏိုင္ငံ၏ ယိုယြင္းေနသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးရန္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈကို အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သည္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္မႈ စိတ္ခ်ရမႈ အဆင့္သတ္မွတ္သည့္ Fitch Ratings ေအဂ်င္စီထံမွ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ရရွိခဲ့မႈ၊ ေက်ာက္မီးေသြးအား အခြန္တိုးေကာက္မႈကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပေဒမူၾကမ္းကို စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက အမႊမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ တြန္းအားေပးဖို႔ ပိုမိုနည္းပါးတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြ ပါ၀င္ၿပီး ႐ိုးရွင္းမႈ၊ မွ်တမႈနဲ႔ ပိုမိုအက်ဳိးရွိတဲ့ အခြန္စနစ္ ရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ကားလို႔စ္ေဒါမနစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယိုယြင္းသည့္လမ္းမ်ား၊ လူျပည့္ႏွက္ေနသည့္ မီးရထားမ်ားႏွင့္ ဆိုးရြားသည့္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး သန္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို  လမ္းေခ်ာ္သည့္ အလားအလာ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု အစိုးရက သတိေပးခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးအခြန္ကို  ၂၀၂၀ မတိုင္မီ တစ္တန္လွ်င္ ၁၀ ဆ (သို႔မဟုတ္) ၁ ဒသမ ၉၈ ေဒၚလာ (၁၀၀ ပီဆို) အထိ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္မည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဆိုအရ သိရသည္။

ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တို႔ ပါ၀င္သည့္ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံမႈကို သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္မႈႏွင့္ သတၱဳတြင္း အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

ဒူတာေတးက ၎၏သက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ကားလမ္း၊ မီးရထားလမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၁၇၀ ခန္႔ အသံုးျပဳမႈႏွင့္အတူ ေရႊေခတ္အေျခခံ အေဆာက္အအံုတစ္ခု စတင္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

Ref : AFP

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးအား ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဆႏၵျပမႈမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပဳလုပ္

ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က မနီလာတြင္ ဒူတာေတး ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနစဥ္ (Photo – AFP)

အာဏာရွင္စနစ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏုိင္သည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားအား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရတစ္ရပ္ကို ေၾကညာမည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတး၏ ၿခိမ္းေျခာက္ထားမႈအား ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၎အား ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု စြပ္စဲြလ်က္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ဒူတာေတးက ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး လူသားမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆံုး အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက သတိေပးခဲ့ၾကသည့္ ၎၏ အျငင္းပြားဖြယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြကို ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ မီဒီယာမ်ား၊ ဥေရာပမွ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ဒူတာေတးက ႀကိမ္းေမာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား ျပ႒ာန္းမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည့္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိ ဒူတာေတးသည္ ႏိုင္ငံအား အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ျပန္လည္ဆဲြခ်ရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြအတြင္း တရားစဲြဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပုိမိုလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ကို ၎အား ေ၀ဖန္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္စီရွိေသာ ဒူတာေတးအား ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ မနီလာရွိ သမၼတနန္းေတာ္အေရွ႕ဘက္၌ စုေ၀းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းႏွစ္ဖဲြ႕စလံုးတြင္ ပါ၀င္သူအမ်ားအျပားသည္ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္၏ အစဥ္အလာအေရာင္ျဖစ္ေသာ အနီေရာင္ကို ၀တ္ဆင္ထားၾကသည္။

ဒူတာေတးအား ေထာက္ခံသူမ်ားက ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို ေထာက္ခံေၾကာင္းေရးထားေသာ စာတန္းမ်ား ေ၀ွ႔ယမ္းခဲ့ၾကၿပီး ၎အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကမူ အာဏာရွင္ ဒူတာေတးကို တိုက္ခုိက္ၾကဟု ေရးထားသည့္ စာတန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။

ဒူတာေတးေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵျပခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္သည့္ဆႏၵျပသူမ်ားမွာမူ နန္းေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ား၏ မီးသတ္ပိုက္မ်ားျဖင့္ ၿဖိဳခြဲမႈကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္း အင္ဒရီဘြန္နီဖာစီယို၏ (၁၅၄) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္တြင္ ယင္းအၿပိဳင္အဆုိင္ဆႏၵျပသူမ်ားက ခ်ီတက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒူတာေတးအား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကမူ ဒူတာေတးကို ျဖဳတ္ခ်ဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ၎၏ ပံုစံ႐ုပ္ႀကီးအား မီး႐ိႈ႕ခဲ့ၾကသည္။

ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပဲြအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕လက္ခ်က္ျဖင့္ လူ ၄၀၀၀ နီးပါး ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အျခား လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ ဆုိးယုတ္ေသာရဲမ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Ref ; AFP

မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြအား ရဲတပ္ဖဲြ႕က ျပန္လည္ဦးေဆာင္မည္ဟု ဒူတာေတး ေျပာၾကား

ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က မနီလာဆိပ္ကမ္းတြင္ ႐ုရွားလက္နက္မ်ား လက္ခံရရွိမႈ အခမ္းအနား၌ ကလက္ရွ္နီေကာ့႐ိုင္ဖယ္မ်ားအား စစ္ေဆးေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး (၀ဲ) (Photo – AFP)

မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္မွႏွစ္ႀကိမ္ ေလွ်ာ့ခ်ခံထားရသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကို တစ္ဖန္ဦးေဆာင္ခြင့္ေပးမည္ဟု သမၼတ႐ိုဒရီ ဂိုဒူတာေတးက ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ညတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး စစ္ပဲြႏွင့္အတူ အေျခခံအက်ဆံုး လူသားအခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ား၏ စြပ္စဲြခံထားရေသာ ဒူတာေတးက အင္အား ၂၀၀၀ ခန္႔သာရွိေသာ ဖိလစ္ပိုင္မူးယစ္ေဆး တုိက္ဖ်က္ေရးေအဂ်င္စီ (PDEA) သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ႀကိဳက္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕ကို ဒီကိစၥအတြက္ ဦးေဆာင္ခြင့္ျပန္ေပးရမယ္” ဟု ဒူတာေတးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပုိင္ရဲမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအား ျပန္ေပးဆဲြခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အတြင္းပိုင္းအထိ ျခစားမႈမ်ား လိႈက္စားေနသည္ဟုဆိုကာ ဒူတာေတးသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြအား ဦးေဆာင္မႈကို ရဲတပ္ဖဲြ႕အစား PDEA ထံ လဲႊေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဒူတာေတးသည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား မည္သည့္ အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွ် မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘဲ Double Barredl Reloaded ဟု အမည္ေျပာင္ေပးထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြကို ဦးေဆာင္ရန္ အင္အား ၁၆၅၀၀၀ ရွိေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ကို တာ၀န္ျပန္လည္ေပးခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕လက္ခ်က္ဟု စြပ္စဲြခံခဲ့ရေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္သံုးဦး အသတ္ခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ရွားရွားပါးပါး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာစဥ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာ၌ ဒူတာေတးက မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ PDEA ထံ တစ္ဖန္တာ၀န္လဲႊခဲ့သည္။

ယခုလအတြင္း မနီလာ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဒသဆုိင္ရာ ထိပ္သီးတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ အျခားကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖိလစ္ပိုင္မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပဲြအတြင္း တရားလက္လြတ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒူတာေတးက ရဲတပ္ဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္ခြင့္ျပန္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထရန္႔က ဒူတာေတးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးအား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိပ္သီးကို အဆင္ေျပစြာ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ခဲ့မႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ရာ ဒူတာေတးက ၎၏ အျငင္းပြားဖြယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္း ေရးစစ္ပဲြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္အား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဒူတာေတး၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဟာရီေရာ့က (ဒူတာေတး) က ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ရွိ အဖဲြ႕၀င္အားလံုးသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းအဖဲြ႕အား ယံုၾကည္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပဲြအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕လက္ခ်က္ျဖင့္ လူ ၃၉၆၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး မူးယစ္ေဆးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ လူ ၂၂၉၀ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ထပ္ လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။                                        Ref; AFP

မာရာ၀ီၿမိဳ႕ကုိ အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔လက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ဒူတာေတး ေၾကညာ

ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က ပ်က္စီးေနသည့္ မာရာ၀ီတြင္ သြားလာေနသည့္ ဖိလစ္ပုိင္စစ္သားမ်ား

အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔ စီးနင္းသိမ္းပုိက္ ထားေသာ ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕ မာရာ၀ီကုိ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ႐ုိဒရီဂုိဒူတာေတးက ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ငါးလၾကာ ယင္းတုိက္ပြဲသည္ မၿပီးဆုံးေသးေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္စစ္တပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ IS ေခါင္းေဆာင္ အစ္စနီလြန္ဟာပီလြန္ကုိ မာရာ၀ီတုိက္ပြဲတြင္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္ စစ္တပ္က ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ ဒူတာေတးက မာရာ၀ီၿမိဳ႕ကုိ အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည့္ အခမ္းအနားကုိ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

IS ကုိ သစၥာခံေသာ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္ေနၿပီး မာရာ၀ီၿမိဳ႕အတြင္း၌ စစ္ေသြးၾကြ ၂၀ မွ ၃၀ အထိ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္စစ္ဘက္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတဒူတာေတး၏ ေၾကညာခ်က္သည္ မာရာ၀ီ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ျပမႈျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဘက္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ရက္စတီတူတုိ ပါဒီလာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကက္သလစ္အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ မြတ္စလင္တုိ႔ အဓိကေနထုိင္သည့္ မာရာ၀ီၿမိဳ႕ကုိ ေမ ၂၃ တြင္ IS လုိလားသူ ေသနတ္သမား တစ္စုက စီးနင္းသိမ္းပုိက္ခဲ့ၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ IS နယ္ေျမထူေထာင္ရန္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေသာ ဟာပီလြန္ကုိ ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မာရာ၀ီကုိ အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔က စီးနင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပုိင္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ IS ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းေနရာကုိ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ မေလးရွား စစ္ေသြးၾကြတစ္ဦးအား ဖိလစ္ပုိင္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္တြင္ လုိက္လံရွာေဖြေနေၾကာင္း သိရသည္။ မာမြတ္အာမက္သည္ မာရာ၀ီၿမိဳ႕တြင္ က်န္ရွိသည့္ ထိပ္တန္းပစ္မွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္စစ္ဘက္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ရက္စတီတူတုိပါဒီလာက ေအာက္တုိဘာ ၁၇ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ငါးလနီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ မာရာ၀ီၿမိဳ႕ စီးနင္းခံရမႈတြင္ လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးထားၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ IS ေခါင္းေဆာင္ အစ္စနီလြန္ဟာပီလြန္ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္စစ္ဘက္က ေအာက္တုိဘာ ၁၆ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ မာမြတ္အာမက္သည္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနလွ်င္ ဖိလစ္ပုိင္ေတာင္ပုိင္းရွိ IS ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ သူပုန္မ်ားအား ဦးေဆာင္မႈေပးေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း စင္ကာပူရွိ အက္စ္ရာဂ်ာရက္နန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးေက်ာင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ အာမက္ကူးမားရာမာခရစ္ရွ္နားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မာမြတ္အာမက္သည္ မေလးရွားတြင္ တကၠသုိလ္ကထိက တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး IS လူသစ္စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးတုိ႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

Ref : AFP