ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လိမ္လည္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပုိ႔မည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လိမ္လည္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဂ်ပန္တရားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၆၁၁၇ ဦးသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၄၀၄၃ ဦး ရွိလာသည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ဒုကၡသည္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအနက္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပုံမွန္ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေၾကြးျပန္မဆပ္ႏိုင္၍ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၇၄၅ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ျပန္လည္ ၾကပ္မတ္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လိမ္လည္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ဒုကၡသည္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ဒုကၡသည္ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္သစ္တစ္ရပ္ကို ဂ်ပန္တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

စနစ္သစ္အရ ႏိုင္ငံေရးအရ အမွန္တကယ္ ဒုကၡေရာက္သူ မဟုတ္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္သင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ေျပးသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡသည္အျဖစ္ လိမ္လည္ေလွ်ာက္ထားပါက မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုကၡသည္ဆိုသည္မွာ ႐ိုး႐ိုး ဒုကၡေရာက္ေနသူကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ မိမိမူရင္း မိခင္ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျပစ္ဒဏ္ ခံရႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိ၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားမွ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၌ ခိုလႈံေနသူ ဒုကၡသည္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ရိကၡာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေန

ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၌ ခိုလႈံေနသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကိုေစာ၀င္းစိုး)

ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၌ ခိုလႈံေနသူ ဒုကၡသည္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ စားေသာက္ေရး အဓိက ရိကၡာဆန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း ရိကၡာတာ၀န္ခံ ေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က တပ္မေတာ္၊ BGF ႏွင့္ ခြဲထြက္ DKBA တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရက္ရွည္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မဲသေ၀ါေဒသမွ ေက်းရြာ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ ေနထိုင္သည့္  ျပည္သူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသသို႔ ခိုလႈံခဲ့ရသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္ေရးထက္ စားေသာက္ေရး အခက္အခဲအျပင္ က်န္မာေရး၊ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရးတို႔အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္ေနရ ၿပီး ယခုအခါ ရိကၡာဆန္ ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာေသးမီက တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထိေတြ႕မႈ၊ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ မိုင္းဆြဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ-မဲသေ၀ါသြား ကားလမ္းကို လံုျခံဳေရးအရ ပိတ္ထားခဲ့ရသည့္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား စားေသာက္ေရး ပိုမိုခက္ခဲလာသည္။

ယခုအခါ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္ေနရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အလွဴရွင္ နည္းပါးကာ အဓိကရိကၡာဆန္ ျပတ္လပ္လာသည္ ဟုဆိုသည္။

“မေန႔က ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ရိကၡာတာ၀န္ခံ ေဂါပကဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ကြၽန္ေတာ့္ထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကား လာပါတယ္။ ဆန္နဲ႔ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္ၿပီး အေရးေပၚ လိုအပ္ေနလို႔ အကူအညီေတာင္းဖို႔ ေျပာပါတယ္။ အေရးေပၚရိကၡာ လိုအပ္ေနပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ထမင္းငတ္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားရဲ႕ အေရးစိုက္မႈကို မခံရေတာ့ပါဘူး။ ေစတနာရွင္ကိုသာ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ ေနရပါတယ္” ဟု စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီမႈေပးေနသူ ကိုေစာ၀င္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုေစာ၀င္းစိုးက “ျပည္နယ္က ကူညီေပးဖို႔ အစီအစဥ္လည္း မၾကားမိဘူး။ သူတို႔က စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ပို႔သင့္ၿပီလို႔ ယူဆၾကတယ္။ ဒီအတိုင္းေကြၽးထားရင္ ျပည္သူေတြ အပ်င္းထူလာလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ မိုင္းေတြက ဗလပြ ေထာင္ထားေတာ့ လမ္းနံေဘးေတာင္ မဆင္းရဲတဲ့ အေျခအေန ေရာက္သြားၿပီ။ က်ဳံေထာ္ ေရတံခြန္မွာလည္း မိုင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနၿပီလို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ဆို စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ ဘယ္လိုမွ အိမ္ျပန္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

 

ဂ်ပန္က ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအား တင္းက်ပ္သြားမည္ဟု ယုိမီယူရီသတင္းစာက ေဖာ္ျပ

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က တုိက်ဳိရွိ United Nations University ေရွ႕တြင္ ဘဂၤါလီအေရးအား ဆႏၵျပေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ဂ်ပန္သည္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံလာသူမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္အား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ဒုကၡသည္မ်ားဟု ယူဆရျခင္းမခံရသူူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ဳိးစုံ ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ယုိမီယူရီ ေန႔စဥ္သတင္းစာက ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အတင္းက်ပ္ဆုံးစနစ္ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ ဂ်ပန္တြင္ ထပ္မံတင္းက်ပ္ရန္ စီစဥ္မႈျဖစ္သည္။

အေစာဆုံးအေနျဖင့္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာလလယ္မွစ၍ ဂ်ပန္သည္ စစ္မွန္ေသာဒုကၡသည္မ်ားဟု ယူဆရသူမ်ားကုိသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းသစ္သည္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္သည့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အား အလုပ္လုပ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ရန္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းခဲ့ေၾကာင္း ယုိမီယူရီက သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအား မရည္ညႊန္းဘဲ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေစာပုိင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္မီသူမ်ားႏွင့္ ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ဳိးစုံရွိသူမ်ား အပါအ၀င္ တခ်ဳိ႕အား ဂ်ပန္တြင္ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာစနစ္အရ ခုိင္လုံေသာ ဗီဇာမ်ားျဖင့္ ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားမႈအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေနခ်ိန္၌ ဂ်ပန္တြင္ ဗီဇာသက္တမ္းတုိး၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ားအား အလုပ္လုပ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးေၾကာင္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယုိမီယူရီတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းအပါအ၀င္ ၎တုိ႔သည္ မူ၀ါဒမ်ားအား သုံးသပ္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအား လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ၊ မရွိကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ဒုကၡသည္သတ္မွတ္ျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ရသည့္ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ ယာဆူဟီ႐ုိဟီရွီဒါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ စံခ်ိန္တင္ ၈၅၆၁ ဦးအထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သုံးဦးကုိသာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္မူ ၂၈ ဦးသာ လက္ခံခဲ့သည္။ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအား ဂ်ပန္၏ လက္ခံမႈစံခ်ိန္သည္ အလြန္ဆုိးရြားေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး တတိယအင္အားအႀကီးဆုံး ဂ်ပန္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုအတြင္း လူဦးေရက်ဳံ႕ျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိအေရအတြက္ အလြန္အမင္း ျမင့္တက္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ အလုပ္သမားထု ရွားပါးျခင္းအား ပုိမုိဆုိးရြားေစခဲ့ၿပီး ယခင္ကတည္းက စီးပြား ေရးတုိးတက္မႈ အရွိန္ေႏွးေနျခင္းအား အေတာမသတ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဂ်ပန္သည္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္မတူဘဲ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လက္ခံရန္ အလြန္အမင္းတြန္႔ဆုတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အပါအ၀င္ အလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္ အလြန္အမင္းျမင့္မားသည့္ က႑မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပးထားရသည့္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားကုိ မွီခုိေနရသည္။ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား မ်ဳိးစုံျခင္းသည္ ၎တုိ႔ ႏုိင္ငံအား ပုိမုိဆုိးရြားသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ ၁၀ ဦးလွ်င္ ေျခာက္ဦးနီးပါးက ယူဆခဲ့ဟု Pew သုေတသနစင္တာက ယခုလစစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။