ၾသစေၾတးလ် ေရငုပ္သမားႏွစ္ဦး ထိုင္းကေလးမ်ားအား မကယ္ထုတ္မီ တရားစြဲဆိုခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရယူ

ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ ခ်င္း႐ိုင္ေဆး႐ံု၌ Wild Boars အသင္းမွ ကေလးမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ထိုင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရလႊမ္းေနသည့္ ဂူထဲ၌ ပိတ္မိေနေသာ လူငယ္ ေဘာလံုးသမားအဖြဲ႕အား ကယ္ထုတ္ႏုိင္မႈတြင္ ကူညီေပးခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ် ေရငုပ္သမားႏွစ္ဦးသည္ အကယ္၍ ကယ္ဆယ္မႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက တရားစြဲဆိုခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ႐ုပ္သံ ABC က ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

Wild Boars အသင္းမွ ကေလးမ်ားသည္ ဂူထဲတြင္ ၁၈ ရက္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးရက္ၾကာ ကယ္ဆယ္မႈအတြင္း ေဘးကင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂူထဲ၌ ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ် ေမ့ေဆးဆရာ၀န္ ရစ္ခ်က္ဟာရစ္ႏွင့္ ၎၏ တြဲဘက္ေရငုပ္သမား ခေရ႕ခ်ယ္လင္းတို႔သည္ ထိုကယ္ဆယ္မႈတြင္ အဓိက အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

အႏၲရာယ္မ်ားလွေသာ ကယ္ဆယ္မႈတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ လြဲေခ်ာ္ခဲ့လွ်င္ တရားစြဲဆိုခံရႏုိင္မႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ၎တို႔အား သံတမန္ေရးရာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ထိုကယ္ဆယ္ေရးတြင္ ၎တို႔ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးအား ကိုးကား၍ ABC က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုသတင္းအား ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးရာဌာနက အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳခဲ့ဘဲ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ထိုင္းတာ၀န္ရိွသူမ်ားကိုသာ ေမးရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကယ္ဆယ္ေရးသည္ လံုး၀ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုလူငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏ နည္းျပတို႔အား ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွကို ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကပင္ မေရမရာ ျဖစ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း ခ်ယ္လင္းက ေနရပ္သို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသစေၾတးလ် မီဒီယာျဖစ္ေသာ Sunday Times သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒါက ကြၽန္ ေတာ္တို႔အတြက္ အႏၲရာယ္မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကေလးေတြအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားလို႔ အာ႐ံုစုစည္းလို႔ မရဘူး” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမွာင္မည္း၍ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဂူထဲမွ ကေလးမ်ားအား ေရငုပ္သမားမ်ားက ကယ္ထုတ္လာစဥ္ ေၾကာက္လန္႔တၾကားျဖစ္မႈမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔အား စိတ္ၿငိမ္ေဆး တိုက္ေကြၽးခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားသည္ ထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္၍ တံု႔ျပန္ပါက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အျပင္ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားကိုပါ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ယ္လင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရငုပ္သမားမ်ားက ဂူထဲ၌ ကယ္ဆယ္ေရး မလုပ္ေဆာင္မီ ဂူအနီးရိွ ေရကန္တစ္ကန္တြင္ ထိုင္းကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေရငုပ္ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကယ္ဆယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ လိုဏ္ဂူကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဗာႏြန္ အန္စ၀ုသ္က ၎အား “ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ လိင္စြဲလမ္းသူ” pedo guy ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့သည့္ Tesla ကုမၸဏီ စီအီးအို အီလန္မက္စ္အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ တုံ႔ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Tham Luang ဂူထဲမွ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ေရလႊမ္းေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကေလးမ်ားအား ကယ္တင္မႈတြင္ မက္စ္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ ေရွ႕ေျပး မီနီေရငုပ္သေဘၤာသည္ လံုး၀ အလုပ္ျဖစ္ဖြယ္မရိွဟု ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားအား လိုဏ္ဂူေျမပံု အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ အန္စ၀ုသ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုေျပာၾကားမႈအား မက္စ္က Follower ၂၂ သန္းေက်ာ္ ရိွေသာ Twitter တြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္၌ တံု႔ျပန္သည့္ ပို႔စ္မ်ားစြာ တင္ခဲ့ၿပီး အန္စ၀ုသ္ ကိုလည္း အမည္မတပ္ဘဲ Pedo guy ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ တင္ထားသည့္ ထိုစာမ်ားအား မက္စ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္ခ်က္ေပးရန္ Tesla ကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈကို တံု႔ျပန္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

အန္စ၀ုသ္က မက္စ္တင္ခဲ့ေသာ စာအားလံုးကို အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ မသံုးသပ္ရေသးေၾကာင္း၊ ၾကား႐ံုသာ ၾကားထားရေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ မက္စ္အား တရားစြဲမည္လားဟု ေမးျမန္းမႈကို အန္စ၀ုသ္က ၎ထင္ထားသည့္အတိုင္း မွန္လွ်င္ တရားစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လိႈဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ထိုင္းကေလး ၁၃ ဦးအနက္မွ ေလးဦးအား  စတင္ကယ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေျပာၾကား

မယ္ဆိုင္လိႈဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ထိုင္းကေလးငယ္ ၁၃ ဦးအနက္မွ ေလးဦးအား ယေန႔ (ဇူလိုင္လ ၈ ရက္) ညေနပိုင္းတြင္ စတင္ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက AFP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းကေလး ၁၃ ဦးထဲမွ ေလးဦးမွာ လိႈဏ္ဂူအတြင္းရွိ ကယ္ဆယ္ေရးအေျခစိုက္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကေလး ေလးဦးမွာ မၾကာမီအျပင္သို႔ ထြက္လာႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ AFP သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ လိႈဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ထိုင္းကေလးငယ္ ၁၃ ဦးအနက္မွ ႏွစ္ဦးအား ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ စတင္ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ပိတ္မိေနသူ ၁၃ ဦးအနက္မွ ၂ ဦးအား စတင္ကယ္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း အာဏာာပိုင္မ်ား၏ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ထိုင္းျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကိုးကား၍ CAN သတင္းဌာနမွလည္း ကေလးႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ လိႈင္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမျပင္အျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ သတင္းရယူကာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပေပးေနသည့္ ကိုစည္သူေမာင္၏ facebook တြင္လည္း ကေလးႏွစ္ေယာက္ထြက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မယ္ဆိုင္လိႈဏ္ဂူအနီးသို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးလည္း ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စုိးရြံ႕စြာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကရသည့္ မယ္ဆုိင္ဂူထဲက ကေလး ၁၃ ဦးရဲ႕ အျပန္လမ္း

ထုိင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ရွာေဖြရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားကို ဇူလုိင္ ၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – AFP)

ကမၻာ့ဖလားပြဲ က်င္းပေနေသာ္လည္း ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအား ဖံုးလႊမ္းခဲ့သည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္ရိွ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္သြားကာ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရိွသည့္ ကေလးငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ နည္းျပတစ္ဦးတို႔၏ သတင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔မွာ ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္၏ ေဘာလံုးအသင္း (ေဒသအေခၚ ေတာ၀က္အသင္း) မွ လူငယ္ကစားသမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္ရာမွ သတင္းအစအနမရဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ ကစားသမားငယ္မ်ားႏွင့္ နည္းျပတို႔၏ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ဂူ၀တြင္ ေတြ႕ရိွမွသာ ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထိုင္းအစိုးရ ႀကိဳးပမ္းမႈ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာပိုးအိတ္ႏွင့္ စက္ဘီးမ်ားကို မယ္ဆိုင္ဂူ၀တြင္ ေတြ႕ရိွကတည္းက ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ ထြက္မရ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ား ရွာေဖြရန္ ေဒသခံ ေရငုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စတင္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထိုင္းေတာ္၀င္ ေရတပ္မေတာ္မွ ကြၽမ္းက်င္ေရငုပ္သူမ်ား ေရာက္ရိွလာကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိုးရာသီျဖစ္သျဖင့္ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္း ေရျပည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ထိုင္းဘုရင္ မဟာဗက္ဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္းကလည္း ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ားကို အျမန္ရွာေဖြေတြ႕ရိွေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဂူ၀တြင္လည္း ေပ်ာက္ဆံုး ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားမွာလည္း ပူေဆြးမႈအျပည့္ျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရိွသည္။ အလားတူ ထိုင္းအစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံတကာက ကူညီမႈမ်ားကို လက္ခံထားၿပီး ရွာေဖြေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၿဗိတိန္မွ ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္သူ သံုးဦးႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေရာက္ရိွလာသည့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ၃၀ တို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီး ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ အလားတူ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ လာအို၊ စင္ကာပူ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ပညာရွင္မ်ားကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိင္းေတာ္၀င္ေရတပ္၊ ေလတပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သစ္ေတာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနအသီးသီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံကပါ ပူးေပါင္းရွာေဖြခဲ့သည္။

သဘာ၀လိုဏ္ဂူျဖစ္သည့္ အဆိုပါ မယ္ဆိုင္ဂူမွာ မိုးတြင္းကာလတြင္ ေရျပည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ဂူအတြင္းပိုင္းအထိ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳသည့္ လိုဏ္ဂူတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဂူအတြင္းသို႔ ဂူေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ယင္းဂူအတြင္း ပတၱယားကမ္းေျခဟု အမည္ေပးထားသည့္ေနရာ၌ ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ား ရိွႏိုင္သည္ဟု ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္း ဂူအတြင္းရိွ ပတၱယားကမ္းေျခ အမည္ေပးထားသည့္ ေနရာတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ားကို ၿဗိတိန္ေရငုပ္အဖြဲ႕က ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ေနရာမွာ ဂူေပါက္၀မွ တိုင္းတာပါက ၃ ဒသမ ၈ မိုင္ အကြာအေ၀းတြင္ရိွၿပီး မယ္ဆိုင္ဂူထိပ္ အျမင့္ဆံုးအပိုင္းမွ တိုင္းတာပါက ႏွစ္မိုင္ခြဲတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ မယ္ဆိုင္ဂူသို႔ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္လာျခင္း

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ထိပ္တန္းသတင္းအျဖစ္ ေနရာယူခဲ့သည့္ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ဂူသို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဆရာေတာ္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္လာခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ား ပိတ္မိေနၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ ဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေမတၱာပို႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆရာေတာ္ၾကြေရာက္လာၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးကို ႏွစ္ရက္သံုးရက္အတြင္း ျပန္လည္ေတြ႕ရိွမည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ မယ္ဆိုင္ဂူေရွ႕တြင္ ေမတၱာပို႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့အၿပီးတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆရာေတာ္က သမာဓိအားေကာင္းတယ္။ ဆရာေတာ္က သူအာ႐ံုရတဲ့ေနရာကို ခ်က္ခ်င္းၾကြတာ။ အခု ဒီဂူကိုလည္း ၾကြတယ္ဆိုတာက ဘာအစီအစဥ္မွမရိွဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲ ခ်က္ခ်င္းၾကြတာ” ဟု ဆရာေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးခန္႔ အတူရိွေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပန္လည္ေတြ႕ရိွအၿပီးတြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ မယ္ဆိုင္ဂူသို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ၿပီး ဂူအတြင္း ေမတၱာပို႔ရြတ္ဖတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ ဆရာေတာ္က ဂူအတြင္း ၾကြေရာက္ရာ အျပင္တြင္ ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည့္ ကေလးမိဘမ်ားလည္း လုိက္ပါသြားခဲ့ၾကသည္။

သက္ေတာ္ ၅၅ ႏွစ္ရိွ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသခံမ်ားအျပင္ ထိုင္း၊ ဘူတန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ယံုၾကည္စြာ ကိုးကြယ္လ်က္ရိွသည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္မွာ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သမာဓိအားေကာင္းသည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ဘာသာလူမ်ဳိးခြဲျခားျခင္း မရိွဘဲ အလွဴအတန္းကိုလည္း ရက္ေရာစြာ လွဴဒါန္းေၾကာင္း သိရသည္။

“မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကို ၾကြလာရင္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ မထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳေလ့ ရိွၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားေနာက္ကို မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတြ႐ိုက္ဖို႔ သံုးခါေလာက္ လိုက္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသေရာက္ေရာက္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ကိုးကြယ္ၾကတယ္။ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္စြန္႔တဲ့ လက္ဖြဲ႕အေဆာင္ေတြကို အလုအယက္နဲ႔ယူၿပီး အေလးအနက္ထား အေဆာင္ထားေလ့ ရိွၾကတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားကို လွဴဒါန္းတဲ့ ၀တၳဳေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြဆိုလည္း ဆရာေတာ္ဘုရားက လက္ထဲမထားဘဲ နီးစပ္ရာကို ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြန္႔ၾကဲလိုက္တာမ်ဳိးလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔လည္း မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ၾကြလာမယ့္ေနရာကို ဘယ္ေလာက္ေ၀းတဲ့ ေနရာကျဖစ္ျဖစ္ တကူးတက လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ရာဇာ ေနာ္ခမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟုဆိုကာ ထိုအခ်ိန္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္အား ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ ဆရာေတာ္မွာ ယင္းကာလတြင္ ဘူတန္ႏိုင္ငံသို႔ သာသနာျပဳေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ဘူတန္ဘုရင္က ကိုးကြယ္မႈေၾကာင့္ ကာလအတန္ၾကာေနခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၿပီး သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

“အဲဒီတုန္းက ဆရာေတာ္နဲ႔လည္း ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ ေနာ္ခမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းဖို႔လုပ္တာ။ ဒါေပမဲ့ မမိပါဘူး။ အဲဒီကာလတုန္းက ဆရာေတာ့္အေၾကာင္း စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ စာေပစိစစ္ေရးကို သြားတင္ေတာ့ အဆူေတာင္ခံရေသးတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က်မွ ျပည္၀င္ခြင့္ျပန္ရတာ” ဟု ဆရာေတာ္၏ အတၳဳပတၱိအား ေရးသားခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ ကိုလတ္(သီေပါ) က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မွာ ထိုင္းလူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္အား သက္၀င္ယံုၾကည္သူ မ်ားျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ခ်ီလီမိုင္းတြင္းလုပ္သားမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးထက္ ပိုခက္သည့္ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားကို ကယ္ဆယ္မႈ

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ရိွ မိုင္းတြင္းတစ္တြင္း ၿပိဳက်ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ မိုင္းလုပ္သား ၃၃ ဦး ပိတ္မိခဲ့သည္။ မိုင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ေျမေအာက္မိုင္၀က္ခန္႔တြင္ ၆၉ ရက္ၾကာ ပိတ္မိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၊ ကေနဒါစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ရသည္။ ရက္အတန္ၾကာ ေျမျပင္မွ အေပါက္ေဖာက္ကာ ပိတ္မိမိုင္းလုပ္သားမ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေျမေအာက္တြင္ ပိတ္မိခဲ့သည့္ ခ်ီလီမိုင္းတြင္းလုပ္သားမ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္းမွ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားကို အျပင္သို႔ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာက ဆီးႀကိဳလ်က္ရိွသည္။

“သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာတယ္။ ကေလးေတြကို ေတြ႕ရလို႔ ေပ်ာ္တာခဏပဲရိွတယ္။ အဲဒီကေလးေတြကို ဘယ္လိုအျပင္ထုတ္ရမလဲ ဆိုတာက သူတို႔အတြက္ ခက္ခဲတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ခ်ီလီမိုင္းတြင္းထက္ ကယ္ရတာ ပိုခက္တယ္တဲ့” ဟု အဆိုပါဂူေရွ႕တြင္ သတင္းရယူကာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Facebook တြင္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနသည့္ ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဂူအမိုးေပါက္မွ အေပါက္ေဖာက္ကာ ကယ္ဆယ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးမ်ား ရိွေနသည့္ေနရာအား အတိအက် မခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမွာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဂူတြင္ ကယ္ေပါက္မ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္ ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၁၈ ေပါက္သာ ေအာက္သို႔ အနည္းငယ္ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂူ၀မွ ကေလးငယ္မ်ားထံ သြားေရာက္ရာတြင္ ေျခာက္နာရီေက်ာ္ သြားေရာက္ရၿပီး ေရျပည့္ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို ေရငုပ္သြားလာရသည္။ လမ္းတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္မႈမရိွေစရန္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ားကို အရန္သင့္ထားရိွရသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရငုပ္ၿပီး အျပင္သို႔ ေခၚထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရကူးေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ေရငုပ္ေလ့က်င့္ေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဂူအတြင္းရိွ အေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဂူေပါက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ ဂူအတြင္းမွ ေရမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေရစုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ယင္းသို႔ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ္လည္း သတင္းဆိုးတစ္ပုဒ္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းမွာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ယခင္ေရတပ္အထူး အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း စမာန္ကူနန္ဆိုသူသည္ ဂူအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ား သယ္ေပးေနစဥ္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရတပ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ စမာန္ကူနန္သည္ မယ္ဆုိင္ဂူအတြင္း သတ္မွတ္ေနရာမ်ားအတုိင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ား ပို႔ေဆာင္ရန္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ ညပိုင္းမွ စတင္ကာ ေရငုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ား ပို႔ၿပီးအျပန္တြင္ ေရထဲတြင္ လဲက်ေနသည္ကို အျခားေရငုပ္သမားႏွစ္ဦးက ေတြ႕ရသျဖင့္ ၎အား အေရးေပၚကုသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားအၿပီးတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအျပင္သို႔ ေရာက္ရိွရန္ ခက္ခဲလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုေရငုပ္သမား ေသသြားတာက သူတို႔အတြက္ အဆင္မေျပဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ေရငုပ္သမားေတာင္ ဒီလိုျဖစ္သြားေတာ့ ကေလးေတြကို ေတြ႕ၿပီး ကယ္ဆယ္ေတာ့မွ တစ္ခုခုျဖစ္သြားမွာ သူတို႔ (ထိုင္းအစိုးရ) ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ေနတယ္” ဟု ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

မိုးတြင္းကာလျဖစ္သျဖင့္ ယင္းကေလးငယ္မ်ားကို ေခၚယူမည့္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရမ်ားျပည့္လွ်ံေနျခင္းမွာ အဓိက အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိုးတြင္းကာလလြန္ေျမာက္မွသာ ေခၚယူမည္ဆိုပါက ေလးလခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးငယ္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္မည္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ယတိျပတ္ ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

“သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ သူတို႔ခဏခဏေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္စရာရိွတာေတြ လုပ္ေနတယ္။ ကေလးေတြ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေနတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ အျပင္ေရာက္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မေမးပါနဲ႔။ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ သူတို႔လုပ္ေနတာကို သတင္းထုတ္ျပန္ေပးတယ္။ ကေလးေတြကို ဘယ္အခ်ိန္ အျပင္ေခၚထုတ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာက သူတို႔ကို အက်ပ္႐ိုက္ေစတယ္လို႔ အျမဲတမ္းေျပာတယ္” ဟု ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းအာဏာသိမ္းအစိုးရအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေတြရမလဲ

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက Bloomberg သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
ယင္းသို႔ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္တြင္ ယခုလို ထိုင္းဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ထိုင္းလက္ရိွအစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္တြင္ ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ဂူအျပင္ဘက္ရိွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား ေတြ႕ဆံုကာ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕မွာ လူငယ္ ၁၃ ဦး စက္ဘီးစီးၿပီး အိမ္ျပန္လာသည့္ ပံုပါရွိေသာ အက်ႌအ၀ါေရာင္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ထားခဲ့သည္ဟု တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးငယ္မ်ား မေတြ႕ရိွမီက လာေရာက္ခဲ့သည့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အၿပီးအထိေနမည္၊ ကေလးမ်ားျပန္ထြက္လာမွသာ ျပန္မည္ဟု အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားမႈအေပၚ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကတိတည္မတည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ထိုင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသားလ်က္ရိွေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းေအဂ်င္စီတြင္ သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ကူညီသူမ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေနသူမ်ားထံ သြားေရာက္ကာ ဟင္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္လတ္ရွင္နာ၀ပ္အစိုးရထံမွ ထိုင္းစစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းအေျခစိုက္မီဒီယာမ်ားက ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားကလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ကေလးမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ လက္ခံခဲ့ျခင္း၊ ကူညီသူမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ားမွာ အတုယူရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယင္းျဖစ္စဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မယ္ဆိုင္ဂူ၀တြင္ အစားအစာမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး စားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ဆံပင္ညႇပ္ေပးျခင္း၊ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းမ်ားကို ထိုင္းျပည္သူမ်ားက အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရိွသည္။

သို႔ေသာ္ ဂူ၀တြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူေနၿပီး ကေလးမ်ားျပန္ထြက္လာမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာမွာမူ ျပန္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ခံခဲ့ရသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိကေဒါက္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့မႈေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ျခင္းကြၽမ္းက်င္သည့္ ထိုင္းအစိုးရအတြက္လည္း ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕လာႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထိုင္းကေလးေတြ ကယ္ဆယ္ေရးက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာေတြအတုယူသင့္သလဲ

ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကူညီမည္ဟု ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး မယ္ဆိုင္ဂူသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေရငုပ္ၿပီး ကေလးမ်ားကို ဂူျပင္သို႔ကယ္ဆယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္နည္းလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းရိွ မယ္ဆိုင္ဂူအေပါက္ရိွႏိုင္သည့္ ေနရာအား ရွာေဖြမႈမ်ားကို ဇူလိုင္ ၇ ရက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ လြယ္ေတာ္ခမ္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ အာဒီးရြာအနီးရိွ ဂူတစ္ဂူႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္က အကူအညီ ေတာင္းခံလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ သြားေရာက္ ရွာေဖြေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးငယ္မ်ား ပိတ္မိေနသည့္ မယ္ဆိုင္ဂူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီးတြင္ တည္ရိွၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၀ ကီလိုမီတာသာ ကြာေ၀းေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ကူညီမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မယ္ဆိုင္ဂူ၀ရိွ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးမွ် မေတြ႕ရေၾကာင္း ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ စတင္ကာ မယ္ဆိုင္ဂူ၀သို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ ကိုစည္သူေမာင္က သူ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည့္အတိုင္း ရွားပါးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“US Airforce မွ ေရဒါကြၽမ္းက်င္သူ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ စစ္သံအရာရွိႀကီမ်ားပါမက်န္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကတယ္။ ဒါတင္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ႐ုရွား၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဒတ္ခ်္၊ ဆြီဒင္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္၊ လာအိုႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔က ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးသမား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ၾကကိုင္ၾကေနၾကပံုေတြက ပူးေပါင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္ေနသလားေတာင္ ထင္ရပါတယ္။ တကယ့္ Field အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ရယူေနသလား ထင္ရပါတယ္။ ဦး- ၅ လည္း ေကာင္းမွေကာင္းေပါ့။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုလည္း အခြင့္ေကာင္းယူရမည့္ အေကာင္းဆံုးကာလ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေ၀ဟင္ေျမျပင္ေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ အထူးကြန္မန္ဒိုတပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတပ္မမွဴး၊ အမွတ္(၃) စစ္ေဒသတိုင္းမွဴးမ်ား၊ ရဲခ်ဳပ္၊ ဒုရဲခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၾကၿပီး ရွာေဖြမႈေတြကို ေန႔ညစဥ္ဆက္မျပတ္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးစားရွာေဖြေနၾကၿပီး ရွာရင္းေလ့က်င့္၊ ေလ့က်င့္ရင္းရွာ (တိုက္ရင္းေလ့က်င့္၊ ေလ့က်င့္ရင္းတိုက္) ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးနဲ႔ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရယူသြားပါတယ္။ နယ္စပ္ဆိုေတာ့ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အမ်ားႀကီး အေရးႀကီးပါတယ္။ သူ႕အတြက္ေရာ ကိုယ့္အတြက္ေရာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြကို ရွာေဖြေနျခင္းအေပၚ ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက က႐ုဏာသက္၀င္ၿပီး စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ၾကရတယ္။ မိမိ သားသမီးခ်င္း မိဘခ်င္းကိုယ္ခ်င္း စာနာမိၾကျခင္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ေရွး႐ႈသည့္အေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ေရငုပ္သမား ငါးေယာက္ခန္႔ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ကူညီရွာေဖြေရးက႑မ်ားတြင္ ပူေပါင္းပါ၀င္ ျဖည့္စြက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဂူအတြင္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရႏိုင္သလို နည္းပညာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေလ့လာခြင့္ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ ေရးသားထားသည္။

ကေလးငယ္မ်ား ရွာေဖြေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံမွ အကူအညီမ်ားေပးလ်က္ရိွေနၿပီး ၎တို႔အား ထိုင္းအစိုးရအပါအ၀င္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားက ႀကိဳဆိုလ်က္ရိွသည္။ သတင္းလာယူသည့္ မီဒီယာမ်ားအတြက္လည္း အင္တာနက္၀ိုင္ဖိုင္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး စသည္တို႔ကို လိုေလးေသးမရိွေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ဂူကဲ့သုိ႔ပင္ သဘာ၀ဂူမ်ားစြာရိွသျဖင့္ ယင္းသို႔ျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာသင့္ေပသည္။

ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္တြင္ ရရိွေသာ သတင္းမ်ားအရ လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေခၚယူႏိုင္ရန္ လိုဏ္ဂူအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ လိုဏ္ဂူေရွ႕တြင္ရိွေသာ မီဒီယာစင္တာကိုလည္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီး လိုဏ္ဂူအေပါက္၀တြင္ ပလတ္စတစ္ပိုက္ကြန္မ်ား ကာရံထားေၾကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ် အ၀င္မခံေၾကာင္း အဆိုပါ လိုဏ္ဂူေရွ႕တြင္ သတင္းရယူေနသည့္ ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ အလားတူ ထိုင္းေတာ္၀င္ေရတပ္မေတာ္ကလည္း ဇူလိုင္ ၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၎တို႔၏လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ သတင္းတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုင္းေတာ္၀င္ေရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာ၀က္ေဘာလံုးအသင္းအား ဂူအျပင္ကို ထုတ္လာခဲ့မည္ဆိုသည့္ သတင္းစကားတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားအရ မိုးထပ္မံရြာသြန္းမည့္ အေျခအေန ရိွသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္သုတ္႐ိုက္ စီစဥ္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ခ်ီလီမိုင္းတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးထက္ ပိုမိုခက္ခဲသည့္ ယင္းအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္ေနသည္။

အသြားအျပန္ အနည္းဆံုး ၁၂ နာရီခန္႔ၾကာျမင့္မည့္ ယင္းကယ္ဆယ္ေရးခရီးစဥ္တြင္ အထိအခိုက္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ လူသားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ အတားအဆီးၾကား အားၿပိဳင္မႈတြင္ မည္သူက အႏိုင္ရမလဲဆိုသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ မုတ္သံုမိုး အားေကာင္းလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္မိုးႀကီးေနပါက ယခုေနရာသည္ ေရျမဳပ္သြားႏုိင္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ အသက္ကို အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈအား ရွာေဖြမႈ ရက္စြဲမွတ္တမ္း

ဇြန္ ၂၃ ■ ကေလးငယ္မ်ားအဖြဲ႕ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း စတင္သိရိွ။ ၎တို႔၏ စက္ဘီးမ်ား၊ ဖိနပ္ႏွင့္ ေဘာကန္ဖိနပ္မ်ားကို လိုဏ္ဂူအ၀နားတြင္ ေတြ႕ရိွရၿပီးေနာက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ရွာေဖြမႈစတင္ျပဳလုပ္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပင္မ၀င္ေပါက္အား ျပန္ရွာမေတြ႕ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆထား။

ဇြန္ ၂၄ ■ လိုဏ္ဂူအတြင္း ေရလႊမ္းမိုးေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သမားမ်ား ေရငုပ္၍ စတင္ရွာေဖြ။

ဇြန္ ၂၅ ■ Navy SEAL ေရငုပ္သမားမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားအား စတင္ရွာေဖြ။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ား၏ ေျခရာ၊ လက္ရာဟု ယူဆရသည့္ အရာမ်ား ေတြ႕ရိွ။

ဇြန္ ၂၆ ■ SEAL တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ရွာေဖြမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ေရထုထည္ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရစုပ္စက္မ်ားတပ္ဆင္။ စစ္သည္အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔ကလည္း လိုဏ္ဂူႏွင့္အနီးတစ္၀ိုက္ ဧရိယာမ်ားအား ပိုက္စိပ္တိုက္ရွာေဖြ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး ဒိုင္ဗင္နည္းျပမ်ား ရွာေဖြမႈတြင္ ပါ၀င္လာ။

ဇြန္ ၂၇ ■ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္သူ သံုးဦးပါ၀င္လာ။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ အေမရိကန္တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ ၃၀ ပါ၀င္ပူးေပါင္း။

ဇြန္ ၂၈ ■ လိုဏ္ဂူအတြင္းသို႔ လြန္တူးစက္ျဖင့္ ေဖာက္ႏိုင္မည့္ေနရာကို အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ကင္မရာတပ္ဆင္ထားသည့္ ဒ႐ုန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့လာ။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အနံ႔ခံေခြးမ်ားကိုပါ အသံုးျပဳ၍ ပူးေပါင္းရွာေဖြ။ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္လာၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုေရးဆြဲ။ အေမရိကန္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ၿဗိတိန္ေရငုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားရွာေဖြသူမ်ားက ေတာင္ကုန္းမွ လိုဏ္ဂူအတြင္း၀င္ႏိုင္မည့္ အျခား၀င္ေပါက္မ်ား ရွာေဖြ။

ဇြန္ ၂၉ ■ SEAL ေရငုပ္သမားမ်ား ေရာက္ရိွေနသည့္ လိုဏ္ဂူတတိယ အခန္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ေလထီးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကပါ ကူညီ။

ဇြန္ ၃၀ ■ လိုဏ္ဂူ၀င္ေပါက္အနီးတစ္၀ိုက္ရိွ ေရမ်ားကို အေ၀းသို႔ စြန္႔ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေအာင္ျမင္။ ေရထုထည္ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွသာ ေရငုပ္သမားမ်ား လိုဏ္ဂူအတြင္းပိုင္းသို႔ ပိုမိုေရာက္ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရထုတ္ျပြန္မ်ား ထပ္မံတပ္ဆင္။

ဇူလိုင္ ၁ ■ SEAL တပ္ဖြဲ႕က တတိယအခန္းမွေန၍ ဆက္လက္ကြပ္ကဲေနၿပီး ေရငုပ္သမားမ်ား ပတၱယားကမ္းေျခႏွင့္ နီးကပ္လာ။ အင္အားေကာင္းသည့္ ေရစုပ္စက္မ်ား၏ အကူအညီေၾကာင့္ ေရထုထည္ေလ်ာ့က်လာ။ ေရငုပ္သမားမ်ား ေရေအာက္တြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူး ရာဂဏန္းခန္႔အား စက္သီးမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္။

ဇူလိုင္ ၂ ■ လူငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏နည္းျပအား ရႊံ႕ႏြံမ်ားကာရံထားသည့္ ေသာင္ခံုေပၚတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ေတြ႕ရိွ။ ယင္းေနရာမွာ ပတၱယားကမ္းေျခအလြန္ မီတာ ၄၀၀ ခန္႔တြင္တည္ရိွၿပီး ေရမ်ားဖံုးလႊမ္းေန။ ပိတ္သူေနသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား သတင္းေကာင္းအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း အသက္႐ွဴေခ်ာင္ခဲ့ရ။

ဇူလိုင္ ၃■ ပိတ္မိေနသူမ်ားထံသို႔ ေရငုပ္သမားမ်ား၊ ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳတစ္ဦးပို႔ေဆာင္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေတာ္၀င္မိသားစုႏွင့္ အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္႐ံုး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈ ရရိွ။

ဇူလိုင္ ၄ ■ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ရသူ ၁၃ ဦး ေရငုပ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတ၀င္ျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ေလ့က်င့္မႈ စတင္။

ဇူလိုင္ ၅ ■ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုဏ္ဂူအတြင္းမွ စုပ္ထုတ္ခဲ့သည့္ေရပမာဏ လီတာသန္းေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္အထိရိွ။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လိုဏ္ဂူတစ္၀ိုက္ရိွ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧရိယာ ၁၂၈ ဟက္တာ ေရ၀င္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြား။

ဇူလိုင္ ၆ ■ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားျဖစ္သည့္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ Navy SEAL တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦး ေသဆံုး။ ေရငုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူး လဲလွယ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၎အား ေရေအာက္၌ သတိေမ့ေျမာလ်က္ ေတြ႕ရိွရၿပီး ယင္းေနာက္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္။

ကိုစည္သူေမာင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း. . .

“ဘယ္အခ်ိန္ေခၚမလဲဆိုတဲ့ အေျဖရက်ပ္တဲ့ေမးခြန္းေတြ မေမးပါနဲ႔တဲ့။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အရာေတြကို ရွင္းျပမယ္။ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေျပာျပမယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ထုတ္ႏိုင္မလဲဆိုတာက သူတို႔မွာ အေျဖမရိွေသးဘူး”

ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ရိွ ထမ့္လြမ္ဂူတြင္ ေတာ၀က္ဟု အမည္ရသည့္ ေဒသခံေဘာလံုးအသင္းမွ ေဘာလံုးသမားကေလးငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ နည္းျပဆရာတစ္ဦးတို႔ ပိတ္မိလ်က္ရိွသည္။ ဇြန္ ၂၃ ရက္မွစ၍ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရိွသည့္ ၎တို႔အား ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဂူအတြင္း ရိွႏိုင္သည္ဟုယူဆလ်က္ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ၁၀ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ၎တို႔အား ဂူ၀မွ ၃ ဒသမ ၈ မိုင္အကြာ ပတၱယားကမ္းေျခတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ စတင္ကာ ဂူ၀တြင္ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး လူမႈကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ သတင္းမ်ားတင္ေပးေနသည့္ ကိုစည္သူေမာင္အား The Daily Eleven သတင္းစာက ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

■ ေမး – ဒီေန႔မွာ ကေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားထူးျခားေသးလဲ ခင္ဗ်။

ေျဖ – ဒီေန႔အေျခအေနကေတာ့ သိပ္ထူးျခားမႈ မရိွေသးပါဘူး။ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မရိွေသးဘူး။

■ ေမး – အခုလက္ရိွအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ဘာေတြမ်ားထပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ထားပါသလဲ။

ေျဖ – သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသြားတာေတာ့ ဒီကေလးေတြကို ေရလမ္းေၾကာင္းကေန ျပန္ေခၚထုတ္လာဖို႔ဆိုတာ လံုး၀ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီတစ္ခ်က္ေပါ့။ သို႔ေသာ္ ရာသီဥတုေကာင္းမယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ေတာ့ ေရေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္လည္း စုပ္ထုတ္တယ္။ ေတာင္ေပၚမွာရိွတဲ့ ဂူထဲကို၀င္မယ့္ စမ္းေခ်ာင္းေတြကိုလည္း လႊဲေပးေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္ေပၚမွာ မိုးမရြာေပမယ့္ ဒီဘယ္လိုေခၚမလဲ အရင္ရက္ေတြက မိုးရြာထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သဘာ၀ ေျမေအာက္စမ္းေခ်ာင္းေတြက ေတာက္ေလွ်ာက္စိမ့္၀င္ စီးဆင္းေနတာမ်ားတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ နံပါတ္ ၁ က ေတာင္ေပၚမွာရိွတဲ့ ဂူေပါက္ကယ္ေပါက္ေတြကို လိုက္ရွာေတာ့ အေပါက္ ၁၀၀ ေလာက္ေတြ႕တယ္။ အေပါက္ ၁၀၀ ေလာက္ ေတြ႕ေပမယ့္ ၁၈ ေပါက္ေလာက္ပဲ ဂူေအာက္ကို ထိုးေဖာက္တဲ့ အေပါက္ေလာက္ပဲေပါက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအေပါက္ေတြလည္း ဒီကေလးေတြရိွေနတဲ့ လိုဏ္ဂူနဲ႔ တိုးလွ်ဳိေပါက္ မျဖစ္ဘူး။ ေတြ႕တဲ့အေပါက္ေတြကလည္း ေပ ၁၂၀၀ ေလာက္ပဲ ရိွတယ္။ ေပ ၁၂၀၀ ေလာက္ပဲရိွေတာ့ ေအာက္ကို ထပ္ေဖာက္ဖို႔ကလည္း ခက္ခဲတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ခ်ီလီႏိုင္ငံလိုမ်ဳိးေပါ့။ ခ်ီလီက မိုင္းတြင္း။ ၿပီးေတာ့ သူကေျမျပန္႔။ အဲဒီမွာက ရာသီဥတု အတားအဆီး မရိွဘူး။ သူက ေဖာက္ၿပီး၀င္သြားလို႔ ရတယ္။ ခ်ီလီမွာ တစ္ခုသာတာက တည္ေနရာကို GPS နဲ႔ဖမ္းၿပီးၾကည့္ႏိုင္တယ္။ တန္းေဖာက္လို႔ရတယ္။ ခ်ီလီမွာေတာင္မွ တစ္ကီလိုမီတာကို ႏွစ္လၾကာတယ္ေျပာတယ္။ ေဖာက္တာက။ ဒီမွာက ေတာေတာင္ျဖစ္ေနေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ေနရာကို GPS ရွာလို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သစ္ပင္ေတြ တအားမ်ားတယ္။ သဘာ၀ အတားအဆီး ေက်ာက္တံုးေတြ ထံုးေက်ာက္ေတြ မ်ားေနေတာ့ နည္းပညာျမင့္တဲ့ဟာေတြနဲ႔ေတာင္ ရွာလို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အခုဟာက ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးဆိုေတာ့ တုတ္နဲ႔လိုက္ထိုးသလို ထုိးလို႔ကလည္းမရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကေလးရိွတဲ့ေနရာကို ေသနတ္ပစ္သလိုနဲ႔ ပစ္လိုက္ရင္ အမ်ားႀကီး လြဲေခ်ာ္သြားမယ္ေပါ့။ သူတို႔အတတ္ႏိုင္ဆံုးကေတာ့ ေရေတြကို စုပ္ထုတ္ေနတယ္။ အဲဒါက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာတာ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရာသီဥတုက ပူေနေပမယ့္ ေကာင္းကင္မွာေတာ့ တိမ္မည္းေတြလည္း ရိွေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အထိေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ မသိရေသးဘူး။

■ ေမး – အထဲမွာရိွတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ေရာ သူတို႔ဘာေတြလုပ္ထားသလဲ။

ေျဖ – ကေလးေတြအတြက္ကေတာ့ ရိကၡာေတြ ပို႔ထားၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့အဓိက အခက္အခဲဆံုးက ေအာက္ဆီဂ်င္ပဲ။ ကေလးေတြကို ေရကူး၀တ္စံုနဲ႔ ေခၚထုတ္လာဖို႔ဆိုတာက မလြယ္ဘူး။ ပင္လယ္ထဲမွာက်ေတာ့ အေပၚကေနနဲ႔ ေအာက္မွာက ျမင္ရတယ္။ အခုဟာက ဂူထဲမွာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဂူလမ္းေၾကာင္းထဲမွာ စီးေနတဲ့ေရက ၾကည္ၾကည္လင္လင္ မရိွဘူး။ ေရက ေတာင္က်ေရဆိုေတာ့ မည္းညစ္ညစ္ေတြခ်ည္းပဲ။ ေနာက္ၿပီး ကေလးေတြကို ေခၚလာရင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေပးထားေပမယ့္ ေၾကာက္လန္႔သြားရင္ လိုအပ္တာ ထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေပးရမယ္ဆိုရင္ ၾကားထဲက ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္သြားရင္ မေန႔ကလိုပဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေတာင္ မေန႔က အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့သူက ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ေရကူးသမားေနာ္။ သူတို႔ေတာင္ ဒီလိုအျဖစ္ေတြရိွေနေတာ့ သူတို႔ကို ေခၚလာဖို႔က ခက္ခဲတယ္။

■ ေမး – အခုလက္ရိွ ဂူအျပင္ဘက္မွာေရာ ဘယ္လိုလႈပ္ရွားမႈေတြ ရိွေနသလဲ။

ေျဖ – ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ေရေတြကိုလည္း စုပ္ထုတ္ေနတာေပါ့။ ဒါေတာင္မွ တစ္နာရီမွာ တစ္စင္တီမီတာပဲေလ်ာ့တယ္။ ေရစတင္ စုပ္ထုတ္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ လီတာေပါင္း ၁၂၈ သန္းေလာက္ေတာ့ရိွၿပီ။ အဲဒီက စုပ္ထုပ္တဲ့ ေရေတြမွန္သမွ်ကလည္း အနီးအနားမွာရိွတဲ့ လယ္ဧက ၂၆၀၀ ေလာက္ကို ေရလႊမ္းမိုးေနၿပီ။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာကလည္း ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြ ေျပာသြားတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေလးေတြကို ေတြ႕ၿပီလို႔ ၀မ္းသာအားရ ေၾကညာလိုက္ေပမယ့္ ဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈက ခဏတာေလးပါပဲတဲ့။ အစစ္အမွန္ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ကေလးေတြကို ေခၚထုတ္ႏိုင္မႈကသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈေပါ့။ ကေလးေတြကို ေတြ႕ၿပီဆိုၿပီး ဗီဒီယိုကလစ္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေပမယ့္ စစ္ပြဲေသးေသးေလးကို ေအာင္ျမင္တာပဲ ရိွေသးတယ္တဲ့။ ေတြ႕ၿပီးကတည္းက တစ္ရက္တစ္ရက္ အစည္းအေ၀းေတြကို တစ္ခါတစ္ခါလုပ္ရင္ ေလးနာရီၾကာေအာင္ လုပ္ရတယ္တဲ့။ ဒီကေလးေတြကို ဘယ္လိုကယ္ထုတ္ရမလဲဆိုတာက သူတို႔အတြက္ ေခါင္းမီးေတာက္ေနပါတယ္တဲ့။ ဘုရင္ႀကီးကလည္း သူတို႔ကို ျမန္ျမန္ေခၚထုတ္ဖို႔ ေျပာထားတာဆိုေတာ့ သူတု႔ိကိုယ္တိုင္က ဘယ္အခ်ိန္ေခၚမလဲဆိုတဲ့ အေျဖရက်ပ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ မေမးပါနဲ႔တဲ့။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အရာေတြကို ရွင္းျပမယ္။ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေျပာျပမယ္။ သူတို႔ကိုဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ထုတ္ႏိုင္မလဲဆိုတာက သူတို႔မွာ အေျဖမရိွေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေလးေတြရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္နဲ႔ က်န္းမာေရးကိုေတာ့ စိတ္ခ်။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပည့္စံုတဲ့ အေျခအေနမွာ ထားထားတယ္ဆိုတာ ေျပာတယ္။ ေနာက္ၿပီး အထဲမွာလည္း ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးေတြကိုလည္း တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ ၂၅ ေပအကြာမွာ ထားထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရငုပ္တဲ့သူေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်မယ္။ အထဲမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို မွ်တေအာင္ လုပ္မယ္တဲ့။

■ ေမး – ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကေလးႏွစ္ေယာက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနတယ္ အစ္ကို။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေျပာေပးပါဦး။

ေျဖ – ျမန္မာႏိုင္ငံသားဆိုတာက ဒါကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ျမန္မာမွာ ေမြးတယ္။ ဒီဘက္ (ထိုင္း) မွာ ႀကီးျပင္းလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါက ဒီဘက္မွာ ႏိုင္ငံသား ခံယူထားသလားဘာလား ဆိုတာက အစ္ကိုတို႔ တိတိက်က် ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒီမွာက ဘာမွျပႆနာ မရိွဘူး။ လူကို လူလို႔ပဲျမင္တယ္။ ကယ္ထုတ္ဖို႔ပဲ လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြကလည္း အတည္ျပဳေျပာၾကားတာ မရိွဘူး။

■ ေမး – အခုလာကူညီတဲ့သူေတြကိုေရာ ဘယ္လို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးေနသလဲ။

ေျဖ – အကုန္လံုးကေတာ့ တိုက္႐ိုက္လႊင့္တဲ့အထဲမွာလည္းပါတယ္။ ကူညီတဲ့သူေတြ ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ။ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ အကုန္ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ မိန္းကေလးေတြအတြက္ အေပါ့အပါးသြားႏိုင္ဖို႔ Mobile Toilet က အစရိွတယ္။ ဘာမွ လိုေလေသးမရိွဘူး။ ေခါင္းေလွ်ာ္ခ်င္သလား၊ ေခါင္းညႇပ္ခ်င္သလား။ လက္ေဆးဂ်ယ္လီေတြကအစ ရိွတယ္။ အကုန္အစံုရိွတယ္။ ေဆး၀ါး၊ လူသံုးကုန္အစရိွတယ္။ စားခ်င္တာလဲ ဘာစားခ်င္သလဲ။ ေရသန္႔ ကားေတြဆိုလည္း မနည္းဘူး။ တစ္ရက္ကို ေရသန္႔ဘူး ၄၀၀၀ ထုတ္လို႔ရတဲ့ကားေတြ လာရပ္ေပးထားတာ။ ဘာမွလိုေလေသးမရိွဘူး။ သတင္းသမားေတြအတြက္ ဆုိရင္လည္း ၀ိုင္ဖိုင္ေတြ လႊတ္ေပးထားတယ္။ မီးပါ၀ါႀကိဳးေတြကအစ အကုန္လုပ္ေပးထားတယ္။ တစ္ခုပဲရိွတယ္။ ကန္႔သတ္ေနရာေတြရိွမယ္။ အမႈိက္မပစ္ရတဲ့ေနရာေတြရိွတယ္။ အဲဒါေလးပဲရိွတယ္။

■ ေမး – အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ စျဖစ္ကတည္းက ေရာက္ရိွေနခဲ့တာဆိုေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါေသးလဲခင္ဗ်။

ေျဖ – အေထြအထူး မရိွပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ စျဖစ္ကတည္းက လာအိုႏိုင္ငံဆိုရင္ ကြၽမ္းက်င္သူ သံုးေယာက္ပို႔ထားတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ဆိုရင္လည္း ပို႔ထားတယ္။ တ႐ုတ္ပါတယ္။ ဒတ္ခ်္ပါတယ္။ ယူေကပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ပါတယ္။ အစံုပဲ။ အစ္ကိုတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာက ေက်ာခ်င္းကပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ။ မိတ္ေဆြေတြပဲေလ။ အစ္ကိုတို႔အစိုးရအေနနဲ႔ကလည္း ဒါမ်ဳိးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သဘာ၀ေဘးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲ ဆိုတာက အေတြ႕အၾကံဳရေအာင္ သံုးေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေလးေယာက္ေလာက္ လႊတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ကယ္ဆယ္ေရးကြၽမ္းက်င္သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ လႊတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါကဘာပဲေျပာေျပာ ဒီျဖစ္စဥ္က အေတြ႕အၾကံဳ အမ်ားႀကီးရမွာ က်ိန္းေသတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္က ကမၻာမွာ တစ္ခါမွ မျဖစ္ဖူးေသးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပဲ။ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္ေတြကလည္း ေျပာၾကတယ္။ ခ်ီလီမွာ ျဖစ္တာက မိုင္းတြင္း။ ဒါကသဘာ၀ဂူ။ မိုင္းတြင္းက ေအာက္ထဲမွာ လူ ၁၀၀ ေလာက္ ေနလို႔ရတယ္။ ဒီမွာက ေနရာကလည္း အမ်ားႀကီး မရိွဘူး။ အစ္ကိုေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒါပဲ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ေစာေစာေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္လည္း ေကာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတြအတြက္လည္း အေတြ႕အၾကံဳ ေကာင္းေကာင္းရမယ္။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံအတြက္လည္း ေကာင္းတယ္။

လိႈဏ္ဂူအတြင္း ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေအာက္စီဂ်င္ ျပတ္လပ္ခဲ့သျဖင့္ ထိုင္းအထူးေရတပ္က ေရငုပ္သမားေဟာင္း တစ္ဦးေသဆုံး

လိႈဏ္ဂူအတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္သားမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (Photo: Thai NavySEAL)

ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ဂူတစ္ခုအတြင္း ပိတ္မိေနခဲ့ေသာ ေကာင္ေလး ၁၂ ဦးႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေဘာလုံးနည္းျပဆရာတို႔ကို ကယ္ဆယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးေနစဥ္ ေအာက္စီဂ်င္ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္းအထူးေရတပ္က ေရငုပ္သမားေဟာင္းသည္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ဇူလိုင္လ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရနစ္ျမွပ္ေနေသာ လိႈဏ္ဂူ၏ အတြင္းပိုင္း နက္ရိႈင္းေနေသာေနရာမွ ၄င္းတို႔ကို ဆဲြထုတ္ရန္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အႏၱရာယ္ႀကီးမားပုံကို ယခုေသဆုံးမႈက မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရိွၿပီး အလားတူနည္းလမ္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ဆြဲထုတ္ရန္ အလားအလားႏွင့္ ပက္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ “အကူအညီေပးဖို ့ေစတနာ႔၀န္ထမ္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ထိုင္းေရတပ္ အထူးတပ္ဖဲြ ့၀င္ေဟာင္းဟာ မေန႔ညက နံနက္ ၂ နာရီေလာက္မွာ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္”ဟု ခ်င္းရိုင္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပါဆက္ကြန္းဘြန္ယာလက္က လိႈဏ္ဂူ၀တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၀မ္းနည္းစရာသတင္းဟု ဆိုခဲ့သည္။

ဆာမန္ကူႏြန္ ့ဟု ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေရငုပ္သမားသည္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္တြင္ သမ္းလူယန္ဂူထဲ၌ လူငယ္မ်ားကို ရွာေတြ ့သည့္ေနရာမွ ျပန္လာရာတြင္ ေအာက္စီဂ်င္ ျပတ္လပ္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “အျပန္လမ္းမွာ သူက သတိေမ့သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကလည္း သူအျပင္ထြက္ရာမွာ ကူညီဖို ့ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို ့လူတစ္ေယာက္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ ့ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္” ဟု ထိုင္းအထူးေရတပ္က ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အပါကြန္ယိုေကာင္ကူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေတြ ့အၾကံဳရင့္ ေရငုပ္သမားတစ္ဦးပင္ လိႈဏ္ဂူအျပင္သို႔ ျပန္ထြက္ရန္ မလြယ္ကူသည့္အေနအထားတြင္ ကေလးမ်ား ေဘးကင္းစြာ ျပန္ထြက္ႏိုင္မည္လားဟု သူ႔ကိုေမးျမန္းခဲ့ရာ ကေလးမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ ပိုမို သတိထားရမည္ဟု သူကျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

ထိုင္းလုိဏ္ဂူထဲတြင္ ၁၀ ရက္နီးပါးၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သူ ၁၃ ဦးအား အသက္ရွင္လ်က္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

Photo: AFP

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်န္႐ိုင္းျပည္နယ္တြင္ Tham Luang လိုဏ္ဂူထဲ၌ ၁၀ ရက္နီးပါးၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ေသာ လူငယ္ေဘာလံုးသမား ၁၂ ဦးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ နည္းျပျဖစ္သူတုိ႔အား ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားက ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၃ ရက္ေနာက္ပိုင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေရလႊမ္းမႈေၾကာင့္ Mu Pa Academy Mae Sai ေဘာလံုးအသင္းမွ ထို ၁၃ ဦးသည္ ထိုဂူထဲ၌ ပိတ္မိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္အဖဲြ႕ကို ရွာေတြ႔ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ်န္႐ိုင္းျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နာေရာင္ဆက္အိုေဆာ့တာနာကြန္ က ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုရွာေတြ႕ခဲ့သူမ်ားအား ဂူထဲမွေန၍ ေဘးကင္းစြာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုေဘာလံုးကစားသမားမ်ားအား ရွာေတြ႕ခဲ့သည့္ေနရာသုိ႔ ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္သည့္ ဆရာ၀န္မ်ားက သြားေရာက္ေနသည္။ ထိုကယ္ဆယ္ခံရသူမ်ားသည္ ေမွာင္ေနသည့္ ဂူထဲမွ အျပင္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရ၊ မရကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထြက္၍ မရေသးပါက ဂူထဲတြင္ပင္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ားႏွင့္ စားစရာမ်ားကို ဦးစြာေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကယ္ဆယ္ခံရသူမ်ားအား သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ခ်န္႐ိုင္းျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားခဲသ့ည္။ Ref:The Nation

ထိုင္းလိုဏ္ဂူတြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရး မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေန

ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားအား ရွာေဖြရန္ ခ်န္႐ိုင္းရိွ ဂူအတြင္း၌ ထိုင္းစစ္သားမ်ား စုေ၀းေနစဥ္ (Photo: AFP)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဘာလံုးနည္းျပတစ္ဦးတို႔ ရက္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ပိတ္မိေနသည့္ ေရႀကီးေနေသာ လိုဏ္ဂူထဲမွ ေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္ရန္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ ဇြန္ ၂၇ ရက္ကလည္း ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ ပိတ္မိေနေသာသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရြတ္ဖတ္ေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

မုတ္သံုမိုးမ်ားရြာသြန္းရာမွ ဂူ၏ ပင္မ၀င္ေပါက္ ပိတ္ဆို႔သြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္ၾကားရွိ ေဘာလံုးသမားမ်ားႏွင့္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ၎တို႔၏ေဘာလံုးနည္းျပတို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ Tham Luang လိုဏ္ဂူ၌ ဇြန္ ၂၃ ရက္က စတင္ ပိတ္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးသမား ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဂူအတြင္းမွ ေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဖိအားျမင့္ေရစုပ္စက္မ်ားစြာကို တပ္ဆင္ရန္ တစ္ညလံုး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားအနီးရွိ ခ်န္႐ိုင္းျပည္နယ္ထဲမွ ထိုေဒသတြင္ မိုးမ်ားဆက္လက္ ရြာသြန္းေနသျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

“ေရေတြကို စုပ္ထုတ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ေနၾကေပမဲ့ ေရကေတာ့ အခုအထိ ႀကီးေနတုန္းပဲ” ဟု ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နာရြန္ဆာအိုေဆာ့တန္နာကြန္က ေျပာခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၇ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္မူ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေပးရန္ ျပည္ပမွလုိဏ္ဂူ ကြၽမ္းက်င္သူသံုးဦး ေရာက္လာၾကမည္ဟု သိရသည္။ ေ၀ဟင္၊ ေျမျပင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ေရငုပ္သမား အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္သည္ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားလုပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး စစ္တပ္ကလည္း ကူညီေရးအတြက္ အထူးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္ထားသည္။

ေရသည္ ၁၅ စင္တီမီတာ (ေျခာက္လက္မ) ညတြင္းခ်င္း ထပ္မံျမင့္တက္လာၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ဂူကြန္ရက္ထဲမွ ကီလိုမီတာခ်ီ ရွည္လ်ားသည္ဟု ယူဆရေသာ တတိယေျမာက္ဂူလိုဏ္ခန္းမွာလည္း လက္ရွိတြင္ ေရျမဳပ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ထိုင္း Navy Seal တပ္ဖြဲ႕၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားမွာ ဂူထဲမွ ေရမ်ားအား စုပ္ထုတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကစဥ္ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွာမူ စိတ္ဆင္းရဲေနေသာ မိသားစု၀င္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတူ ကယ္ဆယ္မႈေအာင္ျမင္ရန္ ဆုေတာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အျပင္းအထန္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကိုရရွိထားၿပီး ေတာ္၀င္မိသားစု၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္လည္း အႀကီးအက်ယ္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဇြန္ ၂၆ ရက္ကမူ ဂူေပါက္သစ္သံုးခုကို အစိုးရအရာရွိမ်ားက ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယင္းတို႔ထဲမွ တစ္ခုကသာ အဆက္အသြယ္လုပ္၍ ရႏိုင္ၿပီး ယင္းဂူေပါက္မွတစ္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား၊ အစားအစာမ်ားကို ေလွျဖင့္ လြန္းျပန္ပို႔ေပးရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။

Ref: AFP