ပုပၸားေဒသ၌ ျပဳလုပ္မည့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္ PPST အစည္းအေ၀း ခ်င္းမုိင္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း ပုပၸားေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အစုိးရ အဆုိျပဳထားသည့္ရက္အတုိင္း တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းအား ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ PPST အစည္းအေ၀းကို ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္တို႔တြင္ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရဘက္ကမူ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအား ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳထားသည္။

အဆုိပါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ယင္းထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ ႏွင့္ NCA-S EAO ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ပိုမုိျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည့္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ ေန႔ရက္ကုိ ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္တြင္ KNU ၏ ဗဟိုအျမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုျပဳလုပ္သည့္ PPST အစည္းအေ၀းတြင္ ပုပၸားေတာင္ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုျပဳလုပ္သည့္ PPST ၏ အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအစည္းအေ၀းမွာ အဓိက,ကေတာ့ 10 Plus 10 ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဆုံမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရနဲ႔ အလြတ္သေဘာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ညႇိႏႈိင္းခဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕က ျပန္လည္တင္ျပခ်က္ေတြကို နားေထာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တင္ျပလာတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဘုံရပ္တည္ခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ၾကမယ္။ ဒီဘုံရပ္တည္ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္သြားၾကမလဲ ဆုိတာကုိ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ၾကမယ္။ ဒါအျပင္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိလည္း လက္ရွိျဖစ္တည္ေနတဲ့ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲကေန နက္႐ႈိင္းစြာနဲ႔ Stakeholder ေတြအၾကား တည္ရွိေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေျခခံယူဆခ်က္ ကြာဟမႈေတြကုိ ႀကိဳးစားေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

နက္႐ႈိင္းေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားဟု ေျပာေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ NCA အေပၚတြင္သာ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး NCA အေပၚတြင္ ႏွစ္ဖက္ လုိက္နာျခင္း ရွိ၊မရွိကုိလည္း အေျဖရွာရမည္ျဖစ္ကာ ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕မွ တင္ျပလာေသာ အခ်က္မ်ားသည္ NCA ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကုိ ျပန္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏွစ္ဖက္ကြာဟမႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာထဲကမွ ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကၿပီး NCA ဆုိတာကုိ ရရွိလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ေတြအတြက္ NCA ဟာ လမ္းညႊန္တစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီကေန ေသြဖည္လုိ႔ မရပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုကုိ အတူတကြ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာႏုိင္ေသာ အခင္းအက်င္းျဖစ္ရန္ လမ္းရွာေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အမုန္းတရားကုိ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္၍ မရေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ခ်စ္ျခင္းမ်ားကုိ အေျခခံကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ပန္မန္ဂြၽန္ရြာ၌ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ကိုရီးယားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးက မီဒီယာကို စကားေျပာေနစဥ္ (Photo: AP)

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔အၾကား တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာကို ကိုရီးယား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အေသးစိတ္ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီတြင္ သမိုင္း၀င္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ မြန္းသည္ ေဆာင္းရာသီအတြင္း ျပံဳယမ္းသို႔ အလည္လာရန္ ကင္အား ယခင္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ စစ္မဲ့ဇုန္အတြင္းရွိ ပန္မန္ဂြၽန္ ေက်းရြာေျမာက္ပိုင္း၌ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု ကိုရီးယားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇြန္တြင္ စင္ကာပူ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကင္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔အၾကား သမိုင္း၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့သည့္ ဧၿပီထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ပိုင္း တိုးတက္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ျပံဳယမ္းက အၾကံျပဳခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲအတြင္း ခြဲခြာခဲ့ရသည့္ မိသားစု၀င္မ်ား ျပန္လည္ဆံုစည္းမႈမ်ားကို သံုးႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ကမ္ဂန္ေတာင္အပန္းေျဖစခန္းတြင္ ယခုလအကုန္၌ ျပန္လည္စတင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ကိုရီးယား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး Cho Myoung-gyon က ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ Cho သည္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ဘတ္စကတ္ေဘာၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ျပံဳယမ္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု ယင္း၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ေအာင္ျမင္တဲ့ ေတာင္-ေျမာက္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ” ဟု ကိုရီးယားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေမတြင္ မြန္းႏွင့္ကင္တို႔ ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအၾကား တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး အဓိကရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရရွိေသးသည္။

Ref:AFP

ထရန္႔-ကင္ မုန္တိုင္းႀကီးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးေသာ စင္ကာပူတို႔ ျပင္ဆင္ေန

စင္ကာပူတြင္ ေမ ၂၇ ရက္က Merlion ပန္းျခံထဲရွိ Marina Bay Sands ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းအား ျမင္ရသည့္ေနရာတြင္ ဧည့္သည္မ်ား ႐ႈခင္းၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မီဒီယာဆပ္ကပ္ပြဲႀကီးျဖစ္လာမည့္ အေမရိကန္-ေျမာက္ကုိရီးယား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ စုျပံဳေရာက္လာေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူ ဟိုတယ္ခန္းမ်ားမွာ တစ္စတစ္စ ျပည့္လာေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရဲမ်ားမွာလည္း ၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးကို ပိတ္ခ်လိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ထိပ္ပိုင္းအစိုးရအရာရွိမ်ားမွာမူ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔၏ သမိုင္း၀င္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအား ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ အလုအယက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

လံုျခံဳေရးကိုယ္စီျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကမည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး၏ အင္အားမွာ အလြန္ႀကီးမားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔အုပ္စုသည္ စင္ကာပူသို႔ အံု၍ေရာက္ရွိလာမည့္ ဧရာမမီဒီယာအုပ္ႀကီးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ပါကမူ ေသးငယ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မီဒီယာအျဖစ္ လာရန္ေလွ်ာက္ထားၾကမည့္ သူဦးေရမွာ ၃၀၀၀ ခန္႔ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္မႈထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ အမည္မေဖာ္လိုေသာ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔-ကင္ထိပ္သီးသို႔ ေရာက္လာမည့္ ဂ်ာနယ္လစ္ ပမာဏသည္ စင္ကာပူတြင္ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့ေသာ အလားတူ နာမည္ေက်ာ္ထိပ္သီးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ထိုင္၀မ္သမၼတ မာယင္က်ဳိးတို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္က ေရာက္လာခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္အုပ္စုႀကီးကိုပင္ ေမွးမွိန္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဂ်ာနယ္လစ္ဦးေရမွာ ရာႏွင့္ခ်ီရွိခဲ့သည္။

မီဒီယာတို႔ ျပံဳက်လာျခင္း

မၾကာမီလာေတာ့မည့္ မီဒီယာ စုျပံဳေရာက္ရွိလာမႈ၏ အျမည္းအေနႏွင့္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္းမွာ ပင္ကင္ေခ်ာင္ဆန္ကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ ရရွိရန္ အဆင့္ျမင့္ Fullerton ဟိုတယ္သို႔ သတင္းေထာက္မ်ား လာေရာက္စခန္းခ်ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ ၀န္ထမ္းေရးရာ အႀကီးအကဲဟု သတ္မွတ္ရမည့္ ကင္ေခ်ာင္ဆန္သည္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ စီစဥ္ရန္ စင္ကာပူသို႔ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ က်င္းပမည္ဟု သတင္းထြက္ေနေသာ ထိပ္တန္းဟိုတယ္မ်ား (ရွီ-မာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ရွန္ဂရီလာ အပါအ၀င္) တြင္လည္း အခန္းဘိုကင္လုပ္မႈမ်ား ျပည့္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုစင္ကာပူထိပ္သီးသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ၎၏ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းႀကီးကို ရာသက္ပန္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ေစရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဦးတည္ေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကမၻာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားအခ်ဳိ႕ကလည္း ၎တို႔၏ ၿငိမ္းေအးေသာ ေနထိုင္မႈဘ၀မ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိလာမည့္အေပၚ ပို၍ပင္ စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူသည္ တည္ၿငိမ္လြန္းလွသျဖင့္ ရံဖန္ရံခါတြင္ ပ်င္းရိစရာေကာင္းသည္ဟုပင္ ေလွာင္ေျပာင္ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ ခ်န္အန္တိုနီအမည္ရွိသူက အလြန္အမင္း သန္႔ရွင္းမႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးထဲသို႔ ထရန္႔-ကင္ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲလာ က်င္းပျခင္းသည္ ၎တို႔ကို မသက္မသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု Facebook ေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ “အဲဒီေန႔ကို အမ်ားျပည္သူ ႐ံုးပိတ္ရက္ဆိုၿပီး အစိုးရက ေၾကညာေပးလို႔ မရဘူးလား” ဟု ၎က ေမးခြန္းထုတ္ထားခဲ့သည္။

“ကမၻာ့လူႀကိဳက္အနည္းဆံုး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ဒီကိုလာၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့မယ္။ အိုး ဒုကၡပါပဲ” ဟု တီမိုသီကလိန္း အမည္ရွိသူကလည္း Facebook ေပၚတြင္ ညည္းညည္းညဴညဴျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ခ်ထားမည့္ လံုျခံဳေရးမွာလည္း ေသခ်ာေပါက္ အလြန္တရာ ႀကီးမားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာပတ္၀န္းက်င္ရွိ လမ္းမ်ားကို ရွည္လ်ားစြာ ပိတ္ထားကာ ရဲအင္အား အေျမာက္အျမားအား ခ်ထားရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ကိုယ္စားလွယ္တို႔အတြက္ ေသာက္စရာအခမဲ့

စင္ကာပူေနရွင္နယ္ တကၠသိုလ္ရွိ အေရွ႕အာရွအင္စတီက်ဳမွ လင္တိုင္ေ၀ကမူ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္လာမည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ခဲ့သည္။ “သင္တို႔အေနနဲ႔ မွတ္မိထားဖို႔က ဒီႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ရွီ-မာ ထိပ္သီးကို က်င္းပခဲ့ဖူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိတယ္ဆိုတာပဲ။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္သမၼတမ်ားစြာကိုလည္း ဧည့္ခံခဲ့ဖူးပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တခ်ဳိ႕ကလည္း ယင္းကဲ့သို႔ မီဒီယာမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ စီးပြားေရးမ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ႐ုတ္တရက္ ၀င္လာျခင္းကို အခြင့္အလမ္း တစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။

Singapore Sling ေကာ့ေတးေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ စင္ကာပူတြင္ အေဖ်ာ္ဆရာမ်ားသည္ ထိပ္သီးအထိမ္းအမွတ္ ယမကာ ေကာ့ေတးႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္း ရွိေနသည္။

Trump ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေကာ့ေတးသည္ အျပာေရာင္ရွိၿပီး အေမရိကန္ထုတ္ ေဘာဘြန္း၀ီစကီအား အေျချပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Kim ဟုအမည္ရေသာ ေကာ့ေတးမွာမူ အနီေရာင္ရွိကာ ကိုရီးယားအရက္ ဆိုဂ်ဴအား အေျချပဳ ေဖ်ာ္စပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေကာ့ေတးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသည္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို အစြဲျပဳကာ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၆ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄၀) က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေကာ့ေတးႏွစ္မ်ဳိးကို ရရွိႏိုင္သည့္ Escobar ဘားပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ စတန္စရီဂါနစ္ရွ္က “သင္ဟာ ဒီပြဲကိုတက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္က တစ္၀ိုင္းတိုက္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

ထရန္႔-ကင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္

ေမ ၂၆ ရက္က ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ထုတ္ျပန္သည့္ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြင္း ရယ္ေနေသာ ကင္ဂ်ံဳအြန္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအြန္ႏွင့္ သမိုင္း၀င္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနမႈမ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ေမ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ ကင္ဂ်ံဳအြန္ကလည္း အဆိုပါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနသည့္ အေျခအေနကို အဆံုးသတ္ရန္ သမိုင္း၀င္အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သူ႔အား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္းက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းက ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေပၚမွ သံတမန္ေရးသည္ အႏၲရာယ္ခံတြင္း၀သို႔ က်ေရာက္လုနီးပါးျဖစ္သြားခဲ့ၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ ေျပရာေျပေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထရန္႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေပၚေပၚထင္ထင္ ရန္လိုမႈမ်ားေၾကာင့္ စင္ကာပူတြင္ က်င္းပမည့္ ကင္ႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီဟု ေမ ၂၂ ရက္က ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း တစ္ခုလံုး လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္းမွာပင္ ထရန္႔သည္ သေဘာထားျပန္၍ ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “အေျခအေနေတြက အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ ေရွ႕ဆက္သြားေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စင္ကာပူမွာ ဇြန္ ၁၂ ရက္အတြက္ အေျခအေနေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါဘူး” ဟု ထရန္႔က ေမ ၂၆ ရက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခန္႔မွန္း၍ မရေသာ ထရန္႔ေၾကာင့္ ကင္ဂ်ံဳအြန္ႏွင့္ မြန္းေဂ်အင္းတို႔သည္ စင္ကာပူ ထိပ္သီးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေမ ၂၆ ရက္က ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ႐ုတ္ခ်ည္းေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကရေသးသည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကားမွ ေတြ႕ဆံုမႈလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ကင္သည္ မည့္သည့္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္မႈမွ မပါဘဲ ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခု အျမန္လုပ္လိုေၾကာင္း ၎ကို ေျပာလာသည္ဟု သိရသည္။ “သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္က စစ္ပြဲေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈေတြကို ေျမာက္ကိုရီးယား-အေမရိကန္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးေအာင္ျမင္မႈကေနတစ္ဆင့္ အဆံုးသတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလိုတဲ့အေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကင္က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္” ဟု မြန္းက ေမ ၂၇ ရက္တြင္ ဆိုးလ္၌ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ KCNA သတင္းဌာန၌ ကင္သည္ DPRK အေမရိကန္ ထိပ္သီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ ခိုင္မာေသာ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ DPRK ဆိုသည္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအမည္၏ အတိုေကာက္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပၾကဦးမည္ဟု ကင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကင္ဟာ သူ႔ဆီမွာ အလံုးစံု ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးဆီ ဦးတည္ဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုရွိတဲ့အေၾကာင္း ထပ္မံအေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု သမၼတမြန္းက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကင္အတြက္ မေသခ်ာမေရရာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လံုျခံဳေရးကို အေမရိကန္တို႔က အာမခံေပးၿပီး ရန္လိုေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္ အေရးအေပၚ ယံုသင့္မယံုသင့္ စိုးရိမ္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း မြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပန္လည္အသက္၀င္ေစဖို႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔ မြန္းဟာ ထရန္႔နဲ႔ ကင္ၾကားမွာ စကားလက္ဆင့္ကမ္းေပးတဲ့ အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ကူညီေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုးလ္ရွိ Dongguk တကၠသိုလ္မွ ေျမာက္ကိုရီးယားေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ ကင္ယြန္ဟန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အခုဆိုရင္ စင္ကာပူထိပ္သီးဟာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္သြားၿပီဆိုတာ ရွင္းလင္းသြားပါၿပီ” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဖ်က္သိမ္း

ေမ ၁၁ ရက္က စင္ကာပူတြင္ ထရန္႔ႏွင့္ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔၏ ထိပ္သီးက်င္းပမည့္ သတင္းပါ၀င္သည့္
သတင္းစာမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ေသာ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္သို႔ လိပ္မူထားၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားက မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္ ရန္လိုမႈႏွင့္ ေဒါသတႀကီးျဖစ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကာလၾကာရွည္ကတည္းက စီစဥ္ထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရန္ မသင့္ေတာ္ဟု ယူဆေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႀကီးမာေသာ သာယာ၀ေျပာမႈတို႔အတြက္ ကမၻာက အခြင့္အလမ္းႀကီးတစ္ရပ္ ဆံုး႐ႈံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ဒုသမၼတ မိုက္ပင့္စ္ကို ႏုိင္ငံေရး မသိသူတစ္ဦးအျဖစ္ ရည္ညႊန္းထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ိုင္း၌ ေတြ႕ဆံုမႈကဲ့သို႔ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ တိုက္ေတြ႕မႈအတြက္လည္း အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ဳံအြန္သည္ ထရန္႔ႏွင့္ကစားရန္ ႀကိဳးစားပါက ႀကီးမားေသာ အမွားအယြင္းျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတမိုက္ပင့္စ္က ေမ ၂၁ ရက္တြင္ သတိ ေပးခဲ့မႈသည္ ပညာမဲ့ၿပီး မိုက္မဲေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ဒုတိ ယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခ်ဳိဆန္ေဟးက ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား စြန္႔လႊတ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ သူပုန္မ်ား၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည့္ လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ေဟာင္း မြမ္မာ ကဒါဖီအျဖစ္မ်ဳိးကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ပင့္စ္က သတိေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထရန္႔ႏွင့္ ကင္တို႔ၾကား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့မႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားက မတံု႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္က ထရန္ႏွင့္ ကင္တို႔ၾကား စီစဥ္ထားေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားခဲ့ျခင္းအတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားကင္စင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ရွာေဖြေရး အားလံုးက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဂူတာရက္စ္က ဂ်ီနီဗာတကၠသုိလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ ေျခာက္ႀကိမ္စလံုးအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပန္ဂ်ီရီစမ္းသပ္ စခန္းအား အလံုးစံုဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အစီအစဥ္အား ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ပဂ်ာနယ္လစ္အခ်ဳိ႕အား ဖိတ္ေခၚထားခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ကာလရွည္ၾကာ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းရည္မ်ားအား ဟန္႔တားရန္ အနည္းငယ္သာ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေလးအနက္ထားေၾကာင္း အခ်က္ျပခဲ့သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပမီ အသာစီးမွေန၍ ညိႇႏိႈင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ကစားေနၾကေၾကာင္း Asan Institute for Policy Studies မွ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဂိုေျမာင္ဟြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို ထိပ္သီး မျဖစ္ ေျမာက္ခဲ့လွ်င္ပင္ ပန္ဂ်ီရီစခန္းအား ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့မႈအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ က႐ုဏာသက္မႈကို ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ထိုစခန္းအား ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မွ် ေတာင္းဆုိခဲ့မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ အေနျဖင့္ ၀ါရွင္တန္ထံမွ မည္သည့္အရာမွ် ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ားက တု႔ံျပန္မႈမ်ား

သမိုင္း၀င္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမႈအတြက္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တ႐ုတ္က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈသည္ သမိုင္း၀င္ အခိုက္အတန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားကလည္း ကိုရီးယားသမိုင္း၀င္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သတင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ကိုရီးယား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဒီမစ္ထရီပက္စေကာ့က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာခဲ့သည္။

ကိုရီးယားထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရးအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပံဳယမ္းကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ကိုရီးယားထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ သမိုင္း၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ကသာ ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ၎၏ Twitter တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထရန္႔က “ကိုရီးယားစစ္ပြဲၿပီးေတာ့မယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ႀကီးျမတ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္သူအားလံုးက ကိုရီးယားမွာ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတာေတြအတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူထိုက္ပါတယ္” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

ေနတိုးဥကၠ႒ ယန္းစေတာ္တင္ဘာ့ဂ္က ေတာင္ေျမာက္ကိုိရီးယားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ အားတက္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားက ေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

“ဒါက ပထမေျခလွမ္းပါ။ အားတက္ဖြယ္ရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕မွာ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ေတြ အမ်ားအႀကီး ရိွေနတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ရပါမယ္” ဟု ဘရပ္ဆဲလ္၌ ေနတိုးႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ စေတာ္တင္ဘာ့ဂ္က ေျပာခဲ့သည္။

ကိုရီးယားထိပ္သီးေဆြးပြဲအၿပီးေနာက္ ဂုဏ္ျပဳထမင္းစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအြန္၏ဇနီး ရီဆိုဂ်ဴးသည္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေရာက္ရိွခဲ့ေၾကာင္း ႐ုပ္သံတိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ရီဆိုဂ်ဴးသည္ မၾကာေသးခင္က ႏုိင္ငံေရး အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပို၍ေနရာယူလာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အဓိက အခမ္းအနားမ်ား၌ ကင္ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Ref: AFP