ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၌ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းေပၚမွ ေနရာႏွစ္ခုအား ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားလာခြင့္ျပဳ

ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းသို ့လာေရာက္လည္ပတ္ေနသူမ်ားကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၌ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းေပၚမွ ေနရာႏွစ္ခုကို ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားလာခြင့္ျပဳခ့ဲၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ၿပီးပါကလာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ စတင္သြားေရာက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ဇာဒက္ႀကီးအုပ္စုထဲ၌ ပါ၀င္ေသာ သူရဲကြၽန္း(ေခၚ)သားေရကြၽန္းႏွင့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းမွ လိပ္ေသာင္ႀကီးေအာ္ႏွင့္ အုန္းပင္ေအာ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပမႈရွိခ့ဲၿပီး ယင္းကြၽန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ေရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာအေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အေၾကာင္းမျပန္ေသးသျဖင့္ ကာကြယ္ေရး န္ႀကီးဌာနထံလိပ္မူကာ ၿပီးခ့ဲသည့္မတ္ ၁၃ ရက္က စာျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ထပ္မံတင္ျပခ့ဲေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တင္ျပခ့ဲၿပီးေနာက္ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းမွ လိပ္ေသာင္ႀကီးေအာ္ႏွင့္ အုန္းပင္ေအာ္တို႔ကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ Day Return (ေန႔ခ်င္းျပန္) သြားလာခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခ့ဲသည့္ ဇြန္ ၇ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးထံမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ႔ထံ အေၾကာင္းၾကားလာခ့ဲသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ပထမ သူတို႔ (ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန) က ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ျငင္းေသးတယ္။ ဒီေနရာက ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းနဲ႔ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ရတ့ဲေနရာျဖစ္တ့ဲအတြက္ သူတို႔ႏွစ္ခါေလာက္ျငင္းတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ မသိဘူး၊ ျပန္ရသြားတယ္။ အၿပီးစြန္႔လႊတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ေန႔ခ်င္းျပန္ပဲသြားခြင့္ျပဳတာ။ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းကို သြားလာဖို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တ့ဲညႊန္ၾကားခ်က္ေတြထုတ္ၿပီး ရင္ေတာ့ခြင့္ျပဳမွာပါ။ ဘုတ္ကြၽန္းသြားခြင့္ရရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာမယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဟိုတယ္။ ခရီးရယ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရယ္၊ စမ္းလွမ္းရြာသူရြာသားေတြနဲ ့ေပါင္းၿပီးေတာ့ CBT တစ္ခု ခြင့္ျပဳထားတယ္။ လက္ရွိအေဆာက္အအုံ ႏွစ္လံုးေတာ့အၾကမ္းအားျဖင့္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာၿပီေပါ့။ အဲဒါၿပီးသြားရင္ကမ္းေျခမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ တည္းခိုဖို႔ ေနရာရလာၿပီေပါ့။ ဒါဆိုဒီဟာကို အေျခစိုက္ၿပီးေတာ့ အျခားေနရာေတြသြားလာလည္ပတ္ရၿပီဆိုေတာ့ အေျခအေနေတာ္ေတာ္ေကာင္း လာမယ္ထင္တယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးထံသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ေလာင္းလံုးဘုတ္ ကြၽန္းေပၚရွိ လိပ္ေသာင္ႀကီးေအာ္ႏွင့္ အုန္းပင္ေအာ္တို႔အား စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေန႔ခ်င္းျပန္သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ့ဲရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးထံမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို ့ယင္းစာကိုျပန္လည္ေပးပို႔လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ယင္းသို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Tour ကုမၸဏီမ်ား အၾကားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အပိုင္းအျဖစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သြားလာသည့္ေနရာတြင္ Safety ျဖစ္ေစရန္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တစ္ဆင့္လိုအပ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းသို ့ထုတ္ျပန္ၿပီးမွသာ သြားလာခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းစုတန္းမွာ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုးသဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထီးခီးနယ္စပ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိအခ်ဳိ႕ အဂတိလိုက္စားေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ တိုင္ၾကားသူ၏ ေနရာလိပ္စာမ်ား မွားယြင္းေနေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာ၌ ပါ၀င္သည့္ Resort တြင္ တရားမ၀င္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိထားဟုဆို

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္မွ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္ ထီးခီးနယ္စပ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိအခ်ဳိ႕ အဂတိလိုက္စားေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ တိုင္ၾကားသူ၏ ေနရာလိပ္စာမ်ား မွားယြင္းေနေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ Resort ၌ တရားမ၀င္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံ လိပ္မူ၍ မင္းေဇခ အမည္ရိွ ေဒသခံတစ္ဦးက တိုင္ၾကားခ့ဲသည့္ တိုင္ၾကားစာအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားသျဖင့္ ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ သံုးဦးပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားအား ေခၚယူ စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ တိုင္ၾကားခံရသူ ငါးဦးျဖစ္သည့္ ထီးခီးေဒသတြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ Power Nine ကုမၸဏီတိ႔ုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေခၚယူ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ကာ တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားကို မွန္မမွန္ စစ္ေဆးရာတြင္ အမည္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာ မွားယြင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ Resort မ်ား၌ ကာစီႏို ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုမူ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ ေတြ ့ရွိရသည္ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုကေတာ့ စစ္ေနတုန္းပဲ။ မေန႔ကေတာ့ ထီးခီးက ရာအိမ္မွဴးနဲ႔ ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကို ေခၚစစ္ၿပီးၿပီ။ ေနာက္ အတုိင္ခံရတ့ဲသူ ငါးေယာက္ရယ္၊ လက္ရွိ ခ႐ိုင္ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေနတ့ဲသူရယ္ စစ္ၿပီးသြားၿပီ။ တိုင္တ့ဲသူက တစ္ေယာက္မွ ရွာလို႔မရဘူး။ တိုင္တ့ဲသူရယ္ တိုင္ၾကားစာကို ေထာက္ခံတ့ဲသူ ၁၄ ေယာက္ကို တိုင္ၾကားစာမွာ ပါတ့ဲအတိုင္း ခ႐ိုင္လ၀ကကို ေပးလိုက္ၿပီး စိစစ္ခိုင္းလိုက္တယ္။ စိစစ္ေတာ့ တိုင္ၾကားစာမွာ ပါတ့ဲလူနာမည္၊ အေဖနာမည္၊ မွတ္ပံုတင္နဲ႔ ေနရပ္လိပ္စာေတြက အကုန္လံုး မွန္ကန္မႈ မရွိပါဘူးလို႔ အေထာက္အထားနဲ႔ ျပန္ၾကားလာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္တယ္ဆိုတ့ဲသူကို ရွာလို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ Resort ေတြ ေဆာက္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားျခင္း ရွိ မရွိ အေသးစိတ္ကို ဟိုတယ္၊ခရီး ဆီေမးထားတယ္။ တိုင္စာထဲမွာပါတ့ဲ Resort က ဘန္ဂလိုေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ကာစီႏိုပါ တြဲဖြင့္ထားတာ။ လာေရာက္ စစ္ေဆးခံသူေတြဆီကေန ေတာင္းခံရရွိတ့ဲ ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းေတြအရ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ Resort တစ္ခုမွာကေတာ့ ကာစီႏိုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတုန္းဆိုၿပီး ေတြ႕ရတယ္။ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကိုေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရဆီ တင္ျပသြားမယ္” ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ထီးခီးနယ္စပ္တြင္ တရားမ၀င္ ကာစီႏို၀ိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ဘတ္ေငြ သန္းခ်ီ ရယူမႈႏွင့္ နယ္စပ္ အ၀င္အထြက္၌ လူတစ္ဦး ဘတ္ေငြ ၄၀၀၀ ရယူထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံ တိုင္ၾကားခ့ဲသည့္ မင္းေဇခပါ ၁၅ ဦး၏ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား မွားယြင္းေနသည့္အျပင္ ယင္းအနက္ တစ္ဦး၏ မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္မွာ လ၀ကမွ တရား၀င္ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေသးသည့္ နံပါတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တိုင္ၾကားသူကို စံုစမ္းရွာေဖြ၍ မရရွိေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈအပုိင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း တိုင္ၾကားသူအား မေတြ႕ရွိသျဖင့္ စစ္ေဆးမႈကို မရပ္တန္႔ဘဲ တိုင္ၾကားစာအတြင္း ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ား မွန္ မမွန္ ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဘန္ဂလို ၂၅ လံုးပါ Resort တစ္ခုတြင္ ကာစီႏို၀ိုင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ေနာက္ထပ္ Resort တစ္ခုတြင္မူ ကာစီႏို ေလာင္းကစား၀ိုင္း ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနဆဲ အေျခအေနရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရေၾကာင္း၊ ၄င္း Resort ႏွင့္ ကာစီႏို၀ိုင္းမ်ားမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ထီးခီးေဒသ၌ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ Resort မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး လက္ရွိ ရပ္နားထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နယ္စပ္အ၀င္အထြက္၌ လူတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၄၀၀၀ ရယူေၾကာင္းကို စံုစမ္းရာ၌လည္း ေငြေပးရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားၿပီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အားလံုး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ အုန္းလက္တက္ခုတ္သူတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး

ဓာတ္ပုံ – ဖုိးေဇာ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ရွမၼလည္ဆြဲရပ္ကြက္ ေမွ်ာ္အင္းလမ္းေပၚရွိ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္း အတြင္းတြင္ ဇြန္ ၁ ရက္ မနက္ပိုင္းက အုန္းလက္တက္ခုတ္သူတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ၎ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လမ္းနံေဘးရွိ အုန္းပင္ေပၚသို႔တက္၍ ဦးခ်စ္ေမာင္က အုန္းလက္တက္ခုတ္ရာ အနီးရွိ 33KV (ထား၀ယ္-သရက္ေခ်ာင္း) ဓါတ္အားလိုင္းေပၚသို႔ အုန္းလက္ျပဳတ္က်သျဖင့္ ယင္းအုန္းလက္အား ဆြဲယူရာမွ ဓာတ္လိုက္ကာ ေသဆံုးခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဇမၺဴသီရိ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္အဖြဲ႕မ်ားက သြားေရာက္ကူညီခ့ဲၿပီး အုန္းပင္ေပၚရွိ ႀကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ ဓာတ္လိုက္ကာ ေသဆံုးေနသူကို ကရိန္းယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူခ့ဲရေၾကာင္း သိရသည္။

“မနက္က ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းနားမွာ လူစည္ေနေတာ့ ပထမယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္တယ္ပဲထင္တာ။ ေနာက္မွ အုန္းပင္ေပၚမွာ ဓာတ္လိုက္ၿပီး ႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ ေသေနတာကို ေတြ႕တာ။ သူကအုန္းပင္ေပၚ အုန္းလက္တက္ခုတ္ေတာ့ အုန္းလက္က ဓာတ္ႀကိဳးေပၚ က်တယ္ထင္တယ္။ အဲဒါကိုဖယ္ဖို႔ လက္နဲ႔ ဆြဲလိုက္တုန္း အခုလို ဓာတ္လိုက္သြားတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဓာတ္ႀကိဳးေတြကလည္းကာ ဗာႀကိဳးေတြ မဟုတ္ေတာ့ အခုလုိျဖစ္သြားတာ” ဟု အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာအနီးတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဓာတ္လိုက္မႈေၾကာင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၀ဲကြၽန္းေညာင္ရမ္းရပ္ကြက္ေန ဦးခ်စ္ေမာင္ (၅၀ ႏွစ္) မွာ အခင္းျဖစ္ရာတြင္ ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ၎၏႐ုပ္အေလာင္းအား ထား၀ယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုထံ တင္ပို႔ကာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ ၎မွာ အုန္းလက္မ်ား တက္ခုတ္ရာ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေပၚသို႔ အုန္းလက္ျပဳတ္က်၍ အုန္းလက္အား လက္ျဖင့္ဆြဲယူရာမွတစ္ဆင့္ ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းေသဆံုးမႈအား ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ (၁၈/၂၀၁၈) ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္၍ စစ္ေဆးေနသည္ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္ေဒသအတြင္း သြယ္တန္းထားေသာ ဓာတ္အားလိုင္း အမ်ားစုမွာ ကာဗာႀကိဳးမ်ား မဟုတ္သည့္အျပင္ ေနအိမ္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ သြယ္တန္းထားေသာေၾကာင့္ မိုးရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္မႈအေပၚ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား အနီးရွိ သစ္ပင္မ်ားကို ရွင္းလင္းေနေသာ္လည္း ယခုလပိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း သြယ္တန္းထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားေပၚ၌ မၾကာခဏေရွာ့ျဖစ္၍ မီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္ဟု သိရသည္။

 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ စည္းကမ္းမ့ဲ အမိႈက္ပစ္သူကို ဒဏ္ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းခ်မွတ္ၿပီး သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူအား ဆုေငြက်ပ္တစ္သိန္း ခ်ီးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္စတင္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ စည္းကမ္းမ့ဲအမိႈက္စြန္႔ပစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ဒဏ္ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူအား ဆုေငြက်ပ္တစ္သိန္း ခ်ီးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္ကို ေမလလယ္ပိုင္းက စတင္ကာ လက္ရွိတြင္ လူတစ္ဦးအား အေရးယူထားသည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ေမ ၂၁ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ရြာရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေနအိမ္တစ္လံုးတြင္ အမဲသား သတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ လူေနရပ္ကြက္အတြင္း အသားသတ္ျဖတ္ေနျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ငါးသိန္းႏွွင့္ တရားမ၀င္ေသြးသားမ်ား ေရေျမာင္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ေပးေဆာင္ေစခ့ဲၿပီး လူေနရပ္ကြက္အတြင္း အသားသတ္ျခင္းကို ထပ္မံစစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူမည္ဟု သတိေပးကာ ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ ထိုးခိုင္းခ့ဲေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အေရးယူခ့ဲၿပီးေနာက္ စည္းကမ္းမ့ဲအမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေၾကးတပ္ အေရးယူမႈႏွင့္သတင္းေပးသူကိုဆုေငြခ်ီးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္အေပၚ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ တစ္ေယာက္ေတာ့ မိၿပီ။ ဒဏ္ေငြႏွစ္သိန္း ႐ိုက္ထားတယ္။ ဒါကေတာ့ သားသတ္လုပ္ငန္းနဲ ့ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ဒဏ္႐ိုက္တ့ဲသေဘာ ပါ။ ဒီႏွစ္သိန္းဆိုတာကို အခ်ဳိ႕ကမ်ားတယ္တ့ဲ။အခ်ဳိ႕ကလည္း ဒါမွရမွာေပါ့ဆိုၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့။ ဆင္းရဲတ့ဲသူေတြက်ေတာ့လည္း ဒီႏွစ္သိန္းကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေလးေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဓိက ရည္ရြယ္ထားတာကေတာ့  ဆိုင္ရွင္ေတြပါ။ ဆိုင္ရွင္ေတြက ညပိုင္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ေတြပိတ္တ့ဲအခ်ိန္ ကုန္ပြဲ႐ံုေတြပိတ္တ့ဲအခ်ိန္ဆို ထြက္လာတယ္။ အမိႈက္ေတြကိုေထာ္လာဂ်ီေတြနဲ ့ သြားပစ္ခိုင္းတယ္။ အဲဒီေထာ္လာဂ်ီေတြက အမိႈက္ကန္ကို မသြားဘဲနဲ႔ ေခ်ာင္းေဘးေတြေျမာင္းေဘးေတြ သတ္မွတ္မထားတ့ဲေနရာေတြမွာလာၿပီးေတာ့ ပစ္ၾကတယ္။ ဒီလိုလာပစ္တာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူခ်င္တာက တစ္ပိုင္း။ ေနာက္တစ္ခုက ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ အမိႈက္ထုပ္ေတြလာပစ္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္တို႔က လမ္းေဘးနားမွာ အမိႈက္ပံုးေလးေတြခ်ေပးထားတယ္။ အဲဒီမွာ လာပစ္ရင္မေျပာဘူး။ အခုက ေမွာင္ရိပ္ခိုၿပီးေတာ့ အဲဒီနားမွ ျဖစ္သလိုပစ္ခ်ၿပီး ထြက္သြားတာ။ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြ အဓိကကဆိုင္ေတြပါ။ ဒါေလးေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရး မယူလို႔ရွိရင္ တစ္ခါလာလည္း သတိေပးလက္မွတ္ထိုး၊ ၁၀၀၀၀-၂၀၀၀၀ ေလာက္နဲ ့ဒဏ္႐ိုက္တာ မထိေရာက္ေတာ့ဘူး ဒီေခတ္က။အဓိက ဒီလိုဆိုင္ရွင္ေတြကို အေရးယူခ်င္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီလိုထုတ္လိုက္တာ” ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ စည္းကမ္းမ့ဲအမိႈက္စြန္႔ပစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိ၍ တိုင္ၾကားလာပါက အမိႈက္ပစ္သူကို ဒဏ္ေငြ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ခ်မွတ္မည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၿပီးခ့ဲသည့္ေမ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္ သည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းတြင္ အေရးယူမႈ ကို စတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒဏ္႐ိုက္၍ရရွိသည့္ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းအနက္ တစ္သိန္းကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ရန္ပံုေငြသို႔ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ေငြတစ္သိန္းကို သတင္းေပးသူအား ဆုေငြအျဖစ္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရွားပါးငါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ငါးမန္းဖေလာင္း (Whale Shark) ႏွစ္ေကာင္ကို ေသဆံုးလ်က္ ဖမ္းဆီးရမိ

ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးမန္းဖေလာင္းကို ဓမင္းဆိပ္ကမ္းေျခတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – Myoe Myoe)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း၌ ရွားပါးငါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ငါးမန္းဖေလာင္း (Whale Shark) ႏွစ္ေကာင္အား ေသဆံုးလ်က္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး ဓမင္းဆိပ္ကမ္းေျခသို႔ ဆြဲယူလာခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ေမ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္းက အရွည္ ၁၇ ေပႏွင့္ လံုးပတ္ ၁၀ ေပခန္႔ရွိေဒသအေခၚ ၀ဇီေပ်ာက္ ဟုေခၚသည့္ ငါးမန္းမ်ဳိး ႏြယ္၀င္ငါးကို ပင္လယ္အတြင္း ခ်ထားသည့္ က်ားပါးစပ္ပိုက္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎ငါးမွာ ပိုက္အတြင္း ၀င္တိုးမိ၍ ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာ ကမ္းေျခသို႔ ဆြဲယူလာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာေန ေဒသခံထံမွ သိရသည္။

“ငါးက တနဂၤေႏြေန ့ ညေန ၅ နာရီခြဲမွာ ကမ္းစပ္ကိုေရာက္လာတယ္။ ဒီငါးက ပိုက္ထဲကို၀င္တယ္။ ပိုက္ထဲကို၀င္ၿပီးေတာ့ ႏုန္းမူးၿပီး ေသသြားတယ္။ ပင္လယ္ထဲမွာေထာင္ထားတ့ဲ က်ားပါးစပ္ပိုက္ထဲကို ၀င္တိုးမိၿပီး ျဖဳတ္မရလို႔ ကမ္းကိုဆြဲသြင္းလာတာ။ ေလးလပိုင္းကေန အခုငါးလပိုင္းအထိ ဒီလိုငါးမိေနတာ ေလးေကာင္ရွိၿပီ။ အခုမိတ့ဲေကာင္က အရွည္ ၁၇ ေပနဲ႔ လံုးပတ္ ၁၀ ေပရွိတယ္။ ငါးကမရွိေတာ့ဘူး။ ဌာနဆိုင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားတယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္လုိလုပ္မလဲေမးေတာ့ သူတို႔က သတင္းရၿပီးေတာ့ ရၿပီဆိုၿပီး ေျပာလို႔ ငါးကိုေျမျမႇဳပ္ပစ္လိုက္တယ္။ ဘက္ဟိုးနဲ႔ နက္နက္တူးၿပီး ျမႇဳပ္လိုက္တယ္။ ဒီလပိုင္းထဲမွာ ကမ္းကိုေရာက္လာတ့ဲ ငါးေလးေကာင္စလံုး ဓမင္းဆိပ္ကမ္းေျခမွာ လာတင္တာပါ။ ဒီေကာင္ေတြက ေဆာ့ရင္းေဆာ့ရင္းနဲ႔ ေရတိမ္ပိုင္းကို ေရာက္လာတ့ဲအခ်ိန္ ႏုန္းမူးၿပီးေတာ့ အျပင္ျပန္မထြက္ႏိုင္ဘူး” ဟု ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာေဒသခံ ကိုမိုးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေသာ ငါးမန္းဖေလာင္းကို ဓမင္းဆိပ္ကမ္းေျခတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Myoe Myoe)

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ ေမလလယ္ပိုင္းအထိ ရက္ ၂၀ ခန္႔အတြင္း ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာအေခၚ ငါးမန္းဖေလာင္း ဟုေခၚေသာ ငါးမန္းေလးေကာင္မွာ အရွည္ ၁၅ ေပမွ ေပ ၂၀ ခန္႔အတြင္းရွိခ့ဲၿပီး ယင္းအနက္တစ္ေကာင္မွာ ကမ္းေျခသို႔ ေသဆံုး၍ လာေရာက္ေသာင္တင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ကာ က်န္သံုးေကာင္မွာ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ခ်ထားသည့္ က်ားပါးစပ္ ငါးဖမ္းပိုက္အတြင္း ၀င္တိုးမိရာမွ ျပန္မထြက္ႏိုင္ဘဲ ႏုန္းမူး၍ ေသဆံုးသျဖင့္ ကမ္းစပ္သို႔ ဆြဲယူလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီငါးကို ျမန္မာအေခၚ ငါးမန္းဖေလာင္း၊ ငါးမန္းႀကီးလို႔လည္း ေခၚတယ္။ သိပၸံအေခၚကေတာ့ Rhincidom၊ ႏိုင္ငံတကာအေခၚကေတာ့ Whale Shark လို႔ေခၚတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ၀ဇီေပ်ာက္လို႔ေခၚတယ္။ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ အေခၚအေ၀ၚ မတူဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ ငါးမန္းဖေလာင္းလို႔ေခၚတယ္။ ကိုယ္မွာ အစက္အေျပာက္ေလးေတြ ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဒီလိုကမ္းေျခပိုင္းမွာေနတယ္။ လူကိုအႏၲရာယ္မေပးဘူး။ အဓိက ငါးနီတူတို႔လို ငါးအေသးေလးေတြစားတယ္။ သူ႔မွာ သြားအႀကီးေတြမပါဘူး။ ရွားပါးတ့ဲငါးမ်ဳိးစိတ္ပါ” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ငါးမန္းဖေလာင္းေခၚ Whale Shark ကုိဖမ္းယူ၊ သတ္ျဖတ္၊ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း၊ သယ္ယူသိုေလွာင္၍ လက္၀ယ္ထားရွိ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၂/၀၁ ျဖင့္ တားျမစ္ထားၿပီး တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္တစ္သိန္း အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ အေရးယူ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းငါးမ်ဳိးစိတ္မွာ ကမ္းနီးေရတိမ္ပိုင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား ေပါမ်ားသည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ေလ့ရွိၿပီး ငါးနီတူ (ေဒသအေခၚ ေရၾကည္ငါး) က့ဲသို႔ေသာ ငါးအေသးမ်ားကိုသာ စားသံုးေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၎ငါးမွာ ေစ်းကြက္၀င္ ငါးအမ်ဳိးအစား မဟုတ္သည့္အတြက္ စီးပြားျဖစ္ ဖမ္းေလ့မရွိဘဲ မေတာ္တဆ ဖမ္းမိျခင္းမ်ားသာရွိကာ အရွည္ ေပ ၄၀ ခန္႔အထိရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေရႊက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ေမ ၁၀ ရက္ကလည္း ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ခ်ထားသည့္ က်ားပါးစပ္ ငါးဖမ္းပိုက္ အတြင္း၌ အရွည္ေပ ၂၀ ခန္႔ရွိ ငါးမန္းဖေလာင္းတစ္ေကာင္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာ ကမ္းေျခသို႔ သယ္ယူလာခ့ဲဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ ၁၅၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းေျမတိုက္ေက်ာင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြား

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ကညံဳ ရပ္ကြက္ရွိ ေျမတိုက္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္သည့္ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုမွ ေမလ ၁၁ ရက္ေန ့ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္ ့က မီးေလာင္ကြ်မ္းမွႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ကြ်မ္းခ့ဲသည့္ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚ၌ ေရွးေဟာင္း ေပစာမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ထားရွိထားေၾကာင္း၊ မီး စတင္ေလာင္ကြ်မ္းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတိုက္ေပၚ၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးတည္း ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဆရာေတာ္အား အနီးဝန္းက်င္မွေဒသခံမ်ားက ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းမွ ကယ္ထုတ္ခ့ဲရသည္ဟု သိရသည္။

မီးေလာင္ကြ်မ္းမွႈမွာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန ့ ယေန႔ နံနက္ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္မီးညႊန္ ့က်ိဳးသြားခ့ဲၿပီးေနာက္ နံနက္ ၃ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏို္င္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ရာသို ့တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ ့မွ မီးသတ္ယာဥ္ အမ်ားအျပားျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရွိေရသယ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ ့မ်ား ေဒသခံမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ကြ်မ္းခ့ဲသည့္ ေျမတိုက္ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန ့က ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ထားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ကြ်မ္းမွႈေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပုရပိုက္မ်ား မီးေလာင္ဆံုးရံႈးခ့ဲရသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္မီးေလာင္ကြ်မ္းမွႈအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ကြ်မ္းသည့္ေနရာကို ဝင္ထြက္မွႈမရွိေစရန္ ပိတ္သိမ္းထားခ့ဲေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ကြ်မ္းရာသို ့လာေရာက္ကူညီခ့ဲသည့္ ေဒသခံအခ်ိဳ ့ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ ရရွိသည္မွအပ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္ခ့ဲျခင္း မရွိဟု ဇမၺဴသီရိ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္အဖြဲ ့ထံမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းအားလံုး တက္ေရာက္ရန္ စာထုတ္ခ့ဲျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ

ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား ေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၿဖိဳးဇင္)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီး႐ုပ္တု အ၀ိုင္းတြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ နံနက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္ဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းအားလံုး မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ စာထုတ္ခ့ဲျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲသို႔ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လက္ေအာက္ရွိ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ အင္အားစာရင္းကိုပါ ယူေဆာင္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ သတင္းေပးပို႔ရန္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ၏ လက္မွတ္ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးထံ စာထုတ္ျပန္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စာထုတ္ျပန္ ေခၚယူခ့ဲျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ေခတ္ေနာက္ ျပန္ဆြဲသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခ့ဲသည္။

“လုပ္တာကို လက္မခံတာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ခံတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသည္ ဒီသမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေနာက္မွာ ရွိတယ္ဆိုတာ ျပရမွာေတာ့ လက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ မျဖစ္မေန လုပ္ရမွာကေတာ့ ဌာနထဲမွာရွိတ့ဲ လူအကုန္လာပါဆိုတ့ဲ စာထြက္ၿပီးေတာ့ ခိုင္းရတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ အခုလို အတင္းအက်ပ္ႀကီးနဲ ့မျဖစ္မေန တက္ခိုင္းတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားဘ၀ ငယ္ငယ္က မနက္ေစာေစာစီးစီးသြားၿပီး ေကာက္ညႇင္းေပါင္း တစ္ေယာက္တစ္ထုပ္ေကြၽးၿပီး  ေနပူႀကီးထဲ ေဘာလံုးကြင္းထဲမွာထိုင္ၿပီး လက္ခုတ္တီးရတ့ဲ ျပည္သူေထာက္ခံပြဲေတြ လုပ္သလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေခတ္ ျပန္ေရာက္သြားသလိုပဲ။ မေယာင္ရာဆီလူးတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဌာနဆိုင္ရာလူေတြ အကုန္ေခၚတယ္။ ေနပူႀကီးထဲမွာ တစ္ခုခု ျဖစ္သြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာတုန္းကေတာင္ ရြက္ဖ်င္တဲေတြ လုပ္ေပးထားေသးတယ္။ အခုဘာလို႔ မလုပ္ေပးတာလဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ မိုးပ်ံပူေပါင္း လႊတ္တာတို႔၊ ဘင္ခရာအဖြဲ႕ေခၚတာတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အပိုကုန္တာ။ လမ္းေတြလည္း ပိတ္ေသးတယ္။ ကေလးေတြကို မသနားၾကဘူးလား။ ေနပူကဲ်က်ဲႀကီးထဲမွာ။ ဘင္ခရာတီးတယ္ ဆိုတာလည္း ဘာကိုရည္ရြယ္ၿပီး တီးတာလဲ။ လုပ္ေစခ်င္တာက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကို ျပန္ဖြင့္ျပရင္ေတာင္မွ မၾကားလိုက္ရတ့ဲသူ ၾကားရေအာင္ လုပ္ေစခ်င္တာ။ အျခားေနရာမွာလည္း ဒီလိုဆိုင္းဘုတ္ေထာင္တာ လုပ္ၾကတာပဲ။ ဘာသံမွ မၾကားရဘူး။ အခုေတာ့  ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီမွာ လာရတ့ဲသူ နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ပံုႀကီးခ်ဲ႕လုပ္တယ္လို႔ျမင္တယ္” ဟု  ေထာက္ခံပြဲ တက္ေရာက္ရန္ စာထုတ္ေခၚယူျခင္းခံရသည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရဌာနတစ္ခုမွ အရာထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ဦးေဆာင္မႈအေပၚ ေထာက္ခံေသာ္လည္း ယခင္စစ္အစိုးရေခတ္က့ဲသို႔ အတင္းအက်ပ္ မလာမေနရပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သူနာျပဳ ဆရာမမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၿဖိဳးဇင္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္ဖြင့္ပြဲအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မတက္မေနရ စာထုတ္ျပန္ ေခၚယူခဲ့သည့္အေပၚ လုပ္ေလ့ရွိသည့္အရာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထူးဆန္းသည့္ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္ခံေနသည့္ပံုစံ မဟုတ္ဘဲ မတရားသည့္ ကိစၥအေပၚ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ အသံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကို ၎အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလံုးထံ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ စာထုတ္ရာ၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားအေနျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ခြင့္ျပဳေသာေၾကာင့္သာ ယင္းက့ဲသို ့စာထုတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစာအေပၚ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မသိျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎အေနျဖင့္ ထင္ျမင္သည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းေထာက္ခံပြဲ၌  အင္တိုက္အားတိုက္ ေထာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး သမၼတဘက္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိ၍ လက္ရွိ သမၼတသစ္၏ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ရာ၌ ပိုမိုအားရွိေစရန္ အားျဖည့္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေထာက္ခံပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံပြဲသို႔ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ စာထုတ္ခ့ဲျခင္းမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွသိရွိ၍ ထုတ္ခ့ဲျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ၎အေနျဖင့္ ထုတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေကာင္းစံဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ငါတို႔ကေတာ့ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေလ။ ဒီလက္ရွိသမၼတသည္ ပါတီနဲ႔ မဆိုင္ေတာ့ဘူး။ သူက ငါတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ။ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေအာက္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲ ၀န္ထမ္းအားလံုး စုစုေ၀းေ၀းနဲ႔ ညီညီညာညာနဲ႔ လက္ရွိတက္လာတ့ဲသမၼတကို ေထာက္ခံလိုတ့ဲသေဘာ ရွိတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေထာက္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို ငါတို႔ကေနၿပီး တြန္းအားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္တာ။ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္တက္ပါ။ ဘယ္ဌာနကေတာ့ ဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္ လာၾကဖို ့အဲဒီလို တိုက္တြန္းတ့ဲစာကို ကိုယ္ကေရးလိုက္တာ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ဆိုတာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား မဟုတ္ဘူး။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့။ စာေတြမ်ားေနလို႔ ေအာက္ကတပည့္ေတြကို ေရးခိုင္းလိုက္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးတာ။ အမွန္က အတြင္းေရးမွဴးက ထိုးရမွာ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား မဟုတ္ဘူး” ဟု တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေကာင္းစံဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္ဖြင့္ပြဲကို နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ခ့ဲၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလ့ဲလ့ဲေမာ္က စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ အခမ္းအနားသို ့တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအျပင္ ထား၀ယ္ေဒသရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ထား၀ယ္ပညာေရး ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး လူဦးေရ ၁၀၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခ့ဲကာ မနက္ ၉ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးခ့ဲသည္။

၎ေထာက္ခံပြဲသို ့မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္စာမွာ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ခ့ဲၿပီးေနာက္ ယင္းသို ့ေခၚယူမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထားဝယ္ခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ “ေဒါင္းတို ့အားမာန္” သႀကၤန္သံခ်ပ္အဖြဲ ့ ဗဟိုမ႑ပ္အေရွ ့၌ ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ ့မွ လာေရာက္တားဆီးခ့ဲ

ထားဝယ္ခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ “ေဒါင္းတို ့အားမာန္”သႀကၤန္သံခ်ပ္အဖြဲ ႔ယာဥ္အား ေတြ႔ရစဥ္

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ လွည့္လည္ ေဖ်ာ္ေျဖေနသည့္ ထားဝယ္ခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ “ေဒါင္းတို ့အားမာန္”သႀကၤန္သံခ်ပ္အဖြဲ ့အား ဧၿပီလ ၁၄ ရက္(သၾကၤန္အက်ေန႔) ညပိုင္းက ဗဟိုမ႑ပ္အေရွ ့၌ ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လာေရာက္ တားဆီးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ဗဟိုမ႑ပ္ေပၚ၌ သံခ်ပ္ထိုးခြင့္ မျပဳေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့က ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔မွ စတင္ကာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၌ ေရြ႕လ်ားယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖေနသည့္ ယင္း “ေဒါင္းတို ့အားမာန္”သႀကၤန္သံခ်ပ္အဖြဲ ့မွာ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ (သႀကၤန္အက်ေန႔) ညက ဗဟိုမ႑ပ္အေရွ ့တြင္ ယာဥ္ေပၚမွ သံခ်ပ္ထိုးကာ ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားက ဗဟိုမ႑ပ္အနီး ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္မရွိေၾကာင္း လာေရာက္ တားဆီးခ့ဲရာမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားႏွင့္ အေျခအတင္ စကားမ်ားမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ္လည္း သံခ်ပ္အဖြဲ႔၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို မရပ္ဆိုင္းခ့ဲဘဲ ဆက္လက္ေဖ်ာ္ေျဖခ့ဲၿပီး ေဒသခံ ပရိတ္သတ္မ်ားက အားေပးခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ “ေဒါင္းတို ့အားမာန္” သံခ်ပ္အဖြဲ ့က အစကတည္းက မ႑ပ္အေပၚမွာ ထိုးဖို ့ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္တယ္။ သူတို ့(အစိုးရအဖြဲ ့) က ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ဗဟိုမ႑ပ္မွာေတာ့ မရဘူး။ က်န္တ့ဲ မ႑ပ္မွာေတာ့ မ႑ပ္တာဝန္ခံေတြနဲ ့ညွိၿပီး လုပ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဗဟိုမ႑ပ္မွာ တက္ခြင့္မရလို ့က်န္တ့ဲမ႑ပ္လည္း မတက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို ့လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဒီအကေဖာင္နဲ ့ၿမိဳ႕ထဲမွာ လွည့္တယ္။ လွည့္တ့ဲအခ်ိန္မွာ မ႑ပ္တိုင္းကို ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္လိမ့္မယ္၊ မေရာက္ခ်င္လည္း မေရာက္ဘူး။ အခု ဒီလိုေရာက္သြားလို ့ဗဟုိမ႑ပ္မွာ သူတို ့အကျပိဳင္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို ့နားလည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ကၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို ့သံခ်ပ္က စတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့သံခ်ပ္စေတာ့ ရဲေတြ လာတာေပါ့။ ရဲေတြက လာတားတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲလုပ္ေနလို ့ ဒီမွာ သံခ်ပ္ထိုးလို ့ မရဘူးေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာလဲဆိုေတာ့ အစကတည္းက မ႑ပ္ေပၚမွာ ထိုးခြင့္မရလို႔ပဲ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ကားနဲ ့လာတာ။ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဒီလိုကားေပၚမွာ ထိုးတာကို တားပိုင္ခြင့္မရွိဘူးလို ့ျမင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို ့ဘာကိုေၾကာက္လို ့ေၾကာက္မွန္းမသိတ့ဲ ဘယ္သူက တားခိုင္းလို ့တားခိုင္းမွန္းမသိတ့ဲ အေျဖတစ္ခုနဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို လာတားတာကို အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ” ဟု ထားဝယ္ခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ကိုေအာင္ေဝယံေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ ့၌ ဗဟိုမ႑ပ္ အပါအဝင္ အစိုးရဌာနမ႑ပ္ သံုးခုသာရွိၿပီး ယိမ္းအကၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ၁၅ ဖြဲ ့ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ကာ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲကို ထည့္သြင္း က်င္းပေပးခ့ဲျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ဗဟိုမ႑ပ္၌ သံခ်ပ္ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ၿပီးခ့ဲသည့္ မတ္လ ၆ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို ့ဆံုးျဖတ္ခ့ဲမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္အဖြဲ ့မ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခ့ဲသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း (MNA) ပိုင္ ေလယာဥ္တစ္စီး ထားဝယ္ေလဆိပ္သို႔ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခ့ဲရ

ထားဝယ္ေလဆိပ္သို႔ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခ့ဲရသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း (MNA) ပိုင္ ATR အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AJN အား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း (MNA) ၏ ရန္ကုန္-ၿမိတ္-ဘုတ္ျပင္း ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းလာသည့္ ATR အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AJN မွာ ယေန ့ဧျပီလ ၁၄ ရက္ေန ့မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔က ထားဝယ္ျမိဳ႕အနီး ေကာင္းကင္ေပၚအေရာက္၌ Engine number 2 Engine Oil ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲသျဖင့္ ထားဝယ္ေလဆိပ္သို႔ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခ့ဲရေၾကာင္း သိရသည္။

MNA ၏ ခရီးစဥ္အမွတ္ UB313 ရန္ကုန္-ၿမိတ္-ဘုတ္ျပင္း ခရီးစဥ္အား ေျပးဆြဲသည့္ ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AJN မွာ ထားဝယ္ျမိဳ႕ အနီး၌ Engine number 2 Engine Oil ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္သျဖင့္ ေလယာဥ္မႈးမွ ထားဝယ္ေလဆိပ္သို႔ အင္ဂ်င္စက္တစ္လံုးသတ္၍ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခဲ့ရျပီး က်န္ရွိေသာ ခရီးစဥ္အတြက္ အစားထိုုးေလယာဥ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း (Myanmar National Airlines) ၏ တရားဝင္ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။

၄င္းအေရးေပၚျဖစ္စဥ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္အတြက္ safety ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္မွဴး အပါအဝင္Crew အဖြဲ႕ အားလံုးအား ခ်ီးက်ဴးမွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္ေသာ Myanmar National Airlines အေနျဖင့္ safety ကို ဦးစားေပးအဆင့္ တစ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း Myanmar National Airlines ၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားခ့ဲသည္။

ခရီးသည္ (၇၀) ဦးဆန္႔သည့္ ATR 72-500 (MSN-787) အမ်ိဳးအစား ၄င္း XY-AJN ေလယာဥ္ကို ျပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က Ireland အေျခစိုက္ Are Arann ကုမၸဏီထံမွ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၀ယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေျပးဆြဲခ့ဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း အေနျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ATR ေလယာဥ္ကုမၸဏီမွ ေလယာဥ္သစ္ေျခာက္စင္း ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ATR ေလယာဥ္ အႀကီးစား ျပင္ဆင္စက္႐ံု ဖြင့္လွစ္ရန္ MoU အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီးေနာက္ လက္ရွိအစိုးရသစ္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၌ ေလယာဥ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းဌာနမွ 8 Years Check စစ္ေဆးမႈကို ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ATR 72-500 အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AJN အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္မွ ဇြန္ ၁၉ အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးထားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းေလယာဥ္အမွတ္ XY-AJN မွာျပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြေလဆိပ္မွ ေက်ာက္ျဖဴေလဆိပ္သို ့ဆင္းသက္ျပီး ေျမျပင္သို ့ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ ေလယာဥ္၏ ကုန္ပစၥည္း အတင္အခ် ျပဳလုပ္ေသာတံခါး ဖြင့္မရခ့ဲေသာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲဖူးသည့္အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန ့ကလည္း ခရီးစဥ္အမွတ္ UB-217 ရန္ကုန္-စစ္ေတြ-အမ္း-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို ေျပးဆြဲေနစဥ္ စစ္ေတြေလဆိပ္မွ အမ္းေလဆိပ္သို ့ထြက္ခြာရန္ ေလယာဥ္စက္ႏႈိးခ်ိန္၌ ေလယာဥ္၏ ယာဘက္ အင္ဂ်င္ပန္ကာ မလည္သျဖင့္ ခရီးစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းကာ ရန္ကုန္မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား လာေရာက္ျပဳျပင္ ခ့ဲရသည္ဟု သိရသည္။

Myanmar National Airlines ၏ျပည္တြင္း၌ ေျပးဆြဲေနေသာ ေလယာဥ္မ်ားမွာ ယခုလပိုင္းအတြင္း မၾကာခဏ စက္ခ်ိဳ ့ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး ၿပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္-ထားဝယ္ ခရီးစဥ္ကို ပ်ံသန္းေနစဥ္ လမ္းတစ္ဝက္အေရာက္၌ ေလယာဥ္၏ အဲကြန္းစနစ္ ခ်ိဳ ့ယြင္းမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို ့ျပန္လည္ဆင္းသက္ ခ့ဲရသည့္အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန ့ကလည္း ခရီးစဥ္အမွတ္ UB301 ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ ထားဝယ္ၿမဳိ႕သို ့ပ်ံသန္းလာစဥ္ လမ္းတစ္ဝက္၌ ေလယာဥ္စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲ၍ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို ့ျပန္လည္ဆင္းသက္ ခ့ဲရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေက်ာက္စီနံရံတစ္ခု လုပ္ငန္းအၿပီးမသတ္မီ ၿပိဳက်

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးအိမ္ယာနံေဘးမွ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေက်ာက္စီနံရံ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုမွာ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက လုပ္ငန္းအၿပီးမသတ္မီ ေပ ၁၀၀ ခန္႔ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္ ၃၉၄ သန္း (၃၉၄၀ သိန္း) ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အရွည္ ၇၆၀၀ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၇ ေပရွိ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္း ေက်ာက္စီနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ၉ လခန္႔အၾကာ၌ ယင္းသို႔ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းႏွင့္ ထားဝယ္ျမစ္ဆံုရာ အနီးရွိ ဆိပ္ကမ္းသာ လမ္းမေပၚမွ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းတံတားႏွင့္ တဆက္တည္း ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာတြင္ ေက်ာက္စီနံရံႏွင့္ ကုန္းေျမအၾကား လြတ္ေနသည့္ေနရာကို ေျမျဖည့္ရာမွ တစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေက်ာက္စီနံရံအရွည္ေပ ၁၀၀ ခန္႔ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ၿပိဳက်မႈမွာ ေက်ာက္စီနံရံ၏ ဒီဇိုင္းအေနအထားႏွင့္ အရည္အေသြး အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈ ျမင့္တက္ေနသည့္အျပင္ ယခုက့ဲသို႔ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား ဆံုးရွံဳးနစ္နာခ့ဲရသျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ယင္းေက်ာက္စီနံရံ ၿပိဳက်မႈကို ၿမိဳ ့နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ျပဳျပင္ေနၿပီး ၿပိဳက်သြားသည့္ အစိတ္အပိုင္းေနရာတြင္ ပိုမိုခိုင္ခန္႔သည့္ ေက်ာက္စီနံရံကို စည္ပင္သာယာေရး ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ထားဝယ္ၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္စီနံရံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ခ့ဲစဥ္က လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။