ထား၀ယ္ၿမိဳ ့ကမ္းနားလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ Phase 1 ကို က်ပ္သန္း ၁၁၀၀ ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနက တာ၀န္ယူမည္ဟုဆို

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ကမ္းနားလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ Phase 1 ကို က်ပ္သန္း ၁၁၀၀ ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနက တာ၀န္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ထား၀ယ္ကမ္းနားလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ လမ္းပိုင္းေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ ေျမထိန္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျပည့္မီမႈ ရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာနမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွမ်ဳိးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို ့Phase 1 ကိုေပ ၁၄၀၀ လ်ာထားတယ္။ ေပ ၁၄၀၀ သည္ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၈ ေပလမ္းေပါ့။ ထုက ရွစ္လက္မခင္းမယ္။ အဲဒီေပ ၁၄၀၀ သည္ ဒီႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ ၿပီးသြားမယ္။ သို႔ေသာ္ ေျမထိန္းနံရံက ဘ႑ာေငြ အေနအထားအရ ေပ ၈၀၀ ပဲရမယ္။ အဲဒါကို ပဆင (ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း) က ေပ ၄၀၀။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပ ၄၀၀ လုပ္မယ္။ ေျမထိန္းနံရံနဲ႔တြဲလ်က္ ေလွ်ာက္လမ္းေတြ လက္ရန္းေတြပါမယ္။ ၿပီးရင္အသစ္ခင္းလိုက္တ့ဲ ၁၈ ေပလမ္းမွာ အလယ္မွာ လမ္းလယ္ကြၽန္း ေလးေပအက်ယ္ထားတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဓာတ္တိုင္ေတြစိုက္မယ္။ ဓာတ္တိုင္ကေတာ့ ၁၅ တိုင္ေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ ဒီေပ ၁၄၀၀ အတြင္းမွာပဲ LED မီးေတြထားမယ္။ အဲဒါအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကေန စည္ပင္သာယာအတြက္ သန္း ၆၀၀၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္က သန္း ၅၀၀ ေပးထားတယ္။ ဓာတ္တိုင္စိုက္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ EPC ကို သတ္သတ္ခြဲထုတ္ထားတယ္။ အဲဒါက ၇ ဒသမ ၇သန္း။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သန္း ၆၀၀ နဲ႔ လုပ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္မယ့္အထဲမွာ ပလက္ေဖာင္းေတြပါမယ္။ ေျမထိန္းနံရံေတြပါမယ္။ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၈ ေပအက်ယ္ ၈ လက္မထုပါမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီႏွစ္ေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္ဦးမယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရတ့ဲ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ Phase 1 ကေန Phase 2 အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြားမယ္။ ရည္မွန္းထားတာကေတာ့ အဲဒီအတိုင္းပဲ။ ဒီဇိုင္းကေတာ့ ကြန္ကရစ္လမ္းေရာ၊ ေျမထိန္းနံရံေရာ၊ လက္ရန္းေတြေရာ၊ လူထုအပန္းေျဖတ့ဲ Public Use ေတြေရာ အလယ္မွာ ခ်န္ခ့ဲေပးမယ္။ သို႔ေသာ္ ဘ႑ာေငြ အေနအထားအရ အလယ္မွာ Public Use ေတြကို ဘာေတြဆက္လုပ္မွာလဲ။ ျမက္ခင္းျပင္ေတြ ထားမွာလား။ ျပည္သူအပန္းေျဖတ့ဲ ေနရာေတြ ထားမွာလား ဆိုတာကိုေတာ့ ေကာ္မတီနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီမံကိန္းေကာ္မတီကေန ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ တျဖည္းျဖည္း တစ္ႏွစ္ခ်င္း တစ္ႏွစ္ခ်င္း ဆက္တိုးသြားမွာ။ ဒီအတိုင္းေတာ့ မေနဘူး” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွမ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းမေပၚရွိ ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ ဘုေမၼာ္တံတားအထိ Phase 1၊ Phase 2 အျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ DDPC Shopping Center အတြင္းရွိ အစိုးရမွ ေလွေထာက္က်င္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ေျမငွားဂရန္ ခ်ထားေပးေသာ ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားျဖင့္ အစိုးရမွ ျပန္လည္စိစစ္ ေနေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေျမယာျပႆနာ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၎ေျမမ်ားအားလံုး အစိုးရလက္ထဲသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါက ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း Plan အတိုင္း Phase မ်ား တိုးခ်ဲ႕၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွမ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ Phase 1 အျဖစ္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ ကမ္းနားေစ်းအထိ ေပ ၁၄၀၀ ရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ ေအာက္ခံေျမသားႏွင့္ ကြန္ကရစ္ကြာလတီပိုင္းကို ေသခ်ာႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးကာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးပိုင္းကို ၎အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူကာ တစ္စံုတစ္ခု ပ်က္စီးမႈရွိပါက ဌာနက တာ၀န္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ရွိ ထား၀ယ္ျမစ္နံေဘး ကမ္းနားမွာ အရွည္သံုးမိုင္ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း လက္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ ဘုေမၼာ္တံတားအထိ ၃၃၈၁ ေပကို ေကာ္မတီမွေရြးခ်ယ္ကာ လက္ရွိတြင္ ေျမျပင္ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမျပင္ရွင္းလင္းထားသည့္ ၃၃၈၁ ေပအနက္ ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ ကမ္းနားေစ်းအထိ ၁၄၀၀ ေပကို Phase 1 အျဖစ္ စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး ကမ္းနားေစ်းမွ ဘုေမၼာ္တံတားအထိကို Phase 2 အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္ႏွင့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ LNG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ရန္စီစဥ္ေန

LNG ဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ကံေပါက္ေဒသကုိ ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္ႏွင့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ LNG ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား MoU လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြၽန္းတစ္ခုေပၚ၌ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတို ့တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပၿပီး သေဘာတူပါက MoU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိက သူတို႔ဆြဲထားတ့ဲ Plan (ကံေပါက္ေဒသ၌ တည္ေဆာက္မည့္ LNG ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္စီမံကိန္း) အရေတာ့ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ပါတယ္။ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ကေန ဘုရားႀကီး (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အထိဆြဲမယ္။ အားလံုး ႀကိဳးေတြ လိုင္းေတြ အကုန္လံုးသူတို ့(ကုမၸဏီ) ဘက္က ကုန္က်ခံမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကေန တစ္လိုင္းသီးသန္႔ သြားျပီးေတာ့မွ ဘုရားၾကီးမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းနဲ႔ သြားဆံုမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္းစုမွာ LNG နဲ့ပဲလုပ္မယ့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္တစ္ခုရွိတယ္။ ဒါကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုကို Proposal တင္ထားတယ္ေပါ့။ Proposal တင္ထားေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ကေန လာမယ့္ ၁၇ ရက္မွာ ဆင္းၾကည့္မယ္။ ဆင္းၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ MoU ထိုးမယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ ကိုရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ ့ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ဖက္စပ္ပါ။ သူတို႔က မဂၢါ၀ပ္မ်ားေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ထားတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ Kanbauk Integrated LNG to Power Project ကို Total Myanmar ႏွင့္ SIEMENS Myanmar Group တို႔မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ LNG ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအတြက္ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Total ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ လုပ္ကြက္အတြင္း၌ တြင္းအသစ္မ်ား စမ္းသပ္တူးေဖာ္ေနကာ ၎တြင္းအသစ္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါက ရယူသြားမည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက ျပည္ပမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ကိုရီးယား အေျခစုိက္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုတို႔မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ LNG ဓာတ္ေငြ႕ကို  ျပည္ပမွ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကံေပါက္ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထံ လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္ကာ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား စီမံကိန္းအတြက္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမွ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပ၍ သေဘာတူပါက MoU ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသရွိ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ကို ကံေပါက္-ဘုရားႀကီး (ပဲခူး) သီးသန္႔ဓာတ္အားလိုင္း တစ္ခုျဖင့္ ပို႔လႊတ္ၿပီး ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕တြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္းစီမံကိန္းမွ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းသို႔ ဓာတ္အားလိုင္း တစ္ခုျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္သို႔ပါ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ ေပးပို႔သြားႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း၊ ကံေပါက္ေဒသရွိ LNG စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕ရွိ LNG စီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိပါက စီမံကိန္း ႏွစ္ခုစလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿပီးစီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုရွိၿပီး ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေပးေ၀ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တစ္ယူနစ္လွ်င္က်ပ္ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲခ့ဲရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ျဖင့္ သံုးစြဲေနရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တင္ျပမည္

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ သေဘာထားရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ Hithar Group Holdings Co.,Ltd ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Bangkok Aviation Services Enterprize (BASE) တို ့မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္၍ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပခ့ဲၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာထားရွိကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ ဆက္လက္ တင္ျပသြားရန္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔က ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ မပါေသးဘူး။ အခုဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္ ေကာ့ေသာင္းရယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရယ္၊ ဟဲဟိုးရယ္ ဒီေလယာဥ္ကြင္းေတြပဲ ျပည္ေထာင္စု တင္ထားတယ္။ ထား၀ယ္က်ေတာ့ တင္ဒါၿပိဳင္တ့ဲ ကုမၸဏီတစ္ခုက လာၿပီးေတာ့ ေျပာျပထားတ့ဲ သေဘာရွိတယ္။ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ ့တင္ဒါမွာ ၀င္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္းေပါ့။ သူတို႔ကုမၸဏီ Profile လာေျပာျပတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပမယ္ေပါ့။ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ေပါ့ေလ။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာေပါ့။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းရမွာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာထားကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိႏိုင္ဘူးေလ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေကာ့ေသာင္း ေလယာဥ္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္၍ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခ့ဲပါက ေလဆိပ္၏ မူလေျပးလမ္းကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သြားမည့္အျပင္ ေလဆိပ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေလယာဥ္ကြင္း ၆၉ ကြင္းရွိၿပီး ျပည္တြင္းအဆင့္ အသံုးျပဳေနေသာ ေလဆိပ္ ၃၁ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလဆိပ္သံုးခု စုစုေပါင္း ၃၄ ခုကိုသာ အသံုးျပဳေနသည့္အျပင္ ယင္းအနက္ ေလဆိပ္ခုနစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ (ေလ) ႏွင့္ ပူးတြဲအသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေကာ့ေသာင္း၊ ဟဲဟိုးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တင္ဒါေခၚယူထားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ေျပးလမ္းအရွည္ေပ ၄၅၀၀ x ၅၀ သူရွိခ့ဲၿပီး စစ္သံုးေလဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပးလမ္းကို ေပ ၅၀၀၀ x ၅၀ အထိတိုးခ်ဲ႕ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ မူလေျပးလမ္းမွ ေပ ၅၁၀၀ x ၇၅ ေပအထိ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ေျပးလမ္းအသစ္ကို အရွည္ေပ ၁၂၀၀၀ x ၁၀၀၊ အင္လမ္းေပ ၂၂၀ x ၁၁၀ ႏွင့္ ေပ ၆၀၀ x ၃၀၀ အက်ယ္ရွိ ေလယာဥ္ရပ္နားရန္ ကြင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ခ့ဲကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီး၍ ယခုအခ်ိန္ထိ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ေျပးလမ္းအရွည္ေပ ၁၂၀၀၀ ႏွင့္ အက်ယ္ေပ ၁၀၀ ရွိၿပီး ေလယာဥ္ကြင္း ဧရိယာစုစုေပါင္း ၃၆၄ ဒသမ ၆၇၇ ဧကရွိေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ရပ္နားရန္ ေပ ၂၀၀ ေက်ာ္ အက်ယ္ရွိကြင္း ႏွစ္ခုႏွင့္ ေပ ၆၀၀ x ၃၀၀ အက်ယ္ရွိ ကြင္းတစ္ခုရွိၿပီး ျပည္တြင္း၌ ေျပးဆြဲေနသည့္ ေလယာဥ္ငါးစင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ရပ္နားႏိုင္သည့္အျပင္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၏ ခံႏိုင္၀န္မွာ ေပါင္ ၈၇၃၀၀၀ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစား အားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ Airbus 320 က့ဲသို႔ေသာ ေလယာဥ္မ်ားပါ ဆင္းသက္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ၿပီး ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ ေလယာဥ္ကြင္းကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ခ့ဲေသးေသာ္လည္း ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယာယီရပ္တန္႔ခ့ဲေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေလဆိပ္သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္မ်ားလည္း ဆင္းသက္ခ့ဲဖူးသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္ေလယာဥ္အခ်ဳိ႕လည္း ဆင္းသက္ခ့ဲဖူးသည္ဟု သိရသည္။

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ား၌ ေလဆိပ္မ်ားရွိၿပီး ဘုတ္ျပင္းေလဆိပ္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ေလယာဥ္ကြင္း သုံးခုမွာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕ ေန ့စဥ္ေျပးဆြဲေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကြၽန္းခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ မ်ားျပားေနၿပီး ေလယာဥ္ေျပးဆြဲမႈ မ်ားျပားသည္ဟု ေလေၾကာင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။

 

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုရွိၿပီး လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုရွိၿပီး လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္အထိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူရာ၌ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္လည္ တင္ျပလာသည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုရွိေၾကာင္း၊ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကို မေရြးခ်ယ္ရေသးဘဲ ယင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေနဆဲပင္ရွိၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ မတင္ျပရေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါ (ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူမႈ) ေတြကို စိစစ္တုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ လာ၀ယ္တာေတာ့ မသိဘူး။ ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္လာတင္တာက ကုမၸဏီေျခာက္ခုေလာက္ ရွိတယ္။ တင္ဒါေအာင္မယ့္ ကုမၸဏီကို မေရြးရေသးဘူး။ ဒီအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕တုန္းပဲရိွေသးတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ေရြးျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတာ့ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ကြၽန္ေတာ္တို႔က အလုပ္႐ႈပ္ေနတုန္းဆိုေတာ့ ေကာ္မတီဖြဲ႕ဖို႔အတြက္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆီ မတင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ခရီးသြားေနေတာ့”ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္ ့ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူခ့ဲရာ၌ တင္ဒါတင္သြင္းမည့္သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္ ပူးတြဲေၾကညာခ့ဲၿပီး ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ မ်ားျပားလြန္းသည့္အျပင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ပါက ေပးသြင္းရမည့္ အာမခံစေပၚေငြ (Deposit) မွာ မ်ားေနသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) ထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ဒါ မ၀င္ေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ မကိုက္လို႔ေပါ့ေနာ္။ Deposit တင္တာနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္လို႔ မကိုက္ဘူး။ အခု Deposit တင္ရမွာက အတိုးနဲ႔တြက္ရင္လည္း မကိုက္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ လုပ္ရကိုင္ရတာလည္း အဆင္မေျပဘူး။ အဲဒီေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္မရွိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးေပါ့။ Deposit က အရင္ကေတာ့ သိန္း ၁၅၆၀၀။ အခုကေတာ့ ဒီဇင္ဘာလရဲ႕ သံုးဆဆိုေတာ့ သိန္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ တင္ဒါ ၀င္မၿပိဳင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာကို ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ”ဟု လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနေသာ DDPC ကုမၸဏီမွ ဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္း က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေခၚယူထားသည့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို တင္ဒါ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎အေနျဖင့္ အေထြအထူး မေျပာလိုဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ စာထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ၿပီးဆံုး၍ ေနာက္ထပ္တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူ အေျပာင္းအလဲအခ်ိန္ထိ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျပာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရေၾကာင္း၊ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားမွ မလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေပးရန္ တာ၀န္ေပးလာပါက အ႐ံႈးအျမတ္ကို အဓိကမထားဘဲ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က တင္ဒါေခၚယူမႈ ပိတ္သိမ္းသည့္အခ်ိန္ထိ ယင္းလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး တင္ဒါကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုခန္႔ရွိေၾကာင္းကိုသာ သိရွိရၿပီး မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းကိုမူ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ စံုစမ္းခ့ဲေသာ္လည္း မသိရွိေသးေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း၌ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီႏွင့္ ယခင္က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ခ့ဲဖူးၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ဖိုးသီးခ်ဳိ (PTC) ကုမၸဏီတို႔မွာလည္း တင္ဒါ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ မပါ၀င္ခ့ဲေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈအေပၚ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္၀င္စားေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ရွိေနၿပီး တင္ဒါပိတ္သည့္ရက္မွ အနီးစပ္ဆံုး ျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က တင္ဒါစတင္ေခၚယူခ့ဲစဥ္က ေျပာၾကားထားခ့ဲသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တင္ဒါ ေခၚယူခ့ဲသည့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္အတြင္း တင္ဒါတင္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အား အမ်ားျပည္သူက အထင္အျမင္ လြဲမွားေစေသာ ေရးသားမႈမ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီအား တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဖြင့္ေဖာက္ၿပီး အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို ့ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္ ရွိၿပီးမွသာ ေၾကညာေပးျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ ၎တင္ဒါ တင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္အတြင္း ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၏ (ထုတ္လုပ္ယူနစ္ေပါင္း x ၁၃၀ က်ပ္)ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံ၍ သံုးလအတြက္ တင္ဒါအာမခံ စေပၚေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ဘဏ္အာမခံ လက္မွတ္ျပဳလုပ္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ တင္ျပအပ္ႏွံရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ဘ႑ာေရးအင္အား နည္းပါးေသာ ကုမၸဏီမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္မႈရွိခ့ဲၿပီး တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားေနကာ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တားဆီးသည့္ သေဘာရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို Global Grand Services Co: Ltd (GGS) က ၁၄ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ဂက္စစ္အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ ထုတ္လုပ္၍ စက္႐ံုထုတ္ေစ်း တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၃၀ ျဖင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို ့ပို႔လႊတ္ၿပီး ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) မွ တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္၂၁၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူထံအေရာက္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ GGS ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းစေပၚေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးသြင္းကာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စမ္းသပ္ကာလ ေျခာက္လ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစတင္၍ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႔ လွ်ပ္စစ္စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ လွ်ပ္စစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ မီတာအလံုးေရ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ရွိေနၿပီ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနကာ ယခင္က ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္၌ ၉ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၁ မဂၢါ၀ပ္ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ၿပီးခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာလ တစ္လတည္းတြင္ သံုးစြဲယူနစ္ ၄၃ သိန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးေဒသတြင္ KNU ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ မယ့္သမီးခီး စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ထီးခီးနယ္စပ္စခန္းကိုေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးေဒသတြင္ KNU ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ‘မယ့္သမီးခီး’ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းတာ ၀န္ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ ညီခ်က္အရ အဖြဲ ႔၀င္  ၁၄ ဦးပါ၀င္သည့္ ‘မယ့္သမီးခီး’စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ကြၽန္းစုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတိုးလြင္အား တာ၀န္ေပးအပ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုးဦး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲ၊ SME ၊ DDA ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတို႔မွ တစ္ဦးစီျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သက္တမ္းမွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန ့မွစ၍ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳရန္(သို႔ မဟုတ္)အတည္မျပဳရန္ တင္သြင္းၿပီးသည္အထိျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးနဲ႔  Nobel Prince ကုမၸဏီလီမိတက္ကေနၿပီးေတာ့ ‘မယ့္သမီးခီး’ ေဒသမွာစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ေျမ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုလာတင္ျပတယ္။သူတို႔ကေတာ့ က်က်နနပဲလာတင္ျပတာ။ ဒါနဲ ့ပတ္သက္လို ့သူတို႔ကျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာသြားမယ့္ လုပ္ငန္းႀကီးေပါ့ေနာ္။ သို႔ ေသာ္လည္းပဲ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကိုလိုတ့ဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ လာရွင္းျပတယ္။ ရွင္းျပတ့ဲစာနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ အစံုအလင္ရွိတယ္။ ‘မယ့္သမီးခီး’ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းနဲ ့ပတ္သက္လို႔ေသ ေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးမွသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးေစလိုတယ္လို႔ စာလာတင္ထားတာလည္းရွိေတာ့ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကေနသြားၿပီးေတာ့ အဲဒီေဒသကို သြားေရာက္သံုးသပ္ေလ့လာမယ္။ နယ္စပ္ကိစၥေတြပါေရာေပါ့။ နယ္စပ္မ်ဥ္းကလည္း မေသခ်ာေသးဘူး။ကုမၸဏီဘက္ကစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို ့လႊတ္ေတာ္ကိုလာတင္ျပေတာ့ ေသခ်ာေလ့လာသံုးသပ္လို့ရေအာင္ ဒီေကာ္ မရွင္ကိုဖြဲ႕လိုက္တာ”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးကေျပာၾကားသည္။

‘မယ့္သမီးခီး’ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေဒသသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေတြ႕ဆံုကာ ေဒသခံမ်ား၏သေဘာထား၊ နယ္စပ္မ်ဥ္းနယ္ေျမအပိုင္းအျခား ေသခ်ာမႈ ရွိမရွိ၊ စီမံကိန္းမွ ကရင္ျပည္သူအားလံုးကို အက်ိဳးျပဳမႈ ရွိ မရွိ၊ အဆိုျပဳထားသည့္ စက္မႈဇုန္ေျမ ေကာင္း မေကာင္းႏွင့္ KNU  အဖြဲ႕အား အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ မျဖစ္ဆိုသည္ကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့လာသံုးသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လာမည့္ မတ္လအေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ အစီအရင္ခံစာ ဖတ္ၾကား အတည္ျပဳသြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးေဒသတြင္တည္ေဆာက္မည့္  ၆၆၇၆ ဧကရွိ ‘မယ့္သမီးခီး’စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စက္မႈၿမိဳ႕စီမံကိန္းႏွင့္  Taninthayi Renewable Energy Power Project ၊ ထီးခီး-ကနက္သီရိ (ထား၀ယ္ျမစ္၀) လမ္းသစ္ႏွင့္ အေသးစားဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ Nobel Prince Company Limited၊  Sun & Rainbow Company Limited ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Power China International Group Limited တို႔ အၾကားၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၌ MoU  လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၿပီး ၎လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

‘မယ့္သမီးခီး’ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ Nobel Prince ကုမၸဏီမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU တပ္မဟာ ၄ ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္)မွ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ရန္ တည္ေထာင္ထားသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း၊ Sun & Rainbow ကုမၸဏီမွာ Nobel Prince ကုမၸဏီ ကိုယ္စား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ကြၽမ္းက်င္သူ၊ ေဒသတြင္ပါ၀င္ႏိုင္သူမ်ားကို ရွာေဖြေပးရန္အတြက္ တာ၀န္ခံေပးထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ပမာဏမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ေျပာရန္ခက္ခဲၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာလိုအပ္ကာ ၎တို႔ႏွင့္လက္တြဲမည့္ Power China  ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း အဆင့္ကုမၸဏီ  ၅၀၀ အတြင္း ပါ၀င္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ဳ KNU ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္မည့္ ွSun & Rainbow ကုမၸဏီ၏ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေငြစိုးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလ့ဲလ့ဲေမာ္က ထီးခီးေဒသတြင္  ၆၆၇၆ ဧကရွိ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္တနသၤာရီျမစ္အတြင္း မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္မည့္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအျပင္ ထီးခီးနယ္စပ္မွ ထား၀ယ္ျမစ္၀အထိ မိုင္ ၇၀ အရွည္လမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းတို႔ တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ Power China ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ယင္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကိစၥကို ၎တုိ ႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္ရန္မရွိဘဲ သေဘာတူခြင့္ျပဳေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ထား၀ယ္ေဒသတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီ (TTD) က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ယာယီ ရပ္နားထားခ့ဲၿပီးေနာက္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ျပန္လည္ စတင္ရန္စီစဥ္ေနသည့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးနယ္စပ္စခန္းအနီးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၎’မယ့္သမီးခီး’ စက္မႈဇုန္မွာ မိုင္ ၁၀၀ နီးပါးသာကြာေ၀းေသာ္လည္း ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ အႀကီးစား စက္မႈစီမံကိန္းျဖစ္၍’မယ့္သမီးခီး’ စက္မႈဇုန္မွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေစေရး အဓိကဦးတည္ထားသည့္ နယ္စပ္စက္မႈဇုန္တစ္ခုသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္  စက္မႈဇုန္ႏွစ္ခုနီးကပ္စြာတည္ရွိေနျခင္းက အေထာက္အပ့ံအေနျဖင့္သာရွိႏိုင္ၿပီး သက္ေရာက္မႈႀကီးမားစြာ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံ/ဘ႑ာ ၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။